2018. 04. 08.  Meredeken "lejtett a pálya" a Fidesznek az országgyűlési választáson

 

A városvezető üzenete olvasható a közösségi oldalán:

"Április 8-án rekord közeli részvétellel zárult a választás, a szavazásra jogosultak mintegy 69.50%-a járult az urnákhoz. A 2018-as országgyűlési választásokat 2014-hez hasonlóan, meggyőző fölénnyel a FIDESZ-KDNP nyerte. Az 5-ös számú egyéni választókerületben Bodó Sándor 52.43 % - kal végezett az első helyen.. Köszönöm mindenkinek, különösen a püspökladányiaknak, hogy ennyien elmentek szavazni!"

 

Tapasztaljuk, bár megszokni nem lehet, hogy a városvezető állandóan csúsztat, ködösít, ahogy érdeke diktálja, most ebben a közleményben is. Mert Püspökladányra nem valósak ezek a számok (csak az, hogy a Fidesz nyert, de nem mindegy milyen módon...)

valasztas.hu/dyn/pv18/szavossz/hu/M09/T063/szkkiv.html

 A hivatalos adatok szerint, - ha valakinek van türelme végigolvasni - a Püspökladányi részvétel (113 rontott szavazattal) 7950 fő 68,10%.  2 választókörben feltűnően sok rontott szavazat volt. (De nem csak ez befolyásolta a végeredményt)

Érvényes 7837 db szavazat 67,14%, mert a névjegyzékben 11673 fő szerepel.

A szavazásra jogosultak száma 2014-hez képest (12265 fő)  592 fővel kevesebb!

4 év alatt közel 600 ladányi halt meg, vagy költözött el, és  vitte magával gyermekeit is.

Beigazolódott a Statisztikai Hivatal demográfiai adatközlése: cms.ladanyholnap-hu.webnode.hu/a10-ev-sorsromlas/

Dombi Imréné polgármestersége és Bodó Sándor országgyűlési képviselősége alatt 800 fővel csökkent Püspökladány lakossága!

 

Ha a szavazásra jogosult állampolgárok száma 600 fővel csökkent, akkor hogyan kaphatott a Fidesz 2014-hez képest (3022) 782 db-bal több szavazatot?

 

Természetes, hogy a lakosság fogyásának szavazatcsökkenés lehet a következménye. Ez tapasztalható a Jobbik és az MSZP-P-DK listás szavazatoknál, ugyanakkor a Fidesz szavazatok 25 %-kal növekedtek!!! Minden körzetben és arányosan... Ez a nagyságrend - a természet törvényeit felülíró jelenség...

Kormányközeli elemzők a mozgósítás "eredményének" tartják az országos adatokat, de ha Püspökladányban ilyen nagy volt a lakosságcsökkenés, milyen drámai mértékű lehet a kis falvakban? És mégis több-több-több lett a Fidesz szavazat...

A vidék Magyarországán 2018-ban már nem bizonyítható, hogy laknak-e az elhagyatott házak ezreiben... Mert a szavazás előtti hetekben a kis falvakban beköltöztek tízezerszámra...  ez a névjegyzékekből derült ki! Április 8-án vasárnap sokszáz idegen, - magyarul alig - vagy nem - beszélő ember jelent meg a ladányi Piacon is...

 

Az egyéni jelöltekre leadott szavazatok ehhez újabb adalékul szolgálnak, de megjelenik a kritika is:

Még nem végeredmények: (Parlamentbe jutott pártok és jelöltjeik)

                                                                    különbség      Érvényes szavazatok  %

FIDESZ   3804     Bodó Sándor 3723          - 81 db          47,50 %

Jobbik     2405    Rigán István  3161        +756 db          40,33%

MSzP        736    Dede Tamás   593                                 7,56%

DK           274    közös MSZP-P jelölttel    - 413 db

LMP         297     Radics Péter   135          -162 db            1,72%

Az összes többi párt és jelöltje közötti szavazat különbsége -96 db

 

Püspökladányban a Fidesz pontosan az országos átlagot szerezte meg, de jelöltje, aki a Hajdú-Bihar megyei 5. választókerületben 52,43%-ot kapott, Püspökladányban csak 47,5 %-ot! Bodó Sándor Püspökladányért el nem végzett  munkájának érzékelhető kritikája ez az 5 %-os különbség.

Ezért is történhetett, hogy 756 db szavazattal többet kapott a Jobbik képviselője, mint a pártja. A legesélyesebbnek tartott ellenzéki jelöltre átszavaztak más pártoktól. A Fidesztől is "átvándorolt" 81 szavazat...

Milyen reményvesztettek lehettek ezek az emberek, ha a Fidesz jelölt helyett inkább a Jobbik jelöltjére szavaztak... Mindegy, csak Viktor menjen! Mert Püspökladányban is kisebbségben maradt a Fidesz listája és jelöltje!

 

Ellenzék 4033 db   -  Fidesz: 3804 db

A régi mondás: "Sok lúd disznót győz!"  úgy torzult el: nem minden ludat terelt össze egy cél érdekében életösztöne, ezért tovább uralkodhat a disznó az udvarban...

 

Véleményemet a Fidesz gátlástalansága és a többség eléréséért tett tisztátalan cselekmények miatt fogalmaztam meg.

Nyerni lehetne tisztességesen is, de 2014 óta az átírt választási törvénytől a választásokat lebonyolító önkormányzatokig minden a Fidesznek kedvez, mégsem szoktak le az önzésről, a rabló-logikáról. Lényegük a kizsákmányolás. Pedig fölényük birtokában építhetnék - építeniük kellene Magyarországot.

