Apró híradás -  a jövő korlátozásáról

 

2021. 01. 11-én a Pest Megyei Kormányhivatal közzétette az M4 autóút Püspökladány-Berettyóújfalu szakasz építési engedélyének hirdetményét.

BP_0801_00032_2_2021_hirdetmény_alairt.pdf (527754)

A hivatalos eljárásban 2020.12.16-án személyes megjelenés lehetősége nélkül folytatták le a Közmeghallgatást.

 

Talán nem a véletlen műve, hogy a tizenhat éve (2005) húzódó tervezés és a többszöri engedélyeztetési eljárás lezárása - valamiért - nem kapott méltó felületet:

A megyei napilap feltételes módú fogalmazása (épülhet) - a lebegtetés iskolapéldája, csak hangzatos propaganda címadás - a kivitelezés kezdetének és befejezésének említése nélkül. Súlyos szakmai ellentmondás a cím és a szöveg között: a két új építési végpont között nem autópálya haladhat, csupán szűkített-olcsósított-leállósáv nélküli autóút...

A kiviteli tervek elkészítése még több negyedévig elhúzódik, de a legfontosabb a pénzforrás biztosítása, amely a Kormány feladata. Ezek után kezdődhetnek a kisajátítások, az örökségvédelmi feltárások, a robbanószer-mentesítés...csak utána indulhat el a kivitelezés.

Még elszomorítóbb, hogy - a Sárréten élő emberek sorsáról szót sem ejtve - a megyei sajtó számára csak a keleti határ megközelítésének menetidőcsökkenése a fontos...Mintha egy "hivatalos kotta" hangjegyeit dúdolgatnák...

 

M4 gyorsforgalmi út közlekedésfejlesztési stratégiája:


- a tervezett M4 gyorsforgalmi út folyosója mentén feltárni a jelenlegi társadalmi-gazdasági és funkcionális jellemzőket,
- a közlekedéshálózati, illetve infrastrukturális adottságokat, valamint
- a közlekedési-forgalmi igényeket, szolgáltatási színvonalat, közlekedésbiztonsági helyzetet és a fentiek alapján értékelni a jelenlegi állapotokat és a trendeket
- megvizsgálni és stratégiai keretek közé helyezni az M4 gyorsforgalmi út, mint közúti TEN-T folyosó hálózati és forgalmi szerepét,
- megfogalmazni a stratégiai fejlesztési célrendszer beavatkozásait, és értékelni azokat,
- és összességében alátámasztani az M4 fejlesztés társadalmi-gazdasági hasznosságát, valamint a megvalósítás ideális ütemezését

A 2018-ban elkezdett és 2019. februárban lezárt szakértői elemzés (Masterplan) nem - kellő alapossággal - vette figyelembe az érintett lakosság érdekeit. Említés sincs a Kaba-Nádudvar-Püspökladány háromszögben termelt 400-420 milliárd forint értékű nemzeti össztermékről és a 4000-4500 munkavállalóról, akik az agrár-ipari-logisztikai vállalkozásoknál dolgoznak.

 
 

Honlapunkon részletesebben írtunk már a Sárrét kistelepüléseinek gyenge lakosságmegtartó képességéről, a munkahelyek hiányáról, a megélhetés kihívásairól. Az M4 Püspökladány - Berettyóújfalu szakasz nyomvonala ebben nem megfelelő hatásfokú.

A térség lakói közül 3-4 ezer fő ingázik Debrecenbe, nap-mint-nap munkába vagy iskolába járva, további 800-1100 fő a püspökladányi járáson belül utazik, elsősorban Püspökladányba, Nádudvarra és Kabára. Mindehhez az M4 autóút nem képes segítséget nyújtani.

Az M4 csomópontoktól Nádudvarra - Kabára eljutni körülményesebb lesz, mint a régi utakon, de Földesről sem lesz rövidebb Püspökladány-Kelet csomópontig közlekedni.

Az M4 Püspökladány-Kelet csomópontjától nyugat felé mindegyik településről közelebb, mint a Kaba-Nyugat, vagy a Földes-Kelet csomópontokon keresztül. De Nádudvarról és még Bakonszegről is itt lesz takarékosabb.

 

Budapest és Európa távolabb kerül Ladánytól...

 

Az M4 Sárrétet átszelő szakaszáról Debrecen felé az M35 autópályán 17 km-rel hosszabb az út, ezért továbbra is a régi utak használatára kényszerül minden közlekedő... ha nem akar nagyot kerülni.

Masterplan Idézet 1:
Debrecen irányába a 4. főút... "biztosítja a leggyorsabb eljutást; az M4-ről a 42-es főúton Püspökladányon keresztül kellene visszatérni a 4-es főútra a megyeszékhely felé. Ennek elkerülésére több megoldás lehetséges:
a, megépül a püspökladányi keleti elkerülő szakasz (erre is készültek már tervek), és egy ehhez tartozó, Püspökladány-Kaba közötti új 4-es-42-es csomópont, amely a városon kívül vezetné el a gyorsforgalmi út 42-es főúti átmeneti végcsomópontjából azt a forgalmat is, amely a hajdú-bihari megyeszékhely felé közlekedik (és a 42-es út romániai nemzetközi forgalmát is);
b, alternatívája, hogy az M4 Fegyvernek – Püspökladány szakaszán a kivitelezési szakaszhatár a 42-es főút helyett a kabai 4-es főúti csomópont lesz (ez esetben a debreceni irány erős forgalmához illeszkedően az M4-es átmeneti végcsomópontját és a 4-es úti csomópont kialakítását is felül kell vizsgálni)."

A döntéshozók a két ("több") megoldás közül a másodikat engedélyezték, de a kivitelezési szakaszhatár (még) nem módosult...

A döntés hatására a csomópontok pozíciói miatt nem Püspökladány, Kaba és Földes, hanem Derecske, Hajdúszovát és Hajdúszoboszló számára lesz rövidebb az M4 autóút Budapest felé.

Püspökladányból Budapestre ősidők óta 179 km-t kellett utazni a 4. főúton. Az M4 autóúton 185 km lesz a távolság, mert 3 km-t előbb kelet felé kell megtenni, majd utána 182 km-t az autóúton. (Ez a 6 km-es többlet Karcagra-Szolnokra utazásnál is fennáll...) Városunk Petri-telepi és Újtelepi lakóinak 10-12 km-rel növekedik a távolság az egyetlen keleti csomópont miatt.

Ezért kiemelten fontos a menetidő megtakarítás, amely 18 %-kal romlott, mert 2018-ban a Kormány az M4 autópálya érvényes építési engedélyét visszavonta és csökkentett műszaki tartalmú autóút tervezését rendelte el. Az autópályán 130 km/h, az autóúton 110 km/h a megengedett sebesség (vmax). 2014-ben minden önkormányzat autópálya építéséhez járult hozzá, minden csomópontot vmax 130 km/h-ra terveztek... A menetidő nyereség nagyobb volt a csomópont-megközelítés időveszteségénél.

Példa: 100 km személygépkocsival autópályán 46,15 perc, autóúton 54,5 perc.
 

A megyematrica ellenhatása...

