2016.12.15. Önkormányzati ülés - IV. rész

 

A videofelvétel megtekinthető:

youtu.be/cKgT1xWpS-Y

 

P.ladány Árpád u. 57. sz. alatti ingatlan telekhatárának tulajdonjogi rendezése

Kérdések:

A kérelmező óhaját, vagy az Önkormányzat érdekeit szolgálja a változtatás?

 

15’10”

Képviselői kérdések

Miért hiányzik az 5 hektár zöldségtermesztési területről a közkonyhákra beszállított mennyiség értéke?

Kinek a döntése, hogy milyen növényeket vetettünk 2017-re?

 

18’15”

Közérdekű bejelentések

Haladás utcai Útburkolati hiba kijavítása

Karácsonyi gyűjtés a Makkfalvai gyerekek javára

Köszönet az Adventi rendezvényekért

Az iratbetekintést az idén már nem, de a másolatok kiadását még el kell végezni

A középiskola területén 13 veszélyes fát kell kivágni.

2016.12.15. Önkormányzati ülés - III. rész

 

Video megtekinthető:

youtu.be/l1DqjUlq4k4

 

b) Előterjesztés folyószámla hitel megújításához.
Kérdések:

Kerestek-e más bankot esetleg jobb feltételekkel?

Miért nem tartalmazza a kamatokat és a költségeket az előterjesztés?
 

2’20”

c) Előterjesztés az önkormányzat folyószámla-hitelkeretének megújításához.
Kérdések:

Hogyan fog a folyószámlahitelünkre hatni, ha nem kapunk annyi működési támogatást?
 

8’45”

d) Előterjesztés támogatás iránti egyedi kérelem elbírálásra.

Hogyan lehet az igény mértékének megjelölése nélkül benyújtani kérelmet?
 

15’55”
e) Előterjesztés Püspökladány Város Helyi Építési Szabályzatának és  Szabályozási Tervéről szóló 7/2005. (V. 27.) önkormányzati rendelet  részbeni módosításának jóváhagyásáról.
 

17’25”

f) Előterjesztés a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségéhez történő csatlakozásról.
Kérdések:

Hogyan tudja a szervezet biztosítani a politikától függetlenségét?

Miért lakosságszám arányában van a tagdíj mértéke?

Ahol eddig voltunk, annál a szervezetnél menyin tagdíjunk volt?

 

24’10”
g) Előterjesztés a városban működő egyéb helyi alapítványok támogatásáról.
Kérdések:

Hallható volt a Püspökladány Jövőjéért Egyesület neve a pályázók között?

 

27”48”

h) Előterjesztés a Vidékfejlesztési Program VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú pályázaton való pályázati részvételről szóló  önkormányzati testületi határozat módosításáról.

Kérdések:

Milyen gépek beszerzése történne és ki fogja üzemeltetni?

 

40’55”

i) Előterjesztés az önkormányzati közfoglalkoztatási programok 2017. évi pályázatáról.

Kérdések:

Van-e lehetőség az előállított termékek országos rendszerben értékesítésére?

Az új program indulása előtt készítünk-e költségvetést, illetve majd beszámolót?

Kik döntöttek úgy, hogy 5 hektárról 3 hektárra csökken a zöldségek vetésterülete?

Mi az indoka a munkaerő szelektált alkalmazásának?

Mennyiért lehet méhkaptárakat venni?

A juhok gyapjújával hogyan gazdálkodtak?

2016.12. 15. Önkormányzati ülés II. rész

Video megtekinthető:

youtu.be/I3CYb6r4JV8

 

2. Előterjesztés az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosításáról.

Kérdések:

Ha a táblázatban van változás, akkor a szöveges előterjesztésben miért nem említik?

A GESZ évközi árbevétel növekedésének részleteiről miért nincs tájékoztatás?

Mennyibe került helyben az októberi Népszavazás?

Milyen mértékben használtuk fel a folyószámlahitelünket?

A közfoglalkoztatásnál szereplő pótlólagos felvezetés milyen jogcímen történt?

A folyószámlahitel visszafizetésének lesz akadálya vagy sem?

A működési támogatás pályázatának elbírálásáról van-e információ?

Az iparűzési adó teljesítéséről van-e információ?


 13’30” 
3. Előterjesztés a 2017. évi belső ellenőrzési tervről.
    Előadó: Keserű László jegyző

Kérdések:

Voltak-e ellenőrzések a Városüzemeltető Kft-nél 2010-től kezdve?

Az Önkormányzatot mikor kívánjuk ellenőrizni?

A belső ellenőrzést végző vállalkozást hogyan választják ki?

