2018.12.01. Félbeszakadt testületi ülés folytatása - II. rész

 

Video megtekinthető:

youtu.be/7m0LEiYUlds

 

b) Tájékoztató az önkormányzat 2018. I-III. negyedéves gazdálkodásáról.

A Startmunka program beszámolója még mindig felemás. Vajon melyik az igaz szám?

Az Önkormányzati forráshiányt mivel tudjuk pótolni?

A Gesznél 6 havi rezsi van lekönyvelve, 9 hónap után ez hogy létezhet?

Települési támogatás 24 millió Ft, ez nem magas? Mit takar ez a jogcím?

A Segítő Kezek Társulásnál 20 millió Ft-os tartozása van a társtelepüléseknek. Milyen forrásból tudnak új bútorzatot vásárolni?

A Bodó u. - Keleti sor csatlakozásának közvilágítása mikor megvalósulni?

A karácsonyi díszkivilágítás mekkora összegbe került? Ki szerelte fel?

Az EU-s pályázatok határidő módosítása ügyében van-e már előrehaladás?

Az iparűzési adó növekedési különbözetének mi volt az oka? Ezt a többletbevételt nem lehet működési hiányra elkölteni.

A Bölcsőde-óvoda felújítási pályázat kivitelezése miatt a bölcsődés gyermekeket át lehetne

helyezni a Bene Gy. utcán addigra elkészülő új épületekbe.

Az új helyszínek a város különböző pontján legyenek.

18’35”-től
c) Előterjesztés az önkormányzat folyószámla-hitelkeretének megújításához.
19’30”-től
d) Előterjesztés folyószámla hitel megújításához.

20’20”-től
f) Előterjesztés a Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata jóváhagyásáról.
21’21”-től
g) Előterjesztés a Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény Házirendjének jóváhagyásáról.
22’03”-től
h) Előterjesztés a Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény 2018/2019. nevelési évre vonatkozó munkaterv véleményezéséről.
22’50-től
i) Előterjesztés a Püspökladány Város Önkormányzata tulajdonát képező 1969; 1970/1 és az 1970/2 helyrajzi számú ingatlanok értékesítéséről.

Az előterjesztést a bizottságok nem támogatták.

Az 1969. hrsz. eladására testületi határozat nincs. Kell-e erre értékbecslést elindítani és ha lesz, akkor látunk egy új arányt a területek között?

Miért kell az ajánlattevőnek az a kis területrész is? Amennyi pénze van, annyit kapjon.

Beépítési kötelezettséget, elidegenítési tilalmat kell bevezetni, a mögötte lévő önkormányzati területeknek megközelítési problémája is lesz.  

A területen 16 m széles közlekedési útvonalat kell hagyni. Az 1996. hrsz. is önkormányzati tulajdon, így összesen 6 hektárról van szó.

Maximális jóindulattal pozitívan kezeljük a vételi szándékot. A környező terület állapotának megismerése után egy soron kívüli ülésen a céggel való egyeztetés után hozzunk döntést.

A beruházások több cég idetelepülését is elősegíthetik.

Az önkormányzati 6 hektárról nem volt tudomása a képviselők egy részének. Ez a 6 hektár 500 milliós érték, vessük össze a 25 milliós ajánlattal. Legyünk szivesek a város vagyonát nem elherdálni.

Miért 6 hektárról beszélünk? A 2,3 hektárról szó nincsen, az majd a következő időszak kérdésköre lesz.

Legalább 2 vállalkozó a város érdekében értékesítette telkeit a Johnson-nak, nekik önkormányzati területet lehetne itt biztosítani.

Keserű László jegyző:

A képviselő testület kimondhatná a határozati javaslat elvi támogatását azzal, hogy záros határidőn belül a Polyduct-tal történjenek egyeztetések bizonyos technikai kérdések miatt, például út, beépítési kötelezettség, elidegenítési kötelezettség és ami még a felek részéről felmerül. És erre a Képviselő-testület a tagjai közül ad valakinek felhatalmazást, akkor ezt - a területi igazgatóval beszéltem - a jövő hét legelején ezt viszont mindenképpen meg kell tárgyalni.

