Parlamenti képviselők közfeladataiból

 

www.parlament.hu/pairhelp/kepv_hu.htm

 

Az Alaptörvény leszögezi: "A közhatalom forrása a nép, amely a hatalmát választott képviselői útján, kivételesen közvetlenül gyakorolja."

A képviselők társadalmi ellenőrzését a választópolgárokkal való kapcsolattartás és a viszonylag rövid megbízatási idő biztosítja, mely megköveteli, hogy a képviselő folyamatosan bizonyítsa a tisztségre való alkalmasságát.

A képviselőkkel szemben fontos elvárás, hogy folyamatosan kapcsolatot tartsanak választóikkal, vegyék figyelembe véleményüket és lehetőség szerint képviseljék érdekeiket. Ezért lakossági fórumokon vesznek részt, fogadóórákat tartanak, levélben, e-mailen válaszolnak választóik megkeresésére.

Bodó Sándor: Csak a Fidesz...

 

A veszélyhelyzeti korlátozások idején Püspökladány és a Sárrét sorsát hosszútávon meghatározó, korlátozó döntéseket hoztak a Hatóságok az M4 autóút építési engedélyeztetése kapcsán. Az eljárás során nem szerveztek Lakossági Fórumot. A veszélyhelyzet nyáreleji feloldásával lehetőség nyílt a mulasztások pótlására.

Három püspökladányi civil egyesület júniusban kezdeményezte a Lakossági Fórum megtartását, ezért felkérte Bodó Sándor országgyűlési képviselőt, hogy segítsen a közlekedésért felelős államtitkár meghívásában. A levelet a képviselő titkársága továbbította, 57 nap múlva, augusztusban érkezett visszajelzés, amelyben egy mellébeszélő, általános információkat soroló közlemény volt, a Lakossági Fórum megtartásáról tudomást sem vettek:

"Magyarország rövid és középtávú közúti infrastruktúra fejlesztéseinek végrehajtásához szükséges államháztartási intézkedésekről szóló 1181/2019. (IV. 4.) Korm. határozat (Útprogram) értelmében az M4 gyorsforgalmi út Törökszentmiklós (nyugat) - Püspökladány szakasz kiviteli dokumentációja elkészült, míg a Püspökladány - Berettyóújfalu szakasz tervezési fázisa várhatóan 2021. IV. negyedévében zárulhat. Törökszentmiklós (nyugat) - Kisújszállás (kelet) területszerzési feladatai, valamint a feltételes kivitelezési közbeszerzési eljárás lebonyolításra a NIF felé elrendelésre került. Várhatóan 2022. I. negyedévében kerülhet a kivitelezési szerződés megkötésre."

 

2021.08.16-án személyes választ kérő üzenet érkezett Bodó Sándor képviselő hivatali címére:

" Egyesületeink elnökei mély szomorúsággal állapították meg, hogy az elmaradt Lakossági Fórum megtartására vonatkozó kérésre, az M4 autóúttal kapcsolatos észrevételekre és javaslatokra - ismeretlen okból - nem érkezett válasz. A Bodó Sándor államtitkár úrnak küldött kísérő levél tartalmára sem történt reagálás. A szolgálati utat betartva megkeresésünket személyesen Bodó Sándor úrnak címeztük.

Tisztelettel kérem a segítségét, hogy a térség lakóit érintő személyes válasz is létrejöhessen."

 

40 nap telt el - semmilyen válasz nem érkezett...

 

Az országyűlési képviselő nem teljesíti Alaptörvényben rögzített kötelességeit.

 

Nagyotmondó-semmittevő kampány

 

A választópolgárok megnyugtatásának szánta, de ellentmondásokba keveredett 2021.09.17-én Bodó Sándor a LadányTV-nek adott nyilatkozatában. Öntelt mosollyal próbálta hihetővé tenni állításait, amikor 10 év semmittevése után, most tényeknek beállított óhajokról, szándékokról szónokolt.

www.youtube.com/watch?v=P6ZAjT9FHIg

A "örvendetesebb" témával, a Tanuszodával indította a negyedórás önfényezést:

Nem említette, hogy a Tanuszodákról szóló Kormányhatározat óta eltelt 6 évben semmi nem történt Ladányban...

