Olvasói levél a "Munkahelyteremtési"-nek látszó kérdőívről

 

A kérdőív megalkotása a helyi Fidesz részéről - az én olvasatomban - inkább diagnózis és nem terápia.                         

Diagnózis a helyi Fidesz állapotáról, amit önmagukról állítottak ki ezzel a kérdőívvel (az állapotot illetően országosan is ugyanez a helyzet) és nem a város súlyos munkahelyhiány-problémájára kidolgozott terápia.

 

Miért?

1. Egy ilyen kérdőívkészítés elmegy egy szakdolgozathoz vagy egy diplomamunkához adat-gyűjtésnek, de egy kisváros munkaerőhelyzetének a megoldását erre alapozni helyi városvezetői szinten: elég sokat elárul az alkotók helyzetértékelésének szintjéről. Már ha persze komolyan is gondolják ezt az egészet........

2. Egy adatgyűjtés a kutatómunka első (vagy ha nem is az első, de legalábbis kezdeti) fázisa. Ha a választások után a helyi Fidesz még csak erre a szintre jutott el, eddigre sikerült egy kérdőívet összerakniuk, akkor időben mikorra várható a valós munkahelyteremtés? 2-5-10 év múlva? Hányszor kell még megválasztanunk őket?

3. A városfejlesztés egy külön szakma. Nem érdemes belepartizánkodni olyanoknak, akik ehhez nem értenek. A felsőoktatásban képeznek ilyen szakembereket. Nem a tanítóképzőn, hanem az egyetemen. Van is az önkormányzatnál olyan ember, aki ezt elvégezte és egészen biztosan jó szakember. Ismerem személyesen. A legutóbbi testületi ülésen fel is szólalt. Érdemes tőle tanácsokat kérni az ilyen ad hoc kérdőívezés helyett. Biztosan segít. Ingyen. Ő ezt tanulta és sokkal magasabb szinten áll a kérdőívezés fázisánál.

4. Ha a kérdőív a lakók segítségét kéri, akkor bocsánat, de mire valók a képviselők? Miért indultak a képviselőségért? Engem ez a jelenlegi államigazgatás azon gyakorlatára emlékeztet, amikor fingjuk sincs valamilyen szakterületen valamiről (ez elég sűrűn előfordul) és úgy gyűjtenek ötleteket, hogy egy ideig szabadon engedik dolgozni (!!!), ötletelni a beosztottakat, majd amikor már kellő megoldás beérkezett, akkor azt lenyúlják és úgy tálalják, mintha eredetileg is az ő fejükből pattant volna ki.

5. Amikor a választókörzetben az országgyűlési képviselőnk - történetesen - éppen pártbéli és éppen foglalkoztatásügyi államtitkár, azaz elméletileg munkahelyteremtésben fekete öves versenyző, akkor miért kell ilyen alapszintről elindulni és kérdőívezéssel próbálkozni, amikor az állam egészen biztosan százmilliókat költött már hasonló helyzetfelmérésre a területen. (Érthetőbben fogalmazok: hasonló kérdőívezésre és az abból készült tanulmányokra. Már ha nemcsak a nettó pénzlenyúlás volt a cél, mint ahogy a Fidesz alatt dívik, hanem a tanulmány tartalmát tekintve is hasznos munka. Ha nem is konkrétan Püspökladány esetében, de a városunkhoz hasonló problémákkal küzdő kisvárosok típuspéldáját tekintve. Az uniós régiófejlesztésnek biztosan alapjai voltak ilyen tanulmányok, azok már megvannak, fel lehet használni őket.)

Szóval ha a helyi Fidesz összeköttetésben áll az államtitkár úrral, akkor mi ez az alapszintű kérdőívezés egy elismert munkahelyteremtő szakember (Bodó úr) részéről?????? Talán mégsem annyira fekete öves??????

6. Az is lehetséges, hogy a helyi Fidesz nem áll kapcsolatban az államtitkár úrral és ezért ez az árulkodó kérdőív.

Nem áll kapcsolatban, legalábbis ezeket az egyébként fontos helyi kérdéseket, problémákat illetően.

Vagy kapcsolatban áll, de a kapcsolat csak az állandó ígérgetésekben merül ki.

Azzal meg már tele van a padlás............

 
(Forrás: Facebook - a szerző hozzájárulásával)

Konzultáció "koppintással" - munkahely "varázslással"

 
 

A városi TV 33. heti műsorában volt látható egy önkormányzati képviselő "ötlete nyomán" a Fidesz önkormányzati képviselőcsoportja által kiadott "munkahely-teremtési" kérdőív.