Környékünkön és Városunkban minden arra mutat, megindult a visszafordíthatatlan pusztulás.

 

Ez Orbán Viktor és híveinek történelmi bűne és felelőssége!

Ami történik most minden magyarral, az bekerül a történelemkönyvekbe, reménytelen fiatalok százezrei menekülnek el az országból.

100 év múlva megtalálhatják a magyar nemzet kihalásának okait a 2010-es évek eseményeiben.

Tisztelt Ladányiak, Elszármazottak és Érdeklődők!

 

A város vezetése és Képviselő Testületének kormányzó többsége újabb tanúbizonyságott tett arról, hogy semmi sem számít fogadott esküjükből. Bár eskütétel nélkül senki nem lehet képviselő, de ha megszegi az esküt, annak nem ismeretesek a jogi következményei. Ezzel él vissza a városunkat már 11 éve a reménytelenségbe vezető többség.

A 2017.03. 30-i önkormányzati ülésen olyan törvénysértő cselekedetek kerültek napvilágra, amelyeket becsületes, lelkiismeretes és Püspökladány fejlődését szolgáló képviselő nem tűrhet el, nem hagyhat szó és cselekedet nélkül! A város vezetője és többségi képviselői minden napirendet megszavaznak, még akkor is, ha törvénysértések, bűncselekmények alapos gyanúját vetik fel független vizsgálati jelentések. Leplezik, halogatják, szabotálják a tisztánlátást, akadályozzák a megtisztulást! Az ellenzéki képviselők kérdéseire nem válaszolnak, javaslataikat nem fogadják el.

Közszereplőként a polgármesternek és a képviselőknek is el kell viselni a kritikákat és becsülettel, lelkiismeretesen válaszolni kell a feltett kérdésekre.

 

A 2017. 03. 30-i az ülésen több kérdésre nem adott választ, helyette egyesületünket is érintő rágalmazást fogalmazott meg.

Már az 1. napirendnél a március 15-i ünnepség kapcsán a városvezető nyíltan és durván beavatkozott egyesületünk életébe, kijelentve, hogy az Egyesületünk nem engedte, hogy a társadalmi eseményen részt vehessek.

Idézet: "...még koszorúzni se engedték oda..."

Védekezése szánalmas és leleplező hebegés-habogás volt: "Ha képviselő úr ezt nem hozza fel (a rendezvényeket), akkor nem reagálok erre.."

Értjük a fenyegetést: Ha csendben maradsz, nem támadlak...

 

Egyesületünk Alapszabály szerint működik, mely szerint (több más mellett):

Az Elnök feladata  a kapcsolattartás más társadalmi és érdekképviseleti szervekkel

A Titkár feladata segíteni az egyesület elnökét feladatainak ellátásában...

Az ünnepségen 5 egyesületi tag vett részt, akiknek egyetértésével az Elnökünk és a Titkárunk helyezte el a megemlékezés koszorúját.

 

Ez a rágalmazás egy erkölcstelen menekülési kísérlet volt a városvezetőt sarokba szorító kérdések elől.

Már a nemzeti ünnep alkalma sem szent, inkább másokat rágalmaz, beismerés helyett...

 

Részletek videofelvételen: hamarosan...

Ha a GESZ-igazgató félrevezetheti a képviselőket...


2017. 03. 10-én közzétették a februári Önkormányzati ülés jegyzőkönyvét:

www.puspokladany.hu/kozadat/kepviselo_testulet/jegyzokonyvek/2017/2017_02_23.pdf

A 29-36. oldalakon olvasható a kivonata mindannak, amit videofelvételen már sokszázan láthattak.

A töredékes önkormányzati dokumentumok nagyon szűkszavúak:

A Pénzügyi Bizottság 2012. 12.13-i ülésének 9. napirendjénél (7. oldal) szabálysértően rögzítették az elhangzottakat. A feltett kérdésekre nem olvasható a válasz a jegyzőkönyvben.

www.puspokladany.hu/kozadat/kepviselo_testulet/bizottsagok/penzugy_ugyrend/jegyzokonyvek/2012/2012_12_13.pdf

 

Ha a GESZ Alapító Okirata nem tartalmazta az őrzés-védést, láthatóan a 2012. 12.20-án elfogadott módosítása sem, akkor hogyan tartalmazhat Alapító Okirat ellenes tevékenységet a GESZ Szervezeti és Működési Szabályzata?

2015. 02. 18-i képviselői interpellációra adott hivatalos válasz szerint:

2017. 02. 23-án az intézményvezető a képviselők és a nyilvánosság előtt tagadta, hogy őrzés-védést végzett  az intézménye, kivéve 2 fő a Bentlakásos otthon ("kiskórház") építése miatt. A jegyzőkönyv 31. oldalának 7. sorában: "Ilyen alaptevékenységünk nincsen, nem volt és nem is lesz. Közfoglalkoztatottakat rendeltek hozzánk..." "Az, hogy a „kiskórház” építésénél az intézmény, mint költségvetési szerv részt vett, az egy önkormányzati határozatnak az eredménye, nem az én személyes döntésem."

A 2013 - 2015. években az őrzés-védelmi  tevékenységet az SZMSZ-ben is vállalta:

A 2015.02.18. interpellációra adott válasz szerint: 2014. III. negyedév végével állt "módjukban". (Az oktatási intézmények vezetőinek megelégedésére.)  De a portás nem biztonsági őr!

A Bentlakásos Otthon építkezését szerződés szerint 2015. július 31-től őrízhették...