Más baj is van a hatos számmal, mert tévedett: a Gazdasági Kabinet 2021.08.31-én nem 6, hanem 7 Tanuszoda fejlesztését javasolta a Kormánynak, de ezekről még nem jelent meg rendelet...

A terület alkalmasságának vizsgálatáról elhallgatta, hogy választási lehetőséget nem adtak, vagy a Gyógyfürdő előtt, vagy máshol nem lehet...

"Látnunk kell a részleteket is", mondta... de itt vágás történt a riportban! (miket részletezhetett...)

Konkrét kérdésre közölte: " 2,3 milliárd Ft ennek a Tanuszodának a költsége, vagyis ennyiből kell megvalósítani..."

 

Baj van a számtannal

 

Előző híradásunkban közöltük Varga Mihály pénzügyminiszter Facebook üzenetét: "Bóly, Kunszentmiklós, Nagykőrös, Püspökladány, Siófok, Tiszafüred, Vasvár településeken 17,6 milliárd forint költségvetési forrásból épülhetnek tanuszodák."

Tehát 7 tanuszoda, átlagosan 2,514 milliárd forintból. Ha Püspökladánynak "csak" 2,3 milliárd Ft jutna a tanuszodára, akkor a 6 tanuszodának 15,3 milliárd forint marad, átlagosan már 2,55 milliárd Ft jut a többieknek...

Korábban azt is megírtuk:

" Egyes beruházások többe kerültek, mert az államnak telket is kellett szereznie. Elgondolkodtató, hogy Püspökladánytól miért várnak el nagyobb területet - ajándékba?

A mesemondásból kivilágosodik, hogy a Gyógyfürdő előtti zöldterület ajándékba adásával Püspökladány vezetői 214-250 millió Ft-ról mondtak le, mert ezt más városok megkapják a Kormánytól!

 
 

A nagyotmondó kampánypropaganda így folytatódott: "...el is kell helyeznünk az egész fürdőfejlesztési blokkban"  majd egy idegen felületes nagyvonalúságával a 3 ütemben tervezett fürdőfejlesztésről beszélt, amelynek "pályázati kiírását várjuk".

Elhallgatta, hogy a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programból (TOP) a Püspökladányi járásnak nem adtak forráskeretet sem idegenforgalmi fejlesztésre.

 

Mindezen súlyos és aggasztó kijelentések után következtek Bodó Sándor hozzáállását leleplező beismerései:

"Püspökladány járási székhely, van ilyen küldetése, ha le van írva ez a dolog, ha nincs leírva..."

"A forrás rendelkezésre állását követően elindul majd a közbeszerzés, ami nyilván... hát mondhatom... elég hosszas jogi útvesztőbe torkollhat, de reményeim szerint ez nem így lesz. EZT NEM TUDOM MIRE ALAPOZOM..."

"Azt követően megkezdődhet az építkezés, erre igazából reálisan JÖVŐ TAVASSZAL van már esély, hiszen szeptembert írunk, addig viszont jó lenne minden adminisztrációs dologgal végezni."

 
 

 A Birkózócsarnokról lassan kollektíven lemondunk?

 

"Októberben megtörténik a kivitelező kiválasztása. Látszik a fény az alagút végén."

Hat év reménytelen sötétség után...kisebb alapterületű és drágább edzőcsarnok lehet!

De a közbeszerzés "hosszas jogi útvesztői" ennél a beruházásnál is léteznek...

 

Bodó Sándor Államtitkár az interjú utolsó részében a Kormány tehetetlenségét és alkalmatlanságát írta körül:

Az építkezés "hosszabb időt tölt a tervezési és engedélyezési asztalokon, mint maga a kiviteli munka"...

 

 

AZ (elpazarolt) IDŐ - PÉNZ (kamatos kamattal)... és mindig az állampolgárok adójából!

 
 
 

Ipari Park... vagy övezet... vagy terület?

