A kiábrándító visszamutogatás esztendeje

 

Egy éve kezdődött a "független" vezetésű új Önkormányzat működése. Az eltelt 12 hónapban a Képviselő-testület ülései megmutatták, hogy a 4 független képviselő nem ellenzéki. De az is bebizonyosodott, hogy ők egyformán szavaznak a fideszesekkel. A független olyan, mint a fideszes? Nem lehetne elvárás...hacsak nem a Fidesz irányából...

A választópolgárok, - akik a független polgármesterre szavaztak,- egyre csalódottabbak, mert az első ember folyamatos panaszkodása mellett súlyos titkolózást és diktatórikus döntéseket éltek meg az elmúlt év során. A város irányításában nem érzékelhető a választók által remélt és várt különbség, éppen olyan maradt, mintha most is a Fidesz kezében volna...

Nem a múltbéli dolgokról kell beszélni... az élet írja a forgatókönyvet... minden alapot nélkülöző vádaskodások... a korábbi évek haszonélvezőinek érdeke...szűk a mozgástér... 

A városvezetés ilyen és ezekhez hasonló kijelentésekkel mentegeti magát hónapról-hónapra.

 

Érdemes-e belegondolni mit is ígértek a választások előtt? ... és mi teljesült?

Betemetni az árkokat..., ügyek mentén kialakított közös álláspont..., szakmai döntések...

A nyilvánosság előtt bejelentett hangzatos együttműködés - irodám ajtaja nyitva áll - helyett csak értesítések - telefonon, vagy e-mail-ben.

 

Új polgármester, alpolgármesterek és Képviselő-testület - "tiszta lap...nehéz örökség". Mintha tudni sem akarnák, hogy ezt a nehéz örökséget kik okozták... Az előterjesztett napirendeket feltűnő kapkodás jellemzi: folyamatos határidőcsúszások, utolsó pillanatban tartott bizottsági ülések, a határozatok betartásának elmulasztása, a törvények megsértése.  Ugyanúgy, mint a Fidesz 13 évében...

A Polgármesteri Hivatal apparátusának vezetői mindannyian a helyükön maradhattak. (Elgondolkodtató, hogy éppen az ügyvéddel bontottak szerződést...) Fennáll az az abszurd és tragikus helyzet, hogy a hibák-mulasztások-törvénysértések elkövetői, vagy segítői újabb esélyt kapnak az "elrontott" ügyek rendbetételére.

De aki nem tud úszni, annak csak átlátszó kifogása, hogy hideg a víz...

 

A képviselők között nincs jogi végzettségű szakember, aki jelezné, hogy a törvényesség őre - a jegyző - ébersége megkopott. Az ellenzéki képviselők kritikus észrevételeit most is figyelmen kívül hagyják, ugyanúgy, mint a Fidesz 13 évében...

Az Önkormányzat helyzetére illik több közmondás is: ide például a "Vak vezet világtalant..."

A tettenérhető "éberség-kopás" súlyosan torzító hatással van az apparátus működésére: "Ha nincs itthon a macska, cincognak az egerek." ...és még ha csak cincognának...de lakmároznak is az éléskamrában...

Sőt, már azt is ők akarják eldönteni, hogy mikor kapcsolhatják fel a villanyt!

Ennek aggasztó példája a Szervezeti és Működési Szabályzat újabb módosítása (egy éven belül harmadszor).

Az Önkormányzat működésének veszélyeztetését a városvezető nem érzékeli, ezt a 40. heti TV nyilatkozatában bizonyítja: Az SzMSz módosítása "elsősorban abban állt, hogy segítendő a Polgármesteri Hivatal munkáját, az eddigi gyakorlathoz képest, a Képviselő-testületi ülés hetében fogjuk tartani a bizottsági üléseket... ez azért praktikus, mert tulajdonképpen néhány napot nyer a Hivatal, az előterjesztéseket előző héten szerdán továbbítjuk a képviselők...számára, így van idejük csütörtökön, pénteken felkészülni...a bizottsági ülésre. Van lehetőség ezen időszakban tájékozódni, információkat begyűjteni. Valamint a bizottsági ülések után még van egy nap...esetleges korrekciók elvégzésére."