Az ifjú képviselő közölte, hogy június végén indították el a más városokba ingázó munkavállalók véleményét kutató kérdőívet. "Sajnos egyre többen költöznek el Püspökladányból, a jobb munkalehetőség, vagy jobb munkabér miatt. Ez a folyamat ahhoz vezethet, hogy a lakosságszám csökkenni fog és ezt a folyamatot nekünk meg kell állítani."

Augusztus végéig lehet választ adni, jelenleg "több mint száz" visszajelzés érkezett. Azután történik a kiértékelés, "amit majd a képviselő-testület minden részére eljuttatok."

 

A szándék lehetne hasznos, de a fontos cél érdekében törvényesen kell(ett volna) nekifogni - az Önkormányzat nevében:

1. Az ifjú képviselő a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság elnöke, ismernie kell az eljárásrendet. 

Szervezeti és Működési Szabályzat 54. §
(1) A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság dönt a Képviselő-testület által a bizottságra ruházott hatáskörökben.
(2) A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság véleményezi

a) a beruházási programokat,

(4) A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság közreműködik:  

e) munkahelyteremtés elősegítésére irányuló tevékenységben,

A BIZOTTSÁG-nak van ilyen joga, a (Fidesz) képviselőcsoportnak nincs. Tehát a júniusi testületi ülés előtt jeleznie kellett volna a polgármester felé, hogy kérdőívet szándékoznak kibocsájtani, majd bizottsági javaslattal és Képviselő-testületi döntéssel törvényesíteni.

 

2. Mintha mégis hallott volna már a szabályokról, mert szándéka a végeredményt eljuttatni a képviselő-testületnek. A mulasztás miatt fennáll az illegális adatgyűjtés és a központi konzultációt koppintó politikai előnyszerzés gyanúja...

 

3. Mindezeknél fontosabb a naivitásba burkolt kinyilatkoztatás:

"...egyre többen költöznek el Püspökladányból, ...a lakosságszám csökkenni fog és ezt a folyamatot nekünk meg kell állítani."

 

A Képviselő-testületben vannak 14-22-26 évvel ezelőtt először megválasztott (3.-4.-5. ciklusukat töltő) képviselők is. Nekik tudniuk kell kik, mit és miért mulasztottak el, hogy ilyen sorsra jutott városunk. Vannak akik intézményvezetőkként, vagy bizottsági tagokként asszisztáltak a tragikus süllyedéshez. A mai városvezetők is részesei voltak a hibás döntéseknek.


Korábban már többször is jeleztük a bajt:

ladanyholnap-hu.cms.webnode.hu/a10-ev-sorsromlas/

 

A közzétett hivatalos KSH adatok (2018) szerint:

A bizottságelnök - képviselő kijelentéseit ezért kiegészíteni és pontosítani szükséges: 

az állandó lakosságszám 8 év alatt 1003 fővel csökkent és továbbra is csökkenni fog. (Lakónépesség 811 fővel)

A folyamat megállítása eddig nem sikerült, mi történik ezután...???

A negatív születés/halálozás egyenlege (-40 fő/év) mellett egyre elgondolkodtatóbb az elvándorlás mértéke:

A 2014-től drasztikusan emelkedő, évenként -8 %-os (-120 fő/év) vándorlási egyenleg az egész ország, az Észak-Alföldi régió és Hajdú-Bihar megye adatainál is 60-90 %-kal rosszabb!

 

Az LTV riportban megszólaló főállású alpolgármester adta meg a kijózanító választ: "...mindent meg kell tenni azért, hogy a munkahelyteremtést segítő folyamatot elősegítsük, nyilvánvalóan nem az önkormányzat fog munkahelyeket varázsolni, de hozzájárulhat ahhoz, hogy a folyamat mégis sikerrel záruljon... vagy legalábbis elkezdődjön az a folyamat, amelynek köszönhetően idejön néhány cég, ... bízunk benne egyre több, aki munkahelyeket jelent a püspökladányi lakosság számára."

"Nyilvánvalóan az Ipari Parkról van szó, segítségünkre lesz ebben Bodó Sándor államtitkár úr is... Meg kell keresni azokat a cégeket, amelyek alkalmasak arra, hogy itt letelepedjenek..."

 

A kérdőívre válaszoló "százegynéhány" főből 35-en javaslatokat is tettek. Sajnos a munkahelyteremtő beruházás nem úgy működik, mint egy étlap, hogy válogatni és rendelni lehessen: "A La carte"...

