M4 autóút 2021

Lassan őrlő malmokban csikorgó fogaskerekek...

 

Az útfejlesztések gumicsontját a sajtó rendszeresen feltálalja az olvasóknak, a hírekben néhány km útfelújítás már-már a holdraszállással ér fel... Oda jutott a közvélekedés a siralmas állapotú utak és a rekordmagas benzinárak világában, hogy örülni kell minden négyzetméternyi lehengerezett aszfaltnak.

A végtelenített kalandregény újabb fejezetét olvashattuk a megyei napilapban:

haon.hu/kozelet/helyi-kozelet/eddig-is-voltak-utepitesek-biharban-de-a-java-csak-ezutan-jon-5547512/

 

A bihari térség útfejlesztéseiről szóló interjúból kiderült, hogy 2,66 km mellékút felújítása több, mint 370 millió Ft-ba kerül (140 millió Ft/km). A közlésből kiszámítható, hogy a Magyar Falu programból és más pályázatokból jutó 320+200 millió Ft mindösszesen csak 3,7 km útfelújítására lesz elég...

 

 

Eközben - szinte észrevétlenül a sorok között - a Bihari térség országgyűlési képviselőjétől kiemelkedő jelentőségű információ olvasható:

"Vitányi István egy másik fontos út építését is megemlítette. Ez a 42-es és a 47-es főút közötti, mintegy nyolc kilométeres, kétszer egy sávos összeköttetést jelentő berettyóújfalui nyugati elkerülő, ami a bihari várostól nyugatra létesítendő új ipari parkot is bekapcsolja a közúti forgalomba."

A B.újfalu nyugati elkerülő a közöltnél hosszabb (13,2 km), mert az M4-M35 csomóponttól tervezték, ennek drágább része a 8 km-es 42-47. utak közötti szakasz, ahol a 3 csomópont mellett szükséges egy vasúti felüljáró és egy Berettyó híd is: költsége 15-20 milliárd Ft. (2021-es árszinten)

Tizenöt-húszezer millió Ft = 100-140 km mellékút felújítási költsége!

Összehasonlításképpen az Európai Uniós TOP Plusz pályázatok keretében a Sárrét - Hortobágy térség 5 városában 56 ezer lakosnak + 10 községében 29 ezer lakosnak, összességében 85 ezer embernek járhat - és 7 év alatt talán jut is -  15 milliárd Ft fejlesztési forrás.

 

Az új elkerülő út elsődlegesen Berettyóújfalu érdeke... Annak ellenére így akarják megépíteni, hogy még nem született meg a döntés az M47 gyorsforgalmi út végleges nyomvonaláról. Berettyóújfalu helytartója mintha biztosra menne: a tervezők vizsgálódása nem számít, legfeljebb az idő telik vele?

A hangzatos újságcím pontosítandó: Berettyóújfalu a sztrádahatalom!

 

Karcagon lelassult az idő...

 

Legalábbis ez a látszat. Az elmúlt hetekben azért történt egy - nem is olyan - "kis" módosulás. A polgármester Tv-interjújából kiderült, hogy csúszhat az M4 autóút kivitelezési határideje?

Májusban még a 4. főúti benzinkútnál körforgalom tervezését jelentette be:

"Körforgalmat terveznek a gyarmati úti kereszteződésbe ... együtt fog ez a csomópont megépülni az M4-gyel, illetve az elkerülővel. Amíg a körforgalom elkészül, ez várhatóan 2023-2024, látva az ütemterveket..."

Június végén már jelzőlámpás kereszteződés megvalósítását közölte a polgármester:

youtu.be/t9wXfHTOMwI

Kész vannak a tervek, de mi lehet a változtatás hátterében?

Gyorsabban elkészülhet, de a körforgalomnál nem lesz olcsóbb az üzemeltetése.

 

A körforgalom a legrugalmasabb forgalomszabályzó közlekedési műtárgy, amely mindenféle átalakítás nélkül évtizedekig használható. A jelzőlámpával szabályozott csomópont okafogyottá válik, ha az M4 autóút átadásával a forgalom átterelődik, ezután a régi 4. főúton fölösleges lesz a jelzőlámpás forgalomirányítás.

 

Még aggasztóbb, hogy Karcag polgármestere kijelentette: az M4 autóút és a Karcag-Kelet elkerülő út megvalósulása..."3-4 év időtartamra fog kinyúlni..."

