CENZÚRA  =  korlátozott tájékoztatás

Média - ellen - hatás

 

A ladányi emberek heves indulatát és kritikáját kiváltó - a tájékozódás joga elleni - merényletkísérlet eseményei időrendben:

 

2020.06.26. 9.00:  A LadányTV nem jelent meg a Képviselő-testületi ülésen

                           Képviselői kérdésre a polgármester kétféle magyarázatot adott: 

                                A Szervezeti és Működési Szabályzat nem írja elő a Testületi ülés közvetítését, az ülés nyilvános.

                               Több lakos kifogásolta, hogy túlságosan hosszúra nyúlnak a ülések...

                  12.53: A Mi Püspökladányért Egyesület Facebook-ján megjelenik egy RENDKÍVÜLI HÍR:

                                ... a polgármester... KITILTOTTA A MÉDIÁT a mai, és az elkövetkezendő testületi ülésekről!

                 

                  22.58: Ráczné Fekete Ilona képviselő a Facebookon ezt valótlan állításnak minősítette:

Kedves Püspökladányiak!  Ne üljünk fel mindennek! Vannak akiknek érdeke valótlan állításokkal hergelni a lakosságot! (Ahogyan hetek óta hamis híreszteléseket generálni!) Nem lett kitiltva a Ladány TV a testületi ülésről! Nincs semmiféle titok, tudtommal nincs mit titkolnia a testületnek! Minden ülés nyilvános, szabadon látogatható bárki által!

Polgármester Úr napirendi pontonként fogja tájékoztatni a ma született döntésekről a lakosságot a jövő heti friss adásban! De mindenki tudja, látja, hogy hetente hírt adott eddig is a heti történésekről, aktualitásokról. Biztosra veszem, hogy vannak képviselők, csoportok, akik maguk is fogják tájékoztatni a lakosságot, a saját értelmezésük szerint, ahogyan ez ma délután is történt, és már korábban is volt rá példa! Ne üljünk fel mindennek!

 

           Azonnal beindultak a Facebook-ozók. Kérdéseiket és véleményeiket is nevükkel vállalták!

 
 

2020.06.27. 12.04: Ráczné Fekete Ilona képviselő a Facebookon próbálta magyarázni álláspontját:

"Kedves nekem és engem támadók! Álljunk meg egy pillanatra. Nem én döntöttem úgy, hogy a média nem lesz meghíva. Én az az ember vagyok, aki egyáltalán szólok Önökhöz, a saját magam döntése és igazságérzete miatt, és próbálom megvilágítani másik oldalról is a tegnap történteket, ami ekkora port kavart. Sokuknak igaza van, és sokan félre viszik a dolgokat. És van amit kikérek magamnak! Csak azért, mert most az én posztom alatt lehet dühöngeni, ne velem személyeskedjenek! Szívesen elolvasom mindenki véleményét. És van nekem is, higgyék el. Eddig is volt és ezután is lesz! Az álhír az az, hogy a média ki lett tiltva és az önkormányzat titkolózik. Minden szervezet maga dönti el, hogy hívja-e a sajtót avagy nem az eseményére. Az önkormányzat most nem élt ezzel a lehetőséggel, a média valóban nem lett meghívva, ahogy személy szerint senki sem, mégsincs senki kitiltva, hiszen nyilvános az ülés. A testület, a bizottságok a veszélyhelyzetet követően azonnal össze lettek híva. Egész héten, minden nap ezek zajlottak. Személy szerint nem gondoltam, hogy ekkora visszhangot vált ki ez a döntés, de mindenképpen szorgalmazni fogom az újbóli átgondolását és jelezni a lakosság markánsan megnyilvánuló hiányérzetét! És sem titkolózási szándék, sem a lakosság kihagyása nem volt a cél, csupán annyi, hogy más módon kapjon tájékoztatást a lakosság! Azt azonban mindenki nézze már meg, kinek és mit hisz el. Keltsük a feszültséget.... Mennyivel jobb így élni ebben a városban, nem? Miért kell azonnal támadni? Miért van erre szükség? Nem volt még ebből elég? Ja, hogy ez politika? Én eddig is mindennek tartottam magam, kivéve politikusnak! - reagálva egy kommenthez. Maradtam átlagember, aki sokat dolgozik és a rendelkezésére álló információkat megosztja az olvasóközönséggel! Egy dolog még eszembe jutott: sokan és sokszor megkérdőjelezték már a Ladány TV szükségességét, a nézettségét, véleményezték, hogy alacsony, "nem ér ennyit" amibe az önkormányzatnak kerül, stb. Nos mindezek fényében, ami tegnap óta megy, ez immár nem kérdés. Nagyon sokan követik és várják az adásait. Minden döntéshozó számára fontos visszajelzések ezek!"

 

                 12.09: Ráczné Fekete Ilona képviselő közzétette az ülés napirendjeit és döntési arányait:

A tájékoztatás nem teljes körűen sikerült, mert a zárt ülésen részletezett bírósági ügyről hozott döntés eredményét nem tette közzé. (van mit titkolnia a testületnek?)


