2020. augusztus 27. Képviselő-testületi ülés

 

HATÁROZATOK:

www.puspokladany.hu/kozadat/kepviselo_testulet/kivonatok/2020/2020_08_27.pdf

IV. rész - Hátrasorolt, rejtegetett napirendek

 
 

Videofelvétel megtekinthető:

youtu.be/P5dWfynVkHU

 
 
 

1. Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről.
    Előadó: Tóth Lajos polgármester

Kérdések:

A szelektív hulladékgyújtő edényeket lehetne-e gyakrabban üríteni?

Van-e információ az SzGyF-től a Bene Gy. utcai épületek sorsáról?

Önkormányzatunknak lesz-e több támogatása 2021-ben?

Miben lehet együttműködés Nádudvarral?

Milyen körben zajlott egyeztetés az Ipari park megvalósításáról?

Mi hangzott el Tapolcai úrral (Sárréti Paktum) történt egyeztetésen?

Öntözésfejlesztési szakmai fórum hogyan illeszthető az Önkormányzathoz?

Derecske polgármesterével szóba jött-e esetleges kapcsolatfelvétel?

Kisújszálláson is hasonló jellegű találkozó történt?

Van-e lehetőség plusz zsákokkal segíteni a szelektív hulladékgyűjtést?

Megkapták-e a képviselők a TOP2-höz benyújtott fejlesztési programot?

Vadász Ferenc: A 21,3 milliárd Ft az nem a megyeire vonatkozik, hanem a mi projektötletünk ... nem azt mondom, hogy hasraütésszerű, de hát... valamilyen kikalkulált összege. Erre célzott Tasi alelnök úr, nem azt mondta, hogy vastagon fogott a ceruzánk... hanem bátran vállaltunk.

Polgármester: Én is sokalltam első hallásra... kicsit elengedtük a fantáziánkat, de itt még nem baj, szerintem.

Mihez kapcsolódott az EOn-nal, illetve a Városüzemeltetővel történt tárgyalás?

A Sárréti Paktum mennyi munkaerőt közvetített ki, időarányosan hogy állunk és volt-e szó új munkahelyteremtésről?

Varga M. ügyvéd úrral való egyezetetéseken milyen témák merültek fel?

Államtitkár úrral felmerült-e a fürdőfejlesztés, uszodaépítés és beszéltek-e munkahelyteremtésről?

Polgármester: Fürdőfejlesztés konkrétan nem került szóba, a fürdő állapota igen, hogy gazdasági programunkban prioritásként kezeljük. Az uszodával kapcsolatban nem tettem fel kérdést. Elég sok napi kérdésben cseréltünk véleményt. Az egyeztetés apropója a szociális bérlakások voltak. Munkahelyteremtésről általános tájékoztatást adott. Nem konkrétan, de bízom benne, hogy meg fog valósulni, ezek nem egyik hétről a másikra lehetségesek...

 

Ahogy visszagondolok, elég sok jegyzetet készítek... sokkal több dologról beszámolhattam volna még... kritikusok szerint nem csinálunk semmit... nem így gondolom, rengeteg energiát fordítunk rá.... Egyet nem ígérhetek, hogy többet fogunk dolgozni. Nem fogunk többet dolgozni, lehet inkább kevesebbet fogok ezek után, legfeljebb hatékonyabban...

 

Vadász Ferenc: Lányos zavaromban elfelejtem a protokollt. Az a dolgom, hogy a polgármestert segítsem. Ha a munkám minőségével van valami baj, akkor feltételezem, hogy polgármester úr bizonyára jelzi felém.

További 6 és fél percen keresztül a március-júniusi veszélyhelyzetben végzett tevékenységeket taglalta...

A polgármester nem vonta meg a szót...
 

 

1 óra 18' 01"től

Kérdések:

Az aug. 20-i meghívókhoz nem mellékeltek regiszrációs jegyeket, miért csak a Facebook-on lehetett regisztrálni?                         Miért nincs feladata a Kulturális Bizottságnak az ünnepségekkel kapcsolatban?

Az információáramlást hivatalos formában meg kell oldani.

