Változik a (szél)irány

 

2018. szeptembere jelentős hatású változást hozott az Idősek Bentlakásos Otthonánál.

Lezárult az elrendelt belső ellenőrzési vizsgálat megdöbbentő hiányosságok sorozatát rögzítve.

Néhány héttel később - októberben - új vezetője lett az intézménynek.

 

A hiányosságok megszüntetéséhez több millió Ft is szükséges. Állami többlet támogatás érkezett, de az is kiderült, hogy olyan eszközöket is kell még vásárolni, amelyeket az intézmény indításakor nem szereztek be.

2018. 11.21-én a Szociális- és a Pénzügyi Bizottság összevont ülésén hallgatta meg a Segítő Kezek megbízott intézményvezetőjének és a Bentlakásos Otthon új vezetőjének tájékoztatását. A felmerült részletek megismerése után további intézkedések szükségesek.

 
Folytatása következik...
 

Gyászlobogót lenget a Szél

 

A idősek otthonában „nagyon erős kompetencia problémák lehetnek a gondozók részéről, vagy nagyon kevés gondozó van, mert az elmúlt hetekben nagyon sok idős gondozott személy kiszáradásos állapotban került a karcagi kórházba, ez a gondozás hiányát mutatja. Ha a Humán bizottság írásos beszámolót kért az intézménytől, akkor minél hamarabb kapjuk meg. Ne várjuk meg vele a november 30-át, mert úgy tűnik, hogy emberéleteket kockáztatnak jelen pillanatban.”

Ez volt a 2017. 10. 26-i Képviselő-testületi ülés egyik közérdekű bejelentése, amelyre a polgármester különös kijelentésekkel válaszolt:

Nem tudok ilyen problémákról. Lehet, hogy itt valami félreértés is lehet…   Nem hallottam, nem jött ilyesfajta megkeresés. November elején szakellenőrzés várható, vagyis nem várható, hanem leszHa van valami gond, akkor mindenképpen intézkedést igényel.

Az „intézkedés” hamarjában elkezdődött. A Városi TV 18 perces riportban számolt be, hogy október 31-én az Idősek Napja alkalmából műsort szerveztek az intézmény lakóinak. A tudósítás első fele szólt a műsorról, majd beindult a „megnyugtató célzatú” propaganda. Előbb a narrátor alámondással duruzsolta a fülekbe: a „korszerű, igényesen berendezett” épületben minden szép és jó, majd a Segítő Kezek Intézmény vezetője részletezte - 5 percen át, - ugyanazt:

Jelen pillanatban 8 gondozó, szakápoló végzi a tevékenységet. Kollégáink több, mint 20 éves szakmai gyakorlattal rendelkeznek, kórházakból, idősotthonokból jöttek. Mindent elkövetnek, hogy a napi 24 órás felügyelet biztosítva legyen, hogy szakápolás is folyhasson az intézményben, erre külön engedélyt kaptunk.

Modern fűtési technológia van alkalmazva, falfűtéses rendszer szolgáltatja a fűtést, illetve a meleg vizet. Minden szobában szabályozhatják önmaguk, nyáron pedig klíma áll rendelkezésre... ez 21. századi épület.

A felmerült aggályok eloszlatása érdekében nyilatkozott az intézmény irányítója is, de a TV nézők érzelem-manipulálása igazán csak ezután kezdődött:

Az intézmény három lakóját és egy hozzátartozót is megszólaltattak, röviden, vágva, hogy ne is gondolhasson senki semmilyen rosszra…

A hozzátartozó mintha tudott volna a problémákról. Vagy talán a riporter kérdései miatt formálódott így a válasza?

Magas színvonalú ez az intézmény, korszerű a fűtés, a hűtés, az ellátás, kedvesek a nővérek, bármikor jövök semmi gondom velük, segítőkészek.

Édesanyám sem szokott panaszkodni... az ellátásról sem... az étel, tehát minden kifogástalan.

 

A „bizalomnövelő akció” következő szereplője egy frissen beköltöző volt:

„Most jöttem ide be 2 hete, de mindennel meg vagyok elégedve.”

 

Majd újabb riportalany állította ugyanazt, amit az előtte megszólaló többiek:

„Mindenben segítenek nekem, jó melegek a szobák, figyelmesek az ápolók, úgyhogy jól érzem magam.”

 

Itt már megszólal az éberség-jelző: ugyanazt kell mondani mindenkinek?

A képeken jól láthatóan a gondozottak között 8 férfi is jelen volt a teremben.

Vajon miért nem szólaltatott meg egyetlen férfit sem a Városi TV riportere?

A célzatos riportban egy hozzátartozó és bentlakó édesanyja is nyilatkozhatott, akik nem csak hasonlítanak az intézmény vezetőjére, hanem a családtagjai.        

