Váratlan reakciók: M4 – mikor, miből?

 

 

Az M4 autóút még hiányzó Törökszentmiklós-Püspökladány-M35 közötti szakaszainak tervezésével megbízott szakemberek látogatásáról a megyei napilapban közölt polgármesteri nyilatkozat után honlapunkon megjelent kritikus vélemény – úgy tűnik – eljutott a város és a térség vezetőihez.

A Ladány TV 2020.01.13-i műsorában Tóth Lajos polgármester és Bodó Sándor államtitkár-országgyűlési képviselő is több percet szánt a helyzet magyarázására.

 

Video részletek megtekinthetők:

youtu.be/5gMrnSSnuAw

 

 

Tóth Lajos az újságcikk tartalmát kiegészítve bejelentette:

Ebben a hónapban tervezünk  egy olyan fórumot, ahol a tervezők jelenlétében az érdeklődő városlakók, földtulajdonosok és érintett gazdasági társaságok tájékozódhassanak a részleteket illetően.”

A városvezető 2019.12.12-i testületi ülésen még nem kívánta tájékoztatni a város lakóit, majd 2019.12.31-én a sajtó által megüzente. Újabb 2 hét múlva már lakossági fórum tervezéséről nyilatkozott. A Lakossági Fórum szervezése helyes, a demokratikus jogok gyakorlása szükséges, mert a régóta várt autóút meghatározza Püspökladány és a térség jövőjét.

 

A polgármesteri tájékoztató szerint: 

„Megközelítően végleges az M4 autópálya nyomvonala. Természetesen van, lehet még ráhatásunk apróbb részletek vonatkozásában.”

 

Ha ezt megnyugtatásnak szánta - még sikerülhet…

 

Bodó Sándor határozottan kijelentette: 

„…A csomópont a 42. főúton a benzinkút után lesz, a nélkülözhetetlen ipari park annak környezetében jöjjön létre. Azután egy későbbi szakasz lesz, hogy Berettyóújfaluig épüljön. Első fázis mindenképpen az lesz, hogy Püspökladánytól- Kisújszállás és úgy tovább, természetesen Budapestig.”

Ha ezt a logikus és konszenzus-teremtő álláspontot Államtitkár úr új Hivatalában fogja érvényesíteni, akkor ígérete is megvalósulhat: 

Püspökladánynak az a segítség, ha az M4 autóút Karcag-Kisújszállás felé megépül. Mire érdemben ott járunk és - tényleg kérjék rajtam számon - olyan 2 és 4 év között lesz használható.”

 

haon.hu/kozelet/helyi-kozelet/az-itm-ben-folytatja-bodo-sandor-3778701/#

A gomb és a kabát...

 

2019. december 10-én az M4 autóút tervező szakemberei egyeztettek az Önkormányzatnál.

2019. december 12-én a Testületi ülésen a polgármester nem tájékoztatta erről a lakosságot.

2019. december 31-én két cikk is megjelent a Hajdú Bihari Naplóban (és a haon.hu webportálon):

haon.hu/kozelet/helyi-kozelet/jon-az-m4-ladanyba-de-meg-nem-tudni-hogy-merrol-3757362/

és a 3. oldalon:


A hangzatos - ám dilettáns - címadás információhiányra utal. A betűk sorrendjéből nem könnyű eldönteni, hogy mi is volt a tervezők látogatásának oka, de az olvasónak lehet olyan érzése, hogy a lényeg rejtve maradt.

 

Az Ipari Park helyét nem az befolyásolja, hogy hol épül a környezetvédelmi engedéllyel rendelkező M4 autóút csomópontja, mert köztudottan 2016-ban a komplex pihenőhellyel együtt már megtervezték, ez - önleleplező módon - később kiderül a cikkből is. (Megvan a szakasz nyomvonalterve...)

A M4 nyomvonal és az ipari park pozícióját bemutatta az a 3D video, amely 2014-ben készült, nyilvános és már több, mint 1500 érdeklődő megismerte:

www.youtube.com/watch?v=zKq5OLDkRgI

 

Elgondolkodtató, hogy az Ipari Park helyszínének ugyanazt a - város vezetőjének "magán-véleményeként" most említett - területet jelölték meg a 2008-ban már elnyert, majd 2009-ben visszamondott pályázatban... és egyik helyszínként a 2016-ban benyújtott, de 2017-ben elutasított pályázatban is.