 

Igaz-e a hír, hogy a nagymúltú férfi kézilabda csapatunk megszűnt? Tud-e róla polgármester úr, hogy elég komoly összeggel tartoznak a városnak?

Polgármester: Erről most konkrét tájékoztatást nem tudok adni. Fogunk tájékozódni...

 

A 42. főút zajterhelését lehetne-e úgy csökkenteni, hogy éjszakára a belső sávba tereljék a kamionokat?

Polgármester: Érzékelem a problémát és szerény lehetőségeink szerint igyekszünk megkeresni a megoldást.

 

Az Újtelepi utcák állapotának javítása mikor történik meg?

Polgármester: Nagyon nagy probléma, pillanatnyilag nem látok forrást, amelyből ezeket az évtizedes elmaradásokat tudnánk segíteni... Átfogó útjavításokról nem tudok beszámolni...

 
 

 

1 óra 41' 21"-től

Interpellációk:

A Damjanich utcán elbontott szociális bérlakástól hová tűnt el a pala, amely veszélyes hulladék? Láthatnánk-e a megsemmisítési műbizonylatot?

A Városüzemeltető Kft. Felügyelő Bizottsága miért nem kapott meghívót a saját sorsát érintő bizottsági és testületi ülésre?

 
 

1 óra 45' 04"-től

Közérdekű bejelentések:

 

Október 3-án szombaton lesz a lomtalanítás. Szeptember 26-án veszélyes hulladék gyűjtés lesz a Pl. Kossuth u. 26. alatt.

 

Közfoglalkoztatás hatékonyságában pozitív elmozdulás van. A korábbi irányítóktól megváltunk. Sokszor méltatlan bírálat éri, pedig a zöldterületek karbantartása nem elsődleges feladata, besegít a Városüzemeltető Kft-nek. Jelenleg a Start munkaprogramban 100 fő, a hosszú idejű közfoglalkoztatásban 179+10 fő dolgozik.

 
 

1 óra 54' 35"-től
2. Tájékoztató az önkormányzat 2020. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról.

 

1 óra 56' 07"-től

Felvett napirend: Városüzemeltető Kft. felügyelő bizottságának visszahívása

05u FB.pdf (352357)

 

Varga Zoltán: A Felügyelő Bizottság üzleti titokra hivatkozva a tulajdonos Önkormányzat tájékoztatását elutasította. A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság javasolja a régi tagok visszahívását és új tagok megválasztását.

 

Kiss Zsigmond: Meddig szól a jelenlegi tagok mandátuma?

 

Horváth Ádám: A Pénzügyi Bizottság ülésén úgy éreztem Zoli, hogy Te készültél erre, de előzetesen nem egyeztettünk, akkor megszavaztam, viszont most megváltoztatnám a döntésemet. El kell fogadnod, mert Te magad is szoktad ostorozni polgármester urat, hogy későn jönnek az előterjesztések, nincs idő átnézni. Emiatt érdemes lenne előbb meg kell hallgatni a Felügyelő Bizottság tagjait, utána lehet döntést hozni.  Nem támogatom az előterjesztés megszavazását.

 

Kiss Zsigmond: Nem tartom korrektnek, hogy ilyen módon akarunk megszabadulni a Bizottságtól. Nem tudom támogatni az előterjesztést.

 

Balázs Sándor: Már korábban is sok kritikát fogalmaztam meg a Felügyelő Bizottság munkájáról. Minden ülésre meg kellett volna hívni őket, ami a Városüzemeltető Kft-ről szól. Ide sem hívtuk meg, ez azt igazolja, hogy sosem voltunk kíváncsiak a FB munkájára. Így megszüntetni én nem tartom szerencsésnek.

 

Szavazás: 4 igen, 5 nem, 1 tartózkodás. Az előterjesztés nem kapott többségi támogatást.

 

Előterjesztés szociális bérlakás bérleti szerződésének megszüntetése elleni fellebbezésről. /zárt ülés/
Előterjesztés szociális bérlakás bérleti szerződésének megszüntetése elleni fellebbezésről. /zárt ülés/

 

III. rész - Süllyedő zászlóshajó

 

Videofelvétel megtekinthető:

youtu.be/luO_bSzVixo 

 

 

j) Előterjesztés támogatási igény benyújtásának határidő módosításáról.

