2021.06.30. Önkormányzati ülés III. rész - Vagyonkiárusítás és szigorúan titkolt leváltás

 

Video megtekinthető:

youtu.be/OkrCDUziuCs

 

 

c) Előterjesztés „Püspökladány Város Önkormányzata területén helyi, autóbusszal végzett, menetrend szerinti személyszállítási feladatok ellátása” a 2021. július 1. – 2026. június 30. időszakra.

 

Balázs Sándor képviselő: Milyen szabályok mentén történik a pályáztatás?

 

6' 22"-től

d) Előterjesztés feladat-ellátási szerződés módosításáról.
 

8' 33"-től

e) Előterjesztés az Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének módosítására.
 

Győrfi Lajos képviselő: Milyen most a HACS kulcsprojekt helyzete?

Balázs Sándor képviselő: Miért nem tudtuk megvalósítani a veszélyhelyzet idején?

Kiss Zsigmond: Kivel történt egyeztetés a módosításokról?

Polgármester: Betekinthet képviselő úr, tájékozódjon és akkor nem kell leírnunk...

 

Borsos László alpolgármester: Örömmel látom, hogy a kulturális ágazat és az iparűzési adó vonatkozásában megérkezett a támogatás.

 

Balázs Sándor: Kevés a civil- és a sportegyesületek támogatása. A Kulturális és Sportbizottságnak tisztában kellene lenni a megnyert pályázatok folyamatával, de ilyen tájékoztatást nem kapunk.

 

Szavazás: 10 igen,  0 nem,  2 tartózkodás

 

28' 00"-től

f) Előterjesztés önkormányzati lakások értékesítésre történő kijelöléséről.

Kiss Zsigmond: A vételi szándékok tartalmaznak-e ajánlati árat és a kiegyenlítés módját?

Ki fogja állni az értékbecslés díját?

Balázs Sándor: Határozatunk van arról, hogy nem adunk el ingatlanokat. Miért kell ilyen komolytalan ajánlatokkal foglalkozni?

 

Irodavezető: Rendeletben van szabályozva az eljárás menete.

Polgármester: Ne is térjünk el ettől.

 

Balázs Sándor: A korábbi Testület nem így viszonyult az ingatlaneladásokhoz.

Kiss Zsigmond: Nyilatkoztatni kellett volna az ajánlattevőket, hogy vállalják-e a lebonyolítás költségeit.

Nem tudom támogatni, hogy saját vagyonunkat éljük fel.

Varga Zoltán: Régi szerződésű lakások. A fiataloknak kellene átmeneti lehetőség. Csak ingatlanfejlesztére fordítható a bevétel.

Balázs Sándor: A Városüzemeltető Kft az ingatlankezelő. Az új igazgatót máris nehéz helyzetbe hozzuk, mert bevételeit csökkenti az eladás. Betekintenék a dokumentumokba.

Horváth Ádám: A lakásokra fordított költség több volt, mint a bevétel... Ezért lehet, hogy ez költségcsökkentő lesz.

Kiss Zsigmond: Ezek jó állapotban lévő társasházi lakások, ezt a közös költségből újítják fel.

 
 

Szavazás: 10 igen,  2 nem,  0 tartózkodás

 
 

49' 11"-től

g) Előterjesztés Püspökladány Város Önkormányzata tulajdonában lévő ingatlanok értékesítéséről.
 

Varga Zoltán: A Pénzügyi Bizottság információhiányban tartózkodott.

Horváth Ádám: A Városfejlesztési Bizottság támogatja.

 

Balázs Sándor: Ebben az anyagban sincsenek ajánlati árak. Ezt is fel fogjuk értékbecsültetni és ki fogja ezt fizetni?

Miért nem mellékelték ezeket az információkat? Megkaphatjuk ezeket az ajánalatokat?

Irodavezető: Az ajánlatok tartalmaznak árakat, de a Vagyonrendelet szerint kell eljárni. Betekinthetőek az ajánlatok.

Balázs Sándor: Nem megtekinteni lehet, hanem kikérhetem.

 

Jegyző: A személyes adatok törlése után megküldjük az ajánlatokat.

 

Varga Zoltán: Az árbevétel ingatlanfejlesztési alapba kerül.

 

Polgármester: Ezek kicsi és sok esetben használaton kívüli területek. A bevétel várhatóan nem lesz jelentős.

