A TORZ(ított) VALÓSÁG

 

Féléves "befagyottság" után feléledt a polgármesteri közösségi oldal, mindjárt három bejegyzéssel... Ezek közül nagy vissszhangot váltott ki az utolsó (02.05-i) bejegyzés, amely jó hír is lehetett volna, de a megfogalmazása miatt mégis hiányérzetet, sőt kritikus reakciókat váltott ki a kisgyermekes anyák részéről. Aki A-t mond, mondjon B-t is, de sajnos a városvezetőnek csak dicsekedni támadt kedve, az önkritika - mint oly sokszor - elmaradt."A születésszám évek óta kedvező statisztikai adatai is alátámasztják..."

 
A születések száma 5 évre visszamenően:
2017: 157 fő   2018: 137 fő  2019: 153 fő 2020: 163 fő 2021: 164 fő

,

Sajnos a számok azt mutatják, hogy a bölcsődés korosztályú gyermekek szüleinek egyre nehezedik a helyzete. Évről-évre több gyermek igényelné az bölcsődei elhelyezést, mégis a Honvéd utcai Bölcsőde bővítésének kilátásairól hallgat a városvezető.

 

A kommentekből áradó szülői elkeseredettség a tényeket rögzíti! Mennyit jelent a jó hír megszületett gyermekekről, ha eközben Bodó Sándor - a térség helytartója - úgy nyilatkozott a LadányTV-nek: "Vagy csináljuk meg, vagy 

tényleg valami olyan dolog történt, amiért nem megy..."

 

Még azt is hozzátette: "ami 4 évvel ezelőtt lefedett mindent, az most kétharmadára elég. Ezeket az időveszteségeket forintban mérik mostmár."

 

TOP-1.4.1-15 kódszámú pályázat A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével című pályázaton 239 620 760 millió Ft-ot nyert az Önkormányzat Egyesített Óvodai Intézménye.

 

Eltelt 2+2 év és az önkormányzat 2021. évi költségvetésében - műszaki paraméterek csökkentésével - már 282 383 887 Ft szerepelt, amelyből 23,6 millió Ft többlettámogatás és 73,7 millió Ft HITEL! Kevesebb műszaki tartalom - több költség!

Egy újabb év eltelt, mégsem kezdődött meg a Bölcsőde bővítése. Az okok - a száguldó infláció mellett - más tényezőkben is keresendők.

A gyermekek mindennél fontosabbak! - hazudja a magát tisztességesnek hirdető városvezető és a kormánypropaganda!  A meg nem valósult Bölcsődebővítés ennek az élő cáfolata. A bölcs vezető előre gondolkozik, Tóth Lajos és Bodó Sándor azt remélte, hogy  ladnyi szülők nem veszik észre, hogy nekik nem fontos...

 

A MÁSIK véglet

 

2021. szeptemberben attól volt hangos a ladányi nyilvánossság, hogy már mindjárt épül a Birkózó csarnok.

 

Bodó Sándor szerint a csarnok alapterülete 321,6 m2 Rendelkezésre álló forrás:  154 millió Ft.

Sajnos egy konkrét számot sem sikerült eltalálni az államtitkári rangban lévő hírhozónak....

2021.11.18. A Közbeszerzési dokumentum szerint:

portal_2661_2022.pdf (56309)

Ajánlatkérő egy 2 szőnyeges birkózó edzőcsarnokot kíván megvalósítani, a szükséges kiszolgálóhelyiségekkel.
Az épület befogadó képessége maximum 50 fő lesz, nézőtérrel, lelátóval nem rendelkezik.
A kivitelezési feladat főbb paramétereit az építtető a következőkben határozta meg:
- 453,84 m2 nettó alapterületű könnyűszerkezetes csarnok,
- 346 m2 méretű küzdőtér,
- női-férfi öltöző és vizes blokk.
- edzői szoba.
A fentieknek megfelelően az épület két fő részből áll: az edzőtérből és kiszolgáló helyiségekből.

Püspökladány NSE edzőcsarnok építése” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Kbt.115. § Nyílt eljárás közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatok bontásáról.

Az ajánlattételi felhívásban előírt határidőig (2021.11.18 13:00) a fenti tárgyú eljárásban 4 darab, azaz négy ajánlat érkezett.


Ajánlattevő neve: Brand 2001 Kft (vezető ajánlattevő)

Székhelye: 3812 Monaj Béke U. 72.

Nettó Vállalkozói Díj (5 % tartalékkeret nélkül) (HUF) : 293 627 696


 

Ajánlattevő neve: INTEGRÁL Építő Zrt. (vezető ajánlattevő)

Székhelye: 5540 Szarvas Árpád Utca 10

Nettó Vállalkozói Díj (5 % tartalékkeret nélkül) (HUF) :285 166 823

 

Ajánlattevő neve: VAJDA MÉLYÉPÍTŐ Korlátolt Felelősségű Társaság (vezető ajánlattevő)

Székhelye: 4242 Hajdúhadház Nyíl Utca 26

Nettó Vállalkozói Díj (5 % tartalékkeret nélkül) (HUF) : 282 641 306

 

Ajánlattevő neve: ANDRAME-BAU Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató K F T (vezető ajánlattevő)

Székhelye: 1151 Budapest Bogáncs Utca 1-3.

Nettó Vállalkozói Díj (5 % tartalékkeret nélkül) (HUF) : 280 502 480

Az ajánlatkérő közli, hogy a nettó 299.999.999,-HUF teljes vállalkozó díjnál (tartalékkerettel) magasabb ellenértéket tartalmazó ajánlatot, a Kbt. 73.§ (6) bek. c) pontja alapján, érvénytelenné fogja nyilvánítani.

 

2022.02. 09.  a közbeszerzési eljárás lezárult. A nyertes vállalkozás 280 502 480 Ft-ért építheti meg a csarnokot...

Szerződés típusa Vállalkozási szerződés

Szerződés teljesítésének kezdete 2022.02.07.