Lehet-e igaznak, valósnak gondolni ezek után az elfogult nyilatkozatokat?
 

A Városi Televízió narrátora végül még belebúgja a fülekbe:

„A segítségre szoruló betegeket olyan szakemberek gondozzák, akik megfelelő  szaktudással, szívvel lélekkel, hivatásszerűen végzik feladatukat.”

 

Az emberek életét veszélyeztető problémákról nem tudósított a Városi TV:

1. Megfelelő szaktudáshoz nem elég a bizonyítvány. És ha nincs elég gondozó?

2. A szociális intézmény nem kórház, mennyi beteget kellett kórházba vinni?

3. Van-e szakápolási eszköz, amit a 4 havi működés alatt nem is használtak?

4. Miért jöhet létre kiszáradásos állapot, ha figyelmesek az ápolók?

5. Hogyan és hol lehet tüdőgyulladást kapni, ha jó melegek a szobák?

6. Hány szakápoló és gondozó dolgozik nappal és mennyi éjjel?

7. Miért adnak kimeredt, újramelegített vacsorát a gondozottaknak?

8. Miért az ellenőrzés hírére íratták alá a megállapodásokat a gondozottakkal?

9. Miért kell a számla dátumánál korábban befizetni a térítési díjakat?

10. A 21. századi épületben miért nincs fürdőszoba minden szobában?

 

Az Önkormányzat Szociális- és Humán Bizottsága októberben írásos beszámolót kért az intézmény működéséről. Hamarosan megismerhetővé válik, milyen magyarázatokat adnak a gondozottak életét veszélyeztető mulasztásokra.

Tervezés 2012-ben, átadás: 2017-ben.

5 évig készült Luca széke - szavatossága kockázatos

 

Az építésére hozott határozat szerint a 110 millió Ft nem volt elég, több, mint 200 millióba került! A valós költségeket még a belső ellenőrzés sem tudta pontosan meghatározni.

"Önkritikus-önmarcangoló" részlet a városvezető 7 perces nyitóbeszédéből:

Jár a köszönet mindenkinek "akik segítettek legyőzni a nehézségeket, mert volt bőven ebből is, azt gondolom..."

"Azért mélyen legbelül emlékszünk a nehézségekre is. Nagyon sokat gondolkoztam, hogy erről beszéljek-e a mai napon, én hiszem, hogy erről is el kell. Mert az élet nem csak szép, nemcsak a jó dolgokból áll össze, hanem a nehézségekből is. És abban is hiszek, hogy a nehézségeket az élet azért adja elénk, hogy azokat le tudjuk küzdeni. Hiszem azt, hogy az emberi mivoltunk akkor jön elő, akkor látjuk milyen emberek is vagyunk valójában, amikor nem csak a szép és jó van a környezetünkben, hanem problémákkal, nehézségekkel, feladatokkal állunk szemben.  

Ilyenkor látjuk meg azt, kire számíthatunk, ki az aki támogat bennünket, és ki az aki örül a sikereinknek."

Az átadáson köszöntött meghívottak többsége nem volt jelen, magasrangú vezetők messze elkerülték a kétes múltú építmény avatását.

Vagy nem akartak együtt mutatkozni a városvezetővel, nem adták arcukat a "sikerhez"?

Itt és most nem volt nagy öröm a szalagátvágás...

 

Ha egyszer a titok kiderül...

 

A Bentlakásos Otthon építését végző GESZ Alapító Okirata nem tartalmazta az őrzés-védést, a 2012. 12.20-án elfogadott módosítása sem. De a Szervezeti és Működési Szabályzata (SzMSz) mégis tartalmazta.

 

2017.02.23-án az intézményvezető a képviselők és a nyilvánosság előtt tagadta az őrzés-védést: „…ilyen jellegű tevékenységi köre intézményünknek nincs.”   „...A "kiskórház" őrzés-védelmére vettünk fel 2 főt…” (Bentlakásos otthon) A jegyzőkönyv 31. oldalának 7. sorában: "Ilyen alaptevékenységünk nincsen, nem volt és nem is lesz. Közfoglalkoztatottakat rendeltek hozzánk..." "...az egy önkormányzati határozatnak az eredménye, nem az én személyes döntésem."

2017.03.30. Képviselő-testületi ülés - Idézetek:                                                                                                                 

Hogyan szerepelhet az SzMSz-ben olyan tevékenység, amit az Alapító Okirat nem tartalmaz?                                    