 

Kiss Zsigmond: Emlékezzünk a GESZ-től átcsoportosított 27 millió Ft-ra. Azóta sem tudjuk hova tűnt...

 

 

Szavazás: 10 igen,  2 nem,  0 tartózkodás

 
 

1 óra 1' 30"-től

h) Előterjesztés a városban működő egyéb helyi alapítványok támogatásáról.

 

 

Előterjesztés munkáltatói jogkörben meghozandó döntésekről. (zárt ülés)


 

Előterjesztés szakemberek részére kiutalható szolgálati lakásokról. (zárt ülés)

 

2021.06.30. Önkormányzati ülés II. rész - Hullanak a fejek

 

Video megtekinthető:

youtu.be/lB47KRO_q1s

 


2. Beszámoló a 2020. évre vonatkozólag az állandó bizottságok átruházott hatásköreinek gyakorlásáról.
    Előadó: bizottsági elnökök

 

1' 30"-től

3. Beszámoló a 2020. évre vonatkozólag a Közös Önkormányzati Hivatal működéséről és a jegyzőre átruházott hatáskörök gyakorlásáról.
    Előadó: Keserű László jegyző

 

12' 30-től

4. Előterjesztés az önkormányzat 2021. II. félévi üléstervének jóváhagyásáról.
    Előadó: Tóth Lajos polgármester

Igyekszünk a kezdeményezéseket napirendre tűzni.

 

Balázs Sándor képviselő: Korábban sem fogadta be a Testület a javaslatokat. Szakítani kellene ezzel a "hagyománnyal".

T. L: Mindkét javaslat napirenden is van... Melyik hónapban tárgyaljuk? Ez nem feltétlenül rajtunk múlik.

(A polgármester valótlanságot állított, félrevezette a város lakót....)

 

Kiss Zsigmond képviselő: 20-21 témakört adtam be, miért nem kerülhettek be a napirendi pontok közé? Soronkívüli ülés is javasoltam július végén.

T.L: Lehetséges-e rendkívüli ülést tartani?

Jegyző: Idézi az SzMSz-t. Kivétel lehet, például, ha 3 képviselő indítványozza.

T.L: Bármelyik kezdeményezésre nyitott vagyok. Nem értem, miért sértő, ha a különfélék között tárgyaljuk?

 

Balázs Sándor: Miért jelölünk ki telekeladásokat ott, ahol az Ipari Park létrehozható? Minél hamarabb tárgyalni kell az Ipari Parkról.

T.L: Kérem tegyen javaslatot, mikor tárgyaljuk?

Balázs Sándor - A lehető leghamarabb, akár rendkívüli ülésen.

T.L: Pontos kezdeményezést nem kaptunk. A témákban folyó egyeztetések ismeretében lehet napirendre tűzni.

Jegyző: A legközelebbi soros ülés augusztus végén van, tehát a soronkívüli ülést még azelőtt a polgármester összehívhatja.

 

(Sajnos a 23 percig elnyújtott, szégyenteljes NEMAKARÁS-nak nyögés lesz a vége...)

 

Szavazás:  12 igen


35' 42"-től

5.    Különfélék
a) Előterjesztés a Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum magasabb vezetői beosztására kiírt pályázat elbírálásáról.

Csak a Pénzügyi Bizottság tárgyalta...

Győrfi Lajos képviselő bejelentette érintettségét.

 

Balázs Sándor: Alapbéremelésnek van-e törvényi akadálya? Köti-e szabály, hogy mikor lehet ezt végrehajtani?

Ráczné Fekete Ilona, Horváth Ádám és Varga Zoltán képviselők támogató hozzászólásokat tettek.

Vadász Ferenc alpolgármester: Bízom abban, hogy az új intézményvezető megbirkózik a feladattal, ehhez a segítségemet felajánlom.

 
 

Szavazás: 11 igen, érintettség miatt nem szavazott 1.

 

53' 50"-től

b) Előterjesztés a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft személyi kérdéseiről.

Csak a Városfejlesztési Bizottság tárgyalta...

 

Kiss Zsigmond: Mi volt ez eddigi ügyvezető visszahívásának indoka?

Kivel folytatott a váltásról tárgyalásokat a polgármester?

A Felügyelő Bizottság tagjait meghívtuk-e a napirendre?

 

Balázs Sándor: Miért kellett egybevonni a határozati javaslatokat?

A Felügyelő Bizottság felmentése miért történik beszámoltatás nélkül?

