2020. január

Hallgatott a polgármester a Darányi utca felújításának hiányosságáról

 

A januári Önkormányzati ülés - alig 2 percig tartó - elgondolkodtató eseménye volt a polgármester "válasza" képviselőnk interpellációjára.

Tóth Lajos polgármesternek nem sikerült betartani a 30 napos írásbeli válaszadási határidőt, de ez csak a kisebbik rossz.

Az igazán súlyos mulasztás, hogy levelében a feltett kérdésre nem adott választ: "Hogyan létezik az, hogy nem teljesen a kiviteli tervek alapján készült el?"

0.1 Interpelláció.pdf (284590)

Az Önkormányzatnál immár 14 éve alkalmazott cinikus mellébeszélés továbbra is folytatódik?

Független-e a polgármester, ha átveszi és folytatja a választópolgárok által is kritizált módszereket?

A válaszlevél 2 mellékletét szánta cáfolhatatlan szakmai érvelésnek?

 

Meghökkentően aggályos, hogy szóról szóra ugyanaz a felsorolás olvasható a kivitelező és a műszaki ellenőr válaszában. (Nem a Bajcsy utcával volt kapcsolatos a kérdés...)

Az önkormányzat által megbízott ellenőr nyilatkozata erősítheti a hiányos-szabálysértő kivitelezés gyanúját?

Kizárható-e az összebeszélés a kivitelező és a műszaki ellenőr között?

Miért nincsenek részletezett számszaki igazoló mellékletei a nyilatkozatoknak?

Miért nincs lepecsételve - hitelesítve - a műszaki ellenőr nyilatkozata?

A Darányi utcán el nem végzett munkát miért a Bajcsy utcán alkalmazott homokkavics beépítésével szándékozzák igazolni?

Milyen hivatalos szerv végezte a kikerülő anyag minőségi vizsgálatát?

Hova szállították, hol tárolják az utólag alkalmatlannak nevezett bontott anyagot?

A konkrét állításra - 6 454 300 Ft értékű munka nem lett elvégezve - miért nem adtak választ?

A nyilatkozatok dátuma 2019.12.18., akkor a polgármester miért késlekedett a válasszal 2020.01.15-ig (még 4 hétig)?

 

Kiemelten fontos kérdések:

A 2020. 01.30-én a napirendnél miért csak az eltűnt gázkazánokkal kapcsolatos eljárás állásáról beszélt a Jegyző?

Megfelelő-e a válaszadás az SzMSz 33. §-a szerint intézkedést igénylő önkormányzati feladatkörbe tartozó ügyben, ha a polgármester meg sem említette az útépítés szabálytalanságával kapcsolatos intézkedéseit?

Az elrendelt belső vizsgálat miért nem terjed ki a Darányi Ignác utcai útépítésre?

Végzett-e helyszíni ellenőrzést a Polgármesteri Hivatal apparátusa?

 

 

A kérdések sora tovább folytatható, de az eddigiekre is elvárhatóak a megfontolt, hiteles válaszok:

"tisztességgel és felelősséggel"...

 
 

2020.01.30. II. rész - Indul az átszervezés?

 

Videofelvétel megtekinthető:

youtu.be/k3gF6RLOkZ8

 

2. Előterjesztés a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról.
A Nemzetiségi Önkormányzat képviselői nem voltak jelen.

 

7’ 52”-től
3. Előterjesztés az önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének módosításáról.
Az Önkormányzat legfontosabb feladatairól szóló költségvetés módosítási napirendet méltatlanul rövid 3 perc alatt tárgyalta a hozzáértését mélyen titkoló Képviselő-testület.

 

10’58”-től
4. Különfélék.
   a) Előterjesztés önkormányzati feladatok áttekintéséről.
Vadász Ferenc főállású alpolgármester: „Határozott meggyőződésem, hogy az intézményeink gazdálkodását tekintve nincsen gond.”  Majd következő mondataival megcáfolta állítását: „Lehet-e valamit tenni, hogy a gazdálkodás még hatékonyabb lehessen. Sort kerítünk más intézményekre is. Nem kell nekünk belenyugodni abba, ami van…”

 

29’59”-től
   b) Előterjesztés önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatos döntés meghozatalára.              

Jegyző: Minden értékesítésre kijelölt bérlakás visszavonásra kerül, az értékesítés vonatkozásában.

 

48’40”-től

  c) Előterjesztés általános iskolai beiskolázási körzetek véleményezéséről.
 