A "További terveink között szerepel" kezdetű kijelentése teljes terjedelmében cáfolja a tevékenység átmeneti jellegét.

 

Ha a Köznevelési törvény a vagyon védelméről is rendelkezik, akkor mindez vonatkozik a Klebelsberg Tankerületi Központra és az Óvodai Intézményre is.  De egyik sem alkalmaz őrző-védőket...(Vagyonbiztosítással oldják meg.)

A sors kínos fintora, hogy a Klebelsberg Tankerület nem is vette át az őrzőket, így 2016. 11. 01-től "átirányítódtak"  a Városüzemeltető Kft-hez, ahol őrzik a sportpályát, a temetőt és a Polgármesteri Hivatalt, amit eddig sohasem...

 

"A költségek minimálisan tartását figyelembevéve" a GESZ 2015. évi költségvetésében a Bérköltségek 20,4 millió forinttal növekedtek a tervezetthez képest... 2016. évről beszámolót ígért az intézményvezető a "következő, tehát márciusi" Önkormányzati ülésre.

 

Az egyre nyomasztóbb gyanú megfogalmazható:

Ha volt őrzés-védelmi tevékenység az oktatási intézményeknél, most miért nem szükséges?

A Ladányiak tudják, hogy 2014. október közepétől (a választás után) jelentek meg az őrző-védők az iskoláknál, de most a nyilvánosság előtt letagadhatta a GESZ vezetője?

Ki volt (lehetett) a Karbantartási és őrzés-védelmi csoport vezetője és a helyettese?

Kiknek érdeke rejtegetni a Költségvetésben "Láthatatlan Légiót"?

Hogyan szűnhetett meg a csoport, ha a Képviselő-testület elé nem terjesztették az SZMSZ változást?

Ki "rendelhette" a GESZ-hez a közfoglalkoztatottakat?

Kiknek érdeke félrevezetni a Képviselő-Testületet ?

Kiknek érdeke a rendeletbe foglalt Költségvetésben túlhaladni a GESZ létszámát és megnövelni a bérköltségét?

Kiknek érdeke elhallgatni a belső ellenőrzési jelentést, a feltárt sorozatos törvénysértéseket?

 

Ha a GESZ-igazgató félrevezethette a Képviselő-testületet, akkor tudott-e az őrzés-védés és a vendégebéd-szolgáltatás aggasztó változásairól a polgármester? 

 

Folytatás hamarosan...

A Bentlakásos Otthon építésének fejleményei

 

Az Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságához fordultam 19 kérdéssel.

A 30 napos határidő után a bizottság 2016. március 23-án soron kívüli ülésen hallgatta meg a részleteket...

Folytatás... következik...

40 - 55 nap késedelemmel...

 

2016. január 20-án 8 óra 33 perckor jelent meg az Önkormányzat honlapján a 2015. november 26-i és

a 2015. december 9-i testületi ülések jegyzőkönyve.

www.puspokladany.hu/kozadat/kepviselo_testulet/jegyzokonyvek/2015/2015_12_09.pdf

A soronkívüli ülésen csak 7 képviselő volt jelen. A 46 millió Forintról  a Fidesz-frakció képviselői mondtak le.

 

 

Lemondott az Önkormányzat... 46 millió Forintról!

 

Az új Képviselő-testület egy évvel ezelőtt az első ülésén hosszú távra ható döntéseket hozott. Ezek egyike a Szennyvízberuházás határidő módosítása volt.

Ahhoz, hogy megismerhessem a beruházás hátterét, titoktartási nyilatkozatot kellett aláírnom. Nem tehettem mást, minthogy türelmet kértem Önöktől, és igyekeztem megismerni a titkosított dokumentumokból az összefüggéseket.

Most, hogy 2015. november 30-án lezárult a projekt, - bár még adminisztrtív feladatok vannak - újabb megdöbbentő és elszomorító tény derült ki.

Az Önkormányzat soron kívüli ülésén december 9-én, a késve megjelenő Fideszes többség elfogadta, hogy lemond     46 258 157 forintról az Újtelepi szennyvízcsatorna pályázati támogatásából.

 

Tették ezt úgy, hogy nem kezdeményezték a beruházás folyamatos beszámoltatását, sem az Európai Uniós pályázati támogatás, valamint a kapcsolódó BM önerő-támogatás felhasználási arányának jelzését. A projekt menedzseléséért és koordinálásáért a polgármester felelős.

2015. október 19-én a szennyvíz-iszapprés eszközvásárlásnál mintegy 90 millió Ft-os maradványról szólt az előterjesztés, de december 9-én az ülésen képviselői kérdésre a pénzügyi irodavezető  100 millió Ft-os maradványról nyilatkozott. A beruházási támogatás maradványkeretéből a 67,8 millió Ft-os szenyvíziszaptároló megépítése (különösen sötét történet, amelynek részleteit sajnos még nem közölhetem) és a 13,4 millió Ft-is iszapprés vásárlás történt meg. Az előterjesztés azonban még 46,2  millió Ft-os maradványt jelez, tehát korábban félrevezették, félretájékoztatták a képviselőket.

A maradvány összegéből elkészülhetett volna a szennyvíziszap-tároló lefedése, amellyel megóvható lett volna a csapadékvíztől a kezelt szerves-anyag. A lefedés szükségességéről tudtak a város vezetői, de mégsem kezdeményezték a megvalósítását.

 

Még nagyobb baj, hogy az Újtelepi szennyvízcsatorna építés végén rossz minőségben történt meg a felbontott utak helyreállítása, pedig az 50 millió Ft-ból akár 2 utca teljes útépítése is megvalósulhatott volna.