Szerződés teljesítésének határideje 2022.12.05.

Határozott idejű

Szerződött bruttó ellenérték (összeg/keretösszeg) 356 238 150,00 HUF

Szerződött nettó ellenérték (összeg/keretösszeg)  280 502 480,00 HUF

Tartalékkeret mértéke (nettó összeg)  14 025 124,00 HUF

Tartalékkeret mértéke (%) 5%

Uniós forrásból finanszírozott Nem

 

A nem hiábavaló várakozás érzésén túl, megfogalmazódik néhány kérdés is:

 

Miért vezette félre a valótlan adatokkal a város lakosságát?

Tudja-e, hogy az egekbe szökő csarnokberuházás fajlagos költsége: 618 065 Ft négyzetméterenként?

Tudja-e, hogy még ősszel hirdetett 478 885 Ft-os négyzetméter árat 129 %-kal haladhatta meg az nyertes kivitelező?

A +126 millió Ft-tal megdrágított kivitelezésből mennyit visz el a korrupció?

Honnan vették el ezt a 126 millió Ft-ot?

A legfontosabbb kérdés: van-e össszefüggés az elbukott Bölcsődebővítésről tett kijelentése "valami olyan dolog történt, amiért nem megy" - és a birkózócsarnok költségnövekedése között?

A városvezető "párhuzamos valóság"-ban él?

 

A 2021. május 2-án közzétett "Érkezők-távozók: egyre kevesebben maradók" című cikket követően, május 5-én nagyterjedelmű interjú jelent meg Tóth Lajos polgármesterrel a megyei napilapban.

Már az is aggályos, hogy az interneten (haon.hu) csak 3 nappal később, május 8-án tették közzé, ám fontosabb, hogy a nyomtatásban megjelenthez képest megváltozott a címe. haon.hu/kozelet/helyi-kozelet/fokozottan-fokuszal-a-fiatalokra-puspokladany-5240401/

Meghökkentő, hogy az újság címoldalának központi helyét uraló összefoglaló azonos módon nem érhető el.

 

Az interjú súlyos, mégis valós képet mutat városunk demográfiai helyzetéről és a feltételes lehetőségekről. Az újságcikk nagy vihart kavart a püspökladányi közéletben, olyannyira, hogy a LadányTV május 11-i adásának első részében a polgármester külön reagált rá:

13' 08"-től:
"Többen telefonon kérdéseket tettek fel nekem. Semmilyen pesszimizmusról nincs szó, a cikk reális képet adott a tényleges állapotokról.
A tavalyi évben az elmúlt 20 év egyik legjobb eredménye mutatható ki: 163 újszülött, 183 elhunyt.
Nagyobb probléma az elvándorlásból adódott. Ebből következnek a feladataink:
Szorgalmazom egy komplex helyi, illetve térségi gazdaságfejlesztési program kialakítását. Az Ipari-park, amely meggyőződésem, hogy a helyi foglalkoztatás bővítésében nem kerülhető meg. Enélkül nem lesz jelentős és minőségi foglalkoztatás bővítés. Ennek előkészületei folyamatban vannak, és többkörös tárgyalási folyamatban vagyunk, a héten is lesz folytatása a történetnek. Egy pályázati programban részvételünkről is tájékoztattam a képviselő-testületet, illetve a közvéleményt. Az írás erről szólt és nem valami pesszimista hozzáállásról."

 

Sajnos, nem csak az újságcikk, hanem a hozzá fűzött polgármesteri kommentár is tartalmaz a "valóságtól eltérő" állításokat:

1. Az újság címadása hamis reményt sugall, míg a tartalma a szomorú valóságot írja le. A feltámadhat jelentése: a Sárrét halott, vagy teszhalott... ezért önerőből "nem sikerülhet", megyei és országos támogatás nélkül lehetetlen a fejlődés, a kilábalás.

2. Fokozottan fókuszál a fiatalokra... Ez az állítás sajnos csak vágyott idealizmus. A polgármester nyilatkozatában hosszasan részletezi a fiatalok elvándorlását. Ha már 14 évesen elmennek tanulni a fiatalok, és nincs munkalehetőség visszatérni Püspökladányba, akkor nem lehetséges az első lakáshoz jutási támogatással megállítani a népességfogyást...

Legjobb eredménynek tartja, hogy 20 gyermekkel kevesebb született, mint amennyi idős elhunyt és csak fél mondatban említi a tragikus mértékű elvándorlást, mert évente 100-120 emberrel több távozik el Püspökladányból, mint amennyi ideköltözik.

Az illúziókeltés nyomatékaként grafikonokat is közzétettek az újságban a Polgármesteri Hivatal adataiból, amelyek nem koherensek a Központi Statisztikai Hivatal adatsoraival. Az adatfeldolgozás módszertana különbözhet, mert az állandó népesség nem egyenlő a lakónépességgel. Ezért közöljük a 2011. évi népszámlálás adatsorait:

A népszámlálási adatok bizonyítják, hogy a 2001. évben Püspökladány lakossága nem 17000 fő volt, hanem helyesen 16251 fő az állandó-, és 15946 fő a lakónépesség.

Az újságban közzétett grafikon (bal oldalon) és a TEIR hivatalos grafikon érzékelhető különbségei:

Mindezen módszertani különbségek miatt megmagyarázhatatlan az egyezés a 2015. évben. Ezután a Polgármesteri Hivatal adatai már az állandó népességet jelzik, a TEIR a lakónépességet. Mindkét grafikonon érzékelhető a lakosságcsökkenés erősödő tendenciája. A Polgármesteri Hivatal részrehajlóan csak az optimistább adatot juttatta el a megyei újságnak, ezért csak arról értesülhetett a közvélemény.

 

3. A fiatal korosztályról aktuális adatokat ismerhet a polgármester, mert határozatban fogadta el 2020. novemberben az óvodák beszámolóját, 2021. áprilisban az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának beszámolóját is.

