2023 június

 

2023.06.29. Önkormányzati ülés - III. rész

 

Video megtekinthető:

youtu.be/w4FxrKNG9_E

 

f) Előterjesztés önkormányzati lakás értékesítésre történő kijelöléséről

g) Előterjesztés a Püspökladány Város Önkormányzata tulajdonában lévő
    513/10 hrsz-ú ingatlan telekalakítást követő értékesítéséről


h) Előterjesztés a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Püspökladányi Járási Hivatal, Püspökladány Kossuth u. 6. szám alatti épületében található iroda helyiségek ingyenes használatba adásáról

i) Előterjesztés a 2023. évi nyári igazgatási szünet elrendeléséről

j) Előterjesztés Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadásáról

k) Előterjesztés Püspökladány Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzat 8. számú függelékének módosításáról

l) Előterjesztés támogatási igény benyújtásáról

m) Előterjesztés a Bihari Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás társulási megállapodásának módosításáról
 

n) Előterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás módosulásával kapcsolatos döntésekről

o) Előterjesztés a városban működő egyéb helyi alapítványok támogatásáról

p) Előterjesztés a menekültügy és a migráció kezeléséről, valamint az EU 2021/1147 rendelet módosításáról szóló 10084/23. számú, Az Európai Parlament és a Tanács Rendeletének elutasításáról

q) Előterjesztés a védőnői ellátás átadás-átvételével összefüggő döntésről.

r) Előterjesztés Püspökladány város településrendezési eszközeinek (azon belül településszerkezeti terv, helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének) 2023. évi I.részbeni módosításával kapcsolatos döntés meghatározásáról

s) Előterjesztés Kossuth-díjra történő felterjesztésről /Zárt ülés/
   Előadó: Vadász Ferenc alpolgármester, a FIDESZ képviselőcsoportjának vezetője

 

2023.06.29. Önkormányzati ülés - I. rész

 

A video megtekinthető

youtu.be/PSaCynwcSzQ

 
 

Bizottsági határozatok

 

A polgármester 1 előterjesztés levételét és 2 felvételét javasolta. A képviselők megszavazták.


1. Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról,
    az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről.

    Előadó: Tóth Lajos polgármester

 

Képviselői kérdések

 

Interpellációk

 

Közérdekű bejelentések