EU-pályázatos beruházások

Bizottságelnökök az Önkormányzat működéséről

 

A Városfejlesztési Bizottság elnökének megszólalása után 2 héttel a kritikus cikkünk végén kérdezett Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, valamint az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke is nyilatkozott a városi televízióban.

 

A Pénzügyi Bizottság elnöke 22 percet kapott a 2021. évi költségvetés részleteinek ismertetésére. Nyilatkozatában 14 percen át részletezte a működési kiadásokat, benne az önként vállalt feladatokat. Kiemelte a támogatásokat és segélyeket.

A város megtartó erejének növelése mindennél fontosabb. Létszükséglet a munkahelyek számának növelése és stabilitásának megteremtése. Mindehhez EU-s pályázati és kormányzati céltámogatás is szükséges...

A bizottságelnök nyilatkozatában 3 perc jutott a folyamatban lévő pályázatokkal kapcsolatos hitelfelvétel és megvalósítás gondjaira: "Nem feltétlenül fogjuk igénybevenni..."  és alig több, mint 2 perc a jövőben szükséges fejlesztések előkészítésének ismertetésére.

A szerkesztő-riporter konkrét kérdése ellenére (14' 44"-től) nem hangoztak el a fejlesztések részletei.                                  

Talán az éppen egy éve - 2020. áprilisban - elfogadott 4 éves fejlesztési terv előkészítése nincs ismertethető stádiumban?

A bizottságelnök szerint: előkészített projektanyagokat "sajnos nem örököltünk az előző ciklusból, nem volt a fiókban egy sem."

 

Ez a "diplomatikus visszamutogatás" 2021-ben már beismerésként hat a másfél éve működő új városvezetés részéről, hogy elvesztegettek több, mint egy évet. Időközben kiderült Vadász Ferenc alpolgármester nyilatkozatából, hogy éppen a legfontosabb munkahelyteremtés, - az Ipari Park - pályázati megvalósításának van legnagyobb akadálya. (50 %-os önerőt kell hozzá biztosítani)

 

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke 12 percet beszélhetett, de ebből csupán 7 perc szólt a bizottságának munkájáról, az is elsődlegesen a szociális feladatokról.

A koronavírus-veszélyhelyzetről egyetlen percben nyilatkozott: "Folyamatosan nyomonkövetjük a helyzetet, mennyi beteg van a városban, hogyan alakul a helyzet, mi újság van az oltópontokkal... Vannak olyan lakossági megkeresések, hogy tudunk-e abban segíteni, hogy korábban megkapják a vakcinát... Nem, sajnos ez nem így működik..."

 

Hogyha az Egészségügyi Bizottság nyomonköveti a veszélyhelyzet alakulását, akkor a polgármester miért nyilatkozta többször is az elmúlt hetekben, hogy: " Pontos napi számot nem tudok mondani...mert bizonyos tekintetben ellentmondóak az értesüléseink..."

 

A bizottságelnök 5 percen keresztül a saját szenvedélyéről beszélt, ("szívem egyik fontos része"), amely ugyan lehet közcélú, de semmiképpen nem az Egészségügyi és Szociális Bizottság kompetenciájához kapcsolódik.

Miért nem lehetett végzettsége szerint a Köznevelési, Kulturális, Ifjusági és Sport Bizottság elnöke?

A 4 szakbizottsággal működő Önkormányzatban éppen a K.K.I.S. bizottság feladatköre a legkevesebb, 2019. októberig Humán Bizottságként a Szociális Bizottsággal összevontan működött.

 

Jelenleg a Pénzügyi bizottságot környezetvédelmi és mezőgazdasági gépészmérnök, a Városfejlesztési, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi bizottságot közgazdász és az Egészségügyi bizottságot népművelő irányítja.

Ha 4 helyett 3 bizottság működne, sokkal arányosabb, igazságosabb és hatékonyabb lehetne a bizottságok munkája.

