A törvényesség őre

 

Püspökladány jegyzője és a Polgármesteri Hivatal vezetője közel két évtizede Keserű László. Ezen időszakban 3 polgármesterrel dolgozott együtt, jelenleg az ügyvezető alpolgármesterrel. A hosszú évek alatt kormányok mentek és jöttek, törvények és rendeletek százai keletkeztek, módosultak, vagy vesztették hatályukat.

 

2006. októberig a jegyző jogértelemezéseit a jogi végzettségű Dr. Molnár László polgármester ellenőrizte. Radikálisan romlott a helyzet 2006. októberben, amikor a jogban járatlan Arnóth Sándornak és 2/3-os politikai többségű Képviselő-testületének mutathatott volna irányt a jogértelmezésben.

Ez a kivételes állapot rövid ideig állhatott fenn, mert Arnóth Sándor gyorsan érvényesítette akaratát. Hatékonyan fordította maga javára az erőviszonyokat. A polgármestert szolgálta a hivatal és jegyzője, nem az Önkormányzatot és Püspökladány lakóit!

Átláthatatlan pályázatok, 1500 millió Ft-os kötvénykibocsájtás és hitelfelvételek. Bűncselekménysorozat, amelyet csak 10 év múlva zárt le jogerős ítélettel a Bíróság.

 

Mindez csupán a jéghegy csúcsa...

 

2011-től ismét jogban járatlan személy, Dombi Imréné került a polgármesteri székbe. Hatalmi követelésekkel érvényesítette akaratát a jegyző felett. Folyamatos nyomás alatt módosított helyi rendeletek, szabálytalan határozatok, eljárásbeli hibák szegélyezik tevékenységét.

2013 óta a jegyző munkáltatója is a polgármester, így a jegyző is bábja lett a szeszélyeinek és akaratának. A Képviselő-testület 8 fideszes képviselője automatikusan szavazta meg a városunk sorsát befolyásoló előterjesztéseket.

 

A hisztérikusan akaratos polgármesterasszony hatalmának erősítése érdekében a Szervezeti és Működési Szabályzat (SzMSz) módosításait is követelte. Ezek a változtatások nyújtottak "kiskapus" lehetőségeket a törvények kijátszására.

www.puspokladany.hu/onkormanyzat/rendelet/6_2013.pdf

 

A történeti áttekintés után néhány konkrét friss ügy, amelynek máris van és még lehet negatív hatása Püspökladányra:


www.puspokladany.hu/kozadat/kepviselo_testulet/kivonatok/2019/2019_01_31.pdf

 

1. oldal: Mintegy 12 millió Ft-os anyagi kár érte az Önkormányzatot, mert a Bíróság eljárási hibákat állapított meg a munkaügyi döntésben. Ezeket az eljárási hibákat a polgármesterasszony és a jegyző úr követhette el.

2. oldal: A „Püspökladány Településfejlesztési Koncepció 2019” című dokumentumról úgy döntött a Képviselő-testület,

c) Előterjesztés Püspökladány Város Új Településfejlesztési Koncepciójának jóváhagyásáról.

hogy a 18. oldalon benne szerepel:

"figyelembe kell venni a tervezett M4-es gyorsforgalmi út és a várost keleti irányban elkerülő 42-es számú főút új nyomvonalát, és ahhoz igazítva, de a már korábban előkészített gazdaságfejlesztésre kiajánlott területeket is felhasználva szükséges meghatározni ezen gazdasági területek pozícióját."

Ez a jóváhagyott határozat az érintett terület eladásáról szóló 1/2019. (I.10.) testületi döntéssel ellentétes, mert a 3,6 hektáros terület egy része (kb. 1 hektár) az elkerülő út nyomvonalában van, amelynek biztosítására született 88/2009. (VIII.27.) határozat figyelembe vételével készült a településfejlesztési koncepció.

A terület megvételére irányuló ajánlat befogadásától a megszavaztatásáig tartó időszakban a Polgármesteri Hivatal figyelmen kívül hagyta az érvényben lévő 88/2009. határozatot és a készülő településfejlesztési koncepciót is. A hibás eljárás az Önkormányzatnak veszteséget okozott.

 

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsági jelzés ellenére a jegyző nem reagált a jogi konfliktushelyzetre.