 

Csak fokozza a bajt, hogy a települések által autópálya paraméterekkel elfogadott M4 kabai és földesi csomópontjait - szűkített autóútként - még kevesebben fogják használni, mert csak nagy kerülővel lehet rajta Debrecenbe menni, amiért nem lesz érdemes Hajdú-Bihar megyei matricát vásárolni. Budapesttől a Püspökladány-Kelet csomópontig lehet közlekedni a Pest és Szolnok megyei matricával. Az azonos matricadíj ellenére az autópályához képest az autóút időveszteség, továbbá Püspökladánytól Nádudvar, Kaba, Tetétlen, Földes, Sáp, Bihartorda, Bihardancsháza, Nagyrábé és Bakonszeg rövidebb úton érhető el, mint az M4 autóúton, ezért a személyautók többsége a régi és rossz állapotú mellékutak használatára kényszerül.

 

Ha a Kaba Agrár-Ipari Parktól (volt Cukorgyár) délre a 3407. út elkerülőnél épülne meg a Kaba-Dél csomópont, megnövekedne a szakasz forgalma, javítaná az M4 közvetlen megközelíthetőségét Tetétlen, Kaba, Nádudvar lakossága és vállalkozásai számára, így a megyematrica is hasznosabbá válhat. Ez a csomópont bevonja a 3407. út Kaba-nyugat elkerülő szakaszát, továbbá a 187-191 km között csökkenti a 4. főút forgalmát és a balesetveszélyt. Funkciótlan az M4 189. km csomópontja és a 4. főúti összekötés.

Az M4 csomópontok és a vonzáskörzetben lévő települések közötti távolságok (km)

 

A helyzet megoldása a 3 km-es Püspökladány-kelet elkerülő út, amely 4 funkcióval segíti a kistérség közlekedését:

-   Összekötés M4 autóút - 4. főút között

-                    4 - 42. főutak között

-                    3405. Nádudvar- 4212. Sárrétudvari utak között

-                    Újtelep - Vasútállomás - Iparterületek között

A 2010-ben már építési engedéllyel rendelkező elkerülő út építését 2012-ben letiltották: mert "hamarosan" épül az M4...

 

Az M4 engedélyezett nyomvonala Karcag-Dél csomóponttól a magyar-román államhatárig tranzit-prioritású, elhibázott és/vagy a törvényszerű hatásokat figyelmen kívül hagyó tervezési elvárás káros következménye - a térségben élők számára.

Masterplan Idézet 2 :
"A Püspökladány – Berettyóújfalu szakasz kifejezetten az országhatár felé irányuló forgalom számára nyújt jobb eljutási lehetőséget, hálózati hatásai az előző projektnél mérsékeltebbek, utazási időben várhatóan sokkal alacsonyabb hasznot hoz (hiszen, ahogy láttuk, a 4-es főút forgalmának nagyjából fele Debrecen felé tart Püspökladánynál).
Futásteljesítményben azonban ez a szakasz is megtakarítást eredményez, aminek oka, hogy a szomszédos, rövidtávon megvalósuló Berettyóújfalu-Nagykereki országhatár szakasz nyugati végpontja a 4-es főút (Budapest, M0 tranzit útirány) felől kedvezőtlen nyomvonalon közelíthető meg, a járművek jelentős része Berettyóújfalunál rákényszerülne a 42-es főútra történő visszahajtásra."
 

Püspökladány és Kaba Önkormányzatának a 42. főútnál 4 km-rel hosszabb M4 nyomvonal miatt szükséges hasznosabb csomópont kialakítással kapcsolatos korrekciós javaslatait nem vették figyelembe.

A döntéshozók csak azokra a szakvéleményekre hallgatnak, amelyek az elvárásaiknak megfelelnek? Vagy még azokra sem?

 
Masterplan idézet 3:
"A közlekedésfejlesztési stratégia és a megvalósíthatósági elemzés közös eredményei alapján azt is kijelenthetjük, hogy a két szakasz együttesen (Törökszentmiklós - Püspökladány - Berettyóújfalu) fejti ki leginkább pozitív hatását. A nyugati megelőző szakasza nélkül a Püspökladány – Berettyóújfalu szakasz forgalmi és közgazdasági hasznai várhatóan nem igazolhatók, de azzal együtt már támogatható projektet alkothat."
 

A most kiadott építési engedély lehetővé teszi, hogy egyszerre épülhessen meg a hiányzó 95 km, de akár azt is jelentheti, hogy előbb épülhet a tranzitforgalmat kiszolgáló 4. főút Kaba - M35 közöti M4 autóút szakasz...

 
 

Update! (Frissítés)

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium befogadta Karcag város módosítási kezdeményezését. A javasolt M4 nyomvonal és a 8 km-es Karcag-elkerülő út vizsgálatának elrendelése várható.

Ha évnyi késedelemmel el is fogadják a karcagi módosítást, az precedens lesz minden más útszakasz mentén szenvedők számára: cselekedj úgy, mint a karcagiak...

 

Plusz egy év - M4 nélkül?

 

2020 végén az M4 autóút tervezésének története újabb fordulatot vett. A karcagi szakasz nyomvonalmódosításának szándéka eljutott az ITM minisztériumig. Az interneten megtalálható képen Dr. Mosóczi László államtitkár prezentálja a részleteket.

2020. november 13-án megjelent a Pest Megyei Kormányhivatal közleménye amelyben 2020. december 16-án Közmeghallgatást terveznek Püspökladány Polgármesteri Hivatalba az M4 Püspökladány - Berettyóújfalu környezetvédelmi engedély módosítás ügyében. (4. oldal)

PE-KTFO-4887-2020-Közlemény.pdf (345246)

A Polgármesternek és a Hivatalnak nem volt tudomása a közmeghallgatásról. Az interneten nem található püspökladányi dokumentum. (Kabai-tetétleni-földesi van)

kaba.hu/wp-content/uploads/2020/11/PE-KTFO-4887-2020-K%C3%B6zlem%C3%A9ny.pdf

2020. december 10-én változásról értesítették a tervezőket.

 

A veszélyhelyzet miatt a Közmeghallgatást személyes megjelenés nélkül tartották meg...

 

Karcagon októberben még volt Közmeghallgatás. Püspökladány ismét rosszul járt.

 
 

2020. december 24-én Bodó Sándor államtitkár nyilatkozott a Hajdú-Bihari Naplónak (és haon.hu):

haon.hu/kozelet/helyi-kozelet/belathato-idoben-az-m4-uj-szakasza-alapkoletetel-2022-ben-lehet-4858942/

 

Térségünk országgyűlési képviselője 2 hónapos késéssel reagált a karcagi kezdeményezésre: "Részükről logikusnak tűnik a felvetés, ám ez a gyorsforgalmi azon részének az újra-tervezését jelentheti, ami körülbelül egy évet jelent – válaszolta a Naplónak Bodó Sándor, majd hozzátette, hogy ez nem befolyásolja a kivitelezés ütemét, mivel szakaszolva készül az M4.

Ezzel a kijelentéssel többféle probléma is van:

1. Az államtitkár most logikusnak-elfogadhatónak tartja a karcagi javaslatot, de az előző 5 évben semmilyen kezdeményezést nem tett a térségi érdekek és szándékok egyeztetéséért.

2. Az Innovációs és Technológiai Minisztériumban azonos rangú kollégája a közlekedéspolitikáért felelős Dr. Mosóczi László államtitkár.

3. Az újratervezés nem egy év, mert új nyomvonal környezetvédelmi vizsgálatához egy teljes vegetációs időszak szükséges, és csak a vizsgálat elfogadása után lehet módosítani és újra engedélyeztetni a tervet.