 

30’00”
4. Előterjesztés az önkormányzat 2017. I. félévi  üléstervének jóváhagyásáról.
Kérdések:

Miért nem kerültek beépítésre az ellenzéki képviselők javaslatai?

Köteles-e tárgyalni a Testület a képviselők időben beadott beadványait?

Miért nem akarják napirenden tárgyalni az Egészségügyi Nonprofit Kft. gazdálkodási szabálytalanságait?


53’00”
5. K ü l ö n f é l é k
a) Előterjesztés a Berettyóújfalui Szakképzési Centrummal kötendő megállapodásról.
Kérdések:

Az elméleti tanórák száma miként változhat?

Jelenleg hogyan aránylik a tanórák száma?
Ha a bér nem tartozik a megállapodáshoz, akkor a járulékai sem tartozhatnak…

Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő ülése 2016. december 15. 

Video megtekinthető:

youtu.be/VCGrrNDjZrk

 

Az Év Mecénása Díj átadása

9’ 02”                                                                                                                                             

N a p i r e n d e k :

1. Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az  önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről.

    Előadó: Dombi Imréné polgármester

21’45”

Kérdések:

Milyen szituáció váltotta ki a polgármesterrel egyeztetés során  a gyermekorvos távozását?

A polgármester elkövetett-e mindent, hogy a doktornő itteni tevékenységét folytathassa tovább?

 

Mennyiben függ össze egy lakossági petícióval kapcsolatos eljárási hiányosság azzal, hogy kétszer fogadta a Tanácsnok asszonyt, felmerültek-e a családi kapcsolatok, illetve miért akadozik az ügyintézés?

A Balesetmegelőzési Bizottságba melyik mezőgazdasági vállalkozóra tett javaslatot?

 

Melyek a téli befogadóhelyek?

 

55’30”
j) Előterjesztés a Püspökladányi Tankerületi Központtal  kötendő megállapodásról és vagyonkezelési szerződésről.

 

Kérdések:

A Tankerületi Központ hogyan képzeli a vagyonvédelmet ezután?

Mennyiben fog változni az Önkormányzat hozzájárulása a működtetéshez?

Mit tud a Tankerület arról, hogy a Kálvin Téri Iskolával kapcsolatban az Egyház ismét benyújtotta az igényét?

2016.12.15. Önkormányzati ülés

 

2016. december 17-én szombaton 18 órától és december 18-án vasárnap 18 órától

ismerhetik meg az aktuális önkormányzati eseményeket, határozatokat a kábelTV városi csatornáján.

 

Az adásban megdöbbentő részletek a gyermekorvos-helyzetről is!

Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő ülése 2016. december 15-én (csütörtök)

N a p i r e n d e k :

1. Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az
    önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről.

    Előadó: Dombi Imréné polgármester

2. Előterjesztés az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosításáról.
  
3. Előterjesztés a 2017. évi belső ellenőrzési tervről.
    Előadó: Keserű László jegyző

4. Előterjesztés az önkormányzat 2017. I. félévi üléstervének jóváhagyásáról.

5. K ü l ö n f é l é k

a) Előterjesztés a Berettyóújfalui Szakképzési Centrummal kötendő megállapodásról.

b) Előterjesztés folyószámla hitel megújításához.

c) Előterjesztés az önkormányzat folyószámla-hitelkeretének megújításához.

d) Előterjesztés támogatás iránti egyedi kérelem elbírálásra.

e) Előterjesztés Püspökladány Város Helyi Építési Szabályzatának és  Szabályozási Tervéről szóló 7/2005. (V. 27.) önkormányzati rendelet
    részbeni módosításának jóváhagyásáról.


f) Előterjesztés a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségéhez történő csatlakozásról.

g) Előterjesztés a városban működő egyéb helyi alapítványok támogatásáról.
    (Az anyag az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság döntését  követően kerül kiküldésre.)

h) Előterjesztés a Vidékfejlesztési Program VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú pályázaton való pályázati részvételről szóló
    önkormányzati testületi határozat módosításáról.


i) Előterjesztés az önkormányzati közfoglalkoztatási programok 2017. évi pályázatáról.

j) Előterjesztés a Püspökladányi Tankerületi Központtal kötendő megállapodásról és vagyonkezelési szerződésről.

k) Előterjesztés a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
    Hajdú-Bihar Megyei Szervezetének állásfoglalására benyújtott kifogásról. /Zárt ülés./
    Előadó: Keserű László jegyző

l) Előterjesztés a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
   Hajdú-Bihar Megyei Szervezetének állásfoglalására benyújtott kifogásról. /Zárt ülés./
 

2016.11.24. Önkormányzati ülés III.rész

 

Video megtekinthető:

youtu.be/dqDZ9Hhds1E

 

i) Előterjesztés közművelődési megállapodás kötéséről.

