Időközi önkormányzati képviselő választás 2019.03.24.

Függetlennek álcázott pártkatonák

 

A 2019. március 24-i időközi önkormányzati képviselő választás kampányában megjelentek a jelöltek bemutatkozó szórólapjai. Mindkét körzetben van magát "függetlenként" regisztráló jelölt, aki saját szórólapján bevallja, hogy Fidesz-tag, illetve tisztségviselő is.

 

A megkésett-késleltetett kinyilvánítás - "coming out" - cáfolhatatlan bizonyíték arra, hogy az aláírásgyűjtéskor és a regisztrációkor megtéveszthettek választópolgárokat és a Helyi Választási Bizottságot is.

 

A bemutatkozások további önbevallásokat és önleleplezéseket is tartalmaznak.

 

1. Dienes Zoltán 5. sz. választókerület:

Jobboldali polgári értékrendje lelkiismeretfurdalás nélkül elviseli, hogy helyi Fidesz alelnök pártpozíciója mellett "civil" egyesületi alelnök is lehetett. Az egyesülete évekig rendezte a Polgári Bált, láthatóan pártmegbízatásként, mégis megalázkodva tűrte, hogy Kiss Zsigmond, a helyi Fidesz elnöke 2019. januárban úgy döntött: nem lesz Polgári Bál, helyette Városi Bálnak nevezik át. (Az egyesület elnöke is Fidesz-tag és önkormányzati képviselő)
 
A "hála" nem is maradt el: A pártelnök-alpolgármester Kiss Zsigmonddal együtt leváltották a Fidesz alapszervezet vezetőségéből.
Részlet a politikai helyzet megértéséhez. Önkormányzati ülés jegyzőkönyve 12-13. oldal:
 
Dienes Zoltán a Püspökladányi Tájékoztató Központban (PTK) dolgozott 8 évig, ezzel tartósan kiszolgálta a Fidesz érdekeit, cenzúrázta az újságot és a televízió adásait. A demokratikus szólásszabadság ellen elkövetett súlyos bűnök után 3 évre "eltűnt" Ladány közéletéből, de a tulajdonában lévő Sárrét Rádió bezárásáig még manipulálhatta a hallgatókat.
 
Eltűnésének fő oka, hogy 2015. novemberben a polgármester bizalmának megszűnése miatt távozó PTK vezető közvetlen munkatársa és üzlettársa volt. A PTK-ban súlyos pénzügyi visszaéléseket tárt fel a belső ellenőrzési vizsgálat.
Néhány hónapra elcsitult ez a személyes konfliktus, de a polgármester körül is fogyott a levegő. Bírósági ítélet mondta ki, hogy Püspökladány Önkormányzatánál hűtlen kezelés bűncselekmény-sorozat történt.
2017. szeptemberben a helyi Fidesz alapszervezete leváltotta Dombi Imrénét és Kiss Zsigmondot választotta meg, egyik alelnöke Dienes Zoltán lett.
 
 
Ilyen élettörténet után szórólapján hirdeti: Neki (nekünk???) Püspökladány az első...  A Fidesz-szlogen használata mindent elárul!
 

2. Szabó János 7. sz. választókerület:

Csak most a szórólapján vallja be, hogy Fidesz-tag, de azzal nem dicsekszik, hogy a helyi Fidesz alelnöke lett. (Dienes Zoltán leváltása miatt)

Közli, hogy Pénzügyi Bizottsági tagként szembesült a városunkat "érintő" pénzügyi nehézségekkel, de azt nem ismeri be, hogy a pazarló pénzügyi döntéseket támogatta, kritikát nem fogalmazott meg, hasznos javaslatai nem voltak. Pártkatonaként megszavazta a pénzügyi helyzet romlását.
 
4 év bizottsági tagság után most "felismeri", hogy csak az iparosodás teheti sikeressé városunkat.
Majd homályos kritikát fogalmaz meg köpönyegforgató politikusokról, egyenes beszédről és a város tiszteletéről...
Szabó János ilyen módszerrel kritizálja a Fidesz alapszervezetét és a Fidesz önkormányzati frakcióját, amelynek tagja évek óta.                          A felelősséget akarja magáról elhárítani.
Méltatlan tevékenységét újabb hazugsággal próbálja hitelessé tenni: "Döntsünk közösen."
 

A Fideszben parancsuralom van, amely kizárja a közös döntéseket. Csak az egyetértés látszatát akarják felmutatni.


