2022 december

2022 december 15.    Önkormányzati ülés   II. rész

 

videofelvétel megtekinthető:

youtu.be/M1lq1wqpis8

 

2. Előterjesztés az önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének módosításáról.

3. Előterjesztés a 2023. évi belső ellenőrzési tervről.
    Előadó: Keserű László jegyző

4. Előterjesztés az önkormányzat 2023. I. félévi üléstervének jóváhagyásáról.
    Előadó: Tóth Lajos polgármester

5. Különfélék

a) Előterjesztés Püspökladány Város Önkormányzata tulajdonát képező 1881., 1882., 1884. és az 1872. hrsz-ú ingatlanok értékesítéséről.

b) Előterjesztés Püspökladány Város Önkormányzata tulajdonában lévő ingatlan értékesítéséről.

c) Előterjesztés Püspökladány Város Önkormányzata tulajdonában lévő 513/10. hrsz-ú ingatlanának telekalakítást követő értékesítéséről.

d) Előterjesztés önkormányzati közfoglalkoztatási programok 2023. évi pályázatáról.

e) Előterjesztés a közművelődésről szóló önkormányzati rendelet módosításáról.

f) Előterjesztés ellátási szerződésről.

g) Előterjesztés fejlesztési hitel szerződések módosításáról.

 

LEVETT NAPIREND
h) Előterjesztés intézmény átszervezéséről.

i) Előterjesztés a helyi iparűzési adóról, a magánszemélyek kommunális adójáról és az idegenforgalmi adóról szóló 10/2004. (III. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról.

j) Előterjesztés a talajterhelési díj helyi szabályairól szóló 9/2008. (III. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról.

k) Előterjesztés szakemberek részére kiutalt szolgálati bérlakás
    felülvizsgálatáról. /zárt ülés/     

2022 december 15.    Önkormányzati ülés   I. rész

videofelvétel megtekinthető:

youtu.be/2Tujx09lQEs

 

Bizottsági határozatok
Interpellációk

1. Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról,
    az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről.

    Előadó: Tóth Lajos polgármester

 

A LadányTV helyett elnézést kerünk a nézőktől az érthetőséget túl gyakran megzavaró zajhatások miatt.

Vadász Ferenc alpolgármester helyett elnézést kérünk, mert azt hitte: elég lenémítani a telefonját.

Tóth Lajos polgármester helyett is elnézést kerünk, mert az ülés eléjén nem szólította fel a képviselőket, hogy a telefonokat KAPCSOLJÁK ki.