Az utolsó darabka is a helyén…

 

Ezzel a kissé hatásvadász címmel kezdődik a megyei hírportál beszámolója arról, hogy https://www.haon.hu/helyi-kozelet/2023/07/puspokladany-kerekparut-halozat-kozlekedes-atado-haon

„szűkebb családi körben” átadták a 2016-ban tervezett, 2019-ben szerződött, majd szerződést bontott, 2022-ben újraszerződött és 2023-ban kivitelezett Kossuth u.- Kálvin téri kerékpárutat.

 

A cím nincs összhangban a tartalommal, mert az 1,6 km-es szakasz az összesen 14 km-nyi kerékpárút-hálózat 11,4 %-a, ezért lekicsinylően nem volna nevezhető darabnak

Sajnálatosan még ront a helyzeten, hogy a cikkszerző a Hajdú-Bihar Vármegyei Közgyűlés elnökének avató beszédéből vehette az „1,6 kilométeres” szakaszt – tévesen, mert a felavatott rész hossza csak 684 m, de az megfelel a valóságnak, hogy ez a kerékpárút 

befejezése..                                                                   

Ennél súlyosabb a cím végszava: a „helyén”. Vajon minden a helyén van?

 

A jobb megértéshez részletesebben kell ismerni a tervezett kerékpárút vitákat kiváltó múltját.

A 2016. februári tervrajzokon még a Bíróság és a Kálvin téri (volt Zója) Iskola oldalában vezették át a kerékpárutat az Árpád utca irányába

 

A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság 2017.06.22-i (anonimizált) jegyzőkönyvéből:

2018.05.31-i keltezésű kiviteli terv főösszesítője szerint még 150 millió Ft-ból megépülhetett volna.

Ladányi Hírek 2019.05.15. 2. oldal: A "Kerékpárút fejlesztése Püspökladányban" című projekt keretében több célterület is meghatározásra került. Az első a Kálvin tér és az Árpád utca között, a második a Kossuth utca és a Kálvin tér között, a harmadik pedig a Táncsics Mihály utcán megépülő kerékpárút szakasz.

De a vállalkozó előbb az egyszerűbb kivitelezésű, olcsóbb szakaszt építette meg a Táncsics utcán, majd el sem kezdte a kivitelezést a Kossuth utcán, inkább szerződést bontott.

 

A kalandos történet 3 évig az előző Képviselő-testületet terheli, de hogy miért kellett további 4 év    a „darabka” befejezéséig, azért már a Tóth Lajos vezette Képviselő-testület a felelős

Megjegyzés:

Az Önkormányzat honlapjáról letörölték a 2019.10.13. előtti bizottsági dokumentumokat

 

Tóth Lajos polgármester a Ladányi Hírek 2020. szeptember 16-i számában nyilatkozta:

A Kossuth utcai bicikliút a korábbi tervek alapján jelentős többletforrást igényelt volna,         ezért kezdeményeztük a műszaki tartalom újragondolását, folyik a szakasz áttervezése.                                                                                           

Az „áttervezés” több, mint egy évig tartott, a közbeszerzési procedúrával együtt 2 év telt el.

 

A 2022/184 Közbeszerzési Értesítőben kihirdetettek szerint:

https://www.kozbeszerzes.hu/media/hirdetmeny/portal_836320/portal_19881_2022.pdf

1. 0+000 - 0+329,5 km. sz. között: „K” szegéllyel elválasztott gyalog és kerékpárút,

2. 0+329,5 - 0+442,88 km. sz. között: burkolati jellel elválasztott gyalog és kerékpárút

3. 0+442,88 - 0+460,67 km. sz. között: önálló kerékpárút,

4. 0+460,67 - 0+684 km. sz. között: kerékpáros nyom.

 

A 3-4. tétel jelentős eltérést mutat. A 2016-os tervben nem volt gyalogos/kerékpáros átkelő  a Bíróság előtt, sem 223,3 méter kerékpáros nyom a Kálvin tértől az Árpád utcáig.

 

                 Költségmegtakarítás vagy életveszély?