 

A GAZDA - Önkormányzat - képviselőjeként a polgármester nem ismeri a helyi Alaptörvényt (SzMSz)?

66. § (1) A polgármester más jogszabályban meghatározott feladatai mellett

          b) ellenőrzi a Képviselő-testület határozatainak végrehajtását,

(3) E rendelet nem határoz meg olyan ügyeket, amelyben a polgármester dönthet a Képviselő-testület határozatképtelensége, vagy döntése hiányában.

 

A döntéshozó képviselőket segíti

 

Az SzMSz 19. pontjának címe: A Hivatal közreműködésének rendje a képviselők munkájának segítésében

50. §  (3) A képviselői munkához szükséges tájékoztatást a már befejezett és folyamatban lévő ügyekről a jegyző útján a Hivatal irodavezetőitől, illetve az általuk megbízottaktól lehet kérni egyeztetés után 14.00 és 16.00 óra között.

A módosítással a Hivatal néhány napot nyer, ugyanakkor e napokat a választott - a lakossági érdekeket - képviselő elveszíti! A rövidített előterjesztési periódus (13 helyett 8 nap) korlátozza a képviselő tájékozódási lehetőségét és -kötelezettségét.

A módosítás sérti a közérdekű információhoz jutás állampolgári jogát! 2011. évi CXII. (Infotv.) 3. §  5-6.

Az Önkormányzat minden dokumentuma közérdekű adat, amelyet gyorsan és pontosan közzé kell tenni! (Infotv. 32.§). A szerdai közzététellel a korábbiakhoz képest (előző péntek-szombat-vasárnap-hétfő-kedd) a közvélemény is csak 5 nappal később értesülhet...

Az előterjesztések szerda délutáni kikézbesítése után, a képviselő kizárólagosan csütörtökön délután 14-16 óra között tájékozódhatna, mert pénteken délután nincs munkavégzés a Polgármester Hivatalban. Hétfőn délután pedig már a bizottsági ülések zajlanak.

A bizottsági ülések után - a korábbi 7-9 nap helyett - csak 1-2 nap lehetősége marad a képviselőnek a korrekciókra.

 

A városvezető a Hivatalnak kedvez, megválasztása után az állampolgárok jogai már nem számítanak?

Úgy, mintha a Fidesz a 14. évben álarcban uralkodna tovább...

 

A kiábrándító 2020. év tanulsága: "A jóllakott macska nem fog egeret..."

A múlt haszonélvezői - végtelen történet

 

A városvezetés - törvénysértő döntések leplezésére - a visszafelé mutogatást választotta.

 

Lehetőségeink szerint igyekszünk segíteni a városlakók és a városvezetés tisztánlátását, ám ehhez ismerni kell a pontosan meghatározható időszakot.

Idézet a hivatalos Facebook-nyilatkozatból: "a korábbi évek negatív folyamatainak haszonélvezői".

 

A definíció pontosításának biztos támpontja a 2018. február 13-i másodfokú ítélet, amelyben a Debreceni Törvényszék Tolnai Jánosné vádlottat folytatólagosan, bűnsegédként elkövetett hűtlen kezelés bűntette miatt mondta ki bűnösnek.

Részletek: ladanyholnap-hu.cms.webnode.hu/hutlen-kezeles/

 

A bűnügy nyomozati dokumentumai pontosan meghatározzák a bűncselekmény kezdetét: 

2008. március 3-án kötött szerződést Arnóth Sándor akkori polgármester az egyedüli vádlott cégével.

 

A negatív folyamatok bizonyított kezdete után meghatározható a haszonélvezők köre is, amelyek minden ügyben - de nem azonos mértékben - közreműködő személyek és csoportok:

Miért titkolják a 6 - 6 arányú szavazást a GESZ bűnügyben?