 

Püspökladány jövője és a szaktudás legjobb hasznosítása érdekében érdemes lenne átgondolni, hogy a bizottságelnökök a végzettségüknek megfelelő bizottságokat irányítsák.

 
 
 
 

Önbevallás és félrevezetés 11 percben

 

Mintha honlapunk a 2021. évi költségvetésről és a pályázati beruházásokról szóló kritikájára válaszolt volna a LadányTV heti műsorában a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság elnöke, de nem volt bátor hozzá, hogy ezt be is ismerje. Helyette hosszú perceken keresztül magyarázkodott és mellébeszélt.

 

A bizottságelnök kijelentései között fontos beismerések hallhatók (mostmár olvashatók):

1. "Nagyon sok elképzelésünk van - nem azért nem tudunk lépni ebben, mert nem vagyunk rátermettek, vagy valami más probléma lenne... egész egyszerűen a pénzügyi lehetőségek vannak annyira beszűkülve, hogy most mindent alá kell rendelni a pályázatok megvalósításának..."

  Az ifjú képviselő "új" elképzelésekről magyaráz, de másfél év alatt nem volt képes befejeztetni a megtorpant beruházásokat. A valóság könyörtelen: a városvezetés tehetetlen és a fennálló politikai összetételben tehetetlen is marad.

 

2. "Nagyon nagy pénz ez a 41,2 millió Ft, ezért nem jut pénz más területekre, és van még hátra 3 uniós pályázat, amibe még bele sem kezdtünk... Azokat is nekünk kell kigazdálkodnunk."

Ki kellett volna mondani, hogy amíg ezek a beruházások le nem zárulnak, esély sincs újabbak indítására, mert nagyon szigorúak az EU-s pályázati elszámolások. A beruházásokhoz 229 millió hitelt kellett felvenni, ezzel évtizedekre leterhelték a város költségvetését. Nem csak 41 millió a probléma, hanem annak többszöröse!

 

3. "Ez most nem hangzik túl jól, de szerencsére... számot adhatok arról is, hogy az elmúlt időszakban azért valósultak meg fejlesztések a városban..."

A bizottságelnöknek - szakmai végzettsége szerint - tudnia kellene különbséget tenni építés és szolgáltatás között. Ismernie kellene a pénzügyi és számviteli alapelveket és törvényeket. A város lakóinak bizalmát növelné, ha konkrét számokkal támasztotta volna alá magyarázkodását, mert a felsorolása így tényleg "nem hangzik túl jól..." (Ha ló nincs, szamár is jó?)

- A 2200 db közvilágítási lámpa cseréje nem része a város költségvetésének, ez a működtető cég beruházása. (Hasonlóan a kábeltv-s hálózatok átépítéséhez). Ha az új lámpatestek jobb megvilágítást teremtenek, az előny a lakosság számára. Az energiatakarékosság az Államkincstárnál jelenik meg, mert az önkormányzatoknak eddig is kifizette. (2021-ben 44,12 millió Ft)

- A Városapplikációs szoftver akkor lehetne hasznos, ha rajta minden információ elérhető, de a Tájékoztató Központ tevékenysége folyamatosan azt bizonyítja, hogy a propaganda megjelenik -  a kritika nem...

 

4. Lakossági igények: Gyógyfürdő - Munkahelyteremtés - Ipari Park

"A munkahelyteremtés kapcsán mindig az Ipari Parkról beszélünk... nem biztos, hogy ez az egyetlen módja, lehet, hogy egy kicsit a tekintetünket a szolgáltató szférára kellene irányítani..."

 

Feltűnően aggályos ez a sorrend, mert minden munkahelyteremtés alapja a város megközelíthetősége (M4 autóút) és a jól kiépített Ipari Park. A városvezetők legutóbbi nyilatkozatai éppen ezekről a legfontosabb beruházásokról nem adnak okot a reménykedésre.

Csak a stabil foglalkoztatás eredményezi a lakosság jólétét, amelynek pozitív következménye a szolgáltatások (tercier ágazatok) minél szélesebb körű igénybevétele. De a világjárványban éppen a szolgáltatások kerültek leggyorsabban kritikus helyzetbe...

