Rendkívüli hír – Mi történik velünk?

 

Vészjósló demográfiai adatok - gyorsuló elvándorlás, elöregedő lakosság

 

A megyei médiában közzétett 2017-es KSH demográfiai adatok szerint, 2012 - 2017 között Püspökladány lakossága összesen 809 fővel, évente 160 fővel fogyatkozott! Ha ez a negatív tendencia állandósul, akkor városunk népessége a 2040. évre 10500 főre, és a 2050. évre 9000 fő alá csökkenhet.

KSH gyűjtés: A 120 évig tartó lakosságnövekedés – 60 év alatt elfogyhat!

 

Ha a lakosságfogyás - több pozitív változás hatására - nem haladná meg a 100 főt évente, akkor 2050-ben 11000 fő, 2100-ban 6000 fő lehet városunk lakossága. Pozitív változások nélkül 2-3 évtized múlva már nem lehet fenntartani a jelenlegi oktatási  és egészségügyi rendszert, lecsökken a kereskedelmi forgalom, bezárhatnak a szolgáltatók. Elértéktelenednek az ingatlanok, növekedhetnek a közbiztonság veszélyforrásai.

 

A jövő záloga: az emberek odaköltöznek, ahol munkahelyek vannak

 

Az elvándorlás miatt bekövetkező elnéptelenedés végzetes következményei máris látszanak Magyarország elszegényedő - hátrányosabb helyzetű vidékein.

Ha a legrövidebb időn belül nem történnek munkahelyeket teremtő állami beruházások - magánbefektetések, akkor ez a tragikus elvándorlási folyamat visszafordíthatatlanná válik, 8 évtized múlva - a 2100. évre - Püspökladány is megszűnhet létezni...

IV.rész: 2010 - az önhitt érinthetetlenség éve                                                                                                                                                                                                                                                   

 

Magyarországon kormányváltó hangulat volt, ezért áprilisban a 2/3-os többséget szerző kormánypárt képviselőjeként Püspökladány polgármestere bekerült a Parlamentbe. A kampány hevében még nem sejtve, hogy törvénysértő ügyei miatt feljelentették.

 

Gőzerővel szervezte az Egészségcentrum-terv meghiúsulása utáni titokzatos patika-alapítást. Az utolsó pillanatban átügyeskedte az engedélyeztetését a patika-alapítási moratórium ellenére. Folytatódott az idegen érdekkör még teljesebb körű kiszolgálása.

https://www.puspokladany.hu/kozadat/kepviselo_testulet/jegyzokonyvek/2010/2010_07_26.pdf

A jegyzőkönyv (5-6-7. oldal) az egyetlen közzétett dokumentum. Bizottságok nem tárgyalták.

 

Egy nyári napon nyomozók jelentek meg a Polgármesteri Hivatalban és felizzott a parlamenti „forró-drót” is.  De bízott a pártkapcsolataiban és magában… túlságosan.

 

2010. októberben a mit sem sejtő választópolgárok 65 %-a polgármesterré választotta.

2010. október 28-án a képviselő-testülettel megszavaztatta az 1000 millió Ft-os kötvény kibocsájtását.

Idézet a Pénzügyi Bizottság 2010.10.25-i előterjesztéséből: Mindezeket a kötelezettségeket önkormányzatunk csak akkor tudja teljesíteni, ha a várható éves fejlesztési bevételein túl a helyi adóbevételek nagy részét is ezen, fejlesztési célokra igénybe vett idegen források visszafizetésére használja fel. Ez azt jelenti, hogy az elkövetkezendő években az adóbevételünk nagy része az előbb említett ok miatt nem fordítható a működési kiadások finanszírozására.”

https://www.puspokladany.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=259&Itemid=278

 

Látszólag nem feszélyezte az ellene folytatott nyomozás, nem volt lelkiismeret-furdalása a győzelmi nyilatkozatainak állításai miatt sem, mert máris újabb törvénytiprásba kezdett:

A hűtlen kezeléssel meggyanúsított, de ismét mentelmi joggal rendelkező parlamenti képviselő - polgármester Arnóth Sándor alpolgármestere lett Dombi Imréné

Miért éppen a pénzügyi- és a mezőgazdasági bizottság tagját választotta?

- Egyik (külső) polgármesternek a volt általános iskolai főigazgatót akarta kinevezni.