Intézményvezető: „Mind az Alapító okirat, és mind az SzMSz tartalmának és annak minden egyes elemét tartalmazza az én szervezeti és működési szabályzatom, valamint a különböző vonatkozó jogszabályok, mint pl. AHT, hogy melyiknek mit kell tartalmaznia. Az Alapító Okiratban nem feltétlenül kell minden egyes tevékenységet szerepeltetni, az SzMSz ennél jóval részletesebb…  (Őrzés)…ezelőtt is volt, magával a karbantartással, portás tevékenység az általános iskolákban. Én speciálisan őrzésvédelemnek neveztem el azért, hiszen nekünk nem portai szolgálatot kellett teljesíteni, hanem gyakorlatilag egy egészen más jellegű feladatunk volt.”

 

Egy hónappal ezelőtt ideiglenes tevékenységről beszélt. Az intézményvezető vagy nem tudja, vagy semmibe veszi a rábízott feladatkört, a bizalom meg elfogy.                                                                                                                         

Intézményvezető: 2015. augusztustól a Bentlakásos otthonnál „mindenféle-képpen rá kellett ültetni 4 olyan dolgozót, akiket… az őrzésvédelemmel fogok megbízni az objektum őrzését illetően.”  „Azt, hogy azt a 4 dolgozót a közfoglalkoztatásból kiemeltük, ez nem azt jelenti, hogy gyakorlatilag egy állandó státuszt töltöttünk be az intézményben velük, ez egy átmeneti feladat-ellátáshoz kapcsolódott és addig tartott a szerződésük, ameddig a feladat szólt.

 

Összegzés:

Az intézményvezető önmagát és az SZMSZ-t cáfolta kijelentéseivel: „…ilyen jellegű tevékenységi köre intézményünknek nincs.”  A 2015.02.18. interpellációra adott válasz szerint: „A nappali őrzés-védelmet sajnos csak 2014. harmadik negyedév végével állt módunkban elkezdeni.”  

Előbb csak 2 főről, de a márciusi ülésen már 4 dolgozóról tett jelzést…                          

"A költségek minimálisan tartását figyelembe véve" - a GESZ 2015. évi költségvetésében a bérek+járulékok 25 millió forinttal növekedtek a tervezetthez képest...

 

A Bentlakásos Otthon építkezését a szerződés értelmében 2015. 08. 01-től őriztették.

A GESZ-től kikért munkabér összesítő dokumentum szerint:

összesen: 13 264 350 Ft-ot költöttek őrzés-védésre a költségek "minimálisan tartását" figyelembe véve. 24 hónapra átlagosan 552 ezer Ft/hó!

 

Életszerű-e, hogy az őrzésvédelem az építés költségeinek 30 %-a?

Készült-e hatástanulmány az őrzésről a kiviteli szerződés megkötése előtt?

Előterjesztették-e a Képviselő - testület felé az őrzésvédelem költségeit?                                                                                    

Ha a GESZ közmunkásokat foglalkoztatott, akkor kit, vagy kiket finanszírozott a 13 millió forintos személyi jellegű kifizetésekkel?

Ha 2015. augusztustól „addig tartott a szerződésük, amíg a feladat szólt”, (2016.05.31.), akkor miért volt személyi jellegű költség már 2014-ben is?

 

A GESZ Szervezeti és Működési Szabályzata pontosan leírja: „A karbantartási és őrzésvédelmi csoport… helyettese az igazgató által meghatalmazott alkalmazott.”   A közvetlen felelős a GESZ igazgatója.

 

De őrizték az épületet már 2014.05.15-től 2015.07.31-ig is, addig megbízási szerződésekre 8 641 245 Ft-ot fizetett ki az Önkormányzat.

Az elkészült épületet jelenleg is őrzik, 2016. 06.01-től - 2017. 03.31-ig újabb 3 039 657 Ft-ot fizetett ki a Segítő Kezek Szociális Intézmény.

Az Önkormányzat és két intézménye őrzés-védés jogcímen 24,9 millió Ft-ot fizetett ki úgy, hogy közfoglalkoztatott őröket alkalmazott…

 

2011. évi CVI. törvény a közfoglalkoztatásról

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a1100106.tv

2 §.(3) bekezdésére hivatkozva a GESZ belső ellenőrzési jelentés megállapította:

Ki a felelős, hogy sorozatos törvénysértések történnek az Önkormányzatnál?

Kinek az érdeke a közpénzek lenyúlása, ki a felbujtó és a haszonélvező?

 

Folytatása következik...

A polgármester menekül...

Részlet a 2017. 02. 23. Önkormányzati ülés jegyzőkönyvéből:

www.puspokladany.hu/kozadat/kepviselo_testulet/jegyzokonyvek/2017/2017_02_23.pdf

 

A Startmunkaprogram dologi jellegű kiadása 2016-évben 71 millió Ft volt,  támogatási intenzitása: 86 %, tehát 14 %-át az Önkormányzatnek kellett önrészként hozzátenni, ennek összege mintegy 10 millió Ft.

