2021. május   Polgármesteri határozatok

Elvetemülten ássák a város sírját...

 

Május utolsó napjára dátumozva a városvezető 15 határozatot hozott, valamint 2 rendeletet módosított és - ígéretéhez képest - késedelemmel tetetett közzé a város honlapján:

puspokladany.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=638&Itemid=470

 

Egy hónap késlekedéssel hagyta jóvá a Belső ellenőrzési vizsgálatokról szóló jelentést, amelyet az Önkormányzat 2020. évi Zárszámadása (2021.04.30.) előtt kellett volna.

puspokladany.eu/kozadat/pm_dontesek/2021/rendelet/6_2021.pdf

puspokladany.eu/kozadat/pm_dontesek/2021/hatarozat/59_2021.pdf

 

Az áprilisról halasztott Városüzemeltető Kft. éves mérlegbeszámolóját 25,797 millió Ft veszteséggel

puspokladany.eu/kozadat/pm_dontesek/2021/hatarozat/60_2021.pdf

május végén jóváhagyta.

 

Kérdések sorát felvető - a Kft., az Önkormányzat és Püspökladány sorsát meghatározó - döntést hozott 2021. 05. 13-án, amellyel visszahívta (felmentette) a Kft. ügyvezető igazgatóját.

Ugyanakkor megbízta az addigi gazdasági igazgatót a Kft. ügyvezetésével:

puspokladany.eu/kozadat/pm_dontesek/2021/hatarozat/46_2021.pdf

 

A legsúlyosabb döntések annak ellenére történtek így, hogy a gazdasági igazgató is felelős a bekövetkezett milliós veszteségekért!

 

Ellentmondásként Tóth Lajos polgármester nem támogatja a Kft. -40,645 milliós veszteséget tartalmazó 2021. évi Üzleti Tervét!

puspokladany.eu/kozadat/pm_dontesek/2021/hatarozat/61_2021.pdf

Utólag tűnhet csak elszánt döntésnek, mert ha még áprilisban utasítja el, akkor az egyértelmű bizalomvesztést jelzett volna. Jelenleg ez az elutasító döntés már az újonnan megbízott ügyvezető felelősségét érinti.

 

A Városüzemeltető Kft. helyzetét jellemzi az Üzleti terv bevételeinek előrejelzése:

"A 2021. évi árbevételünk megtervezésekor 7 % növekedéssel számoltunk a 2020-as évhez viszonyítva. A temető szolgáltatáson már az első negyedéves adatokon látszik, hogy a vírus, vagy annak szövődményei miatt elhunytak száma 10 %-kal emelkedett a bázis év hasonló időszakához képest. A távhő árbevételünket nagyságrendileg előző évi szinten állítottuk be… Bízunk benne, hogy a távhő ágazatunkon október hónaptól magasabb GJ-ra eső támogatási összeg kerül meghatározásra a MEKH által, ezáltal csökkenni fog a távhő ágazaton prognosztizált veszteségünk. Ezen a területen sincs lehetőségünk díj emelésre a központi árak miatt..."

A vezetői felelősség áthárításról tanúskodik az alábbi kijelentés:

" Vezetői összefoglaló  -  Nem lehet, illetve nagyon nehéz üzleti tervet készíteni felelősséggel úgy, hogy olyan gazdasági körülményekkel kell számolni, amire nem vagyunk befolyással semmilyen szinten sem..."

 

Az átgondolatlan-következetlen kapkodást bizonyítja, hogy május végén a városvezető tudomásul vette a Temető - 8,2 millió Ft-os veszteségét tartalmazó 2020. évi tájékoztatóját

puspokladany.eu/kozadat/pm_dontesek/2021/hatarozat/62_2021.pdf

úgy, hogy áprilisban további 5 évre meghosszabbította a Kft-vel a Temető üzemeltetési szerződését...

puspokladany.eu/kozadat/pm_dontesek/2021/hatarozat/37_2021.pdf

 

 

Ezek az ellentmondásos döntések arra utalnak, hogy a Kft. ügyvezetőjének leváltása nem szünteti meg a működési veszteségeket.

 

Mert miért lehet folyamatosan elnézni-eltűrni, hogy:

1. A kft. 81 fős létszámából 29,6 % szellemi foglalkoztatott (24 fő), ez a nem termelő munka díjazása 100 millió Ft, amely a Kft. összes bérköltségének 36,5 %-át jelenti?

2. A Temető kötelező üzemeltetésével párhuzamosan végzett szolgáltatás is veszteséges, miközben a bárándi temetőben ugyanakkor nyereséget termel a Kft?

3. A Távhő termelést és üzemeltetést a korábbi beruházások sem tették fenntarthatóvá, az állami támogatás csökkentése miért következett be?

4. A Gyógyfürdő önkormányzati és állami támogatások nélkül működésképtelen?

5. A kommunális szolgáltatások színvonalának hiánya és magas költségráfordítása nem áll arányban?

6. A könyvvizsgálói jelentés markáns elhatárolódást és felelősség-áthárítást tartalmaz.

 
 
 

A városvezetés folyamatosan eltűrte, ezzel támogatta a Városüzemeltető Kft. veszteséges és pazarló tevékenységeit.

A kialakult helyzetért nem csak az ügyvezető felelős. (Nincs-nem lehet "magányos" elkövető)

Felelősség terheli a válsághelyzet kialakulásában a gazdasági igazgatót, az ágazatvezetőket, a Felügyelő Bizottságot, a jogi és  könyvvizsgálói tevékenységet, a Polgármesteri Hivatal apparátusát.

A veszélyhelyzeti egyszemélyes felelősség a polgármesteré. Akkor is, ha még nem ismerhető, hogy "ki tartja a revolvert"...

A válságban késedelmesen meghozott intézkedések sem fogják megteremteni az átlátható és felelős működést.