Kerékpárút hálózat

 

A polgármester nem válaszolt levelünkre...

 

...de valamit mégiscsak megfogadott az üzenetünkből, mert - nagy viták után - elkészült Püspökladány Kerékpárút hálózati terve.

A távlatos elképzelések mellett jól látható, hogy a Kossuth utcán és a Táncsics utcán is a lakossági és vallalkozói igényeknek jobban megfelelő egyoldalon vezetett kerékpárutakat tervezik és engedélyeztetik.

Remélhetőleg 2018-ban meg is épülhetnek ezek a kerékpárút-szakaszok.

A Városfejlesztési Bizottság ülése:

www.puspokladany.hu/kozadat/kepviselo_testulet/bizottsagok/varosfejl_korny_mezgazd/jegyzokonyvek/2017/2017_10_12.pdf

 

 

 A kerékpárút pályázattal kapcsolatos önkormányzati eljárás hiányosságairól

 

Egyesületünk  Nyílt  levele

 

Püspökladány Város Önkormányzata

Dombi Imréné Polgármester Asszony részére

 

Tisztelt Polgármester Asszony!

 

A Püspökladány Jövőjéért Egyesület részéről több észrevételt kívánunk jelezni Ön felé a tervezendő belvárosi kerékpárúttal kapcsolatosan:

 

A több mint 300 M Ft-os, 100 százalékos uniós támogatású projekt igen jelentős beruházás, ezért fontos és szükséges, hogy valamennyi városlakó és intézmény érdekét szolgálja. Ezzel szemben a projekt tervezete nem kellően ismert a városlakók előtt, pontos nyomvonala nem ismertetett, lakossági fórumra - közmeghallgatásra eddig nem került sor!

 

Jelenlegi ismereteink szerint a bizottságoknak, a képviselő-testületnek sem áll rendelkezésére a projekt tervezete teljes egészében, például hogy a projekt megfelelő műszaki szakmai tartalmához és a megvalósítással kapcsolatos elvárásokhoz a pályázatban előírt feltételeknek az elkészült nyomvonaltervezet teljes mértékben megfelel-e. Nem ismeretes, hogy a kerékpárforgalmi hálózati terv valóban szakmailag megalapozott anyagot ad a település politikai vezetése számára a körültekintés célirányos döntések meghozatalához, megfelel-e a pályázati kiírás feltételeinek, a „Kerékpárforgalmi létesítmények tervezése” c. pont útügyi műszaki előírásnak (UME), elkészült-e az UME előírásai szerinti gyalogos, kerékpáros, gépjármű forgalomra vonatkozó felmérések, mikor, milyen időpontban és ki által elvégzetten.

 

Információnk szerint a nagy forgalmú Kossuth utcában fákat kell kivágni, parkolókat, buszvárókat kell megszüntetni, vagy áthelyezni. A Táncsics utcán a nagy tehergépjárművek és mezőgazdasági gépek forgalmát figyelmen kívül hagyva, a gépjármű sávok szűkítését tartalmazza a benyújtott nyomvonalterv.

A pályázati felhívás feltételei szerint:

Olyan beruházás támogatható, amelyben a projekt eredményeként egyetlen fenntartható közlekedési mód sem kerül hátrányosabb helyzetbe.

Meglévő hálózati elemek közötti azonos létesítménytípussal tervezett összeköttetés esetén támogatható az egyoldali elválasztott létesítmény kiépítése.

 

Kérjük, mindezek valóságtartalmáról meggyőződni szíveskedjen, és a júniusi önkormányzati ülésen elhangzott ígérete szerint, mutassák be a lakosságnak illetve az érintett intézményeknek, vállalkozóknak több alternatívában.

A racionális, jobbító javaslatokat építsék be a projektbe, hogy a mindenki számára legjobb műszaki tartalmat sikerüljön megvalósítani.

 

A jelenlegi helyzetben kénytelenek vagyunk tiltakozásunkat kifejezni minden lehetséges formában a projekt - megítélésünk szerint - hibás előkészítéséért.

A városunk számára jelentős uniós támogatás megvalósítása kiemelten fontos, ezért elvárjuk a szakmailag kifogástalan projekt előkészítést!

 

Szeretnénk elkerülni, hogy egy esetleges szakmailag kifogásolható projekt miatt veszélybe kerüljön a városunk számára jelentős uniós támogatás.

 

Kérem, hogy az ügyben tett intézkedéseiről szíveskedjen Egyesületünket tájékoztatni.

 

               Tisztelettel:

                                           Molnár József  elnök        

 

Kelt, Püspökladány, 2017. július 10.