2024 június

2024.06.27. Önkormányzati ülés  II. rész

 

A leköszönő képviselőnő "magánprodukciója"

 
Megnézhető:

youtu.be/IxMvxwfoXDI

 

c) Előterjesztés támogatás megelőlegezéséről. PDF
    Előadó: Tóth Lajos polgármester

d) Előterjesztés az önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletének módosításáról. PDF
 

e) Előterjesztés munkamegosztási megállapodásról. PDF
    Előadó: Tóth Lajos polgármester

f) Előterjesztés a Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról. PDF
   Előadó: Dr. Komoróczy Károly igazgató

g) Előterjesztés járóbeteg-szakellátást érintő döntésekről. PDF
    Előadó: Tóth Lajos polgármester

h) Előterjesztés rendelő kialakítás határidejének módosításáról. PDF
  

i) Előterjesztés első lakáshoz jutás támogatásáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról. PDF
  

j) Előterjesztés a városban működő egyéb helyi alapítványok támogatásáról. PDF
  

k) Előterjesztés új telephely bevonásának elvi döntéséről. PDF

 

Új napirend: Alapító okirat módosítása
 

2024.06.27.  Önkormányzati ülés  I. rész

 

Megnézhető:

youtu.be/KCUWhVDfghY

 
Előrehozott napirend

a) Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. önkormányzati éves beszámolója 2023. évre vonatkozólag. PDF
    Előadó: Vida László – TRV Zrt. képviselői

 

1. Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről. PDF
    Előadó: Tóth Lajos polgármester

 

Képviselői  kérdések  

 

Interpellációk PDF

 

Közérdekű bejelentések

 

2. Beszámoló a 2023. évre vonatkozólag az állandó bizottságok átruházott hatásköreinek gyakorlásárólPDF

    Előadó: bizottsági elnökök

 

3. Beszámoló a 2023. évre vonatkozólag a Közös Önkormányzati Hivatal működéséről és a jegyzőre átruházott hatáskörök gyakorlásáról. PDF
    Előadó: Keserű László jegyző

4. Előterjesztés az önkormányzat 2024. II. félévi üléstervének jóváhagyásáról. PDF
    Előadó: Tóth Lajos polgármester

 

5. Különfélék

b) Előterjesztés 0280/128 és 0280/84 helyrajzi számú külterületi hely elnevezéséről. PDF
    Előadó: Keserű László jegyző