A 2008.02.28-i testületi ülés jegyzőkönyvéből:
"A  „Püspökladány  déli  iparterület  fejlesztése”  című pályázatunk  299  millió  Ft támogatást  nyert.  
Ez  azt  jelenti,  hogy  a  régi  gázcsere-telep  oldalában  egy  32 hektáros  területen  ipari  park  létesülhet."
 

www.puspokladany.hu/kozadat/kepviselo_testulet/jegyzokonyvek/2008/2008_02_28.pdf

 

Sajnos nincs új a Nap alatt, csak hiányos emlékezet, vagy erős szándék... a tékozló múlt felelősségének elfeledtetésére...

Csak reménykedni lehet, hogy a polgármester nem tetteti magát tájékozatlannak és a lakosságot sem akarja félrevezetni...

 

Az újságcikkekben fontosak az időpontokra és az irányokra tett utalások is...

Az első cikk második mondata tavaszi megvilágosodást jelez:

"Tavasszal tárgyalhat erről a képviselő-testület, akkorra véglegessé válhat a gyorsforgalmi nyomvonala, többet tudhatunk a kivitelezés menetéről, annak tartalmáról."

Az M4 módosított engedélyezési terv és a kiviteli terv elkészítésének határideje 24 hónap, tehát 2021. tavasza...

 

Az M4 autóút minden irányban biztonságosabb és gyorsabb útkapcsolatot teremt. Püspökladány lakossága - és az Ipari Park helyszíne - szempontjából legfontosabb az építési szakaszok ütemezésének sorrendje.

 
 

Elsődleges a főváros elérése!

 

A városunk fő problémája: a munkahelyek hiánya, a befektetők elmaradása! A változtatás - felzárkózás legfontosabb feltétele Budapest (M0) gyors és biztonságos gyorsforgalmi autóúti elérésének megteremtése!

 

Amelynek pozitív következményei:

Befektetői vonzerő - munkahely teremtés
Balesetveszély csökken
Időnyereség
Üzemköltség csökken
Települések tehermentesülnek
Környezeti károk enyhülnek

 

A legfontosabb cél elérését végzetesen hátráltatja, ha a városvezetés nem érzékeli a kivitelezés ütemezéséből és a nyomvonal irányából fakadó csapdahelyzetet:

"Kifejeztük abbeli óhajunkat, hogy mihamarabb megtörténjen a város tehermentesítése..."


Kizárólag az M4 autóút Törökszentmiklós 46. úti csomóponttól - Püspökladány 42. úti csomópontig megépítése jelenti az összes kiemelt fontosságú cél megvalósulását! 

Az M4 autóút nyomvonalát Karcagnál délebbi irányba tolták 2016-ban, így kapott környezetvédelmi engedélyt (Natura 2000 területek elkerülésével.)

A 2019-ben elfogadott Országos Területrendezési Tervben a védett Natura 2000 területen keresztül tervezik a Nagysebességű Vasút (NSV) nyomvonalát, ott ahol az M4 autóutat nem engedték...

A grandiózus elképzelés Püspökladány térségében is nagyon súlyos környezetterhelést fog okozni: a tervezett (NSV) vasúti folyosó végletesen kettévágja a város és a Farkassziget-Újtelep közötti zártkerteket és közlekedési utakat.

 

Mi lesz a Balaton utca sorsa? Hogyan és hol alakítható ki az NSV állomása és elágazása Kolozsvár felé?

 

A Budapest - Kolozsvár Nagysebességű Vasút tervezett nyomvonala az OTrT-ben nem található meg, amely újabb konfliktust okozhat Püspökladány-Báránd-Földes térségében.

A Kaba - M35 közötti M4 autóút szakasszal egy településnek sem lenne jobb Budapest elérése.

A munkahelyteremtést nem segíti: a ladányi Ipari Park létrehozására pozitív hatása nincs.

A 4. főút újabb 10 km-es szakaszán növekedhet  a balesetveszély, különösen Püspökladány Újtelepnél.