Az új FB tagjainak kijelöléséhez miért nem kérték ki a véleményemet?

 

T. L: A tulajdonosi jogokat gyakorlók kezdeményezése alapján hoztam meg a döntést. Az átmeneti időszakra megnevezett igazgató asszony jelezte, hogy hosszú távon nem kívánja az ügyvezetői feladatokat is ellátni. Ezért kellett minél hamarabb hosszú távú megoldást találjunk.

 

Balázs Sándor: Miért lehet pályáztatás nélkül megbízást adni az új ügyvezető igazgatónak?

Miért nem mutatták be az életútját, munkásságát a képviselő testületnek?

Mi indokolta, hogy a bérét meg kellett emelni?

 

Elek István Gábor: Végzettségem Kecskeméti Műszaki Főiskola Gépipari automatizálási szak, Mérnökinformatikus PLC programozó.

T. L: Ez a lehetőség adatott meg, bízom benne, hogy ez jelenti a megoldást.

 

Balázs Sándor: A felmentett ügyvezetőnek nem volt lehetősége, hogy megvédje magát. Ugyanez történt a volt Felügyelő Bizottsággal is. Nem kaptam választ kérdéseimre. Minden pontról külön kellene szavaznunk.

 

T.L: Az adott pillanat indokolta, hogy a döntést meghozzam... A gazdasági társaság helyzete nem volt egyszerű és most sem az...

Varga úrnak volt lehetősége reagálni. Nem biztos, hogy Ön ennek a részleteit ismerheti... A szavazás pontonként lehetséges.

 

Balázs Sándor: Érdeklődtem a vezetőváltás részleteiről polgármester úrtól, de nem volt hajlandó konkrét választ adni.

T.L: Nem kívánok olyan részletekre kitérni, ami a napirendhez nem tartozik... Adott pillanatban még nem volt végleges információ...

Varga Zoltán képviselő: A Pénzügyi Bizottság ülésén az ügyvezetőnek mindig be kellett számoljon. Én nem irigylem azt, aki ezt a feladatot most átveszi.

 

Balázs Sándor: Polgármester úr olyan dolgokat állított személyemmel kapcsolatban, amelyek nem fedik a valóságot. Háromszor találkoztunk, akkor keresem, ha nagy mérvű az ügy. Többször volt telefonos egyeztetés és azóta is többször találkoztunk.

 

T.L: Most itt vagyunk, egymás szemébe tudunk nézni. Nem a szabadidős programon kell ezeket tisztázni...

 

Ráczné Fekete Ilona: Tudtam beszélgetni Elek Istvánnal. Nagyon meggyőző volt, remélem megtalálja azokat a szakembereket, akikkel meg tudja valósítani elképzeléseit a város érdekében.

Vadász Ferenc alpolgármester: Megköszöni a Felügyelő Bizottság munkáját.  Az új ügyvezetőtől javulást várunk el, sok sikert kívánunk ehhez.

Kiss Zsigmond: Mindent meg lehet tenni, de ne felejtsük el: sorban vannak a házaink. Lassan elmennek a középvezetők is. Nem ismerem Elek István képességeit, egy év múlva is itt leszünk, meglátjuk jó volt-e ez a döntés. A volt ügyvezető milyen következő lépéseket fog tenni. Annak anyagi vonzatát vállani kell, remélem nem bújik el a Képviselő-testület mögé.

 

Szavazás:

1.    10 igen  1 nem  1 tartózkodás

2.    11 igen  0 nem  1 tartózkodás

3.    10 igen  2 nem  0 tartózkodás

4.      9 igen  2 nem  1 tartózkodás

 
 

Tóth Lajos polgármester: Köszönöm az igazgató-asszony maximális lojalitását...

 
 

www.puspokladany.eu/kozadat/kepviselo_testulet/kivonatok/2021/2021_06_30.pdf

2021.06.30. Képviselő-testületi ülés

 

1. Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról,
    az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről.

    Előadó: Tóth Lajos polgármester

 

A video megtekinthető:

youtu.be/Ndeyy-CENYM

 

 

Szóbeli kiegészítések:

Az előterjesztések túlnyomó többségét kiküldtem a képviselőknek. (Önkényesen válogatva...)

 

Az Orvosügyelettel kapcsolatos változások miatt folyamatos konzultációk történnek.