Püspökladányból - tanulókkal együtt - mintegy 2000 fő ingázik nap-mint-nap.

A 2016.06.30-án lezárt Helyi Közösség Fejlesztési Stratégia szerint: "A Püspökladányból eljáró ingázó dolgozók nagyobb számban vannak, mint a bejárók: a környező településekről napi szinten 561 bejáró, 1375 eljáró munkavállaló van. Az eljárók 30,32%-a Debrecenbe jár napi szinten dolgozni." 

A kérdőíven az eljárók kevesebb, mint 10 %-a nyilatkozott. Ezeket az adatokat súlyos hiba lenne reperezentatív információnak nevezni.

 

Vadász Ferenc alpolgármester 2013-tól 2019-ig a Püspökladányi Járási Hivatal vezetője volt, hozzá tartozott a Munkaügyi Központ is, az összes hivatalos adatbázisával. Privát-Facebook oldalán 2020.07.08-án így indokolta a kérdőiv fontosságát: "Városunk hosszú évek óta nem jeleskedik új munkahelyek megjelenésével."

Egy félrevezetően elnevezett internetes kérdőívvel most akarja megtudni azt, amit a legfontosabb létmeghatározó tevékenységről, a munkavállalásról járásvezetőként mindeddig nem tudhatott volna?

Az Önkormányzatra hivatkozva privát Facebook oldalára tesz ki közérdekű kérdéseket és mindezt a közszolgálati városi TV-ben reklámoztatja??

Mi lehet a városvezető véleménye a hivatalos utat megkerülő Fidesz-frakció politikai célú látszat-akciójáról?

A foglalkoztatáspolitikáért felelős Bodó Sándor államtitkár új információkhoz juthat a "koppintós" kérdőív válaszaiból?

 

(nem) VÉLETLENÜL...

 

 

A kötelező közzététel (23/2012. (IV.25.) KIM rendelet) határideje 15 nap, de Püspökladány Önkormányzata 37 napig titkolta a lakosság elől a 2020.06.26-i Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvét.

A 204 oldalnyi dokumentumcsomag elején, az 53 oldalas jegyzőkönyvnek már az első lapjain érzékelhető az elhallgatás-titkolás szándéka, a városvezető nem akart válaszolni a képviselői kérdésre:

www.puspokladany.hu/kozadat/kepviselo_testulet/jegyzokonyvek/2020/2020_06_26.pdf


A hangfelvételből készített jegyzőkönyv már a 3-4. oldalán elvesztette törvényességét és hitelességét!

Szervezeti és Működési Szabályzat 14. A Képviselő-testület ülésének jegyzőkönyve

43. § (1) A Képviselő-testület üléséről készült jegyzőkönyvnek a magasabb érvényű jogszabályban meghatározott tartalmi elemeken túl tartalmaznia kell

a) napirendi pontonként az elhangzott előterjesztői kiegészítést, bizottsági véleményt, a feltett kérdéseket és az azokra adott válaszokat,

b) a polgármester ülésvezetéssel összefüggő intézkedéseit,

c) a Képviselő-testület ülésén történt fontosabb eseményeket,

d) a kérdéseket, interpellációkat és az azokra adott választ.

(2) Az ülésen elhangzottakat hangfelvételen is rögzíteni kell.

Fontos kiemelni a városvezető állítását: "...nyilvánosság teljes tájékoztatása mellett folyik minden előkészítő és döntési helyzeteket teremtő szituáció. Tehát semmilyen formában nem kívánjuk a lakosság tájékoztatását csorbítani. Minden tekintetben állunk rendelkezésre, minden szinten."

 

Talán nem feltételezte akkor, az ülés elején, hogy hamarosan szembejön a leleplező valóság?

Nem kívánjuk a lakosság tájékoztatását csorbítani... 

A diktatórikus döntés előtt a városi TV közvetítését 2 napon belül megnézhették az érdeklődő állampolgárok. (Az interneten később folyamatosan, bármikor, bármeddig.) - ehelyett lett 37 nap és a súlyosan csorbított tájékoztatás!

 

A jegyzőkönyv nem tartalmaz egy mély bizalomromlást jelző kijelentést, amelyet a város lakóinak is meg kell ismerni:

Balázs Sándor képviselő kérdésére Tóth Lajos polgármester így válaszolt:

"A testület tagjait megkérdeztem…... megkérdeztem?
Balázs Sándor képviselő: engem nem személy szerint, ez biztos
Kiss Zsigmond képviselő: Engem sem kérdezett meg senki...

