2018. október  - Önkormányzat polgármester nélkül

20181025. Önkormányzati ülés II. rész- Új szelek lengedeznek

 

Video megtekinthető:

youtu.be/FZ9Hlo52WgI

 

f) Előterjesztés a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ közalkalmazotti létszámának bővítéséről.
Kérdések:

A Belső Ellenőrzés 4 fő technikai létszám hiányát is jelezte. Ezeket a tartós hiányokat, hogyan tudja felszámolni a Képviselő-testület? A Bentlakásos Otthonért ki volt a felelős: a volt intézményvezető, vagy a volt helyettese?

18’53”-től
g) Előterjesztés a szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokról szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítására.
Mik voltak azok a tapasztalatok, amelyek ezekre a módosításokra késztetnek?

26’02”-től
h) Előterjesztés általános iskolai beiskolázási körzetek véleményezéséről.   

 

27’05”-től

Felvett napirend: a Közbeszerzési Szabályzat módosításáról

Nincs abban ellentmondás, hogy a Bíráló Bizottságba eddig is a polgármester választhatta az Önkormányzat bizottságainak tagjait, most pedig tanácskozási jogot kapnánk?

 

35’40”-től

Képviselői kérdések

A HACS kulcsprojekt pályázatát sürgős-e beadni, mert most nem tárgyalunk róla?

Kaptunk-e bármilyen hivatalos megkeresést a Szociális államtitkár úrtól a Bene Gyula utcai építkezéssel kapcsolatban?

A közmunkaprogram munkavezetői hol és milyen tevékenységet milyen létszámmal folytatnak?

 

40’20”-től

Közérdekű bejelentések

Kincses László képviselő: A Bentlakásos Otthon belső ellenőrzési jelentésével kapcsolatban a múlt havi ülésen elhangzott mondatok közül több alkalommal hiányosan kerültek jegyzőkönyvezésre. Ki kell emelni, hogy Márkus alpolgármester úr nyilatkozata kétszer is hiányzik a jegyzőkönyvből.

 

Márkus Gábor alpolgármester: Az augusztus 16-i ülésen elhangzott mondataimat azóta is vállalom. Nem esett jól, hogy képviselő úr ilyen körítéssel tette fel a világhálóra. A város érdeke mást kívánt. Egy előre vetített, körüljárt dolog után az a helyzet alakulhatott volna ki, amit én nem nagyon szerettem volna. Ezért azt mondtam, hogy nyilvánvalóan a testületi ülést levezetem.

Bejelentettem, hogy az aug. 31-i ülésen nem fogok tudni részt venni. Alpolgármester kollégám pedig itt volt, csak akkor nem tartózkodott a teremben. Mindig el tudok számolni az időmmel és a mondataimmal. Nem szégyellem azt, ha egy döntésemet halasztani, vagy meg kell változtatni. Nincs bennem harag ezekért, csak kicsit legyen körültekintőbb.

 

Petőné Papp Margit tanácsnok: A Kvittek Zrt-vel kapcsolatos bírósági ítélet után városunk részére közel 13 millió Ft visszaigényelhető összeg megjelent forrásként. Bízom benne, hogy az intézkedés megtörtént, és ez az összeg rövid időn belül az Önkormányzat számlájára megérkezik.

 

A Zeke Ügyvédi Irodát megkerestük, további egyeztetést igényel az ügy.

 

20181025. Önkormányzati ülés I. rész

 

Átruházott hatáskörök visszavonása, új ügyvédi megbízás

 

Video megtekinthető:

youtu.be/04813_UBP9E

 

 

Az ülés előtt zárt körben folytatott tárgyalást a Képviselő-testület az új ügyvédi képviseletről.

 

 

Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő ülése 2018. október 25.  9.00 óra

Bizottsági határozatok

N a p i r e n d e k :

1. Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról,
    az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről.

    Előadó: Márkus Gábor alpolgármester

Kérdések:

Az alpolgármesterek között ki milyen feladatot vállalt a polgármester helyettesítésében?

Az államtitkár úrral és a Megyei Közgyűlés elnökével történt pályázati egyeztetés során a Bene Gyula utcai építkezés szóba jött-e bármilyen formában?

A HACS október 3-án következő ülését ki vezette le?

A Birkózó Diákolimpiának miért volt két napon is megnyitója?

Sárrétudvariban történt TOP pályázat átadása, a szomszéd település ennyivel előrébb tart?

Mikor kívánjuk betartani, végrehajtani a soron kívüli üléseken hozott határozatokat?

Miért nem kapnak lehetőséget a kivitelezések során a ladányi vállalkozók?

 

A lakosságot tájékoztatni szükséges a polgármester távollétének okáról, mikor fogja tudni végezni vállalt feladatát? A TOP pályázatokkal kapcsolatban is válaszokat kellene adni.

 

16’ 42”-től

Felvett napirend:

Előterjesztés a polgármesterre átruházott hatáskörök visszavonásának előkészítéséről.


20’ 45”-től
2. Beszámoló a Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum 2017. évi munkájáról.
    Előadó: Tányér József intézményvezető

Kérdések:

Nem volna-e helyesebb a beszámolót levenni a napirendről?

Az Ifjúsági Ház nyitvatartását hogyan befolyásolja a sok kötetlen jellegű rendezvény, van-e felügyelet, illetve van-e ilyenkor alkoholfogyasztás?

A pályázatoknál hogyan lehet a bevételek és kiadások összegének forintra egyezése?

Bizottsági ülésen nem kaptunk választ: Hogyan valósulnak meg a vezetői értekezletek?

Hány %-át teszi ki a hirdetési bevételeknek az Önkormányzat hirdetései?

Mennyit nyertek a pályázati nyilvánosságra és eddig mennyit használtak ebből fel?

Miért ennyire alultervezettek a bevételek?

400, vagy 2000 fő vett részt az Alakreform rendezvényen?

Hogyan létezik a bevételek sorában ekkora visszásság?

Nem tudjuk azt sem mennyi volt a rendezvény költsége?

Miért 873 ezer Ft a rezsiköltsége a Tájékoztató Központ lakásméretű helyiségének?

Meg tudják-e adni a Tájékoztató Központnál a diplomás minimálbért?

Az újság hirdetéseinek bevételeiből hiányzik 960 ezer Ft. Miért nem került bevételezésre?

Mikor kívánják visszaállítani a 2 hetenkénti újság megjelenést?

58’ 45”-től
3.  K ü l ö n f é l é k
a) Előterjesztés a Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény alapító okiratának módosításáról.
59’ 35”-től
b) Előterjesztés a Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény Margaréta Bölcsőde szakmai dokumentumának elfogadására.

1 h 01’04”-től
c) Előterjesztés a Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény közalkalmazotti létszámának bővítéséről.

1 h 04’35”-től
d) Előterjesztés Püspökladány Város Helyi Építési Szabályzatának jogharmonizáció keretében történt részbeni módosításáról.

1 h 05’25”-től

e) Előterjesztés az önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének módosításáról.
Kérdések:

A Házi Segítségnyújtás szociális segítés részéről visszavonás, a személyi gondozásnál jelentős többlet látható. Mi ennek a magyarázata?

A START-munka programról miért nem szól az előterjesztés? A Tájékoztató Központnál igényelnek és kapnak jelentős mennyiségű terményeket, termékeket.