- Nem akarta a másik két önjelöltet, ezért egy harmadikat választott.

- Azért lehetett és lett, mert már évek óta társak voltak… a bűnben! 

 

Hogy ki volt a kezdeményező, azt - az akkor még - közeli történések segítenek eldönteni.

 

Tanúvallomás: „2008 nyarán beszélgettem Sanyival, kérésére Budapesten egyeztettem mi lesz a megbízás. Havi 168 000 Ft-ot kaptam. Az írásos anyagokat átadtam a polgármesternek. Vittem fel borítékot. Az előzményekről nem tudok. Egy idő után „nem kérte” Sanyi…”

 

A Hatóság a bűncselekménye felderítésén dolgozott, de mintha semmi veszély nem fenyegethetné a pozícióit, újabb - immár alpolgármesteri - követeléseket is teljesített:

 

Ennek legfontosabb előfeltételeként a Vagyonkezelő Kft-hez új ügyvezetőt nevezett ki.

A 2010. évi cégbeszámoló szerint: A bérköltségen 2010-ben 7,55 %-os, a személyi jellegű ráfordítások esetében 17,61 %-os, a bérjárulékokon pedig 0,32 %-os többletköltség keletkezett. A tárgyévben a tagcégekhez irányított nagy létszámú közcélú foglalkoztatott irányítása többletlétszámot igényelt. Ezeknek a dolgozóknak a bére jelentkezik plusz kiadásként a társaságoknál.”

Pontosabban a Városüzemeltető és Vízszolgáltató Kft-nél, amelynek bérköltsége 92,05 millió Ft-ról 101,95 millió Ft-ra növekedett, +10,76 %-kal. A 9,9 millió Ft bérnövekedés ellenére a Kft. éves árbevétele 18,8 millió Ft-tal csökkent.

https://www.puspokladany.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=286&Itemid=299

(2011.04.28. Önkormányzati ülés 2. napirend. 25. oldal)

A dokumentumokból kideríthető, hogy a közcélú munkák „irányítására” 2010-2012. években 38 millió Ft „támogatást” kapott a Városüzemeltető Kft az Önkormányzattól! Az utókor feladata feltárni, hogy ez az „irányított igény” miért keletkezett.

 

Polgármesterségének időszakában Arnóth Sándor 1479 millió Ft hitellel + 836 millió Ft kamatteherrel adósította el a várost.

https://www.puspokladany.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=286&Itemid=299

(2011.04.14. Önkormányzati ülés 1. napirend. 60. oldal)

 

Senki nem gondolhatta Püspökladányban, hogy a sorsromlásból lett sorsrontás hirtelen végzetessé válik…

 

Folytatása következik...

III. rész: 2009 – sorsromlásból  sorsrontás

 

A baljós, titkolt folyamatok egyik következménye lett a Holding Vagyonkezelő Kft. ügyvezetőjének hirtelen távozása 2008. decemberben.

A fürdőfejlesztési pályázatban az úszómedence korszerűsítését már nem kellett tervezni, mert az 2006. végére megvalósult, mégis 440 millió Ft költségű bővítést nyújtottak be: új bejárat, öltöző+ vizesblokk, téli kiúszós medence, 3 élménymedence megvalósítása és a gyógymedence felújítása érdekében.

Az új bejárat megépítéséhez le kellett volna bontani a volt Bisztró épületét, amely az alábbi dokumentum szerint 2007. decemberben összeférhetetlen magántulajdonba került…

https://www.puspokladany.hu/kozadat/kepviselo_testulet/bizottsagok/varosfejl/jegyzokonyvek/2009_02_18_jkv.pdf

A pályázat 2009. év elején már behozhatatlan elmaradásban volt, mert a mérföldkövek szerint szakaszolt kötelezettségeket nem teljesítették. Várható volt a büntetés. Kellett találni valami hihetőnek látszó mentőövet…

2009. februárban átterveztették a bejáratot és a téli öltözőt: összköltség 629 679 100 Ft lett, így már 190 millió Ft-tal drágább volna a fürdőfejlesztés! Az Irányító Hatóság a késedelmek miatt a pályázati I. fordulóban 187.416.667  Ft csökkentett, feltételes támogatást ítélt meg.

