2021. október

2021.11.03. Önkormányzati ülés - II. rész                                        A kulcsszereplő - a titokzatos jogi tanácsadó

 

 

Videofelvétel megtekinthető:

youtu.be/SG1at1uM_Pk

 
 

2. Tájékoztató az önkormányzat 2021. III. negyedéves költségvetési gazdálkodásáról.
 

Kiss Zsigmond - Az eredeti Testületi ülés napján mennyi volt a folyószámlahitelünk?

Balázs Sándor - A nagy kiingások nem veszélyeztetik-e a működésünket?

 

Kiss Zsigmond - A REKI pályázatból 58 millió Ft-ot a Városüzemeltető Kft. gázszámlájára próbálunk igényelni?

Balázs Sándor - A HACS főprojekt 60 millió Ft-ja benne van-e?

 

Szavazás: 9 igen, 2 nem

 

11 perc 15"-től

3. Különfélék
a) Előterjesztés az önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének módosítására.
 

Kérdés nem volt...

 

19 perc 50"-től

KÖZMEGHALLGATÁS

 

Kincses László, az M4-est Biharnak! Civil Egyesület elnöke:

Másfél évvel ezelőtt volt utoljára Közmeghallgatás. Azóta eldőlt az M4 autóút sorsa. 2020. júniusban az M4 Tervzsüri tanács ülésére miért nem ment el polgármester úr, pedig azt ígérte, hogy fontos változásokat kíván ott bejelenteni, és harcolni fog az elkerülő útért, amely az Ipari Park érdekében lett volna fontos. 2020. októberben megszületett a kiviteli engedély, ugyanakkor beadták a karcagiak a nyomvonalmódósításukat.  Másfél év halasztást szenvedett az M4 autóút a püspökladányi szakaszon. Elmaradtak a Közmeghallgatások az autóúttal kapcsolatban.

Nyírbátor 12 ezer lakosú település, 57 hektáros Ipari Parkja van, 2006-ban hozzáfogtak, 6 évvel később ért oda az (M3) autópálya. Mi Nyírbátorhoz képest már 3 és fél évvel vagyunk lemaradva. Nyírbátorban 4500-an dolgoznak az Ipari Parkban és a város adóbevétele 1800 millió Ft, hatszorosa a püspökladányinak. Ott 800 lakásos lakóparkot építenek, Nyírbátor 2000-3000 fővel gyarapodik.

Mondhatnék más példát: Mátészalka, Kisújszállás, Karcag, Ebes - mindegyik a vasút és az út közé építette Ipari Parkját. Csak Püspökladány az, aki - a jelen állás szerint - a vasúti ipari park közelítést elhanyagolja. Itt vasúti csomópont van, 150 évig a prosperálás a vasúttól történt, és most látványosan el akarunk szakadni tőle egy olyan ígéretért, - amit már 15 éve ígérgetnek, bárki, - hogy majd az M4!

Az Ipari Parki koncepciót többször át kell beszélni, mi kezdeményeztük három Egyesület részéről már tavaly is, meg az idén is, hogy mielőtt a kijelölés megtörténik, kibeszéljük a dolgokat, és most azt látom, hogy sem szakértői vélemény, sem a város Főépítészének az állásfoglalása, mind-mind hiányzik!

És még ezen kívül is hiányzik valami: az AKARAT, a város érdekében. Itt valakik "más" érdekében történnek az "akaratok", amelyek ilyen döcögősen működnek. A két telephellyel egyet tudunk érteni, de akkor az egyik az M4-nél, a másik a vasútnál és majd - Nyírbátor példája azt mondja 15 éven belül - a két terület között 2 km van, a közte levő az 57 hektár...

Hogy ezért az 57 hektárért ki mit tett meg a város érdekében, a jövő érdekében, az a nagy kérdés.

 

Polgármester:

Az M4 autóúttal kapcsolatos kérdésre nem válaszolt.