 

A városi TV még le sem adta a pénteki felvételt, a "nagy mesemondó" már újabb történést közölt közösségi oldalán:

"Püspökladányi fejlesztési terveket egyeztettünk ma a Nemzeti Befektetési Ügynökségnél (HIPA), Tóth Lajos polgármester és Vadász Ferenc alpolgármester urakkal. Célunk egy kétlépésben megvalósuló, előbb kisebb, majd egy bővített, modern ipari terület kialakítása, ami számos munkahelyet teremtene a városban."

Másnap a hírt tovább visszhangozta a megyei hírportál is:

haon.hu/gazdasag/helyi-gazdasag/ipari-teruleteket-alakitanak-ki-puspokladany-mellett-5664452/

Újabb részletek derültek ki a - Tóth Lajos polgármester szerint még nem publikus - tervről:

"a területen egy 12-14 hektáros ipari területet, és egy kisebb, 1-3 hektáros ipari területet alakítanának majd ki."

..."majd": feltételes módban...

Nagy valószínűséggel nem az újságíró tévedett, amikor a kivitelezés forrásának a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) megyei keretét jelölte meg mindkét terület esetében... de fordított sorrendben, mint ahogy a képviselő közölte a közösségi oldalán...

 

Sorakoznak a közérdekű kérdések:

Miért két lépcsőben történhetne a beruházás? (több is kellene)

Előbb a kisebb terület, vagy mégis - a haon.hu szerint - előbb a nagyobbik?

Miért nincs a fejlesztésekhez elegendő terület önkormányzati tulajdonban?

Honnan lesz pénz a nagyobb terület megvásárlásához?

Hogyan lehetséges a TOP forrásokból (két lépcsőben) ugyanarra a jogcímre pályázni?

Ha Berettyóújfaluban 3 hektáros Ipari Park 600 millió Ft-ba került, milyen módon lehet 3000 millió Ft-ot nyerni, ha - Debrecen nélkül - a megye települései gazdaságfejlesztésre a TOP forrásaiból összesen 5000 millió Ft-ot kaphatnak?

Miért nem hozott létre már évekkel korábban "felső kapcsolatokat" Bodó képviselő-államtitkár a tárgyalásokhoz?

A nyíl hegyei a fejlesztési területekre mutatnak...

 

A 2014-2020-as Uniós pályázati ciklusban is adott be Ipari Park pályázatot a fideszes városvezetés, de a Püspökladányt segítő "képviselői lobbitevékenység" elmaradt...  Meghatározóan elgondolkodtató, ha Bodó Sándor képviselő 2016-ban még nem tudta "hol nyílik az ajtó a pénzhez"...

 

2011-2021: Egy évtized cinikus-érzéketlen semmittevése miatt az Alaptörvénybe foglalt kötelességeit megszegő képviselő a saját bukott bizonyítványát állítja ki.

 

Amikor a hegy megy...

 

2018. 10. 11-én (hogy rohan az idő) az országgyűlési képviselő végre fogadta az előre egyeztetett helyen és időben a lakosság képviselőit. Sajnos 2 hónappal később, mint ahogy az ügy kirobbant. A közben elszenvedett lelki inzultusok hatására mintegy 30 fő érkezett meg a fogadóórára.

A több, mint 2 órás megbeszélés során a lakók képviselői átadták a 2800 aláírást tartalmazó petíciót. (2787, de még kiegészítve)

Bodó képviselő-államtitkár úr ígéretet tett, hogy felveszi a kapcsolatot a szociális államtitkárral és egy 3 tagú lakossági delegációval felkeresi. Eltelt 2 hét és e-mail érkezett a képviselőtől a lakóknak, amelyet az alábbi kiegészítéssel továbbítottak az Önkormányzat képviselőinek:

 

Tudomásunk szerint az alábbi levélben foglaltakkal kapcsolatban önkormányzatunk még nem kapott hivatalos értesítést. 2018. október 23-án kelt levelében Bodó Sándor az alábbiakról tájékoztatott bennünket:

„Megbeszélésünk szerint - több fordulóban - egyeztettem Államtitkár Úrral.
Az Önök által küldött 12 (8+4) oldalas levelet megkapta, illetve én is tájékoztattam a kialakult helyzetről. Elégséges információ birtokában van, így a delegáció látogatása nem szükségszerű. Ezek ismeretében lát lehetőséget a mindenki számára kedvező megoldás kimunkálásában.