2009.09.24. A polgármester kijelenti: Biztos tudomásunk van arról, hogy még ebben az évben újra kiírják a Gyógyfürdő pályázatot, tehát nem mondtunk le semmiről. A pályázat II. fordulója olyan önerőt igényelt volna, amit nem szabad felvállalnunk.

https://www.puspokladany.hu/kozadat/kepviselo_testulet/kivonatok/2009/2009_09_24.pdf

A „biztos tudomás” csak a bajt leplező hazugság volt: nem írtak ki pályázatot.

 

Kiknek állt érdekében a pályázás és kiknek a visszalépés?

Nem csak a bűnügy tárgyát képező 12,7 millió Ft-ot fizették ki a kudarcos ügymenetért…

Ugyanakkor Karcag és Kisújszállás elkezdte és néhány év alatt meg is valósította fürdőfejlesztését.

 

 Csontváz a gyűjtőútban (és az iratszekrényben)

Az év az útberuházások botrányos időszaka is, amelynek hatásait azóta is nyögi-szenvedi a város.

A titkolt, áthúzódó közbeszerzés elgondolkodtató fejezete, hogy a 440 millió Ft-os  Északi Gyűjtőút és Bocskai úti kerékpárút építés kiviteli terveit nem készíttették el. Szokatlan időpontban, 2008. Karácsony előtt egy nappal hozott döntést az I. fordulóról a Képviselő-testület. A 181/2008. (XII.23.) határozat alapján két jelentkezőt hívtak meg ajánlattételre a közbeszerzés II. fordulójába, a kiviteli tervek megismerése nélkül.

https://www.puspokladany.hu/kozadat/kepviselo_testulet/jegyzokonyvek/2008/2008_12_23.pdf

2009. 01.22. Pénzügyi bizottsági ülésén: „A közbeszerzési eljárás során derült ki, hogy a kiviteli tervek elkészítése is az önkormányzat feladata. Az önkormányzatnak fontos, hogy ez ne gátolja, hátráltassa a beruházás megvalósítását.

2009. 01.26. Szerződést kötöttek a kiviteli tervezésre, amelyről utólag hozták meg az 5/2009. (I.29.) Képviselő-testületi határozatot.

A polgármester - mintha még építési engedély előtt lenne a gyűjtőút - kijelenti (jegyzőkönyvből): „a pályázati összegből minél nagyobb területet szeretnénk leaszfaltozni, ezért a tervezéssel kapcsolatos költségeket inkább kifizeti az önkormányzat.”

2009. 01. 30-án a két kivitelező a nem létező kiviteli tervek ellenére ajánlatot tehetett! A nyertes úgy vállalt 51 napos határidőt és - ha azt nem teljesíti - napi 44,7 millió Ft-os kötbért, hogy a kiviteli tervet csak a szerződés megkötése után, hetekkel később kapta meg.

A polgármester, az alpolgármester és két bizottsági elnök alkotta Közbeszerzési Bíráló Bizottság mindent rendben talált. A bizottság tagjainak később dokumentált kijelentései:

„Valóban nem hozhattunk volna ilyen ismeretek után határozatot.

„Feltételeztem, hogy az adatok helyesek, de arról nem győződtem meg!”

„Ismereteim nem voltak, engem erről senki sem tájékoztatott.

A párhuzamosan zajló botrányos pályázatok miatt a polgármester szerződést bontott a Kvittek Zrt-vel.

2009.04.15. helyett 2009.08.19-re készült el a gyűjtőút, 126 nappal késéssel, de a kivitelező semmilyen kötbért nem fizetett. A szerződés szerint 126 x 44,7 millió Ft/nap= 5 632 200 000, azaz Ötmilliárd-hatszázharminckettőmillió-kettőszázezer Forint - a városnak járó - kötbért engedett el a polgármester! A koporsónak tűnő tárgy után titokban maradt eszközökkel elért határidő-módosításokkal nem Püspökladány érdekét szolgálta, az elmaradt kötbér a kivitelező haszna lett!

 Püspökladány város nem arról híres, hogy elengedi a kötbért, hanem éppenhogy megfizetteti.”- nyilatkozta a polgármester a 2009.12. 02-i Ladányi Hírekben - egy Bíróságon elvesztett 28+14 millió Ft-os ügy miatt magyarázkodva.