Megdöbbentő hanyagság és hivatali visszaélés történt, amelyet a polgármester hónapokon keresztül titokban tartott.

 

A városvezető ezzel a cselekedetével is bizonyította, hogy alkalmatlan és méltatlan a polgármesteri tisztségre!

 

 

Egy év eltelt az Önkormányzati választás óta

Püspökladány történetének egyik legsúlyosabb választási küzdelme zárult le 2014. október 12-én vasárnap.

A napsütéses időjárásban zajló szavazások utolsó óráiban mozgósításokról jöttek a hírek...

Este 8 és 9 óra között megismerhetőek lettek a körzeti eredmények, 2 körzet kivételével...

A polgármesterválasztás a megszámlált 6 körzetben - szoros küzdelemben - ellenzéki előnyt mutatott.

Majd hosszú várakozás után - 22 óra után - megérkeztek a még hiányzó körzetek adatai.

Az eredmény és következményei azóta ismertek.

Részlet a Hajdú-Bihar megyei Területi Választási Bizottság 123/2014. sz. határozatából:

Ezért nem véletlen, hogy Püspökladány új önkormányzata csupán 2014. november 6-án  kezdhette el működését

az esküben fogadott "becsülettel és lelkiismerettel".

2015. januárban nyomozás indult választási csalás gyanúja miatt, amely eljárást tavasszal eredmény nélkül lezártak.

 

Az eltelt évben sajnálatosan sok aggodalomra okot adó esemény, eljárás történt.

A városban folyó beruházások körül nagy a titkolózás:

Miért nem adták még át a felújított Piacot?

Miért húzódik 2 éve már a szennyvíz beruházás befejezése?

Miért nem készült el az Idősek Bentlakásos Otthona?

Miért késik az Újtelepi Háziorvosi rendelőben a betegellátás?

 

Az eltelt év során csak a lakossági tiltakozás mentette meg a Kálvin téri Iskolát,

de az új igazgató tevékenysége idején megszűnt az önálló Karacs Ferenc Gimnázium és Szakiskola.

A heteken át tartó 36-38 fokos kánikulában dolgoztatott közmunkásoknak nem biztosítottak törvényben előírt védőitalt,

a közkonyhákra szállított termények vegyszerezési szabályainak megszegésével veszélyeztetik a gyermekek egészségét.

 

Személyi összeférhetetlenségek, baráti - rokoni pozíciók - jutalmak, és persze a bosszúállás - leszámolás kísérletei.

Munkahelyek nem jöttek létre, az elvándorlók száma tovább növekszik.

Városunk lemaradásának, ellehetetlenülésének folyamata zajlik.

 

A városvezetők viselt dolgairól szóló videókat az eltelt év során több ezerszer tekinthették meg:

1904 alkalommal a Püspökladány vezetője:      youtu.be/lvltuAfnilw

  914 alkalommal a Püspökladány vezetői:       youtu.be/ZM8LJ7v75sY

  641 alkalommal a Püspökladány vezetője II.: youtu.be/KZsNRztktVM

 

A városvezetés tevékenykedéséről ezentúl is tájékoztatni fogom Püspökladány lakóit!

Újtelep: útépítés a József Attila utcán

Az augusztus 27-i Képviselő-testületi ülésen képviselői kérdésre a városrész képviselője azt állította, hogy a fent olvasható felhívást nem az Önkormányzat adta ki. Sőt meg is nevezett konkrét érdekeltet, aki szerinte kiértesítette a lakókat.

Amennyiben a képviselő kijelentése helytálló, akkor konkrét jogi következményeinek kell lennie.

Ha nem helytálló a kijelentés, akkor

1.  a képviselőnek kell felelnie miatta,

2.  az Önkormányzatnak feljelentést kell tennie törvénysértések miatt ismeretlen tettes ellen.

3.  az Önkormányzatnak a Felhívás tartalmát, - mint a lakosság félrevezetését - hiteles módon helyre kell igazítania.

 

A Felhívás valótlan állításai:

1. 2015. augusztus 30-ig a kivitelezési munkák nem fejeződtek be. Annyi igaz: "fognak tartani". Jelenleg is...

2. Valótlan állítás, hogy a Bartók Béla utcán is munkálatokat végeztek volna augusztusban.

3. A József Atilla utcán több ingatlan megközelíthetősége 2015. augusztus 19 - 23. között nem volt biztosított.

 

A rossz minőségű útalapanyagban talált robbanó szerkezet miatt le kellett zárni a József Attila utcát és a tűzszerészek csak több óra múlva, az esti órákban szállították el a lakosságot veszélyeztető világháborús lőszert? A felhívás szerint ez csupán "kellemetlenség" volt?

Honnan került a veszélyes  és rossz minőségú alapanyag a József Attila utcába?

 

A 2015. 08. 27-i Testületi ülésen újabb ígéret hangzott el:

Szeptember első hetének végéig leasztfaltozzák az elkészült útalapokat.

Az ígéret nem teljesült.


Az Önkormányzat miért nem tájékoztatja a lakókat a késés okairól?

Befejeződött a Sportcsarnok 50 KW-os napelem beruházása.

 

Költsége: 35 millió forint...

 


Ugyanez a kivitelező Hajdú-Bihar megyében is több Önkormányzatnál "nyert meg" hasonló pályázatokat.

A feltűnően jóindulatú önkormányzati "bizalom" eredményeként az extraprofitjából "saját lábán" állhat.

De mikor térül meg a beruházás a Sportcsarnok áramszámlájából?

