Parlamenti képviselők közfeladatai

 

www.parlament.hu/pairhelp/kepv_hu.htm

 

Az Alaptörvény leszögezi: "A közhatalom forrása a nép, amely a hatalmát választott képviselői útján, kivételesen közvetlenül gyakorolja."

A képviselők társadalmi ellenőrzését a választópolgárokkal való kapcsolattartás és a viszonylag rövid megbízatási idő biztosítja, mely megköveteli, hogy a képviselő folyamatosan bizonyítsa a tisztségre való alkalmasságát.

A képviselőkkel szemben fontos elvárás, hogy folyamatosan kapcsolatot tartsanak választóikkal, vegyék figyelembe véleményüket és lehetőség szerint képviseljék érdekeiket. Ezért lakossági fórumokon vesznek részt, fogadóórákat tartanak, levélben, e-mailen válaszolnak választóik megkeresésére.

Fejőrobotok az UNIÓ tőgyén...

 

A bizarrnak tűnő címválasztást egy - honlapunkon - egyedi történés médiavisszhangja generálta.

2021.11.20-án Bodó Sándor államtitkár - a térség Fidesz-helytartója - közösségi oldalán közzétette:

" Több mint hárommilliárd forintból épül új telep Földesen"

Az ünnepélyes alapkőletételről a megyei (kormányközeli) hírportál tudósított:

haon.hu/gazdasag/helyi-gazdasag/tobb-mint-harommilliard-forintbol-epul-uj-telep-foldesen-5845235/

 

2021.11.23-án a LadányTV-ben Tóth Lajos polgármester is részletezte, hogy ott járt, közlése feltűnő mondattal zárult: "Bízom benne, hogy hasonló, vagy akár ennél KISEBB léptékű fejlesztések akár közvetlen közelségünkben is megvalósulhatnak."

A homályos utalást a Képviselő-tetület novenber 25-i ülésének elején eképpen ismételte meg: "Vannak biztató jelek, hogy nemcsak Földesen, hanem akár közelebb, a mi közvetlen közelségünkben is hasonló agrárfejlesztésekre kerülhet sor..."

 

Ha valamit háromszor is nyomatékosítanak, akkor tanácsos a mélyebb vizsgálódás: ehhez szokatlanul részletgazdag útmutatást nyújtott a haon.hu tudósítása.

A konkrét agrárvállalkozás elgondolkodtatóan tanulságos példa az Európai Uniós források felhasználásáról.

A Kft. 3,4 milliárdos beruházásához mintegy 1,691 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást nyert a Vidékfejlesztési Programban. Gondoljunk bele: 1691 millió Forint, mennyi mindenen javíthatna....

Ezért a feltűnően bőkezű támogatásért meg kell építeni: 

két (6600-6600 m2-es) istállót (16 kézilabda- vagy 3 focipálya méretben), benne a fejést robottechnológia fogja végezni, két 25 ezer literes tejsilót, a takarmánysilók is megújulnak, az istállón belül komplett új tartástechnológia lesz, újabb napelemrendszert telepítenek, megújul a silótér, szénatárolót hoznak létre.

 

Öntelt öröm

 

A vállalkozás részéről még érthető a dicsekvő öröm, hogy az Uniós fejlesztések hatására:

a tehén létszám 940-950 egyedre bővül, elérhető lesz a 40 literes fejési átlag.

*A fejések napi átlaga tehenenként  2,7 felett is lehetséges a fejőrobotokkal.

A beruházással a termelési önköltség 25-30 %-kal csökkenhet.

*Egy hazai 1000 tehenet tartó gazdaságban évente 2 robot ára is megtérülhet. A megtakarítás a munkabér és az üzemeltetési költségek (energia, víz, szennyvíz, állatorvosi költségek) csökkenéséből, illetve a bevételek növekedéséből származik.

