...mint Déva vára kőmívesei...

 

12 évvel ezelőtt kezdődött el az az aggasztó folyamat, amely alapvetően veszélyezteti Püspökladány lakóinak egészségügyi ellátását. A hatalomba került fideszes önkormányzati többség 2007.06.28-i döntésével átszervezte az egészségügyi ellátás irányítását, létrehozta az Egészségügyi Szolgáltató Kft-t (EÜNP kft.), kisebbségi tulajdonosként  egy "szakmai befektetőt" is bevonva.

www.puspokladany.hu/kozadat/kepviselo_testulet/kivonatok/2007/2007_06_28.pdf

Az átszervezés után nagy terveket szövögettek, amelynek célja a Gyógyfürdő melletti "Egészségház" kivitelezése volt.

2008. Szeptember 20-án:
- A Városi Művelődési Központban került sor egy lakossági fórumra, ahol a város fejlesztési politikájáról volt beszélgetés képviselőkkel és a város érdeklődő lakosságával.

Ezen a fórumon történt meg a látványtervek bemutatása. De az Egészségház 600 millió Ft-os pályázata nem lett sikeres. Az okok között első helyen szerepel Arnóth Sándor parlamenti botránya, amelynek következtében megszűnt országgyűlési képviselői mandátuma. A 2008-2009-ben zajló, vagy inkább bukdácsoló gyűjtőút és kerékpárút építési pályázat, valamint a fürdőfejlesztés menedzselésével kapcsolatos korrupciós bűnügy is negatívan hatott.

 

A néhai polgármester 2009-ben állt elő új tervével: Az SzTK Rendelőintézetre épülne magastető és az "adminisztráció" költözne fel a tetőtérbe... (Az adminisztráció a kisebbségi tulajdonos feladata: amit debreceni könyvelővel és könyvvizsgálóval végeztetett.)

A hibás ötlet gyorsan feledésbe merült, de a "szakmai befektetői" nyomás megmaradt. Így következett az újabb fordulat: legyen 24 órás Gyógyszertár az SzTK-ban. A 2010.07.26-i soron kívüli ülésen példátlanul súlyos és elvetemült döntés született: 11 igen 2 nem, 1 tartózkodással. (75/2010.határozat)

www.puspokladany.hu/kozadat/kepviselo_testulet/kivonatok/2010/2010_07_26.pdf

 

Ezért kezdődött el a Püspökladányban működő Gyógyszertárak és vállalkozó patikusok kálváriája. A magát "vállalkozóbarát"-nak hirdető Arnóth Sándor és 9 fideszes társa idegenek kezére juttatta a ladányi emberek egészségét, emellett évtizedek óta működő patikákat sodort végveszélybe. Indoklásként azt a látszatott keltette, hogy az újonnan kialakított patika 4-6 millió Ft-os bérleti díjat fog fizetni és szükség van erre a bevételre.

www.puspokladany.hu/kozadat/kepviselo_testulet/jegyzokonyvek/2010/2010_07_26.pdf

6. oldalon 3. napirend:

DR. FELSZEGHY SZABOLCS képviselő
Az elterjesztés lényegében ugyanaz, mint az előző. Akkor sem értettem és most sem, hogy az önkormányzatnak - a jelenlegi kormánypolitikai koncepcióval szemben - mi a célja azzal, hogy önkormányzati működtetésű patikát létesít? Az előterjesztés 2. bekezdése számomra értelmezhetetlen, illetve a határozati javaslat érdemi része hiányzik.
ARNÓTH SÁNDOR polgármester
Valóban, a tőkebefektetés jellegű patikanyitást a Kormány jelenleg blokkolja, viszont nem zárja ki az önkormányzati finanszírozásban működő patika nyitását. A következő hetekben, hónapokban jelennek meg azok a jogszabályok, amelyek ezt pontosítják. Éppen ezért vettük ki a határozati javaslatból a tőkebefektetésre utaló szövegrészt. Most arról van szó, hogy van egy 120 m2-es kihasználatlan területrészünk, amit fűtünk, és amely akár 4-6 millió Ft bevételt is hozhat, amennyiben kihasználjuk ezt a lehetőséget. Ezzel 24 órás ellátást biztosítanánk a város lakóinak.