10 milliós nagyságrendű köztulajdonnak veszett nyoma...

 

Az érvényes szerződés ellenére 2000 m3 darált betont nem kapott meg az önkormányzat.

Az előzmények 2014. februárig vezetnek vissza:

A 4. főúton közlekedők láthatták, hogy a Közkév telephelynél és a Gabonatároló mellett beton-törmelék hegyek növekedtek.

2015. tavaszán a Képviselő-testülett döntött az útépítésről, majd a kivitelezőről is.

Augusztus első napjaiban elkezdődött a Péchy Mihály és a József Attila utcákon az útépítés.

A város vezetője ellentmondásokban bővelkedő előterjesztést nyújtott be 2015. 08. 19-i soron kívüli ülésre:

A dokumentumok áttanulmányozása után több kérdés fogalmazódik meg, amelyre eddig nem született megnyugtató válasz:

1. A fővállalkozó által jelzett szak-alvállalkozó azonos-e az osztályozatlan darált beton szállítását átvállaló vállalkozóval?

2. Az Önkormányzattal megkötött szerződés után a fővállalkozó küldött-e és mikor értesítést az "átvállalás"-ról ?

3. Ha a fővállalkozó szerint nem gazdaságos az elszállítása más munkaterületekre, miért történhetett meg ennek ellenére?

4. Az előterjesztés nem tartalmazza a megkeresés dátumát: honnan tudható az al-vállalkozó késlekedésének időtartama?

5. Az útépítés kivitelezőjével kötött szerződésben ki felelős az útalap-anyag biztosításáért?

6. Darált, vagy tört betonról szól az eredeti megállapodás?

7. Miért eltérő az előterjesztés (törtbeton inert építőanyag) és az alvállakozó (osztályozatlan darált beton) meghatározása?

8. Honnan származik az eddig beépített mintegy 1000 m3 beton, és milyen módon határozható meg a minősége?

9. Ha már az utcák felén van útalap-beton, akkor miért van még szükség 2000 m3 darálására?

10. Kikkel és milyen tartalmú egyeztetés történt augusztus 11-én, ha utána továbbra is rossz minőségű, nagy földtartalmú

anyagot vittek a József Attila utcába?

11. Ha a betondarálás technológiai paramétereit betartották, akkor hogyan történhet meg, hogy az útalapba emberfej nagyságú

darabok is bekerülnek és világháborús lőszert is találhattak benne?

2015. július 17-én soronkívüli ülést hívott össze a városvezető

 

Piac Pótmunka 150717.pdf (77624)

 

"Természetesen" ismét az utolsó pillanatban küldték ki az előterjesztést, pedig  az anyagban szerepelt, hogy 2015. június 15-én nyújtotta be az újabb pótmunka igényt a Vállalkozó. A napirendre tűzés egy hónappal később történt, vagyis bőven lett volna idő a bizottságoknak megtárgyalni.

Miért ez a titkolózás? A sokat sejtető válasz az előterjesztés 2. és 3. oldalán olvasható.

Miután több kísérletet tettem a Vállalkozó kiviteli szerződésének megismerésére, de a részleteit mégsem láthattam, most az előterjesztő szüntette meg a titoktartást, igaz csak erre az az egyetlen tételre vonatkozóan.

Lehetőségem volt  a Tervezői költségszámítást megismerni. Az előterjesztésben pedig tanulmányozható a műszaki ellenőr számítása: "A kivitelezés során a Vállalkozó ajánlatban szereplő C-4 beton burkolatalap anyag egységárát vettem figyelembe."


Az azonos tételszámú talajjavító réteg készítés anyagköltsége

a tervezői költségvetés kimutatása szerint:                                5 599 Ft/m3

a C-4 beton burkolatalap készítése:                                  11 288 Ft/m3

 

Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 132. § alapján, az ÉAOP-5.1.1./D-12-2013-0018 kódszámú „Püspökladány a hagyományokra építő aktív város” című projekt Piac kialakítása a Vásártéren
és Közösségi Tér kialakítása a Vásártéren tárgyú Vállalkozási Szerződés szerződés kapcsán nettó 2 645 605 Ft értékben elrendeli az alábbi munkálatok elvégzését:
A terv szerinti pályaszerkezeti rétegben szereplő 20 cm homokos kavics védőréteg felső 10 cm-ét, ami a 20 cm Ckt útalap alá kerül, stabilizálja le a Vállalkozó cementtel, feljavítva így az altalaj teherbírását.
A tárgyi munkálatok megvalósításához szükséges nettó 2 645 605 Ft, illetve a kitermelés bevágásból elnevezésű tételhez kapcsolódóan felmerült nettó 187 770 Ft a Közreműködő Szervezet hozzájárulását követően pályázati maradványösszegből kerül biztosításra.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a szerződés módosítással kapcsolatos ügyekben eljárjon.

Határidő: azonnal
Felelős: Dombi Imréné polgármester

 

A kérdések sorából csak néhány:

Milyen jogszerű indokai lehetnek a 136, illetve 150 %-os felülárazásnak?

Miért nem észrevételezte ezeket a műszaki ellenőr?

Ha áprilisban a beton felbontásáért még 12 330 811 Ft-ot akart a kivitelező, amit az Önkormányzat elutasított,

Piac Pótmunka 150415.pdf (111280)

most az előterjesztésben 19 053 171 Ft miért szerepelhet?

Miért a kivitelezői árajánlattal számolt a műszaki ellenőr?

A városvezetés miért tűri el a milliós nagyságrendű árdrágítást?