53’59”-től

   d) Előterjesztés szakmai tervek jóváhagyásáról.
Kötelező pályázati előfinanszírozás kényszere

 

1 óra 05’15”-től

Felvett napirend: előterjesztés a jegyző építéshatósági feladatainak átadásáról

2020.03.01-től MEGSZŰNIK az építéshatóság Püspökladányban…

 

1 óra 12’12”-től

Felvett napirend: Előterjesztés a Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás társulási megállapodásának módosításáról

 

1 óra 13’43”-től

Felvett napirend: röntgengép javításáról

6,5 millió Ft-os javítási költséget okozott az SZTK-ban az áramingadozás…

 

 e) Előterjesztés szociális bérlakás bérleti szerződésének megszüntetése elleni fellebbezésről. (zárt ülés)

 

2020.01.30. Önkormányzati ülés - 4 új napirend felvételével       I. rész

 

Videofelvétel megtekinthető:

youtu.be/qKokeYJN3_Q

 

1. (felvett napirend) A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása.

 

A Képviselő-testületi ülés időpontjának módosítását azzal indokolták a kezdeményezők, hogy a Hivatali dolgozók leterheltségét szeretnék csökkenteni. (havonta egyszer...)

A valós szándékok megértését segítheti az az elgondolkodtató tény, hogy a képviselő-testület 6 tagja az önkormányzat alkalmazottja, vagy jogviszonyban áll az önkormányzattal:

 
Tóth Lajos        főállású polgármester
Vadász Ferenc főállású alpolgármester
Matkóné Dr. Antos Bernadett háziorvos
Győrfi Lajos                   Múzeum vezető
Ráczné Hegedűs Ilona  Segítő Kezek tagintézmény vezető
Kiss Zsigmond                GESZ alkalmazott
 

A 6 képviselő és a Hivatali apparátus érdekei egyezőek: kedvezőbb számukra, ha a Testületi ülés munkaidőben van.

(A másik 6 képviselőnek nem azonos mértékű munkahelyi problémát okozhat a változás.)

 

Ezek a képviselők becsületükre és lelkiismerükre tettek esküt, valamint, hogy Magyarország törvényeit betartják és másokkal is betartatják. Ha a napirendekkel kapcsolatban egyéni érdek merül fel, jelezni kellene az érintettséget és az érintett képviselő nem vehetne részt a szavazásban.

 

A jelenlegi Képviselő-testület tagjainak fele érintett, elfogult, vagy összeférhetetlen lehet. Mégsem jelezte senki az érintettségét...

A törvényesség őre - Keserű László jegyző - is hallgatott, mert haszonélvezője ennek a módosításnak.

 

25' 00-tól

2.

1. Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról,
    az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről.

    Előadó: Tóth Lajos polgármester

 

A polgármester több kérdésre csak többszöri képviselői kezdeményezésre adott választ.                  Az M4 autóúttal kapcsolatos Lakossági fórum szervezését a tervezők visszajelzésétől tette függővé.

Súlyos-bodó személyi konfliktusok jelei érzékelhetők!

 

2 h 01' 42 "-től

Interpellációra adott válaszok

A gázkazánokkal kapcsolatban a Polgármesteri Hivatal 2019.12.13-án feljelentést tett, a rendőrség a nyomozást lezárta. Belső vizsgálat is folyik.

 

Képviselői kérdések

közérdekű bejelentések,

interpellációk: A 2015-ben a vasútrekonstrukcióból az Önkormányzatnak átadott-de eltűnt tört betonnal kapcsolatban feljelentést kell tenni.

 
 
 
 
 
 

2020.01.30.  FRISS HÍR az Önkormányzati ülésről

 

A Meghívóban közzétett napirendektől eltérően, - azokat bővítve - több újabb napirendről tárgyaltak is a képviselők. (Amelyeknek előterjesztéseit nem ismerhették meg a város lakói)

N a p i r e n d e k :

1. Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról,
    az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről.

    Előadó: Tóth Lajos polgármester

2. Előterjesztés a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról.

3. Előterjesztés az önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének módosításáról.

4. Különfélék.

   a) Előterjesztés önkormányzati feladatok áttekintéséről.

   b) Előterjesztés önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatos döntés meghozatalára.

   c) Előterjesztés általános iskolai beiskolázási körzetek véleményezéséről.

   d) Előterjesztés szakmai tervek jóváhagyásáról.

   e) Előterjesztés szociális bérlakás bérleti szerződésének megszüntetése elleni fellebbezésről. (zárt ülés)

 

 

Ezek egyike volt a 2019.11.18-án elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása.