4. Ez sajnos abszolút mértékben befolyásolja a kivitelezést:

Az M4 autóutat Törökszentmiklóstól Püspökladányig 2 szakaszban tervezik jelenleg is:

1. Törökszentmiklós - Kisújszállás-Kelet (zöld) - a 153. km csomópontnál érinteni fogja a módosítás.

2. Kisújszállás-Kelet - Püspökladány-Kelet - a 153-173 km szakasz (piros) újratervezése miatt nem építhető a (sárga) 173-181. km közötti szakasz sem, mert csak többletköltséggel (és tervezési időveszteségekkel) lehetne vissszacsatlakoztatni a 4. főúthoz. Nem az számít, hogy "mindkettő esetében ugyanaz a csatlakozási pont a püspökladányi, azaz a hajdú-bihari szakasz kezdetéhez", hanem az: ha nem épülhet meg a következő csomópontig, zsákutca lenne, így a kamionok Ladány belterületén dübörögnének - még évekig.

 

 Bodó államtitkár úr nyilatkozatában nem bontotta ki az igazság minden részletét:

"Az alapkövet 2022-ben tehetik le..."    Hol, Törökszentmiklósnál esetleg Kenderesnél?

De a megyei napilap kérdésére, "hogy mikorra várható a gyorsforgalmi átadása, még nem tudott választ adni a politikus."

 

Elgondolkodtató, hogy 2020. januárban még önként-örömmel nyilatkozta a városi TV-ben:

youtu.be/5gMrnSSnuAw

Püspökladánynak az a segítség, ha az M4 autóút Karcag-Kisújszállás felé megépül. Mire érdemben ott járunk - és tényleg kérjék rajtam számon - olyan 2 és 4 év között lesz használható.”

 

Már egy év eltelt, de közben "sikerült" kettőt is hátrébb lépni...

Karcag 19-re húz lapot?

 

Az M4 autóút történetének újabb, váratlanul éles fordulata zajlik (zajlott) a parlamenti képviselők friss és optimista nyilatkozataival párhuzamosan.

 

Amíg Boldog István (Törökszentmiklós) és Bodó Sándor (Püspökladány) képviselője örvendezett az M4 autóút építési engedélyének okán, addig Karcagon új polgármestert választottak, Szepesi Tibor -  Hubai Imre Jász-Nagykun-Szolnok megyei Önkormányzati elnök és F. Kovács Sándor parlamenti képviselő egyetértésével - 2020.10.19-én M4 nyomvonal-változtatási javaslatot terjesztett Karcag Képviselő-testülete elé (Forrás: karcag.hu), amelyről 2020. 10. 29-én döntöttek a képviselők.

 

„KARCAG 2020” M4 –új nyomvonal kijelölésével kapcsolatos önkormányzati állásfoglalásról

Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésének b) és e-f) pontjában biztosított jogkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. § (1) bekezdése alapján, valamint a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8) Kormányrendelet előírásaira, az alábbiak szerint dönt

  1. Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a karcagi gazdák által kezdeményezett, és az önkormányzat által támogatott 1. sz. melléklet szerinti „Karcag 2020” M4 új nyomvonal kijelölésének nyomvonal vezetésével egyetért azzal a feltétellel, hogy a tervezéssel egyidőben a Karcag város észak-keleti elkerülő útjai is kerüljenek megtervezésre és kivitelezésre.
  2. Továbbiakban a Képviselő-testület egyetért azzal, hogy az elkerülő út ne csak a jelenlegi 4-es főúthoz, hanem az M4-es gyorsforgalmi úthoz is csatlakozzon egy csomóponttal. A Képviselő-testület kéri a tervkészítés során, hogy az M4 -Karcag-Nyugat csomópont csökkentett műszaki tartalommal (csak jobbra kis ívben lehajtó és felhajtó sávval) kerüljön megtervezésre.
  3. A Képviselő-testület az M4 új nyomvonala a már elkészült pályaszakaszoknak megfelelő 26,6 m-es koronaszélességgel és 3,75 m-es forgalmi sáv szélességgel és leállósávval kerüljön megtervezésre.


A Püspökladányt és a további szakaszokat is érintő-hátráltató javaslatról hírt adott a Karcagi Televízió is:

www.youtube.com/watch?v=s0y40cEVuvA&feature=emb_logo

 

A karcagi földtulajdonosok és gazdálkodók javaslata racionális, de indokolatlanul megkésett, a 2020. október 16-án kiadott M4 Törökszentmiklós - Püspöladány szakaszának építési engedélyével ellentétes.

Csak akkor kaphatja meg az építési engedélyt bármelyik gyorsforgalmi útberuházás, ha a környezetvédelmi engedélye érvényes, vagy az építési engedélykérelem előtt módosítással érvényesíttetik.

www.kormanyhivatal.hu/download/8/78/56000/BP_0801_00604_52_2020_alairt.pdf

A nélkülözhetetlen okirat 49. oldalán olvasható Karcag város jegyzőjének nyilatkozata:

" a PH/12710-25/2020 iktatószámú, 2020. augusztus 24-én kelt szakhatósági állásfoglalását (rendelkező rész 6.1.17 pontja) az alábbiakkal indokolta: „A jogorvoslat lehetőségéről az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 112. § alapján rendelkeztem. Fenti hozzájárulásomat az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 10. Közlekedési ügyek 23-24. pontjai által biztosított jogkörömben eljárva, a Karcag Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2001. (VII. 4.) számú önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi szabályozási tervben és helyi építési szabályzatban foglaltak figyelembevételével adtam meg. Eljárásom során hatáskörömbe tartozóan vizsgáltam Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének az építészeti örökség és a táji-természeti értékek helyi védelméről szóló 15/2016. (VI. 24.) rendeletében foglalt, helyi környezet-illetve természetvédelemmel kapcsolatos előírások teljesülését.”

 

A sárréti térség teljes lakosságát érintő legfontosabb kérdések:

Mi történt 2020. augusztus 24. és 2020. október 9. napja között, amiről Karcag város jegyzője a hozzájáruláskor nem tudott?

Az állampolgárok életére negatív hatású, ha egy közigazgatásjogi vezető nyilatkozata ilyen gyorsan érvénytelenné válik?

Miért hallgatott LTV nyilatkozatában Bodó Sándor az M4 megépítését késleltető változtatási javaslatról?

Munkájukat és nyilatkozataikat nem egyeztetik a három érintett körzet kormánypárti parlamenti képviselői?

 

A legendás 21-es (Blackjack) kártyajáték tanulságos szabálya:

Ha kártyásnál lévő lapok összértéke 19, csak egy 2-es értékű alsóval lehet nyerő 21. Bármilyen más lappal veszít. Csak a vakmerő, vagy felelőtlen játékosok húznak lapot 19-re... 

... és ahol cinkelik a lapokat?

 

Az M4 autóút egyre átláthatatlanabb játszmájában ki lesz a nyertes?

 

Mert a vesztesek itt élnek a Sárréten...

 

Boldog - Bodó 3:0  ???

 

Különös időzítés vagy a véletlen folytán néhány nap eltéréssel készült két híradás az M4 autóút továbbépítéséről.

 

2020. 10. 08-án a Szolnoki Tv-nek nyilatkozott a Tisza-híd építésének munkálatairól és az M4 távlatairól Boldog István parlamenti képviselő,

2020. 10. 27-én  a LadányTV studiójában nyilatkozott az M4 szakasz építési engedélyéről Bodó Sándor államtitkár-parlamenti képviselő. (Lásd: előző hiradásunk képe)

 
 

Nyilatkozataik megtekinthetőek:

youtu.be/al3dawJFl8c

 
 

A két honatya álláspontja több ponton feltűnően különbözik.