 

Ajándék milliók - idegeneknek

 

A botrányos patika-nyitás után kiderült a beszámolókból, hogy 19 millió Ft-os veszteséget termelt - látszólag...

2011. Pharmaház beszámoló.pdf (159683)

Erre hivatkozva kezdeményezték az éjszaki ügyelet megszüntetését, majd a bérleti díj elengedését. Az eredetileg 500 millió Ft-os árbevételt célzó "Mesterterv" nem sikerült. Az SzTK-Patika nem tudta elszippantani a teljes forgalmat a többi patikától, de mindegyik nagy veszteségeket szenvedett el.

Évről-évre változott az EÜNP Kft. ügyvezetője, menekült mindenki a zűrzavaros helyzetből, aki csak tehette. 2013-ban a kisebbségi tulajdonos "felajánlotta" hogy visszaadja az EÜNP Kft.-ben lévő tulajdonrészét az Önkormányzatnak, a Gyógyszertárért cserébe...

A Dombi Imréné által irányított fideszes többség az idegen vállalkozók kéréseit megszavazta.

www.puspokladany.hu/kozadat/kepviselo_testulet/kivonatok/2013/2013_09_26.pdf

A 128/2013. (IX. 26.) határozat 27 millió Ft-os veszteséget okozott Püspökladánynak.

 

A tulajdonosváltást ügyvezető-csere is követte az EÜNP Kft-nél. Az új ügyvezető - Dr. Komoróczy Károly - lecsökkentette a Patika bérleti díját, a piaci viszonyokra való hivatkozással. Az "elengedett" bérleti díj miatt évente 2,8 millió Ft árbevétel kiesése van az EÜNP Kft-nek.

Az Orvosügyelet Kft. rezsihozzájárulásáról így nyilatkozott: "az egészségügyben nem lehet mindent számolva nézni." A két idegen kft. évente 6 millió Ft-ot nem fizet be a közös költségekbe. Nekik marad ez haszon: mégis számolva nézik az egészségügyet?

www.puspokladany.hu/kozadat/kepviselo_testulet/bizottsagok/penzugy_ugyrend/jegyzokonyvek/2015/2015_05_20.pdf

 

Így telt el 5 teljes év. Az SzTK-Patika évről évre szárnyaló eredményeket vallott be a NAV-nak. (2018-ban 14,4 millió Ft-os adózás utáni eredménnyel.) Az EÜNP Kft. pedig bukdácsol, 2018-ban 63 ezer Ft-os adózás utáni "eredménnyel".

 

Újabb és még nagyobb botrány...

 

A Patika mintegy 100 m2 területet foglal el a Rendelőintézetben. 2016-ban EU-s pályázatot adtak be EMELETRÁÉPÍTÉS céljából azzal az indoklással: hely kell a 3 gyermekgyógyászati rendelőnek, és az SzTK-ba áttelepítenék a Védőnői Szolgálatot is.

 

A koncentrálás szándéka nem kifogásolható, de mélyen elgondolkodtató, hogy a hagymázas tervek idején (2008-2010) egyik gondolat sem merült fel.

2010-ig nem volt szűkös a gyermekorvosi rendelő és nem volt probléma, hogy a védőnők külön telephelyen működtek?

Akkor még Patikát akartak, és most a Patika miatt emeletre-járásra kényszerítenék a kisgyermekes-babakocsis anyukákat?

 

Az aggályos kérdés eldőlni látszott...