 

 

Testületi ülésen a Facebook-ról beszélni, nem gondolom, hogy itt kell megvitatni...

 

A polgármesteri jelentésnél kértem, hogy a 2015. 06. 15-i soronkívüli ülés további napirendjeire vonatkozóan is tájékoztassa a lakosságot (Bentlakásos Otthon, szennyvíziszap-tároló építésének kezdete, iskolák). Ha a pozitív hírt (Birkózó Edzőterem) közzé teszi a Facebook oldalán, tegye közzé a negatívakat is. A kérés ellenére nem történt meg a lakosság tájékoztatása, csak magyarázkodás a Facebook-ról és a hivatalos tájékoztatás csatornáiról, ezért a közérdekű bejelentések között újra kértem az információt.                                                                                                                      

A jegyző válasza: „Megtörtént a szerződésnek az aláírása, ez egy feltételes szerződés, ugyanis amíg a KFF-től nem jön meg a jóváhagyó nyilatkozata, addig ezt a beruházást nem lehet megkezdeni. A beruházóval, kivitelezővel egyeztettünk, ők azt mondták, hogy ez egy 65 napos munkafolyamat,… ha július elején el tudják kezdeni, szeptember legelejére be is tudják fejezni. Tehát várjuk ezt a bizonyos KFF jóváhagyást és akkor rögtön beindul a kivitelezési munka.”

2015. 06. 15-én a Képviselő-testület ülésén nem volt szó feltételes szerződésről, a határozati javaslat ezt nem tartalmazta!

Határozati Javaslat:

Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. évi CVIII.     „a közbeszerzésekről” szóló törvény 22. §. (5) bekezdése alapján ezúton kihirdeti, hogy a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0018 azonosítószámú pályázatban meghatározott feladatokhoz a FIDIC (piros könyv) szerződéses feltételei szerinti építési beruházás (szennyvíziszap-tároló) elvégzéséretárgyú közbeszerzési eljárás érvényes és eredményes. Felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt a szerződés aláírására.

Az eljárás nyertese a KEVIÉP Kft., mely ajánlati elemei a következők:

Az ajánlattevő által ajánlott ajánlati ár, nettó: 67. 822. 213 Ft

elvárt min. jótállási időn felül vállalt jótállási idő (hónapokban) min. 36. hónap max. 120 hónap: 36 hónap

Határidő: 2015. június 22.

Felelős: Dombi Imréné – polgármester

 

Mi történt a Közreműködő Szervezetnél a Testületi döntés után?                

Miért vezette félre az előterjesztő polgármester a Képviselő-testületet?                            

Miért nem hajlandó a város vezetője a szennyvíz beruházásról nyilatkozni?

A történtek azt bizonyítják, hogy helyesen döntöttem 2015. 06. 15-én a szennyvízberuházás név szerinti szavazásakor, amikor úgy nyilatkoztam: „BECSTELENSÉGHEZ NEM ADOM A NEVEM!”

Ha a Facebook magánügy, akkor milyen jogalappal látható a város hivatalos honlapján?

 

2015 0625 Szennyvíz.pdf (43934)

Tisztelt Olvasó!

Az interpelláció bevezető mondata ismét bebizonyosodott!

A válasz 30 napon túl érkezett, törvénysértő módon meg sem említi a érintett témakört.

A hallgatás - beismerés: a közveszély elhárítása érdekében intézkedés nem történt, mert ezzel kapcsolatban nem mutatták be a kért  dokumentumokat. Az előző interpellációra tehát hamis választ adott a város vezetőjének jóváhagyásával a Gazdasági Ellátó Szervezet vezetője!

Sajnálatos módon a Püspökladány Önkormányzatának honlapján ez az interpelláció (intézkedést igénylő kérdés), és az arra meg nem adott válasz már nem található meg.

Ezért közzéteszem a személyesen kapott  példány másolatát.

 


Tisztelt Szülő!

 

Megkeresése után szóban és írásban is kérdéseket tettem fel városunk vezetőjének.

A 2015. 03. 26-i Képviselő-testületi ülésen elhangzott válaszok, reagálások megtekinthetők:

youtu.be/8DFQ0Hnt-Wc

 

Az intézkedésekről nem kívántak beszámolni, ezért iratbetekintést kezdeményezek.

2015. április 2.

                                                       Kincses László

                                                Önkormányzati képviselő

 

Interpelláció és válasz

 

Kincses László interpellációja2.pdf (135964)

 

Miről szól a válasz 1. pontja?

GESZ 2013 SZMSZ.pdf (107750)

2. oldal

6. Közfeladat meghatározása az alábbiakkal egészül ki: „…, valamint 2013. január 1-jétől a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott helyi köznevelési intézmények
funkcionális feladatainak ellátása, továbbá az ingó és ingatlan vagyon működtetésével
összefüggő feladatokról való gondoskodás”

 

Miről szól a válasz 3. pontja?

2014. november 1. előtt közfoglalkoztatott 1-1 fő takarítónő volt a portás az iskolákban.

2014. november 1. után közfoglalkoztatott 2-2 fő férfi végez őrző-védő feladatot az iskolákban.

Eddig nem volt őrző-védő csoport, most már van: csoportvezetővel.

 

Miről szól a válasz 5. pontja?

A csoportvezető bére KJT szerint: garantált bérminimum összege.

 

Miről szól a válasz 7. pontja?

Az őrzés-védés a GESZ-nek nem kerül külön költségbe,

és a teljes létszám közfoglalkoztatásban áll.

 

Miről szól a válasz 8. pontja?