1. Várja annak a két nem szomszédos teleknek az ingyenes felajánlását, amely a szükséges infrastruktúrával rendelkezik. A szándéknyilatkozatot az önkormányzat kezdeményezze, mivel csak jogi személy lehet szerződéses partner. Ha korábban más tulajdonban volt, akkor kerüljön önkormányzati tulajdonba. Testületi határozat a felajánlásról szükséges.

2. Az építkezés eddigi költségeinek megtérítését kéri, amelynek meghatározása igazságügyi szakértő véleménye alapján történne. Erről is önkormányzati határozatot vár. Az épület a megegyezést követően önkormányzati tulajdonba kerül.

Összegezve: jogi partner az önkormányzat; szükséges két telek cserébe, ahol megépülhet az otthon (befogadó környezet), a megkezdett építkezés, térítés ellenében, az önkormányzat tulajdonába kerül.

Üdvözlettel: Bodó Sándor”

 

2018. 10. 25-én a Képviselő-testületi ülés után az alpolgármester levelet írt a szociális államtitkárnak. (Tartalmát nem tette közzé). Azóta befagytak a kommunikációs csatornák. Válasz mindeddig nem érkezett.

 

Az építkezés folytatódik, a lakók nap-mint-nap elszenvedik a szabálysértő módon folyó építés-szállítás stresszes helyzeteit.

 

Ami eddig megválaszolatlan kérdés volt, mostmár az események adják meg rá választ:

 

Ki a felelős?

 

Azzal, hogy Bodó Sándor országgyűlési képviselő 2 hónapos üzengetés, bujkálás után fogadta a lakók képviselőit, átvette a 2800 aláírást és közvetítő szerepet vállalt a szociális államtitkárhoz, elismerte a saját felelősségét is!

 

Már nem viselkedhet úgy, mint 2017. márciustól 2018. októberig. Nem tagadhatja le, nem terelheti az Önkormányzatra és azt sem mondhatja, hogy ez tisztán szakmai kérdés.

 

Ha a szociális államtitkár a más helyszínen történő megvalósítást kinyilatkozta (de hivatalosan nem értesítette az Önkormányzatot) akkor világossá vált mindenki számára: ez nem szakmai, hanem politikai - gazdasági érdekű beruházás.

 

Püspökladányban ebben az időszakban a politikai-gazdasági érdekeket Dombi Imréné képviselte, aki 2018. 09. 25-én orvosi igazolással menekült el a szembenézés és felelősségvállalás elől.

 
Folytatás hamarosan...

 Üzengetés...

 

Térségünk képviselője üzent. Sajnos nem a 2018.08.08-i megkeresésre, amelyben a lakosság az építkezés leállítását kérte. Arra 30 nap alatt még nem sikerült válaszolnia.

 

De most mégis gyorsan érkezett egy rövid, ám annál elgondolkodtatóbb üzenet.

 

A tiltakozó lakók újabb Lakossági fórum összehívását kezdeményezték, és az időpontjának kiválasztásával kapcsolatban közreműködésre kérték a polgármestert. 2018. 09.05-én elment az értesítés minden meghívotthoz, benne a kért időpontok: 2018.09.13. csütörtök 18 órától, vagy 09.14. péntek 18 órától.

Bodó képviselő úr még aznap este 22 óra 24 perckor üzenetet küldött.

Üzenetét nem nehéz megérteni, de lehetnek emberek, akik szerint félreérthető...

 

1. Államtitkárként első nyilatkozatában azt ígérte, hogy csütörtökökön-péntekeken a választókerületben tartózkodik.

2. Az augusztus 8-i megkeresés után ezt a lakossági igényt már "üzengetésnek" nevezi.

3. Nem jelöl meg más időpontot, ezzel nyomatékosítja: fórum keretében a lakossággal nem is akar találkozni.

 

Szerencsésebb lett volna, ha nem oly' gyorsan válaszol, megfontoltabb lett volna aludni rá egyet...

 

De így válik láthatóvá a pőre valóság.