 

A bizottságelnök ötletelése azt jelzi, hogy - most saját gondolataként - csak az évtizedes problémákat ismételgeti, sajnos az előrelépés valós reménye nélkül...

 

5. "...át kellene tekinteni az ingatlanvagyonunkat, hogy mi az, amit lehetne értékesíteni belőle..."

 

Az ifjú képviselő-bizottságelnök az Önkormányzati vagyon elpazarlásának szándékát vallotta be. Ennek felháborító példája a Gyógyfürdő előtti Fesztiváltér feladása...

 
 

Miért nem ad tájékoztatást az elvégzett munkákról a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, valamint a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke is?

 EU pályázatok a 2021. évi költségvetésben

 

Veszélyhelyzeti jogkörében a polgármester 2021.03.11-én döntött a 2021. évi Költségvetésről.

puspokladany.eu/kozadat/pm_dontesek/2021/rendelet/2_2021.pdf

 

Elfogadhatatlan módon a 2020. évi költségvetés IV. negyedévi módosításának adatait nem tették közzé az önkormányzat honlapján.

puspokladany.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=638&Itemid=470

Ezért csak a 2020. évben még nyilvános ülésen képviselői döntéshozatallal elfogadott költségvetést lehet összevetni a 2021. év Költségvetési tervével, amelynek főösszege nem kellő módon jelzi a mögötte húzódó állapotromlást.

                                                               2020.                     2021.
 
Közhatalmi bevételek (adók)                     365 300                 206 300+100 000 (állami kompenzáció)    -  59 millió Ft
Működési célú állami támogatás                913 143                 754 332                                                - 159 millió Ft
 
Költségvetési bevételek összesen   3 905 719             3 400 472                                             - 505 millió Ft
                       kiadások összesen     3 131 420             3 067 929                                             -   63 millió Ft
 

Összességében mintegy 442 millió forinttal romlott az Önkormányzat pénzügyi helyzete. Az előző év maradványaként tüntettek fel 521 millió forintot.

A költségvetés (papíron) nem lehet veszteséges, ezért a nullszaldóhoz kellett 229 millió Ft hitel felvétel és magas kockázatú többlet-árbevétel bevállalása is.

 

A fejlesztési hitel az elhúzódó - megdráguló beruházások befejezéséhez szükséges.

A másfél éve felállt új Önkormányzatban a beruházási hatékonyság nem javult, mert - 18 hónap alatt - csak néhány projektrész  épül, vagy készült el.

Zöld város program: Elkészült Északi sor kerékpárút - folyamatban Rákóczi u. "Vöröskereszt" épület.

Egészségügyi alapellátás fejlesztése - folyamatban

 

A pályázatok közül 3 fontos beruházás továbbra sem halad, ezért a kivitelezési költségek növekedési kockázata magas.

 

1. Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény fejlesztése

A Margaréta bölcsőde (Honvéd u. 12.) bővítése két bölcsődei csoporttal, férőhelyek száma 24-ről 48-ra módosul.

Négy közbeszerzési eljárást folytatott le az Önkormányzat, az első három eljárás eredménytelen lett. A 4. eljárásban a Képviselő-testület 91/2019 (IX. 18.) határozatában döntött arról, hogy a rendelkezésre álló fedezet hiánya miatt eredménytelen és új eljárást kell megvalósítani.

A pályázatban támogatott összeg 249 281 923 Ft, de ez nem fedezi a kivitelezés költségeit. Ezért a műszaki tartalom módosítás jóváhagyásra került, mely szerint a Napfény Óvoda esetében csak a napelem elhelyezése és a projektarányos komplex akadálymentesítés valósulna meg, a tervmódosítás folyamatban van. 2021.02.12: újabb módosítási kérelem, amelyben a projekt zárása 2022.03.31. napjára módosulna.