A Bentlakásos Otthonhoz 7 millió Ft-ot meghaladó összegű bútort vásároltak, ezeknek több, mint felét az asztalosok el tudták volna készíteni. Az Önkormányzat 4 millió Ft-ot fölöslegesen fizetett ki, mert a Startmunka keretében 500 ezer Ft anyagköltségből megvalósítható lett volna.

 

Még nincs információ az ágyneműk, törülközők, függönyök, egyéb textiliák beszerzéséről, de a Startmunka programban varró dolgozókat is foglalkoztat az Önkormányzat...

 

35 millió Ft berendezésekre

 

A 2017. év Költségvetésében 35 millió Ft-ot különíttetett el a városvezetés a Bentlakásos Otthon berendezési tárgyainak és eszközeinek beszerzésére.

 

A még mindig nem végleges összeg szerint a beruházás összköltsége túllépte a 200 millió forintot!

A Költségvetés tárgyalásakor kiderült, hogy az intézmény költségeihez az állami normatívát az Önkormányzat átutalja, a bevételeket a Segítő Kezek intézmény szedi be...

 

 Maradt a GESZ vezetője és maradtak a kérdések is...

 

2016. március 31. A Képviselő-testület fideszes többsége - zárt ülésen - 5 évre újraválasztotta a GESZ eddigi vezetőjét, annak ellenére, hogy 2016. március 23-án a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság soron kívüli ülésen tűzte napirendre a fideszes többség akaratából immár TARTÓS Bentlakásos Otthon építésével kapcsolatos kérdéseket. (Becsületemre...fogadom aloldal)

A 2 órás ülésen a bizottság tagjai dermedt csendben hallgatták a 19 kérdésre adott Polgármesteri Hivatali válaszokat cáfoló részletes adatismertetést.

Törvénysértés az építési terv elfogadásával kapcsolatban:

A tervező kiválasztásával kapcsolatos 171/2012. (XII. 20.) határozat.

„…bentlakásos otthon létesítéséhez Vigh Attila tervező által készített terv továbbtervezését javasolja.”

A végleges tervet nem terjesztették a Képviselő-testület elé, de 2013. februárban indoklás nélkül 110 millió Ft-ról 154 millió Ft-ra emelték a forráskeretet.

A decemberben bemutatott látványtervvel ellentétben a folyosón fényáteresztő tető helyett betonfödém épült meg.

A soron kívüli bizottsági ülés jegyzőkönyve még nem készült el. Honlapunkon ezért most még a Polgármesteri Hivatal - a 19 kérdésre adott - válaszait tudjuk közrebocsájtani.


Törvénysértő eljárás

 

A 2016. 01. 28-án a Képviselő-testület zárt napirend keretében tárgyalta a Gazdasági Ellátó Szervezet (GESZ) intézményvezetői pályázatát.

Ellenzéki ügyrendi javaslat alapján nyílt napirenden lett volna megnyugtató tárgyalni, de a pályázó zárt ülést kezdeményező kérését a Fideszes képviselők változatlanul hagyták.

 

A napirend előtt a polgármester leállítatta a felvétel készítést....

Az esemény mengnézhető:

youtu.be/oLQF-cdzCqM

Az előterjesztés jogszabályi hivatkozása meghatározta az eljárást, de mint a zárt ülésen - ellenzéki képviselők kérdéseire - kiderült:

az önkormányzat nem hozott létre pályázat bíráló bizottságot és csak az Oktatási-, és a Pénzügyi Bizottság által tárgyalt pályázat napirendjénél nem hallgatta meg a pályázót.

 

Mindezek megtárgyalása után Egyesületünk képviselőjének visszavonásról szóló javaslatát a polgármester kénytelen volt testület elé szavazásra bocsájtani.

A Képviselő-testület a GESZ intézményvezetői pályázatot visszavonta és új pályázatot fog kiírni.

55 nap késéssel kerültek nyilvánosságra

a 2015. november 25-i Városfejlesztési Bizottsági ülés és

a 2015. november 26-i Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvei

Tanulságos kordokumentumok:

www.puspokladany.hu/kozadat/kepviselo_testulet/bizottsagok/varosfejl_korny_mezgazd/jegyzokonyvek/2015/2015_11_25.pdf

www.puspokladany.hu/kozadat/kepviselo_testulet/jegyzokonyvek/2015/2015_11_26.pdf

Újabb átadási határidő: 2016. május 31.!

 

A 2015. november 26-i ülésen egyesületünk képviselője az alábbi kérdéseket tette fel:

Megtekinthető a video 20. percétől: youtu.be/9a1cq-DUh-I

 

A GESZ Alapító Okiratában miért nem szerepel építési tevékenység?                                     

