2020. szeptember Önkormányzati ülés

 

27 nappal az augusztusi ülés után tették közzé a 124 oldalas jegyzőkönyvet.

www.puspokladany.hu/kozadat/kepviselo_testulet/jegyzokonyvek/2020/2020_08_27.pdf

Mellékleteivel 585 oldal.

II. rész - Látszólag gördülékenyen...

 

Video megtekinthető:

youtu.be/YsyFytpoK_Y

 

 

2.    K ü l ö n f é l é k.

a) Előterjesztés követelés elengedéséről.

 

1' 55"-től

b) Előterjesztés Püspökladány, Táncsics u. 2427/2. hrsz. alatti víztorony tetejének bérletére a Magyar Telekom Nyrt-vel kötött bérleti
szerződés módosításáról.

 

4' 45"-től
c) Előterjesztés a „Püspökladány – Ebes vonalszakasz korszerűsítése”
    munkáihoz kapcsolódóan ingatlanrészek térítésmentes adásáról.

 

6' 34"-től
d) Előterjesztés együttműködési megállapodás megkötésének jóváhagyásáról.
 

11' 55"-től
e) Előterjesztés a lakások és helyiségek bérletéről szóló 30/1996. (X. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról.


14' 54"-től
g) Előterjesztés Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratának módosításáról.
 

 17' 35"-től
h) Előterjesztés Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására.
 

19' 16"-től
i) Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázati rendszerhez való csatlakozásról.
 

21' 22"-től
j) Előterjesztés Püspökladány Déli sor útmegerősítéséről.
   Előadó: Borsos László alpolgármester

Vadász Ferenc alpolgármester: Az önkormányzat költségvetésében mindig van lehetőség, hogy kapirgáljunk forrásokat.

Kiss Zsigmond: Nem értek egyet azzal, hogy a költségvetésből "aki kapja, marja"...

Szavazás: 4 igen, 8 tartózkodás

 

41' 21"-től

k) Előterjesztés SZMSZ módosításáról.

Balázs Sándor: Miért nem kérdezték meg a képviselőket?

Állampolgári jogot miért szándékozik szűkíteni az előterjesztő?

Polgármester: A bizottsági elnökök így ítélték meg, ez az ülés eszerint került előkészítésre és láthatólag jól működik. A hivatali apparátusnak ez a néhány nap jelentős segítség...

A 34. §-t beemeltük a 44. §-ba. Eddig ez nem volt gyakorlat, nem érkezett olyan jelzés, hogy állampolgári jogon bárki hozzá akar szólni. Ezt a mostani módosítás is lehetővé teszi.

Balázs Sándor: Ha eddig ez nem volt gyakorlat, akkor miért háborgatjuk? Attól félünk, hogy ezután rendszeres hozzászólása lesz a lakosságnak, mert rá fognak jönni az emberek, hogy a képviselőnek nincs ideje felkészülni, nem tud a Hivatalban betekinteni, hiszen az előtejesztéseket is az utolsó pillanatban kapja meg, hogy még véletlenül sem tudjon tájékozódni. És akkor kapjuk az alpolgármestertől a nagyszerű megnyilvánulást, hogy a lusta, felkészületlen képviselők... Ki kérem magamnak!

Varga Zoltán: Az sem volt jó gyakorlat, hogy megkaptuk 2 héttel korábban, de változtatni kellett rajta. Az, hogy szerdán kapjuk kellő időt biztosít, hogy áttekinthessük az anyagokat. A Bizottsági ülés után van 1-2 nap a módosításokra.

Balázs Sándor: Az apparátus nem fog bejönni hétvégén, hogy betekinthessünk. mert a szerda esti kézbesítés után csak csütörtök délután lehet betekinteni. Ez a képviselői jogok csorbítása, mindent meg fogok tenni, hogy... még több kérdésre itt kapjunk választ, amik közben fel fognak merülni...

Polgármester: Képviselő úr, ne tegyen negatív megjegyzést másra...nem igazán szokott. Önmagára meg ne tegyen, mert nem értek vele egyet. Telefonon, interneten, egyéb csatornán keresztül mindennemű információt kérhet, az irodavezetők állnak rendelkezésre. Senkinek a jogait nem csorbítjuk, senkinek nem zárjuk ki a lehetőségét, hogy hozzájusson az információkhoz. Úgy tapasztaltam a bizottsági üléseken, hogy ez a modell ragyogóan működik.

Jegyző: Az anyagokat időben kézbesítjük, nem az utolsó percben. 5 munkanap áll rendelkezésre a betekintésre. A hivatal dolgozói bármikor rendelkezésre állnak...

SzMSz 50. § (3) A képviselői munkához szükséges tájékoztatást a már befejezett és folyamatban lévő ügyekről a jegyző útján a Hivatal irodavezetőitől, illetve az általuk megbízottaktól lehet kérni egyeztetés után 14.00 és 16.00 óra között.

A közmeghallgatásról a törvény nem mondja ki, hogy csak egyszer lehetséges...lehet kétszer-háromszor is.

 

Varga Zoltán: Azért vannak a bizottsági ülések, hogy a kérdéseinket feltegyük és megkapjuk rá a választ...

 

Balázs Sándor: Nem a saját véleményem, ez mögött lakossági vélemények is vannak. Ne hangozzanak el leminősítő TV nyilatkozatok, kérem alpolgármester úrtól a helyreigazítást...

 

Jegyző: Igyekszünk rövidíteni a válaszolási időt.