A 2023-ra elkészülő tehenészet a társaság jelenlegi 153 alkalmazottja mellett további 15 család megélhetését biztosítja, a mostani 5,3 millió liter éves tejtermelés 8,9 millió literrel nőhet. (összesen: 14,2 millió liter)

Mindezek talán csak száraz termelési információk volnának, de ráadásként - a megyei vezetők és polgármesterek körében - Bodó Sándor a Vidékfejlesztési programról dölyfös önteltséggel nyilatkozott:  "Ez a mi világunk". (MTI tudósítás)

"...ezen a területen majdhogynem korlátlanok a lehetőségeink."

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) lehetőségeiről cinikusan fogalmazott: "ahhoz hogy a vállalkozások komfortosan érezzék magukat egy térségben, az önkormányzatoknak és a megyei önkormányzatnak fejleszteni kell „minden mást”...

 

Bodó Sándor mondatai leleplezik a FIDESZ protekcionista vidékpolitikáját:

 

Korlátlan lehetőség a gazdáknak - minden mást fejleszteni az önkormányzatoknak kell...

 

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal főosztályvezetője szerint: 2027-ig a vidékfejlesztési program 4 265 milliárd forintos keretösszeggel rendelkezik, cél, hogy 2022 nyaráig minden forrást lekössenek. Eddig 400 milliárd forintról született támogatási döntés, amiből 40 milliárd forintból fejlesztenek állattartó telepeket a gazdák a megyében, további 17 milliárd forint pályázati igény elbírálás alatt áll.

www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/mezo/2020/index.html

2020: a mezőgazdaságban 234 ezer ember dolgozott -

A vidékfejlesztési programból: 18,2 millió Ft jut egy munkavállalóra!

Rögzíteni szükséges: 57 000 millió Ft jut csak az állattartó telepek fejlesztésére, - a példával azonos nagyságrendben - mintegy 35-40 vállalkozásnak!

 
 

A TOP+ programban 1 700 milliárd Ft jut a települések fejlesztésére az ország lakosságának!

 

A Debrecen Megyei Jogú Városon kívüli forrás: 73 milliárd Ft, amelyből csupán 58 millárd Ft-ra pályázhatnak az önkormányzatok. Mindössze ennyi pénzből kellene Hajdú-Bihar 81 településén 320 ezer ember számára az önkormányzatoknak fejleszteni minden mást... Bölcsődét, óvodát, iskolát, egészségügyi ellátást, útépítést és felújítást, gazdaságfejlesztést, energiamegtakarítást, hulladékkezelést, vagy belvízvédelmet...

 

A TOP+ pályázatokból csak 181 ezer Ft jut Hajdú-Bihar megyében egy lakosra...

 

Bodó államtitkár még mindig hadilábon áll a számadatok értelmezésével, de ez nem neki fájdalmas, mert a Fidesz elvetemült vidékpolitikája a széles társadalmat korlátozza, torzítja, elvándorlásra kényszeríti.

 

Gazdag Agrárvállalkozók  - Szegény Önkormányzatok

 

A 2020. évi Statisztikai Helyzetkép is mutatja, hogy mennyire koncentrálódnak a földterületek és a TSZ-ekből privatizált vagyonok - kevesek kezében.

A nyilvános 2020. évi NAV adatokból ismerhető példaként idézett vállalkozás

nettó árbevétele 2 448 620 000 Ft,

egyéb bevétele      426 315 000 Ft volt.

115 fő fizikai dolgozó bére bruttó 350 millió Ft, ebből nettó 240 millió Ft-ot kaphattak meg. (Havi 174 ezer Ft/fő)

A Kft. adózott eredménye 303,2 millió Ft. (Havi 25,1 millió Ft)

 

Bárándon 10 000 m2 ipari területet alakítottak ki közműkiépítéssel benne:
 hűtőház kialakítás 384 m2 terület,
 kutyaeledel gyártó üzem kialakítás 144 m2 terület,
 autószerelő műhely épület kialakítás 144 m2 terület.

A beruházás megvalósításához Báránd Önkormányzata 200 millió Ft-ot kapott.

 

Püspökladány Város Önkormányzatának működési bevétele: 2 646 654 427 Ft volt.

ebből közhatalmi adóbevétele: 288,9 millió Ft. (fejlesztésre - felújításra fordítható)

 
 

Az agrárvállalkozás kapott 1 691 millió Ft-ot a komplex tartás- és fejéstechnológiára.