Esküjét megszegve többszáz milliós nagyságrendű károkat okozott Püspökladánynak.

 

Az elkerülő-építés macerás lesz, ha kihagynak az egyeztetésből…

 

2007-től, Románia és Bulgári Európai Uniós csatlakozása után ugrásszerűen megnőtt a 42. főút forgalma, ezért forgalomszámlálást rendeltek el, az adatokat 2008. augusztusban tették közzé.

internet.kozut.hu/Documents/oka/2007/bovitett_merohely_kiadvany_1_2007.pdf

Az adatsorok megmutatják a forgalomnövekedést, amelyből a legsúlyosabb nyergesvontatók Püspökladányon áthaladó mennyisége több mint háromszorosára duzzadt 2007-ben.

Az autópályaépítés környezetvédelmi engedélyének akadályozása miatt sürgetővé vált a 4-42. főutakat összekötő út soron kívüli megépítése.

A polgármester szándékáról árulkodó "macerás" mondat a 2009. május 28-i lakossági fórumon hangzott el a Püspökladány - Kelet elkerülő tervezői tájékoztatóján. A késve érkező polgármester nem felejthető pökhendiséggel szemlélte a terveket, amelyek az Önkormányzattal már februárban egyeztetett - a városnak legjobb - nyomvonalról készültek.

A Képviselő-testület csak augusztusban hozta meg a támogató határozatát, az időveszteség (időhúzás) miatt az engedélyezés csúszott, az új kormány minden döntéshozót lecserélt, az átszervezett minisztérium a 2010-es forgalomszámlálási adatokat csak 2011. decemberben tetette közzé. A közzétett adatok nem a valóságos forgalmat jelezték Püspökladányban, hanem 20-25 %-kal kevesebbet! (A Földesi mérőhely adatainál törvényszerűen nagyobb a püspökladányi, de 2010-től 2014-ig megmagyarázatlanul kisebb. Éppen a döntéshozás idejében...)  Részletek hamarosan az M4 Autópálya aloldalon...

Az elkerülő út-építés döntésének előkészítését ezzel is gyengítették: már 2011. januárban eldőlt Püspökladány sorsa, az elkerülő "macerás" lett...

...és az Orbán-kormány nem adott engedélyt a kivitelezéséhez!

2015-ben a legsúlyosabb nyergesvontatók Püspökladányon áthaladó mennyisége több mint ötszörösére duzzadt  2005-höz és közel megduplázódott 2007-hez képest. 

 

Ki is nyilatkozta? "Nem mindenki az esküjéhez híven szolgálja ezt a várost..."

 

A megcsúszott választási ígéret

 

A város minden utcájának szilárd burkolása a polgármester 2006-os ígérete volt, de az nem, hogy 300 millió Ft-os hitelből építtetné és csak az utcák felén, évekkel később.

https://www.puspokladany.hu/kozadat/kepviselo_testulet/jegyzokonyvek/2009/2009_09_24.pdf

A határozat csak 27 utca kövesútjának építését rendeli el, a többi utcára már nem jutott a hitelből… A választásokra időzített kampány-útépítéshez 2009. december 17-én újabb közbeszerzéssel választották ki a kivitelezőt.

Parlamentből száműzöttként nem szónokolhatott a Kossuth téren októberben az önkormányzatok helyzetéről...

Püspökladány közvéleményét azóta is foglalkoztatja: a polgármester hogyan lehetett újra országgyűlési képviselő-jelölt a felcsúti "rezidencián"...

 

Folytatás hamarosan...              

II. rész

                                                2008 - Az ajtó mögött…

 

Pontos címen megtalálható a „pénzhez vezető ajtó”, de csak napjainkban derülhet ki, hogy ott és akkor milyen szándékok befolyásolták Püspökladány sorsát.

Az Európai Uniós források 2007-ben nyíltak meg, a célokért pályázni kellett és azokhoz fontosnak látszott „sikerorientált” pályázatíró céget „találni”… Ekkor bukkant fel a térségben T. J-né, a Kvittek Zrt. még ki sem nevezett vezérigazgatója.

Mielőtt elkezdődött a tevékenysége, 2008. március 1-jén feltűnő változás történt:

Alig két hónap múlva a március 01-től kinevezett (nem pályáztatott) "fiatal, ambíciózus és felkészült" igazgató 2008. április 30-ával kérte munkaviszonyának megszüntetését!

