Parlamenti képviselők közfeladataiból

 

www.parlament.hu/pairhelp/kepv_hu.htm

 

Az Alaptörvény leszögezi: "A közhatalom forrása a nép, amely a hatalmát választott képviselői útján, kivételesen közvetlenül gyakorolja."

A képviselők társadalmi ellenőrzését a választópolgárokkal való kapcsolattartás és a viszonylag rövid megbízatási idő biztosítja, mely megköveteli, hogy a képviselő folyamatosan bizonyítsa a tisztségre való alkalmasságát.

A képviselőkkel szemben fontos elvárás, hogy folyamatosan kapcsolatot tartsanak választóikkal, vegyék figyelembe véleményüket és lehetőség szerint képviseljék érdekeiket. Ezért lakossági fórumokon vesznek részt, fogadóórákat tartanak, levélben, e-mailen válaszolnak választóik megkeresésére.

Amikor a hegy megy...

 

2018. 10. 11-én (hogy rohan az idő) az országgyűlési képviselő végre fogadta az előre egyeztetett helyen és időben a lakosság képviselőit. Sajnos 2 hónappal később, mint ahogy az ügy kirobbant. A közben elszenvedett lelki inzultusok hatására mintegy 30 fő érkezett meg a fogadóórára.

A több, mint 2 órás megbeszélés során a lakók képviselői átadták a 2800 aláírást tartalmazó petíciót. (2787, de még kiegészítve)

Bodó képviselő-államtitkár úr ígéretet tett, hogy felveszi a kapcsolatot a szociális államtitkárral és egy 3 tagú lakossági delegációval felkeresi. Eltelt 2 hét és e-mail érkezett a képviselőtől a lakóknak, amelyet az alábbi kiegészítéssel továbbítottak az Önkormányzat képviselőinek:

 

Tudomásunk szerint az alábbi levélben foglaltakkal kapcsolatban önkormányzatunk még nem kapott hivatalos értesítést. 2018. október 23-án kelt levelében Bodó Sándor az alábbiakról tájékoztatott bennünket:

„Megbeszélésünk szerint - több fordulóban - egyeztettem Államtitkár Úrral.
Az Önök által küldött 12 (8+4) oldalas levelet megkapta, illetve én is tájékoztattam a kialakult helyzetről. Elégséges információ birtokában van, így a delegáció látogatása nem szükségszerű. Ezek ismeretében lát lehetőséget a mindenki számára kedvező megoldás kimunkálásában.

1. Várja annak a két nem szomszédos teleknek az ingyenes felajánlását, amely a szükséges infrastruktúrával rendelkezik. A szándéknyilatkozatot az önkormányzat kezdeményezze, mivel csak jogi személy lehet szerződéses partner. Ha korábban más tulajdonban volt, akkor kerüljön önkormányzati tulajdonba. Testületi határozat a felajánlásról szükséges.

2. Az építkezés eddigi költségeinek megtérítését kéri, amelynek meghatározása igazságügyi szakértő véleménye alapján történne. Erről is önkormányzati határozatot vár. Az épület a megegyezést követően önkormányzati tulajdonba kerül.

Összegezve: jogi partner az önkormányzat; szükséges két telek cserébe, ahol megépülhet az otthon (befogadó környezet), a megkezdett építkezés, térítés ellenében, az önkormányzat tulajdonába kerül.

Üdvözlettel: Bodó Sándor”

 

2018. 10. 25-én a Képviselő-testületi ülés után az alpolgármester levelet írt a szociális államtitkárnak. (Tartalmát nem tette közzé). Azóta befagytak a kommunikációs csatornák. Válasz mindeddig nem érkezett.

 

Az építkezés folytatódik, a lakók nap-mint-nap elszenvedik a szabálysértő módon folyó építés-szállítás stresszes helyzeteit.

 

Ami eddig megválaszolatlan kérdés volt, mostmár az események adják meg rá választ:

 

Ki a felelős?

 

Azzal, hogy Bodó Sándor országgyűlési képviselő 2 hónapos üzengetés, bujkálás után fogadta a lakók képviselőit, átvette a 2800 aláírást és közvetítő szerepet vállalt a szociális államtitkárhoz, elismerte a saját felelősségét is!

 

Már nem viselkedhet úgy, mint 2017. márciustól 2018. októberig. Nem tagadhatja le, nem terelheti az Önkormányzatra és azt sem mondhatja, hogy ez tisztán szakmai kérdés.

 

Ha a szociális államtitkár a más helyszínen történő megvalósítást kinyilatkozta (de hivatalosan nem értesítette az Önkormányzatot) akkor világossá vált mindenki számára: ez nem szakmai, hanem politikai - gazdasági érdekű beruházás.

 

Püspökladányban ebben az időszakban a politikai-gazdasági érdekeket Dombi Imréné képviselte, aki 2018. 09. 25-én orvosi igazolással menekült el a szembenézés és felelősségvállalás elől.

 
Folytatás hamarosan...

 Üzengetés...

 

Térségünk képviselője üzent. Sajnos nem a 2018.08.08-i megkeresésre, amelyben a lakosság az építkezés leállítását kérte. Arra 30 nap alatt még nem sikerült válaszolnia.

 

De most mégis gyorsan érkezett egy rövid, ám annál elgondolkodtatóbb üzenet.

 

A tiltakozó lakók újabb Lakossági fórum összehívását kezdeményezték, és az időpontjának kiválasztásával kapcsolatban közreműködésre kérték a polgármestert. 2018. 09.05-én elment az értesítés minden meghívotthoz, benne a kért időpontok: 2018.09.13. csütörtök 18 órától, vagy 09.14. péntek 18 órától.

Bodó képviselő úr még aznap este 22 óra 24 perckor üzenetet küldött.

Üzenetét nem nehéz megérteni, de lehetnek emberek, akik szerint félreérthető...

 

1. Államtitkárként első nyilatkozatában azt ígérte, hogy csütörtökökön-péntekeken a választókerületben tartózkodik.

2. Az augusztus 8-i megkeresés után ezt a lakossági igényt már "üzengetésnek" nevezi.

3. Nem jelöl meg más időpontot, ezzel nyomatékosítja: fórum keretében a lakossággal nem is akar találkozni.

 

Szerencsésebb lett volna, ha nem oly' gyorsan válaszol, megfontoltabb lett volna aludni rá egyet...

 

De így válik láthatóvá a pőre valóság.