Püspökladány Önkormányzata 270 millió Ft-ra pályázhat az "Ipari Park" megvalósításához...

 

A példaként idézett agrárvállalkozásnak 6-szor többet juttattak, de a * termelékeny tartás- és fejéstechnológia beüzemelése miatt

a földesi emberek félnek a jövőtől, mert munkahelyeik megszűnhetnek...

 
 

Bodó Sándor foglalkoztatáspolitikai államtitkárnak mégsem tűnik fel mindezen súlyos aránytalanság, megkülönböztetés és igazságtalanság.

Buzgón "bizakodik" Tóth Lajos polgármester és földtulajdonos is : "...a mi közvetlen közelségünkben is hasonló agrárfejlesztésekre kerülhet sor..."

 
 

 

A Fidesz-kormány támogatásával a fejőrobotok lankadatlanul fejik az Európai Unió tőgyét, 

Bodó Sándor bevallása szerint: "hogy a vállalkozások komfortosan érezzék magukat."

A kampányígéret és a kijózanító valóság

 

Már 8 hét telt el amióta Bodó Sándor képviselő a Tanuszodáról és a Birkózó csarnokról nyilatkozott a LadányTV-nek. A szeptemberi nyilatkozatának korrigált változata jelent meg a Ladányi Hírek 2021.10.27-i számának címoldalán:

A nyomtatott szöveg hasonlít az LTV-s nyilatkozatához, amelynek feltűnő részleteit előző cikkünkben alább közöltünk.

De a Ladányi Hírek indító mondata megjelöli a hivatalos forrást: "Szeptember 29-én jelent meg a Magyar Közlönyben egy kormányhatározat..." Amelynek tartalmából pontosan kiderülnek a határidők is, megcáfolva Bodó Sándor képviselő állításait.

 

www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK21178.pdf

8297. oldal  A Kormány 1681/2021. (IX. 29.) Korm. határozata
az Úszó Nemzet Programmal összehangolt, a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program III. ütemében javasolt tanuszoda-fejlesztések előkészítéséhez szükséges további intézkedésekről


1. a részére bemutatott koncepció szerint egyetért az 1. melléklet szerinti helyszíneken javasolt tanuszoda-beruházások (a továbbiakban: Beruházások) további előkészítésével, valamint egy új tanuszoda-beruházás (a továbbiakban: Fejlesztés) előkészítésével;

5. a Beruházásoknak a Beruházás Előkészítési Alap felhasználásáról szóló 233/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 2. § (2) bekezdés n), o) és p) pontja szerinti előkészítő fázisaira 670 675 976 forint forrást biztosít azzal, hogy az előkészítési fázisokat legkésőbb 2022. március 31-ig kell megvalósítani;


8. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a Beruházások megvalósítására lefolytatott feltételes közbeszerzési eljárás eredménye alapján készítsen előterjesztést a Kormány részére a Beruházások megvalósításáról, a kivitelezéshez kapcsolódó kötelezettségvállalási összeg és a kifizetések ütemezésének, valamint az emberi erőforrások minisztere és a Nemzeti Sportközpontok bevonásával az üzemeltetési költségeknek a bemutatásával.
Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő: a Beruházások megvalósítását célzó feltételes közbeszerzési eljárást követő 60 napon belül.
 

A Kormányrendelet 2022. március 31-ig határozza meg az engedélyes terv elkészítését, és csak ezután lehet kiírni a kivitelezési közbeszerzést, amelynek határideje legalább +1 hónap... ha nincs akadályozó tényező. A közbeszerzés eredményét követő 60 napon belül kell előterjeszteni a kivitelezéshez kapcsolódó Kormányzati kötelezettségvállalás összegét. (üzemeltetési költségekkel).

Ha drágább a nyertes kivitelezői ajánlat, akkor a többletet is bevállalja a Kormány?

 

Lehetséges feltételek teljesítése - leghamarabb: 2022. július 1.

