2021. szeptember

2021.09.30. Önkormányzat II. - Keselyűk köröznek a konc körül

 

 

Videofelvétel megtekinthető:

youtu.be/mRqdHeD0XwA

 
 

2. Előterjesztés az önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének módosításáról.

Kérdések:

Balázs Sándor: A kukavásárlásról kérek felvilágosítást.

Mikor volt a Mikszáth-Haladás utca felújításának közbeszerzése, ki nyerte el a munkát?

Táncsics. u. 26. ki használja az ingatlant?

Hol lesznek járdafelújítások?

Tanuszoda közműkiváltásához mikor csoportosítjuk vissza a forrást?

Birkózó csarnokkal kapcsolatban van-e anyagi kötelezettségünk?

Kiss Zsigmond: A Segítő Kezek 2020. évi maradványa miből tevődik össze?

Hadd kérjem részletes táblázatban.

3 millió Ft a Korona vírus járvány kezelésére, kaptak-e ebből az intézmények?

TOP HACS pályázat 60 millió Ft-os főprojektje hogy áll?

Balázs Sándor - Mi befolyásolja, hogy közbeszerzést, vagy beszerzést alkalmazunk?

Nem kaptam választ a Birkózó Csarnokra vonatkozó kérdésemre.

- A beruházáshoz nem kell hozzájárulni, az üzemeltetés lesz az Önkormányzat feladata.

Matkóné Dr. Antos Bernadett - Mikor kerülhet sor a Batthyány-Honvéd-Vajda utca szakaszok felújítására?

- Jövő tavasszal.

 

Szavazás: 10 igen, 2 tartózkodás


29' 25"-től
3. Különfélék
a) Előterjesztés bizottsági tag választásáról.

 

Szavazás: 11 igen, 1 tartózkodás

 

34' 50"-től

b) Előterjesztés emléktábla elhelyezéséről.

 

Szavazás: 12 igen

 

37' 08"-től

c) Előterjesztés a Püspökladány, külterület 064/33 helyrajzi számú
    ingatlan alrészleteinek csereingatlanként történő felhasználásáról.

Polgármester: Az anyag tegnap került kiküldésre, mert az egyezetetési folyamat az elmúlt napokban zárult le.

A pályázati támogatású gazdaságfejlesztéshez megfelelő területet kell tudnunk biztosítani, a majdani Ipari Park, pontosabban innovációs fejlesztési területünk kijelölésére a jövőbeli M4 csomópont közelébe. Az ott magántulajdonban lévő területek megszerzéséhez biztosítunk csereingatlant. Az egyeztetések után az egyezség megszületett. Akkor válik ez hatályossá, ha a Képviselő-testület támogatja, illetve ehhez kapcsolódóan az összes többi folyamat elindítását és az ezután történő továbblépést.

Kérdések:

Balázs Sándor: Próbáltam kitalálni tegnap éjszaka, de ez egy keresztrejtvény... Ez egy megalapozatlan előterjesztés, hamarabb ki kellett volna küldeni. Miért történt így?

Polgármester: Igyekeztünk az előterjesztésben leírni a cserefolyamat részleteit, térképmásolatot is mellékeltünk. Máskor jobban fogunk figyelni vélhetően ezekre a részletekre.

A közműcsatlakozási költségek sehol máshol nem biztosíthatók olyan forrásösszegből, mint itt. Ha képviselőtársaim ezt másképp gondolják, akkor tovább gondoljuk a történetet., nem kőbevésett a dolog...

 

Kiss Zsigmond: A cserefolyamat milyen arányokat fog tartalmazni?  Elsőként szakértői felértékelés kellene.

Nem kell-e nyilvánosan meghirdetni?

Vadász Ferenc: A 4 éves gazdasági programunk is tartalmazta az Ipari Park kialakítására vonatkozó elképzeléseinket. Azóta keressük a megfelelő helyszínt. Végül ezek a területek maradtak. Ehhez szükség lesz arra, hogy a TOP+ pályázati forrásokból elérhessünk a célnak megfelelő összeget. Felmerültek más helyszínek is, de ott számolni kellett azzal, hogy a közművek odavitele jóval nagyobb költséget jelentene.