 

1’ 10 mp-től
j) Előterjesztés a Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. tőkeemeléséről.
Kérdések:

A keletkezett követelés mikor, milyen ütemben csökkent 2,773 millió Ft-tal?

Miért a visszavásárlás után 3 évvel történik az intézkedés, miért nem hamarabb?

Miért a tőkeemelés ennek a megoldása?

 

14’ 50 mp-től
k) Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő Püspökladány, Bajcsy-Zsilinszky u. 4. szám alatti ingatlan értékesítéséről.
Kérdések:

Módosítani szükséges az előterjesztés címét. Bárki beadhat vásárlási ajánlatot, a testület köteles napirendre tűzni?

A november 10-i soron kívüli ülésen tárgyalt értékesítésnek mi volt az oka?

Miért nem tárgyalhattuk az októberi soros ülésen, mert a dátuma október 25-e volt?

Miért az utolsó pillanatban kerülnek az előterjesztések a Testület elé?

Mi volt az az ok, ami miatt nem volt annyira sürgős, de soron kívül mégis nagyon sürgős?

 

Polgármester: Törvénytelenséget nem fogunk tenni.
43’ 10 mp-től

l) Előterjesztés EFOP-3.3.2-16 „Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért” pályázat benyújtására.
Kérdések:

Van-e részünkről konkrét elképzelés?

Ha ez szóbeli előterjesztés, akkor miért van rajta nov. 22-i dátum, és miért nem kaptuk meg    a Hivatal által jelzett időben, szabályzat szerint?

Polgármester: Mi a probléma képviselő úr?

Jegyző: Nem vettem a fáradtságot, elnézést, reggel nem dátumoztam át az előterjesztést.

Miért nem tartjuk be a szabályokat?

Jó lenne, ha e-mailben eljuttatnák a képviselőkhöz.
56’ 45 mp-től

m) Előterjesztés a Püspökladányi Rendőrkapitányság Területi Baleset-megelőzési Bizottságába tag jelöléséről.

Úgy látszik 3 napon keresztül Püspökladány önkormányzatát nem vezette senki.

Mi történt? Elrabolták az Ufók?

 

1 h 02’15 mp-től

Képviselői kérdések:

Szelektív hulladékgyűjtésről vannak-e visszajelzések?

Mikor lehet pótolni a Szt. István szoborról hiányzó elemet?

A víztoronynál lévő szemétkupacokat mikor takarítják el?

II. világháborús emlékműnél hiányzik néhány betű az idézetből.

Startmunka-program méh kaptárak hol találhatók? Hány kaptárunk van és lehetnek-e magánszemélynek a birtokán?

A tört betonnal kapcsolatban milyen jogi lépések történtek?

A Klebersberg Intézményfenntartóhoz kerülésről hogyan nyilatkozhat a GESZ vezetője olyan dolgokról, amiről a képviselő testület nem tárgyalt?

A Kálvin téri iskolában terjed az az információ, hogy a Ref. egyház újra átvenni akarja.

Milyen kapcsolata és tevékenysége marad januártól az Önkormányzatnak az iskolákkal?

A képviselő köteles bizonyítani, hogy jog szerint jár el, vagy ezt a Hivatal magától is tudja?

 

1 h 16’ 55 mp-től

Közérdekű bejelentések:
Kincses László:

A 65 ha föld művelése idén befejeződött, sőt az egész területre már el is vetették a búzát és az árpát. Az önkormányzatot nem tájékoztatták az okokról, miért egyetlen növényfélének a termesztésével tették kockázatossá a következő évi gazdálkodást. (7,5 hektáron lucerna van) Fontos kérdéseket nem tárgyal a Képviselő-testület.

 

Dr. Lente Péter Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke:

Tájékoztatni szeretném képviselőtársaimat, illetve a lakosságot is, egy határozattal kapcsolatban az Újtelepi városrészt érintő beruházással kapcsolatos csalásról. A lényeg az, hogy jegyző úr az ismeretlen feljelentővel kapcsolatban nyomozást kezdeményeztetett a rendőrkapitányságon,  a NAV-hoz került át ez a nyomozás és tegnap érkezett a hivatalos határozat, melyben írják, hogy nem állapítható meg a bűncselekmény elkövetése és az eljárás folytatásától sem várható eredmény, ezért ezt a nyomozást megszüntetik.

 

Diszpécserszolgálatot is működtet az Orvosügyelet Nonprofit Kft., telefonon is lehet keresni.

2016.11.24. Önkormányzati ülés II. rész:

 

Video megtekinthető:

youtu.be/7enzhdRIjgk

 

b) Előterjesztés az I. világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetételre, renoválására, helyreállítására szóló pályázati kiírásról.