 

Bodó Sándor a város lakóit félrevezetve kijelentette a Tanuszodáról: "Az építkezés megkezdésére pedig jövő tavasszal van reális esély..." (Ladányi Hírek)

 

Reális esély...  nem tény?  De a legfontosabb kérdés: melyik jövő tavasszal kezdődhet az építkezés?

 

Emlékeztetőül...

 

A lakosságot rendszeresen félretájékoztató helyi újság címlapjának jobb alsó sarkában megkísérelte a számok nyelvén összefoglalni a két beruházást, de hadilábon állnak az alapfokú számtannal:

"A püspökladányi tanuszoda 2,3 milliárd forintból valósul meg a gyógyfürdő előtti 4000 m2-es területen."

                                            

A 488/7 hrsz. terület nagysága 4453,219 m2, de a tervező 5074,5 m2-t igényelt februárban. A Tanuszoda beépítendő alapterülete: 2120,829 m2 (53,123 x 39,923 m)

 

A birkózó csarnokról szóló bekezdésben "322 négyzetméteres alapterületű birkózó edzőcsarnok" szerepel, ennek ellentmondóan az utolsó sorban már "500 m2-es csarnokban két szőnyeg kap helyet."

 

A cikket a Püspökladányi Tájékoztató Központ intézményvezető - főszerkesztője jegyzi (GMA). 

"Megbízható" szakértő kezében a lakosság tájékoztatása?

 
 

Újabb kínos (ön)cáfolat

 

Bodó Sándor félrevezető nyilatkozatot tett a Birkózó Csarnokról is: "a kivitelező kiválasztása jelenleg folyamatban van. Ez azért fontos mérföldkő, mert amikor a kivitelező kiválasztása megtörténik, akkor a tényleges építkezés is megkezdődik."

 

2021.11.06-án Serdülő Szabadfogású Magyar Bajnokságot rendeztek a Sportcsarnokban. A COVID-járvány aggasztó terjedése ellenére - maszk használata nélkül - Bodó Sándor közölte, hogy 2021. november 18-ig lehet pályázni az építés kivitelezésére. Lendületesen mesélt a szakmai körülményekről, majd egy félmondatba rejtve - rezzenéstelen arccal - kijelentette: az "építkezés nyilván valószínűleg csak tavasszal fog beindulni"...

 

Hazug ígéretei után ez már további +5 hónap csúszás, ha nem lenne éppen akkor egy mindent befolyásoló esemény...

 

mert 2022. áprilisban lesznek az országgyűlési választások.

 
 

A Kormány nem Püspökladánynak ad 2 300 millió Ft-ot a Tanuszodára (és 155 millió Ft a Birkózó Csarnokra)! Csak saját tervezőinek és haveri építőcégeinek juttatja a méregdrága beruházások közpénzforrásait. Városunknak nincs beleszólása, a képviselőknek nincs betekintése a tényleges költségek részleteibe.

Tanuszoda meghirdetett költsége: 2 300 000 000 Ft/ 2120,9 m2= 1 084 445 Ft/m2: budai villák árszinvonalán! A közpénzből épült Tanuszodák fajlagos költségei 3 év alatt négyszeresre drágultak, ebben a tempóban minden hónap további 11%, azaz 253 millió Ft árnövekedést okozhat "egy tollvonással"... a Kormányrendeletben rögzített határidők miatt.

 
 

Bodó Sándor csak választási csaléteknek használja a Tanuszodát (és a Birkózócsarnokot), s ha lejár a mandátuma, utána a Vízözön..???

Nagyotmondó-semmittevő kampány

 

A választópolgárok megnyugtatásának szánta, de ellentmondásokba keveredett 2021.09.17-én Bodó Sándor a LadányTV-nek adott nyilatkozatában. Öntelt mosollyal próbálta hihetővé tenni állításait, amikor 10 év semmittevése után, most tényeknek beállított óhajokról, szándékokról szónokolt.

www.youtube.com/watch?v=P6ZAjT9FHIg

A "örvendetesebb" témával, a Tanuszodával indította a negyedórás önfényezést:

Nem említette, hogy a Tanuszodákról szóló Kormányhatározat óta eltelt 6 évben semmi nem történt Ladányban...