Polgármester: Itt tartunk, semmi nem dőlt el. A Testület előtt van a döntés, vagy a módosítás lehetősége. Lehet, hogy ráérünk, de ha megjelenik a pályázat akkor a további lépésekhez már előrébb leszünk. Ha nem, az sem probléma, dolgozunk tovább.

Jegyző: Nem adásvételről van szó, ezért nem kell kifüggeszteni. A csere lerövidíti az eljárást.

 

Kiss Zsigmond: Hogyan határozzuk meg az értéket?

Polgármester: Terület nagyság arányosan. Eltérő az aranykorona besorolás. Ezt lehet vitatni, mérlegelni. Kell is, azt tapasztaltuk, hogy már meglévő iparterület melletti területek eladási árai egyből megugranak. Igyekeztünk ezt megelőzni. A megkeresett ingatlantulajdonosok a területalapú cserét el tudják fogadni.

Balázs Sándor: Miért két egymástól független területet szakítottunk ki, közte kiknek a tulajdonai vannak?

Vadász Ferenc: Így sikerült megállapodni a gazdákkal. Ez egyáltalán nem hátrányos a számunkra. Még nem tudjuk kik fognak idetelepülni. De elképzelhető, hogy vannak tevékenységek, amelyeknek közvetlen szomszédsága kizárt. Ezért szerencsésnek is mondanám ezt. Most a TOP+ forrásból csak az egyik terület egy részén kezdjük el az iparosodást, majd attól függ, mennyire tudunk pályázni.
Polgármester: Célszerű perspektivikusan gondolkodni. A környékbeli ingatlanok értékét befolyásolni fogja. A két terület lehet Ipari Park egyik, illetve másik üteme.

Kiss Zsigmond: Az elcserélendő terület az I. dűlőben lévő 78 Hektárból lesz?

Varga Zoltán: Nem kevés előkészítő munkával jutottunk idáig. Most úgy tűnik egy értékesebb területet cserélünk kevésbé értékesre, de nem azt az értéket képviseli, mint majd ha ipari park lesz. Hamarabb is lehetett volna. Ez rendkívül előnyös és hosszútávon kamatozó befektetés lehet.

Balázs Sándor: Az M4 autóút megvalósulásáig ez a terület veszteséges lesz, költségvetésünkből kiesik a mezőgazdálkodás haszna.

Polgármester: A terület átminősítése is drasztikus költség. Kérem mérlegeljék az előnyöket és hátrányokat.

 

Kiss Zsigmond: Óva inteném a Testületet, hogy területalapon cseréljük el. A közútcsatlakozások költségei beláthatatlanok. Akkor lennék nyugodt, ha készülne szakvélemény. Nem vagyok biztos hogy jogilag rendben lesz-e.

 

Polgármester: Látjuk a lakások felértékelése kapcsán milyen értékbecsléseket kaptunk. Messze nem értettem vele egyet.

A földcseréhez "előzetesen tettünk ilyen kezdeményezéseket, de erre forrást egyelőre nem biztosítottunk"... Azért hoztuk a Testület elé, hogy mérlegeljük első körben ennek lehetőségét.

 

Vadász Ferenc: Csak így tudunk kimozdulni a negatív tendeciából. Kezdeményeztük az M4 csomópont körforgalmaiból negyedik kijáratot. Még a konkrét írásos válasz nem érkezett meg, de nem kaptunk elutasító választ.

Polgármester: Ha döntést tudunk hozni, ha nem most, de a közeljövőben, azzal tudjuk indokolni, hogy valósuljon meg a körforgalmi kiágazás. Jelentős pluszköltséget igényelne, ezért igyekszünk picit előbbre járni.