A választópolgárok figyelmébe ajánljuk a Fidesz Alapszabályát:

 
9.§
(3) Kizárási javaslat nélkül megszűnik annak a tagnak a tagsági viszonya, aki - a Szövetségen belül arra felhatalmazott testülettel történő előzetes egyeztetés és annak hozzájárulása nélkül -, az Európai Parlamenti, az országgyűlési, vagy az önkormányzati választásokon bármely más szervezet képviseletében, vagy független jelöltként, akár egyéniben, akár listán jelölteti magát a Szövetség hivatalos jelöltjével szemben. A tagsági viszony a jelöltként történő hivatalos bejelentés napján szűnik meg.
10.§
(1) A tag kizárható a Szövetségből, ha:
a) a Szövetség Alapszabályát, programját, a Szövetség érdekeit, illetve jó hírét egyébként súlyosan sértő magatartást tanúsít;
15.§
(2) A Szövetség tagjának kötelessége, hogy:
a) ne veszélyeztesse a Szövetség céljának megvalósítását és a Szövetség tevékenységét, és a lehetőségeihez mérten segítse a Szövetség céljainak megvalósulását;
 

A választópolgárok megtévesztését célzó döntést az 5. Választókerület elnöke Bodó Sándor országgyűlési képviselő közölte: a Fidesz nem indít hivatalos jelölteket...

 

A választópolgároknak lehetősége van eldönteni: miért tagadja meg a Fidesz a képviselő-jelöltjeit, ha Fidesz-tagnak alkamasnak tartják őket?

 

A választópolgárok megtévesztését célzó döntést is a pártvezető hozza meg!             2019. január óta a Budai Várban...

Tisztelt Választópolgárok!


Püspökladány Város Helyi Választási Bizottsága 2019. január 7. napján tartott ülésén kitűzte a Püspökladány Város 05. és 07. számú egyéni választókerületében tartandó időközi önkormányzati képviselőválasztást. A választás napja: 2019. március 24. (vasárnap).

Nincsenek pártjelöltek?

 

A Helyi Választási Bizottság közzétette a képviselő-jelöltek névsorát, amelyen - meghökkentő, egyben elgondolkodtató módon - csak független jelöltek neve olvasható.

 

5 sz. választókerület             7. sz. választókerület

1. Bere Gyula                                  Szabó János

2. Borsos László                       Dr. Szűcs Ernő Zoltán

3. Dienes Zoltán                             Varga Zoltán

4. Makai Ildikó

5. Szabó Zoltán

6. Tóth Ferenc

 

A felsorolásból érzékelhetően az 5. sz. választókerületben erősebben izzik a közhangulat. Növekszik annak gyanúja, hogy a 6 személy közül 3-4 is Fidesz kötődésű lehet, közöttük párttag is van.

 

Miért teszi, miért teheti mindezt a kormányzó párt helyi szervezete?

 

Az elmúlt hónapok botrányai alapos magyarázatot adnak a kérdésre, mert 2017. szeptemberben erős belharc során leváltották Dombi Imrénét a városi Fidesz alapszervezet elnöki tisztségéről. A régi-új elnök Kiss Zsigmond, egyik alelnöke Dienes Zoltán lett.

Az önkormányzati frakcióvezetés is megváltozott: Márkus Gábor helyett Kovács Krisztina vette át az önkormányzati ügyek eldöntéséhez fontos szerepkört.

2018. június 28. a legerősebb jelzés Dombi Imréné polgármesteri tevékenységének fenntarthatatlansága felé: Ellenzéki kezdeményezésre a Képviselő-testület minden tagja egyhangúlag 11 - 0 arányban döntött Dombiné méltatlanságáról.

www.puspokladany.hu/kozadat/kepviselo_testulet/kivonatok/2018/2018_06_28.pdf

A döntés utóélete, - bírósági megtámadása, a jegyző és a polgármester eljárási szabálysértése - viharos reakciókat váltott ki az Fideszben is. A nyár nagyhatású eseményét követte a legnagyobb: a Bene Gy. utcai eltitkolt célú építkezés ügyének kirobbanása.

Az események rohamtempóban zajlottak: Márkus Gábor belengette, ám mégis halogatta lemondását, de Dombi Imréné táppénzre menekülésével szeptember 26-án meghiúsította az alpolgármester távozását.

Márkus Gábor néhány hétig látta el az ügyvezetői feladatkört, de érzékelte a kudarcveszélyt, ezért jelezte: nem folytatja tovább.