Közérdekű adatok az óvodai gyermeklétszámról (2020. 10.01.):
Sajátos nevelési igény  Gyermekvédelem  Hátrányos  Halmozott hátrány  Nemzetiségi  Nevelőszülőnél  Összesen
            10                         141                     31                   37                     118                32            511 fő
A elfogadott adatokból kitűnik a 0 éves korosztályé, amely 7 fővel több, mint a 2020. évben született gyermekek száma...a többi korosztály adatai sem minden esetben egyeznek meg a születettek számával, nem zárhatók ki a családok ide- vagy elköltözéséből származó eltérések.
 

4. LadányTV 19. heti adásában a polgármester azt állította: "pályázati programban részvételünkről is tájékoztattam a képviselő-testületet, illetve a közvéleményt."  

    A 17. heti LTV interjúban még így fogalmazott: Szervezett helyi gazdaságfejlesztésről készül egy részletező tájékoztatás. "Engedjék meg, hogy képviselőtársaim sem a TV-ből tudják meg ennek részleteit. Maholnap erről tájékozatást fogok adni irányukba is, és a jövő héten pedig Püspökladány város lakosságának is kívánok beszélni a részletekről."

 

A beígért tájékoztatása valamiért nem valósult meg a 18. héten, most pedig már "nem emlékezett"...

 
 

Döbbent utóirat:

 

A terjedelmes újságcikk lesújtó konklúziója, hogy Tóth Lajos polgármester mérnök-tanári képesítése és 18 évnyi önkormányzati múltja ellenére próbálja szétteríteni a felelősséget az elveszített évtizedekért és a jövő kilátástalanságáért. Saját felelősségét be nem ismerve, olyan látszattevékenységeket emleget, amelyek majd változást hozhatnának a püspökladányiak életében. Már másfél éve keresgeti az Ipari-park helyét, és ismét "feltalálja a melegvizet", amikor óhajtó elvárásként közli: "minél hamarabb befejeződjön a 100-as vasúti pálya korszerűsítése, készüljön el a 101-es villamosítása, továbbá a 4-es és a 42-es főutat a forgalmi terhelésnek megfelelően és a kor színvonalára fejlesszék."

 

 

Jó reggelt Mérnök-Tanár-Polgármester Úr!

 

Emlékeztetni kell, hogy 2006-2010 között alpolgármesterként alázattal asszisztált Arnóth Sándor bűnös üzelmeihez Dombi Imréné, Kiss Zsigmond, Vadász Ferenc és még tucatnyi Fidesz-csatlós kollaborálásával

Amikor 8 tanár volt képviselő, mégis le tudták rombolni az oktatás színvonalát?

Amikor megszavazták az Ipari-park megnyert pályázatának visszaadását?  

            megszavazták a Fürdő-fejlesztés megnyert pályázatának visszaadását? 

             késleltették és akadályozták  a 4-42. főutak közötti Keleti elkerülő út építését?

 

Mindezek után, ha 2019-ben "nem tudta" volna milyen kilátástalan a város helyzete, akkor is vállalnia kell a felelősséget,

ha tudta és mégis elindult a rangért-címért-jövedelemért, akkor a hirdetett "tisztesség" után elveszítheti a "polgármester-jellegét" is...

 
 
 
 

Érkezők - távozók: egyre kevesebben maradók...

 

A város vezetője örömmel tájékoztatta hivatalos közösségi oldalán a lakosságot, hogy a 2020. évben 163 gyermek született Püspökladányban.

A Központi Statatisztikai Hivatal adataiból készült táblázat (2018-ig) bemutatja, hogy a szám önmagában jó, de nem példa nélküli, mert 2015-ben és 2017-ben is volt hasonló. Az örömteli hír mellett objektíven ismertetni kellett volna, hogy ennek ellenére miért csökkent városunk népessége 14 ezer fő-nél is kisebbre...

 

A demográfiai változásokat 4 fő tényező befolyásolja: a születések, az odavándorlások, az elvándorlások és a halálozások...

A pozitív tényezők között az bevándorlást is megjelenítik a hivatalos statisztikák:

A negatív tényezők egyike, a feltűnően magas elvándorlás:

A 2018. évi mutatókból is látható a tendencia: 133 születés + 546 bevándorlás = 679 fő.

Ehhez nagyságrendileg azonos mértékű elvándorlás történt: 662 fő, látszólag 17 fővel lehetne több a város lakossága, de sajnos a halálozások is jelentősen befolyásolják a demográfiai mutatók mértékét:

Az egyes évek hullámzó adatainak pontosabb értelmezéséhez a 2014 - 2018 időszak átlagait is érdemes áttekinteni:

                     2014-2018 összesen     5 év átlaga (/fő)

Születés                 746                          149

Bevándorlás          2618                          523

Elvándorlás           3232                          646

Halálozás                958                          192

A 2014-2018. évek átlagában (149+523) - (646+192)= 672-838= évente -166 fővel  (összesen 828 fővel) csökkent Püspökladány lakossága. A tendencia folytatódása törvényszerű, ezért 2021-ben már csak 13700 ember élhet a városunkban, mint 1920-ban...

A természeti törvények csak emberöltőnyi intervallumban korrigálhatóak. A XXI. század romló tendenciái közül hamarabb csökkenthető az elvándorlás és növelhető az idevándorlás, ha... a munkahelyek megteremtésével megnövekszik Püspökladány eltartó képessége - megtartó ereje...

 

A Tisztelt Olvasó joggal kérdezheti, hogy miért nem a 2020. év adatait tartalmazza a cikk, de a teljeskörű adatok közlése sajnos még nem lehetséges, mert a Temető üzemeltetését is ellátó Városüzemeltető Kft. éves beszámolóját márciusról áprilisra, majd áprilisról májusra halasztotta a városvezetés.

 
 
 
 

Rendkívüli hír – Mi történik velünk?