 

Ez 2024-2025, tehát még újabb egy év csúszás...

 
 

Ladány(ban) megrekedt...

 

Immár több, mint 2 hónapja egyesületeink levélben kérték fel Bodó Sándor államtitkárt, hogy segítsen a veszélyhelyzet miatt elmaradt Lakossági Fórum szervezésében, kérje fel a közlekedésért felelős dr. Mosóczi László államtitkárt, hogy városunkban tájékoztassa a lakosságot az M4 autóút kivitelezésének állapotáról.

 

Bodó Sándor államtitkár-képviselő  titkársága visszaigazolta levelünk megérkezését azzal, hogy TOVÁBBÍTJA a Közlekedéspolitikáért Felelős Államtitkársághoz...

Reménykedéssel telt el HAT hét, majd 2021.08.13-án reggel e-mail érkezett!

 

Sajnos nem Bodó államtitkártól személyesen, csupán a közreműködő titkárságától...

 

A válasz megerősíti azokat az információkat, amelyekről már júliusban hírt adtunk honlapunkon.

Törökszentmiklós (Nyugat) - Kisújszállás (Kelet) között akkor folytatódik az M4 autóút kivitelezése, ha a közbeszerzési eljárás eredményes lesz és a kivitelezési szerződés megkötésre kerülhet 2022. I. negyedévében.

 

A levél azt is tartalmazza, hogy még nem zárult le a Püspökladány - Berettyóújfalu szakasz kiviteli tervezése.

 

De hiába kerestük, nem találtunk kérésünkre és jelzéseinkre választ. Nincs információ sem a Lakossági Fórum megtartásáról, sem a módosítási és felülvizsgálati javaslatokról.

 

A térségünk lakosságának felzárkózását akadályozó, vállalkozásainak hátrányt okozó, zárt ajtók mögött folytatott tárgyalásoknak egy rossz diktátum a vége?

 

Berettyóújfalunak jár és több is jut,

Karcagnak jár és még több jut,

Püspökladánynak...?

 

A megyei napilapban Vitányi István országgyűlési képviselő megfogalmazta a leglényegesebbeket:

"...ahhoz, hogy a gazdaság erősödjön és ezzel együtt az ott élők életszínvonala emelkedjen, számos, úgynevezett előkészítő beruházást kell megvalósítani. Ezek egyike az úthálózat fejlesztése... ez azonban csak lehetőséget jelent az előrelépésre.  Hogy ezzel ki hogyan él, az már mindenkinek a tehetségétől, szorgalmától függ."

 

 

Bodó Sándor országgyűlési képviselő az M4 autóút építésének hátteréről egyre mélyebben hallgat...

Szolnoknál lassú haladás - és Ladánynál...?

 

A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő (NIF) Zrt. médiafelületén felsejlik egy régóta várt szakaszátadás:

nif.hu/2021/07/jol-haladnak-az-m4-es-autopalya-abony-torokszentmiklos-kozotti-szakaszanak-kivitelezesi-munkai/

"Szolnok térségében elkészült a 32. sz. Hatvan - Szolnok másodrendű főút M4 autóutat keresztező szakasza. A főút 67 kilométerszelvényének környezetében található korrekciós szakaszon két körforgalom, egy felüljáró és egy híd készült el, melyet a mai naptól teljes értékűen használhatnak a közlekedők."

 

A részletek után az M4 szakasz átadásának konkrét időszakát is közlik:

"A jelenleg 62%-os készültségű M4-es gyorsforgalmi út Abony-Törökszentmiklós közötti szakasz forgalomba helyezésére 2022. I. negyedévében kerülhet sor."

 

A készültség foka aggodalomra adhat okot, mert az építkezés újraindulása a munkaterület átvételével 2019.07.04-én történt meg, 30 hónapos kivitelezési határidővel.

 

Videón megtekinthető nyilatkozatok:

www.youtube.com/watch?v=xw2P1ZNN7LQ 

 

Ha 62 %-ot teljesítettek 24 hónap alatt (időkeret 80 %), akkor a hiányzó 38 % befejezésére csak 6 hónap (időkeret 20 %-a) maradt a műszaki átadásig...

