2023. február

2023.02.23. Önkormányzati ülés  III. rész -

 

Újabb rokon került vezetői pozícióba

 

Videólink  (Megtekintés)

https://youtu.be/Q1x-pEgfTb4

 

A felvétel első 35 perce a Költségvetés szavazását mutatja be.

A végszavazás előtt 3 képviselő elhagyta az üléstermet.

 

4. Beszámoló a Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum 2022. évi munkájáról.
    Előadó: Galiné Mile Andrea intézményvezető

5. Előterjesztés Püspökladány Város Önkormányzata 2023. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról.
    Előadó: Tóth Lajos polgármester

6. Különfélék
a) Ellenőrzési jelentés Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum teljesítmény-ellenőrzése tárgyában
    VISSZAVONT napirend

b) Előterjesztés a 2023/2024. nevelési év óvodai beiratkozás időpontjának meghatározásáról.

 

c) Előterjesztés a továbbképzési program jóváhagyásáról.

 

d) Előterjesztés magyar-lengyel testvérvárosi kezdeményezések támogatására kiírt pályázatról.

 

e) Előterjesztés a polgármester 2023. évi szabadságának meghatározásáról.

 

f) Előterjesztés Püspökladány Város Önkormányzata tulajdonában lévő 513/10 hrsz-ú ingatlan telekalakítást követő értékesítéséről.

 

g) Előterjesztés településrendezési eszközök 2023. évi I. módosítása tárgyában.

 

h) Előterjesztés a TOP_Plusz-1.2.1-21 kódszámon „Élhető települések” című pályázat megvalósulási helyszínéhez kapcsolódó ingatlanrész átadás átvételéről.

 

i) Előterjesztés eszközök térítésmentes átvételéről és továbbadásáról.

 

j) Előterjesztés területcseréről és püspökladányi beruházási célterület kialakításáról.
   VISSZAVONT napirend

 

k) Előterjesztés intézményvezetői megbízásról.

 

Új napirend    Előterjesztés szociális tárgyú rendelet módosításáról
 

 

l) Előterjesztés szakemberek részére kiutalható szolgálati lakásokról. /zárt ülés/

2023.02.23. Önkormányzati ülés  II. rész

 

NEM A MAGAS REZSI MIATT KERÜLT CSŐDHELYZETBE A VÁROS,

HANEM AZ ÖNZŐ ÉS ALKALMATLAN VEZETŐK MIATT!

 

Videólink megtekintés:

https://youtu.be/5irYGW6T2rg

 

2. Előterjesztés az önkormányzat középtávú tervezéséről.

3. Előterjesztés az önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletének jóváhagyásáról.

    KÖZMEGHALLGATÁS

 

Tisztelt Olvasóink!

A 2023. évi KÖLTSÉGVETÉS szavazási procedúrája a III. részben lesz látható.

2023.02.23. Önkormányzati ülés - I. rész  (2:18')

 

       AMI A LEÍRT POLGÁRMESTERI JELENTÉSBŐL KIMARADT

 

Video felvétel  megtekinthető:

youtu.be/rdHXIbVIbtA

 

A Bizottsági határozatokat később tették közzé...
 

Bizottsági határozatok

2 napirend visszavonását és 1 új napirend felvételét javasolta a polgármester

 

A Pénzügyi- és Ügyrendi bizottság elnöke a 2023. évi Költségvetés visszavonását kezdeményezte.

A Fidesz-frakció 6 tagja és a polgármester nem szavazta meg.


1. Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról,
    az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről.

    Előadó: Tóth Lajos polgármester

Vadász Ferenc főállású alpolgármester:

A szakbizottságok HÁL' ISTENNEK tettek olyan észrevételeket, aminek következtében most lekerült napirendről a területcseréről és a beruházási célterületről szóló előterjesztés...

Nem vagyok szakember, nem látok a föld alá... (Gázvezeték metszi a csereföldet)

 

 

Képviselői kérdések

 

Interpellációk

 

Közérdekű bejelentések