2018.08.30. Önkormányzati ülés

III. rész: Lesz-e bölcsőde bővítés?

 

Video megtekinthető:

youtu.be/vXh54LlkzWs

 

b) Előterjesztés Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadására.


8’47”-től
e) Előterjesztés halgazdálkodási jog ingyenes haszonbérbe adásáról szóló határozat módosításáról.

Sokáig elhittük, hogy az előterjesztések jogszerűek, mostanra viszont az összes bizalmunk elfogyott. Ha valaki alkalmatlan valamire, akkor távozzon!


48’38”-től
f) Előterjesztés a Táncsics u. 25. (1972/1 hrsz-ú) ingatlan használatba adásáról szóló határozat módosításáról.


51’40”-től
g) Előterjesztés a Püspökladány Város Önkormányzata tulajdonát képező 2313/45 helyrajzi számú ingatlan használatba adásáról szóló határozat módosításáról.


58’40”-től
h) Előterjesztés a 490/2 hrsz-ú Fürdőtó üzemeltetésre történő átadásáról szóló határozat módosításáról.


1 h 11’23”-től
i)  Előterjesztés a TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00011 azonosító számú „Püspökladány város egészségügyi alapellátásának fejlesztése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredménye megállapítására.

Ha újra kiírásra kerül a kivitelezés, akkor még az idén eredményt hozhat?
Az Államkincsár hozzájárult, hogy a kiírásban 2018.12.31. dátumot szerepeltethessünk.

 

1 h 15’23”-től
j)  Sürgősségi előterjesztés soron kívüli testületi ülés napirendjére.
    Előadó: Balázs Sándor képviselő, Duró Ferenc képviselő,
                 Fenyves Vidor képviselő, Kincses László képviselő

 

A Polgármesteri Hivatal az előterjesztést nem megfelelően készítette el, ezért a képviselők visszavonták. De záros határidőn belül, soron kívüli ülésen újra tárgyalják, addig a Hivatal minden ehhez szükséges előfeltételt a Képviselő-testület elé tár.

 

1 h 27’20”-től

k) Bölcsődei férőhely bővítés

A Képviselő-testület támogatja a Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény Margaréta Bölcsődéjében a bölcsődei férőhelyek 2018. november 1-jétől egy csoporttal, 5 férőhellyel való bővítését.

Az EU-s pályázati beruházások befejezési határideje 2018. december 31.

 

1 h 32’40”-től

Közérdekű bejelentések

 

A Középiskola igazgatója 2019. január 14-től nyugdíjba vonul.

A LadányTV szakmai hibát vétett, amikor a biharfélegyházai Vasárnapi Iskola szervezőjeként nem kompetens személyt szólaltatott meg.

 

Orvosi tájékoztatás a nyugat-nílusi lázról.

 

Az 1/a tónál egyre nagyobb méretű építési törmelékeket helyeznek el.

 

A Sportcsarnoknál a szabadtéri kondipark területét nem tették rendbe.

A Gyógyfürdőhöz vezető járda térköves felújítása.

 

Részletes összefoglalás a Bene Gyula utcai botrányos építkezés mulasztásairól, szabálysértéseiről. Az SzGyF megyei igazgatója a lakosságot félrevezette a Fórumon. A pályázat dokumentumait nem küldte meg a polgármesternek.  

A lakosság érdekképviseletét az Önkormányzatnak kell ellátni.  (Az önkormányzati vagyon vonatkozásában is.)

A kialakult helyzet felelősei: a jegyző, a polgármester és az országgyűlési képviselő.

 

 

1 h 54’45”-től

Képviselői kérdések

 

Miért nem kérte vissza az Önkormányzat az állami területet? Ki mulasztotta el?

 

IV. Béla utca járdát mikor újítják fel?

 

A 4. főútnál lévő Püspökladány darus táblát benőtte a növényzet.

A Sportpálya edzőpályájának felújítását félbehagyták.

