2018.12.13. Fogyatkozik a Testület - III. rész

 

Video megtekinthető:

youtu.be/ttp3WkxNWYI

 

e) Előterjesztés az önkormányzati közfoglalkoztatási programok 2019. évi pályázatáról.

Ki fogja kiválasztani a munkavezetőket és mi alapján?

Hogy jön létre a fenttartás biztonsága csökkenő létszám mellett?

Miért nem szerepeltetik a baromfiállományt, illetve a termésmennyiségeket,

A juhállomány szinten tartása azt jelenti, hogy amennyi bárány születik, annyi felnőtt állatot vágnak le? Az adományozási szisztémát meg kell változtatni.

Mit őríz a 4 őr? Nincs-e jogi akadálya, hogy a 8 órán túl munkát vállaljanak?

Meg lehet-e oldani a kötelező pihenőidőt?

Miért szerepel a határozati javaslatban az önerő szükségessége?

 

14’40”-től

Belterületi út építése közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása

Mikor valósulhat meg és ehhez a Városüzemeltető Kft-nek milyen energiákat kell megmozgatni?

Mi a költségkülönbözet magyarázata? Látnunk kell a költségvetést.

 

22”25”-től

Helyi Építési szabályzat részbeni módosítása

A mellékelt térkép aktuális-e?

 

25’12”-től

Ingatlan bérbeadásáról szóló előterjesztés

Értesítették-e a szobrászművészt a telephelyváltozásról?

 

33’42”-től

Képviselői kérdések

Milyen okokból maradt el a Tényfeltáró Bizottság összehívása?

Külső bizottsági tagok bevonására, vagy más képviselők bevonására, a létszám pótlására milyen jogi lehetőség van?

Ki tehet erre javaslatot?

 

36’15”-től

Közérdekű bejelentések

Közterületi nyárfák kivágását jeleztem és tettem adományozási kezdeményezést, de eddig nem sikerült a tevékenységet megszervezni. A tüzifa még nem jutott el a rászorulókhoz.

 

A Jókai u. 14. előtt hatalmas kátyu van, ami rendkívül balesetveszélyes.

 

December 15-én 16 órától lesz az V. Krampusz-fesztivál.

December 16-án lesz az újszülöttek köszöntője a Művelődési Központban.

December 17-én a Rendezvényközpontban lesz az Év Mecénása díj átadása.

 

 

Zárt ülésen:

Munkácsy-díjra terjeszti fel a Képviselő-testület Győrfi Lajos szobrászművészt.

Ellenzéki képviselők sürgősségi előterjesztései

25/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelet alapján a Püspökladány 1970/1 hrsz-ú, az 1970/2 hrsz-ú és az 1969 hrsz-ú önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokat versenyeztetési eljárás keretében eladásra meghirdeti.

 

2018.12.13. Fogyatkozik a Képviselő-testület - II. rész

 

Video megtekinthető:

youtu.be/bzzYNBCbW98

 

5. K ü l ö n f é l é k
a) Beszámoló a Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény 2017/18. nevelési évben végzett munkájáról.

A Honvéd utcai felújítás ideje alatt hogyan biztosítják a gyermekek elhelyezését?

 

10'08"-től

b) Beszámoló a Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum 2017. évi munkájáról.

Megszűnt-e a mozitevékenység?

Miért nem tüntették fel a Művelődési Központnál is a képviselői fogadóórákat?

Milyen oktatás-képzésre gondolnak?

Szemrehányásnak szánta igazgató úr, hogy nem fogadtuk el a beszámolóját?

A nyári táboroztatáshoz az Ifiház rendelkezik helyiségekkel. Gondolkodnak-e az egész nyári foglalkoztatásban?

Lát-e lehetőséget arra, hogy az ellenzék véleménye, javaslata is megjelenjen a következő évi programokban?

Nagyon eltérő a látogatottság, miért tapasztalható hónapról-hónapra jelentős hullámzás?

Miért csak Karácsony kapcsán kérdezik meg az ellenzéki képviselőket?

Lát-e lehetőséget arra, hogy januárban Lakossági Fórum jöhessen létre?

 

35’35”-től
c)  Előterjesztés a közterületek használatáról szóló önkormányzati rendelet elfogadására.
 

38’50”-től

d) Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő közutak nem közlekedési célú igénybevétele esetén fizetendő díjakról szóló önkormányzati rendelet elfogadására.

 

Folytatás hamarosan...

2018.12.13. Fogyatkozik a Képviselő-testület

 
Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő ülése 2018. december 13-án (csütörtök) de. 9.00 óra.

 

Video megtekinthető:

youtu.be/dIu_CFcGdgw


Rásó János lemondó levele

 

Tisztelt Jegyző úr! 

Az elmúlt néhány hétben folyamatos atrocitásokat kellett elviselnem, amelyekkel kapcsolatban természetesen megtettem a szükséges jogi lépéseket. Azonban, mivel az utóbbi néhány napban ezek az atrocitások a családomat is megcélozták, így első sorban az ő védelmük és nyugalmuk érdekében a mai nappal lemondok az alpolgármesteri címemről.

 

06’12”-től

Márkus Gábor bejelentése:

 

2018.12.13-i nappal független képviselőként kívánok dolgozni a Testületben.
 

Az ellenzék által beterjesztett napirendeket nem az ülés elejére tűzték ki.

 

N a p i r e n d e k:

06’40”-től

1. Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról,
    az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről.

Kérdések:

Kezdődött-e már tárgyalás a pszichiátriai lakóépületek telekcseréjének ügyében?

Tervezünk-e ilyen egyeztetést a szomszédos Önkormányzattal?

 

23’00”-től
2. Előterjesztés az önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének módosításáról.

Kérdések:

Az évközben elszenvedett veszteségeket meg kell téríttetni. Az ellenzéki képviselők költségvetés-módosítási napirendet nem támogatják.

Hogyan fog a lakossági fűtéstámogatás megvalósulni?

Hogyan lesz további együttműködés, ha az ellenzék zsarol?

A működési hiányt nem lehet az iparűzési adóból finanszírozni. Az ellenék soha nem szavazta meg a költségvetést, ezért visszautasítjuk  a zsarolás kifejezést.

Az 1/a tó művelési ágból kivonása milyen forrásból történik?

A zsarolás enyhén túlzó kifejezés, ezt a helyzetet nem mi alakítottuk ki. Javaslom, hogy ezt a napirendet helyezzük át, az ülés utolsó napirendjeként tárgyaljuk.

 

Kérem ezt bírálják felül, erre próbáltam utalni.

 

Azért a zárt napirendek után tárgyaljuk meg a költségvetés-módosítást, mert összefügg és a technikai szünet sok minden megtárgyalására ad lehetőséget.

 

Ezek az anyagok nem fognak változni… Szavazzunk az ügyrendi javaslatról.


38’20”-től
3. Előterjesztés a 2019. évi belső ellenőrzési tervről.

Példátlan, hogy a testületi határozatokat a vezetők felülírják, és döntésük indokait nem hozzák a testület elé...

 

49’00”-től
4. Előterjesztés az önkormányzat 2019. I. félévi üléstervének jóváhagyásáról.

 

Folytatás hamarosan...