2023 december

2023.12.13. Önkormányzati ülés  II. rész

 

Videofelvétel megtekinthető:

youtu.be/m1ZB7f47xJY

 

3. Előterjesztés a 2024. évi belső ellenőrzési tervről
    Előadó: Keserű László jegyző

4. Előterjesztés az önkormányzat 2024. I. félévi üléstervének jóváhagyásáról
  
  Előadó: Tóth Lajos polgármester

5. Különfélék
a) Előterjesztés a Püspökladány város településrendezési eszközeiben
    szereplő szabályozási vonalak megtartásáról
   

b) Előterjesztés Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
    településkép védelmi rendeletének módosításáról


c) Előterjesztés önkormányzati bérlakás értékesítésére történő kijelölésről

d) Előterjesztés 5/2023 belső ellenőrzési jelentés és intézkedési terv a
    Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézménynél a munkamegosztási
    megállapodásban foglalt, az intézményt érintő feladatok végrehajtása tárgyában


e) Előterjesztés 1/2023 soron kívüli belső ellenőrzési jelentés Püspökladány
   Város Gazdasági Ellátó Szervezeténél az étkezési térítési díjak
   nyilvántartása, beszedése tárgyában


f) Előterjesztés közösségi közlekedéssel kapcsolatos veszteség ellentételezéséről

g) Előterjesztés a Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény alapító
    okiratának módosításáról


h) Előterjesztés a Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal alapító
    okiratának módosításáról


i) Előterjesztés szakember részére kiutalt szolgálati bérlakás felülvizsgálatáról /Zárt ülés/

 

2023.12.13. Önkormányzati ülés  I. rész

 

Videofelvétel megtekinthető:

youtu.be/exMFQ7yuD5c

 

A polgármester 1 előterjesztés levételét és 1 előterjesztés felvételét javasolta. A képviselők megszavazták.1. Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról,
    az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről.

    Előadó: Tóth Lajos polgármester

 

Képviselői kérdések

 

Interpellációk

 

Közérdekű bejelentések2. Előterjesztés az önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletének módosításáról