Más baj is van a hatos számmal, mert tévedett: a Gazdasági Kabinet 2021.08.31-én nem 6, hanem 7 Tanuszoda fejlesztését javasolta a Kormánynak, de ezekről még nem jelent meg rendelet...

A terület alkalmasságának vizsgálatáról elhallgatta, hogy választási lehetőséget nem adtak, vagy a Gyógyfürdő előtt, vagy máshol nem lehet...

"Látnunk kell a részleteket is", mondta... de itt vágás történt a riportban! (miket részletezhetett...)

Konkrét kérdésre közölte: " 2,3 milliárd Ft ennek a Tanuszodának a költsége, vagyis ennyiből kell megvalósítani..."

 

Baj van a számtannal

 

Előző híradásunkban közöltük Varga Mihály pénzügyminiszter Facebook üzenetét: "Bóly, Kunszentmiklós, Nagykőrös, Püspökladány, Siófok, Tiszafüred, Vasvár településeken 17,6 milliárd forint költségvetési forrásból épülhetnek tanuszodák."

Tehát 7 tanuszoda, átlagosan 2,514 milliárd forintból. Ha Püspökladánynak "csak" 2,3 milliárd Ft jutna a tanuszodára, akkor a 6 tanuszodának 15,3 milliárd forint marad, átlagosan már 2,55 milliárd Ft jut a többieknek...

Korábban azt is megírtuk:

" Egyes beruházások többe kerültek, mert az államnak telket is kellett szereznie. Elgondolkodtató, hogy Püspökladánytól miért várnak el nagyobb területet - ajándékba?

A mesemondásból kivilágosodik, hogy a Gyógyfürdő előtti zöldterület ajándékba adásával Püspökladány vezetői 214-250 millió Ft-ról mondtak le, mert ezt más városok megkapják a Kormánytól!

 
 

A nagyotmondó kampánypropaganda így folytatódott: "...el is kell helyeznünk az egész fürdőfejlesztési blokkban"  majd egy idegen felületes nagyvonalúságával a 3 ütemben tervezett fürdőfejlesztésről beszélt, amelynek "pályázati kiírását várjuk".

Elhallgatta, hogy a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programból (TOP) a Püspökladányi járásnak nem adtak forráskeretet sem idegenforgalmi fejlesztésre.

 

Mindezen súlyos és aggasztó kijelentések után következtek Bodó Sándor hozzáállását leleplező beismerései:

"Püspökladány járási székhely, van ilyen küldetése, ha le van írva ez a dolog, ha nincs leírva..."

"A forrás rendelkezésre állását követően elindul majd a közbeszerzés, ami nyilván... hát mondhatom... elég hosszas jogi útvesztőbe torkollhat, de reményeim szerint ez nem így lesz. EZT NEM TUDOM MIRE ALAPOZOM..."

"Azt követően megkezdődhet az építkezés, erre igazából reálisan JÖVŐ TAVASSZAL van már esély, hiszen szeptembert írunk, addig viszont jó lenne minden adminisztrációs dologgal végezni."

 
 

 A Birkózócsarnokról lassan kollektíven lemondunk?

 

"Októberben megtörténik a kivitelező kiválasztása. Látszik a fény az alagút végén."

Hat év reménytelen sötétség után...kisebb alapterületű és drágább edzőcsarnok lehet!

De a közbeszerzés "hosszas jogi útvesztői" ennél a beruházásnál is léteznek...

 

Bodó Sándor Államtitkár az interjú utolsó részében a Kormány tehetetlenségét és alkalmatlanságát írta körül:

Az építkezés "hosszabb időt tölt a tervezési és engedélyezési asztalokon, mint maga a kiviteli munka"...

 

 

AZ (elpazarolt) IDŐ - PÉNZ (kamatos kamattal)... és mindig az állampolgárok adójából!

 
 
 

Ipari Park... vagy övezet... vagy terület?