2019.03.05-én a 37/2019. sz. döntéssel kiválasztották az emeletráépítés kivitelezőjét:

www.puspokladany.hu/kozadat/kepviselo_testulet/kivonatok/2019/2019_03_05.pdf

 

A megkötött kivitelezési szerződés ellenére a munkák nem kezdődtek el áprilisban, sőt a májusi esős napok között is csak a fenyőfákat vágták ki az épület elől. Már elmúlt 3 hét június hónapból, amikor a kivitelező nekikezdett az emeletráépítésnek... (Befejezési határidő 2019. augusztus 31.)

Már magasodni kezdtek a falak, amikor 2019. július 2-án a műszaki ellenőr szabálytalanságokat érzékelt a kivitelezésnél. A helyszínre hívta az építésért felelős vállakozót, aki maga helyett az adminisztrátorát vezényelte oda.

A műszaki ellenőr leállíttatta a falazást és a téglák visszabontását rendelte el, mert a kivitelező figyelmen kívül hagyta a műszaki leírás kötelmeit, eltért a kiviteli tervektől: Nem erősítette meg a betonfödémet, anélkül kezdett a falazáshoz.

 

Az időveszteség eddig 3 hónap és legalább még egy hónap.

A többletköltség pontosan nem megbecsülhető.

Az EU pályázat határideje hamarosan lejár.

 

A hibás pályázat és a törvénysértő kivitelezés felelősei miben reménykednek?

Az új Önkormányzatnak és a polgármesternek kell megoldást találni az évtizedes lelketlenség okozta károkra?

 
Folytatása következik...
 
 

2019. 04.17. A Pénzügyi- és a Humán Bizottság is visszautasította az ügyvezető beszámolóját

 

www.puspokladany.hu/kozadat/kepviselo_testulet/bizottsagok/penzugy_ugyrend/eloterjesztesek/2019/2019_04_17/03.pdf

 

Példátlanul tiszteletlen és cinikus beszámolót hozott be az Egészszégügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője az Önkormányzat bizottságainak ülésére. A fénymásolt és/vagy fotózott mellékletek több képviselőben felkeltették a gyanút.

 

Például: megdöbbentő 9,3 millió Forintos eltérés látható a NAV adóbevallás kiegészítő mellékleteiben. Átláthatatlan a beszámolóban az anyag- és bérköltségek kimutatása is.

 

A beszámolót az ügyvezető a Polgármesteri Hivatal vezetőjének juttatta el. Elgondolkodtató, hogy a Hivatal nem érzékelte a súlyos hibákat és még formai-esztétikai kifogásokat sem emelt a másolt beszámolóval kapcsolatban. Az ügy súlyosságát tovább fokozza, hogy a pénzügyi szakember alpolgármester sem tett észrevételt és nem is intézkedett.

 

A szerda délutáni ülésen a Pénzügyi Bizottság külsős szakértője tisztázó kérdések sorozatát tette fel, amelyre az ügyvezető igazgató zavaros mondatokkal próbált válaszolni. A jelen lévő könyvvizsgáló elismerte és elnézést kért a hibák miatt.

 

A Pénzügyi bizottság elnöke a beszámoló és az üzleti terv felülvizsgálatát és átdolgozását indítványozta.

www.puspokladany.hu/kozadat/kezdolap/testulet190425/0.pdf

 

Mindkét bizottság úgy döntött, hogy az ügyvezető új beszámolót nyújtson be a májusi ülésre.      A súlyos gazdálkodási mulasztás miatt a Felügyelő Bizottság vizsgálata szükséges.

 

2017.02.23. Önkormányzati ülés

 

Az ülés 5/j napirendjénél

www.puspokladany.hu/kozadat/kezdolap/testulet170223/05j.pdf

az Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft ügyvezetője  hazugsággal vádolta meg képviselőnket, amiért kritizálta, hogy az Sztk-ban üzemelő Gyógyszertárral kapcsolatban a 290-ezer Ft-os bérleti díjat az ügyvezető 50 ezer Ft-ra lecsökkentette. A Felügyelő Bizottság nem jelezte a súlyos bevételcsökkenést  a tulajdonos felé.