Külterületi utak építéséhez amikor az érintett tulajdonosok nyilatkoznak, hogy hozzájárulásukkal a pályázati önrész biztosított, akkor mérlegeljük a pályázat benyújtásának lehetőségét.

Belterületi vízelvezetés pályázata 200 millió Ft támogatást kapott.

 

2200 db közvilágítási lámpatest cseréje megvalósult.

 

A Zöld város pályázat befejeződött, a III. elem, a Rákóczi u. 6. épület átadásáról lesz tájékoztatás.

A Rendelőintézet felújítása és készre jelentése megtörtént.

 

Balázs Sándor képviselő: Mi volt az oka, hogy az utolsó napra, szerdára került a Testületi ülés?

T.L: Lehetőség szerint ne kelljen indokolatlanul soron kívüli ülést összehívni. ezért kértem javaslatokat a képviselőktől, a visszajelzések megerősítettek ebben. SzMSz szerint a testületi ülés hetében vannak a bizottsági ülések.

Kiss Zsigmond képviselő: Sok kérdést tettem fel írásban, de az Orvosügyelettel kapcsolatban a települések polgármestereivel egyeztettek-e? Püspökladány megkapta-e az iparűzési adó visszatérítést?

T.L: A város honlapján fellelhetők a határozatok... A televízióban minden héten beszámoltam. Bármely korábban hozott polgármesteri döntéssel kapcsolatban kifogást emelnek képviselők, akkor újratárgyalására van lehetőség.

 

Az iparűzési adó félévi központi forrása kevesebbnek tűnik, de a bevétel az időarányoshoz képest túlteljesítésben van, jól áll.

 

T.L: Orvosügyelet szerződése akkor kerülhet sor módosításra, ha a Képviselő-testület erről határozatot hoz. A törvényjavaslat tegnap került kihirdetésre és ma lép hatályba. Az Országos Mentőszolgálat felé tettem szándéknyilatkozatot.

Jegyző: Ez a törvény a veszélyhelyzet megszűnésekor lép hatályba. Nem Püspökladány feladata a járás vonatkozásában.

 

Balázs Sándor: A kábelTV elérhetősége korlátozott, az internet elérhetőség is. A februári közmeghallgatás elmaradt, mikor kívánja a lakossági fórumot összehívni és a lakosságot tájékoztatni?

 

T.L: Eddig nem volt mód, bízom benne, hogy nem következik be olyan helyzet, hogy erre a későbbiekben ne kerülhessen sor. A mai ülésre nem tartottam lehetségesnek, mert a napirendekhez "talán talán nem feltétlenül egyikhez, vagy másikhoz sorolnám".

(Februárban a Költségvetés napirendhez kapcsolódik, most is volt Költségvetés-módosító napirend)

Fogunk gondoskodni az év folyamán a Közmeghallgatás megtartásáról, én nem látok ebben semmilyen mulasztást, de ha ezt mulasztásnak tekinti valaki, akkor kérem indokolni, hogy hol mulasztottunk.

A Lakossági Fórum városrészhez is köthető, külön kell kezelni. "Reményeink szerint a veszélyhelyzet kevésbé problémás időszakaiban erre sor kerülhet..."

 

Kiss Zsigmond: Nem kaptam választ az Orvosügyeletről egyeztettek-e polgármesterekkel. Más körzetekben már július 1-től elindul a rendszer, mi az oka, hogy egy helyben topogunk?

Jegyző: A törvény hatálybalépését követően lehet, ennek ellenére az OMSZ kérte, hogy vegyük fel a kapcsolatot az érintett településekkel. Amíg nyitott kérdések nem tisztázódnak, addig semmilyen kötelező előírás nincs.

T.L: Hasonló járási központok polgármestereivel is egyeztettem. Voltak akik a múlt héten megtartották testületi üléseiket, hogy akkori információk alapján a képviselő-testületük felhatalmazta arra, hogy ebben megállapodást kössenek. A mi ülésünk 30.-ára volt kiírva, úgy ítélem meg, hogy a testület álláspontját tovább vive szeretném a további lépéseket megtenni...

 

(A polgármester önmagát buktatta le, mert más járásszékhelyek meghozták a határozatokat!)

 

Balázs Sándor: Egyik választ sem tudom elfogadni.

 

T.L: Szabadidőmben is megkeresnek, rendelkezésre állok. Lehetőséget nyújtottunk, hogy a lakossági problémák felvetésre kerüljenek... Veszélyhelyzet volt. (De már nincs, mégsem akaródzott kinyilvánítani mikor tervezi a Lakossági fórumot)

 

Civil Egyesületeink vezetőinek levele a Lakossági Fórum megtartását kezdeményezte!