2018. november 29-én új alpolgármester választása került napirendre. A Fideszben zajló kiválasztási folyamat részletei nem ismertek, de Petőné Papp Margit egyszemélyes jelölése azt jelezte: a Bene Gy. utcai botrány fő felelősét, Rásó Jánost nem akarják elmozdítani alpolgármesteri pozíciójából. A kritika nélküli - etikátlan jelölési eljárást az ellenzék nehezményezte: 4 nem szavazattal. Az ülésteremben jelen lévő 7 fideszes képviselő rendelkezett a minősített többséggel és a döntés jogával is. Mégsem kapta meg tőlük a 7 szavazatot Petőné Papp Margit, aki ezek után lemondott minden önkormányzati tisztségéről. (De Rásó János alpolgármester maradt...még két hétig.)

December 1. napján az új alpolgármester választáson Kiss Zsigmond megkapta a minősített többséget, azonban a másik jelöltet Dr. Lente Pétert a fideszes képviselők nem szavazták meg! (Második kísérletre 2019. január 21-én mégis alpolgármester lett.)

Az ellenzéki képviselők lemondásra szólították fel Rásó Jánost, aki 2018. december 13-án írásban megvált az alpolgármesterségtől. Néhány nap múlva Márkus Gábor jelezte, hogy a képviselőségéről is lemond, ezért már 2 körzetben kell kiírni az időközi választást. A karácsonyi ünnepek alatt Rásó Jánosnak nem szólalt meg a lelkiismerete, húzta az időt és csak 2019. február 18-án mondott le a képviselőségéről, ezért a 2. sz. választókerületben már nem lehet új képviselőt választani.

Kiss Zsigmond alpolgármester 2019. január 31-én bejelentette, hogy fontos közfeladatai miatt nem kíván a helyi Fidesz elnöke lenni. De történt még valami: már nem Dienes Zoltán az alapszervezet alelnöke. Ellenben Szabó János alelnök lehet.

 

Ezek a sorozatos események juttatták oda a Fidesz államtitkár- országgyűlési képviselőt, hogy a Fidesz színeiben nem akar indítani jelölteket a március 24-i időközi választásra. De népmesei módon: hozott is, meg nem is... alapon - mindkét körzetben "támogat" független jelöltet.

"Véletlenül" éppen a néhány napja leváltott alelnököt és az új alelnököt.

 

 

Semmi nem az, mint aminek látszik

 

Mert függetlenként indulni azt jelenti, hogy nincs mögötte jelölő szervezet... De kifürkészhetetlen módon lehet bőségesen pénz, paripa, fegyver...

Az országgyűlési képviselő független jelölteket támogat és a lelkiismerete nem szólal meg: ezzel megtéveszti a választópolgárokat, becstelen úton jár, csalással akarja a választást befolyásolni!

Semmibe veszi, megszegi a képviselői esküt: "Becsületemre és lelkiismeretemre fogadom..."

 

 

Ezt az időközi választást amiatt kellett kiírni, mert a Fidesz-hűség pártparancsának betartása 12 évig fontosabb volt, mint Püspökladány sorsa. A lemondások ennek a beismerései, mégis: hogyan képzelheti a fideszes országgyűlési képviselő, hogy városunk kizsigerelése újabb pártkatonákkal ugyanígy folytatható?

 

   Egyesületünk elhatárolódik az álcázott pártvezetők független jelöltként indulásától: Aki egy párt tagja, az a pártja érdekeit képviseli, ezért nem alkalmas és nem méltó a független képviselőségre!

A jelöltség megszerzéséért gyűjtött aláírásokat független jelöltként szerezték meg. A Helyi Választási Bizottságnál mindkét személyt függetlenként regisztrálták. Cselekedetükkel megsértették az Önkormányzati törvény összeférhetetlenségi alapszabályát:

36. § (1) Az önkormányzati képviselő, valamint a képviselő-testület bizottságának nem képviselő tagja nem folytathat olyan tevékenységet, amely a feladatainak ellátásához szükséges közbizalmat megingathatja,

 

Felszólítjuk a Fideszt: hagyja abba a lakosság becsapását, fejezze be az emberek félrevezetését!

 
 

A választópolgárok megfontolt döntésén múlik: bújtatott pártkatonákat, vagy valóban független jelölteket választanak a Képviselő-testületbe március 24-én.