 

A kerékpárutakat azért építik, hogy csökkentsék a kerékpározók baleseti kockázatát, ezért elsőbbségi EU / állami támogatottak. Ebből is következett a brutális árdrágulás . Az infláció és az idővesztés miatt nem lett elég a 150 milliós pályázati forrás

Kiszámítható, hogy a 150,9 millió Ft/0,684 km = 220,7 M Ft/km fajlagos költséget jelent, tehát       1 méter kerékpárút 220,7 ezer Ft-ba került volna 2018-ban.

 

A városvezetés a költségmegtakarítást választotta, de rosszul döntött: mégis drágább lett, több, mint 170 millió forintból valósulhatott meg.

 

A kerékpárút fajlagos költsége:170 M Ft/0.684 km = 248,5 M Ft/km-re növekedett volna,   de - megdöbbentően - 223 méter hosszban nem építettek kerékpárutat.

Helyette a 4211. számú országos közút - általános iskolák közötti - legbeláthatatlanabb és legforgalmasabb szakaszán beszűkített úttest két oldalán sárga csíkokat festettek fel.

                           Az életveszélyt nem szünteti meg egy záróvonal

 

A 170 millió Ft-ból csak 460 méter kerékpár utat kellett a vállalkozónak teljes technológiai szerkezetben kivitelezni, fajlagos költsége már 369,5 millió Ft/km-re nőtt, tehát 1 méter kerékpárút 369,5 ezer Ft-ba került 2022-2023-ban… Felmerülhet a túlárazás gyanúja.

 

A városvezetés lelkiismeretlenül döntött: a „költségmegtakarítás” bűvöletében életveszélyes kerékpárutat hozott létre!

 

Az avatáson Bodó Sándor országgyűlési képviselő „kezeit mosva” közölte: a kerékpárút helyes használatát a lakosságnak is meg kell szoknia, de számít a biztonságos közlekedés elsajátításában a tanintézmények, pedagógusok együttműködésére is.

 

Az avatásról készült fotókat heves lakossági felháborodás követte, amelynek lényegét pontosan összefoglalja B. Ildikó Facebook kommentje: Kár, hogy a Kálvin tér és az Árpád utca közti szakaszt nem mutatják be fotókkal illusztrálva! Igazi "remekmű"! Összecsapott fércmunka, a város egyik vagy talán legveszélyesebb közlekedési pontja lett! Gratulálok a tervezőknek és a kivitelezőknek!

                                

                          Az avatók közül ki lesz majd felelős, ha halálos gázolás történik?

 

Amikor nem jut olló...

 

Az ünnep előtt kiskedden átadták az Északi soron a "Zöld város" TOP pályázatból elkészült 820 m-es kerékpárutat.

Arról nem beszéltek a szónokok, hogy a műszaki átadás óta miért telt el 3 teljes hónap, de az ünnepély késedelme ellenére az út használata már korábban lehetségessé vált.

 

Az átadásról tudósított a megyei média is:

haon.hu/kozelet/helyi-kozelet/elerkezett-az-ideje-hogy-a-telepulesek-kozott-is-megkezdodjon-a-kerekparutak-epitese-4280768/##

 
 

Amiről beszéltek a szónokok:

 

1. Tóth Lajos - "Az új bicikliút az Északi kertváros és környékének jelent biztonságos kapcsolatot ... a Vasútállomással"

Az "észak-keleti" kertvárosból az Északi soron a VASÚTÁLLOMÁSRA kerékpározni - csak kerülővel lehet, ezt jól tudják a környéken lakók, ezért a Vajda és Kolozsvári utcákon közelítik meg az állomást.

Ez az új kerékpárút a központ irányába közlekedést segíti. Kiváló útvonal lesz a munkábajáráshoz, ha majd megépülne az Ipari Park...

 

2. Bodó Sándor - "Már kezdetben látszott, hogy nem fog olyan gyorsan haladni a megvalósítás, a kivitelezés során voltak nehézségek. Ez utóbbi azonban nem püspökladányi sajátosság."

Utólag már megszépül az emlékezet... hát még, ha pontosan úgy akarják...