                 13.14:  A Püspökladány Jövőjéért Egyesület honlapunkon közzétette állásfoglalását:

Képviselő-testületi határozat szabályozza az ülések közvetítését. (Lásd lentebb: Kinek a szándéka az eltitkolás?)

 
 

A "Facebook-forradalom" nyilatkozatra késztette a polgármestert:

www.facebook.com/T%C3%B3th-Lajos-polg%C3%A1rmester-P%C3%BCsp%C3%B6klad%C3%A1ny-108669560525087/

 

2020. 06. 27. 14.59:

TISZTELT PÜSPÖKLADÁNYIAK!

Sokak által – közéjük tartozom én is - rég várt napra ébredtünk tegnap a tekintetben, hogy a veszélyhelyzet megszűnte után újra ülést tarthatott képviselő testületünk. A tárgyalást időben hirdettük, honlapunkon közé tettük a tárgyalásra beterjesztett szakanyagokat is. Az előző napokban véleményezték, javaslatokkal egészítették ki előterjesztéseinket a szakbizottságaink is.
Tegnap aktuális ügyekben fontos döntéseket hozott testületünk a teljes nyilvánosság mellett – néhány kivételtől eltekintve egyhangú vagy közel egyhangú állásfoglalás mellett (a pontos kimutatás is nyilvánosan fellelhető!). Bárki jelen lehetett két, SZMSZ-ünk szerint zárt ülésen tárgyalandó téma kivételével (egyik folyamatban lévő, örökségként ránk maradt bírósági ügy,  a másik pedig fellebbezés kezelése korábban hozott egyedi döntés kapcsán).
Az előzetesen tervezettekhez képest további három, időközben készült előterjesztést is felvett testületünk napirendre alapos indoklás mellett –  ezekhez semmilyen kifogás nem érkezett.
Két képviselőtársam az ülés elején elégedetlenségét fejezte ki azért, mert nem voltak jelen az egyébként bárki számára látogatható, nyitott tárgyalásainkon a Ladány Televízió kamerái. Bármely más sajtóorgánum is jelen lehetett volna – nem tartották fontosnak. A legutóbbi, 2020 február 27-én tartott nyolc és fél órán át tartó testületi ülésünk teljes egészében leadott anyaga kapcsán sok elmarasztaló vélemény érkezett többek között hozzám is. „Követhetetlen, szükségtelen, áttekinthetetlen, nem informatív, egyeseket az ingyenes tv-s szereplés motiválja” – idézem a leggyakoribb jelzőket és megállapításokat. Ha vágott tartalmat tett volna közé a televízió, akkor manipulációval vádolták volna. Tipikus eset, tudják „ha van sapka a fején, azért, ha nincs azért…”.    Ezért nem tartottam fontosnak egyetlen sajtóorgánum invitálását, bár ha felvétel készült volna, a mostani valóságtól elrugaszkodott fantáziálások könnyebben cáfolhatóak lennének. Így is cáfolhatók, mert a jelenlévők emlékeznek a valós történésekre…

 

Amennyiben mégis jelentősebb érdeklődésre tartanak számot majdani testületi üléseink, magam részéről