Különösen lemaradottnak látszanak a hidak felületei:

 

és a 4. főút Abony elkerülőtől a 32. útig tartó 2x2 sávos úttest munkálatai:

 

Egyre közelebb...

 

Törökszentmiklós - Kisújszállás között nincs látható akadályoztatás, folyamatos az előkészítés.

Kisújszállásnál fog épülni egy Autópálya mérnökségi telep, az építési engedély megszerzés határideje: 2022.08.26.

 

A februári szerződések között található egy kiemelkedő jelentőségű - 512 milliárd Ft értékű - megbízás az Innovációs és Technológiai Minisztériumtól a hazai pénzforrások biztosításáról:

A megbízásból a 2022. évre 149 415 770 550 Ft, a 2023. évre 121 929 834 450 Ft, a 2024. évre 116 518 230 000 Ft jut.

 

A sorsdöntő szerződés

 

2021.03.22-én jött létre a térségünk sorsát nagymértékben befolyásoló tervezői megbízás:

A megbízás két pontját tanácsos kiemelt figyelemmel követni:

1. Szerződés vége: 2022.05.09.   - A módosítási igény beterjesztésétől 18 hónap múlik el!

2. Forrás: Uniós -  A forrásszerzés módjai kifürkészhetetlenek, az M4 autóút hazai forrásból épülhet.

 
 

A Sárréten fogy a türelem...

 

A megyei napilap megkérdezte Bodó Sándor államtitkárt, a térség országgyűlési képviselőjét:

haon.hu/hajdu-bihari-naplo/kiemelt-beruhazas-lett-az-m4-es-hamarosan-folytatjak-az-epiteset-5425004/

 

Az államtitkár 2021. februárban adott hírt közösségi oldalán az M4 autóútról, további részleteket ígérve. (Lásd alább, korábbi cikkünkben)

 

A megyei napilapban olvasható mondatok pontosabb értelmezését szolgálhatja ez a kis szótár:

 
Államtitkár szerint                           Magyar jelentése

Készülnek a tervek                        =    már 2005. óta… 16 év alatt többször leállítva - átterveztetve!

A Sárréten mind több érdeklődő     =    a nullánál több…

Mindkettőben jelentős előrelépés    =    nem érzékelhető

Szabad munkaerő                         =    képzés 3-5 év, ha ismert a befektető konkrét igénye

Kiemelt beruházás                        =    már 2008-ban kiemelt lett, 2010-től visszavonták, érvényes 2018…

ez gyorsítja az előkészítést            =    karcagi módosítás miatt legalább 1 és fél év az időveszteség

2022-ben letesszük az alapkövét    =    közbeszerzés még nincs kiírva: a kivitelező + határidő + ár ismeretlen

Két részletben megvalósuló           =    „építését több részre kell bontani”…

H-Bihari részére nincs hatással      =    nem megyehatártól, hanem csomópontok között épül, a módosítás gátolja

Az előkészítés akár utol is érheti    =    2021.01.11-én utolérte, mégsem indultak a kisajátítások a Sárréten

Apró módosító javaslatok              =    Karcagi módosítással jogos igények újra napirendre kerülhetnek

Nem lehet lezárni a 4. főutat         =    Nem is kell lezárni, épülő csomópontoknál forgalomszabályozás lehetséges

Határidőket egyelőre nem…          =    2020. januárban ígérte: „kérjék rajtam számon”…
 

Videófelvétel:

youtu.be/5gMrnSSnuAw

 
 

A kételyeket tovább erősíti, hogy 2021.07.09-én a NIF ZRt. Szerződései között megjelent:

nif.hu/kozerdeku-adatok/2021/07/m4-gyorsforgalmi-ut-torokszentmiklos-kisujszallas-kozotti-szakasz-megnevezesu-projekt-megvalositasahoz-szukseges-teruletszerzesi-jogi-feladatok-vegrehajtasa/

 

A területszerzés csak Törökszentmiklós és Kisújszállás között kezdődik meg.

 

Ha néhány héten belül nem jelenik meg azonos NIF megbízás a Kisújszállás - Püspökladány - Berettyóújfalu szakaszra, akkor minden optimizmust kizáróan nyilvánvalóvá válik a karcagi nyomvonal-módosítás negatív hatása: ismét a Sárrét veszít...

Jó hír lenne - csak a karcagiaknak...