 

Szavazás: 10 igen, 2 tartózkodás

 
Szünet
 

1 óra 17' 00"-től
d) Előterjesztés önkormányzati lakások értékesítésre történő kijelöléséről.

Szavazás: 12 igen, az ingatlanok nem kerülnek kijelölésre.


1 óra 21' 02"-től
e) Előterjesztés támogatási igény benyújtásáról.

Szavazás: 12 igen


1 óra 22' 43"-től
f) Előterjesztés egészségügyi tárgyú rendelet módosításáról.

Szavazás: 12 igen


1 óra 24' 23"-től
g) Előterjesztés a hulladékgazdálkodással kapcsolatos rendelet módosításáról.

Szavazás: 12 igen


1 óra 25' 55"-től
h) Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázati rendszerhez való csatlakozásról.

Szavazás: 12 igen


1 óra 28' 15"-től
i) Előterjesztés kapacitás átcsoportosításáról.

Szavazás: 12 igenj) Előterjesztés Pro Urbe emlékérem adományozásáról. (zárt ülés)

2021.09.30.  Önkormányzati ülés  - I. rész

 

 

Bizottsági határozatok

Interpellációk

 

 

A videofelvétel megtekinthető:

youtu.be/pwBfYEtMmKY

 

Tiszteletadás Dr. Rákosi Endre főorvos emlékének.

 

A napirendek megszavazása előtt Varga Zoltán elnök a Pénzügyi és Ügyrendi bizottság álláspontja értelmében

b) Tanulmány intézmények átszervezési lehetőségéről.

c) Előterjesztés önkormányzati lakások értékesítéséről.  előterjesztések visszavonását javasolta.

 

Az egyetértő szavazás után Tóth Lajos sürgősségi napirendek felvételét kezdeményezte.

b) Előterjesztés emléktábla elhelyezéséről.

c) Előterjesztés a Püspökladány, külterület 064/33 helyrajzi számú ingatlan alrészleteinek csereingatlanként történő felhasználásáról.

 

i) Előterjesztés kapacitás átcsoportosításáról.

 

A módosítást 11 igen, 1 nem szavazattal a Képviselő-testület elfogadta.

 
 

8' 45"-től

 

Polgármesteri jelentés - "A teljesség igénye nélkül"


1. Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról,
    az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről.

 


Tóth Lajos szóbeli kiegészítést tett a jelentéséhez az Önkormányzatok Napjáról és a TOP+ pályázatok indulásáról. A kigészítéseket egy közhelyes szófordulattal zárta: "A teljesség igénye nélkül".

Az elhallgatás bűnre csábító "hagyománya" továbbra is tapasztalható a városvezető jelentéseiben. Ez különösen feltűnő most szeptemberben, amikor - hosszú idő után - az alpolgármesterek is jelentéseket tettek munkájukról.

Tóth Lajos polgármester             utolsó jegyzése 09. 18.    keltezése 09. 20.
Vadász Ferenc alpolgármester                            09. 21.                  09. 21.
Borsos László alpolgármester                              09. 20.                  09. 22.

A Testületi ülés előterjesztéseit a képviselőknek 09. 22-én kézbesítették.

 

Miért zárta Tóth Lajos 09.18. nappal a jelentését, amikor Vadász Ferenc 09.20-án és 21-én is jelzett fontos eseményeket, amelyeken együtt vettek részt a polgármesterrel?

Ha 09.22-én kézbesítették a jelentéseket, akkor miért hiányzik a 09. 20-i fontos esemény közlése?

Ha "nem jutott" volna rá idő, akkor miért nem tájékoztatott a Testületi ülésen szóban kiegészítve az eseményről?

A képviselők és a városlakók tájékoztatására, a törvények betartására tényleg nincs "igénye"?

 

 

15' 05"-től

Kérdések:

Balázs Sándor - Hány ladányi embert foglalkoztat a LifeMax Egyesület?

                       Milyen folyamatban lévő ügyekről egyeztettek dr. Varga Miklós ügyvéd úrral?