 

4' 08"-től
k) Előterjesztés a Berettyóújfalui Tankerületi Központtal kötött szerződés módosítására.

 

12'46"-től
l) Előterjesztés egészségügyi tárgyú rendelet módosításáról.


20'21"-től
m) Előterjesztés önkormányzati határozat módosításáról.

Kiss Zsigmond: Az intézmények dolgozói folyamatosan lebegésben vannak, olyan információk keringenek, hogy kiszervezik a konyhát, hogy szétválasztják, hogy a Városüzemeltetőnél lesznek átalakítások, hogy mi lesz a Tájékoztató Központnál, ki lesz a vezetője... A lakosság és a dolgozók megnyugtatása érdekében jó lenne erre minél hamarabb pontot tenni.

 

Polgármester: Vannak olyan feladatok, amelyek egyik hónapról a másikra nem dolgozhatók ki, úgy hogy hosszútávon eredményes legyen....... Lett volna még egy gondolatom, de nem mondom... Úgyhogy türelmet kérek.

 

Varga Zoltán: Kérem képviselőtársaimat, hogy mindenki tegye le a javaslatát... Nem egyedül polgármester úrtól kell ezt várni...


29'39"-től
n) Előterjesztés a városban működő egyéb helyi alapítványok támogatásáról.


35"10"-től
o) Előterjesztés a Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum alapító okiratának módosításáról.


37'27"-től 
p) Tájékoztató a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. 2020. I. féléves beszámolójáról.
    Előadó: Varga Lajos ügyvezető igazgató

Varga Zoltán: A tájékoztatót a Pénzügyi Bizottság módosításokkal elfogadta. A Felügyelő Bizottságtól kért kimutatások az anyagban nem jelentek meg, a Felügyelő Bizottság üzleti titokra hivatkozott. Ezt bizottságunk elutasította, mert a tulajdonos Önkormányzat előtt nem lehet üzleti titka. Tettünk egy javaslatot, amit későbbiekben tárgyalni fogunk. A temető üzemeltetésnél a kért szétválasztás még nem látszik a beszámolóból. Készüljön új Együttműködési Megállapodás, amely nem egyszerű. Jelenleg a Kft. gazdálkodásában 28 millió Ft hiány mutatkozik. Még nem látjuk az évvégéig mi történik. Súlyos probléma, amely nem (tavaly) októberben keletkezett.

 

Varga Lajos: Minden szempontból próbáltuk megállni a helyünket, a veszélyhelyetet nagyon nehéz volt megélni. Az árbevételeink nagymértékben visszaestek, szertenénk bizakodók lenni, de inkább realistának kell lenni.

 

Balázs Sándor: Milyen feladatot lát el jelen pillanatban a Fürdő vezető? Milyek soron található a bére a parkfenntartás vezetőjének? Kötelező feladatellátási szerződés van-e?

 

Kiss Zsigmond: Mennyi a lejárt követelés állománya és mennyi az 1 millió feletti?

Az összehasonlításhoz az előző évből a félévi adat hiányzik, legközelebb azt is fel kell tüntetni.

 

Vadász Ferenc: Az együttműködési megállapodáshoz hiányoznak a kategóriák szerinti besorolások. A vállalkozási tevékenység nem mehet a kötelező tevékenységek rovására. Nem korrekt az az eljárás, hogy az Önkormányzatot kérdezi a Kft., hogy mit tegyen a dolgozók megtartásáért.

 

Balázs Sándor: Másfél éve még üzleti titokra hivatkozva nem ismerhettük a Kft. részletes adatait, most közzétették a város honlapján. Nem szabad sokáig lebegtetni a cég helyzetét. Úgy gondolom, hogy nonprofit Kft-ként kellene működtetni.

 

Jegyző: Nem tudom, hogy milyen számsorok kerültek fel, hogy ki rakta fel, az általános jellegű adatok publikusak.

 

Kiss Zsigmond: A baj már a 41 milliós folyószámlahitel felvétellel kezdődött. Nagyon jelentős a létszám, amelynek a bérét biztosítani kell. Próbáljunk a cégnek itt helyben munkalehetőségeket adni, ne kelljen vidékre járnia.