 

38’42”-től
m) Előterjesztés ügyvédi megbízásról.

Ki lehet még az ügyvéddel megjelölt kapcsolattartó?

Felmerült a bizottsági pótlás kérdése, több bizottságban is változtatás szükséges.

Az ügyvéd havi egyszeri megjelenésével a kapcsolattartás biztosítható a bizottságokkal.


45’05”-től
o) Előterjesztés 70 éven felüliek részére nyújtott pénzbeli támogatás összegének módosítására.
A 90 év felettieknek mennyi lesz a támogatása?

Kinek ment ki a tájékoztató?

 

49’20”-től

2504. hrsz. ingatlan értékesítéséről.

Összefüggést látok egy következő napirendnél vásárlandó ingatlannal. Összevetve az értékbecsléseket, így elég nagy problémáink vannak a Polyductos telekárral.

Ez egy keskeny telek, a megoldást a két szomszéd találhatja meg.

Kiindulási pontnak jó ez az összeg.

Az értékbecslésben csak a Rákóczi és Szent I. utcai összehasonlítás helytálló.

 

55’30”-től

Pályázatból megvalósuló Közösségi ház kialakításához szükséges ingatlan vásárlása

Az ajánlott ingatlan értékmeghatározása helyes-e?

Kicsit magas. Lehet még ebből engedni.

 

58’25”-től

Településfejlesztési koncepció partnerségi véleményezése

 

59’12”-től

Támogatási igény benyújtása

A zsarnok állam bevételei növekednek, az önkormányzati támogatások csökkennek. Többek között azért van nehéz helyzet, mert 10 millió Ft-os munkaügyi pert vesztettünk.

Kifizetett összegeket már nem lehet megpályázni.

Az iparűzési adó bevétel nem lehet működési kiadás forrása. Ne gondoljuk azt, hogy magunkra költhetjük. Ilyen állapotú Önkormányzatnál feltétlenül Krampusz-fesztivál szükséges?

A színvonalas rendezvényeket támogatom, de azt meg kell nézni, honnan van rá forrás.

 

1 óra 09’05”-től
Képviselői kérdések

A Bentlakásos Otthonnál tapasztalt problémák miatt a Bizottságoknak feladata feltárni az okokat. Amikor az orvos-koordinátor nem végezte el az előkészítő munkáját, ezzel mi miért nem foglalkoztunk? Kellett hozzá egy vezető váltás, hogy ezek a problémák felszínre kerülhessenek. Az épület műszaki állapota veszélyeztetheti a bentlakókat. A Képviselő-testületnek vizsgálatot kell indítania.

 

1 óra 12’00”-től

Közérdekű bejelentések

Veszélyes fák kivágást az E-on végzi, a keletkező faanyagot a kisebbségi Önkormányzat által megjelölt rászorultaknak kívánom felajánlani.

A Segítő Kezek Intézményfenntartó Társulás új intézményvezetője 5 évre Tornyi Anita lett.

Hétfőtől fokozott rendőri jelenlétre számíthatnak a boltok, piacok környékén.

A Jobbik helyi szervezete kettős keresztet állít fel vasárnap.

 

2018.12.01.    3 alpolgármester jelölés - 1 megválasztott

 

Video megtekinthető:

youtu.be/hjpCA05lNIU

 

1. napirend: alpolgármester választás

A Fidesz 3 jelöltet nevezett meg, amelyek közül saját maguk nem választották meg Kovács Krisztinát és Dr. Lente Pétert. A minősített többséget Kiss Zsigmond kapta meg.

(részletek alább)

 

2. Bene Gy. utcai Pszichiátriai intézmény kivitelezéséhez tulajdonosi hozzájárulások megtagadásának fellebbezésére vonatkozó határozat

 

Zárt ülésen

FMF by Johnson Controls ingatlanvásárlási szándéknyilatkozat elfogadásáról

p) Előterjesztés „Az év mecénása” díj adományozására. /Zárt ülés./
r) Előterjesztés ügyvezető igazgatói állásra benyújtott pályázat elbírálására. /Zárt ülés./

 

2018.12.01.  - A félbeszakadt ülés alpolgármester jelölésekkel folytatódott

 

A Testületi ülés teljes video-felvételét a városi televízió még nem adta le, ezért ki kellett kérni a testületi ülés hivatalos hangfelvételét. A meghallgatása után vált hitelesen rekonstruálhatóvá és értelmezhetővé a folyamat.