Hogyan lehetett vele szerződést kötni?                                                                              

Milyen közbeszerzési szabályok szerint kell neki a tevékenységet elvégeznie?                    

Miért nem hirdette meg a Közbeszerzési Értesítőben?

 

A Testületi döntésről szóló jegyzőkönyv 40 napja nem került fel az Önkormányzat honlapjára!

A napirend tárgyalása megtekinthető a video 24. percétől: youtu.be/qOJiiHfVP9c

 

A 2015. december 17-i ülés előtt a képviselőknek eljuttatott választ a lakosság nem ismerheti, mert a város honlapján közzétett meghívó Interpellációk, közérdekű bejelentések aloldalára nem került fel.

Értelmező kisszótár:

1. Az intézmény jelzése szerint az "alapfeltételekkel rendelkezett"

2015. júliusban - a munka vállalása előtt - nem csatoltak szakértői  véleményt, pedig akkor 3 hétig mérték fel a szükséges tennivalókat. Ha a kiviteli szerződést szakértői vélemény nélkül írta alá a polgármester és a GESZ vezetője, akkor 2015. november 12-i határidő módosítási kérelmével az aláírója - felelőse cáfolja a kiviteli szerződés legfontosabb alapfeltételét, ezzel a Képviselő-testület félrevezetését és további törvénysértések gyanúját alapozza meg.

 

2. A felügyeleti szerv "nem kívánta" ezt a tevékenységet az alaptevékenységek körébe felvenni...

A felügyeleti szerv az Önkormányzat, de alaptevékenység bővítéséről szóló előterjesztés nem került a Testület elé...

Ki adhatta az"utasítást", ha a Testület nem tárgyalta a GESZ alapító okiratának módosítását?

3. A kötbér... "nem értelmezhető" -

A beruházáshoz is a közpénz ment az Önkormányzat egyik zsebéből a másikba... A kivitelezési szerződést kötbér nélkül, tehát jogkövetkezmények nélkül kötötték meg egy alkalmatlan és jogosulatlan - kontár  - intézménnyel ! Hogyan érvényesíthető a szerződésben az I. osztályú anyagok első osztályú minőségben történő beépítése, ha az "alkalmazotti létszám ...nem teszi lehetővé" a munka elvégzését sem a vállalt határidőre?

4. A GESZ-nek a beszerzések során... a közbeszerzésekről szóló "törvény szabályait alkalmazva". Erre külső szakértő ... "hívta fel" a GESZ figyelmét. -

 Püspökladány jegyzőjének állásfoglalása szerint a GESZ felelős, ha nem alkalmazta a közbeszerzési törvényt...

 

Vajon ki a felelős azért, hogy törvényeket, jogszabályokat sértett a beruházó Önkormányzat?

 

A hozzánk érkező lakossági észrevételekkel, kritikákkal egyetértve Egyesületünk úgy határozott, hogy a már 200 millió Ft-ot megközelítő közpénz elpazarlására az építkezés közelében kihelyezett plakáttal is felhívja a Ladányi emberek figyelmét.

A történet vége még ismeretlen...

Vészesen közeleg november 30., az átadás határideje!

 

15 nap maradt az Idősek Bentlakásos Otthonának elkészítésére.

A munkafázisok közül nagyon jelentős lemaradás tapasztalható

a burkolatok,

festések

álmennyezetek

külső homlokzat

járda, parkoló- és útépítés

kerítés építés,

valamint a parkosítás tételeinél.

 

A hőszigetelés mindent eltakar?

Új fokozatba kapcsolt a GESZ a Bentlakásos Otthon befejezése érdekében.

Elkezdődött az elázott és kisalétromosodott, zöldpenészes külső homlokzat hőszigetelésének kijavítása, pótlása.

(lásd a 2014. decemberi bejegyzés képeit)

A két télen is átázott falakból nem próbálták kivenni a salétromot, kívül mostmár a hőszigetelés eltakarja.

De mi fog történni a lakószobákban, ha az agresszív szennyezés kárt okoz a speciális Baumit MPI 25 hőálló vakolatban?

Betartották-e a hőálló vakolat felhasználásának minden feltételét?

A Gazdasági Ellátó Szervezet vezetőjének a 2015. szeptember 24-i Képviselő - testületi ülésre benyújtott beszámolójábnak 31.oldalán olvasható önvallomás:

"A negatív dolgokat is ugyan úgy kell a Tisztelt Képviselő-testületnek tudni, ahogyan a pozitívumokat, erről is számot kell adnom."