 

Ráczné Hegedűs Ilona képviselő: Az Újtelep csapadékvíz elvezetési problémáinak megoldását sürgette.

 

Ráczné Fekete Ilona képviselő: Polgármester Úr pozitív dolgokról számolt be, lassan átadásra kerülnek a beruházások. A Lakossági Fórumra nem fog az egész lakosság elmenni. Előző időkben nem volt markáns és nagyon nagy részvétel...

 

Emlékezetfrissítés:

www.youtube.com/watch?v=4FCw4aegItM

(A képviselő asszony demokrácia felfogása hibás, a jog=lehetőség, akadályozása a szólásszabadság megsértése)

 
 

Kiss Zsigmond: Ez a polgármesteri jelentés egy nulla, egy tanáremberről ez a véleményem

T.L: Részben egyet is értek képviselő úrral. Tudomásul veszem. Ha képviselő úr is aktivizálta volna magát, akkor talán eredményesebb lett volna a munka.

Balázs Sándor: Nem a véleményemet kérte, hanem értesített az időpontról. Alapfeladat elvégzéséért nem jár dícséret. (lejárt az idő) Keveset lehet ezen a fórumon megnyilvánulni.

T. L: Engedje meg, hogy másnak más véleménye legyen... főleg, hogyha tájékozottabb...  Bocsánat, nehogy félreértse képviselő úr. (Egy újabb önleleplezés: léteznek eltitkolt információk)

 

Varga Zoltán képviselő: Kaptam időpontot, tudtam tisztázni a kérdéseimet. A körzet lakói ugyanúgy kerestek. Nem mondom, hogy feltétlenül Lakossági Fórum... az jó dolog, de...aki akar, tud kapcsolatot tartani a körzetében.

 

T.L: Aki akart, megkeresett. Biztosan van, akinek ez nem elégséges...

 

Ferenczik György képviselő: Tájékoztatott a közvilágítás javulásáról, a lakótelepi játszótér bővítéséről.

 

Kiss Zsigmond: Én az előterjesztésekre reagáltam, lehet polgármester úr nem olvasta el. A beérkezett képviselői vélemények nem kerültek visszacsatolásra, nem tudhattuk meg képviselőtársaink álláspontját.

 

T.L: Senki nem hatalmazott fel arra, hogy a saját visszajelzését, véleményét utána kiküldjem... Ha nem feltétlenül lehetett beilleszteni az adott határozat tartalmába, úgy értelmeztem, mint a testületi ülésen egy észrevételt, véleményt, ami nem kap többségi támogatást... Nem tudtam jobb megoldást. (Még egy önleleplezés: a képviselők egyenjogúak, ismerniük kell a másik véleményét is)

 

Ráczné Fekete Ilona: Kiss Zsigmond képviselő úr a közösségi médiában elég sokszor férevezető, ledegradáló kijelentést tett. Azt is lehetne minősíteni.

 

T. L: Nincs rá időm, hogy kövessem az online médiát. Már többen megszólítottak, hogy esetleg jogi lépéseket kellene tennem egyes indulatkeltések miatt. Igyekszem a tennivalókra koncentrálni.

 

Vadász Ferenc alpolgármester: A "szakköri foglalkozásokra" szeretnék reagálni. Sokszor csak munkaidő után tudtunk megbeszéléseket tartani. A frakciótársaimmal és természetesen Bodó Sándor képviselő úrral is tartottam a kapcsolatot.

 

Köszönetet mondok az egészségügyben dolgozóknak, hogy rengeteg erőfeszítést tettek, hogy megvédjék az emberek egészségét.

 

Matkóné Dr. Antos Bernadett képviselő: A gyerekgyógyászati alapellátásba új doktornő érkezik, így a helyzet rendeződik.

 

Szavazás:  10 igen, 1 nem, 1 tartózkodás

 


1 óra 31' 15"-től

 

Képviselői kérdések:

 

Mikor várható a szúnyoggyérités?

A polgármesteri döntés után tájékoztatni kell a képviselőket. Jól értelmeztem?  Minisztériumi ajánlás volt, de nem kötelező.

A Helyi akciócsoportnak volt-e ülése a veszélyhelyzet idején?  Konkrétumokról majd írásban tudom tájékoztatni.