Ezek húsbavágó kérdések, sajnáljuk, hogy korábban ebben nem voltak határozott kezdeményezések. Sok tényezőt kell egyidőben figyelembe venni, további szakmai mérlegelésekre is sor kell kerüljön. Világossá vált, hogy a 78 hektáros területünket átminősíteni nem lehetséges. A vasút közvetlen környezetében minden törekvésünk ellenére nem tudtuk realizálni. A Kistagnak száz valahány tulajdonosa van, azoknak birtokbavétele reménytelen néhány éves időtávlatban, ezért igyekszünk olyan területet keresni, ahol a hamarosan megnyíló pályázatból tudunk indulni, legalábbis első lépésként.

Köszönöm, hogy többen figyelemmel kísérik ezt a folyamatot, lehetne többet konzultálni, elfogadom, hogy talán szélesebb körben kellene ezeket a szakmai konzultációkat lefolytatni. Egyet nem fogadok el, hogy ezt nem tartjuk fontosnak: a legfontosabb a város érdekében.
 

Szavazás: 11 igen

 

30 perc 25"-től

b) Előterjesztés a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. személyi kérdéseiről.
 

A határozati javaslat 1. pontjáról a Városfejlesztési bizottság nem foglalt állást.

 

Kiss Zsigmond - 1. Mi indokolta a második ügyvezető megbízását?

                       2. A könyvvizsgáló szerződése lejárt-e, nem okoz esetleg peres ügyet?

                       3. Jelenleg ki a Városüzemeltető Kft. ügyvédje?

Balázs Sándor - Az új ügyvezető kinevezésével ez a jogsértés megtörtént, ki az, aki tudta ezt, vagy ki az, aki nem tájékozódott?

Szeretnék a szakhatósági megkeresésekről és az ügyvédi egyeztetésekról írásos tájékoztatót kérni.

Kiss Zsigmond - Nem kaptam választ, hogy ki a Kft. ügyvédje?

Ki fogja leigazolni az ügyvezetőnek a 2 év szakmai gyakorlatot a beiskolázásához?

 

Elek István ügyvezető: Október 1-től a Kft. ügyvédi pozícióját dr. Varga Miklós látja el.

 

Kiss Zsigmond - Aki összeférhetetlen módon az Önkormányzat jogi képviselője is. Haladunk a lejtőn.

Balázs Sándor - A törvényi szabályosságot igazolni kell tudni.

Kiss Zsigmond - Nem egyeztették a személlyel, aki fel van háborodva ettől az eljárástól.

Miért a Városfejlesztési Bizottság tárgyalta, mikor személyi és pénzügyi kérdésekről szól az előterjesztés?

Pályáztatás nélkül nevezték ki az ügyvezetőt.

 
 

Szavazás: 6 igen, 1 nem, 4 tartózkodás

A képviselő-testület az előterjesztés 2. pontját nem fogadta el.

www.puspokladany.eu/kozadat/kepviselo_testulet/kivonatok/2021/2021_11_03.pdf

 

Kiss Zsigmond ügyrendi hozzászólás - Nem emlékszem arra, hogy az 1. pontot levettük volna napirendről. Az, hogy a bizottság figyelmen kívül hagyta, az nem elég...

Jegyző: Nem kell szavazni róla, mert okafogyottá vált. Nem akartuk átírni az előterjesztést...

 

Balázs Sándor ügyrendi hozzászólás - Nem kaptunk írásos értesítést a változásokról. Nem ez az eljárásrend...

 

1 óra 01' 10"-től

c) Előterjesztés általános iskolai beiskolázási körzetek véleményezéséről.

Szavazás: 11 igen


1 óra 03' 10"-től

d) Előterjesztés a 2021. évi téli igazgatási szünet elrendeléséről.

Szavazás: 11 igen


1 óra 04' 35"-től
e) Előterjesztés a nem szociális alapon nyújtott támogatások szabályairól szóló rendelet alkotásáról.

Szavazás: 11 igen

 

1 óra 10' 02"-től

f) Előterjesztés szociális tárgyú rendelet módosításáról.

Szavazás: 11 igen

 
 

1 óra 13' 43"-től

SZÜNET

 

g) Tanulmány intézmények átszervezési lehetőségéről.

Ráczné Fekete Ilona - A Segítő Kezek Társulás tagszervezetei értesültek-e az átszervezésről?

Kiss Zsigmond - A GESZ - 2011-es törvény szerint - törvénytelenül látja el a Segítő Kezek Társulás könyvelését.  Mi volt az oka, ki a felelős, történik-e felelősségre vonás?

