Időutazás 2006-2010

 „...Ladánynak úgy is jó…”

 

A 2006. október - 2008. április időszaka sikernek beállított látszattevékenységekkel zárult.

Arnóth Sándor utasította a Polgármesteri Hivatalt a milliók kifizetésére, aláírta a teljesítés-igazolásokat annak ellenére, hogy tudta, nem történt pályázatnyerést megalapozó munka. Tolnainé jogtalanul kapta meg a milliókat, mert egymás között már a „kínai kapcsolat“ parancsolt... Magabiztos cinizmussal utasítgatta a Kvittek Zrt. alkalmazottait: „Gyártsatok valamit, Ladánynak úgy is jó…

 

Arnóth bizalmi körében terjedt a hír: ha a Magyar Tudományos Akadémia új elnökét megválasztják (2008.05.06.), a polgármester újra országgyűlési képviselő lesz, ismét mentelmi joggal...

A vágyai és a lehetőségei összeértek...rajta múlott, hogy csak néhány hónapig...

 

Dombi Imréné 2006-tól képviselő és a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tagja, önkormányzati tapasztalatlansága ellenére Arnóth Sándor bizalmasa lehetett. De nem minden fideszes képviselőnek jutott alpolgármesteri vagy bizottságelnöki rang és tiszteletdíj, ekkor híresült el öntelt kijelentése: „30 ezerért nem tolom a Fidesz szekerét…”

A  Kvittek Zrt-vel kötött megállapodást ismerte, a nagy közfelháborodást keltő kínai tanulmányúttal kapcsolatban mint számlakezelő nyilatkozott a 2008.04.24-i képviselő-testületi ülésen (jegyzőkönyv):                                 
„Április 4-én egy küldöttség utazott Kínába, melynek tagja volt polgármester úr és néhány képviselőtársam. Azért, hogy a találgatásokat elkerüljük, szeretném elmondani, hogy mindannyian saját költségükön, saját szabadidejükből vettek részt ezen az utazáson. Minden számla, mely az utazással kapcsolatos, megtekinthető nálam.”

Nagy volt a polgármester bizalma, így 2008 nyarára Dombiné szándékai "célirányosabbá" változtak...
Későbbi vallomása érzékelteti gátlástalan haszonszerző viszonyukat:
„2008. nyarán beszélgettem Sanyival, kérésére - beszéljem meg Tolnainéval - Budapesten egyeztettem mi lesz a megbízás… Havi 168 000 Ft-ot kaptam.

A 600 milliós pályázathoz tervezett Egészségközpont látványterve a Fürdő mellett

 

A polgármester 2008.09.21-én még magabiztosan jelentette ki a Lakossági fórumon (a Ladányi Hírek 2008.10.01-i számából):

"Semmiféle titkolnivalónk nincsen, éppen ezért kezdeményeztük a találkozót, hogy pontos számokról, tervekrõl tudjunk beszélni.
Bevezetõje után Tóth Lajos alpolgármester számolt be arról, hol tart a bioégetõmû beruházásának terve, melyre jó eséllyel pályázik városunk. Ez egy mezõgazdasági növényeket égetõ erõmû lenne, s munkahelyet teremtene. Természetesen csak akkor, ha a lakosság is támogatja, ezért még ebben az évben népszavazáson kérik ki a lakosság véleményét, hogy megépüljön e?
Tóth alpolgármester beszámolóját követõen Arnóth Sándor látott hozzá - képes illusztráció segítségével - a város nyertes pályázatainak ismertetéséhez. Elsõként a 374 millió forint értékû gyógyfürdõfejlesztésrõl beszélt, melynek keretében megújul a termálmedence, korszerûsítik a zsibongó medencét vízforgató beépítésével, új gépház és vízvezetékrendszer, térburkolat épül, bõvítik, korszerûsítik a külsõ öltözõket, új gyógy-, ülõmedence épül, élmény- és attrakciós elemekkel, az úszó- és strandmedence téliesítését szolgáló új ponyvasátrat is vásárol a város."