 

 

1 óra 41' 20"-től

Interpellációk

 

A Keleti sori vízelvező ároknál még mindig nem készült el a korlát.

A Hajnal utcán 15-20 kátyu rongálja a gépkocsikat és növeli a balesetveszélyt.

A fásítási program milyen pályázatból valósult meg, milyen ütemterv alapján?

A 324 közfoglalkoztatott hova van beosztva?

 

 

1 óra 46' 27"-től

Közérdekű bejelentések

 

Karacs Ferenc Múzeum tevékenységéről

A város-applikáció ügyintézési célú használatáról

A középiskola 2021-2022-es tanévkezdéséről

 
 

2021. június

 


Bizottsági határozatok1. Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról,
    az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről.

    Előadó: Tóth Lajos polgármester

2. Beszámoló a 2020. évre vonatkozólag az állandó bizottságok átruházott hatásköreinek gyakorlásáról.
    Előadó: bizottsági elnökök

3. Beszámoló a 2020. évre vonatkozólag a Közös Önkormányzati Hivatal működéséről és a jegyzőre átruházott hatáskörök gyakorlásáról.
    Előadó: Keserű László jegyző

4. Előterjesztés az önkormányzat 2021. II. félévi üléstervének jóváhagyásáról.
    Előadó: Tóth Lajos polgármester

5.    Különfélék

a) Előterjesztés a Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ,
    Könyvtár, Múzeum magasabb vezetői beosztására kiírt pályázat elbírálásáról.


b) Előterjesztés a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft személyi kérdéseiről.

c) Előterjesztés „Püspökladány Város Önkormányzata területén helyi, autóbusszal végzett, menetrend szerinti személyszállítási feladatok ellátása” a 2021. július 1. – 2026. június 30. időszakra.

d) Előterjesztés feladat-ellátási szerződés módosításáról.

e) Előterjesztés az Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének módosítására.

f) Előterjesztés önkormányzati lakások értékesítésre történő kijelöléséről.

g) Előterjesztés Püspökladány Város Önkormányzata tulajdonában lévő ingatlanok értékesítéséről.


h) Előterjesztés a városban működő egyéb helyi alapítványok támogatásáról.

 

i) Előterjesztés munkáltatói jogkörben meghozandó döntésekről. (zárt ülés)

j) Előterjesztés szakemberek részére kiutalható szolgálati lakásokról. (zárt ülés)

 
 

 

A Képviselő-testület határozatait 2021. július 3-ig NEM tették nyilvánossá.

 

RENDKÍVÜLI HÍR az Önkormányzat üléséről

 

Az első napirendet 2 órán keresztül tárgyalták a képviselők, amely során több képviselő kritizálta a cinikus polgármesteri jelentést.

 

Egyesületeinknek a II. félévi üléstervhez kapcsolódó javaslatait az Ipari Park helyszín kijelölése és tervezési előkészítése és a Gyógy- és Strandfürdő korszerűsítés ügyében, pontosan úgy, mint az előző évben, most sem foglalták az Üléstervbe.

 

Ami még elgondolkodtatóbb, hogy civil egyesületeink Lakossági Fórum összehívásáról szóló kezdeményezésének tényét és tartalmát:

"Indítványozzuk a legrövidebb határidővel - a 2020. évről elmaradt - nagy közérdeklődésre számot tartó Lakossági Fórum összehívását, amelynek fő témája az M4 autóút Karcag -Püspökladány - Kaba szakaszának tervállapota, kiemelten a térségünknek időveszteséget okozó M4 nyomvonal-módosító kezdeményezés hatása és megoldási lehetősége.                  

Kérjük, hogy a létfontosságú társadalmi igényt jelző eseményre Bodó Sándor államtitkár úr segítségével hívják meg a közlekedéspolitikáért felelős dr. Mosóczi László államtitkár urat.

A Lakossági Fórum során történhet meg a város pályázati lehetőségeinek ismertetése is, amelyekhez és más közügyekhez kérdéseket, javaslatokat fogalmazhatnak meg a város polgárai." 

 

a napirend során a polgármester elhallgatta.

 

Balázs Sándor képviselőnk kérdéseire kitérő válaszokat adott. A polgármester a veszélyhelyzetre, illetve a korlátozások feloldásának bizonytalanságára hivatkozott.