 

Jegyző: Az Államkincstárral egyeztettük. Ehhez a helyzethez kell most hozzáigazítani...

Polgármester: Csak 2 évre látok vissza. Nekem információm eddig erre nem volt.

 

Balázs Sándor - Javaslat: Évente gazdasági tájékoztatót tartsanak a munkájukról.

Varga Zoltán - A jogszabály szerint okafogyottá vált az előterjesztés egy része. Indítványozom, hogy külön szavazzunk a 2 pontról.

 

Balázs Sándor - Történtek módosító javaslatok, amelyeket külön meg kell szavazni.

 
 

Szavazás: Gazdasági tájékoztató kiegészítése 4 igen, 5 nem, 2 tartózkodással nem kapott támogatást.

 I. pont:  8 igen, 1 nem, 2 tartózkodás

 

II. pont: módosítás 9 igen, 0 nem, 2 tartózkodás

             9 igen, 0 nem, 2 tartózkodás

 
 

1 óra 37' 10"-től

h) A településrendezési eszközök 2021. évi módosításáról

 

Balázs Sándor - Okafogyottá vált jelzésem, egyetértek a d pont viszavonásával. A Testületnek erről állást kell foglalnia.

Matkóné Dr. Antos Bernadett - Ha a d pontról nem határozunk, akkor az e pont is ehhez tartozik.

 

Balázs Sándor - Mi szolgáltatott alapot arra, hogy az a pontban jelzett területet át kell sorolni?

                      Mekkora ennek a módosításnak a költsége?

 

Szavazás: módosítás 11 igen

                              11 igen

 

A polgármester a napirendek után - jegyzőkönyvön kívüli - tájékoztatást tartott a képviselőknek...

2021.11.03. Önkormányzati ülés - I. rész

 

Videofelvétel megtekinthető:

youtu.be/q6aNUTlq8-A

 
 

Bizottsági határozatok (Nem hozták nyilvánosságra)


Interpellációk

 

Tóth Lajos polgármester elmagyarázta az ülés 11.03-ra halasztásának okait.  A bizottságok három plusz előterjesztést tárgyaltak, a polgármester mégis "úgy ítélte meg" közülük csak egyet terjeszt (3/h) a Képviselő-testület elé, azt is módosításokkal.

Nem kerültek napirendre a az 53 millió Ft-os értékvesztést okozó földterület elcserélését és az önkormányzati lakások értékbecslését és eladási szándékát tartalmazó előterjesztések.


1. Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról,
    az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről.

    Előadó: Tóth Lajos polgármester

 

Kérdések:

Balázs Sándor - Az ügyvéd úrral folytatott egyeztetésekről kér tájékoztatást.

A bizottsági üléseken szóba jött-e az egészségügyi intézményünkben kialakult helyzet?

Kiss Zsigmond - Az ügyvéd úr véleményét tudhatjuk-e hogy, az Ipari Park telekcserével kapcsolatban 53 milliós veszteséget kell az Önkormányzatnak elkönyvelnie.

Nem tartja-e esetlegesen hűtlen kezelésnek?

 

Polgármester: Az ügyvéd úrral egyeztetésről "kapásból nem emlékszem", de a jegyzeteimet a zárt ülésre előkészítem. (Nem volt zárt ülés a napirendek között)

 

Az Egészségügyi és Szociális bizottság ülésén igazgató-főorvos úr részletesen beszámolt, nem palástolta a nehézségeket sem. Az ülésről jegyzőkönyv készült, ennek tartalmát lehet tanulmányozni...

 

Nem is igazán értem pontosan...az Ipari Park ügye. Semmilyen veszteségről nem tudok, netalán tán az értékbecslő által megjelölt értékkülönbözet nagyságát ragadta ki egy komplex anyag valamelyik sorából. Ezt én nem tekintem veszteségnek. A Testület elvi döntést hozott az előző hónapban, úgy ítéltem meg, hogy további külső egyeztetéseket kell folytatni annak érdekében, hogy a meghozandó döntés problémamentes és hosszú távon is tartható legyen. Ipari parki pályázat még nem került kiírásra. Folyamatosan dolgozunk, fontos, hogy minden felmerült kérdésre választ kaphassunk.