 

Polgármester: Úgy látom mostmár megértettük egymást és rövid időn belül a megoldása be kell hogy következzen...

 

A tájékoztatót a Képviselő-testület 5 igen 5 tartózkodó szavazattal  nem vette tudomásul.

A határozatok között nem szerepel.

 

1 óra 24'42"-től

q) Előterjesztés intézményi ASP csatlakozásról.
 

1 óra 26'56"-től
r) Előterjesztés a Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról szóló megállapodás módosításáról.

Balázs Sándor: Hogyan lehetséges 4 órát térítésmentesen dolgozni?

Az aljegyző Szerepen köteles részvenni a bizottsági és testületi ülésen részt venni, akkor Püspökladányban miért nem?

Ha jegyző úr szerint van megbízottja az üléseken, de az ottlévők szerint nincs, akkkor kit bíz meg polgármester úr, és mivel?

 

Jegyző: Nem tudom mi volt az a problémás kérdés, melyik volt az az ülés, én nem tudok olyat, hogy a hivatal nincs képviseltetve.

 

Balázs Sándor: Gondolkozzunk el hogyan van lehetőség arra, hogy SzMSz-be foglaljuk a részvétel szükségességét.

 

Jegyző: Semmi akadályát nem látom, hogy jelzés alapján meg tudok jelenni a bizottsági ülésen. Ehhez nem kell nekem jogban előírni ezt a dolgot...hanem ez egy közös kooperáció eredménye lehet és akkor amennyiben tudok válaszolok és tanácskozási joggal részt veszek.

 

A polgármester nem foglalt állást a hozzászólásokról.

II. rész - Belső ellenőrzés 7 perc, Önkormányzati lakbérek 36 perc

 

Video felvétel megtekinthető:

youtu.be/G6ORS6MLqmI

 

 

 

3. Előterjesztés a 2019. évi belső ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló jelentés elfogadásáról.
    Előadó: Keserű László jegyző

 

7'25"-től

4. K ü l ö n f é l é k.

a) Előterjesztés Püspökladány 2021-2035. időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési terveinek jóváhagyásáról.
    Előadó: Tóth Lajos polgármester

14'40"-től

b) A TRV Zrt önkormányzati éves beszámolója 2019. évről.
    Előadó:  Mocsári Judit gazdasági igazgató
                  Kanyuk János főmérnök

33'50"-től

c) Előterjesztés Püspökladány Város Szerkezeti és Szabályozási Tervének részbeni módosításáról, Geo-Terra Kft. Püspökladány külterület, 0449/19. helyrajzi szám.
    Előadó: Tóth Lajos polgármester

 

38'40"-től

d) Előterjesztés Püspökladány Város Szerkezeti és Szabályozási Tervének részbeni módosításáról.

Balázs Sándor: Az M4 autóútról tájékoztató Lakossági fórum összehívását sürgeti, mert a veszélyhelyzet akadályozhatja a nyilvánosságot.

Polgármester: Nem tudom most megítélni, hogy meg lehet-e tartani.

 

53'02"-től

e) Előterjesztés Püspökladány Város Szerkezeti és Szabályozási Tervének részbeni módosításáról.


54'07"-től

f) Előterjesztés Püspökladány város új településrendezési eszközeinek (településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és szabályozási terv) készítésével összefüggő eljárásokról.

 

58'01"-től

g) Előterjesztés az önkormányzati lakások lakbérének felülvizsgálatáról.

 

1 óra 33'45"-től

h) Előterjesztés az önkormányzat középtávú tervezéséről.

Pénzügyi irodavezető: A Minisztérium kérésére nem szerepeltetjük a 41 millió Ft-os kötelezettségvállalást.

Kiss Zsigmond: Évvégén miből fogunk 41 milliót találni, hogy rendben legyen?  Ha ezt így megszavazzuk, akkor mérleget hamisítunk. Nem tudom támogatni.

 

1 óra 45'02"-től

i)  Előterjesztés az önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletének módosítására.

Varga Zoltán: 28 millió Ft hiányzik a Városüzemeltető Kft költségvetéséből, nem látszik a megoldás.