Olvasóinkat tájékoztatjuk az előzményekről:

www.puspokladany.hu/kozadat/kepviselo_testulet/bizottsagok/penzugy_ugyrend/jegyzokonyvek/2015/2015_05_20.pdf

 

Döntsék  el az Olvasók, hogy ki nem mondott igazat.

 

Részletek hamarosan...

2017. 01. 26. Önkormányzati ülés

www.haon.hu/orvoshoz-es-iskolaba-a-korzethatarokat-betartva/3367265

Részlet a Hajdú-Bihari napló intenetes kiadásának (haon.hu) cikkéből:

Mindkettőt elutasították

A három jobbikos, valamint egy civil szervezet által a testületbe juttatott képviselő két témában is határozati javaslatot adott be, amelyeket elutasított a Fidesz-KDNP többség.

Az újtelepi városrész szennyvízberuházásával kapcsolatban egy eseti ad-hoc bizottság felállítását kezdeményezték. A bizottság feladata a beruházás dokumentációinak teljes körű átvizsgálása, majd jelentéstétele a kivitelezéshez kapcsolódó eljárás törvényességéről lett volna. Ezt a képviselői többség azzal utasította el, hogy az ügyben már volt hatósági vizsgálat, az lezárult, törvénytelenséget nem talált.

A másik indítványuk a Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit KFT. tevékenységi területén alkalmazható rezsiköltségek és bérleti díjak meghatározására és évenkénti felülvizsgálatára vonatkozott. Ebben az ügyben a képviselő-testületi többség illetéktelennek találta magát, mint fogalmaztak, a bérleti díjakat az önálló gazdálkodású egészségügyi intézmény határozza meg.

 

KÖZZÉTETTÉK az ülés jegyzőkönyvét:

www.puspokladany.hu/kozadat/kepviselo_testulet/jegyzokonyvek/2017/2017_01_26.pdf

Részletek a jegyzőkönyv 54-59. oldalán.

 

A polgármester zárszava a határozathozatal előtt (59. oldal):

"Kellő körültekintéssel végezte ezt az ügyvezető úr, én bízok az ő hozzáértésében, bízok a szakorvosaink ítélőképességében.

Mivel hozzánk nem érkezett ilyen megkeresés, nem fogom támogatni az Önök előterjesztését."

 

Folytatása következik. 2017. 02. 23-án...

 

 

 

Törvénysértések! Lehallgatások... Következmények?

 

Csak látszólag idegennek tűnő történet az, amiről az egyik országos hetilap készített alapos összefoglalót.

A fő szervezők személyesen érintettek a Püspökladányi Egészségügyi Nonprofit Kft. és a Pharmaház Gyógyszertár ügyeiben is.

Amikor a Gazdasági Versenyhivatal vizsgálatot kezdett a gyógyszerközbeszerzés ügyében, (2013. április) akkor

Dr. H. M.  volt a Püspökladányi EÜNP Kft. és a Pharmaház Gyógyszertár ügyvezető igazgatója.

Dr. G. L. pedig a püspökladányi EÜNP Kft-ben kisebbségi tulajdonos MAPPET Kft. képviselője volt.

Dr. K. Z. a püspökladányi Orvosügyeletet biztosító cég vezetője előzetes letartóztatásban volt!

2013. szeptemberben, az akkor már a nyomozó hatóság által 2 éven keresztül lehallgatott személyek "meggyőzték" Püspökladány Önkormányzatának vezetőit, hogy az EÜNP Kft-ben lévő tulajdonjogukat "visszacserélnék" az Önkormányzattal, ha a Pharmaház Gyógyszertár teljes tulajdonjogát megkapják

és ezen felül "elismerésként":

 

"Püspökladány Város Önkormányzata a Kossuth u. 1. szám alatti rendelőintézet felújításának elismeréseként

27 000 000 Ft fejlesztési támogatást nyújt a Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.-nek azzal,

hogy a Kft. a támogatást tovább adja a Pharmaház Kft.-nek."