 

Balázs Sándor - A városi TV-ben elhangzott nyilatkozatából hogyan kell értelmezni azt a kijelentését, hogy van olyan elvárás aminek Ön, vagy Önök nem akarnak megfelelni?

Valóban csak ennyi történt a városunkban, amennyi a polgármesteri jelentésben van?

 

Varga Zoltán - A benyújtott pályázatokról tárgyalt Vadász Ferenc alpolgármester. Erről tudna-e tájékoztatást adni?

A volt K&H Bank épületének állapotáról vár információkat Borsos László alpolgármestertől.

 

Kiss Zsigmond -  Nem kaptam választ az ügyvéd úr véleményével kapcsolatban. Készül-e jegyzőkönyv, feljegyzés az ügyvéd úrral való egyeztetésekről, ha van hogyan lehet ezt megtekinteni?

Polgármester: Ha úgy látjuk, hogy nem a többség érdeke, hanem esetleg személyes, vagy kiscsoportos érdek, akkor nem akarunk (megfelelni), mert a város többségétől kaptunk megbízást, illetve feladatot az öt éves ciklusra.

Jegyző: Hivatalos feljegyzés nem készül, telefonon és e-mailben tartjuk a kapcsolatot ügyvéd úrral.

 

 

A kérdésekre adott válaszok és a képviselők véleményei megtekinthetők a videofelvételen.

 

Szavazás: 9 igen, 1 nem, 1 tartózkodás

 

 

40 perc 10"-től

Képviselői kérdések:

Kiss Zsigmond - Szóba került-e a bizottsági ülésen a kézilabdacsapat léte - nemléte?

 

Balázs Sándor - Írásos választ szeretnék kapni arra, hogy a Fazekas M. utcai útépítésnél "szikrázó" útalap alkalmas-e aszfaltburkolásra? Fog-e a műszaki tartalm csökkenni, mennyivel fog ez kevesebbe kerülni a városunknak?

 

Vadász Ferenc - Jól emlékszünk rá, hogy néhány évvel ezelőtt a Tanácsics utca végén volt egy iparterület értékesítés. Írásban kérek tájékoztatást, hogy milyen összegű értékbecslés született és mennyi volt az értékesítésből a vételár?

 

 

44 perc 25"-től

Interpellációra adott válaszok:

Balázs Sándor - Nem fogadta el a választ (Szavazás 9 igen, 2 nem)

Kiss Zsigmond - Az 1. interpellációjára elfogadta a választ

                       A 2. interpellációjára nem fogadta el a választ (Szavazás 9 igen, 2 nem)

 

48 perc 10"-től

Interpellációk:

Kiss Zsigmond - 1. Milyen forrásból történt a jutalmazás?

                       2. Az évben 2 REKI pályázatot nyújtottunk be, kérem írásban: mire pályáztunk?

 

Balázs Sándor - Miért nem került a Testület elé a Labor szolgáltatás megváltoztatása?

 

Közérdekű bejelentés nem történt.

 

Szerdán volt a Képviselő-testület (halasztott) ülése

 

A 2021. október 26-ról elmaradt bizottsági üléseket november 2-án kedden, az október 28-ról elhalasztott Testületi ülést november 3-án szerdán - "lopakodó üzemmódban" - megtartották.

(Az ülés meghívóját változatlan tartalommal tették közzé a város honlapján)

 

A Városi TV kedd esti adásában Tóth Lajos polgármester magyarázta a múlt heti botrányt: "...több képviselőtársunk megbetegedett és EGYÉB problémák akadályozták, akadályozhatták a múlthét keddi bizottsági ülések megtartását. Vezetőtársaimmal konzultáltunk és arra a döntésre jutottunk, hogy az október 28-i Testületi ülést erre az egyedi helyzetre tekintettel november 3-ára halasztottuk."

 

November 2-án az 5 tagú Pénzügyi és Ügyrendi bizottság 3 megjelent taggal összevont ülést tartott a Városfejlesztési Bizottsággal...