 

Boldog István: nem titkolt elégedettséggel gazdasági lendületet vár Törökszentmiklós körzetébe, sőt leplezetlen nyersességgel 2-3 év előnyt hangsúlyoz az "aki kapja-marja" befektetőkereső versenyben... A közlekedési lehetőségek javulása számára már nem is fontos...

Bodó Sándor: egyet előre, kettőt hátra lép, mert csak az átmenő kamionok kivezetését hangsúlyozza, de - Foglalkoztatáspolitikai államtitkárként - hallgat a sárréti munkahelyteremtés fontosságáról és lehetőségeiről.

 

Még nagyobb a különbség az M4 építés folytatásának meghatározásában.

Boldog István: "A következő szakasz Püspökladány (Biharkeresztes) felé majd csak 2022-ben fog elindulni..."

Bodó Sándor: "...nem él még az az ember, aki erre olyan választ tudna adni, ... hogy ez most 2 év lesz, 3 év lesz, nem tudjuk..."

 

A klasszikus mondás szerint: a (kényelmes) üléspont határozza meg az álláspontot?

Ami Törökszentmiklóson már tény, az Püspökladányban még mindig csak pislákoló remény?

 

Az Államtitkár úrtól konkrétabb és nyíltabb információkat vár el a Sárrét lakossága. Már nem az M4 történetének - tragikus - fordulataira kellene hivatkoznia, hanem bemutatni a személyes hozzájárulását a megvalósításhoz. Megdöbbentő, hogy az M4 Püspökladány - Berettyóújfalu szakasz engedélyezési eljárásának felfüggesztését nem jelentette be, indokait nem ismertette a térség lakóival!

 

2011. óta - már 9 éve -  az M4 Nagykunság - Sárrét szakaszának országosan is példátlan súlyos kudarca az országgyűlési képviselő felelőssége.

 

 

Néhai elődjének 2008-as kritikája (Ladányi Hírek) minden elveszített évéért már Bodó Sándor fejére száll...

 
 

Szabadulás a lélegeztetőgépről?

 

Az M4 autóút drámai fordulatokban bővelkedő történetében újabb fejezet kezdődik. Mintha 2016-ban (vagy jóval korábban) valamilyen titokzatos vírus fertőzte volna meg a már engedélyezett M4 autópálya terveit, ezért 2 éven át karanténban tartották. De sajnos több lett ez, mint karantén, mert 2018-ban lélegeztetőgépre került (Kormánydöntés) és drasztikus beavatkozások után nyilvánították most végre "vírusmentes"-nek...

 

A 2020. 06. 30-án benyújtott módosító kérelem utáni eljárásban a 65 km-es Törökszentmiklós Püspökladány szakasz megépítését engedélyezte a Budapesti Kormányhivatal Országos Közúti és Hajózási Főosztálya.

www.kormanyhivatal.hu/download/7/67/56000/BP_0801_00604_53_2020_hirdetm%C3%A9ny_alairt.pdf#!DocumentBrowse

A 65 km-es M4 szakasz kiviteli terveit 2021.03.25-ig kell elkészíteni.

Következik a legfontosabb: a beruházás forrásait biztosító Kormányhatározat és a kivitelezési közbeszerzés lebonyolítása.

 

A Püspökladány - Berettyóújfalu M4 szakasz tervezése külön eljárásban 2021.10.30-ig történik.

Az építési ütemezésről legutóbbi forrás Bodó Sándor államtitkár 2020. januári kijelentése:Püspökladánynak az a segítség, ha az M4 autóút Karcag-Kisújszállás felé megépül. Mire érdemben ott járunk - és tényleg kérjék rajtam számon - olyan 2 és 4 év között lesz használható.”

 

9 hónap eltelt, a tervezési határidő tartható. Mikor lesz Kormánydöntés az építéshez hiányzó 150-200 milliárd forintról?

Vajúdnak a hegyek?

 

... már 14 éve történt az M4 autópálya első Környezetvédelmi dokumentációjának benyújtása

... már 5 éve, hogy engedélyezési eljárás kezdődött a Törökszentmiklós-Püspökladány szakaszon.

... már 4 éve, hogy az M4 autópálya megkapta az engedélyt...

... már 2 éve, hogy a kormány gyorsforgalmi útra szűkített paraméterekkel áttervezést rendelt el.

 

... és 2020. június 30-án:

A hivatalos kormányoldalon megtalálható M4 dokumentumok:

www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/hirdetmenyek/pest-megyei-kormanyhivatal-orszagos-kornyezetvedelmi-es-termeszetvedelmi-foosztaly-jogi-es-hatosagi-osztaly-hirdetmenye-pe-ktfo-3747-2020

 

 

A kérelemben a megvalósulás éve: 2025.

 
További részletek hamarosan...

Mindenki a maga érdekében...

 

A 10 napja átadott M4 Abony elkerülő szakasz híradásaiban különös érdek-megnyilvánulások olvashatók:

 

Földi László, a térség egyik fideszes országgyűlési képviselője reményét fejezte ki, hogy a fejlesztésekből kimaradó, a Tápió vidéke egyes részeit az M4-es hálózatba bekötő leágazások is megépülnek majd a gyorsforgalmi úthoz. 

 

Az elégedetlenség oka megmagyarázhatatlan, mert a Tápióság 6 csomóponton érhető el az M4 autóútról:

3112. út Gomba-Bénye,
4606. út Káva - Pánd - Tápióbicske
3115. út Tápióbicske -Tápiószentmárton (számozatlan út)
3116. út Tápiószentmárton
311. út  Tápiószőlős - Tápiószele - Újszilvás
3122. út Tápiógyörgye - Újszász
 

Kállai Mária, a térség másik fideszes országgyűlési képviselője pedig arról beszélt, hogy az M4-es gyorsforgalmi út kiépítése gyorsabbá és biztonságosabbá teszi a közlekedést azon az úton, amely eddig az ország egyik legveszélyesebb útja volt.

 

Az utolsó szó kivételével helytálló a mondat. Kár, hogy a balesetek továbbra is a 4. főút 2x1 sávos szakaszain történnek, amelyből még van 90 km + 37 km a 42. főúton.

 

Szalay Ferenc szolnoki polgármester a miniszterelnöknek és a kormánynak mondott köszönetet a fejlesztések forrását előteremtő gazdaságpolitikáért.

 
Elgondolkodtató lojalitás, pedig polgármester volt amikor leállították az M4 építését, akkor is, amikor 26,60 m-ről újraterveztették 20 méterre szűkítve, és most, amikor 2022-es átadását remélheti, ha... nem történik ismét újabb tragédia.
Az Európai Uniós forrásokból 40 % - adók formájában - a kormánynál marad, amelyet "hazai" forrásként osztogat kénye-kedve szerint. Ebből épülnek stadionok, szállodák és a MotoGP pálya is.
 

 

A civishir.hu szerint: Budapest a 4-esen is közelebb került Debrecenhez.

 
Különös a civis mentalitás: egy centivel sem került közelebb, csak gyorsabb a haladás a Pest megyei M4 szakaszon. De ennél sokkal önzőbb ez a félmondat, mert véletlenül sem a Nagykunságról, a Sárrétről, vagy a Hortobágyról szól, csak Debrecenről, ahová nem is fog vezetni az M4 autóút, hiszen a végpontja Berettyóújfalu M35 csomópont után az országhatár lesz. 10 éve, amikor elvetették a déli - sárréti - nyomvonalat, akkor lett volna lehetőség északon Hajdúszoboszlóig vinni az M4-et és Hajdúszovát után Derecskénél összekötni az M35-tel.
 