 

A városi TV még le sem adta a pénteki felvételt, a "nagy mesemondó" már újabb történést közölt közösségi oldalán:

"Püspökladányi fejlesztési terveket egyeztettünk ma a Nemzeti Befektetési Ügynökségnél (HIPA), Tóth Lajos polgármester és Vadász Ferenc alpolgármester urakkal. Célunk egy kétlépésben megvalósuló, előbb kisebb, majd egy bővített, modern ipari terület kialakítása, ami számos munkahelyet teremtene a városban."

Másnap a hírt tovább visszhangozta a megyei hírportál is:

haon.hu/gazdasag/helyi-gazdasag/ipari-teruleteket-alakitanak-ki-puspokladany-mellett-5664452/

Újabb részletek derültek ki a - Tóth Lajos polgármester szerint még nem publikus - tervről:

"a területen egy 12-14 hektáros ipari területet, és egy kisebb, 1-3 hektáros ipari területet alakítanának majd ki."

..."majd": feltételes módban...

Nagy valószínűséggel nem az újságíró tévedett, amikor a kivitelezés forrásának a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) megyei keretét jelölte meg mindkét terület esetében... de fordított sorrendben, mint ahogy a képviselő közölte a közösségi oldalán...

 

Sorakoznak a közérdekű kérdések:

Miért két lépcsőben történhetne a beruházás? (több is kellene)

Előbb a kisebb terület, vagy mégis - a haon.hu szerint - előbb a nagyobbik?

Miért nincs a fejlesztésekhez elegendő terület önkormányzati tulajdonban?

Honnan lesz pénz a nagyobb terület megvásárlásához?

Hogyan lehetséges a TOP forrásokból (két lépcsőben) ugyanarra a jogcímre pályázni?

Ha Berettyóújfaluban 3 hektáros Ipari Park 600 millió Ft-ba került, milyen módon lehet 3000 millió Ft-ot nyerni, ha - Debrecen nélkül - a megye települései gazdaságfejlesztésre a TOP forrásaiból összesen 5000 millió Ft-ot kaphatnak?

Miért nem hozott létre már évekkel korábban "felső kapcsolatokat" Bodó képviselő-államtitkár a tárgyalásokhoz?

A nyíl hegyei a fejlesztési területekre mutatnak...

 

A 2014-2020-as Uniós pályázati ciklusban is adott be Ipari Park pályázatot a fideszes városvezetés, de a Püspökladányt segítő "képviselői lobbitevékenység" elmaradt...  Meghatározóan elgondolkodtató, ha Bodó Sándor képviselő 2016-ban még nem tudta "hol nyílik az ajtó a pénzhez"...

 

2011-2021: Egy évtized cinikus-érzéketlen semmittevése miatt az Alaptörvénybe foglalt kötelességeit megszegő képviselő a saját bukott bizonyítványát állítja ki.

 

Amikor a hegy megy...

 

2018. 10. 11-én (hogy rohan az idő) az országgyűlési képviselő végre fogadta az előre egyeztetett helyen és időben a lakosság képviselőit. Sajnos 2 hónappal később, mint ahogy az ügy kirobbant. A közben elszenvedett lelki inzultusok hatására mintegy 30 fő érkezett meg a fogadóórára.

A több, mint 2 órás megbeszélés során a lakók képviselői átadták a 2800 aláírást tartalmazó petíciót. (2787, de még kiegészítve)

Bodó képviselő-államtitkár úr ígéretet tett, hogy felveszi a kapcsolatot a szociális államtitkárral és egy 3 tagú lakossági delegációval felkeresi. Eltelt 2 hét és e-mail érkezett a képviselőtől a lakóknak, amelyet az alábbi kiegészítéssel továbbítottak az Önkormányzat képviselőinek:

 

Tudomásunk szerint az alábbi levélben foglaltakkal kapcsolatban önkormányzatunk még nem kapott hivatalos értesítést. 2018. október 23-án kelt levelében Bodó Sándor az alábbiakról tájékoztatott bennünket:

„Megbeszélésünk szerint - több fordulóban - egyeztettem Államtitkár Úrral.
Az Önök által küldött 12 (8+4) oldalas levelet megkapta, illetve én is tájékoztattam a kialakult helyzetről. Elégséges információ birtokában van, így a delegáció látogatása nem szükségszerű. Ezek ismeretében lát lehetőséget a mindenki számára kedvező megoldás kimunkálásában.