Az előterjesztő Vadász Ferenc főállású alpolgármester (több képviselő aláírásával) kezdeményezte az SzMSz 5. § 2. bekezdésének módosítását:

A soron következő testületi ülések időpontjának visszaváltoztatása a korábbi időpontra szimbolikus jelzés:

Az új Testület tagjai 2 hónap alatt belátták, hogy nem azon kell változtatni, ami évtizedek óta racionálisan működik.

Egyben cáfolják az új előterjesztéssel azt az érvelést, amivel novemberben 15 órára módosították az ülések kezdési időpontját.

 

A 2020.01.30-i testületi ülést az SzMSz rendeletet megsértve 13 órára hívta össze a polgármester. Az eredetileg 8, az új előterjesztésekkel 11 napirendi pont megtárgyalása 4 óra alatt történt meg.

Az érdeklődők február 1-jén szombaton 18 órakor és febr. 2-án vasárnap 10 órakor láthatják a városi TV csatornán, hogy a polgármesteri jelentés napirendje 1 órán túl is, hosszasan elhúzódott.

 

A 2019. november és decemberi testületi ülések nem nyúltak bele az éjszakába, de tény, hogy 18-19 óra között zárultak le.

 

Vajon a főállású megélhetési politikus mikor jött rá arra, hogy nem kellene az estéit "pazarolnia" a közügyekre, hanem úgy a jobb (neki), ha a jól megfizetett munkaidejében ülésezik a Képviselő-testület?

 
További részletek hamarosan...
 
 
 

100 nap: Torzuló tisztesség, romló közbizalom

 

2019. október 13-tól eltelt időszak első hetei látható tevékenység nélkül teltek el az új Önkormányzatban. Október 31-ig háttértárgyalások folytak, amelyek „eredménye”, hogy főállású alpolgármester is lett Püspökladányban.

Újabb három hét kellett ahhoz, hogy elfogadják a módosított Szervezeti és Működési Szabályzatot és a felálljanak a szakbizottságok.

A szabályokat és a választói csoportokat sértő eljárásban 4 bizottságot hoztak létre. Utólag ismertté vált, hogy az egyeztetésekből kihagyták több, mint 2000 püspökladányi választópolgár képviselőit. Nem vették figyelembe javaslataikat és a 4 bizottság (4 elnök, 8 külső tag) pártpolitikai érdekek szerint alakult meg.

A Fidesz akadálytalanul érvényesítette akaratát, mert a magát függetlennek hirdető polgármester nem törekedett kiegyensúlyozottságra, igazságosságra a tárgyalásokon. Vagy ha törekedett, akkor azonnal vereséget szenvedett, és így hangoztatott tisztessége máris beszennyeződött.

Az eltelt 100 napon a bizottságoknak háromszor nyílt volna lehetősége üléseiken megtárgyalni Püspökladány közügyeit, de sajnos tapasztalhatják a város lakói, hogy decemberben a Köznevelési bizottság, januárban a Szociális, valamint a Köznevelési Bizottság nem tartott ülést. Ezzel igazolva az előző testületben alkalmazott struktúra helyességét: nincs is szükség 4 bizottságra, az összevont humán ügyeket egyetlen bizottság is el tudná látni.

A Köznevelési, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság nem tárgyalta meg a kompetenciakörébe tartozó súlyos hiányosságokat megállapító belső ellenőrzési jelentést. (Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság napirendje):

https://www.puspokladany.hu/kozadat/kepviselo_testulet/bizottsagok/penzugy_ugyrend/eloterjesztesek/2020/2020_01_22/02.pdf

A törvényesség semmibevétele, hogy a Bizottság tagja a belső ellenőrzésben kifogásolt egyik tagintézmény vezetője, aki fideszes képviselőként - érintettség és elfogultság miatt - nem is szavazhatna a saját tevékenységét érintő napirendről.

A súlyos állapotú - több sebből vérző költségvetés megterhelésével Tóth Lajos polgármester és Vadász Ferenc főállású alpolgármester milliós pazarlásokat követetett el a 100 nap alatt csak azzal a szándékkal, hogy „holdudvaruk”  pluszjövedelemhez juthasson.