 

T. J-né tudta „hogyan nyílik az ajtó a pénzhez…”  De ezt a tudást jól meg kellett fizetni. A gyorsan kialakuló "bizalom" jeleként 2008. áprilisban - egy T. J-né szervezte - kínai tanulmányútra utazhatott el - több más város delegációjával együtt - Püspökladány vezérkara és néhány vállalkozó is.

www.folioreklam.hu/page/uj_utakon_torokszentmiklos_240_millio_forint_a_kvittek_segitsegevel

Bár a kínai befektetők idecsábítása azóta sem sikerült, sajnos a költségek számszerűsíthetők: A bizalomerősítéshez - látszólag a fürdőfejlesztés tanulmányterveinek elkészítéséért - a polgármester 6,0 + 6,7 millió Ft-ot utaltatott át a Kvittek Zrt-nek. 


Csakhogy ez a tanulmánytervet már korábban elkészítették a Polgármesteri Hivatal dolgozói…

 

Az időszak fontos tanúja szerint: „Nem lett volna szükség a Kvittek Zrt. bevonására. A tanulmánytervhez a Kvitteknek semmi köze. 2 kolléga munkája volt, a csoport szét lett verve

 

2008. júniusa fordulatot hozott a polgármester politikai karrierjében: listáról ismét parlamenti képviselő lehetett. Egész nyáron nagy terveket szövögetett biztosnak hitt pályázatokról, amelyekhez nagyon sok önerő is kellett. A fedezethez a sürgősen és „furcsán” eladott Lidl-, és a 3 éven át halogatott Tesco telek árbevétele sem volt elég.

2008. 06.26.-i önkormányzati ülésen a polgármester beismerte: „A gyógyfürdő önmagában nem jó üzlet, azonban szükség van rá ahhoz, hogy mellé szállodát, stb. lehessen tenni”

 

2008. 07.01. Pályáztatás után ismét új vezetője lett a fürdőnek…

 

2008. 08.28. Polgármester: „Amennyiben az új rendelőintézetre vonatkozó pályázatunk nyerni fog, egy 700 millió Ft-os beruházás valósulna meg a gyógyfürdő mellett. Oda kivinnénk a szakorvosi ellátást a rendelőintézetből, és a földszinti részt megkapnák a háziorvosok, az emeleti részen pedig létre lehetne hozni egy belgyógyászati utókezelőt…”

2008. 09. 25. képviselői kérdés: „A fürdőfejlesztés III. ütem pályázata 50% önerőt igényel, ráadásul mivel kevesebb összeget nyertünk a vártnál, csak csökkentett tartalommal valósulhat meg, amennyiben nem tudjuk kiegészíteni. Nem lenne-e célszerű az ipari park fejlesztését előtérbe helyezni ebből az összegből, és elhalasztani a fürdőfejlesztést?”

Polgármester: „A fürdőfejlesztésről az a véleményem, hogy nem szabad párhuzamba állítani az ipari parki fejlesztéssel. A fürdő adja a város gazdasági kitörésének lehetőségét. Az ipari parki kérdés másként is megoldható.”

„..a pályázatok saját forrásának csak egy részét fedezi a költségvetésünk, hiszen egymaga a fürdőpályázat elviszi a teljes fejlesztési forrásunkat. A hiányzó forrás pótlására mindenképpen fejlesztési hitelt fogunk felvenni…”

 

Az időszak másik fontos tanúja szerint: „2008. szeptembertől lett volna dolga a Kvitteknek. Kifizettük, de nem volt beadva a II. forduló. A tanulmányok számlája megérkezett, de a pályázatban ilyen sor nem volt. ”

 

                                           …és jött 2008. szeptember 29.

 

Budapest - Országgyűlés: „Lógni fogsz!” - kiabálta be a titkosszolgálati államtitkárnak. A "Lógni fogsz!" után két órával Arnóth Sándor már nem volt országgyűlési képviselő.

rtl.hu/rtlklub/hirek/thaz/videok/280061

és

www.blikk.hu/aktualis/fideszes-kepviselo-bekiabalasa-logni-fogsz/hek4c6j

 

 

A meggondolatlansága döntötte romba nagy terveit. Dölyfös indulatának súlyos következménye lett: a ranggal együtt megszűnt a mentelmi joga is!