 

A 2020.06.26-i önkormányzati határozatainak sorában nem található meg a Zárt ülés 1. napirendjénél meghozott döntés.

www.puspokladany.hu/kozadat/kepviselo_testulet/kivonatok/2020/2020_06_26.pdf

 

A Testületi ülés szünetében egy meghökkentő esemény híre terjedt, amelyről a város jegyzője csak szűkszavúan és homályosan nyilatkozott a helyi médiának: "Zárt ülés keretében az önkormányzat új jogi képviselője dr. Varga Miklós egyrészt bemutatkozott a Képviselő-testületnek, majd egy folyamatban lévő peres ügyben adott tájékoztatást, kérve a testület álláspontját."

 

Az alábbi határozat felülvizsgálása érdekében kérték a képviselők állásfoglalását:

74/2018. (VIII. 14.) önkormányzati testületi határozat                                                  

Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezetének azon szándékát, hogy a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény alapján pótmagánvádat nyújtson be. Az esetlegesen felmerülő költségek fedezetét az önkormányzat biztosítja az intézmény részére.

Határidő: azonnal

Felelős: Dombi Imréné

 

A GESZ-ügy részletei itt olvashatók: ladanyholnap-hu.cms.webnode.hu/gazdasagi-ellato-szervezet-gesz/

 

A képviselőknek dönteni kellett: érvényben tartják, vagy megváltoztatják a 74/2018. (VIII.14.) határozatot. A szavazás eredményét jegyzőkönyvben kell rögzíteni. A zárt ülésen hozott határozatokat is közzé kell tenni Püspökladány Önkormányzatának hivatalos honlapján...

A szavazás eredménye (minősített többséghez 7 egyező szavazat szükséges.):

6 igen és 6 nem szavazati arányban érvényben maradt a 74/2018. határozat.

 

 

Miért titkolták el ezt a fontos - jogorvoslati szándékot erősítő - döntést a város lakói elől? 

Miért nem tették közzé, hogy a képviselők közül ki szavazott igennel és ki nemmel?

Hiszen a városvezetés büszke lehetne arra, hogy a döntés nyomán folytatódhat az igazság felderítése! De sajnos feloldhatatlan az ellentmondás a megtörtént cenzúra és az utólagos nyilatkozat között: "Amint a választások előtt ígértük, igyekszünk gátat vetni a korábbi időszakban sokak által kifogásolt törvénytelenségeknek, a közéletet jellemző, városunk számára oly sok kárt és hátrányt eredményező csatározásoknak."

A Facebook-on egy bennfentes képviselő közzétette a napirendek szavazási arányait, de a fontos szavazás ebből kimaradt...

Azért tiltották ki a helyi TV-t, hogy a törvénysértő döntések miatt a képviselői kérdésekre ne kelljen a nyilvánosság előtt válaszolni?

Kiknek lehet érdeke még az eltitkolás, most is aktívak a "korábbi évek negatív folyamatainak haszonélvezői"?

 

A válaszra váró kérdések a legfontosabb érdekkapcsolatokra vonatkoznak:

Az ülésen több olyan személy vett részt, akik - nem azonos mértékben - érintettjei a büntető ügynek! A képviselők és hivatalnokok úgy hallgathatták meg a jogi képviselő tájékoztatóját, hogy nem jeleztek személyes érintettséget, elfogultságot, vagy összeférhetetlenséget...                                

A 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 49. § (1) bekezdése szerint: a képviselő-testület döntéshozatalából kizárható az, akit vagy akinek a közeli hozzátartozóját az ügy személyesen érinti. Az önkormányzati képviselő köteles bejelenteni a személyes érintettséget.

 

A hivatalnokok nem rendelkeznek szavazati joggal, ám az elhangzott információk hatással lehetnek tevékenységükre.