Aztán a sokak által várt téma: az új szakrendelõ építésének ügye következett, mely az elmúlt napokban egy az MSZP-hez is köthetõ aláírásgyûjtési kampány miatt erõsen megosztotta a közvéleményt.
"-Az új 1500 m-es szakrendelõt a Gyógycentrum mellé tervezzük. Új diagnosztizációs eszközökkel, helyben, minden ellátásra lehetõség nyílna, és ami a legfontosabb, az önkormányzatnak ez nem kerül pénzébe, mert egy külsõ befektetõ finanszírozza a pályázati önrészt. A közlekedést ehhez igazítanánk, buszjáratok és a vasút átszervezésével - monta Arnóth Sándor. S a téma kapcsán arra kérte Keserû László jegyzõt, erõsítse meg: az egészségügyi privatizációval kapcsolatban köztudatba került adatok valótlanok.
-Tegyük rendbe ezt a dolgot, hogy a régi rendelõ az 100%-osan az önkormányzat tulajdona. - Így van jegyzõ úr?
- Igen - hangzott a válasz.
- A telek is, az épület is, a fürdõ is?
- Igen - erõsítette meg Keserû László.
A közönség tapssal jelezte, hogy fény derült a jegyzõ úr által is alátámasztott igazságra. Polgármester úr azt is elmondta: a tervezett új komplexum pályázata még nincs elbírálva, a jövõben dõl el, hogy megnyeri -e a város vagy sem."

A Püspökladány sorsát befolyásoló bűncselekmény-sorozat talán sohasem derül ki, ha Arnóth Sándor visszafogottabb, de néhány nappal később - 2008.09.27-én - dölyfös hatalmi arroganciája megtörte politikai pályafutását. Hírhedt „Lógni fogsz“ bekiabálása miatt azonnal megszüntették parlamenti képviselőségét és ezzel mentelmi jogát is.

 

        A karrier ára
 

A „kínai kapcsolat“ is menthetetlen lett, Ladányban a fejét akarták párttársai...
2008-2009 fordulója kétségbeesett kötéltánc volt az ígéreteinek teljesítése és a visszafordíthatatlan bűnök mérséklése között. Sokan tudtak zűrös ügyeiről, de Arnóth polgármester „csakazértis“ szorosabbra húzta a láthatatlan láncokat. Azt hitte, hogy az EU-s pályázati pénzekből mindent megvehet...vagy vissza is követelhet.

Tolnainéval szerződést bontott, előtte heteken át vitáztak: visszakövetelt 7 milliót az átutalt pénzből. Tolnainé visszavágott: megszüntette a Dombinéval kötött megbízási szerződést... de Arnóth már nem szabadulhatott a teherré vált "bizalmasától"...

 
Az érdek-viszony alakulását tovább lehet követni a "10 év sorsromlás" aloldalon.
 

2009-ben sorozatban léptek vissza a nagy tervekből: Nem épült bioégetőmű, nem lett Ipari park, sem ivóvíz-minőségjavítás, sem Egészségcentrum és a nyár végére a fürdőfejlesztés nagy ígérete is füstbe ment...

Az ország nehéz időket élt, eközben Arnóth a saját érdekében halászott a zavarosban: ismét parlamenti képviselő-jelölt lehetett...

2010. márciusban a Kvittek-bűnügyben mégis elindult a nyomozás... Olyan hírzárlat még sosem volt a városban....

 

A kormányváltás és Arnóth újabb parlamenti képviselővé választása elterelte a közfigyelmet, de a nyár közepén nyomozók jelentek meg a Polgármesteri Hivatalban. A hűtlen kezelés ügyében egyszer kihallgatták a polgármestert is...

Sokaknak megmagyarázhatatlan okokból Tóth Lajos alpolgármester sem egyéni jelöltként, sem FÖGE listán nem indult a 2010-es Önkormányzati választásokon.

„A mór megtette kötelességét, a mór mehet...“  (4 évig fizetve közpénzből...)
A 2/3-os Fidesznek nem kellettek már a „pártfüggetlen“ szervezetek sem!


Folytatásban hamarosan: Tóth Lajos leköszönő beszéde