A kerékpárút pályázattal kapcsolatos önkormányzati eljárás hiányosságairól

 

Egyesületünk  Nyílt  levele

 

Püspökladány Város Önkormányzata

Dombi Imréné Polgármester Asszony részére

 

Tisztelt Polgármester Asszony!

 

A Püspökladány Jövőjéért Egyesület részéről több észrevételt kívánunk jelezni Ön felé a tervezendő belvárosi kerékpárúttal kapcsolatosan:

 

A több mint 300 M Ft-os, 100 százalékos uniós támogatású projekt igen jelentős beruházás, ezért fontos és szükséges, hogy valamennyi városlakó és intézmény érdekét szolgálja. Ezzel szemben a projekt tervezete nem kellően ismert a városlakók előtt, pontos nyomvonala nem ismertetett, lakossági fórumra - közmeghallgatásra eddig nem került sor!

 

Jelenlegi ismereteink szerint a bizottságoknak, a képviselő-testületnek sem áll rendelkezésére a projekt tervezete teljes egészében, például hogy a projekt megfelelő műszaki szakmai tartalmához és a megvalósítással kapcsolatos elvárásokhoz a pályázatban előírt feltételeknek az elkészült nyomvonaltervezet teljes mértékben megfelel-e. Nem ismeretes, hogy a kerékpárforgalmi hálózati terv valóban szakmailag megalapozott anyagot ad a település politikai vezetése számára a körültekintés célirányos döntések meghozatalához, megfelel-e a pályázati kiírás feltételeinek, a „Kerékpárforgalmi létesítmények tervezése” c. pont útügyi műszaki előírásnak (UME), elkészült-e az UME előírásai szerinti gyalogos, kerékpáros, gépjármű forgalomra vonatkozó felmérések, mikor, milyen időpontban és ki által elvégzetten.

 

Információnk szerint a nagy forgalmú Kossuth utcában fákat kell kivágni, parkolókat, buszvárókat kell megszüntetni, vagy áthelyezni. A Táncsics utcán a nagy tehergépjárművek és mezőgazdasági gépek forgalmát figyelmen kívül hagyva, a gépjármű sávok szűkítését tartalmazza a benyújtott nyomvonalterv.

A pályázati felhívás feltételei szerint:

Olyan beruházás támogatható, amelyben a projekt eredményeként egyetlen fenntartható közlekedési mód sem kerül hátrányosabb helyzetbe.

Meglévő hálózati elemek közötti azonos létesítménytípussal tervezett összeköttetés esetén támogatható az egyoldali elválasztott létesítmény kiépítése.

 

Kérjük, mindezek valóságtartalmáról meggyőződni szíveskedjen, és a júniusi önkormányzati ülésen elhangzott ígérete szerint, mutassák be a lakosságnak illetve az érintett intézményeknek, vállalkozóknak több alternatívában.

A racionális, jobbító javaslatokat építsék be a projektbe, hogy a mindenki számára legjobb műszaki tartalmat sikerüljön megvalósítani.

 

A jelenlegi helyzetben kénytelenek vagyunk tiltakozásunkat kifejezni minden lehetséges formában a projekt - megítélésünk szerint - hibás előkészítéséért.

A városunk számára jelentős uniós támogatás megvalósítása kiemelten fontos, ezért elvárjuk a szakmailag kifogástalan projekt előkészítést!

 

Szeretnénk elkerülni, hogy egy esetleges szakmailag kifogásolható projekt miatt veszélybe kerüljön a városunk számára jelentős uniós támogatás.

 

Kérem, hogy az ügyben tett intézkedéseiről szíveskedjen Egyesületünket tájékoztatni.

 

               Tisztelettel:

                                           Molnár József  elnök        

 

Kelt, Püspökladány, 2017. július 10.

Köszöntöm honlapunkon a Tisztelt Olvasót!

 

A  „Püspökladány Jövőjéért Egyesület” munkájáról, célkitűzéseiről szeretném tájékoztatni Városunk lakóit.

A „Püspökladány Jövőjéért Egyesület”, mint civil egyesület a Városunkban a „közjó” érdekében fejti ki tevékenységét, egy jobban élhető városért, politika- és ideológiamentesen. Egyesületünk mentes a magánérdektől, a profitszerzéstől is.

Egyetlen célunk a helyi közjóért való munkálkodás, ezért együttműködésre törekszünk mindazokkal, akik számára ez a fontos. Fenti célok teljesítése érdekében Egyesületünk figyelemmel kíséri a város közéletét is.

Támogatni kívánjuk a mindenkori helyi vezetést, amennyiben a céljaink egyeznek.

A helyi közéletben egyfajta kontrollt kívánunk gyakorolni, illetve kritikát is fogalmazunk meg, ha erre okot látunk. Elképzeléseinkben a kritika nem lehet soha öncélú, hanem mindig a közjó érdekében fog megfogalmazódni és az érdeklődő Ladányiakhoz eljutni.

A várost érintő eseményekről, fejlesztésekről, intézkedésekről értékeléseket készítünk, bemutatva álláspontunkat. 

Meggyőződésünk, hogy a város irányítása, a koncepciók, a fejlesztések meghatározása csak szakmai alapon történhet!

A fentről jött bármilyen pártirányítás sértheti a Város érdekeit, önállóságát, ezért fontosnak tartjuk, hogy a választott képviselőket csak és kizárólag elkötelezettségük, tudásuk és lelkiismeretük vezérelje.

Munkájuknak becsülettel tegyenek eleget, amelyet számon is kell kérni tőlük.

Meggyőződésünk, hogy eljött az ideje egy erősebb, szorosabb helyi polgári összefogásnak, egy emberként kell munkálkodni fenti célok teljesülése

érdekében, hiszen itt élünk és életünk minőségéről itt kell gondoskodnunk.

Elég már a sokat hallott politikai lejáratásokból, nagyot mondásokból, ezek helyett ideje munkához látni, cselekedni, mert még sok tennivalónk van

a Városért, a városlakókért.  Nem világmegváltó tervekkel kívánunk előjönni, hanem hétköznapibb, de annál inkább megvalósítható célok teljesítése a fontos.

Ez az egyetlen út, amelyet Egyesületünk felvállalt és képviselni fog a közjó érdekében.

Egyesületünkben olyan tagok ténykednek, akik megfelelő szakmai felkészültséggel, referenciákkal rendelkeznek, akik pártoktól, ideológiáktól távol tartották

és tartják ma is magukat, akik kéretlenül és önzetlenül eddig is sokat tettek a városunkért, Önökért! Az általuk megfogalmazott koncepciókat honlapunkon folyamatosan közzétesszük, ahol lehetőséget biztosítunk hozzászólásokra, véleménynyilvánításra, közös álláspont kialakítására.

Sokan vannak, akik elszármaztak városunkból, de lelkükben LADÁNYIAK maradtak. Nekik is tudniuk kell, hogy véleményükre, hozzászólásaikra

ugyanúgy számítunk, mintha közöttünk élnének, alkotnának.

 

Köszönöm a megtisztelő figyelmet!

        Molnár József  elnök

 

belepesi nyilatkozat.doc (25 kB)