 

Polgármester: Állunk rendelkezésére a lakosságnak... nem mondom, hogy mindenkinek azonnal válaszolok...

Nem hiszem, hogy a lakosság részéről bármilyen kezdeményezés ne érkezett volna el hozzánk...

Előfordult már hogy nem, talán ezek itt elő is kerülhetnek...


1 óra 04' 27"-től
l)  Előterjesztés a belső ellenőrzés eljárásrendjének módosításáról.

 

 

m) Előterjesztés szakember részére kiutalható szolgálati bérlakásról. /Zárt ülés./


n) Előterjesztés Díszpolgári cím és Pro Urbe emlékérem
     adományozásáról. /Zárt ülés./

2020.09.24. Önkormányzati ülés I. - Hogy mik derülnek ki...

 

A video megtekinthető:

youtu.be/QrUgHJodzXA

 

Az ülés a napirendek sorrendjének változtatásával és megszavazásával kezdődött.


Bizottsági határozatok

 

3'45"-től

f) Előterjesztés bizottsági tag választásáról.

Kiss Zsigmond jelzi, hogy érintett, mert a bizottsági tag jelölt a sógorának a testvére, ezért részt vehet-e szavazásban...

Jegyző:  ...Közeli hozzátartozónak minősül.

Varga Zoltán: Én is szeretném jelezni érintettségemet, én sem fogok szavazni. (testvérének a felesége)

Polgármester: Értem... no....hogy mik derülnek ki.... kicsi ez a város...


18' 28"-től
1. Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról,
    az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről.

    Előadó: Tóth Lajos polgármester

 

45' 00"-től

Képviselői kérdések:

Balázs Sándor: Kértem a LadányTV vezetőjét, hogy nevezze meg a jogszabályt, amelyre hivatkozva felhívást helyezett el az augusztusi testületi ülés felvételén. Választ nem kaptam. Három civil szervezet írásban kereste meg a Szerkesztőséget, de válasz erre sem érkezett.  Hogyan létezik az, hogy a médiaközpont nem hajlandó írásban válaszolni?

Jegyző: Jogi szakértővel is folyt konzultáció, amely alapján nem köteles az Önkormányzat ezen felhívásban a konkrét jogszabályi helyet megjelölni. Tessenek megnézni bizonyos filmeket, amikor a film előtt megy a szöveg, hogy hol nem lehet felhasználni, stb.       ...  A Médiahatóság irányába is elindult ez a folyamat, ahonnan állásfoglalást vár ügyvéd úr. Annak tükrében a hivatalos tájékoztatás is meg fog születni... Írásban.

 

Ráczné Fekete Ilona: Az Ifjusági Koncepció előkészítésébe tervezik-e bevonni a fiatalokat?

Hogyan áll most a rendezvénysátor ügye?

 

Varga Zoltán: Van-e arról információ, hogy a 3,5 tonnánál nagyobb tehergépkocsikat elterelhetik a 42. főútról?

Polgármester: Kötelező erejű elrendelésére jogszabályi és műszaki problémák miatt nincs lehetőség.

 

Ferenczik György: Várható-e a Honvéd utcai Óvoda előtti út és járda javítása?

 

Matkóné Dr. Antos Bernadett: Damjanich utcai ingatlan lebontása után épített kerítés balesetveszélyes. Mikor történik ebben változás?

 

Kiss Zsigmond:  Az óvodafelújítási pályázat módosítását ki hagyta jóvá? Hogyan lehet bizottsági és testületi állásfoglalás nélkül a Kossuth utcai kerékpárút pályázat műszaki tartalom módosítását kezdeményezni? Ezek szerint nincs is szükség a bizottságokra?

 

1 óra 09' 46"-től

Interpellációra adott válaszok

Balázs Sándor és Kiss Zsigmond az interpellációra adott válaszokat nem fogadta el.

A képviselőtestület a válaszokat elfogadta...

 

1 óra 11'55"-től

 

Interpellációk

Balázs Sándor: a 42. út mellett a Biharkeresztesi vasútig tartó területen egy kb. 25 hektáros napelempark épült.

Az önkormányzati út megerősítéséhez ki adott hozzájárulást?

Melyik soron fog megjelenni a költségvetésben az tervékenység iparűzési adója?

Mennyiben fogja érinteni az M4 - 4. főút összekötő szakaszát?

 

1 óra 15'00"-től

Közérdekű bejelentések

Jegyző:  az augusztusi testületi ülésről adott TV nyilatkozatomban a VárosüzemeleteőKFt-vel kapcsolatos döntésről tévedésből a Pénzügyi és Ügyrendi bizottság álláspontját képviseltem. A Testület nem fogadta el a tájékoztatót. Elnézést kérek érte.

 

Ráczné Hegedűs Ilona: Az Újtelepen a közvilágítás gyakran meghibásodik. A javítása napokig késlekedik. 09. 16-án Lakossági Fórum volt, a sok probléma mellett felmerült, hogy a teret Majoros Imréről kellene elnevezni.

 

Győrfi Lajos: A MÁV Fatelítő kéményének állapota romlik. A felső rész szemmel láthatóan megindult... A veszély elhárításának érdekében vegyük fel a kapcsolatot a tulajdonossal.

 

Balázs Sándor: A Keleti sor lakó türelmesen várják, hogy megvalósuljon a belvízelvezető csatornánál a két védőkorlát, illetve a napelemparknál létesítendő növényfal.