Lakossági kezdeményezésű helyszíni szemle lesz 2018. 09. 03-án a 8690. hrsz. önkormányzati tulajdonú dülőútnál.

 

A volt Szöőr-klinika elhanyagolt épületével valamit kell kezdeni. Műemlék jellegű épület ügyében nem történt azóta semmi.

A Fatelítő telep területét felveri a gyom. Hol tart az ügy a MÁV-nál?

 

A Kiss F. utcai kerékpárútnál kinek a feladata a parlagfűirtás?

 

II. rész - Féléves Költségvetési tájékoztató

 

Video megtekinthető:

youtu.be/GStYnPDUnC4

 

c) Előterjesztés a Püspökladány Város Önkormányzata tulajdonát képező 1970/1, 1970/2 helyrajzi számú ingatlanok értékesítéséről.

5’25”-től
d) Előterjesztés Püspökladány 2019-2033. időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési tervének jóváhagyásáról.
Elküldte-e a kijavított beszámolóját a TRV Zrt?

 

8’45”-től

2. Tájékoztató az önkormányzat 2018. I. féléves gazdálkodásáról.
Az aljegyző Szerepre kihelyezése következtében létrejött cserével mennyi megtakarítás keletkezett, és hova lett ez felhasználva?

Hogyan áll az Újtelepi rehabilitációs pályázat?

Sárréti Örökségünk projektben 20 millió Ft-ból mi fog megvalósulni?

A Keleti sori közvilágítás sorsa hol tart?

Táncsics utcai járda befejezése hogyan áll?

GESZ összehasonlítható féléves adataiból hogyan lehetséges a gyermekétkeztetési támogatás 10 milliós elmaradása?

Az iparűzési adónál beleköveteltük a vasútfelújítás adóját és szinte fillérre teljesült is.  Hogyan lehetett ezt így eltalálni?

Mennyi az Újtelepen nem működő orvosi rendelő rezsiköltsége? A helyettesítés hogy alakul?

A temperáló fűtés költségei?

GESZ dologi kiadásában 17 millió Ft-os különbség van. Hova tette a szemét a polgármester, hogy 2016-ban ezt nem vette észre?

Az utak építésnek közbeszerzéséről nem kellene a Testületnek dönteni?

A Tájékoztató Központ vállalkozási árbevétele elmaradásban van. Várható-e hogy teljesül?

 

Miért vagyunk elmaradva a TOP-os pályázatokkal?

A GESZ-nél 2016-ban miért nem fizették ki a rezsiszámlákat, és mi mást fizettek helyette…

2018-ban a bevételek a 63 %-a már bejött! 2016-ban durva összegeket elloptak…

A polgármesternek kötelessége lett volna tájékoztatni a lakosságot, hogy a GESZ volt vezetőjének ügyében pótmagánvádas eljárást kezdeményezett az Önkormányzat.

 

Felhívnám a figyelmet, hogy tüzetesen nézzék az útfelújítás folyamatát, nehogy árulás történjen!

 

A Tájékoztató Központnál 2 évvel ezelőtt 7-8 milliós vállalkozási bevétel teljesült, most rosszul gazdálkodott?

A GESZ iskolaműködtetési költségeit az Államnak meg kellett téríteni. Jó lett volna, ha az előző években is megtörtént volna a megfelelő tervezés és a takarékos gazdálkodás!

 

Startmunka-program sorvadó tevékenység. Többszáz millió Ft-os állami támogatást elköltöttünk a „Szél”-be….

 

41’22”-től
3. Különfélék.
a) Tájékoztató a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi működéséről.
    Előadó: Kovács Gyula elnök

 

Ki készítette ez a beszámolónak nevezett tartalomjegyzéket?

Milyen elképzelés van a következő évről?

Mire kapott évközbeni támogatást a Nemzetiségi Önkormányzat?

 

1. napirend: Polgármesteri jelentés

 

Video megtekinthető:

youtu.be/AkfcgxfRmbA

 

 

15’30”-től

Kérdések:

Mi lesz a HACS pályázat kulcsprojektje?