Mindez nem így történt, pedig a repülőtér, a BMW és a lakosság számára is hasznosabb lett...volna.

 

Újabb 17(-6) km-rel közelebb...

 

Cegléd és Abony (Pest megye határ) között elkészült az M4 autóút újabb 17,6 km-es szakasza.

A 2020. februárban és 2019 nyarán-őszén átadott szakaszokkal együtt 62 km-en 2x2 sávon lehet 110 km/órás sebességgel utazni.

 

Az M4 autóút Pest megyei fejlődéstörténete:

 

M4 Albertirsa–Cegléd részen a beruházás értéke nettó 20,53 milliárd forint, összesen 14,4 km-en.
A Ceglédbercel és a ceglédi Üdülői úti csomópont közötti 8,2 km-t 2018 augusztusban adták át.
Az Üdülő úti és 311. főúti csomópont közötti 4,8 km-es szakaszt 2019 júniusban, majd októberben
újabb 3,5 kilométert az M4-es és a 311. főút, és az M4 és 405. főúti csomópont környezetében.
A 4. főút 2x1 sávos átépítését, bővítését, a meglévő 2x2 sávok felújítását végezték el.                      A ceglédberceli dombon 4 km 2x2 sávos volt, még 10,4 km-en épült +2 sáv: 1,425 milliárd Ft/km

 

M4 gyorsforgalmi út Üllő - Albertirsa közötti 30 km-es szakasza nettó 52 milliárd forintból készült. Átadása 4 hónapos csúszás után 2020. február 7-én történt meg.

Zöldmezős beruházás, feltűnően alacsony költséggel: 1,733 milliárd Ft/km

 

M4 Cegléd–Abony közötti 17,6 km-t 2020. július 23-án adták át. Nettó költsége 26,31 milliárd Ft.

Cegléd-401. út között 6 km 2x2 sávos volt, még 11,6 km-en épült +2 sáv: 1,495 milliárd Ft/km

 

Az egybefüggő 62 km 3 és fél évig készült, a Szolnokot északról elkerülő Tisza-híd szakasz építése 7 éve kezdődött, 2015-ben leállították, 2019-ben újrakezdték és a tervek szerint 2022. első negyedévében készülhet el.

 

Akkortól már "csak" 65 km fog hiányozni Püspökladányig...


 

 

Mi a TÉT?

 

Az M4 autóút történetének legújabb-legfontosabb fejezetében sorsdöntő napok következnek.            A megbízott tervezők végére értek a folyamatnak, amellyel elkészült a Törökszentmiklós - Püspökladány - Berettyóújfalu szakasz bírálati terve.

A Tervtanácsban olyan a szakemberek vesznek részt, akik a gyorsforgalmi úthálózat már működő és építés alatt álló elemeit is jóváhagyták. Az Önkormányzatok határidőre eljuttatták észrevételeiket és javaslataikat a döntés-előkészítőknek.

 

Az 1137/2018.(III.26.) Kormányhatározat az M4-et autóúttá minősítette, ezért a max. 110 km/h sebesség 18 % (16 perc) időveszteséget fog okozni az M4 186 km-es M0 - M35 közötti szakaszán. Az autópályán 130 km/órával szerezhető időnyereség fele elveszett. (1,8 - 2,0 millió óra/év)

Az M4 autóút 152. km-e után ritkulnak a csomópontok, az útvonal leghosszabb (16,8 km-es Karcag - Püspökladány) szakaszán az M4 nyomvonala eltávolodik a 4. főúttól a 151-187. km között, ebből 24 km külterületen nem átjárható.

A Natura 2000 miatt dél felé tolt M4 nyomvonalon 12 km-rel hosszabb út eljutni Karcagról Püspökladányba, mint a 4-42. főutakon, ahol ezért nagy átmenő forgalom marad, a teherforgalom továbbra is Püspökladány - E-útdíj mentes - belterületén haladhat át. M4 165-189. km szakaszain bekövetkező Havaria események miatti terelő útvonal biztosítása csak Püspökladány belterületi útjain lehetséges.

Az M4 Püspökladány - Országhatár szakasz szívóhatása csekély, mert a 61 km-es M4 autóút 5 km-rel hosszabb a 42. főútnál (56 km). A romániai A3 iránya (Nagyvárad-észak +14 km) - és a további szakaszok stagnálása - nem segíti az M4 használatát. A 42. út forgalmas marad azért is, mert Püspökladány-Berettyóújfalu M4 autóúton 4+5 km-rel, Püspökladány-Földes  4+2 km-rel hosszabb, mint 42. főúton! A hosszabb útvonal befolyásolja az M4 és a 42. főút forgalmának arányát. Az M4 útvonal érzékelt gyengeségei nemzetgazdasági szintű veszteségeket okoznak!

 

A Kaba - Nádudvar - Püspökladány gazdasági térségben országos és nemzetközi rangú ipari-agrár vállalkozások 400-450 milliárd Ft nagyságrendű GDP-t hoznak létre, a három városban és a közvetlen környező településeken élő 45 000 ember megélhetését biztosítják. A térség gazdasági potenciálja kiemelkedően hozzájárul a nemzetgazdaság növekedéséhez, ezért nélkülözhetetlen a kiváló minőségű le- és felhajtás az M4 térségi csomópontjainál. 

 

Az ország más térségeiből ezt kitűnő példák mutatják:

1. A 83. sz. főút 2x2 sávos kivitelezésénél Tét város (4000 lakos) két csomópontot kap úgy, hogy a Déli és Északi csomópont között csak 3,0 km lesz a távolság.

2017. január 10-én a város polgármesterének észrevételeit és javaslatait vita nélkül elfogadta a Tervtanács.

20170110_83_jegyzokonyv.pdf (3565216)

6. oldal: Tét város polgármestere elmondta, hogy a nyugati elkerülést nem tartják jó megoldásnak, illetve "számunkra kedvezőbb lenne, ha olyan nyomvonalváltozat kerülne kialakításra, amelynél a jelenlegi 83. sz. főútra a település előtt és után is egy csomóponttal kerülne rákötésre az új főúti nyomvonal."

8306. úti csomóponttól 800 m-es összekötő út épül a régi 83. főúthoz (tervezett 8314. út) és a 8307. út elkerülő szakasza is (900 m) a csomóponthoz épül meg + 83. út korrekciók: Tétszentkút 800+200 m és Erdősor 400 m.
A tervezők úgy dolgoztak, hogy a kisvárosnak minél kedvezőbb legyen mindkét csomópont kialakítása, sőt a 2 mellékút bevezető szakaszait összekötötték a régi 83. főúttal is.

 

 

2. M6 autópálya folytatása Bóly város (3800 lakos) térségében:

Az M6 - M60 autópályák elválási csomópontjától dél felé 3 km-re új csomópont épül az 5703. útnál, ezzel a kisvárosnak 2 felhajtási lehetősége lesz az autópályákra és Bóly nyugati elkerülő útját is meghosszabbították az Ipari Parkig. A térség 4 településének lakói (2500 fő) is az új csomópontot használhatják.

 

3. M6 autópálya csomópont Villány (2200 lakos)

Egy új 8,2 km-es összekötő út építésével Márok, Lippó, Bezedek településekről (1000 lakos) javul az autópálya közvetlen megközelítése. Az új úttal közelebb kerül az M6 autópályához Magyarbóly, Nagyharsány, Villány és Siklós járási székhely is.

 

A jó példák még hosszan sorolhatóak az M30-M44-M76-M85-M86 gyorsforgalmi utak melletti településeknél létrehozott csomópontokkal és összekötő utakkal. Mindezek lehetőségeket adnak térségünk Önkormányzatainak is.