 

Püspökladány Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága soros ülését
2021. november 2-án (kedden) 14.30 órakor

tartja a Városháza régi épület emeleti tanácskozó termében, melyre ezúton meghívom.


Napirend

1. Tájékoztató a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. 2021. I-III. negyedéves gazdálkodásáról
    Előadó: Elek István Gábor ügyvezető igazgató

2. Tájékoztató az önkormányzat 2021. I-III. negyedéves gazdálkodásáról
    Előadó: Tóth Lajos polgármester

3. Előterjesztés a nem szociális alapon nyújtott támogatások szabályairól szóló rendelet alkotásáról
    Előadó: Tóth Lajos polgármester

4. Előterjesztés a szociális tárgyú rendelet módosításáról
    Előadó: Tóth Lajos polgármester

5 Előterjesztés önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról
    Előadó: Tóth Lajos polgármester

6. Tanulmány intézmények átszervezési lehetőségéről
    Előadó: Tóth Lajos polgármester

 

Az összevont ülés indoka egy olyan napirend volt, amelyet a meghívó nem tartalmazott és az előterjesztés tartalmát nem tették nyilvánossá. Első napirendként, nem zárt ülésen tárgyalták, ezért félrevezető és jogsértő, hogy nem ismerhette meg a közvélemény!

 
 

Az elmúlt hetekben hatalmas közérdeklődést kiváltó telekcsere előterjesztése több ponton helytelen megfogalmazást tartalmaz (kék), már a címe is félrevezető, tartalma erőteljesen aggályos, mert az előterjesztő nem lezárt folyamatot közöl, hanem jövő idejű cselekményre kéri a támogatást a Bizottságoktól és a képviselőktől:

"Az ingatlancsere jogi akadályai a napokban elhárulnak, melyet követően megköthetővé válnak a csereszerződések."

Feltételes módban fogalmazza meg az elcserélni szándékozott földvagyon értéknövekedését. (emelkedhet...várhatóan...tervek szerint) Szakértői vélemények, Költség-haszon elemzés, Főépítészi állásfoglalás nélkül.

Súlyosbítja, hogy a határozati javaslat utolsó mondata a tehermentesség feltételéhez köti a szerződések aláírását.

 

A bizottságok tagjai - konkrét kérdések után - módosításokkal próbálták törvényessé formálni a határozati javaslatot. A konkrét helyrajzi számokat tartalmazó módosított határozati javaslatot megszavazták. (Cikkünk lezárásáig a bizottságok döntéseit az önkormányzati honlapon nem tették közzé.)

Ezután tárgyalták a Városüzemeltető Kft. ügyvezetőjének tájékoztatóját és a meghívó szerinti napirendeket.

 

2021. november 3-i Testületi ülés később kezdődött...  Egy képviselő betegség miatt hiányzott.

Tóth Lajos polgármester az ingatlancseréről szóló előterjesztést indoklás nélkül - "lopakodó üzemmódban" - nem tűzte napirendre...

 

Ennek is oka lehetett az úgynevezett EGYÉB probléma...

 
 
A Testületi ülés felvételét megtekinthetik a LadányTV műsorán 2021.11.06-án szombaton 18 órakor és 07-én vasárnap 10 órakor.

Mi lehet a legújabb törvénysértő döntés hátterében?

 

2021. október 26-án az Önkormányzat bizottságainak keddi ülésnapján 13 óra 07 perckor egy szűkszavú közlemény jelent meg: puspokladany.eu/

 
 

Az indoklást nem tartalmazó jegyzői tájékoztatás azután történt, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság kedd délelőtt az ülését megtartotta, és percekkel a Városfejlesztési-, Kulturális- és Pénzügyi Bizottságok ülésének kezdete előtt.

A precedens nélküli intézkedés okai között lehetséges 6 képviselő egyidejű akadályoztatása (betegsége), családi gyászeset, és - a polgármester szavajárása szerint - "egyéb ok" is.

 

Rendkívüli esetekről az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata rendelkezik:

www.puspokladany.eu/onkormanyzat/rendelet/6_2013.pdf

5.§ 
(2). A Képviselő-testület havonta ülésezik....A soron következő ülések időpontja: minden hó utolsó csütörtökén 9 óra.
(3) A képviselő-testület Ülésterv alapján tartja üléseit.
 