A Kakasfőző Fesztiválon kaptak-e az önkormányzattól pénzbeli segítséget egyes csapatok?

Ön szerint megvalósul-e a Bene Gyula utcában a pszichiátriai otthon?

Polgármester: Véleményem az, hogy…. (A hétfőn kapott levelet minden képviselő társamnak küldjük már el, hogy legyen ott MINDENKINÉL…) …beszélni kell bizottsági és képviselői szinten is, erre a levélre reagálni fogok az SzGyF felé. Városi szinten is vannak olyan kérdések mindannyiunk számára, amelyeket tisztázni kell. Egy levél formájában el kívánom küldeni még ma a Testületi ülésünk után. (19’00”-22’00”)

 

Miért nincsenek jelen az alpolgármesterek?

A Sportcsarnoknál a kondiparkot ki építi?

A Kakasfőző Fesztivál mennyibe került a városnak?

Az útépítésnél ki volt a másik két pályázó?

 

Az Államtitkár úrnak küldött egyeztetés kérésre érkezett e válasz?  Tegnapig nem érkezett.

A Segítő Kezek Társulásnak ki az intézményvezetője? Megbízással Tornyi Anita.

 

Több településen született döntéseket a polgármesterek nem képviselték. Van-e tudomása arról, hogy mi befolyásolta a döntésüket? Miért tartózkodhattak a döntésnél?

A Piacon lévő sorompó működik-e? Esténként randalírozók zavarják a környéket.

 

A Startmunka programnak ki a felelőse?

Hogyan halad az FMF -Johnson területszerzési egyeztetése?

Miért csak egy esetben jelezte a lakossági fórumot, de 3 soronkívüli ülést tartottunk miatta?

A felügyelő bizottságok féléves beszámolóját miért nem tárgyaljuk?

 

Polgármester: Nagyon sok egyeztetés volt, és én úgy látom, hogy még lesz is.

 

Milyen szerepe van a Paktumirodával kapcsolatban a polgármesternek?

A GESZ pályázat lezárásáról kérnék tájékoztatást.

A Segítő Kezek átadás átvétele hogyan lehet folyamatos, ha a vezető és helyettese szabadságon van?

A Ladányiak találkozójához városunk milyen támogatással járul hozzá?

 

Hogyan történt a lakosság tájékoztatása a szúnyogirtásról?

A Paktum iroda Irányító hatóságának ki az elnöke?

Hogyan állnak a TOP-os pályázatok? Milyen döntés született arról, hogy a további pályázatok ne járjanak ugyanúgy, hogy nem haladnak?

Mennyi a Paktum Iroda indikátorszáma, meddig kell, hogy teljesítsük és hány embert tudtunk elhelyezni a munka világába?

 

A Járási Hivatal tartott ellenőrzést a Startmunkánál. Nem érzékelhető-e személyi összeférhetetlenség?

A Lakossági Fórum meghívója köszönő viszonyban sincs a fórum összehívásának valós okával, a pszichiátriai betegek lakóotthonával. Mekkora mértékben érzi felelősnek magát hogy folyamatosan félrevezeti a lakosságot és a képviselő-testületet?

1 óra 7’-től Polgármester: Ezt az időpontot kaptuk vissza. Ha este lett volna, akkor be sem fértünk volna. Állami terület, építési engedélyek nem kellettek hozzá… A tájékoztatásról közel azonos a véleményünk mindenkivel. Mennyire érzi a felelősséget: Nem fogok tudni újat mondani. Nincs még meg az a jegyzőkönyv, ami az első lakossági fórumról készült, és a helyszíni bejárásról sem. Az elmúlt napokban megkereséssel éltem az SzGyF felé.

 

Az építkezés megkezdése előtt volt-e befogadó nyilatkozat? Mikor értesült először, hogy itt ilyen beruházás fog történni? Mikor tervezte tájékoztatni erről a képviselő-testületet?