 

További részletek a városi TV adásában 2015. 09. 26-án szombaton 18 órától és 09. 27-én  vasárnap 18 órától láthatók.

 

Szigorúan őrzött titokzatos építkezés

Egy hónapja elkezdődtek az Idősek Bentlakásos Otthonának belső vakolási munkálatai.

4 - 6 ember próbálja helyrehozni a felelőtlen kivitelező által okozott károkat, amit a városvezetés hónapokon át "nem vett észre".

Az építési területet 2014. május 15. óta őrzik, ez idő alatt közel 10 millió Forintot fizetett ki az Önkormányzat az őrzésért!

Ha a munka ebben a tempóban folytatódik, akkor nem készülhet el a határidőre.

A városvezető változatlanul hirdeti a valóságot tagadó propagandáját.

Értelmezési kisszótár a városvezető közeléményéhez:

A GESZ emberi erőforrásai = 1-2 szakmunkás + 3-4 közmunkás, akik közpénzből kapnak alacsony fizetést.

Félkész állapotban hagyott létesítmény = A városvezetés "nem vette észre" a kivitelező időhúzását, csak 2014. május 15-én bontott szerződést. (2015 04. 03-tól 05. 15-ig az Önkormányzat részéről nem volt őrzés, a szerződésszegő vállakozó azt vitt el, vagy oda, amit csak akart.)

Látványosan halad az építkezés = a képek mutatják: NÉGYEN nézik, hogy KETTEN dolgoznak.

Beépítésre került a fűtésrendszer: A szobák falába már be voltak építve a falfűtés-csövek, ezt nyomáspróbázták a vakolás elkezdése előtt.

Jelen állás szerint = A városvezető kitűzette a határidőt, de az építmény átadása után a GESZ vezetője azt nyilatkozta a helyi médiának, hogy: "Veszélyeztetve volt az épület biztonsága..."

"Nem kapkodunk, inkább megbeszélem az Önkormányzat vezetőivel, hogy a határidő legyen kitolva."

 

Küzdelmes ősz várható...

 

 

Soronkívüli Képviselő-testületi ülés 2015. július 7-én.

 

Bejegyzés a városvezető Facebook oldalán:

A Képviselő-testület mai soron kívüli ülésén többek között döntés született a Bentlakásos Otthon in-house szerződés keretében történő kivitelezési munkálataira vonatkozóan. Ennek értelmében a testület az önkormányzat egyik költségvetési szervét, a Püspökladányi Gazdasági Ellátó Szervezetet bízta meg a munkálatok elvégzésével. A szervezet rendelkezik  a megfelelő erőforrásokkal a Bentlakásos Otthon kivitelezési munkálatainak befejezéséhez.  A testületi határozat értelmében a teljesítési határidő 2015. november 30.

 

A híradás szerint hosszú idő után valami történhet… A lelkiismeretére is esküt tevő testület többségi képviselői „felfedezték” a – hibás döntésük következményeként -    2 éve keletkezett problémát. Addig húzták-halasztották a beruházás folytatását, amíg „megvilágosodásukban” rátaláltak az „ideális” kivitelezőre, a saját intézményeket működtető Gazdasági Ellátó Szervezetre. Hivatkozással arra, hogy a tetőfedés, bádogozás és kapcsolódó ács- és kiegészítő munkálatokat is a GESZ végezte. Azt már nem tették hozzá, hogy az anyagokat az önkormányzat vásárolta meg és a bádogozást alvállalkozóval végeztették.

Mivel a saját költségvetési szerv megbízásához a „közbeszerzési törvényt nem kell alkalmazni”, így nem vonatkoznak rá a közbeszerzés szabályai. Például az alvállalkozók foglalkoztatására vonatkozó 10 %-os mérték sem.

Az Idősek Bentlakásos Otthonának félbehagyott épületében a legfontosabb szakipari munkálatokat kell befejezni - hőszigetelés, fűtés, villanyszerelés, hideg- és melegburkolás - amihez nincs elegendő szakembere a GESZ-nek. (A karbantartók alapfeladata az iskolák, óvodák és intézmények müködtetése.) Az alvállalkozók foglalkoztatásával a garancia, a felelősség oszlik meg, - beláthatatlan módon.

Sorakoznak az aggályok, a megválaszolandó kérdések:  
                                                                                                                                             

Ha a Közbeszerzési törvény 2011. óta lehetővé teszi a házon belüli kivitelezést, akkor eleve miért nem így kezdődött el az építkezés 2013-ban?                