8.§
(1)  A Képviselőtestület üléseit a polgármester, akadályoztatása esetén az általa kijelölt, rend szerinti alpolgármester írásbeli meghívóval hívja össze.
(2)  ... egyidejű akadályoztatásuk esetén a Képviselőtestület összehívásával és vezetésével kapcsolatos polgármesteri feladatokat a legidősebb képviselő (korelnök), a korelnök akadályoztatása esetén, a soronkövetkező nem akadályoztatott legidősebb képviselő látja el.
 
Külön fejezet határozza meg a Közmeghallgatás rendjét:
44.§
(2) A közmneghallgatás időpontját legalább 3 nappal korábban a helyben szokásos módon közzé kell tenni.
 

A 2021.október 28-i Képviselő-testületi ülés meghívóját - benne a Közmeghallgatással - egy héttel korábban közzétették:

M E G H Í V Ó
Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő ülését 2021. október 28-án (csütörtök) de. 09.00 órára összehívom.
Az ülés helye: Városháza tanácskozó terem

N a p i r e n d e k :
Bizottsági határozatok
Interpellációk

1. Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról,
    az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről.

    Előadó: Tóth Lajos polgármester
2. Tájékoztató az önkormányzat 2021. III. negyedéves költségvetési gazdálkodásáról.
    Előadó: Tóth Lajos polgármester
3. Különfélék
a) Előterjesztés az önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének módosítására.
    Előadó: Tóth Lajos polgármester
    KÖZMEGHALLGATÁS
b) Előterjesztés a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. személyi kérdéseiről.
    Előadó: Tóth Lajos polgármester
c) Előterjesztés általános iskolai beiskolázási körzetek véleményezéséről.
    Előadó: Tóth Lajos polgármester
d) Előterjesztés a 2021. évi téli igazgatási szünet elrendeléséről.
    Előadó: Tóth Lajos polgármester
e) Előterjesztés a nem szociális alapon nyújtott támogatások szabályairól szóló rendelet alkotásáról.
    Előadó: Tóth Lajos polgármester
f) Előterjesztés szociális tárgyú rendelet módosításáról.
    Előadó: Tóth Lajos polgármester
g) Tanulmány intézmények átszervezési lehetőségéről.
     Előadó: Tóth Lajos polgármester

 

A közzétett napirendekhez képest még újabb előterjesztéseket kézbesítettek a képviselőknek, amelyek tartalmát nem tették közzé az Önkormányzat honlapján...

 

Feltételezések:

Ha egy képviselő családjában haláleset történne, igazoltan távol maradhat. A kedd délelőtt megtartott Szociális Bizottsági ülésen jeleztek gyászeseményt. Az ülést a képviselő jelenléte nélkül megtartották.

Ha bármely Bizottság elnöke például betegségre hivatkozik, kérheti bizottsága másik képviselő tagját, hogy vezesse le a bizottsági ülést... 3 bizottsági tag egyidejű akadályoztatása esetén történhet az ülés elhalasztása.

Több képviselő tagja két bizottságnak is, ennek következménye lehet, hogy az akadályoztatott képviselők másik bizottság munkáját is meggátolhatják.

 

Nem zárható ki az sem, hogy a később kézbesített előterjesztések tartalma miatt alakulhatott ki konfliktus.

 

Tóth Lajos polgármester és Vadász Ferenc alpolgármester egyidejű akadályoztatása esetén is megtartható lenne az október 28-i Képviselő-testületi ülés.

 

Csak akkor nem lehetséges az ülés megtartása, ha a képviselők fele (6 fő) nem jelenik meg... (Határozatképtelenség)

 
 

Az aggályos eljárás hitelt érdemlő magyarázatát nagy érdeklődéssel várja Püspökladány lakossága!

 

Két év "értékelés": 48 perc - közpénzből

 

A megszokhatatlanul unalmas 15-30 perces polgármesteri helyzetjelentéseket erre a hétre nélkülöznie kellett a nézőknek a városi TV-ben. Így talán már sosem lesz megtudható, mi történhetett az Önkormányzatban 2021. október második hetében.

