2020. október  Önkormányzati ülés

2020.10.29. Önkormányzati ülés II. rész - Nem halad... nem halad...mert nem olyan ütemben halad.

 

Videofelvétel megtekinthető:

youtu.be/vBMR4yVkxaA

 

 

2. Tájékoztató az önkormányzat 2020. I-III. negyedéves gazdálkodásáról.

Kiss Zsigmond: A folyamatban lévő beruházásainkról bővebben kellene írni, mert hónapokon át ugyanazok az információk szerepelnek.

Polgármester: Sokszor vért izzadunk. Magamat idézem: "Nem halad...nem halad... nem halad...   mert, mert... nem olyan ütemben haladnak a dolgok, ahogy szeretnénk."


13' 34"-től
3.    K ü l ö n f é l é k.

a) Előterjesztés döntés Püspökladány város új településrendezési eszközeinek (településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és szabályozási terv) jóváhagyásának tárgyában. Mellékletek

 

16' 52"-től

b) Előterjesztés döntés Püspökladány város új településrendezési eszközeivel (településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és szabályozási terv) kapcsolatos környezeti értékelés jóváhagyásának tárgyában. Melléklet

 

18'18"-től

c) Előterjesztés szociális támogatásról.

 

23'18"-től
d) Előterjesztés alapítvány részére jóváhagyott pályázati cél módosításáról.

 

34'12"-től
e) Előterjesztés általános iskolai felvételi körzetek véleményezéséről.

Balázs Sándor:

Nem jelent-e fokozott leterhelést a Kálvin téri iskolának, hogy sokkal több gyerek íratkozhat oda, mint a másik két iskolába?

Polgármester:

Nem konzultáltam, nem is feladatom konzultálni a Tankerülettel. Ahol nagyobb a probléma, ott kisebb csoportokban tervezik az oktatást, ezt vélelmezem az adatok mögött...

 

42"31"-től

f) Előterjesztés egészségügyi tárgyú rendelet módosításáról.

 

49'07"-től
g) Előterjesztés külterületi lakott hely elnevezéséről.


55'15-től
h) Előterjesztés 0270 hrsz-ú és 0271/6 hrsz-ú külterületi utak elnevezéséről.


58'07"-től
i)  Előterjesztés Közszolgáltatási Szerződés módosításáról.j) Előterjesztés szakember részére kiutalható szolgálati lakás felülvizsgálatáról. /Zárt ülés./

 

2020.10.29.  I. rész  -  2 képviselő hiányzott

 

A felvétel megtekinthető:

youtu.be/Gd970vgiLTM

 

 

Bizottsági határozatok

 

Kegyeleti tiszteletadás a polgármester édesanyjának elhalálozása miatt.

 

Napirendek elfogadása

 

04' 02"-től

1. Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról,
    az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről.

    Előadó: Tóth Lajos polgármester

Kérdések a jelentéshez:

   Mikor indulhat a közvilágítás korszerűsítése?
   A Bene Gy. utcai pszichiátriai lakóotthonokról milyen tárgyalás volt?
   Karcag új polgármesterével egyezetetett-e az M4 autóútról?
   Mi volt a témája a K&H-bankkal folytatott tárgyalásnak?
   A Világítás korszerűsítésig lesznek-e világítótest felszerelések?
   Változik-e az Orvosügyelet helyszíne?
   A Honvéd utcai Óvoda előtti fakivágásokról esett--e szó?
   SzTK emeletráépítés hogyan áll?
   Segítő Kezek Társulás ülésén mi történt? Helyszíni ellenőrzés mit állapított meg?
   A Bene Gy. utcán történt-e egyeztetés a lakossággal?
   A kabai polgármesteri találkozón kit képviselt Vadász Ferenc úr?

   Mik voltak a veszélyes hulladék begyűjtés nehézségei?

 

  Hol tart most a HACS pályázatok kulcsprojektje a Művelődési Központ felújítása?
  Kik voltak jelen a Bene Gy. utcai egyeztetésen?
  Kabán a többi város alpolgármestere is jelen volt?
  Az ügyvéd úrral egyezetetésről (zárt ülésen)
  Született-e megállapodás a kardiológus orvossal?
 

52' 45"-től

   Képviselői kérdések

    Mikor fog megérkezni a hivatalos válasz az Önkormányzattól, vagy a városi TV-től a testületi ülés közvetítésének jogi értelmezéséről?
    Igaz-e, hogy november 1-től a Fürdő bezár?
    Az Újtelep rehabilitációs pályázat helyzetéről kérek tájékoztatást.
 
    Hol és hogyan működik jelenleg a Paktumiroda?
    Mikor és ki bontja a Petőfi u. 11. sz. épületet?

 

1 óra 06' 55"-től

Balázs Sándor ügyrendi észrevétele:

Ha eltérünk az SzMSz-től, akkor ez minden képviselőnek egyformán lehetőséget ad.

 
 

1 óra 07' 45"-től

   Interpellációra adott válaszok

    A polgármester írásos válaszait Balázs Sándor és Kiss Zsigmond képviselők nem fogadták el.

   A képviselő-testület többi tagja a válaszokat elfogadta.

 

 

1 óra 10' 21"-től

   Interpellációk

  Balázs Sándor:

  Hogyan lehet általános választ adni aláíró személyre vonatkozó konkrét kérdésre?

   Kiss Zsigmond:

   A Bene Gy. utcán illetve a Karcsú közben fennálló közlekedési problémákat szükséges megoldani.

 

 

1 óra 14' 28"-től

  Közérdekű bejelentés:

   Nem volt.