 

Több hónapos hallgatás után április utolsó napján megjelent egy hivatalos információ

M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y • 2021. évi 73. szám 2699. oldal

1. melléklet a 210/2021. (IV. 29.) Korm. rendelethez

(Országos közúti közlekedési projektek  Főutak)

1.2.130. A Karcag keleti elkerülő megvalósítása.

 

Május 6-án a KarcagTV-ben a város polgármestere veszélyhelyzeti demokratikus gesztusként lakossági kérdésekre válaszolt. A félórás interjú közepénél a városi beruházásokat sorolta, amikor a Penny Market logisztikai központ bővítése kapcsán részletezte az M4 autóút nyomvonal-módosításával kapcsolatos tervezési folyamat állapotát.

 

Video megtekinthető:

youtu.be/fgWOaZv4X-Y

 

Egy évvel ezelőtt, 2020. május 26-án meghozott Kormánydöntésről a (122.) Magyar Közlöny  2843. oldalán megtalálható 1. mellékletben olvasható először az M4 autóút térségünket érintő szakaszainak megvalósítása!

 

1.1.27. Az M4 gyorsforgalmi út, Törökszentmiklós (nyugat) és Püspökladány közötti szakasz megvalósítása.

1.1.28. Az M4 gyorsforgalmi út, Püspökladány és Berettyóújfalu közötti szakasz megvalósítása.

 

Akkor sem Karcag Önkormányzata, sem országgyűlési képviselője, sem a Szolnok megyei Önkormányzat elnöke nem adott jelzést a Miniszterelnök-helyettes - pénzügyminiszter Varga Mihálynak, hogy súlyos problémáik vannak a karcagi területeket érintő M4 autóút nyomvonalával.

2020. június végén tartották meg a módosításokat véglegesítő Tervzsűri egyeztetést, amely előtt - a veszélyhelyzeti rendeletre hivatkozva - a Lakossági fórumok elmaradtak!

A Püspökladányi és a Kabai Önkormányzat írásban eljuttatott javaslatait nem vették figyelembe!

2020. októberben a Karcagi Önkormányzat felborította a már engedélyezett M4 építési szakaszterveit...

 

A szószátyárság csapdájában

 

2021. februárban Bodó Sándor országgyűlési képviselő - foglalkoztatáspolitikai államtitkár önkéntesen, de szószátyár módon lelkendezett közösségi oldalán:

Azóta három hónap eltelt, de még mindig mélyen hallgat a részletekről...

 

Kétségessé teszi állítását, hogy az üzenetében meg sem említette a sokkal nagyobb forgalmú Karcag - Püspökladány szakasz ütemezését. Ezért egyre erősödik a gyanú, hogy a LadányTV-ben tett nyilatkozatai ellenére mégsem tudja elérni, hogy hamarabb épülhessen az M4 Ladánytól-Karcag (Kisújszállás) felé.

 

Bodó Sándor már nem először esik a szószátyárság csapdájába: 2020. januárban az M4 2022-ben kezdődő építését ígérte a LadányTV-ben:

 

youtu.be/5gMrnSSnuAw

Püspökladánynak az a segítség, ha az M4 autóút Karcag-Kisújszállás felé megépül. Mire érdemben ott járunk és - tényleg kérjék rajtam számon - olyan 2 és 4 év között lesz használható.”

Az élénk mesélőképességéről ismert képviselő "szöveges feladatba rejtett" ígéretének megfejtését segítik a tények:

A 2x2 sávos gyorsforgalmi útszakaszok kivitelezési ideje minimum 24-28 hónap. Ahhoz, hogy 2020. januárban ígért legkésőbb 4 év múlva használható lehessen, 2021. szeptemberben el kellene kezdeni az építését, csak akkor lehet biztos az átadása 2024. I. negyedévében.

A Karcag területén történő módosítás áttervezésének határideje 2021. november. Akkor újra kell engedélyeztetni, csak ez után rendelhet pénzforrást a kivitelezéshez a Kormány, amely után kezdődhetnek a terület kisajátítások és a nyomvonalon a régészeti, lőszermentesítési munkálatok, mindezekkel eltelik a teljes 2022. év...

Építés? Ha nem jön közbe még valami: talán 2023-tól...

 

Ez a képviselői mesék valóságtartalma...

 
 

Karcagnak toronyórát lánccal...