 

A legújabb 23/2019(II.14.) Képviselő-testületi határozat is törvénysértő módon jött létre:

www.puspokladany.hu/kozadat/kepviselo_testulet/kivonatok/2019/2019_02_14.pdf

3. oldalon lévő energetikai beruházás előterjesztését, amely az Önkormányzat költségvetését érintő kötelezettségvállalást tartalmaz,  nem tárgyalhatta meg a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság! (A másik két előterjesztést sem kapta meg.)

Az SzMSz 53.§ 2. bekezdése szerint:

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményezi

a) a pénzügyi kihatású,

b) a helyi adókkal kapcsolatos,

c) az önkormányzat gazdálkodásáról szóló előterjesztéseket.

 

A véleményezéshez a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság összehívása szükséges, de ez nem történt meg.

 

A bizottságok február 20-i ülésén képviselői kérdésre elhangzott irodavezetői válasz szerint a jegyző álláspontja: soron kívüli ülés összehívása előtt nem szükséges bizottsági ülést tartani, mert az SzMSz 7.§  7. pontja szerint:

A soron kívüli ülés napirendjére kerülő előterjesztés tárgyalásának – ha jogszabály másként nem rendelkezik - nem feltétele az előzetes bizottsági vélemény beszerzése.

 

A hangsúly azonban a feltételes kritériumon van: ha jogszabály másként nem rendelkezik...

A város Önkormányzatának SzMSz rendelete a legmagasabb szintű helyi jogszabály, amelynek kötelező eleme a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság megalakítása véleményezési és ellenőrzési jogkörökkel. Ezeket a részletesen megalkotott jogköröket nem írhatja felül egy - a törvényesség kijátszását elősegítő - félmondat ("nem feltétele"), hiszen az SzMSz konkrétan rendelkezik a Bizottságok jogairól és kötelességeiről.

52. §

(1) Az állandó bizottságok feladata, hogy folyamatosan segítsék a Képviselőtestület tevékenységét, illetve munkájának eredményességét.
 

A folyamatosság nem szakadhat meg egy soron kívüli döntésnél sem.

 
(2) Az állandó bizottság általános feladatai

c) Állást foglal, illetve véleményezi:

ca) a hatáskörébe tartozó képviselő-testületi előterjesztéseket,

cb) a Képviselő-testület által meghatározott rendelet-tervezeteket,

cc) a polgármester által előterjesztett, feladatkörét érintő javaslatokat, tervezeteket,

Ha a polgármester, vagy a képviselők 1/4-e hívja össze a soron kívüli ülést, azokban az esetekben is feladata van a bizottságoknak.

 

A Fideszes többségnek éveken keresztül  így lehetett sérteni a törvényt, ha a bizottság elnöke nem jelzett, automatikusan mindent megszavazhattak.

2019. január 21-étől működő ellenzéki többségű Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság nem tűri el a jogszabályok semmibevételét.

 

A "Törvényesség őrének" változtatnia kell eddig alkalmazott módszerein, több ponton módosítani kell az SzMSz-t. Ehhez azonban nélkülözhetetlen a minősített többség, amelynek előfeltétele a konszenzus a Képviselő-testületben.

 

Püspökladány Önkormányzatának legsúlyosabb törvényességi eljárásában - Dombi Imréné méltatlansági ügyében -

www.puspokladany.hu/kozadat/kepviselo_testulet/kivonatok/2018/2018_06_28.pdf

meghozott 11-0 arányú 52/2018.(VI.28) Képviselő-testületi döntést a Munkaügyi és közigazgatási Bíróság eljárási hibákra hivatkozva érvénytelenítette.


A Bíróság a legsúlyosabb hibának jelölte meg, hogy a döntés előtt a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságot nem hívták össze, ezért véleményt sem alkothatott az előterjesztésről:

"...nemcsak az SZMSZ, de maga az Mötv. is kötelező vizsgálati, javaslattételi feladatot ró jelen esetben a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságra, mely olyan garanciális eleme a méltatlansági eljárásnak, ami jogszerűen nem kerülhető ki; azaz ez az előzetes bizottsági vizsgálat az eljárásban nem mellőzhető."

 

A 2018. november 29-én alpolgármesteri tisztségéről lemondott Márkus Gábor szerint: Az Önkormányzatnak van hivatala és nem a Hivatalnak önkormányzata...

 

A megtörtént cselekedetekért több embert is súlyos felelősség terhel, a törvények betartásáért és betartatásáért a jegyző felelős.