Miért maradt távol a középiskola igazgatója?

Erkölcs és lelkiismeret...

A 2015. szeptember 24-i testületi ülés végén Kovács Krisztina az Oktatási Bizottság elnöke tett közérdekű bejelentést az önkormányzati képviselő - tanácsnok - Gimnázium igazgató helyett:

„… mert ő nem kapott média felhatalmazást, vagy médianyilvánosságot. Viszont az Oktatási bizottságon bejelentette igazgatóasszony, hogy a Gimnázium 2015. június 30-ával megszűnt. 2015. július 1-jével új intézmény jött létre, ennek a Berettyóújfalui Szakképzési Centrumnak lett tagintézménye…”

 

Az igazgató - képviselő - tanácsnok már 2015. júniusban is elmulasztotta tájékoztatni az Önkormányzatot. Nem tette meg a tanévkezdés előtt - az augusztusi testületi ülésen - sem. Feltűnő, hogy most, hónapos késedelemmel tett közvetett módon bejelentést.

A jelzés után Márkus Gábor alpolgármester közölte, hogy az igazgatóasszony a Középiskola tanévnyitóján bejelentette a változást.

Súlyosan aggályos, hogy ha a közérdekű információ közlése lehetséges az iskolában, akkor a Képviselő-testületi ülésen miért lenne tiltott, továbbá, hogyan lehetséges mégis bejelentést tenni Bizottsági ülésen, ha a Testületi ülésen hallgat róla.

Ha a Klebersberg Intézményfenntartó titoktartásra kötelezheti az iskolaigazgatót, akkor végzetes ellentmondásba kerül képviselői-tanácsnoki státuszával.

Az erkölcsi - lelkiismereti okokból létrejött összeférhetetlenséget a képviselő-tanácsnoknak meg kell szüntetnie!

Le kellene mondania az összeférhetetlen pozíciójáról!

 

Egy éve történt! A  GIMNÁZIUMÉRT tüntetők megérezték a szomorú jövőt!

1 éve történt...

A 2014/2015. tanév megkezdése utáni második héten új igazgatója "lett" a Karacs Ferenc Középiskolának

az önkormányzati képviselő-tanácsnok Petőné Papp Margit személyében.

A botrányos és aggályos vezetőváltást megdöbbenéssel tapasztalta Püspökladány lakossága.

Az új tanév kezdetén a 2015. augusztus 27-i Képviselő-testületi ülésen az iskolaigazgató-képviselő asszonynak nem volt a változásról bejelentése.

Nem tartotta fontosnak tájékoztatni a Ladányaikat arról, hogy a Püspökladányi Középiskola már nem a Klebersberg Intézményfenntartó Központhoz tartozik, hanem a Nemzeti Gazdasági Minisztériumhoz,  mivel a Kormány létrehozta a Berettyóújfalui Szakképzési Centrumot 12 iskolával és ennek tagintézménye lett a középiskolánk.

Egy év alatt az igazgatóasszony annak feltételeit alakította ki, hogy "észrevétlenül" történjen meg a diktatórikus változás.

 

Gimnáziumnak nevezhetjük-e még a Gazdasági Minisztérium fennhatósága alá került középiskolánkat?

Mikor és mennyire akarják megváltoztatni a képzési arányokat?

Az intézkedés miatt már 14 éves korban kénytelenek lesznek elvándorolni a továbbtanulni vágyó tehetséges ladányi gyerekek?

 

Egy csata a Kálvinért!
Most újra a Karacs Gimnázium a veszélyeztetett!

Májusban megdöbbentő Kormányrendelet született:
A rendelet melléklete nem sorol fel 80 működő Gimnáziumot
Köztük van a Karacs Ferenc Gimnázium...

net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1500120.KOR&celpara=

Demonstráció a GIMNÁZIUMÉRT! A szakadó esőben 100-120 ember fejezte ki tiltakozását!

Gimnázium állásfoglalás

Mikortól közügy egy intézményvezető leváltása vagy kinevezése?

 

Az intézményvezetői kinevezés (vagy átmeneti időszakban a vezetői megbízás kiadása) általánosan az intézmény fenntartójának a kompetenciájába tartozik. Napjainkban a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ ez a felelős szervezet, így Önkormányzatnak formálisan nincs is már köze a Középiskola vezetőjének kiválasztásához.

Évekkel, évtizedekkel ezelőtt ezt a fontos státuszt "igazgatói" cím illette. A státuszt pedig csak az tölthette be, aki morálisan minden kétely felett állt, köztekintélynek örvendett, szakmai felkészültsége és vezetői rátermettsége is megfelelő volt. A tanári kar tagjai pedig önmaguk közül választhattak igazgatót, hiszen ők ismerték legjobban, hogy kivel lehet majd eredményesen dolgozni.