Képviselőnk azt is nyomatékosította, hogy ha szeptembertől újra romlik a helyzet és körlátozások lesznek, akkor miért nem akarja a városvezetés a Lakossági Fórum megtartására használni a nyári időszakot, a város lakóit érdeklő, érintő közügyekről?

A polgármester válasza látható-hallható lesz a LadányTV szombat-vasárnapi műsorában.

 

Az Önkormányzatnak benyújtott kezdeményezést - több szakmai észrevétellel, kritikával és kéréssel kiegészítve - egyidejűleg Bodó Sándor országgyűlési képviselőnek is eljuttattuk:

 

Az immár 3 hete elküldött megkeresésre az alábbi szűkszavú reagálás történt:

 
 

Az Önkormányzat ülésének első napirendi pontja során a polgármester nem számolt be arról: megkereste-e az országgyűlési képviselőt az M4 autóút kivitelezésének lakossági érdekképviseletében.

 
 

 

Breaking NEWS!!!     

HULLANAK a fejek az Önkormányzatnál! 

 

Részletek hamarosan

2021 első Önkormányzati ülése előtt...

 

A város honlapján közzétették a bizottságok és a testület ülésének napirendjeit a nyitólap 4-8. cikkébe rejtve, mintha szégyellenék...

www.puspokladany.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=238&Itemid=1

 

Az első előterjesztés ezt a pontos címet viseli:

1. Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról,
    az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről.

 

Legutóbb 8 hónappal ezelőtt - 2020.10.29-én - volt Testületi ülés. A hosszú időszak eseményeiről nem készült összefoglaló, pedig jó példa lehetett volna az előző évi módszer, amikor 8 oldalas feladatkörönként összesített jelentés készült.

2020 06 Polgármesteri jelentés.pdf (2320149)

 

Magyarázat még nincs arra az összesen 7, azaz hét cinikus mondatra, amit - 2021. júniusi polgármesteri jelentésként - a meghívóhoz mellékeltek:

 

A veszélyhelyzetben megtiltották a bizottsági és testületi ülések megtartását és nyilvánosságát, de - mint sulykolták - a Polgármesteri Hivatal működött, a polgármester is rendszeresen egyeztetett az alpolgármesterekkel és a bizottságok elnökeivel, és kiküldték véleményezésre a képviselőknek az előterjesztéseket...

De a képviselők nem tudtak aktív kapcsolatot tartani a lakossággal, mert a fogadóórák elmaradtak!

Fokozta a demokratikus jogok sérelmét, hogy a vírus - a polgármester levele szerint - önkényesen, szelektíven terjedhetett, mert alpolgármesterekre és bizottságelnökökre nem hatott, csak a képviselők voltak "veszélyeztetettek"... mert őket és a lakosságot helyezte a törvény "információs karantén"-ba.

 

A Püspökladányi Önkormányzat képviselői-aránya (6-6) miatt Tóth Lajos polgármester és Vadász Ferenc Fidesz frakcióvezető minden előterjesztésről többségi (6+1) döntést hozhat... Ez a Püspökladány lakosságát károsító folyamat a nyílt üléseken felvételein is tapasztalható volt: a fideszes képviselők némán és egyformán szavaztak...

 

A polgármester LadányTV-ben látott 15-30 perces monoton heti beszámolásai kínosan kerülték a város működését - jövőjét érintő sarkalatos témaköröket:

Fontosabb volt hangsúlyozni a faültetést, mint a fakivágásokat, vagy

                                         a lomtalanítási akciót, mint a zöldhulladék elhelyezés problémáit.

                      eldicsekedni a város-applikációval, mint szólni több pályázati beruházás kilátástalanságáról...

 

Most a veszélyhelyzet után - még a döntéshozatalok előtt - elolvashatók az előterjesztések.

Ezt a közérdeket és demokratikus alapjogot akadályozták - csorbították 8 hónapon keresztül:

tasz.hu/a/files/onkormanyzatok_allasfoglalas.pdf

A magyar helyi önkormányzati rendszer központi fogalma továbbra is a helyi közügy. Az önkormányzati törvényben (a 2011. évi CLXXXIX. törvény) meghatározottak szerint alapvetően a „lakosság közszolgáltatásokkal való ellátásához, valamint a helyi önkormányzás és a lakossággal való együttműködés szervezeti, személyi és anyagi feltételeinek megteremtéséhez kapcsolódnak” (Alaptörvény 31. cikkéhez kapcsolódó Kommentár).