Leállíthatatlan folyamatok indultak be. A megnyert gyűjtőút-kerékpárút pályázatnál indítani kellett a kivitelezést, míg más pályázatokhoz megszűnt a „támogató lobbierő”, ezért elbuktak.

És nyomasztó lehetett a valakiknek titkon ígért „hűségjutalom és hálapénz” biztosítása is…

 

                                „30 ezerért nem tolom a Fidesz szekerét…”

 

A 2006. év önkormányzati változásának súlyos következménye a rablómentalitás elterjedése. Olyan személyek is képviselők lehettek, akiknek nem volt szent a frissen fogadott eskü sem. Néhány hónap alatt a nagy tervek ismeretében már elbízták magukat és elszemtelenedtek.           

Az alcímbéli mondatot egy igencsak kezdő képviselő mondta ki, talán azért, mert nem jutott mindenkinek alpolgármesteri vagy tanácsnoki cím és tiszteletdíj… emiatt is jöhettek egyedi módszerek, amikkel be lehetett fogni a türelmetlen, fecsegő szájakat. A pénzügyi bizottság tagjaként (vagy más módon) kapott információk fordulhattak az elhíresült mondattal leírható zsarolásba, következménye: megvesztegetés - a hallgatásáért és a szavazatáért cserébe…

A nagy tervek álmodása közben kitalált „megoldást” 2008. novemberben valósították meg. De csak évekkel később derült ki.

www.haon.hu/palyazatokat-figyelt-a-polgarmester/3079400

Az újságcikk nem részletezi, de a bűnügy tárgyalásán a hogy került Önnel kapcsolatba a Kvittek Zrt.? - kérdésre D. I-né beismerte a szándékos együttműködést: „Polgármester úr kérdezte tőlem, hogy tudnék-e neki ebben segíteni…”  2008. november 1-től határozatlan idejű tartós megbízási szerződést kötött T. J-nével és havi 168 ezer Ft-ot kapott. Önkormányzati képviselőként megszavazta a Kvittek Zrt-nek juttatott milliókat és meg is kapta a „hálapénzt”. Törvényszegését tovább súlyosbítja, hogy az Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságának tagjaként ellenőrzési kötelezettségét sem teljesítette.

Adódik a kérdés: milyen nagyságú lehetett a bűnügybe beavatottak és a kedvezményezettek köre?

 

A polgármester átutaltatta a Kvittek Zrt-hez a 12,7 millió Ft közpénzt, annak ellenére, hogy a fürdőfejlesztési pályázat esélye romlott és a további célok megvalósításához „mindenképpen” hitelt kellett felvenni. A nagy tervek megvalósításához már rosszul álltak a csillagok…


Folytatás hamarosan...

I. fejezet:

2006

Tavasszal nem volt kormányváltó hangulat.  2002 - 2006 között a kormány, az önkormányzati többség és a polgármester is baloldali, de a választókerület országgyűlési képviselője ellenzéki volt. 2006. áprilisban Püspökladány polgárai is úgy döntöttek: maradjon a kormány, ezért baloldali országgyűlési képviselőt is választottak.

www.valasztas.hu/parval2006/hu/09/9_0.html

                   A választások I. fordulójában (60 % részvétel)  MSZP: 3869  -  Fidesz: 3570 szavazat

                   a II. fordulóban (65 % részvétel)  Csontos János: 4169 - Arnóth Sándor 4084

Elméletben a fejlődés minden politikai előfeltétele együtt állt…októberig.

Hogy a város jövőjét mégsem pozitívan befolyásolták a történések, annak országos és helyi kiváltó okai ismerhetőek 2006. május - szeptember időszakának fejleményeiből:

Május 26-án hangzott el az Őszödi beszéd, a kormányzás kritikájáról és megváltoztatásáról.

Június 19-én közlekedési balesetet szenvedett Toller László Pécs polgármestere, a tragédia meghatározó fordulatot hozott az MSZP vezetésének egységében.

