2022 november

2022. november 28. Önkormányzati ülés - II. rész

 

Felvétel megtekinthető:

youtu.be/vBGsvM_t6mc

 

2. Beszámoló a Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény 2021/2022. nevelési évben végzett munkájáról.
    Előadó: Galgócziné Gyányi Edit intézményvezető

3. Különfélék

b) Előterjesztés Püspökladány város településrendezési eszközeinek  2022. évi II. részbeni módosításával kapcsolatos határozat és rendelet jóváhagyására.

c) Előterjesztés az önkormány folyószámla-hitelkeretének megújításáról.

d) Előterjesztés a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. folyószámla hitelének megújításáról.
    Előadó: Elek István Gábor ügyvezető igazgató

e) Előterjesztés igazgatási szünet elrendeléséről.
    Előadó: Tóth Lajos polgármester

f) Előterjesztés alapítvány részére jóváhagyott pályázati cél módosításáról.

g) Előterjesztés Munkácsy Mihály-díjra való felterjesztésről.
    Előadó: Vadász Ferenc alpolgármester

h) Előterjesztés szakember részére kiutalt szolgálati bérlakás felülvizsgálatáról. /zárt ülés/
    Előadó: Tóth Lajos polgármester

i) Előterjesztés rendkívüli települési támogatás elutasítása elleni fellebbezésről. /zárt ülés/

2022. november 28. Önkormányzati ülés - I. rész

 

Felvétel megtekinthető:

youtu.be/R4jaAXM9uso


Bizottsági határozatok
Interpellációk

1 új napirend felvételét és 1 napirend levételét javasolta a polgármester


1. Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról,
    az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről.

    Előadó: Tóth Lajos polgármester

 

Képviselői kérdések:

 

Interpellációk:

 

Közérdekű bejelentések:

Varga Zoltán pénzügyi bizottsági elnök törvényességi felülvizsgálatot kezdeményez a Kormányhivatalnál.

Emellett az Állami Számvevőszékhez is eljuttatja törvényszerűségi észrevételeit.