A 4. főút forgalomnövelése időveszteséget és üzemköltség drágulást is okozhat.

 

Püspökladány vezetőinek mindent meg kell tennie a legjobb - legbiztonságosabb útkapcsolatokért és az optimális ütemezési sorrend elfogadtatásáért.

Az egész térség közös érdekét az országgyűlési képviselő és a polgármesterek egységes akaratú fellépése szolgálhatja.

Csúszik az M4 autóút Üllő-Albertirsa szakaszának átadása

 

 

Üllő Város Önkormányzatának közleménye:

Adatok

Projekt típusa

Út

Kialakítás típusa

Új nyomvonal (2x2 sáv)
Különszintű forgalmi csomópont
One_level_junction

Új nyomvonal (2x2 sáv)

29965 méter

Érintett megyék

Pest megye

Érintett települések

Albertirsa, Gomba, Gyömrő, Monor, Monorierdő, Péteri, Pilis, Üllő

Kivitelező

DUNA ASZFALT Kft., EuroAszfalt Kft.

Fázis

Kivitelezés

Kivitelezés kezdete

2017. január

Kivitelezés várható befejezése

2019. szeptember

A kivitelezés szerződéses összege

52 143 121 938 Ft

Forrás

A beruházást a magyar állam finanszírozza.

magyarepitok.hu/utepites/2016/11/m4-a-duna-aszfalt-az-euroaszfalt-es-a-colas-kivitelez-ullo-es-cegled-kozott

M4 (szűkített) autóút

 

Az M4 Törökszentmiklós - Püspökladány szakasz már építési engedélyt kapott 2016-ban,

majd 2 év csend után érkezett a hír, hogy a kormány döntése alapján a 26,60 m-ről 20 m-es koronaszélességre csökkentik az út fő paraméterét, ezért újra kell engedélyeztetni...

Újabb egy év elteltével derült ki melyik tervező cég végezheti el a feladatot további 2 év határidővel. 2021. tavaszára lehetnek készen a kivitelezési tervek.

Tehát: ha 2016-ban megkaphatta volna a kiviteli tervek készítésének jogát a tervező, akkor már az építés is elkezdődhetett volna...

Ha nincs politikai szándék, akkor annyiszor dolgoztatják át újra és újra a terveket, ahányszor a megrendelő kívánja...

 

Jeleztük mindezt korábban és azóta ennyi fejlemény történt:

 

jnsz.hu/helyi-hirek/2019/05/kiderult-ki-tervezi-az-m4-es-hajdusagig-nyulo-szakaszat

 

Szerződés

M4 Törökszentmiklós (Nyugat) – Püspökladány közötti szakasz előkészítése, módosított engedélyezési terv és kiviteli terv készítése

Ágazat: Utak

Összeg: 3 675 000 000 Ft

Szerződő fél: UTIBER Kft., RODEN Mérnöki Iroda Kft.

Szerződés kezdete: 2019.03.25

Szerződés típusa: Tervezési szerződés

 

Püspökladány alpolgármestere 2019. 04. 25-én megjelent Hajdú-Bihari Naplóban a kérdésre így nyilatkozott:

 

Püspökladány nagy problémája a 42-es út. Mikor viszik ki a forgalmat?

 

"Ez az M4-es gyorsforgalmi úttal oldódik meg, úgy látom. A jelenleg is folyó tervezési folyamatokból az derül ki, hogy 2021-ben meg lehet kötni a kivitelezési szerződést. A befejezésére hallottam már 2024-et és 2028-at is. Inkább a 2028 a reális. A 2×2 sávos gyorsforgalmi út Karcag felől éri majd el Püspökladányt, a jelenlegi 42-es főút sárrétudvari leágazásánál lenne a csomópont Báránd, Püspökladány és Sárrétudvari felé, majd a vasútvonal fölött áthaladva Kaba–Földes útvonalon éri el Berettyóújfalut, ahol csatlakozik a már meglévő sztrádahálózatba. A munkahelyteremtő beruházások miatt is fontos volna a gyorsforgalmi út, hiszen a megyében Püspökladány lenne legközelebb a fővároshoz."