 

Egy térség gazdasági-, illetve társadalmi fejlődésében alapvető szerepet játszik a meglévő infrastruktúra állapota, fejlesztése, a vállalkozások telephelydöntéseiben fontos szerepet játszik az autópálya léte, vagy nem léte. Sajnos a térségünket még nem hozta közelebb sem a fővároshoz, sem a megyeszékhelyhez a bővülő gyorsforgalmi úthálózat.

Néhány kilométer hiányzó út megépítése az emberek és a vállakozások sorsát változtathatja meg.

Például Kaba és Nádudvar M4 keleti irányú felhajtási lehetőségét javítani szükséges és lehetséges. Nyugat felé Nádudvartól az M35-M3 útvonalon 243 km, a 33-M3 útvonalon 215 km, az M4 autóúton Püspökladány-Kelet elkerülő megépítésével 179 km lesz Budapest M0 körgyűrű távolsága. Ehhez 3 km útépítés szükséges...

Az ország más térségeiben nem csak a megyei és járási székhelyek, de a kistelepülések is érvényesíteni tudták terveiket. A cél eléréséhez, a térségünk számára leghasznosabb útvonalak létrehozásához a tervezők és a döntéshozók segítsége nélkülözhetetlen.

 

Reménykeltés vagy valóság?

 

Oly sokszor kapott szárnyra már a hír az M4 autópályáról, majd autóútról, majd szűkített autóútról, hogy valós lehet a félelem: egyszercsak köddé válik...

 

A veszélyhelyzet időszakában is zajlottak egyeztetések a döntéshozók, a tervezők és az Önkormányzatok között, hamarosan lezárul az engedélyes tervek benyújtásának időszaka.

 

2020. 05. 26-i keltezéssel a Kormány döntött a közlekedési infrastruktúra-fejlesztéssel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról (Megjelent a Magyar Közlönyben)

MK_20_122.pdf (389884)

A Kormány 236/2020. (V. 26.) Korm. rendelete a közlekedési infrastruktúra-fejlesztéssel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

4. § (1) Az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet] 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé és nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési infrastruktúra-beruházással összefüggő üggyé nyilvánítja az 1. mellékletben meghatározott beruházásokkal összefüggő, azok megvalósításához és használatbavételéhez (forgalomba helyezéséhez, üzemeltetéséhez, működéséhez) közvetlenül szükséges, a 2. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket.”

A Magyar Közlöny 2843. oldalán megtalálható 1. mellékletben olvasható először az M4 autóút térségünket érintő szakaszainak megvalósítása!

 
Kivonat:

1.1.27. Az M4 gyorsforgalmi út, Törökszentmiklós (nyugat) és Püspökladány közötti szakasz megvalósítása.

1.1.28. Az M4 gyorsforgalmi út, Püspökladány és Berettyóújfalu közötti szakasz megvalósítása.


1.7.12. Az M4 gyorsforgalmi út Törökszentmiklós (Nyugat) – Püspökladány szakaszhoz kapcsolódóan Kisújszállás üzemmérnökségi telep megvalósítása.

1.7.13. Az M4 gyorsforgalmi út Püspökladány–Berettyóújfalu szakaszhoz kapcsolódóan Berettyóújfalu üzemmérnökségi telep bővítése.

 

A legfontosabb Kormányhatározat ezután következik: a beruházás forrásának hozzárendeléséről és az M4 autóút kivitelezőinek közbeszerzéséről...

A 2020. februárban átadott M4 Üllő-Albertirsa szakasz fajlagos költsége 1,74 milliárd Ft/km volt. A Törökszentmiklós-Nyugat - Püspökladány - Berettyóújfalu szakasz hossza 94 km, tehát legalább 160 milliárd Ft szükséges a megépítéséhez.

De az idő pénz, így az infláció a végösszeget tovább növelheti: egyes kalkulációk szerint 300 milliárd Ft is lehet...

 

M4 autóút - Egybehangzó állítások az államtitkároktól

 

2020. januárban Bodó Sándor államtitkár - országgyűlési képviselő nyilatkozta a Ladány TV-ben:

Püspökladánynak az a segítség, ha az M4 autóút Karcag-Kisújszállás felé megépül. Mire érdemben ott járunk - és tényleg kérjék rajtam számon - olyan 2 és 4 év között lesz használható.”

 

2020. február 19-én ismét városunkban jártak az M4 szakasztervezők és a füldtulajdonosokkal, vadásztársaságokkal egyeztettek.

 

2020. március 4-én Pogácsás Tibor belügyminisztériumi államtitkár - országgyűlési képviselő Monor Városi TV-ben nyilatkozott a frissen átadott M4 Üllő-Albertirsa szakaszról, annak fordulatokban bővelkedő történetéről, majd az M4 építésének folytatásáról:

 

youtu.be/uqbxxERc4bQ 

 

Pogácsás Tibor: "... jövő év végéig, vagy az azt követő év tavaszáig a Szolnok elkerülő is elkészül, egészen Törökszentmiklósig meg lesz ez a része a gyorsforgalminak, a másik oldalon a határtól visszafelé jön az út, és reményeink szerint egy három év alatt összeér és akkor egészen Romániáig, Erdélyig ezen az úton lehet haladni..."

 

A térségünkre vonatkozó információ kis eltéréssel egybecseng Bodó Sándor államtitkár januári nyilatkozatával.

 

Nagyon fontos hangsúlyozni, hogy a belügyminisztárium államtitkára olyan komplex információk birtokában nyilatkozott, amit pozíciójából fakadóan a legjobban tudhat.

M4: megkésett átadás - még 100 km hiányzik Ladányig...

 

magyarepitok.hu/utepites/2020/02/m4-immar-60-kilometeres-az-egybefuggo-negysavos-szakasz

 

Pénteken délben Pilis térségében átadták az M4-es gyorsforgalmi út Üllő és Albertirsa közötti 30 kilométeres szakaszát, mely a Duna Aszfalt Kft. (22 kilométer) és az EuroAszfalt Kft. (8 kilométer) kivitelezésében készült el, nettó 52 milliárd forintból.


A 2017 áprilisában elkezdődött beruházásban a két település között 29 kilométeren új nyomvonalon valósult meg a kétszer két sávos gyorsforgalmi út, tehermentesítve Monor, Monorierdő és Pilis településeket, illetve távolabbra helyezve a forgalmat Albertirsától.

 

Eddig a jó hír, talán feledjük el, hogy ezt a szakaszt is 4 hónapos késedelemmel adták át.

 

A frekventált Pest megyei szakasz utolsó 17 km-e Abony térségében 2020 nyarára készülhet el. Még 2 évig folyik a legfontosabb új Tisza-híd és Szolnokot északról elkerülő szakasz kivitelezése.

 

Eközben Püspökladányban...


2019. 12. 10-én látogattak el a Törökszentmiklós - Püspökladány és a Püspökladány - Berettyóújfalu (M35 csomópont) szakaszok tervezői az Önkormányzathoz. Mint a 2020.01.30-i Testületi ülésen kiderült: Tóth Lajos polgármester  egy-másfél órás késéssel csatlakozott be az egyeztetésbe. Addig Vadász Ferenc főállású alpolgármester képviselte a ladányi érdekeket.

 

A megbeszélésről készült Emlékeztető szerint a tervezők ismertették a tevezési megbízás tartalmát, a tervfázis jelenlegi állását és a tervkészítés határidejét.

