Miért akarja a városvezető lemondatni képviselőnket?   

Szokatlanul rövid levél érkezett Egyesületünk címére.

Püspökladány Polgármestere küldte.

Dombi Imréné 2016. 07. 06-án - minden előzmény nélkül - egy egysoros levélben tájékoztatta Egyesületünket,

csatolva az Önkormányzat 72/2016. (VI.29.) számú határozatát:

Az előterjesztést nem csatolták, így megfelelő indoklást sem kaptunk arra, hogy miért is kellene képviselőnknek lemondania.

Egyesületünk megtárgyalta a kialakult helyzetet és értékelte Kincses László képviselői munkáját, magatartását, majd a polgármester részére megküldtük álláspontunkat, amelynek lényege, hogy nem látunk okot arra, hogy képviselőnk mandátumán változtassunk. Abban egyetértünk a városvezetővel, hogy a valóban méltatlanná váló képviselők mondjanak le, mert tudnia kell, hogy vannak ilyenek is… például a médiából ismert ügyekben, amelyek miatt Püspökladány köznevetség és közfelháborodás tárgyává vált az egész országban.

 

Honlapunk ezen oldalán az ügyben keletkezett dokumentumok megtalálhatóak és olvashatóak lesznek! Az olvasó pedig biztosan elgondolkodik több fontos kérdésen…

Milyen okból hoztak képviselőnk ellen ilyen - szerintünk normasértő - határozatot éppen azután, amikor a Hajdú-Bihari Napló a város polgármestere bűnügyben való közreműködéséről számolt be. (2016. 06. 03.)   

Miért nem tárgyaltak inkább a városvezető bíróság előtt tett beismerő vallomásának erkölcsi következményeiről a soros - júniusi - Képviselő-testületi ülésen? 

Miért is kellene lemondania egy tisztességes képviselőnek, ha olyat kérdez, ami a városvezetőknek kellemetlen?

Azért talán, mert Kincses László a közjó érdekében, mint felesküdött önkormányzati képviselő jelzi aggályait ha a beruházásokra elköltött közpénz indokolatlanul több az előirányzatnál, hiszen nem tudható hova lett több, mint százmillió az iparűzési adóból. A Kiss Ferenc utcai „kiskórháznak” behíresztelt létesítmény körül is sorozatosan súlyos hanyagság tapasztalható, a költségek folyamatosan emelkednek. A köztéri beruházások is drágábbak lettek, mint az eredeti költségvetésük és a műszaki tartalmuk is hagy kívánnivalót maga után, ráadásul a funkciójukat is hiányosan töltik be. (Piac)            

Vannak sajnos ilyen ügyek még jócskán….

 

Valakiknek nagyon megnyugtató lenne, ha Kincses László nem lenne közéleti szereplő… de a város érdeke az aggasztó, közbizalom romboló események miatt továbbra is a lelkiismeretes munkát kívánja!

Egyesületünk kiáll Kincses László mellett: nincs okunk megkérdőjelezni alkalmasságát, tisztességét! Kérdezzen csak bátran, képviselje a közjót, hiszen mi más dolga lenne az önkormányzati képviselőnek?                                              

A közéleti szereplőknek pedig tudni kellene fogadni és kezelni a kritikát!              

A városvezetőtől - csengőszó és mellébeszélés helyett - megnyugtató válaszokat várunk a költségvetést (közpénzt) érintő kérdésekre.  

A Képviselő-testületben felelős, hozzáértő alkotómunkára lenne szükség Püspökladány jövőjéért, hiszen a városunk még a környező városokhoz képest is folyamatosan csúszik le…. a város megtartó ereje folyamatosan csökken!

Az Képviselő-testület egyesületünket érintő határozata pedig egy jogállamban valamennyi normát nélkülöz! Ilyen jellegű belső ügyeinkbe hatalmi úton nem szólhatnak bele!

 

                                                           Molnár József

                                      Püspökladány Jövőjéért Egyesület Elnöke

 

 

Egyesületünk törekszik a bonyolult történet hátterét komoly kritikával és csipetnyi iróniával is közérthetővé tenni

a következő hetekben.

A részleteket keressék aloldalalainkon.

 

                   

Köszöntöm honlapunkon a Tisztelt Olvasót!

 

A  „Püspökladány Jövőjéért Egyesület” munkájáról, célkitűzéseiről szeretném tájékoztatni Városunk lakóit.

A „Püspökladány Jövőjéért Egyesület”, mint civil egyesület a Városunkban a „közjó” érdekében fejti ki tevékenységét, egy jobban élhető városért, politika- és ideológiamentesen. Egyesületünk mentes a magánérdektől, a profitszerzéstől is.

Egyetlen célunk a helyi közjóért való munkálkodás, ezért együttműködésre törekszünk mindazokkal, akik számára ez a fontos. Fenti célok teljesítése érdekében Egyesületünk figyelemmel kíséri a város közéletét is.

Támogatni kívánjuk a mindenkori helyi vezetést, amennyiben a céljaink egyeznek.

A helyi közéletben egyfajta kontrollt kívánunk gyakorolni, illetve kritikát is fogalmazunk meg, ha erre okot látunk. Elképzeléseinkben a kritika nem lehet soha öncélú, hanem mindig a közjó érdekében fog megfogalmazódni és az érdeklődő Ladányiakhoz eljutni.

A várost érintő eseményekről, fejlesztésekről, intézkedésekről értékeléseket készítünk, bemutatva álláspontunkat. 

Meggyőződésünk, hogy a város irányítása, a koncepciók, a fejlesztések meghatározása csak szakmai alapon történhet!

A fentről jött bármilyen pártirányítás sértheti a Város érdekeit, önállóságát, ezért fontosnak tartjuk, hogy a választott képviselőket csak és kizárólag elkötelezettségük, tudásuk és lelkiismeretük vezérelje.

Munkájuknak becsülettel tegyenek eleget, amelyet számon is kell kérni tőlük.

Meggyőződésünk, hogy eljött az ideje egy erősebb, szorosabb helyi polgári összefogásnak, egy emberként kell munkálkodni fenti célok teljesülése

érdekében, hiszen itt élünk és életünk minőségéről itt kell gondoskodnunk.

Elég már a sokat hallott politikai lejáratásokból, nagyot mondásokból, ezek helyett ideje munkához látni, cselekedni, mert még sok tennivalónk van

a Városért, a városlakókért.  Nem világmegváltó tervekkel kívánunk előjönni, hanem hétköznapibb, de annál inkább megvalósítható célok teljesítése a fontos.

Ez az egyetlen út, amelyet Egyesületünk felvállalt és képviselni fog a közjó érdekében.

Egyesületünkben olyan tagok ténykednek, akik megfelelő szakmai felkészültséggel, referenciákkal rendelkeznek, akik pártoktól, ideológiáktól távol tartották

és tartják ma is magukat, akik kéretlenül és önzetlenül eddig is sokat tettek a városunkért, Önökért! Az általuk megfogalmazott koncepciókat honlapunkon folyamatosan közzétesszük, ahol lehetőséget biztosítunk hozzászólásokra, véleménynyilvánításra, közös álláspont kialakítására.

Sokan vannak, akik elszármaztak városunkból, de lelkükben LADÁNYIAK maradtak. Nekik is tudniuk kell, hogy véleményükre, hozzászólásaikra

ugyanúgy számítunk, mintha közöttünk élnének, alkotnának.

 

Köszönöm a megtisztelő figyelmet!

        Molnár József  elnök

 

belepesi nyilatkozat.doc (25 kB)