Az intézkedésre jogosultak a szükség lépéseket minden esetben megteszik.

 

A válasz konkrétan nem szól arról, hogy a Tisztelt Szülő által jelzett

közveszélyeztetés miatt tettek-e szükséges lépéseket.

A választ az érintett GESZ vezetője adta.

 

A képviselői jelzésre a városvezető jogkörében tett szükséges intézkedésekről

(tájékoztatás, kivizsgálás) nem közölt információkat a polgármester.

 

A 2015. március 26-i Képviselő-testületi ülésén lesz lehetőség az intézkedésekről érdeklődni.

 

2015. március 22.

                                                   Kincses László

                                           Önkormányzati képviselő

Tisztelt Szülő!

 

A különös módon eljuttatott levelét a Testületi ülés előtt megkaptam.

Tartalma megdöbbentett, a Testületi ülés közérdekű bejelentések napirendnél az iskolában történt események leírását

felolvastam, majd felszólítottam a városvezetőket, hogy tegyenek intézkedéseket, vizsgálják ki a közveszélyt jelentő események körülményeit.

 

Az ülés felvételének megtekintése után www.youtube.com/watch?v=hHg1UdC1OFE

interpellációval fordultam a polgármesterhez, amelyben 12 kérdést tettem fel az ügy kapcsán és nyomatékosítottam:

„A közérdekű bejelentésként közölt közveszélyt jelentő eseményekkel kapcsolatban

szükséges a Rendőrség azonnali tájékoztatása,

továbbá a panaszolt vezetői tétlenség, mulasztás körülményeinek átfogó kivizsgálása!”

 

A sajnálatos események kivizsgálásáig kérem megértő türelmét.

 

Püspökladány, 2015. március 12.

                                                                                 Kincses László

                                                                         önkormányzati képviselő

Ki ellenőrzi az ellenőrt?

www.puspokladany.hu/kozadat/kezdolap/testulet150129/0.1.pdf

2015. január 16-án érkezett a polgármester válasza a képviselői interpellációra.

A 15 napos válaszadási határidő (Interpelláció benyújtása 2014. 12. 11.) elmulasztásával jogsértést követett el a polgármester.

A válaszból nem derül ki, hogy a legnagyobb elmaradásban lévő út - körforgalom és parkoló építésénél melyik fajta építési naplót kell vezetni, de az igen, hogy a kivitelező "helytelenül feltételezte" az augusztus 22-i utolsó munkaterület átadási határidőt, ezért készített "helytelen" ütemterv módosítást. A polgármester kijelentése, magyarázkodása újabb kételyeket ébreszt...

A feltáró sétány építésénél semmi nem akadályozta a munka elkezdését 2014. július 22-én, mégsem kezdtek hozzá.

A szabadtéri színpadnál 2014. augusztus 6-án nyitották meg az E-naplót. Az építés - dokumentálhatóan - mégsem kezdődött el...

 

 

 

 

Hamarosan látható lesz egy olyan videó, amelyben "egyenjogúan" üzennek a képviselők...

Tisztelt Ladányiak!

                                  Miért változik meg a LadányTV adásrendje?

Vajon életszerű-e az a nézői kérés, hogy inkább a heti adás 4. és 5. ismétlését szeretné nézni,

mint a 2-3 napja lezajlott önkormányzati testületi ülést?

Milyen okból helyezi át a főszerkesztő az esti órákra az általánosságban 4-5 óra időtartamú eseményt?

Miért éppen Karácsony előtt változtatnak a hagyományokon? 

Honnan tudhatja a LTV főszerkesztője, hogy milyen események elrejtése és miért "célszerű " a Ladányiak elől?

A közpénzből fizetett helyi média miért szándékozik ellehetetleníteni saját munkáját, miért nem törekszik a nagyobb nézettségre?

 

Kiemelten ajánljuk az ÖNÖK figyelmébe a testületi ülés utolsó fél órájának eseményeit!

(Tervezett időpont 21 órától...)

2014. 12. 03.

Az Önkormányzat honlapján olvashatók a 2014. 11. 06-i alaküló ülés és a 2014. 11. 13-i soronkívüli ülés jegyzőkönyvei.

Részletek:

2014. 11. 06. Alakuló ülés 6. Napirend

DOMBI IMRÉNÉ polgármester

Most van az alakuló ülésünk. Ha megnézi, képviselő úr úgy ülnek a képviselők, ahogy a választói körzetek szerint a mandátumokat megkapták.

A következőkben pedig azok a képviselők szerepelnek, akik az állított listáról bejutottak a képviselőtestületbe.

A tagoknak lesz a következőkben azon feladata, hogy úgy foglaljanak majd helyet, ahogyan azt szeretnék.

Azt gondolom alakuló ülésen ez a tisztességes, ez a korrekt.

A jövőben hogyan fogjuk beosztani az ülésrendet, az rajtunk, képviselőkön múlik.

 

2014. november 13-i soron kívüli n y í l t ülés.

Kincses László képviselő ügyrendi szókérést jelez.

DOMBI IMRÉNÉ polgármester

Kincses képviselő úr ügyrendi felszólalásra jelentkezik. Megadom a szót.

KINCSES LÁSZLÓ képviselő

A napirendekkel nem értek egyet, szeretném jelezni, hogy a készülékkel van probléma, ezért volt az egy „nem” szavazásom.

Az ülésrenddel kapcsolatban kell kifogást emelnem, mert egyeztetés nélküli ülésrendet nem vehet tudomásul senki.

Elvárható lett volna, hogy az ülésrenddel kapcsolatban konzultáljunk, ez a konzultáció nem történt meg.