 

2. Leromlott városi területek rehabilitációja az újtelepi városrészen

A támogatási szerződés 2018.03.05-én került aláírásra, összege 120 000 000 Ft.

A Fazekas M. utca Északi, valamint Déli része szilárd burkolattal történő ellátása valósul meg. Lakófunkciót erősítő tevékenységként a Bartók B. u. 26. sz. alatti szociális bérlakás felújítása. Közösségi célra hasznosítható épületet vásárolt az Önkormányzat a Püspökladány  Gárdonyi G. utca 2. sz. alatt. Felújítása tartalmazza az épület energetikai korszerűsítését, a külső határoló szerkezetek utólagos hőszigetelését, a nyílászáró szerkezetek cseréjét, a tetőszerkezet teljes cseréjét, a gépészeti- és elektromos vezetékek, berendezések korszerűsítését és a burkolatok cseréjét, akadálymentesítést és az udvarban 4 db parkoló kerül kialakításra.

 

3. Kerékpárút fejlesztése

- A Vasút utcai szakasz önálló kerékpárút, a Táncsics Mihály utcán egyesített kerékpár- és gyalogútként, majd önálló kerékpárútként az ipartelep bejáratáig.

- A Széchenyi utca és a Gábor Áron utca közötti szakasz egyesített kerékpár- és gyalogútként,

- A Gábor Áron utca és a Batthyány utcák közötti szakaszon önálló kerékpárút épül, majd a Batthyány utca becsatlakozásától a Penny Market áruház parkolójának bejáratáig ismét egyesített kerékpár- és gyalogút létesül.

A támogatási szerződés szerint 346 464 915 Ft az összes költség.

2019. április 9-i szerződés kötés a rendelkezésre álló összegen felül nettó 7 244 201 Ft + Áfa önkormányzati többletforrást is biztosított. A kivitelezés a Vasút - Táncsics utcákon augusztus 30-ára elkészült.

A Kossuth u. – Kálvin tér menti kerékpárútszakasz kivitelezését az E-ON Zrt.-vel való közműegyeztetések során felmerült többlet műszaki tartalom okozta. A 22 millió forint többletköltség biztosításának hiányában a kivitelező  2019. augusztus 30-án visszalépett.
A szakasz kivitelezése ismételt közbeszerzési eljárása forrás hiány miatt ismét meghiúsult. Az Önkormányzat a műszaki tartalom módosítását kezdeményezte. 2021. januárban a hiánypótlás benyújtásra került, a módosított tervek összeállítása megkezdődött, ezek jóváhagyása után újabb közbeszerzési eljárás indulhat. A várható befejezés 2022. március 31.
 

A még el sem kezdett, vagy befejezetlen beruházások összköltsége mintegy 700 millió forint. Az összesen 8 pályázatból elnyert 1,5 milliárd forint közel felének felhasználása sikertelen. (A szociális ellátás korszerűsítéstől vissza is lépett az Önkormányzat)

 

Mélyen elgondolkodtató adatokat tartalmaznak a 2020-2021. évi elfogadott költségvetések felhalmozási maradvány sorai:

2020-ban még 6 pályázat volt elkezdetlen, vagy befejezetlen mintegy 1050 millió forint értékben, mégsem található meg ez a súlyos összeg a felhalmozási maradvány soron...

Tovább fokozza a kétségeket, hogy 2021-ben is csak 224 millió Ft szerepel a felhalmozási maradvány soron, pedig a beruházások költsége 700 millió Ft. A befejezési határidők 2022-re módosításának szándéka mutatja, hogy a 2021. év sem lesz sikeres.

puspokladany.eu/kozadat/pm_dontesek/2021/hatarozat/15_2021.pdf

Ha sikertelenek a közbeszerzések, tovább drágulhatnak az elhúzódó kivitelezések költségei...

 

A veszélyhelyzeti Kormányrendeletre hivatkozva elmaradt a Költségvetés nyilvános megvitatása és a Közmeghallgatás is, ahol az érdeklődő Ladányi emberek választ kaphattak volna kérdéseikre...