Miféle verseny az, ahol a „győztes ajánlattevő” a meglévő forrásoknál drágább ajánlatot tesz, de az Önkormányzat többsége „ragaszkodik”, hogy ez a kivitelező építse fel a leendő Idősotthont, ezért 36 millió Ft-tal megemeli a beruházás költségkeretét?  (2013. 06. 04.) Miért választottak olyan kivitelező céget, amelyik már akkor tudhatóan alkalmatlan volt az építési munka elvégzésére?  (Azóta csődbe ment.)  
                                                                                                                                      

Miért olyan tervezőt választottak, akinek látványtervét depresszióra hajlamosító, városképbe nem illeszkedő kolumbáriumnak minősítette az Egészségügyi és Szociális Bizottság fideszes elnöke?  (2012. 12. 12.)                                                                                                                      

Miért javasolhatott a tervező  jelentős többletköltségű falazatot, sötét folyosókat?                                                                                                                                                                                                                                                                              Miért nem vizsgáltatták meg akkor igazságügyi szakértővel a beruházás költségvetését?
Miért nem nyilvánították az eljárást eredménytelennek, és miért nem írtak ki új közbeszerzést?

Még sok-sok kérdést lehet megfogalmazni, de a városvezető minden fontos kérdésről eltereli a szót, vagy válasz helyett mélyen hallgat.

Az épület a kivitelező szakmai mulasztásai miatt rejtett szerkezeti károsodásokat szenvedett. A felszólítások ellenére a városvezetés hagyta és tűrte a szerződésszegést és a károkozást.     

A mulasztások években és tízmilliókban mérhetők. KIÉ A FELELŐSSÉG?

 

2013. 06. 04. TESTÜLETI DÖNTÉS A BEKERÜLÉSI KÖLTSÉGEKRŐL.pdf (41952)
2012_12_12.pdf (110861)

 

2015. 06. 15. Képviselő-testületi döntés a Püspökladány, Kiss Ferenc utca 3710/7 hrsz. Bentlakásos otthon építéséről

 

Püspökladány Önkormányzata 2015. 03. 31-én felhívást küldött közvetlenül 3 ajánlattevő részére, az előterjesztésben nem közölték a meghívottak nevét. (Képviselői kérdésre: Szilasi és Tsa Kft – Mezeivill Kft – Szira-Aqua Kft.)

A 2015. 04. 23-i határidőig egy ajánlattevő adott ajánlatot, a Szira-Aqua Kft teljes nettó: 105.189.106 Ft-os ajánlattal.

2015. 05. 05-én a tárgyaláson teljes nettó: 94.000.000 Ft-os ajánlatot tett.

A bíráló bizottság egységes álláspontja szerint az ajánlat érvényes volt.

A rendelkezésre álló fedezet 60.688.539.-Ft, ezért a Bíráló Bizottság a Kbt. 76.§ (1.) bek. alapján az eljárás eredménytelenné nyilvánítását, illetve új közbeszerzési eljárás indítását javasolta.

2015. 06. 15-én bizottságok összehívása nélkül a Képviselő-testület soron kívüli ülésen - összesen 20 percben - tárgyalta:

Részletek a testületi ülésről:                                                                                      

Kincses László képviselő: … Szeretném megtudni, hogy kiknek küldtek ajánlatot. Továbbá azt, hogy a nyertesnek tűnő cég első ajánlatához képest, amikor a tárgyaláson megjelent, hogy tudott 11 millió Ft-ot engedni… Illetve, a fedezethez képest több, mint 50 %-kal magasabb  ez az ajánlat, …ezek után hogyan gondolhatjuk, hogy eredményes lehet egy újabb közbeszerzés?

Dombi Imréné polgármester: Ha most én válaszolhatok arra, hogy a nyertesnek tűnő 11 millió Ft-ot engedett egyből. Én azt gondolom képviselő úr, az Ön által elmondottakra vezethető vissza az, hogy kapásból engedett ennyit…                    Jegyző úr…

Keserű László jegyző: Mint ahogy az ajánlatkérőnek arra sincs ráhatása, hogy a megkeresettek közül ki fog pályázni, nem lehet őket kötelezni, hogy pályázzanak. Ugyanígy a tárgyaláson, hogy az ajánlattevő milyen ajánlatot tesz, arra sincs az ajánlatkérőnek ráhatása. Nem kérheti számon, nem kérheti, hogy indokolja meg az ajánlattevő, hogy miért pont annyi és milyen indokok alapján tette ezt meg. Ez az ajánlattevőnek szuverén jogköre.

A többség elfogadta azt a határozati javaslatot, amelyet a polgármester terjesztett elő:

„Az Önkormányzat Képviselő-testülete… kihirdeti, hogy a lefolytatott közbeszerzési eljárás eredménytelen. Felhatalmazza a Polgármestert új közbeszerzési eljárás indítására, vagy „in house” módon történő megvalósítására.”

Határidő: 2015. június 4.