 

                                                   Tripla-csavarból lábonlövés

 

szombat 15 óra

 

48 órás késedelemmel Rásó János alpolgármester teljesítette az ellenzék törvényességi elvárását, az 1. napirenden 3 új alpolgármester-jelöltet javasolt.

A meglepő és mélyen elgondolkodtató hármas jelölés ultimátum volt az ellenzéknek. További reális jelölési lehetőség már nem lesz: vagy döntés születik itt és most, vagy elfogynak a fideszes jelöltek

Dombi Imréné polgármester távollétében, Márkus Gábor és Petőné Papp Margit lemondása után csak 4 fideszes képviselő maradt jelölhető. (Rásó János funkcióban van) 6 fideszes volt jelen az ülésteremben, de létszámuk nem elégséges a minősített többséghez.

A négyből hármat jelöltek, arra számítva: ha egyiket sem szavaznák meg az ellenzéki képviselők, abban az esetben - következetesen - ismét elhagyják a termet. Ekkor újabb ülést kellene tartani, ahol már csak egyetlen fideszes jelölt lehetne, aki - önkritikusan - eddig sem akart alpolgármester jelölt lenni. Ezzel a lehetőségek köre bezárult volna, mert ellenzéki alpolgármester-jelöléshez felelősséggel nem teremthető meg a minősített többségi 7 szavazat.

 

A szavazás előtt ellenzéki kérdésre a jegyző azt válaszolta: ha mind a három jelölt megkapja a minősített többséget, akkor mindhárom alpolgármester lesz. 

 

Az ellenzéki képviselők az Önkormányzat működőképességének fenntartása, a fenyegető milliós veszteségek-károk elkerülése és a törvényesség visszaállítása érdekében döntöttek: Mindhárom jelöltre igennel szavazni elvtelenség. 2 jelöltre egyöntetű igennel szavaznak, a harmadik jelöltre nemmel. Ezzel kinyilvánítják, hogy Rásó János alpolgármesterrel sem kívánnak tovább együtt dolgozni, de csak - a szakterületeiken kiemelkedő tudással rendelkező és egymást is kontrolláló - 2 új alpolgármesterrel tud működni az Önkormányzat.

 

A titkos szavazás eredményéből az ellenzéki képviselők következetessége és elhivatottsága nyomon követhető és kinyilvánítható: 4 igen – 4 igen – 4 nem

Az összes Fidesz-képviselő csak 1 jelöltet támogatott: 6 igen – 6 nem – 4 nem.

 

Aggályos és tisztességtelen, hogy a Fidesz-frakció saját tagjaiból ajánlott jelöltjeire 6, illetve 4 nem szavazatot adott le!

 

A szándékos cselekmény megvalósításához Rásó János alpolgármester tudatosan fiktív jelölteket terjesztett a képviselő-testület elé, nem is kérdezte meg a szavazás előtt a jelölteket, hogy elfogadják-e jelölését.

Hangfelvétel: „Egyeztettem a képviselőkkel ezzel kapcsolatban. Három személynek a neve merült föl, akik ezt a munkát el tudják vállalni, illetve tovább tudják vinni. Ennek a három személynek a nevét egyszerre tesszük föl szavazásra …ennek a 3 személynek a neve Kovács Krisztina elnökasszony, Dr. Lente Péter elnök úr és Kiss Zsigmond elnök úr.”

A törvényesség őre, Keserű László jegyző nem hívta fel az alpolgármester figyelmét a mulasztására!

Tovább mélyíti az erkölcstelen helyzetet, hogy önként egyik jelölt sem jelezte, hogy nem fogadja el a jelöltséget. Lehetett olyan jelölt is, aki nemmel szavazott saját magára és tudhatta, hogy frakciótársai sem szavaznak majd rá! A 6 nem szavazat esetében Rásó János alpolgármester sem választotta meg a jelöltet!