A helyi önkormányzás legfontosabb fogalmi elemei:

  • 1. A helyi demokrácia, amely átfogja mind a képviseleti, mind a közvetlen demokrácia egyes megnyilvánulási formáit.
  • 2. Az átfogó felelősség, ami arra utal, hogy a helyi önkormányzatnak meg kell valósítania a helyi közügy körében a jogalkotó által rábízott tevékenységeket – a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátását, a helyi önkormányzást és a lakossággal való együttműködés szervezeti, személyi és anyagi feltételeit.
  • 3. A helyi önállóság, a helyi önkormányzat autonómiája. A helyi önállóság garanciája az, hogy a helyi önkormányzat feladat- és hatáskörei ellátásának anyagi fedezetéről az Országgyűlésnek kell gondoskodnia...

 

A hétfő-keddre eltolt bizottsági ülések és a Működési Szabályzattól eltérő szerdai Képviselő-testületi ülés olyan szándékot bizonyít, hogy minél kevesebb idő jusson a jogsértően szűkszavú előterjesztések értelmezésére, ne lehessen hatékony kezdeményezéseket tenni a közérdek védelmében.

A 2021.06.30. szerda 9 órai nyilvános ülésen derülhet ki - aktív képviselők kérdéseinek hatására - hogy miért lett feltűnően szűkszavú a polgármester, miért pályáztatással lesz új vezetője a Tájékoztató Központ-Művelődési Központ-Könyvtár-Múzeum egyesített intétménynek, de miért nem pályázaton kiválasztott új ügyvezető igazgató kerül a Városüzemeltető Kft. élére...

 

Újra ülésezhet a Képviselő-testület

 

A kormányrendeletet  a Magyar Közlöny szombat éjjel megjelent száma tartalmazza. A kabinet a koronavírus-világjárványra hivatkozva, saját hatáskörben módosította korábban a többi között a katasztrófavédelmi törvényt, amelynek alapján a képviselő-testületek jogköreit a polgármesterek gyakorolhatták.


A települési önkormányzat képviselő-testülete, a fővárosi, megyei közgyűlés, illetve ezek bizottsága feladat- és hatáskörét maga gyakorolja  a döntés 2021. június 15-én lép hatályba.

 

A Püspökladányi Önkormányzat honlapján is megjelentek - az éledezés jeleit mutató - felhívások.

Újra lesznek fogadóórák:

Polgármester ügyfélfogadási ideje:
szerda 13:00 - 16:00 óráig.

Alpolgármesterek ügyfélfogadási ideje:
Vadász Ferenc szerda 9:00 - 12:00 óráig;
Borsos László szerda 15:00 - 16:00 óráig

Jegyző ügyfélfogadási ideje:
szerda 9:00 - 12:00 óráig

 

Az alábbi javaslat kérés is a korábbi, megszokott működés irányába mutat:

puspokladany.eu/

A felhívásra egyesületünk és a társ-egyesületek vezetői megfogalmazták közérdekű javaslataikat:

 

" A veszélyhelyzet miatt elmaradt Képviselő-testületi üléseket 2021. július hónapban soron kívüli ülésekkel pótolni szükséges. A rendkívüli időszakban meghozott polgármesteri döntéseket nyilvánosan vitassák meg és határozatokkal módosítsák, vagy erősítsék meg az Önkormányzati szakbizottságok és a Képviselő-testület.

 

Javasoljuk a 2021. II. félév üléstervét bővíteni az alábbi napirendekkel:

Püspökladány Ipari Park helyszín kijelölése és tervezési előkészítése

Gyógy- és Strandfürdő korszerűsítés tervezési előkészítése."

 

 

Egyesületünk elnöke 2021. 06. 11-én személyesen vitte be a levelet a Polgármesteri Hivatalba, azzal a reménnyel, hogy nem csak a törvényi kötelezettség miatt kér javaslatokat, hanem városunk jövöjéért valóban tenni akar a - civil társadalomból érkezett - városvezető.

 

Addig is az Önkormányzat és a Városlakók figyelmébe ajánljuk az Ipari Park lehetséges helyszíneit bemutató légifelvételt - a jogosult hozzájárulásával:

 

youtu.be/YXTbxOqTtMc

 

A levél második része az egész Sárréti térség sorsát meghatározó - nagy közérdeklődésre számot tartó - kezdeményezést tartalmaz, amelyről legközelebb írunk részletesen...