 

Vészjósló demográfiai adatok - gyorsuló elvándorlás, elöregedő lakosság

 

A megyei médiában közzétett 2017-es KSH demográfiai adatok szerint, 2012 - 2017 között Püspökladány lakossága összesen 809 fővel, évente 160 fővel fogyatkozott! Ha ez a negatív tendencia állandósul, akkor városunk népessége a 2040. évre 10500 főre, és a 2050. évre 9000 fő alá csökkenhet.

KSH gyűjtés: A 120 évig tartó lakosságnövekedés – 60 év alatt elfogyhat!

 

Ha a lakosságfogyás - több pozitív változás hatására - nem haladná meg a 100 főt évente, akkor 2050-ben 11000 fő, 2100-ban 6000 fő lehet városunk lakossága. Pozitív változások nélkül 2-3 évtized múlva már nem lehet fenntartani a jelenlegi oktatási  és egészségügyi rendszert, lecsökken a kereskedelmi forgalom, bezárhatnak a szolgáltatók. Elértéktelenednek az ingatlanok, növekedhetnek a közbiztonság veszélyforrásai.

 

A jövő záloga: az emberek odaköltöznek, ahol munkahelyek vannak

 

Az elvándorlás miatt bekövetkező elnéptelenedés végzetes következményei máris látszanak Magyarország elszegényedő - hátrányosabb helyzetű vidékein.

Ha a legrövidebb időn belül nem történnek munkahelyeket teremtő állami beruházások - magánbefektetések, akkor ez a tragikus elvándorlási folyamat visszafordíthatatlanná válik, 8 évtized múlva - a 2100. évre - Püspökladány is megszűnhet létezni...

IV.rész: 2010 - az önhitt érinthetetlenség éve                                                                                                                                                                                                                                                   

 

Magyarországon kormányváltó hangulat volt, ezért áprilisban a 2/3-os többséget szerző kormánypárt képviselőjeként Püspökladány polgármestere bekerült a Parlamentbe. A kampány hevében még nem sejtve, hogy törvénysértő ügyei miatt feljelentették.

 

Gőzerővel szervezte az Egészségcentrum-terv meghiúsulása utáni titokzatos patika-alapítást. Az utolsó pillanatban átügyeskedte az engedélyeztetését a patika-alapítási moratórium ellenére. Folytatódott az idegen érdekkör még teljesebb körű kiszolgálása.

https://www.puspokladany.hu/kozadat/kepviselo_testulet/jegyzokonyvek/2010/2010_07_26.pdf

A jegyzőkönyv (5-6-7. oldal) az egyetlen közzétett dokumentum. Bizottságok nem tárgyalták.

 

Egy nyári napon nyomozók jelentek meg a Polgármesteri Hivatalban és felizzott a parlamenti „forró-drót” is.  De bízott a pártkapcsolataiban és magában… túlságosan.

 

2010. októberben a mit sem sejtő választópolgárok 65 %-a polgármesterré választotta.

2010. október 28-án a képviselő-testülettel megszavaztatta az 1000 millió Ft-os kötvény kibocsájtását.

Idézet a Pénzügyi Bizottság 2010.10.25-i előterjesztéséből: Mindezeket a kötelezettségeket önkormányzatunk csak akkor tudja teljesíteni, ha a várható éves fejlesztési bevételein túl a helyi adóbevételek nagy részét is ezen, fejlesztési célokra igénybe vett idegen források visszafizetésére használja fel. Ez azt jelenti, hogy az elkövetkezendő években az adóbevételünk nagy része az előbb említett ok miatt nem fordítható a működési kiadások finanszírozására.”

https://www.puspokladany.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=259&Itemid=278

 

Látszólag nem feszélyezte az ellene folytatott nyomozás, nem volt lelkiismeret-furdalása a győzelmi nyilatkozatainak állításai miatt sem, mert máris újabb törvénytiprásba kezdett:

A hűtlen kezeléssel meggyanúsított, de ismét mentelmi joggal rendelkező parlamenti képviselő - polgármester Arnóth Sándor alpolgármestere lett Dombi Imréné

Miért éppen a pénzügyi- és a mezőgazdasági bizottság tagját választotta?

- Egyik (külső) polgármesternek a volt általános iskolai főigazgatót akarta kinevezni.

- Nem akarta a másik két önjelöltet, ezért egy harmadikat választott.

- Azért lehetett és lett, mert már évek óta társak voltak… a bűnben! 

 

Hogy ki volt a kezdeményező, azt - az akkor még - közeli történések segítenek eldönteni.

 

Tanúvallomás: „2008 nyarán beszélgettem Sanyival, kérésére Budapesten egyeztettem mi lesz a megbízás. Havi 168 000 Ft-ot kaptam. Az írásos anyagokat átadtam a polgármesternek. Vittem fel borítékot. Az előzményekről nem tudok. Egy idő után „nem kérte” Sanyi…”

 

A Hatóság a bűncselekménye felderítésén dolgozott, de mintha semmi veszély nem fenyegethetné a pozícióit, újabb - immár alpolgármesteri - követeléseket is teljesített:

 

Ennek legfontosabb előfeltételeként a Vagyonkezelő Kft-hez új ügyvezetőt nevezett ki.

A 2010. évi cégbeszámoló szerint: A bérköltségen 2010-ben 7,55 %-os, a személyi jellegű ráfordítások esetében 17,61 %-os, a bérjárulékokon pedig 0,32 %-os többletköltség keletkezett. A tárgyévben a tagcégekhez irányított nagy létszámú közcélú foglalkoztatott irányítása többletlétszámot igényelt. Ezeknek a dolgozóknak a bére jelentkezik plusz kiadásként a társaságoknál.”