 

Az emberek jogos igazságérzete

 

Az elhíresült miniszterelnöki nyilatkozás szerint: mindenféle munka nélkül jutottak jövedelemhez ezek a bizottságelnökök és külső bizottsági tagok, míg más bizottságok elnökei és tagjai ugyanakkor „keccsölnek”...

Jól láthatóan, nem csak az egyenlő jogok és kötelességek, hanem az egyenlő munkáért egyenlő díjazás elvét is megsérti a „tisztességes” városvezető.

 

Mindezen negatív tapasztalásokat fokozza, hogy a 100 nap alatt nem sikerült megtalálni a Kis-Petőfi Iskolából eltűnt 3 gázkazánt és több tucatnyi leszerelt radiátort. (Ismeretlen tettes ellen feljelentést tettek…)

December legsúlyosabb morális hatású döntéseként az új - zöldfülű képviselők tájékozatlanságát kihasználva, visszalépési határozatot hozattak - az immár szimbolikus - Kvittek Zrt. kártérítési keresetének ügyében.

Szimbolikus, mert az új képviselő testület három tagja - különböző mértékben - érintettje a Kvittek-ügynek, amelynek részleteit a közpénzből működő Városi Tv és Újság módszeresen elhallgatta a város lakói elől.

Az idegenül csengő Kvittek-ügy = Arnóth Sándor által 13,7 millió Ft értékre elkövetett hűtlen kezeléses bűncselekmény-sorozat, amelyben a polgármester utasítására átutalt milliók jogtalan felhasználása miatt a cég vezetőjét a Bíróság jogerősen elítélte. A bírósági tárgyalás időszakában Dombi Imréné - a bűnügyben haszonélvezőként érintett - polgármester nem rendelt ki jogi képviselőt az Önkormányzat érdekeinek védelmére és kártérítést sem kezdeményezett.   

 

Az előző Képviselőtestület méltatlansági eljárást kezdeményezett Dombiné ellen. A 2019. nyarán kihirdetett pártpolitikai döntés - Dombiné és társai nem indulhattak az őszi választásokon - beigazolta a Képviselőtestület erkölcsi határozatainak alaposságát. 

De október 13-án más lett a rideg valóság: A bűncselekmény-sorozat egyes közreműködői jelenleg is befolyással vannak az önkormányzati döntésekre.

Nincs olyan közzétett önkormányzati határozat, amely kártérítési kereset benyújtását kezdeményezi a Kvittek Zrt. ellen, ezért ilyen keresetet visszavonni sem lehetséges. De ez a szándék jelzi a városvezetés erkölcsi állapotát.

 

Az új Képviselőtestületnek arról kellett volna döntést hoznia, hogy folytatja-e a Dombi Imréné sorozatos mulasztásai és törvénysértései miatti eljárást, vagy milyen módon változtatja polgári peres kártérítési eljárássá, miután Dombiné már nem polgármester…

De a képviselők többsége nem kívánja megnevezni a károk okozóit…

 

Elgondolkodtató tanulságok:

  1. Az önkormányzat jogi képviselőjét nem hívták meg a napirend tárgyalására.

  2. Nyilvános közlése ellenére a tájékoztatást nem Tóth Lajos polgármester tartotta, hanem a bűnügyben érintett jegyző.

  3. A Képviselőtestület 3 tagjának közvetlen, 5 tagjának közvetett információja van az ügy részleteiről, 4 tagjának lehetősége van megismerni a dokumentumokat.

 

Különös, hogy Tóth Lajos támogatói: Borsos László, Ráczné Fekete Ilona és Varga Zoltán az ülésterem szavazást demonstráló tábláján azonos oldalon szerepelnek a képviselői jogaikban korlátozott ellenzékiekkel.                                

Tóth Lajos nevét a Fidesz oldalán tüntették fel (Tóth Lajos + 6 fideszes), nyomatékosan hirdetve, hogy vele jött létre az önkormányzati többség

 
*UPDATE - kiigazítás:
A cikkünk közzététele után jelent meg az Önkormányzat honlapján a 2020.01.30-ra összehívott Testületi ülés napirendje.
Ismeretelen okból nem kerül a Képviselő-testület elé a belső ellenőrzési jelentés.
 
A Kulturális Bizottság 01.27-én hétfőn tartja ülését, de nem tárgyalja a belső ellenőrzési jelentést. (Az ülések időpontját az SzMSz rögzíti, 58.§ (1) szerint az összehívás így szabálytalan.)