2021. április  Polgármesteri határozatok

A hír igaz! Süllyed a "zászlóshajó", ugrik a kapitány!

 
 

A döntés előszele érzékelhető volt abból is, hogy áprilisban a polgármester nem fogadta el a Városüzemeltető Kft. ügyvezető igazgatójának 2020. évi beszámolóját. 2020. május 13-án az ügyvezető visszahívásáról döntött.

puspokladany.eu/kozadat/pm_dontesek/2021/hatarozat/45_2021.pdf

 

Az ügy hátterének részleteiről hamarosan...

 

Revolver a tarkón?

 

A 2019. októberi választás után hetekig tartó vészt jósló csendben történt meg az új Önkormányzat hatalomátvétele. A nyilvánosságra hozott alpolgármesteri és bizottsági struktúra rávilágított a legfontosabb kérdésekre: Kinél is van a tényleges hatalom és ki viseli majd ezért a jogi felelősséget...

A türelem éve már lejárt, a COVID-veszélyhelyzet - sajnos - jelenleg is egyszemélyi hatalmat biztosít a polgármesternek.

A városvezető a helyi média segédletével hétről-hétre hangsúlyozza a hatalomgyakorlásának "demokratikus" eszközét: kikéri a képviselők véleményét minden előterjesztésről - elektronikus úton: e-mail-ben. Az előterjesztésekről - elméletileg - lehetne 6-6 arányban is szavazni...

 

2021. május 4-én is a LadányTV-ben tájékoztatta a város lakóit az elmúlt hét eseményeiről a polgármester. Az interjú 19-20. percében az alábbi kijelentést tette:

"Azon esetekben, amelyekben túlnyomó többségi támogatás volt, azokat a határozatokat meghoztam. Ezek a város honlapján megtekinthetők." (30-tól 42-ig).

Ezután 11 határozatot megemlített... a "teljesség igénye nélkül".

Nem beszélt azokról a beszámolókról, amelyeket nem támogatott a "túlnyomó" többség, sőt a nyilvánosság számára ismeretlen okból a legkényesebb döntését is elhallgatta.

 

Aki elolvassa ezt a határozatot megkérdezheti, miért hallgat róla a polgármester?

www.puspokladany.eu/kozadat/pm_dontesek/2021/hatarozat/37_2021.pdf

 

A kiemelt jelentőségű kegyeleti közfeladat ellátás összekötődik azonos helyszínen folytatott vállalkozási tevékenységgel.

Már egy évtizede a Képviselő-testület kormányzó többsége - kizárólagosan érzelmi kérdésként - elfogadta, hogy a Városüzemeltető Kft. évről-évre milliós veszteségeket halmozott fel és több évben még a vállalkozási szolgáltatás is ráfizetéses volt.

A Kft. éves beszámolóiból és az Önkormányzati ülések jegyzőkönyveiből ismerhetően:

2012:    6.388 000
2013:    8.263 000
2014:    8.564 000
2015:    9.581 000
2016:    1.430.000   Bérleti díj megszűnt (4 millió Ft), de az összeget felújításokra fordították
2017:    1.800.000
2018:    9.973.000
2019:  12.367.000
Össz: 58.366 000 Ft veszteség
 

A tisztánlátást nehezíti, hogy a Báránd Önkormányzatának kegyeleti közfeladatát is a ladányi Városüzemeltető Kft. végzi, ahol - több évben tapasztalható feltűnő ellentmondásként, - nyereségesen is képes működni.

 

Egy éve az új városvezetés elfogadta a Kft. ügyvezetőjének minden idők legnagyobb veszteségét (12,3 millió Ft) tartalmazó 2019. évi beszámolóját!

Annak ellenére, hogy a Pénzügyi Bizottság - súlyos észrevéteket jelentésbe foglalva - nem javasolta elfogadását.

Részletek a jelentésből:
"Sajnálatos módon az általános költségeket nem bontották meg az üzemeltetési és szolgáltatási tevékenységre (4234 D Ft-ot), így pontosan nem állapítható meg sem az üzemeltetés, sem a szolgáltatás nyújtás eredményessége.

Mi az oka, hogy egyre többen és magasabb arányban válasszák az ügyfelek közül a versenytárs által nyújtott szolgáltatást?
A tájékoztató elfogadását jelen formában nem javasoljuk!"
 

A polgármester határozatot hozott a szigorúbb beszámolás elrendeléséről.

www.puspokladany.eu/kozadat/pm_dontesek/2020/hatarozat/9_2020.pdf

A Városháza folyosóin túl is érzékelhető felháborodást elfedte a COVID-járvány, amely miatt a Városüzemeltető Kft. több ágazata is veszteségeket szenvedett el.

A deficit csökkentésére lehetőség volt, mert a Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződés 2021. április 30-án lejár(t).

Ismeretlen ok miatt a városvezető késedelmesen érzékelte, hogy a pályáztatási határidőből "kicsúszott" a Polgármesteri Hivatal. Ezért 2021. április 20-án a szerződés 2021.12.31.-ig hosszabbítására tett javaslatot...

www.puspokladany.eu/kozadat/pm_dontesek/2021/doc/37hat.pdf

 

Ezután valami megmagyarázhatatlan esemény történhetett: titokzatos fekete kéz tarthatott revolvert a tarkójához?  Mert 9 nap múlva a saját előterjesztését megváltoztatva a Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződés 5 éves meghosszabbításról hozott döntést!

 

A polgármester aláírása és pecsétje egy permanensen veszteséges, vagy annak beállított tevékenység zavartalan folytatását teszi lehetővé, ezzel 5 év alatt 35-40 millió Ft közpénz további ellenőrizetlen pazarlását engedélyezi!

 

"Magyarországhoz... hű leszek,  jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom. ...feladataimat Püspökladány fejlődésének  előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem..."

 

Az eskü a képviselőkre is vonatkozik. Köztudomású, hogy a Fidesz-frakció 6 képviselőjének szavazata nélkül nem jöhet létre semmilyen határozat. A kiemelten fontos, hosszútávú szerződés közbeszerzési eljárás nélküli meghosszabbítása - a felsorolt körülmények után - csak Vadász Ferenc alpolgármester és 5 képviselőtársa szándékából történhetett meg.

Az Önkormányzati eljárásrendben 6 szavazat nem elég, még legalább egy független képviselőnek is azonos döntést kell hoznia. A polgármester aláírásával bizonyította be egyetértését...

 

De a veszélyhelyzetben nem lehet képviselő-testületi ülést és szavazást sem  tartani! Ezen okok miatt a polgármester alaptalanul és félrevezető módon hivatkozik a képviselőkre...

 

Miért lehetséges, hogy az időkorlátról szóló határozati javaslat ellenére mégis a felelőtlen működést legitimáló, a városnak veszteséget okozó tevékenység számonkérés nélkül folytatódhat még 5 éven át?

 

Vadász Ferenc ígérte 2019-ben a Facebook oldalán: "Ez már nem az a Fidesz. Hasonló értékek mentén gondolkodó, a városért, és a ladányiakért tenni akaró emberekkel találkoztam, akik szintén tisztában vannak azzal, hogy gyökeres változásra van szükség. Én nem asszisztálni akarok, hanem vezetni egy csapatot, akinek a ladányi emberek és a város fejlődése az első."

 

Amikor a Vadász Ferenc vezette Fidesz-frakció az ígéretekkel ellentétes döntéseket támogat, akkor merülnek fel a legsúlyosabb kérdések:

 

Kinek állhat még most is érdekében a folyamatosan veszteséges működtetés?

Ki tartja a revolvert a Vadász Ferenc tarkójához is?