Pontosabban a Városüzemeltető és Vízszolgáltató Kft-nél, amelynek bérköltsége 92,05 millió Ft-ról 101,95 millió Ft-ra növekedett, +10,76 %-kal. A 9,9 millió Ft bérnövekedés ellenére a Kft. éves árbevétele 18,8 millió Ft-tal csökkent.

https://www.puspokladany.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=286&Itemid=299

(2011.04.28. Önkormányzati ülés 2. napirend. 25. oldal)

A dokumentumokból kideríthető, hogy a közcélú munkák „irányítására” 2010-2012. években 38 millió Ft „támogatást” kapott a Városüzemeltető Kft az Önkormányzattól! Az utókor feladata feltárni, hogy ez az „irányított igény” miért keletkezett.

 

Polgármesterségének időszakában Arnóth Sándor 1479 millió Ft hitellel + 836 millió Ft kamatteherrel adósította el a várost.

https://www.puspokladany.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=286&Itemid=299

(2011.04.14. Önkormányzati ülés 1. napirend. 60. oldal)

 

Senki nem gondolhatta Püspökladányban, hogy a sorsromlásból lett sorsrontás hirtelen végzetessé válik…

 

Folytatása következik...

III. rész: 2009 – sorsromlásból  sorsrontás

 

A baljós, titkolt folyamatok egyik következménye lett a Holding Vagyonkezelő Kft. ügyvezetőjének hirtelen távozása 2008. decemberben.

A fürdőfejlesztési pályázatban az úszómedence korszerűsítését már nem kellett tervezni, mert az 2006. végére megvalósult, mégis 440 millió Ft költségű bővítést nyújtottak be: új bejárat, öltöző+ vizesblokk, téli kiúszós medence, 3 élménymedence megvalósítása és a gyógymedence felújítása érdekében.

Az új bejárat megépítéséhez le kellett volna bontani a volt Bisztró épületét, amely az alábbi dokumentum szerint 2007. decemberben összeférhetetlen magántulajdonba került…

https://www.puspokladany.hu/kozadat/kepviselo_testulet/bizottsagok/varosfejl/jegyzokonyvek/2009_02_18_jkv.pdf

A pályázat 2009. év elején már behozhatatlan elmaradásban volt, mert a mérföldkövek szerint szakaszolt kötelezettségeket nem teljesítették. Várható volt a büntetés. Kellett találni valami hihetőnek látszó mentőövet…

2009. februárban átterveztették a bejáratot és a téli öltözőt: összköltség 629 679 100 Ft lett, így már 190 millió Ft-tal drágább volna a fürdőfejlesztés! Az Irányító Hatóság a késedelmek miatt a pályázati I. fordulóban 187.416.667  Ft csökkentett, feltételes támogatást ítélt meg.

2009.09.24. A polgármester kijelenti: Biztos tudomásunk van arról, hogy még ebben az évben újra kiírják a Gyógyfürdő pályázatot, tehát nem mondtunk le semmiről. A pályázat II. fordulója olyan önerőt igényelt volna, amit nem szabad felvállalnunk.

https://www.puspokladany.hu/kozadat/kepviselo_testulet/kivonatok/2009/2009_09_24.pdf

A „biztos tudomás” csak a bajt leplező hazugság volt: nem írtak ki pályázatot.

 

Kiknek állt érdekében a pályázás és kiknek a visszalépés?

Nem csak a bűnügy tárgyát képező 12,7 millió Ft-ot fizették ki a kudarcos ügymenetért…

Ugyanakkor Karcag és Kisújszállás elkezdte és néhány év alatt meg is valósította fürdőfejlesztését.

 

 Csontváz a gyűjtőútban (és az iratszekrényben)

Az év az útberuházások botrányos időszaka is, amelynek hatásait azóta is nyögi-szenvedi a város.

A titkolt, áthúzódó közbeszerzés elgondolkodtató fejezete, hogy a 440 millió Ft-os  Északi Gyűjtőút és Bocskai úti kerékpárút építés kiviteli terveit nem készíttették el. Szokatlan időpontban, 2008. Karácsony előtt egy nappal hozott döntést az I. fordulóról a Képviselő-testület. A 181/2008. (XII.23.) határozat alapján két jelentkezőt hívtak meg ajánlattételre a közbeszerzés II. fordulójába, a kiviteli tervek megismerése nélkül.

https://www.puspokladany.hu/kozadat/kepviselo_testulet/jegyzokonyvek/2008/2008_12_23.pdf

2009. 01.22. Pénzügyi bizottsági ülésén: „A közbeszerzési eljárás során derült ki, hogy a kiviteli tervek elkészítése is az önkormányzat feladata. Az önkormányzatnak fontos, hogy ez ne gátolja, hátráltassa a beruházás megvalósítását.

2009. 01.26. Szerződést kötöttek a kiviteli tervezésre, amelyről utólag hozták meg az 5/2009. (I.29.) Képviselő-testületi határozatot.

A polgármester - mintha még építési engedély előtt lenne a gyűjtőút - kijelenti (jegyzőkönyvből): „a pályázati összegből minél nagyobb területet szeretnénk leaszfaltozni, ezért a tervezéssel kapcsolatos költségeket inkább kifizeti az önkormányzat.”

2009. 01. 30-án a két kivitelező a nem létező kiviteli tervek ellenére ajánlatot tehetett! A nyertes úgy vállalt 51 napos határidőt és - ha azt nem teljesíti - napi 44,7 millió Ft-os kötbért, hogy a kiviteli tervet csak a szerződés megkötése után, hetekkel később kapta meg.

A polgármester, az alpolgármester és két bizottsági elnök alkotta Közbeszerzési Bíráló Bizottság mindent rendben talált. A bizottság tagjainak később dokumentált kijelentései:

„Valóban nem hozhattunk volna ilyen ismeretek után határozatot.

„Feltételeztem, hogy az adatok helyesek, de arról nem győződtem meg!”

„Ismereteim nem voltak, engem erről senki sem tájékoztatott.

A párhuzamosan zajló botrányos pályázatok miatt a polgármester szerződést bontott a Kvittek Zrt-vel.