A magam részéről változatlanul ragaszkodom ehhez a ponthoz.

DOMBI IMRÉNÉ polgármester

Foglalt hely nincsen ennél az asztalnál. Azok a képviselők, akik egy asztalnál kell, hogy üljenek, egymás mellett is tudni kell együtt dolgozni.

Teljesen rendjén való az, hogy a FIDESZ frakció tagjai is egymás mellett ülnek, és a JOBBIK-os képviselők is egymás mellett foglalnak helyet.

Ezt tiszteletben kell tartani, elkészült az ülésrend a frakciók meghallgatása alapján.

 

Miért nem akar pontosan emlékezni a városvezető 7 nappal korábbi nyilatkozatára és

miért nem úgy cselekedett, ahogyan az alakuló ülésen ígérte?

 

Tisztelt Ladányiak!

Folytatni szerettem volna beszámolómat az első soron kívüli Testületi ülés napirendjein elhangzottakról, de

az ülés után kiderült, hogy a 2-3-4. napirendi ponthoz kapcsolódó kivitelezői szerződéseket a vállalkozók titkosították,

ezért meg kellett várni, hogy kezdeményezésemre a vállalkozók feloldják-e a titkosítást.

A 3-4. napirendnél ez megtörtént, de november 20-án újabb akadályt gördített az átláthatóság elé az az

összeférhetetlenségi  és titoktartási nyilatkozat, amelyet - ha be akartam tekinteni a szerződésekbe, - 

köteles voltam aláírni.

Jelen pillanatban a betekintést még nem teljes mértékben tudtam megtenni, újabb jelzéssel akkor leszek, ha

az Önkormányzaton és Polgármesteri Hivatalon belül lezárodik észrevételeim után a tisztázó folyamat.

Addig is közzéteszem a 2014. november 13-i soron kívüli ülés hivatalos jegyzőkönyvét.

https://www.puspokladany.hu/kozadat/kepviselo_testulet/jegyzokonyvek/2014/2014_11_13.pdf

 

"...becsületemre és lelkiismeretemre fogadom..." (Eskü)

 

Püspökladány Önkormányzatának polgármestere, két alpolgármestere és

képviselő testülete a 2014. november 6-i alakuló ülésen tette le az esküt.

A grafikonok szemléltetik a városvezetők akaratát,

a választópolgárok erős üzenete már mit sem számít?

 

Kincses László önkormányzati képviselő jelentése Ladány lakóinak:

2013. 11. 13.

A szavazók 60 %-ának figyelmeztető elutasítása és az esküvel megerősített fogadalmak

ellenére a többségi képviselők folytatják gyanús, részrehajló tevékenységüket!

Egy héttel a Képviselőtestület megalakulása után soronkívüli ülésen súlyos döntéseket hoztak meg.

1. Idősek Bentlakásos Otthona:

A 2014. április 3-án lejárt kötbéres építési időszak után 6 hétig cserép nélkül maradt a félbehagyott épület.

Csak 2014. május 15-én bontották fel az építési szerződést és ekkor bíztak meg igazságügyi műszaki szakértőt az értékfelméréssel.

Bár június elejére elkészült a felmérés, de csak augusztus 15-én írák alá a jegyzőkönyvet, akkor sem kezdeményezték az épület befedését.

November 12-i dátummal a képviselők a testületi ülés előtti nap délután kapták meg az előterjesztést, amelyben

a Gazdasági Ellátó Szervezetet (GESZ) szándékozzák megbízni a tetőfedési és ács-bádogos munkák elvégzésével.

A munkálatokat a Városüzemeltető Kft. nem vállalta fel, arra hivatkozva, hogy jelenleg nincs szakemberük.

A GESZ-nél dolgozó karbantartók az intézmények üzemeltetését segítik. A képviselői kérdések nyomán kiderült, hogy

nem a karbantartókkal végeztetik el a felvállalt feladatot. (Alvállalkozó, vagy munkásfelvétel?)

Az elfogadott határozat a munka befejezési határidejét nem tartalmazza, konkrét kérdésre

nem tudtak választ adni, mikor lesz tető a bentlakásos Otthon épületén.

A késedelem miatt megfogalmazott kritikákra a polgármester azt válaszolta:

"Jó lett volna augusztusban hozzálátni, csak a rendőrségi feljelentés miatt nem lehetett…"

Alpolgármesteri álláspont szerint:  "...ha a képviselő úr nem a rendőrségre szaladgált volna, hanem

arra törekedett volna, hogy megoldást találjunk erre a helyzetre, hogy egy építő cég tönkrement

talán előrébb lennénk."

Az áthárítás átlátszó kísérletei nem mentesítik a vezetőket a felelősségük alól!

2014. április 3-ától azonnal intézkedni kellett volna az épület befedéséről.

Szomorú bizonyíték, hogy bár a kivitelező 2013. november 30-ra vállalta  a tetőfedést,

de - a sorozatos képviselői jelzések ellenére - a város vezetése egész télen hagyta

a félbemaradt épület állapotának romlását - mostmár egy éven keresztül.

Az elvégzendő munka a rendelkezésre álló költségvetések alapján bruttó 9 953 653 Ft.

 

U.i.: A Ladány Televízió 2014. 11. 18-án "elterelő hadműveletbe" kezdett.

Ismételten félretájékoztatja a lakosságot, tudósításában eltitkolja a város vezetőinek felelősségét!

A riportban nem adtak lehetőséget a másik oldalnak a megszólaláshoz sem.

 

Folytatása következik...