A legnagyobb és legsúlyosabb változást érzékeltető mondat: "...autópályává fejleszthető autóútként kell tekinteni, viszont a párhuzamos földutakat, közműveket és kisajátítást a 20 m-es koronaszélességhez kell tervezni..."

ume.kozut.hu/dokumentum/561#&gid=1&pid=1

 

Határozottan és mély meggyőződéssel ki kell nyilvánítani, hogy ez a változtatás súlyosan hátrányos az egész térség számára, korlátozza - reálisan elveszi - a lehetőséget az autópálya későbbi megépítésétől.

Ha az engedélyezés után a kisajátítás, a közművek és a földutak kialakítása a 20 m-es koronaszélességhez igazodik, akkor csak irracionális költségekkel és kockázatos 3,3 - 3,3 méteres töltés-rézsű melléépítéssel lehetne kialakítani az autópálya profilt.

 

... és a Facebook-on

 

A sajtóhírek és polgármesteri bejelentés hatására elindult a véleményáradat a virtuális közösségi térben is. A Facebook korlátlan, ellenőrizhetetlen és teret enged a valóságtól elrugaszkodóknak is. Meg kell tanulni a kezdő politikusoknak is, hogy a mondataik számonkérhetők.

Megtanulva a leckét, levonva a tanulságokat honlapunkon évek óta figyelemmel követjük a fejleményeket és igyekszünk mérsékelt hangnemben, reálisan kommentálni, vagy helyreigazítani, ha szükséges.

 

Ha a Városfejlesztési Bizottság külsős tagja, alig több, mint 2 hónapnyi önkormányzati tevékenysége után kritikus mondatokkal utal vissza a múltbéli hibákra, e véleményéhez joga van. De nem eshet ugyanabba a hibába...

Mert utolsó bejegyzésében még az Államtitkári nyilatkozatot is meghaladó konkrétsággal írja le a munkakezdés időpontját, mint aki nem akar tanulni a múlt hibáiból. 2006-ra utal burkoltan. Mintha amnéziás lenne, azt az immár 10 évet, amelyben sem haladt az M4 autópálya ügye, az nem kritizálja... Pedig tudható: tényleges építésről 5 éve is történt ígéret...

 

Mindezen elfogultságát tetézi be a 2021-re tett újabb ígérettel. Egy magánoldalon mindenki az ír, amit lelkiismerete enged számára, de egy közszereplő magánoldalán sem lehet felelőtlen!

 

Egyesületünk egyetért a külső bizottsági tag Facebook-on kifejtett álláspontjának első 6 és utolsó 4 szavával:

Beszélni kell róla, és nem gáncsoskodni, vagy ez Ladányi sajátosság, nehogy azt gondolják rólunk, hogy egyet akarunk és közösen.

 

 

Váratlan reakciók: M4 – mikor, miből?

 

 

Az M4 autóút még hiányzó Törökszentmiklós-Püspökladány-M35 közötti szakaszainak tervezésével megbízott szakemberek látogatásáról a megyei napilapban közölt polgármesteri nyilatkozat után honlapunkon megjelent kritikus vélemény – úgy tűnik – eljutott a város és a térség vezetőihez.

A Ladány TV 2020.01.13-i műsorában Tóth Lajos polgármester és Bodó Sándor államtitkár-országgyűlési képviselő is több percet szánt a helyzet magyarázására.

 

Video részletek megtekinthetők:

youtu.be/5gMrnSSnuAw

 

 

Tóth Lajos az újságcikk tartalmát kiegészítve bejelentette:

Ebben a hónapban tervezünk  egy olyan fórumot, ahol a tervezők jelenlétében az érdeklődő városlakók, földtulajdonosok és érintett gazdasági társaságok tájékozódhassanak a részleteket illetően.”

A városvezető 2019.12.12-i testületi ülésen még nem kívánta tájékoztatni a város lakóit, majd 2019.12.31-én a sajtó által megüzente. Újabb 2 hét múlva már lakossági fórum tervezéséről nyilatkozott. A Lakossági Fórum szervezése helyes, a demokratikus jogok gyakorlása szükséges, mert a régóta várt autóút meghatározza Püspökladány és a térség jövőjét.

 

A polgármesteri tájékoztató szerint: 

„Megközelítően végleges az M4 autópálya nyomvonala. Természetesen van, lehet még ráhatásunk apróbb részletek vonatkozásában.”

 

Ha ezt megnyugtatásnak szánta - még sikerülhet…

 

Bodó Sándor határozottan kijelentette: 

„…A csomópont a 42. főúton a benzinkút után lesz, a nélkülözhetetlen ipari park annak környezetében jöjjön létre. Azután egy későbbi szakasz lesz, hogy Berettyóújfaluig épüljön. Első fázis mindenképpen az lesz, hogy Püspökladánytól- Kisújszállás és úgy tovább, természetesen Budapestig.”

Ha ezt a logikus és konszenzus-teremtő álláspontot Államtitkár úr új Hivatalában fogja érvényesíteni, akkor ígérete is megvalósulhat: 

Püspökladánynak az a segítség, ha az M4 autóút Karcag-Kisújszállás felé megépül. Mire érdemben ott járunk és - tényleg kérjék rajtam számon - olyan 2 és 4 év között lesz használható.”

 

haon.hu/kozelet/helyi-kozelet/az-itm-ben-folytatja-bodo-sandor-3778701/#

A gomb és a kabát...

 

2019. december 10-én az M4 autóút tervező szakemberei egyeztettek az Önkormányzatnál.

2019. december 12-én a Testületi ülésen a polgármester nem tájékoztatta erről a lakosságot.

2019. december 31-én két cikk is megjelent a Hajdú Bihari Naplóban (és a haon.hu webportálon):

haon.hu/kozelet/helyi-kozelet/jon-az-m4-ladanyba-de-meg-nem-tudni-hogy-merrol-3757362/

és a 3. oldalon:


A hangzatos - ám dilettáns - címadás információhiányra utal. A betűk sorrendjéből nem könnyű eldönteni, hogy mi is volt a tervezők látogatásának oka, de az olvasónak lehet olyan érzése, hogy a lényeg rejtve maradt.

 

Az Ipari Park helyét nem az befolyásolja, hogy hol épül a környezetvédelmi engedéllyel rendelkező M4 autóút csomópontja, mert köztudottan 2016-ban a komplex pihenőhellyel együtt már megtervezték, ez - önleleplező módon - később kiderül a cikkből is. (Megvan a szakasz nyomvonalterve...)

A M4 nyomvonal és az ipari park pozícióját bemutatta az a 3D video, amely 2014-ben készült, nyilvános és már több, mint 1500 érdeklődő megismerte:

www.youtube.com/watch?v=zKq5OLDkRgI

 

Elgondolkodtató, hogy az Ipari Park helyszínének ugyanazt a - város vezetőjének "magán-véleményeként" most említett - területet jelölték meg a 2008-ban már elnyert, majd 2009-ben visszamondott pályázatban... és egyik helyszínként a 2016-ban benyújtott, de 2017-ben elutasított pályázatban is.

A 2008.02.28-i testületi ülés jegyzőkönyvéből:
"A  „Püspökladány  déli  iparterület  fejlesztése”  című pályázatunk  299  millió  Ft támogatást  nyert.  
Ez  azt  jelenti,  hogy  a  régi  gázcsere-telep  oldalában  egy  32 hektáros  területen  ipari  park  létesülhet."
 

www.puspokladany.hu/kozadat/kepviselo_testulet/jegyzokonyvek/2008/2008_02_28.pdf

 

Sajnos nincs új a Nap alatt, csak hiányos emlékezet, vagy erős szándék... a tékozló múlt felelősségének elfeledtetésére...