                                                                    128/2013. (IX. 26.) Önkormányzati testületi határozat

2 éve ezzel a döntéssel zárult Püspökladány Önkormányzatának - sajnos nem egyetlen - aggályos ügye.

 

A hetilapban közölt szövevényes ügyláncolat püspökladányi szálai is új megvilágításba kerülhetnek...

"Miért nincs Püspökladányban ügyeletes gyógyszertár?"

Talán hangsúlyozni sem kell miért fontos a gyógyszertári ügyelet! 

Soha nem lehet tudni ki mikor és milyen bajba, betegségbe kerülhet, amikor akár az élet is múlhat azon,

hogy a gyógyszer időben rendelkezésre álljon.

Püspökladány 15 ezres lakosságú város  (a környezeti településeket, idegenforgalmat,átutazókat  már nem is számítva), így bárki, bármikor rászorulhat. 

Nehéz megélni az itt élőknek, hogy évekkel évtizedekkel ezelőtt ezt a szolgáltatást megkapta, ma pedig ezt sem.

Ide jutottunk!?

Pl. a napokban is fordult olyan eset elő, amikor egy macskaharapás után egy püspökladányi lakosnak éjszaka közepén

Debrecenbe kellett beutazni a tetanusz szérumért, aztán vissza Püspökladányba, hogy az orvos beadhassa az injekciót.

Elképesztő!

Egyesületünknek az az álláspontja, hogy a gyógyszertári ügyeletet biztosítani kell a városban.

Ennek fedezete nem lehet jelentős költségvetési tétel, ha az egészségünkről, életünkről van szó!

Elvárjuk ezért a város vezetésétől, hogy gondoskodjon az ügylet biztosításáról.

 

Egyben tájékoztatnunk is kell az olvasót, hogy Egyesületünk nincs egyedül ezzel a véleményével.

Kérjük szíveskedjen elolvasni a cikk mellékletét képező dokumentumot.

A képviselő testület a Kossuth utcai Rendelőintézetben létesítendő újabb gyógyszertár 

megnyitását korábban azzal indokolta, hogy ügyeleti ellátást biztosít Püspökladányban. 

 

Sajnos az ígéret nem teljesült, így becsapva érezzük magunkat. Ki a felelős érte?

Igazából azonban nem is a felelőst keressük, hanem a helyzet megoldását sürgetjük!

 

                                            Molnár József 

                           Püspökladány Jövőjéért Egyesület Elnöke

www.puspokladany.hu/kozadat/kepviselo_testulet/jegyzokonyvek/2010/2010_07_26.pdf

Gyógyszertár az SZTK-ban

 

Ladányaik panaszolják:

 

Döbbenten tapasztaltam ma délután az orvosi ügyeleten, hogy Püspökladányban nincs gyógyszertári ügyelet szombat délután... Idáig jutottunk???????

 

Az egész működési rendszere úgy, ahogy van rossz. Sajnos egyre többen írják, hogy Püspökladányiak nem járnak oda, ha éppen nincs égető szükségük gyógyszerre.

 

Szép szombat estét kívánok mindenkinek!
Ugye - 4 éve - volt itt egy gond, probléma a gyógyszertár. Semmit nem változott a helyzet, süket fülekre talál. Egy 15 ezer fős városban, ahol van 4 gyógyszertár, miért van szükségünk egy nem Püspökladányi patikára, amivel csak a gond van, ugyanis nincs megfelelő ügyeleti rendszere.

 

Csütörtökön 20 óra 3 perckor recepttel a kezében a férjem orra előtt leoltotta a villanyt az asszisztens vagy gyógyszerész.

 

Nem szeretjük és nem akarjuk azt a gyógyszertárat!

Vagy rendes ügyelet legyen, vagy szeretnénk a saját patikánkba menni, ha az élet úgy hozza, ahol kedvesek és készségesek!