 

 

A ladányi lakosság megdöbbent és felháborodott az eredmény ismeretében.  

Hol sarkosabban, hol diplomatikusabban tették fel a legfontosabb kérdést:

 

Az alpolgármesteri tisztségre Kiss Zsigmond volt a legalkalmasabb?

 

Megkockáztatva, hogy az eljárás ismét eredménytelen lehet, az alpolgármester választást a fideszesek döntötték el a saját jelöltjeikre leadott 10 nem szavazattal.

Aggályos cselekedeteik alkalmasak voltak a jelen lévő lakosok megtévesztésére, egyben megkérdőjelezik a választás tisztaságát.

 

A láblövés esetében is fennáll a vérmérgezés kockázata…

 


Folytatás hamarosan...

2018.11.29. Félbeszakadt Önkormányzati ülés

 

Video megtekinthető:

youtu.be/vFLAUXyG0V0

 

Márkus Gábor alpolgármester bejelentette lemondását.

Napirendek sorrendjének módosítása, napirendre felvétel és levétel

10’45”-től

– új alpolgármester választása

12’27”-től

a választás eredményének ismertetése: Petőné Papp Margit nem kapta meg a minősített többséget.

13’35”-től

Petőné Papp Margit bejelentette lemondását és elhagyta a termet.

A 7. választókerületben önkormányzati képviselő választást kell tartani.

Az eredménytelen eljárás után mi a teendő?

19’00”-től
e) Előterjesztés a Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.
    Szervezeti és Működési Szabályzat módosításának jóváhagyásáról.

20’10”-től
j) Előterjesztés a közterületek használatáról szóló önkormányzati rendelet elfogadására.

21’55”-től
k) Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő közutak nem  közlekedési célú igénybevétele esetén fizetendő díjakról szóló önkormányzati rendelet elfogadására.

 

23’40”-től
1. Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről.
    Előadó: Márkus Gábor
               Rásó János alpolgármester

Kérdések:

Mikor találkozott legutóbb a betegeskedő polgármesterrel?  (Tegnap, szerda este)

Mikor lesz ismét polgármestere Ladánynak?

Miért nincs mindkét alpolgármester részéről aláírva a jelentés?

Miért nem az alpolgármester tárgyalt a Polyduct Kft-vel, illetve ki adott megbízást a tárgyaló csoportnak?

Rásó alpolgármester úr miért nem tudott részt venni a tárgyaláson?

 

A munkahelyi elfoglaltságra hivatkozó Rásó János alpolgármestert lemondásra szólította fel Balázs Sándor képviselő.

Válaszában az alpolgármester elismerte, hogy főállása miatt nem tudja mindig ellátni az alpolgármesteri megbizatását: „Ezért jelöltem ki, kértem fel alpolgármesteri tisztség betöltésére egyik képviselőtársunkat. Nagyon sajnálom, hogy nem kapott támogatást, hiszen nagyon megkönnyítette volna azt a munkát, amit el kell végezni.”

 

Kincses László képviselő: Márkus alpolgármester úr jelzése után sokkal szélesebb tárgyalásokat kellett volna folytatni, még az alpolgármester jelölés előtt. Ha ezt eddig nem tette meg, akkor tartsunk egy órás vagy két órás technikai szünetet. Egyeztessenek a frakción belül és úgy üljünk az asztalhoz, hogy legyen jelölt.

Rásó János alpolgármester: „Azt hiszem, hogy folytattam egy egyezetetést Petőné Papp Margit tanácsnok asszonnyal, illetve most ebben a helyzetben nyilvánvaló, hogy további egyeztetést fogok folytatni a képviselő-testület tagjaival, arra vonatkozóan, hogy ki az, aki át tudja vállalni ezt a munkát.”

Kincses László képviselő: „Amennyiben Ön ezt tovább halogatja, halasztja, akkor az ellenzéki képviselők felállnak és távoznak a teremből, mert ilyen körülmények között érdemi munkát végezni nem lehet.”

 

A napirend végén az ellenzéki képviselők elhagyták a termet, határozatképtelenség miatt a testületi ülés félbeszakadt.

 
Folytatás hamarosan...