A kezdetben a Kormány miért fagyasztotta be az EU forrásokat, a pályázatok elbírálása miért tartott másfél évig?

Miért írtak ki olyan pályázatokat, mint a "Zöld város", amelyekben időrabló közbeszerzés-sorozattal, több projektelem különböző kivitelezőkkel történő megvalósítására kényszerültek az Önkormányzatok?

Ha nem ladányi sajátosság, akkor 2018-ban Ladányban miért - és mi másért - "száműzték" a polgármestert?

 

3. Tasi Sándor - a megyei közgyűlés alelnöke avató beszédét azzal kezdte, hogy az múlt időszakban Püspökladány a területi operatív programban több mint 2,3 milliárd forint támogatásban részesült.

A 2021-2027-es uniós pénzügyi időszak fejlesztési forrásainak... előkészítése miatt "kérték a települési önkormányzatokat, küldjék el a beruházási igényeiket. Püspökladány több mint 21 milliárd forintnyi projektötletet küldött."

 

Mint a megyei médiából tudható: Balmazújváros 66 milliárd Ft fejlesztést igényelt...

haon.hu/gazdasag/helyi-gazdasag/varjak-a-bmw-keltette-dagalyt-3808056/


Városunk projektötletekről keveset lehet tudni. Az Önkormányzat elfogadott 4 éves gazdasági terve lehetne ehhez támpont. De mindenekelőtt ismerni kellene az Európai Uniós forrásokból a Területi Operatív Programokhoz biztosított keretösszeg nagyságrendjét.

Összességében kevesebb beérkező forrásból, milyen módon juthatna 9-szer több Püspökladánynak?

 

4. Tóth Lajos polgármester számot adott Püspökladány már folyamatban lévő beruházásairól is.

– "Tavaly megépült a Táncsics utcai kerékpárút. Utólag problémák adódtak, azokat tavasszal javítottuk; a műszaki átadás megtörtént. A Kossuth utcai bicikliút a korábbi tervek alapján jelentős többletforrást igényelt volna, ezért kezdeményeztük a műszaki tartalom újragondolását, folyik a szakasz áttervezése."

Mindegyik TOP pályázatból épülő kerékpárút építési jogát ugyanaz a kivitelező nyerte meg. 2019. márciusban aláírt szerződéséből először a Táncsics utcán kezdett a kivitelezéshez. A vállalt 2019.08.31. határidőre a Kossuth utcai kerékpárúthoz hozzá sem fogott, hanem műszaki okokra hivatkozva kötségvetésmódosítást kezdeményezett. A képviselő-testület nem járult hozzá a láthatóan időhúzó jellegű, a kötbér kötelezettséget kikerülő kezdeményezéshez.

A kivitelező egyoldalúan szerződést bontott!

Ennek ellenére - a közvélemény számára különös körülmények között - az új képviselőtestület ugyanezt a kivitelezőt bízta meg az Északi sori kerékpárút kivitelezésével is.

www.puspokladany.hu/kozadat/kepviselo_testulet/kivonatok/2019/2019_10_31.pdf

 

A "zöldfülű" képviselőknek ügyismeretük és tapasztalatuk nem volt, de - valamiért - bizalmuk igen...

www.puspokladany.hu/kozadat/kepviselo_testulet/jegyzokonyvek/2019/2019_10_31.pdf

A jegyzőkönyv 1-7. oldala tudósít a képviselők hozzáállásáról...

 

 

Az ügy 2019. október 31-i részleteiről több információ is olvasható:

ladanyholnap-hu.cms.webnode.hu/uj-onkormanyzat-2019-10-31/

Kerékpárút hálózat

 

A polgármester nem válaszolt levelünkre...

 

...de valamit mégiscsak megfogadott az üzenetünkből, mert - nagy viták után - elkészült Püspökladány Kerékpárút hálózati terve.

A távlatos elképzelések mellett jól látható, hogy a Kossuth utcán és a Táncsics utcán is a lakossági és vallalkozói igényeknek jobban megfelelő egyoldalon vezetett kerékpárutakat tervezik és engedélyeztetik.