Az önkormányzati képviselők érintettsége lehet meghatározó a szavazás eltitkolásában:

A jelenlegi testületből az Önkormányzat megkárosítása miatt meghozott határozatok időszakában (2017-2018) 2 fő volt képviselő, akik döntéseiket nem változtatták meg, továbbra is szándékuk a büntetőügy felderítése.

A napirend tárgyalásakor 2 új képviselő összeférhetetlen jogviszonyban volt, emiatt a részvételük morálisan megkérdőjelezhető, a szavazásuk törvénysértő. Képviselői méltatlanság alapos gyanúja is fennáll, mert mindketten a büntetőügy folytatása ellen szavaztak.

 

Az egyik képviselő a GESZ étkeztetési és adminisztrációs szolgáltatásait igénybe vevő Segítő Kezek intézményvezetője volt...

A másik képviselő nővére és sógora is munkakapcsolatban volt a közkonyhákat üzemeltető Gesz-vezetővel. Súlyosbító körülmény, hogy a képviselő rokona az ügy időszakában hatalmat gyakorló polgármesternek és jelenleg főállású alpolgármesterként befolyásolhatja az önkormányzati döntéseket.

A törvényesség felügyeletét ellátni köteles jegyző nem jelezte a Testületnek, hogy a törvény értelmében meg kell vizsgálni a képviselők érintettségét. Az aljegyző a Testületi ülésen nem jelent meg.

 

A felsorolt érintettek is a "korábbi évek negatív folyamatainak haszonélvezői” ?

 

A testületi ülés után egyesületeink önkormányzati képviselője jelezte a képviselők érintettségével kapcsolatos törvénysértést a jegyzőnek.Igaz, de a szavazás eredményét nem befolyásolta volna..." - jelentette ki a törvényesség őre, önmagát mentegetve.

 

 

Egyetlen szavazaton múlt az eltűnt tízmilliók sorsa

 

Az érintettséget a napirendnél kell jelezni. Ha az érintett képviselő a bejelentési kötelezettségét elmulasztja, más képviselő is jelezheti a testületnek, hogy a képviselőtársa tekintetében személyes érintettségről van tudomása, ebben az esetben is meg kell vizsgálni a kérdést. Ha az érintettet kizárták a döntéshozatalból, a határozatképesség szempontjából jelenlévőnek kell tekinteni, de a jegyzőkönyvben úgy kell szerepeltetni, hogy „nem vesz részt a döntéshozatalban”.

 

A 6 nem szavazatot a Fidesz-frakció képviselői adták le. Csak feltételezhető, hogy a további 4 új képviselőnek nem volt elegendő információja a GESZ-ügyről és a rájuk kötelező frakció-fegyelem miatt szavaztak Püspökladány érdekei ellen. Ez nem mentheti fel a képviselőket, de megmutatja, hogy milyen károkat okoznak a pártérdekek az Önkormányzatnak.

 

A 6 igen szavazatot a független és az egyesületi listás képviselők adták le, fogadott esküjük szellemében a büntetőügy folytatásáról döntöttek.

 

Létrejött a kivételes politikai helyzet: a függetlenek meg tudták akadályozni a Fidesz-képviselők blokkoló szándékát! Az érdek-összefonódások lelepleződtek: A GESZ-ügyben a múlt haszonélvezőit a Fidesz mentegeti!

 

Ebben a helyzetben megmagyarázhatatlan ami történt: A városvezetés a döntés nyilvános felvállalása helyett az eltitkolást, a városi TV cenzúrázását és a tájékoztatási kötelezettség megsértését választotta...

 

A városi TV cenzúrázásával akarták elterelni a közvélemény figyelmét a Ladányiak sorsát veszélyeztető titkokról?

A közbizalom rombolás bizonyítéka: nem képesek vagy nem is akarnak változtatni a negatív folyamatokon?

Milyen erők rángatják a szálakat, ha a város közügyeinek eltitkolása fontosabb, mint a törvényesség, a tisztesség?

 
 
Folytatása következik...