1. Várja annak a két nem szomszédos teleknek az ingyenes felajánlását, amely a szükséges infrastruktúrával rendelkezik. A szándéknyilatkozatot az önkormányzat kezdeményezze, mivel csak jogi személy lehet szerződéses partner. Ha korábban más tulajdonban volt, akkor kerüljön önkormányzati tulajdonba. Testületi határozat a felajánlásról szükséges.

2. Az építkezés eddigi költségeinek megtérítését kéri, amelynek meghatározása igazságügyi szakértő véleménye alapján történne. Erről is önkormányzati határozatot vár. Az épület a megegyezést követően önkormányzati tulajdonba kerül.

Összegezve: jogi partner az önkormányzat; szükséges két telek cserébe, ahol megépülhet az otthon (befogadó környezet), a megkezdett építkezés, térítés ellenében, az önkormányzat tulajdonába kerül.

Üdvözlettel: Bodó Sándor”

 

2018. 10. 25-én a Képviselő-testületi ülés után az alpolgármester levelet írt a szociális államtitkárnak. (Tartalmát nem tette közzé). Azóta befagytak a kommunikációs csatornák. Válasz mindeddig nem érkezett.

 

Az építkezés folytatódik, a lakók nap-mint-nap elszenvedik a szabálysértő módon folyó építés-szállítás stresszes helyzeteit.

 

Ami eddig megválaszolatlan kérdés volt, mostmár az események adják meg rá választ:

 

Ki a felelős?

 

Azzal, hogy Bodó Sándor országgyűlési képviselő 2 hónapos üzengetés, bujkálás után fogadta a lakók képviselőit, átvette a 2800 aláírást és közvetítő szerepet vállalt a szociális államtitkárhoz, elismerte a saját felelősségét is!

 

Már nem viselkedhet úgy, mint 2017. márciustól 2018. októberig. Nem tagadhatja le, nem terelheti az Önkormányzatra és azt sem mondhatja, hogy ez tisztán szakmai kérdés.

 

Ha a szociális államtitkár a más helyszínen történő megvalósítást kinyilatkozta (de hivatalosan nem értesítette az Önkormányzatot) akkor világossá vált mindenki számára: ez nem szakmai, hanem politikai - gazdasági érdekű beruházás.

 

Püspökladányban ebben az időszakban a politikai-gazdasági érdekeket Dombi Imréné képviselte, aki 2018. 09. 25-én orvosi igazolással menekült el a szembenézés és felelősségvállalás elől.

 
Folytatás hamarosan...

 Üzengetés...

 

Térségünk képviselője üzent. Sajnos nem a 2018.08.08-i megkeresésre, amelyben a lakosság az építkezés leállítását kérte. Arra 30 nap alatt még nem sikerült válaszolnia.

 

De most mégis gyorsan érkezett egy rövid, ám annál elgondolkodtatóbb üzenet.

 

A tiltakozó lakók újabb Lakossági fórum összehívását kezdeményezték, és az időpontjának kiválasztásával kapcsolatban közreműködésre kérték a polgármestert. 2018. 09.05-én elment az értesítés minden meghívotthoz, benne a kért időpontok: 2018.09.13. csütörtök 18 órától, vagy 09.14. péntek 18 órától.

Bodó képviselő úr még aznap este 22 óra 24 perckor üzenetet küldött.

Üzenetét nem nehéz megérteni, de lehetnek emberek, akik szerint félreérthető...

 

1. Államtitkárként első nyilatkozatában azt ígérte, hogy csütörtökökön-péntekeken a választókerületben tartózkodik.

2. Az augusztus 8-i megkeresés után ezt a lakossági igényt már "üzengetésnek" nevezi.

3. Nem jelöl meg más időpontot, ezzel nyomatékosítja: fórum keretében a lakossággal nem is akar találkozni.

 

Szerencsésebb lett volna, ha nem oly' gyorsan válaszol, megfontoltabb lett volna aludni rá egyet...

 

De így válik láthatóvá a pőre valóság.