Az önkormányzat általában tiszteletben tartotta a tanári kar javaslatát és formálisan is jóváhagyta javaslatukat! 

Ezeket a kiválasztott köztekintélyeket nem kellett leváltani, több évtizeden át igazgatói beosztásban végezhették nem is egyszerű feladataikat, azaz a diákok felkészítését, nevelését, erre a nemes célra összpontosítva, példát mutatva nekik és a tanári karnak egyaránt! A nemzet napszámosaiként fizetségük leginkább a köztisztelet és a tanítványoktól kapott szeretet volt! 

Az utóbbi években sajnos ez a helyzet megváltozott. Ma már gyakran hallani intézmény-vezetői leváltásokról, kinevezésekről, már nem csak választások után, hanem előtt is. Püspökladányban ennek már különös előzményei vannak.

Feltételezzük, hogy politikai, ideológiai okok állnak e mögött, mert azt tapasztaljuk, hogy a politika a nagyhírű intézmény falai közé is beköltözött...

A tanároknak pedig ennek is meg kellene felelni, ha nem tetszik, legfeljebb vehetik sátorfájukat és mehetnek..., de van-e hová?

Legfeljebb a bátrabbak tiltakoznak a diktatórikus vezetői kinevezés ellen, a többiek némán tudomásul veszik a megaláztatást, az erőszakot.

Milyen érzésekkel fognak ezek a tanárok előadást tartani a demokráciáról..., a szabad vélemény nyilvánításról, netán a bátorságról, hősiességről a diákoknak, ha önmaguk gerince is törött..., mert eltörték!

A diákok pedig hamar megérzik, ha a tanár hitelességén esik csorba..., de miért kell a tanárokat  megalázó helyzetbe hozni?

Az igazgató személyének kiválasztásához a tanároknak közük sincs már, helyette el kell fogadni a "fentről" jött kinevezést! Aztán pedig meg kell felelni az új vezető elvárásának, legyen az bármi?

 

Kikerülhetetlen a kérdés: közügy vagy sem, ami a Középiskolánkban történik?

 

Egyesületünknek az a véleménye, hogy a Középiskolánknak komoly hagyománya, elismertsége, számtalan sikere volt, ahol gyermekeink ezres létszámban tanulnak, ezért a szakmai felkészítés a legfontosabb, ehhez pedig alkalmas tanári karra és a feladathoz méltó vezetőre van szükség.

Mindezek miatt közügy... is!

Nem értünk egyet azzal, hogy politikai alapon történik a kinevezés, legyen az bármilyen párt, akkor sem! Az egyre gyakoribb esetekben azonnal megjelenik a felülről jött direkt pártirányítás már az iskoláinkban is!

Egy olyan új vezető, aki nem dolgozott korábban a gimnáziumban, nem dolgozott a tanári karral együtt, akinek személyének elfogadása a tanári kar által kérdéses, alkalmas lehet-e a feladatra? Hogyan tud dolgozni, ha a szakmai gárda nem igazán tudja elfogadni?

Mi lehet ebből: Viták? Elbocsátások?  Mi lesz az alkotó légkörből? Hogyan is történik majd a legfontosabb: a tanulók oktatása, nevelése ezek után?

 

Az új vezető - Petőné Papp Margit - vezetői alkalmassága alaposan megkérdő-jelezhető  a Többcélú Oktatási Intézményben a 2012-ben történt 77 millió Ft-os pénzügyi válság miatt, hiszen a főigazgatói beosztásából azonnal lemondott, ezzel beismerte alkalmatlanságát!  A polgármester a lemondását elfogadta, de a gazdálkodás szabálytalanságának kivizsgálását azóta sem kezdeményezte.

 

Petőné Papp Margit akkor nem felelt meg az elvárásoknak, de most ismét alkalmas lett?  Vajon mi lehet a háttérben?  Köztudott, hogy jelentős személyiség a helyi Fideszen belül.

Ezért is közügy az, ami ebben a városban, ebben a középiskolában történik. 

 

Véleményünk szerint a Gimnázium a tudás forráshelye, nyitott kapu az egyetemekre... A tanár legyen példakép, az igazgató pedig legenda!

 

Püspökladányban is megtörtént már, hogy a tanári kar véleményét figyelmen kívül hagyták és teljesen más személyt neveztek ki...

Hol van már a tanári karral szembeni bizalom, tisztelet? Meddig fog ez így menni? Ki a felelős ezért az állapotért? Sajnos MI valamennyien! 

A tanári kar ebben a helyzetben kiszolgáltatott és kénytelen engedelmeskedni, ez a legszomorúbb!  Nekik a legrosszabb, vagy a diákoknak? 

 

Milyen lesz Ladány holnap?

Mit mondjunk a gyermekeinknek?

Püspökladány Jövőjéért Egyesület