 

Jegyző: A veszélyhelyzet tartamát nem lehet tudni, elsődleges a munkabér, ha a helyzet rendeződik majd visszatérhetünk a jutalmazásra.

 

Balázs Sándor: A Petri-telepi játszótér körbekerítésének forrását a fásítástól és a képviselői laptop-felajánlásból csoportosították át.

Hangzatosan lemondtak róla, most pedig átnevezik.  Elgondolkodtató, hogy mennyivel különb ez a képviselő-testület az előzőnél.

 
Személyeskedő vitában Horváth Ádám elnézést kért.
 

Kiss Zsigmond: Nagyon aggasztó a költségvetés helyzete, nem fogom támogatni.

Polgármester: Nehéz a helyzet. A pályázatoknál "addig megyünk, ameddig tudunk."

 A pluszköltségeknél fontosabb a város fej-lő-dé-se...   I. rész

 

A videofelvétel megtekinthető:

youtu.be/llnLz11Lmtk

 

*2011. évi CXX. (Info) törvény

1 §. A közügyek átláthatósága a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez és terjesztéséhez fűződő jog érvényesítésével megvalósuljon.
3. § E törvény alkalmazása során:
5. közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat;
26. § (1) Az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szervnek vagy személynek (a továbbiakban együtt: közfeladatot ellátó szerv) lehetővé kell tennie, hogy a kezelésében lévő közérdekű adatot és közérdekből nyilvános adatot - az e törvényben meghatározott kivételekkel - erre irányuló igény alapján bárki megismerhesse.
33.§  (1) Az e törvény alapján kötelezően közzéteendő közérdekű adatokat internetes honlapon, digitális formában, bárki számára, személyazonosítás nélkül, korlátozástól mentesen, kinyomtatható és részleteiben is adatvesztés és -torzulás nélkül kimásolható módon, a betekintés, a letöltés, a nyomtatás, a kimásolás és a hálózati adatátvitel szempontjából is díjmentesen kell hozzáférhetővé tenni

 

 

Ügyrendi kérdések:

4 új napirend felvétele miatt megváltozott a Meghivóban szereplő napirendek sorrendje.

 

Polgármester: "Örülök, hogy láthatják, mert fontos, hogy az emberek láthassák a dolgokat."

 
 
10' 40"-től

1. napirend: A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság külső szakértő tagjának megválasztása.

 

Kiss Zsigmond: "ilyen még nem volt, hogy valaki beszáll a másik helyére..."

Polgármester: "Vonja vissza Képviselő úr!"

 
 
23' 25"-től

2. napirend:  TOP 14.1.1.-15. pályázat (SZTK emeletráépítés) kivitelezési közbeszerzés eredményének megállapítása

a 16 millió Ft-os többletköltség ellenére a Képviselők többsége támogatta.

 

Kiss Zsigmond: "ha ez elfogadásra kerül, akkor ennek még lesz következménye..."

 

Vadász Ferenc: "Nem mi húztuk el idáig... Tisztán látszott, hogy az előző ideiglenes városvezetésnek az volt a célja, hogy ezek a fejlesztések ne valósuljanak meg. Ennek szerintem politikai oka volt."

"Nekünk azt kell mutatnunk, hogy fejlesztést tudunk mutatni a városban..."

 

 

1 óra 39' 24"-től

3. napirend: TOP 2.1.2. -15. "Zöld város" pályázat befejező elemét jelentő Vöröskereszt épület felújítás kivitelezési közbeszerzés eredményének megállapítása.

a 9 millió Ft-os többletköltség ellenére a képviselők többsége támogatta.

 

Balázs Sándor: a megkésett kézbesítés miatt kéri az előterjesztés a napirendről levételét. (A Testület nem szavazta meg)


Varga Zoltán: "Ha nullát ajánl, akkor nyilván tudja, hogy alapból esélytelen. Nekem már a két ajánlattevő is aggályos, főleg, hogy az egyik nem is akart többlet pontokat szerezni..."

 "Csak azért adjunk +10 milliót a napelemekre, mert a napelemekre +120 hónap garanciát vállal (több, mint a napelemrendszer ára), az komolytalan. Az is aki beletette, az teljesen szakmaiatlan."