nem látom semmilyen akadályát

a „hagyományőrző, régi rossznak minősített gyakorlat”, a tv-s közvetítés visszaállításának (már hallom előre, azt a döntést is kritizálni fogják!). Több településen korábban sem volt és most sem gyakorlat a testületi adások vágatlan közzététele.
Tegnap beszámoltam az elmúlt közel négy hónap történéseiről, a veszélyhelyzet alatt végzett munkánkról. A nyolc oldalas írásos tájékoztatómat közel tíz perces szóbeli kiegészítéssel bővítettem. A veszélyhelyzet alatt 43 db polgármesteri határozatot hoztam, valamint 4 db rendelet került megalkotásra illetve módosításra (ezek városunk honlapjára folyamatosan felkerültek, jelenleg is elérhetőek!). Az illetékes kormányhivatal ez idáig egyetlen esetet sem kifogásolt, korrekciós javaslatot sem tett. Köszönetet mondtam mindazoknak, akik az elmúlt hónapok egyedi szituációiban saját területén helyt állt, tisztességesen és eredményesen tette a dolgát (beleértve képviselő testületünk tagjainak túlnyomó többségét is!).
Beszámolómhoz a testület tagjai részéről érdemi kifogás nem érkezett, azt elfogadták. Hozzáteszem, az elmúlt hónapokban heti rendszerességgel beszámoltam az LTV képernyőjén és a hivatalos facebook felületemen a köz érdeklődésére számot tartó történésekről – a lakossági visszajelzések igen nagy számban túlnyomó többségében pozitívek voltak. Tegnap is szóba hoztam… cselekedeteink, döntéseink még a legjobb hozzáállás mellett is magukban hordozzák a HIBÁZÁS lehetőségét – fokozottan kiemeltem ezt a saját vonatkozásomban. Ezért tartom biztosabbnak a kollektív mérlegelés esetleges viták során megszülető döntéseket, ezért vártam a testületi üléseket és az ott meghozott döntéseket!
Ülésünk véget sem ért, valaki már a befejezés előtt szokatlan és főként igaztalan hecckampányba kezdett – folytatásaként az előző napokban, hetekben folytatott alattomos híreszteléseknek, melynek az égvilágon semmilyen igazságtartalma nincs („a polgármester lemondását fontolgatja; egyes képviselők családtagjaihoz kötött gerinctelen vádaskodások; a közterület felügyelő kirúgása; politikai tisztogatások és egyéb képtelen megállapítások”). Annyira kisstílű és minden valóságalapot nélkülözőek ezen tartalmak, hogy nem is reagáltunk ezekre és én a későbbiekben sem leszek részese az ilyen ”sárdobálásnak”.
A dolog mögött az állhat, hogy néhányan sértve érzik magukat a korábbi évek negatív folyamatainak haszonélvezői közül. Amint a választások előtt ígértük, igyekszünk gátat vetni a korábbi időszakban sokak által kifogásolt törvénytelenségeknek, a közéletet jellemző, városunk számára oly sok kárt és hátrányt eredményező csatározásoknak. Október óta tesszük a dolgunkat, igyekszünk nehéz örökségünket lépésről lépésre kezelni sokak szerint nem is eredménytelenül. Természetesen igen szűk mozgásterünk van, de a nyitottság és átláthatóság mentén lépésről lépésre haladunk, miközben városi közéletünket a nyugodtság és kiszámíthatóság jellemzi. Ez az állapot bizonyos körök céljait nem szolgálja, számukra vélhetően nem elfogadható. Szóval közös tennivalóink helyzete a dolgos hétköznapoknak köszönhetően sokak véleménye szerint jó irányba mozdultak el. Én ennél szigorúbb vagyok, a változások ütemével gyakran elégedetlen vagyok!
A tegnap történéseiről jövő hét elején részletes tájékoztatással szolgálunk! Továbbra is hiszek a ladányi emberek közös problémáinkhoz való jó szándékú hozzáállásában és cselekvő közreműködésében!                                           

                                                                                                              Üdvözlettel: Tóth Lajos polgármester

 

 

A kiemelt szövegrészek értelmezése és megtárgyalása a következő időszak kiemelten fontos feladata.

Folytatása következik...

 

Kiknek a szándéka az eltitkolás?

 

Az Önkormányzat 2020. június 26-án nyilvános ülést tartott, amelyen nem jelent meg a Városi Televízió, így nem készült felvétel a megdöbbentő tartalmú napirendeket is tárgyaló Képviselő-testületi ülésről. (Az érdeklődő állampolgárok nem nézhetik meg a kábelTV-n a vészjósló eseményeket és határozatokat.)

 

Balázs Sándor képviselő kérdésére Tóth Lajos polgármester kétféle magyarázatot adott a Városi Tv távolmaradására: A Szervezeti és Működési Szabályzat nem írja elő a Testületi ülés közvetítését, az ülés nyilvános, bárki megjelenhet...

Több lakos kifogásolta, hogy túlságosan hosszúra nyúlnak a ülések...

 

A legkorábbi fellelhető dokumentumok szerint 2002-től közvetítette a városi TV az önkormányzati üléseket. (Az emlékezetben 1999-től két helyi TV is közvetítette). Történt már, hogy felvették az ülés eseményeit, de indoklás nélkül nem adták le. (2010. szeptember)

 

Bárki ült a polgármesteri székben -  a lakosság egészét tájékoztatta a Városi Tv által.

 
 
A tájékozódás joga a közösséget, azaz a médiát használó közönség egészét illeti meg, azokat, akik e joguknál fogva követelhetik – a sajtószabadsághoz hasonló erejű jogként – a megfelelő tájékoztatást és az egyes véleményekhez való egyenlő, azonos feltételekhez kötött hozzájutást.  - /KÖZSZOLGÁLATI KÓDEX - A magyar nemzeti közszolgálati médiaszolgáltatás alapdokumentuma/
 

Ez az állampolgári jog nem biztosított, mert

1. az ülések munkaidőben történnek, így a lakosság többségét kirekesztik a részvételi jogukból.
2. az ülésterem befogadóképessége alkalmatlan az "azonos feltételek közötti hozzájutás" teljesítéséhez.
 

A tiltó intézkedésről a Képviselő-testület határozatot nem hozott. Nem volt előterjesztés és bizottsági állásfoglalás sem.

 

Változatlanul érvényben van a 84/2017.(VI.29) határozat:

www.puspokladany.hu/kozadat/kepviselo_testulet/kivonatok/2017/2017_06_29.pdf

Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum intézményvezetőjét, hogy a lakosság egységes és minél teljesebb tájékoztatása érdekében az intézmény az önkormányzati ülések felvételeit szombaton 18 órától, vasárnap 10 órától vetítse le.

 

 

A Testületi ülés eseményeinek ismertetése részletes tájékozódás után lesz lehetséges.