De hogy a nézők ne maradjanak unalmas monológ nélkül... extrahosszú 48 percben nézhette-hallgathatta - akinek volt türelme - az elmúlt 2 évről az önfelmentő visszamutogatásokat - újracsomagolva.

 

Tóth Lajos nem ismeri József Attila örök sorait? "„Aki dudás akar lenni / pokolra kell annak menni..."

Ha már harmadjára is felvállalta a polgármesteri megmérettetést: álljon bele - kötésig... 

A Fidesztől örökölt problémákat ebben a két évben nyomatékosan a Fidesz parancsai alapján sem sikerült teljesen megoldani.

A monoton magyarázkodásból nem derül ki, hogy a megörökölt feladathalmazból 2 év alatt miért nem sikerült felújítani és bővíteni a Honvéd utcai Bölcsődét, de a Kossuth utcai kerékpárút pályázat sorsa is homályban maradt.

Önkritikus elem: "Számomra is sokszor követhetetlen, bürokratikus és egyéb nehézségekbe ütközik..." 

 

A városvezető állításait pontosítani szükséges:

 

2018-2019. években több Uniós projektelem fejeződött be, mint 2020-2021-ben:

Belvízelvezetés                                                                                                 Északi sor kerékpárút
Táncsics utcai kerékpárút                                                                                  Rákóczi u. 6. épület felújítás
Zöld Város parképítés                                                                                       SZTK bővítés
Petőfi Iskola energiakorszerűsítés                                                                             
 

Most kezdődik a túlárazott Újtelepi Városrész-rehabilitáció, de még mindig nem indul a HACS pályázat kulcsprojektje: a Művelődési Központ lift-beépítés, továbbá a Bölcsőde bővítés és a Kossuth utcai Kerékpárút sem.

Talán az "egyéb" nehézségek miatt?  Nem sikerül megtalálni a "rugalmas haver" kivitelezőt?

 

Birkózó Csarnok - Tanuszoda

 

Megtettük azokat a lépéseket amelyek ránk tartoztak. A kivitelezésre ráhatásunk nincs.

"Igazán nincs információm arról, hogy ez (Tanuszoda) az előző ciklusban miért nem valósulhatott meg..."

Ez pusztán felelősségáthárítás. Lehetősége lett volna - a nyilatkozat előtt - bármikor megkérdezni a helytartótól:

A városvezetőnek ne lenne személyes kapcsolata Bodó Sándor országgyűlési képviselővel?

Megcáfolja a propagandafotó:

 
 

M4 autóút - Ipari Park

 

Tóth Lajos: "Én több, mint 20 éve követem a folyamatokat, sajnos azt kell mondanunk, időközben más irányú fejlesztések úgymond körbevettek bennünket ...és valahogy ez az M4-es Püspökladány és térsége szakasz háttérbe szorult." Konkrét információnk nincs, ami feladatunk volt a NIF, illetve a Közút irányába, azokat a feladatokat elvégeztük. "A legutóbb kapott információk alapján a Püspökladány, mint a szakasz másik végpontja adott időben innen is indul a másik irányba, tehát két irányból fog ez a szakasz kiépítésre kerülni." Amíg ez a szakasz el nem készül, nem lesz változás a belterületi szakasz terhelésében. Nincs nagyobb ráhatásunk. "Még néhány év időtávlatra szükség van arra, hogy ez a fejlesztés megvalósulhasson."

 

A városvezető még mindig a pártpropagandát ismételgeti, a negatív döntésről hallgat: az M4 Karcagpuszta-Püspökladány szakaszát elválasztották a Törökszentmiklós-Kisújszállás szakasz építésétől. A Karcagi nyomvonalmódosítás tervezése és engedélyeztetése miatt Püspökladány hátrányt szenved "Adott időben..."

 

"Több, mint egy éve vizsgálódunk, hol tudnánk bővíteni, az ipari övezetünk a Táncsics utcán a vasút közelében mondhatni megtelt. Ott korlátokba ütközünk, magánterületek vannak, ott jelentősebb továbblépés nem történhet...