2009.04.15. helyett 2009.08.19-re készült el a gyűjtőút, 126 nappal késéssel, de a kivitelező semmilyen kötbért nem fizetett. A szerződés szerint 126 x 44,7 millió Ft/nap= 5 632 200 000, azaz Ötmilliárd-hatszázharminckettőmillió-kettőszázezer Forint - a városnak járó - kötbért engedett el a polgármester! A koporsónak tűnő tárgy után titokban maradt eszközökkel elért határidő-módosításokkal nem Püspökladány érdekét szolgálta, az elmaradt kötbér a kivitelező haszna lett!

 Püspökladány város nem arról híres, hogy elengedi a kötbért, hanem éppenhogy megfizetteti.”- nyilatkozta a polgármester a 2009.12. 02-i Ladányi Hírekben - egy Bíróságon elvesztett 28+14 millió Ft-os ügy miatt magyarázkodva.

Esküjét megszegve többszáz milliós nagyságrendű károkat okozott Püspökladánynak.

 

Az elkerülő-építés macerás lesz, ha kihagynak az egyeztetésből…

 

2007-től, Románia és Bulgári Európai Uniós csatlakozása után ugrásszerűen megnőtt a 42. főút forgalma, ezért forgalomszámlálást rendeltek el, az adatokat 2008. augusztusban tették közzé.

internet.kozut.hu/Documents/oka/2007/bovitett_merohely_kiadvany_1_2007.pdf

Az adatsorok megmutatják a forgalomnövekedést, amelyből a legsúlyosabb nyergesvontatók Püspökladányon áthaladó mennyisége több mint háromszorosára duzzadt 2007-ben.

Az autópályaépítés környezetvédelmi engedélyének akadályozása miatt sürgetővé vált a 4-42. főutakat összekötő út soron kívüli megépítése.

A polgármester szándékáról árulkodó "macerás" mondat a 2009. május 28-i lakossági fórumon hangzott el a Püspökladány - Kelet elkerülő tervezői tájékoztatóján. A késve érkező polgármester nem felejthető pökhendiséggel szemlélte a terveket, amelyek az Önkormányzattal már februárban egyeztetett - a városnak legjobb - nyomvonalról készültek.

A Képviselő-testület csak augusztusban hozta meg a támogató határozatát, az időveszteség (időhúzás) miatt az engedélyezés csúszott, az új kormány minden döntéshozót lecserélt, az átszervezett minisztérium a 2010-es forgalomszámlálási adatokat csak 2011. decemberben tetette közzé. A közzétett adatok nem a valóságos forgalmat jelezték Püspökladányban, hanem 20-25 %-kal kevesebbet! (A Földesi mérőhely adatainál törvényszerűen nagyobb a püspökladányi, de 2010-től 2014-ig megmagyarázatlanul kisebb. Éppen a döntéshozás idejében...)  Részletek hamarosan az M4 Autópálya aloldalon...

Az elkerülő út-építés döntésének előkészítését ezzel is gyengítették: már 2011. januárban eldőlt Püspökladány sorsa, az elkerülő "macerás" lett...

...és az Orbán-kormány nem adott engedélyt a kivitelezéséhez!

2015-ben a legsúlyosabb nyergesvontatók Püspökladányon áthaladó mennyisége több mint ötszörösére duzzadt  2005-höz és közel megduplázódott 2007-hez képest. 

 

Ki is nyilatkozta? "Nem mindenki az esküjéhez híven szolgálja ezt a várost..."

 

A megcsúszott választási ígéret

 

A város minden utcájának szilárd burkolása a polgármester 2006-os ígérete volt, de az nem, hogy 300 millió Ft-os hitelből építtetné és csak az utcák felén, évekkel később.

https://www.puspokladany.hu/kozadat/kepviselo_testulet/jegyzokonyvek/2009/2009_09_24.pdf

A határozat csak 27 utca kövesútjának építését rendeli el, a többi utcára már nem jutott a hitelből… A választásokra időzített kampány-útépítéshez 2009. december 17-én újabb közbeszerzéssel választották ki a kivitelezőt.

Parlamentből száműzöttként nem szónokolhatott a Kossuth téren októberben az önkormányzatok helyzetéről...

Püspökladány közvéleményét azóta is foglalkoztatja: a polgármester hogyan lehetett újra országgyűlési képviselő-jelölt a felcsúti "rezidencián"...

 

Folytatás hamarosan...              

II. rész

                                                2008 - Az ajtó mögött…

 

Pontos címen megtalálható a „pénzhez vezető ajtó”, de csak napjainkban derülhet ki, hogy ott és akkor milyen szándékok befolyásolták Püspökladány sorsát.

Az Európai Uniós források 2007-ben nyíltak meg, a célokért pályázni kellett és azokhoz fontosnak látszott „sikerorientált” pályázatíró céget „találni”… Ekkor bukkant fel a térségben T. J-né, a Kvittek Zrt. még ki sem nevezett vezérigazgatója.

Mielőtt elkezdődött a tevékenysége, 2008. március 1-jén feltűnő változás történt:

Alig két hónap múlva a március 01-től kinevezett (nem pályáztatott) "fiatal, ambíciózus és felkészült" igazgató 2008. április 30-ával kérte munkaviszonyának megszüntetését!

 

T. J-né tudta „hogyan nyílik az ajtó a pénzhez…”  De ezt a tudást jól meg kellett fizetni. A gyorsan kialakuló "bizalom" jeleként 2008. áprilisban - egy T. J-né szervezte - kínai tanulmányútra utazhatott el - több más város delegációjával együtt - Püspökladány vezérkara és néhány vállalkozó is.

www.folioreklam.hu/page/uj_utakon_torokszentmiklos_240_millio_forint_a_kvittek_segitsegevel

Bár a kínai befektetők idecsábítása azóta sem sikerült, sajnos a költségek számszerűsíthetők: A bizalomerősítéshez - látszólag a fürdőfejlesztés tanulmányterveinek elkészítéséért - a polgármester 6,0 + 6,7 millió Ft-ot utaltatott át a Kvittek Zrt-nek. 