 

Szepesi Tibor polgármester az M4 nyomvonal-módosítása, a Karcag-Keleti elkerülő út megépítése mellett körforgalom építéséről és később már 2023-2024 évről is beszélt a KarcagTV-ben...


"Körforgalmat terveznek a gyarmati úti kereszteződésbe ... együtt fog ez a csomópont megépülni az M4-gyel, illetve az elkerülővel. Amíg a körforgalom elkészül, ez várhatóan 2023-2024, látva az ütemterveket..."

 

Az M4 nyomvonal-módosítás előre megrendezett "színjáték-jellegének" gyanúját erősíti, hogy a Kormányhatározat anélkül született meg a Karcag-Keleti elkerülő útról, hogy a teljes vegetációs ciklusban elvégezték volna a környezetvédelmi hatásvizsgálatokat...

 

"Ne azt nézzék amit mondok, hanem amit teszek..." - elhíresült mondat a miniszterelnöktől.

A Kormány döntött: Karcagon minden úgy lesz, "ahogyan kérte a karcagi közvélemény".

 

Püspökladányban és Kabán semmi nem úgy lesz, ahogy a közvélemény és az Önkormányzat kérte...

 

Bodó Sándor képviselő hallgat...

 

 

Rémhír - álhír - kamu = FAKE NEWS

 

Karcag felől Püspökladányba autózva a valóságtól elrugaszkodó információt tartalmazó hivatalos tájékoztató tábla látható:

 

A tranzit utazók megtévesztésére alkalmas feliratról hiányzik a legfontosabb kiegészítés ahhoz, hogy valós legyen: még 42 km (Berettyóújfalu - Nagykereki).

 

Így működik a Fake news, a következményekért ki a felelős?

 

Az információs tábla azért is megtévesztő, mert a Törökszentmiklós - Püspökladány - Berettyóújfalu szakasz a Kormány 2018. évi döntése alapján nem is lesz M4 autópálya, csak "szűkített" 20 m koronaszélességű, leállósáv nélküli autóút.

 

Így működik a Fake news, a következményekért ki a felelős?

 

2021. február 2-án (már 11 hete) a térség országgyűlési képviselője minisztériumi tárgyalásokra hivatkozva a Ladány TV-ben (később a közösségi oldalán is) bejelentette, hogy:

"... azt ígérték ott nekem a jelenlevők, nyilván erről papír is van, hogy emiatt késedelmet nem szenvedünk..."

2021. február 23-án (már 8 hete) azt ígérte: részletekről hamarosan (lásd: alábbi cikkben)

 

Így működik a Fake news, a következményekért ki a felelős?

 

Ígérete mindaddig kamu - álhír - rémhír, amíg nem teszi közzé a tárgyalásainak dokumentumait.

 

Püspökladánynak az a segítség, ha az M4 autóút Karcag-Kisújszállás felé megépül. Mire érdemben ott járunk - és tényleg kérjék rajtam számon - olyan 2 és 4 év között lesz használható.”

 

nyilatkozta 2020. januárban Bodó Sándor államtitkár - országgyűlési képviselő a Ladány TV-ben...

 
 

15 hónap eltelt már az ígéreteitől és az M4 építése körül nagy a hallgatás.

Az Utinform tábla is csak a vágyakat vetíti... Álomországban...

 

Az M4 "papír" tartalma továbbra is titok...

 

2021. február 23-án maszkos fénykép jelent meg térségünk országgyűlési képviselőjének közösségi oldalán néhány sejtelmes mondattal:

 

Az utolsó két szó közeli időpontot jelöl, de már 4 hét telt el, a hivatalos közösségi oldalon nincs frissebb közlemény.

Az M4-est Biharnak! Civil Egyesület elnöke február 11-én és 23-án e-mailben kereste az államtitkár - országgyűlési képviselőt és az információk értelmezése-elemzése céljából konzultációt kezdeményezett.

 

A megkeresésekre 2021.03. 02-án az alábbi visszaigazolás érkezett az ITM Államtitkárságról:

 

Az üzenet lényegében csak egy újabb "hamarosan"...

 

 

Eközben Karcag térségében kezdődik az M4 autóút nyomvonal-módosításának vizsgálata...

 

Amit szabad Jupiternek...