Csak reménykedni lehet, hogy a polgármester nem tetteti magát tájékozatlannak és a lakosságot sem akarja félrevezetni...

 

Az újságcikkekben fontosak az időpontokra és az irányokra tett utalások is...

Az első cikk második mondata tavaszi megvilágosodást jelez:

"Tavasszal tárgyalhat erről a képviselő-testület, akkorra véglegessé válhat a gyorsforgalmi nyomvonala, többet tudhatunk a kivitelezés menetéről, annak tartalmáról."

Az M4 módosított engedélyezési terv és a kiviteli terv elkészítésének határideje 24 hónap, tehát 2021. tavasza...

 

Az M4 autóút minden irányban biztonságosabb és gyorsabb útkapcsolatot teremt. Püspökladány lakossága - és az Ipari Park helyszíne - szempontjából legfontosabb az építési szakaszok ütemezésének sorrendje.

 
 

Elsődleges a főváros elérése!

 

A városunk fő problémája: a munkahelyek hiánya, a befektetők elmaradása! A változtatás - felzárkózás legfontosabb feltétele Budapest (M0) gyors és biztonságos gyorsforgalmi autóúti elérésének megteremtése!

 

Amelynek pozitív következményei:

Befektetői vonzerő - munkahely teremtés
Balesetveszély csökken
Időnyereség
Üzemköltség csökken
Települések tehermentesülnek
Környezeti károk enyhülnek

 

A legfontosabb cél elérését végzetesen hátráltatja, ha a városvezetés nem érzékeli a kivitelezés ütemezéséből és a nyomvonal irányából fakadó csapdahelyzetet:

"Kifejeztük abbeli óhajunkat, hogy mihamarabb megtörténjen a város tehermentesítése..."


Kizárólag az M4 autóút Törökszentmiklós 46. úti csomóponttól - Püspökladány 42. úti csomópontig megépítése jelenti az összes kiemelt fontosságú cél megvalósulását! 

Az M4 autóút nyomvonalát Karcagnál délebbi irányba tolták 2016-ban, így kapott környezetvédelmi engedélyt (Natura 2000 területek elkerülésével.)

A 2019-ben elfogadott Országos Területrendezési Tervben a védett Natura 2000 területen keresztül tervezik a Nagysebességű Vasút (NSV) nyomvonalát, ott ahol az M4 autóutat nem engedték...

A grandiózus elképzelés Püspökladány térségében is nagyon súlyos környezetterhelést fog okozni: a tervezett (NSV) vasúti folyosó végletesen kettévágja a város és a Farkassziget-Újtelep közötti zártkerteket és közlekedési utakat.

 

Mi lesz a Balaton utca sorsa? Hogyan és hol alakítható ki az NSV állomása és elágazása Kolozsvár felé?

 

A Budapest - Kolozsvár Nagysebességű Vasút tervezett nyomvonala az OTrT-ben nem található meg, amely újabb konfliktust okozhat Püspökladány-Báránd-Földes térségében.

A Kaba - M35 közötti M4 autóút szakasszal egy településnek sem lenne jobb Budapest elérése.

A munkahelyteremtést nem segíti: a ladányi Ipari Park létrehozására pozitív hatása nincs.

A 4. főút újabb 10 km-es szakaszán növekedhet  a balesetveszély, különösen Püspökladány Újtelepnél.

A 4. főút forgalomnövelése időveszteséget és üzemköltség drágulást is okozhat.

 

Püspökladány vezetőinek mindent meg kell tennie a legjobb - legbiztonságosabb útkapcsolatokért és az optimális ütemezési sorrend elfogadtatásáért.

Az egész térség közös érdekét az országgyűlési képviselő és a polgármesterek egységes akaratú fellépése szolgálhatja.

Csúszik az M4 autóút Üllő-Albertirsa szakaszának átadása

 

 

Üllő Város Önkormányzatának közleménye:

Adatok

Projekt típusa

Út

Kialakítás típusa

Új nyomvonal (2x2 sáv)
Különszintű forgalmi csomópont
One_level_junction

Új nyomvonal (2x2 sáv)

29965 méter

Érintett megyék

Pest megye

Érintett települések

Albertirsa, Gomba, Gyömrő, Monor, Monorierdő, Péteri, Pilis, Üllő

Kivitelező

DUNA ASZFALT Kft., EuroAszfalt Kft.

Fázis

Kivitelezés

Kivitelezés kezdete

2017. január

Kivitelezés várható befejezése

2019. szeptember

A kivitelezés szerződéses összege

52 143 121 938 Ft

Forrás

A beruházást a magyar állam finanszírozza.

magyarepitok.hu/utepites/2016/11/m4-a-duna-aszfalt-az-euroaszfalt-es-a-colas-kivitelez-ullo-es-cegled-kozott

M4 (szűkített) autóút

 

Az M4 Törökszentmiklós - Püspökladány szakasz már építési engedélyt kapott 2016-ban,

majd 2 év csend után érkezett a hír, hogy a kormány döntése alapján a 26,60 m-ről 20 m-es koronaszélességre csökkentik az út fő paraméterét, ezért újra kell engedélyeztetni...

Újabb egy év elteltével derült ki melyik tervező cég végezheti el a feladatot további 2 év határidővel. 2021. tavaszára lehetnek készen a kivitelezési tervek.

Tehát: ha 2016-ban megkaphatta volna a kiviteli tervek készítésének jogát a tervező, akkor már az építés is elkezdődhetett volna...

Ha nincs politikai szándék, akkor annyiszor dolgoztatják át újra és újra a terveket, ahányszor a megrendelő kívánja...

 

Jeleztük mindezt korábban és azóta ennyi fejlemény történt:

 

jnsz.hu/helyi-hirek/2019/05/kiderult-ki-tervezi-az-m4-es-hajdusagig-nyulo-szakaszat

 

Szerződés

M4 Törökszentmiklós (Nyugat) – Püspökladány közötti szakasz előkészítése, módosított engedélyezési terv és kiviteli terv készítése

Ágazat: Utak

Összeg: 3 675 000 000 Ft

Szerződő fél: UTIBER Kft., RODEN Mérnöki Iroda Kft.

Szerződés kezdete: 2019.03.25

Szerződés típusa: Tervezési szerződés

 

Püspökladány alpolgármestere 2019. 04. 25-én megjelent Hajdú-Bihari Naplóban a kérdésre így nyilatkozott:

 

Püspökladány nagy problémája a 42-es út. Mikor viszik ki a forgalmat?

 

"Ez az M4-es gyorsforgalmi úttal oldódik meg, úgy látom. A jelenleg is folyó tervezési folyamatokból az derül ki, hogy 2021-ben meg lehet kötni a kivitelezési szerződést. A befejezésére hallottam már 2024-et és 2028-at is. Inkább a 2028 a reális. A 2×2 sávos gyorsforgalmi út Karcag felől éri majd el Püspökladányt, a jelenlegi 42-es főút sárrétudvari leágazásánál lenne a csomópont Báránd, Püspökladány és Sárrétudvari felé, majd a vasútvonal fölött áthaladva Kaba–Földes útvonalon éri el Berettyóújfalut, ahol csatlakozik a már meglévő sztrádahálózatba. A munkahelyteremtő beruházások miatt is fontos volna a gyorsforgalmi út, hiszen a megyében Püspökladány lenne legközelebb a fővároshoz."