 

Ezért földterület csere lehetőségét vizsgálták és a 42. útnál a tervbevett M4 csomópont mellett találták alkalmasnak. (A kiválasztási eljárás dokumentumait nem tették közzé)

Földmérői, értékbecslői dokumentumok jelenleg készülnek. Még most sem jelent meg a TOP+ pályázat kiírása, amelyből pályázható az alapinfrastruktúra beruházása, de akár egyedi projektek finanszírozása is lehetséges.

Fémipari vállalkozások Ladányban már nem tudnak bővíteni, ebben sürgősen kell lépni. Termelő üzem hosszútávon fontos, munkalehetőségeket kell teremteni, határozottan és markánsan továbblépni.

"Azért is döntöttünk ... igyekszünk dönteni pontosabban a 42-es és az M4-es csomópont körüli területbővítésben, mert több Sárréti térségi kistelepülés jelezte, hogy közösek lehetnek az elképzeléseink,... hogy legyen ezen fejlesztésnek kisugárzása."

Persze mindennek feltétele, hogy az M4 idejöjjön... én bízom benne, hogy belátható időn - néhány éven - belül ez megvalósulhat...

 
 

Közhangulat - Környezet - Egészségügy

 

20 percen keresztül mellébeszéléssel, tereléssel, felelősségáthárítással telt a TV-műsoridő. A Pandémia-helyzet hátrányait hangsúlyozta, de arról nem beszélt, hogy a rendkívüli jogrend során korlátozta a közvélemény tájékoztatását (például internetre nem kerültek fel az előterjesztések, nyáron nem tartották meg februárról elmaradt Közmeghallgatást), helyette minden héten  egyoldalú-elfogult monológokat intézett a TV-nézőkhöz!

 
 

Ami kihullott az emlékezete rostáján...

 

Az intézmények közül nem szólt az Óvodák vezetőváltásáról és a munkaügyi perek önkormányzatot terhelő ítéleteiről.

A Gazdasági Ellátó Szervezet átszervezéséről. a közétkeztetés problémáiról.

A városi sportegyesületek állapotáról.

A 30-100 milliós veszteséget felhalmozó Városüzemeltető Kft vezetőváltásáról, kilátásairól.

Az Önkormányzat költségvetését terhelő tartozások, hitelek nagyságáról.

 

Zárszó a (társadalmi) elvárásokról

 

Önkritika: Soha nem vagyok elégedett...de, vannak eredmények.

 

"A helyi társadalom szintjén... kritikai észrevételek vannak, elvárások vannak, ...igyekszünk ezeknek megfelelni, de van olyan elvárás is, aminek nem akarunk megfelelni!"

 

 

A közösségi médiafelületek bizonyítják, hogy a 2 éve megalkult Képviselő-testületről, Tóth Lajos, Vadász Ferenc és Bodó Sándor tevékenységéről is erőteljesen kritikus a Ladányi emberek véleménye.

Néhány példa csak a legutóbbi napokból:

"Jön a választás, persze, hogy Bodó fűt-fát ígérget és éppen jövő tavaszra... Majd ha nem lesz más, eljön megint a Gimnázium udvarára (!) Béres Alexandra, megrázza a színpadon a fenekét és a ladányiak tudják, hogy hová kell tenni az X-et.... Ha elég nekik ennyi, akkor miért is kellene itt tanuszoda, meg minden más???"
"A " Nagy Mesemondó " így nevezik Püspökladányban Bodó képviselőt. Mint Hajdúszoboszlón, nem kéri ki a lakosság véleményét, nem vesz részt a város életében, kiéli magát "az államtitkár vagyok én" önámítással."
 
"Hihetetlen butaság vagy hihetetlen aljasság! A 4 álfüggetlen is szégyellje magát! Tóth Lajos emberei és ugye, hogy ők is a Fideszt szolgálják."
 
"Lopás lesz, nem véletlenül nyerte ugyanaz a cég a két épületfelújítást."
 
"Nagyon úgy fest, hogy Tóth Lajos és Vadász Ferenc energiája is csak abban merül ki ebben a ciklusban, hogy az önkormányzati vagyont a haverok kezére játssza."
 
 

 

Tóth Lajos nem olvas közösségi médiát - pedig, ha tudomást szerezne a kritikus közvéleményről, talán nem tenne ilyen - a polgármesteri címhez méltatlan - nyilatkozatokat.