 

Polgármester: "Kérem ne minősítsük a pályázóinkat!" "Utólag lehet vélelmeket boncolgatni... nem sok értelmét látom. Nem ennek van most az ideje."

 

Kiss Zsigmond:" Az ár, ami legkevésbé számit... csak 800 pont különbséget jelent, az hogy valami elromlik és megjavítják, az 1000 pontot ér!"  "Felmerül az összebeszélés ... elve is, ami rövidesen kiderül, ha megszavazzuk. Én tartózkodni fogok. Amennyiben az alvállakozó K. nevű cég lesz, össze fog állni a kép, megkapja 79 millióért, a Sz.A. pedig eltesz 10 milliót, neki semmit nem kell csinálni. Annál is inkább, mert nincsenek emberei, mert most adtunk neki munkát 21 júniusig!"

"Van még idő a határidő módosítására...a Fidesz nem fogja engedni, hogy ezeket a pályázatokat nekünk vissza kelljen fizetni. Bízok benne, hogy Bodó Sándor képviselő úr majd hoz ide pénzt!"

"Voltak-a pincében? Nehogy utólag jöjjenek, hogy vizes a pince, mert pótmunkára ad lehetőséget."

"Tudjuk, hogy nincs pénz, mégis megszavazzuk..." "Olyan döntésre akarnak rávenni, amit nem tudok támogatni."

 

Balázs Sándor: Meg akartam ezt szavazni, de a fedezethiány miatt nem tudom támogatni. Az SZTK ráépítés eldöntése elvitte a forrást ez elől is...

A Pénzügyi Szakbizottság határozatait megfúrták a pártképviselők?

 

2020. 08. 24-én hétfőn és 27-én csütörtökön is össze kellett hívni a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tagjait. A hétfői ülésen a meghívótól eltérő 3 új napirend került a Bizottság elé. (Csütörtök 8.30 perckor újabb rendkívüli napirend miatt kellett tanácskozni.)

Az ülések jegyzőkönyvei még nem készültek el, csak a Bizottsági határozatokat tették közzé:

www.puspokladany.hu/kozadat/kezdolap/testulet200827/0.pdf

A dokumentum 6-7. oldala tartalmazza a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság döntéseit.

 

Az új napirendekből 2 képviselői beadvány volt a 2020.06.26-i ülés jogsértő eseményei miatt.

A Bizottság elnöke jelezte, hogy a városvezetés felülvizsgálta júniusi döntését és ezentúl a Képviselő-testület üléseit ismét közvetíteni fogja a városi TV. (nincs szükség határozat-hozatalra)

A város Jegyzője a GESZ volt intézményvezetőjének peres ügyével kapcsolatos személyi összeférhetetlenséget jelző beadványra válaszolt: nem minden kérdésre terjed ki a Bizottság hatásköre. Megítélése szerint a jelzett képviselők az ügy vádlottjával nem állnak összeférhetetlen jogviszonyban... A beadvány tartalmának elbírálására jogosult szervet, vagy személyt egyértelműen nem nevezte meg. (Bizottság nem jogosult javalattételre, határozat-hozatalra)

A Jegyző elhagyta az üléstermet. A Meghívó szerint következő napirendek megtárgyalásán nem vett részt, pedig előadója is (lett volna)

2. A Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 3/2019. sz. belső ellenőrzési jelentése
    Előadó: Tóth Lajos polgármester

3. Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete 4/2019. sz. belső ellenőrzési jelentése
    Előadó: Tóth Lajos polgármester

4. Előterjesztés a 2019. évi éves belső ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló jelentés elfogadásáról
    Előadó: Keserű László jegyző

személyesen felelős a Belső Ellenőrzés lebonyolításáért. A kritikus kérdésekre nem érkezett válasz, ezért pontokba szedett kiegészítést tett a Bizottság:

A Bizottsági ülés 4. és 5. órájában került sor a Városüzemeltető Kft. I. féléves gazdálkodásának megtárgyalására. Az ülésen nem jelent meg a Városüzemeltető Kft Felügyelő Bizottságának elnöke vagy tagja, hogy a 38/2020. (VI. 26.) önkormányzati testületi határozatban foglalt feladatok teljesítéséről beszámoljon és a kérdésekre válaszoljon.

Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 18/2017. (II. 23.) önkormányzati testületi határozattal jóváhagyott Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. Felügyelő Bizottság ügyrendjének IV. fejezete alapján megbízza a Felügyelő Bizottságot azzal, hogy - vizsgálja meg a 2019. évi vállalkozási tevékenység munkáit, különös tekintettel az elő és utókalkulációkra vonatkozóan.-vizsgálja meg, hogy a 43 670 000 Ft alvállalkozói teljesítmény indokolt-e. Tételes kimutatást készítsen arról, hogy mely vállalkozók, mely munkákban vettek részt, milyen tevékenységet végeztek. -az alvállalkozói díjak összhangban vannak-e a kft. vállalási áraival? - ellenőrizze az útfenntartás tevékenységen könyvelt anyagköltség helyességét, annak részletes kimutatását.

Határidő: 2020. július 31.

Felelős: Tóth Lajos polgármester Seres Lajos Felügyelő Bizottság elnöke

9. Tájékoztató a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. 2020. I. féléves beszámolójáról

A dokumentumhoz a Felügyelő Bizottság 2020.07.21-i ülésének jegyzőkönyvét csatolták, de az adatvédelmi törvényre hivatkozva a vizsgálat részleteiről nem számoltak be. (Zárt ülés kezdeményezése helyett távolmaradtak)

VÜ FB jkv testületi határozatra.pdf (492560)

A tulajdonos Önkormányzat megbízásának meghatározó elemeit a Felügyelő Bizottság nem teljesítette.

Ezért a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság javasolta a Felügyelő Bizottság tagjainak megbízásának visszavonását.

 
 

Az utolsó napirendként tárgyalt TOP 14.1.1.-15. pályázat (SZTK emeletráépítés) kivitelezési közbeszerzésének eredményét a 16 millió Ft-os többletköltségek fedezetének hiánya miatt a Bizottság nem támogatta.

2020. 08. 27-én reggel a TOP 2.1.2. -15. "Zöld város" pályázat befejező elemét jelentő Vöröskereszt épület felújítás kivitelezési közbeszerzésének eredményét a 9 millió Ft-os többletköltségek fedezetének hiánya miatt a Bizottság nem támogatta.

 
 
A 2020. 08. 27-i Képviselő-testületi ülés felvételét 29-én szombaton 18 órától és 30-án vasárnap 10 órától tekinthetik meg a VárosiTV csatornáján...

 

Botrányok a sürgősen tárgyalt napirendek során

 

A jó hír, hogy a LadányTV megjelent az ülésen és a rögzített események felvétele 08.29-én szombaton 18 órakor és 08.30-án vasárnap 10 órakor látható lesz a városi TV csatornáján.

 

A városvezető 4 új előterjesztést kezdeményezett napirendre tűzni. Az ügyrendi vita lezárulása után 3 új napirend megtárgyalásával kezdődött az ülés, a további 24 napirend sorrendje is megváltozott.

 

Egy perces főhajtással emlékeztek Papp Mátyás József elhunyta miatt.

A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság külső szakértő tagjának választották meg (ifj.) Papp Mátyást.

 
 

Nyilvános kérdőrevonással, több, mint egy órás súlyosan aggályos részletekbe menő vita után a 16 millió Ft-tal drágább kivitelezői ajánlatot fogadta el a Képviselő-testület az SZTK-emeletráépítés ügyében. A pénzügyi többlet forrás biztosításához a Polgármesteri Hivatal az intézmények működésétől vont el milliókat.

 

Megtetézve a pénzügyi tartalékalap hiányát, újabb botrányos döntéssel a Vöröskereszt épületének pályázati felújításához is hozzájárult a képviselők többsége.

 

A botrány legfőbb oka, hogy mindkét kivitelezést ugyanaz a cég, a drágább ajánlatával nyerte el!

 

A Bölcsőde bővítésének és a Kossuth utcai kerékpárút megépítésének pénzügyi fedezethiányáról nem tettek említést sem.

 
 
Folytatás hamarosan...