Városfejlesztési Irodavezető: Nem találtunk ilyen nyilatkozatot..

Polgármester: A Fórumot nem mi szerveztük, külön a bizottsági elnökök részére kiküldésre került e-mail. A bejárásra a szoc. bizottság elnökét és az alpolgármestert delegáltam. Azóta hozzám ilyen befogadó nyilatkozat, e-mail, kérés, igény a Hivatalhoz nem érkezett. Ha kaptunk volna ilyen megkeresést, természetesen azonnal…

 

Ladány hogyan került be ebbe az EFOP pályázatba?

A nagy Fideszes vezetésnek jó lesz vadászkastélynak. Ha a választások előtt ezt elmondják, akkor lehet, hogy Bodó Sándor nem képviselő. Félretájékoztatták a lakosságot.

Polgármester: A hosszúháti telep kinek a tulajdonában van, nincs információm.

 

1 óra 17’30”-től

Vélemények:

2017. 01.31, 02. 14, és 02. 21-én is EFOP pályázatokról tárgyalt polgármesterekkel.

 

A 2017. 03.30-i SzGYF levél mellékleteként Önnek megküldték a Pályázati felhívást, de sem a levelet, sem a mellékletet nem küldte tovább a bizottságelnököknek.

 

Ha a Hivatalnak több, mint egy évvel korábban információja volt, akkor köteles erről bennünket tájékoztatni. Nem tudom elfogadni, hogy a város vezetője nincs az ismeretek birtokában.

 

A képviselő-testület tagjait nem tájékoztatta. De a terveket a Testületnek véleményezni kellett volna. Ki hatalmazta fel az akkori irodavezetőt, hogy véleményezze és visszaküldje úgy, hogy ne tájékoztassa a képviselő-testületet.

 

1 óra 28’45”-től

Polgármester: Úgy kezdte, hogy én magáról az építkezésről már tudtam a tavalyi évben.  Itt félreértés van, én lakossági fórumot mondtam… Nem építkezéssel kerestek meg bennünket. Nem kaptunk erről információt, hogy építkezés lesz…

 

A polgármester nagy nyilvánosság előtt hazudott!! (Részletek hamarosan...)

 

Városfejlesztési Irodavezető: A telekalakítási eljárást véleményezte, hogy az nem ellentétes a HÉSz-szel.

2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről: 10. § (1) * Tilos a joggal való visszaélés. E törvény alkalmazásában joggal való visszaélés különösen, ha az mások jogos érdekeinek csorbítására, érdekérvényesítési lehetőségeinek korlátozására, zaklatására, vélemény-nyilvánításának elfojtására irányul vagy ehhez vezet.

 

 

Az SzGyF azt nyilvánította ki, hogy az önkormányzat telkét sem fogadja el. Ezt aug. 10-én is tudhattuk volna már, akkor nem veszítünk ennyi időt.

Első lépésnek az építkezés leállításának kellett volna lenni, mindaddig, amíg az ügy nem rendeződik. Az emberek megint be lettek csapva. Ez nem jó irányba halad.

 

Valami nem stimmel a kommunikációban. 2 és fél órát csak ezzel az egy napirenddel töltünk. A Képviselő-testületnek tudnia kell, hogy a polgármester milyen ügyekben tárgyal.  Nem magánügy, a város ügye! A frakciódöntés miatt el fogom fogadni, de ezen sürgősen változtatni kell!

 

Titeket hétfőn megint bekábított valaki, és azóta megint máshol vagytok…

Aug. 10-én Dr. Verdó György félrevezette a lakosságot. Továbbá az összes hiányzó dokumentum azonnali átküldését ígérte, de azóta sem kaptuk meg.

Ön pedig változatlanul a felső parancsot tolja. Az Ön felelőssége egyszemélyes.

Ennél csak egy nagyobb felelős van: Bodó Sándor államtitkár – országgyűlési képviselő.

 

Polgármester: A fórum után Igazgató úr interjút adott a városi televíziónak. A rendezvény után mindenki elment…