Van még akit nem kérdeztem VÉLETLENÜL?

 ... A Képviselő-testület több tagját akkor megkérdeztem... és úgy gondolom, hogy mivel írott szabály erre nincs..."

 

Ez a fontos önleleplező esemény "kifelejtődött" a jegyzőkönyvből! A városvezető a nyílt színen beismerte, hogy nem egyezetett minden képviselővel, és nem tudja, csak "úgy gondolja", hogy nincs az ülések közvetítéséről írott szabály...

Mint korábban közöltük: van Képviselő-testületi határozat az önkormányzati ülések közvetítéséről (17. oldal):

www.puspokladany.hu/kozadat/kepviselo_testulet/kivonatok/2017/2017_06_29.pdf

 

Mivel 2 képviselő a helyszínen azonnal jelezte, hogy nem kérdezték meg a véleményüket, 2 képviselő a Facebook-on nyilatkozta, hogy nem ők hozták a TV-cenzúráról a döntést, ezért a kérdeztem véletlenül szóösszetétel leleplezi, hogy a városvezető a TV kitiltásáról a Fidesz-frakcióval egyeztethetett, de egybehangzó források szerint csak a főállású alpolgármesterrel. (A független alpolgármester nem nyilatkozott a súlyos demokrácia-romboló esetről.)

A járványveszély-helyzet időszakában a városvezető nem tette közzé, hogy erről határozatot hozott volna és a 8 oldalas polgármesteri jelentésben sem számolt be róla.

A törvényesség őrének - a Jegyzőnek - kötelessége a hiteles és szabályos jegyzőkönyv elkészíttetése. Felelős az okiratok hiányosságáért és a szándékosan késedelmes közzétételért is.

A jegyzőkönyvből hiányzó mondatok bizonyítják: a városvezető nyilatkozata és ígérete nem felel meg a valóságnak!

Tevékenysége súlyosan megingatja a közbizalmat és ezzel a méltatlanság törvénysértését követi el!

 

A városvezető nem bízik a független képviselőkben? A fideszesek nyomására cselekszik?  ... VÉLETLENÜL...

 
 
 
 
Hamarosan: a városvezető segítségért kiált?
 
 

 

2020. június 26. - "nyilvánosan" korlátozott testületi ülés 

 

 

Tájékoztatjuk Püspökladány lakosságát, hogy a testületi ülésről nem készülhetett videofelvétel.

Az ülés MEGHÍVÓJÁT 06. 29-én módosították, a napirendeket bővítették, a bizottsági határozatokat is utólag tették közzé.

 

www.puspokladany.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=238&Itemid=1

 

Részletesebben:

Bizottsági határozatok

1. Előterjesztés a TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00011 azonosító számú, „Püspökladány város

egészségügyi alapellátásának fejlesztése”  tárgyú közbeszerzési eljárás eredménye megállapítására.
    Előadó: Tóth Lajos polgármester

2. Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról,
    az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről.

    Előadó: Tóth Lajos polgármester

3. Tájékoztató a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi működéséről.
    Előadó: Kovács Gyula elnök

4. Előterjesztés az önkormányzat 2020. II. félévi üléstervének jóváhagyásáról.
    Előadó: Tóth Lajos polgármester

5. K ü l ö n f é l é k.

a) Beszámoló az önkormányzat 2019. évi költségvetési gazdálkodásáról.

b) Előterjesztés az önkormányzat középtávú tervezéséről.

c) Előterjesztés az önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletének módosítására.

d) Előterjesztés önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására című pályázat beadására.

e) Előterjesztés Helyi Esélyegyenlőségi Program áttekintéséről.

f) Előterjesztés szociális tárgyú rendelet módosításáról.

g) Előterjesztés támogatási igény benyújtásáról.

h) Előterjesztés a Kecskés Gyula Városi Könyvtár állomány törléséről.

i) Előterjesztés a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft.-vel kapcsolatos döntésekről

j) Előterjesztés pótmagánváddal kapcsolatos döntésről. (szóbeli) /zárt ülés/

k) Előterjesztés szociális bérlakás nyilvántartásba vétel elutasítása elleni fellebbezésről. /zárt ülés/

 
 

 

A LadányTV keddi műsorában vetített szűkszavú - elfogult - egyoldalú jegyzői és polgármesteri nyilatkozatok nem bontják ki az igazság minden szeletét...

Az ülésen történt megdöbbentő események és meglepő bejelentések feltárását kezdeményeztük.