                       Miért a Klorid Zrt. telephelyén zajlott a komplex külső védelmi terv gyakorlata?

Matkóné Dr. Antos Bernadett - A Segító Kezek Intézmény belső ellenőrzésének megállapításai után történt-e személyes felelősségre vonás?

Balázs Sándor - Szabályos-e, hogy Püspökladány város köt szerződést a lengyel Krasnik járással?

 

Szavazás: 12 igen.

 

37' 57"-től

Képviselői Kérdések:

Balázs Sándor - A Könyvtár áthelyezésével kapcsolatban felmerült-e, hogy a K@H Bank épületében is elhelyezhető lehetne?

Kiss Zsigmond - A Püspökladányi Kézilabda szakosztály milyen állapotban van?

 

49' 48"-től

Interpellációk: az előző hav interpellációkra adott válaszokat a képviselők elfogadták.

Kiss Zsigmond - Kaptak-e jutalmat ezévben a Polgármesteri Hivatal dolgozói, vezetői és az alpolgármesterek?

Balázs Sándor - Miért van szükség előzetes időpontegyeztetésre a Laborvizsgálatokhoz?

 

53' 45"-től

Közérdekű Bejelentések:

Ifj. Győrfi Lajos - Megkezdődött a Haladás és Mikszáth utcák elágazásának felújítása.

Vadász Ferenc - Megjelent a 1681/2021. (IX. 29.) Kormányhatározat, amelyben már nevesítve van a Püspökladány, mint Tanuszoda helyszín. Most kifejezetten az előkészítésekhez biztosított a Kormányzat megfelelő összegeket, és a következő évben is ez folytatódni fog...

 
 

Mint mindig, így ezesetben is az ördög a részletekben van:

Az 1681/2021. (IX.29.) Kormányhatározat pontos tartalmát külön cikkben ismertetjük.... hamarosan...

2021.09.30.  Amiről a Képviselő-testület nem tárgyalt...

 

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság javaslatára több előterjesztés elkerülhette a nyilvánosságot a szeptemberi ülésen.

Az indoklás szerint nem feleltek meg a Bizottság elvárásainak, módosításokat, kiegészítéseket kértek ahhoz, hogy az októberi ülésen majd érdemben tárgyalhassa a Képviselő-testület.

b) Tanulmány intézmények átszervezési lehetőségéről.


c) Előterjesztés önkormányzati lakások értékesítéséről.

Mindkét előterjesztést az Önkormányzat katasztrofális pénzügyi állapota generálta.

Az ingatlaneladásból származó bevételszerzés következménye vagyonvesztés lesz, Püspökladány város ingatlanvagyonának felélése.

Az előterjesztések nem felelnek meg a Vagyonrendeletnek, a Működési Szabályzatnak és a képviselők esküjének sem.

Az előkészítés során keletkezett hibákért, koncepcionális tévedésekért is az előterjesztő Polgármester a felelős.

 

Miért akarják olcsón árulni az Önkormányzat vagyonát?

 

A közérdek előtérbe kerülésének szándékát üdvözölni lehetne, ha a Pénzügyi Bizottságot is ez a fontos cél vezérli. De kétségessé teszi ezt egy olyan dokumentum, amelyet csak a Pénzügyi Bizottság tárgyalt, de indoklás nélkül nem került a Képviselő-testület és a nyilvánosság elé:

1. Tájékoztató a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. üzleti tervéről a 2021. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan
    Előadó: Elek István Gábor ügyvezető igazgató

 

Immár rendszeres tapasztalat, hogy az Önkormányzati dokumentumok egy bizonyos idő után nem találhatók meg a megadott elérési útvonalon, ezért itt pdf formátumban is olvasható:

vuzem_uzletiterv (003).pdf (269905)

A Pénzügyi Bizottság a 39,377 millió Ft-os veszteséget tartalmazó Tájékoztatót veszekedésbe hajló vita után, de mégis egyhangúan elfogadta...

 
Az Önkormányzat szeptemberi ülésének eseményeiről  hamarosan...