A kis különbségű győzelem után a helyi baloldalon az önkormányzati jelöltállítások korán történtek, több körzetben elhamarkodták a személyi döntéseket, nem sejtve a sorsfordító politikai események sokkoló hatásait.                  Augusztus végéig be kellett nyújtani a konvergencia programot az Európai Unióhoz, amelynek megszorító elemei negatív hatottak a lakosságra, emiatt az országos közhangulat megváltozott. Szeptember 17-én közzétették az Őszödi beszédből kiragadott sokkoló hatású mondatokat és erőszakba torkolló tüntetések kezdődtek. (A TV székház ostroma)

Megjött a parancs – érik a narancs…

A kis különbségű vereség után revans vágy fűtötte a jobboldalt.

Püspökladányban a volt országgyűlési képviselőt polgármester-jelöltségre kapacitálták.

Több új - köztük korábban független vagy más pártban elindult - jelöltet indítottak önkormányzati képviselőnek.

Ma már köztudott, hogy az Őszödi beszéd felvételét eljuttatták a Fidesz vezetőihez. A lakosság kialakuló veszélyérzete a jobboldal felé billentette a közhangulatot.  (Megvédjük  az embereket a „Gyurcsány-csomag”-tól. Azóta is hangzatos szlogen a „megvédjük”…)

 

Az ötven éve nem tapasztalt erőszakhullám és a már felsorolt tényezők hatására tavaszhoz képest Püspökladányban is több, mint ezer választó maradt távol a szavazásról. (- 8 %)

www.valasztas.hu/onkval2006/hu/10/10_0.html

Október 3. önkormányzati választás: (57% részvétel) Fidesz: 2957 - MSZP 1792 szavazat a választókörzetek képviselő jelöltjeire. (Több szervezet és független jelölt is indult, a rájuk leadott szavazatok csökkentették a két nagy párt voksait.) Az országos fordulatot tovább erősítve elbizonytalanító, megosztó hatású volt, hogy - az eredménytelen egyeztetések miatt - korábbi baloldali képviselők két körzetben külön jelöltként indultak.

A választók mozgósítását a jobboldali polgármester-jelölt fokozni tudta (4187), akár más településekről áttelepítéssel is. (Forrás: teir.hu)

 

A tavasszal baloldalra szavazók negyede októberben nem ment el választani (2988). Az MSZP szavazatai a tavaszi eredmény felét sem érték el.

A választási adatok jelzik: a győztest saját pártjának szavazóin kívül más pártok, civil szervezetek és függetlenek is támogatták. A megválasztott Arnóth Sándor a - korábban még - függetlenek közreműködését-átállását alpolgármesteri, bizottság elnöki, felügyelő bizottsági tagsági tisztségekkel hálálta meg, amiért cserébe hosszú távra feladták szabadságukat.

2007

A gátlástalanul harácsoló területszerzések, fizikai és szellemi térfoglalások ideje.

A "sajátos" demokráciafelfogás, a lakosság "részletes" tájékoztatásának példájaként egy közlemény:

Sajnos a példától sokkal súlyasabb hatású intézkedések is történtek:

Idegenek által vezérelt egészségügy,

összevont "többcélú" általános iskolai oktatás,

intézményi vezetők és dolgozók lecserélése az önkormányzati munkahelyeken.

Megdöbbentő következményként Püspökladányban tragikus népességcsökkenés történt (Forrás: teir.hu):

2006-ban az oda- és az elvándorlás is emelkedett, de 2007-ben csak az elvándorlás növekedett: kiugróan (234 %)!

 

A pártkatona polgármester végrehajtotta az intézmények, a közmunkába kényszerülők és a szociálisan rászorulók kizsákmányolásának parancsát.

A vállalkozók közül csak kevesen tudtak függetlenek maradni, de a szolgáltató és kereskedelmi szektorban súlyos visszaesés következett.

2007-ben a születés és halálozás adataival összesítve  - háborús mértékben - 269 fővel csökkent Püspökladány lélekszáma! (15565-15296)

Több, pénzügyi szakterületről érkező képviselő került a Képviselő-testületbe, ennek ellenére a városfejlesztési ígéreteknek nem volt pénzügyi alapja.

Hitelfelvételek, ingatlaneladások sorozata zajlott.

És mániákus pályázatfigyelés, -írás és projektmenedzselés minden áron…

Arnóth Sándor azzal kérkedett: „tudja, hol nyílik az ajtó a pénzhez”, mindeközben már sokasodtak a „csontvázhegyek” a Polgármesteri Hivatal iratszekrényeiben…

 

Folytatás hamarosan...