Csakhogy ez a tanulmánytervet már korábban elkészítették a Polgármesteri Hivatal dolgozói…

 

Az időszak fontos tanúja szerint: „Nem lett volna szükség a Kvittek Zrt. bevonására. A tanulmánytervhez a Kvitteknek semmi köze. 2 kolléga munkája volt, a csoport szét lett verve

 

2008. júniusa fordulatot hozott a polgármester politikai karrierjében: listáról ismét parlamenti képviselő lehetett. Egész nyáron nagy terveket szövögetett biztosnak hitt pályázatokról, amelyekhez nagyon sok önerő is kellett. A fedezethez a sürgősen és „furcsán” eladott Lidl-, és a 3 éven át halogatott Tesco telek árbevétele sem volt elég.

2008. 06.26.-i önkormányzati ülésen a polgármester beismerte: „A gyógyfürdő önmagában nem jó üzlet, azonban szükség van rá ahhoz, hogy mellé szállodát, stb. lehessen tenni”

 

2008. 07.01. Pályáztatás után ismét új vezetője lett a fürdőnek…

 

2008. 08.28. Polgármester: „Amennyiben az új rendelőintézetre vonatkozó pályázatunk nyerni fog, egy 700 millió Ft-os beruházás valósulna meg a gyógyfürdő mellett. Oda kivinnénk a szakorvosi ellátást a rendelőintézetből, és a földszinti részt megkapnák a háziorvosok, az emeleti részen pedig létre lehetne hozni egy belgyógyászati utókezelőt…”

2008. 09. 25. képviselői kérdés: „A fürdőfejlesztés III. ütem pályázata 50% önerőt igényel, ráadásul mivel kevesebb összeget nyertünk a vártnál, csak csökkentett tartalommal valósulhat meg, amennyiben nem tudjuk kiegészíteni. Nem lenne-e célszerű az ipari park fejlesztését előtérbe helyezni ebből az összegből, és elhalasztani a fürdőfejlesztést?”

Polgármester: „A fürdőfejlesztésről az a véleményem, hogy nem szabad párhuzamba állítani az ipari parki fejlesztéssel. A fürdő adja a város gazdasági kitörésének lehetőségét. Az ipari parki kérdés másként is megoldható.”

„..a pályázatok saját forrásának csak egy részét fedezi a költségvetésünk, hiszen egymaga a fürdőpályázat elviszi a teljes fejlesztési forrásunkat. A hiányzó forrás pótlására mindenképpen fejlesztési hitelt fogunk felvenni…”

 

Az időszak másik fontos tanúja szerint: „2008. szeptembertől lett volna dolga a Kvitteknek. Kifizettük, de nem volt beadva a II. forduló. A tanulmányok számlája megérkezett, de a pályázatban ilyen sor nem volt. ”

 

                                           …és jött 2008. szeptember 29.

 

Budapest - Országgyűlés: „Lógni fogsz!” - kiabálta be a titkosszolgálati államtitkárnak. A "Lógni fogsz!" után két órával Arnóth Sándor már nem volt országgyűlési képviselő.

rtl.hu/rtlklub/hirek/thaz/videok/280061

és

www.blikk.hu/aktualis/fideszes-kepviselo-bekiabalasa-logni-fogsz/hek4c6j

 

 

A meggondolatlansága döntötte romba nagy terveit. Dölyfös indulatának súlyos következménye lett: a ranggal együtt megszűnt a mentelmi joga is!

Leállíthatatlan folyamatok indultak be. A megnyert gyűjtőút-kerékpárút pályázatnál indítani kellett a kivitelezést, míg más pályázatokhoz megszűnt a „támogató lobbierő”, ezért elbuktak.

És nyomasztó lehetett a valakiknek titkon ígért „hűségjutalom és hálapénz” biztosítása is…

 

                                „30 ezerért nem tolom a Fidesz szekerét…”

 

A 2006. év önkormányzati változásának súlyos következménye a rablómentalitás elterjedése. Olyan személyek is képviselők lehettek, akiknek nem volt szent a frissen fogadott eskü sem. Néhány hónap alatt a nagy tervek ismeretében már elbízták magukat és elszemtelenedtek.           

Az alcímbéli mondatot egy igencsak kezdő képviselő mondta ki, talán azért, mert nem jutott mindenkinek alpolgármesteri vagy tanácsnoki cím és tiszteletdíj… emiatt is jöhettek egyedi módszerek, amikkel be lehetett fogni a türelmetlen, fecsegő szájakat. A pénzügyi bizottság tagjaként (vagy más módon) kapott információk fordulhattak az elhíresült mondattal leírható zsarolásba, következménye: megvesztegetés - a hallgatásáért és a szavazatáért cserébe…

A nagy tervek álmodása közben kitalált „megoldást” 2008. novemberben valósították meg. De csak évekkel később derült ki.

www.haon.hu/palyazatokat-figyelt-a-polgarmester/3079400

Az újságcikk nem részletezi, de a bűnügy tárgyalásán a hogy került Önnel kapcsolatba a Kvittek Zrt.? - kérdésre D. I-né beismerte a szándékos együttműködést: „Polgármester úr kérdezte tőlem, hogy tudnék-e neki ebben segíteni…”  2008. november 1-től határozatlan idejű tartós megbízási szerződést kötött T. J-nével és havi 168 ezer Ft-ot kapott. Önkormányzati képviselőként megszavazta a Kvittek Zrt-nek juttatott milliókat és meg is kapta a „hálapénzt”. Törvényszegését tovább súlyosbítja, hogy az Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságának tagjaként ellenőrzési kötelezettségét sem teljesítette.

Adódik a kérdés: milyen nagyságú lehetett a bűnügybe beavatottak és a kedvezményezettek köre?

 

A polgármester átutaltatta a Kvittek Zrt-hez a 12,7 millió Ft közpénzt, annak ellenére, hogy a fürdőfejlesztési pályázat esélye romlott és a további célok megvalósításához „mindenképpen” hitelt kellett felvenni. A nagy tervek megvalósításához már rosszul álltak a csillagok…


Folytatás hamarosan...