Remélhetőleg 2018-ban meg is épülhetnek ezek a kerékpárút-szakaszok.

A Városfejlesztési Bizottság ülése:

www.puspokladany.hu/kozadat/kepviselo_testulet/bizottsagok/varosfejl_korny_mezgazd/jegyzokonyvek/2017/2017_10_12.pdf

 

 

 A kerékpárút pályázattal kapcsolatos önkormányzati eljárás hiányosságairól

 

Egyesületünk  Nyílt  levele

 

Püspökladány Város Önkormányzata

Dombi Imréné Polgármester Asszony részére

 

Tisztelt Polgármester Asszony!

 

A Püspökladány Jövőjéért Egyesület részéről több észrevételt kívánunk jelezni Ön felé a tervezendő belvárosi kerékpárúttal kapcsolatosan:

 

A több mint 300 M Ft-os, 100 százalékos uniós támogatású projekt igen jelentős beruházás, ezért fontos és szükséges, hogy valamennyi városlakó és intézmény érdekét szolgálja. Ezzel szemben a projekt tervezete nem kellően ismert a városlakók előtt, pontos nyomvonala nem ismertetett, lakossági fórumra - közmeghallgatásra eddig nem került sor!

 

Jelenlegi ismereteink szerint a bizottságoknak, a képviselő-testületnek sem áll rendelkezésére a projekt tervezete teljes egészében, például hogy a projekt megfelelő műszaki szakmai tartalmához és a megvalósítással kapcsolatos elvárásokhoz a pályázatban előírt feltételeknek az elkészült nyomvonaltervezet teljes mértékben megfelel-e. Nem ismeretes, hogy a kerékpárforgalmi hálózati terv valóban szakmailag megalapozott anyagot ad a település politikai vezetése számára a körültekintés célirányos döntések meghozatalához, megfelel-e a pályázati kiírás feltételeinek, a „Kerékpárforgalmi létesítmények tervezése” c. pont útügyi műszaki előírásnak (UME), elkészült-e az UME előírásai szerinti gyalogos, kerékpáros, gépjármű forgalomra vonatkozó felmérések, mikor, milyen időpontban és ki által elvégzetten.

 

Információnk szerint a nagy forgalmú Kossuth utcában fákat kell kivágni, parkolókat, buszvárókat kell megszüntetni, vagy áthelyezni. A Táncsics utcán a nagy tehergépjárművek és mezőgazdasági gépek forgalmát figyelmen kívül hagyva, a gépjármű sávok szűkítését tartalmazza a benyújtott nyomvonalterv.

A pályázati felhívás feltételei szerint:

Olyan beruházás támogatható, amelyben a projekt eredményeként egyetlen fenntartható közlekedési mód sem kerül hátrányosabb helyzetbe.

Meglévő hálózati elemek közötti azonos létesítménytípussal tervezett összeköttetés esetén támogatható az egyoldali elválasztott létesítmény kiépítése.

 

Kérjük, mindezek valóságtartalmáról meggyőződni szíveskedjen, és a júniusi önkormányzati ülésen elhangzott ígérete szerint, mutassák be a lakosságnak illetve az érintett intézményeknek, vállalkozóknak több alternatívában.

A racionális, jobbító javaslatokat építsék be a projektbe, hogy a mindenki számára legjobb műszaki tartalmat sikerüljön megvalósítani.

 

A jelenlegi helyzetben kénytelenek vagyunk tiltakozásunkat kifejezni minden lehetséges formában a projekt - megítélésünk szerint - hibás előkészítéséért.

A városunk számára jelentős uniós támogatás megvalósítása kiemelten fontos, ezért elvárjuk a szakmailag kifogástalan projekt előkészítést!

 

Szeretnénk elkerülni, hogy egy esetleges szakmailag kifogásolható projekt miatt veszélybe kerüljön a városunk számára jelentős uniós támogatás.

 

Kérem, hogy az ügyben tett intézkedéseiről szíveskedjen Egyesületünket tájékoztatni.

 

               Tisztelettel:

                                           Molnár József  elnök        

 

Kelt, Püspökladány, 2017. július 10.