Az Önkormányzat feltűnő és aggályos eljárása kérdések sorát veti fel:

Miért csak az eredménytelenség kihirdetéséről szól a határozati javaslat?

Miért történhet 2015. június 4-re visszamenőleges döntéshozatal június 15-én?

A bíráló bizottság új közbeszerzési javaslata helyett miért lehet „házon belüli” megvalósítás?

Miért nem szavaztatták külön az új közbeszerzést és külön az „in house” megvalósítást?  (Birkózó Csarnok megállapodása 2 változatban került szavazásra)

Alkalmas-e a magas színvonalú szociális létesítmény építésének befejezése érdekében nagy pontosságot, kiváló minőséget követelő szakipari munkák kifogástalan elvégzésére a Városüzemeltető Kft, vagy a Gazdasági Ellátó Szervezet?

Amennyiben a városvezető szerint igen, akkor miért nem kezdődött eredetileg „in house” módszerrel az építkezés?

Miért csak a csődbement első kivitelező szerződésbontása után több, mint egy teljes év késedelemmel gondolja szükségesnek ezt a kockázatos megoldási változatot? 

 

A kérdések sora folytatható...

Idősek Bentlakásos Otthona 2014. december

 

Idézet a 2014. 11. 13-i Testületi ülés jegyzőkönyvéből:

https://www.puspokladany.hu/kozadat/kepviselo_testulet/jegyzokonyvek/2014/2014_11_13.pdf

KOVÁCS KRISZTINA képviselő
Jónak találom, hogy végre foglalkozunk a Bentlakásos Otthonnal. Végre tető alá kerül, mert lassan kizöldül a fal is. Ázik és jön a tél, és még egy télnek kitenni nem hinném, hogy kellene. Változatlanul az a véleményem, hogy

a Kft-énknek lenne a feladata, hogy olyan kapacitással rendelkezzen, amely egy ilyen munkálatot el tud látni, és nem pedig a GESZ-nek kell olyan szakemberekkel együttműködni. Azt látom, most jobban kellene a két cégnek is egymás felé nyitni, mert a gazdasági cégünk, ha olyan szakembereket próbált volna magához vonzani, akkor talán jobban jártunk volna mi is vele.  Nem a GESZ-nek a feladata lett volna, hanem a Városüzemeltető Kft.-nek.

Ezt a vezető felé tolmácsolni is fogom, hogy minden munkát meg kell ragadni.

Ha a GESZ tud szakembereket kiképezni, akkor tudna a Kft-énk is.

Támogatni fogom, de azért, hogy ennek az épületnek az állaga ne romoljon tovább.

Végre olyan állapotba kerüljön, hogy tavasszal hozzá lehessen kezdeni.

 

KINCSES LÁSZLÓ képviselő
Egyre abszurdabb ez a színjáték, ami itt zajlik. Májusban történt egy igazságügyi,
műszaki szakértői felmérés, több mint egy félévvel ezelőtt.
Az akkori felmérési
állapothoz képest ez az épület rengeteget romlott. Ebből a szempontból meg is értem
a Városüzemeltető Kft. vezetőjét, hogy nem volt hajlandó felvállalni későbbi
garanciális és egyéb problémákat.
Az, hogy hatalmi utasítással, lévén, hogy ez
költségvetési önkormányzati intézménynek adják ki ezt a munkavégzést, ez azt
jelenti, hogy a felelősség az itt marad az önkormányzaton belül. Pontosan azt jelenti,
hogy egy ilyen állagú épülettel kapcsolatban beláthatatlan későbbi következmények
lesznek, és vannak.
A magyarázat legfontosabb eleme 1 évvel ezelőtt, a novemberi
testületi ülésen, kineveztünk egy koordinátort
, akinek a szakmai munkában lenne
tenni valója. 1 éve kapja a 150eFt-os tiszteletdíját, miközben semmi dolga nincs a
dologgal kapcsolatban. Azt sem észlelte, emlékszem a mondataira, hogy őt nem
érdekli a határidő. Azt sem észlelte, hogy az épületben zajló szakmai tevékenységet
akadályozza meg a kialakult műszaki anomália halmaz.
Milyen alapon folyósítunk
mi úgynevezett 150eFt-os tiszteletdíjat, olyan személynek, aki a munkáját az elmúlt 1
év során, akadályoztatva nem végezte?
Ugyanaz, az igaz, hogy kifizettük-e a
műszaki ellenőrt,
még abban az időszakban, amikor a D&D BUILDER nem
dolgozott itt? Ha ezt mind jogi útra tereljük, akkor a végső konklúzió az is lehet,
hogy ez a cég, amely meglehetősen nagy pénzügyi gondokkal küzd, még esetleg
meg is ússza.