I. fejezet:

2006

Tavasszal nem volt kormányváltó hangulat.  2002 - 2006 között a kormány, az önkormányzati többség és a polgármester is baloldali, de a választókerület országgyűlési képviselője ellenzéki volt. 2006. áprilisban Püspökladány polgárai is úgy döntöttek: maradjon a kormány, ezért baloldali országgyűlési képviselőt is választottak.

www.valasztas.hu/parval2006/hu/09/9_0.html

                   A választások I. fordulójában (60 % részvétel)  MSZP: 3869  -  Fidesz: 3570 szavazat

                   a II. fordulóban (65 % részvétel)  Csontos János: 4169 - Arnóth Sándor 4084

Elméletben a fejlődés minden politikai előfeltétele együtt állt…októberig.

Hogy a város jövőjét mégsem pozitívan befolyásolták a történések, annak országos és helyi kiváltó okai ismerhetőek 2006. május - szeptember időszakának fejleményeiből:

Május 26-án hangzott el az Őszödi beszéd, a kormányzás kritikájáról és megváltoztatásáról.

Június 19-én közlekedési balesetet szenvedett Toller László Pécs polgármestere, a tragédia meghatározó fordulatot hozott az MSZP vezetésének egységében.

A kis különbségű győzelem után a helyi baloldalon az önkormányzati jelöltállítások korán történtek, több körzetben elhamarkodták a személyi döntéseket, nem sejtve a sorsfordító politikai események sokkoló hatásait.                  Augusztus végéig be kellett nyújtani a konvergencia programot az Európai Unióhoz, amelynek megszorító elemei negatív hatottak a lakosságra, emiatt az országos közhangulat megváltozott. Szeptember 17-én közzétették az Őszödi beszédből kiragadott sokkoló hatású mondatokat és erőszakba torkolló tüntetések kezdődtek. (A TV székház ostroma)

Megjött a parancs – érik a narancs…

A kis különbségű vereség után revans vágy fűtötte a jobboldalt.

Püspökladányban a volt országgyűlési képviselőt polgármester-jelöltségre kapacitálták.

Több új - köztük korábban független vagy más pártban elindult - jelöltet indítottak önkormányzati képviselőnek.

Ma már köztudott, hogy az Őszödi beszéd felvételét eljuttatták a Fidesz vezetőihez. A lakosság kialakuló veszélyérzete a jobboldal felé billentette a közhangulatot.  (Megvédjük  az embereket a „Gyurcsány-csomag”-tól. Azóta is hangzatos szlogen a „megvédjük”…)

 

Az ötven éve nem tapasztalt erőszakhullám és a már felsorolt tényezők hatására tavaszhoz képest Püspökladányban is több, mint ezer választó maradt távol a szavazásról. (- 8 %)

www.valasztas.hu/onkval2006/hu/10/10_0.html

Október 3. önkormányzati választás: (57% részvétel) Fidesz: 2957 - MSZP 1792 szavazat a választókörzetek képviselő jelöltjeire. (Több szervezet és független jelölt is indult, a rájuk leadott szavazatok csökkentették a két nagy párt voksait.) Az országos fordulatot tovább erősítve elbizonytalanító, megosztó hatású volt, hogy - az eredménytelen egyeztetések miatt - korábbi baloldali képviselők két körzetben külön jelöltként indultak.

A választók mozgósítását a jobboldali polgármester-jelölt fokozni tudta (4187), akár más településekről áttelepítéssel is. (Forrás: teir.hu)

 

A tavasszal baloldalra szavazók negyede októberben nem ment el választani (2988). Az MSZP szavazatai a tavaszi eredmény felét sem érték el.

A választási adatok jelzik: a győztest saját pártjának szavazóin kívül más pártok, civil szervezetek és függetlenek is támogatták. A megválasztott Arnóth Sándor a - korábban még - függetlenek közreműködését-átállását alpolgármesteri, bizottság elnöki, felügyelő bizottsági tagsági tisztségekkel hálálta meg, amiért cserébe hosszú távra feladták szabadságukat.

2007

A gátlástalanul harácsoló területszerzések, fizikai és szellemi térfoglalások ideje.

A "sajátos" demokráciafelfogás, a lakosság "részletes" tájékoztatásának példájaként egy közlemény:

Sajnos a példától sokkal súlyasabb hatású intézkedések is történtek:

Idegenek által vezérelt egészségügy,

összevont "többcélú" általános iskolai oktatás,

intézményi vezetők és dolgozók lecserélése az önkormányzati munkahelyeken.

Megdöbbentő következményként Püspökladányban tragikus népességcsökkenés történt (Forrás: teir.hu):

2006-ban az oda- és az elvándorlás is emelkedett, de 2007-ben csak az elvándorlás növekedett: kiugróan (234 %)!

 

A pártkatona polgármester végrehajtotta az intézmények, a közmunkába kényszerülők és a szociálisan rászorulók kizsákmányolásának parancsát.

A vállalkozók közül csak kevesen tudtak függetlenek maradni, de a szolgáltató és kereskedelmi szektorban súlyos visszaesés következett.

2007-ben a születés és halálozás adataival összesítve  - háborús mértékben - 269 fővel csökkent Püspökladány lélekszáma! (15565-15296)

Több, pénzügyi szakterületről érkező képviselő került a Képviselő-testületbe, ennek ellenére a városfejlesztési ígéreteknek nem volt pénzügyi alapja.

Hitelfelvételek, ingatlaneladások sorozata zajlott.

És mániákus pályázatfigyelés, -írás és projektmenedzselés minden áron…

Arnóth Sándor azzal kérkedett: „tudja, hol nyílik az ajtó a pénzhez”, mindeközben már sokasodtak a „csontvázhegyek” a Polgármesteri Hivatal iratszekrényeiben…

 

Folytatás hamarosan...