 

magyarepitok.hu/utepites/2021/03/kiderult-hogy-kik-tervezik-a-nagykunsagi-varost-elkerulo-utat

 

Négy hónap alatt a karcagi földtulajdonosok javaslatából hivatalos projekt lehetett:

A beruházó Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF) közzétette a karcagi keleti elkerülő tervezésére és a majdani M4-es karcag térségi nyomvonalának felülvizsgálatára kiírt közbeszerzési eljárás eredményét. A tervezést és a felülvizsgálatot az UTIBER Közúti Beruházó Kft., a Pannonway Építő Kft. és az UVATERV Út-, Vasúttervező Zrt. végzi el.

1. A Karcag elkerülő út bekötésének vizsgálata az M4 Kisújszállás (Kelet) – Püspökladány közötti gyorsforgalmi útszakaszhoz, a 12 kilométer hosszú 2x1 sávos karcagi keleti elkerülő út (3401-es út és M4-es közötti szakasz) tanulmánytervének és környezeti hatástanulmányának elkészítése, valamint a környezetvédelmi engedély megszerzése.

2. Az M4-es Kisújszállás és Püspökladány közötti - Karcag térségét érintő - 22 kilométeres 2x2 sávos szakaszának felülvizsgálatáról egy új tanulmányterv elkészítése azért, hogy új, lehetséges nyomvonalakra tegyenek javaslatot a 4-es főút, illetve annak környezetében.

Hivatalos közlemény:

ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:138606-2021:TEXT:HU:HTML&src=0

 

2020. júniusban Püspökladány, Kaba és Nádudvar polgármestereinek határidőn belül benyújtott módosító javaslatait elutasították... de októberben - a lezárt határidő után - a karcagi módosítási igényeket befogadták...

 
 

Nyilván erről papír is van...

 

Bodó Sándor államtitkár a LadányTV 2021. 02.02-i adásában az M4 autóútról is nyilatkozott,

a video megtekinthető:

youtu.be/Iu6pr5fDeTU 

 

Hiába keresnénk, nem találhatók az országgyűlési képviselő közösségi oldalán a választópolgárok tájékoztatását és megnyugtatását célzó információk, amelyekről a 2020-as évet értékelő interjúban beszélt. (A felvétel 2021.01.29-én készült)

 

Kiderült, hogy a Pénzügyminiszterrel és a Technológiai miniszterrel történő megbeszélésen vett részt, a karcagi képviselőtársával.

Különös hangsúlyt kapott a felvezetés:

 

Nem szakadt meg a Karcag - Püspökladány barátság...

 

nem erről van szó, de a karcagi barátaink most jöttek rá, hogy az a nyomvonal, ami eddig tökéletesnek tűnt mindenkinek, az egy kicsit módosításra kell, hogy kerüljön. Szerencse a szerencsétlenségben, hogy ez közvetlenül csak az ő részüket érinti...

Abból a szempontból viszont kellett az érdekeinket képviselni, hogy emiatt ne szenvedjen késedelmet a projekt, a ránk vonatkozó rész, egyébként ami Püspökladány megközelítését érinti, az nem változott...

Az volt még a kifejezett helyi kérésünk, hogy mivel ez egy nagyon hosszú... több, mint 30 km-es (szakasz), mindenképpen kezdődjön az építkezés Püspökladány felől is, mert az nem járja, hogy Törökszentmiklós felől kezdik, aztán térdig ér a szakálla mire ideér

Kezdjék meg itt a püspökladányi csomópontot is kiépíteni, mert az azért is lenne lényeges, mert nem csak Törökszentmiklós irányába indulhatna meg az építkezés és a haladás, hanem szerencsés esetben hozzá érhetne föl a Berettyó, a másik oldalra való kivitelezés,

tehát azt ígérték ott nekem a jelenlevők, nyilván erről papír is van, hogy emiatt késedelmet nem szenvedünk...

de az a hír az valóságos, hogy karcagi szomszédok, barátok apróbb, vagy nem is olyan apróbb módosítást gondolnak ott a Karcag városát érintő tervekben.

 
 
 

A Ladány TV adása után az M4-est Biharnak! Civil Egyesület elnöke e-mailben kereste meg az országgyűlési képviselőt és az

elhangzott információk értelmezése-elemzése céljából konzultációt kezdeményezett.

 
 
Folytatás a visszajelzés után...