1’ 10 mp-től
c) Előterjesztés a Magyarországon található I. világháborús hadisírok és emlékművek felújításáról szóló pályázati kiírásról.
 

3’ 00 mp-től
d) Előterjesztés megüresedő házi gyermekorvosi körzet betöltésére irányuló pályázat kiírására.

Kérdések: Az előterjesztéshez képest milyen többletinformációról tud a polgármester?

                Hogyan kell eljárni, ha egyetlen gyermekorvosi körzet sem fog működni?

               Miért hirdetjük értékesítésre a 3 szobás orvosi lakást?

15’ 30 mp-től
e) Előterjesztés a városban működő egyéb helyi alapítványok támogatásáról.

20’ 30 mp-től
f) Előterjesztés egészségügyi szakellátásra kötött szerződés felülvizsgálatára.
Nincs kinek kérdést feltenni, ha az Egészségügyi Nonprofit Szolgáltató Kft. vezetője nem kíván részt venni a képviselő-testület munkájában. Nem tudható, hogy ki a kft pénzügyi vezetője.

31’ 06 mp-től
g) Előterjesztés a Megyei Jogú Városok Szövetségének felhívásához történő csatlakozásról.

Kérdések nem voltak.

Vélemények:

Ez politikai állásfoglalás, az előterjesztésben a helyi arányokat kellett volna feltüntetni.

A nem Püspökladányról szóló politikai előterjesztést vissza kell vonni napirendről.

A polgármester kijelentette: nem fogom visszavonni. (szavaztatni kellett volna.)

Mint politikai testület tagja, mindenképpen támogatni fogom.
Hogy honnan érkezett a felkérés, azt gondolom nincs jelentősége.

3000 határvadász helyett csak 571-et tudtak kiképezni.

Nem biztos, hogy az illegális bevándorlók követik el a bűncselekményeket.

Most Püspökladányról van szó, nem más településről…

1 %-on belül volt az 50 %-hoz a nem szavazók aránya.

Az 50 %-hoz hiányzó szám nagyobb, mint amennyivel a polgármesterasszony nyert 2 éve.

Közös Európai megoldás szükséges. A letelepedési kötvénnyel bevándorlókról nem esett szó.

Magyarország teljesíti európai kötelezettségeit.

A kerítést kínai szakemberek, kínai technikával építik, ez is politika.

Püspökladánnyal foglalkozzunk, de mindenki mondja el a véleményét és támogassa az előterjesztést.

Ha nem visztek migránsokat nem kaptok pénzt, ez lesz a vége…  Ez fikció…

51’ 12 mp-től

h) Előterjesztés a Helyi Építési Szabályzat egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről.

2016.11.24. Önkormányzati ülés I. rész

 

Video megtekinthető:

youtu.be/lJpWaeEKjyo

 

1. Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az  önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről.

    Előadó: Dombi Imréné polgármester

16’ 40 mp-től

Kérdések:

Hol tart a birkózó csarnok építése?

Mikor jutott el a gyermekorvosi probléma legelőször a polgármesterhez?

A Corn Oil Press Kft milyen tevékenységgel foglalkozik?

A november 10-i soron kívüli ülés 1-2. napirendje mikor volt előtte tárgyalva?

Az FMF kft. tulajdonos változásának lehet-e pozitív hatása?

Ki képviselte az Önkormányzatot a Középiskolánk Szalagtűző ünnepségén?

Az FMF kft előtti járda mikor lesz rendbe téve?

Kispályás labdarugó torna miért nem szerepel a polgármesteri jelentésben?

Miként fogja érinteni a kínai befektetőket a Corn Oil Press kft tevékenysége?

A kínai cég székhelye még most is az önkormányzat épületében van?

Mikor nyílhat meg a Bentlakásos Otthon?

Hogy végez gyártó tevékenységet egy cég, ha minden munkavállalója szellemi foglalkozású?

 A 42. főút felújításának miért volt ilyen túlzó ceremóniája?

 

A polgármester kijelentette, hogy időpontot nem szeretne mondani, mert minden attól függ, ha bármilyen vizsgálat kezdődik, az hátráltatja a Bentlakásos Otthon átadását. Nagyon sok püspökladányi tisztában van azzal, miért csúszik ilyen sokat

Jelen pillanatban a beszerzések folyamata kezdődött el. Megkezdődött a nyomozás: állunk mindennek elébe.

 

A birkózó csarnokot nem tervezik újra, félreértés van, csak a birkózó egyesülettől még másfajta terveket is kértek.

A 42. főút aszfaltozása nem a végső megoldás, de az M4 autópálya építéstől 2006-2010 között „eltapsolták” a pénzt.

Minden egyes szavamért vállalom a felelősséget!
 

46’ 45 mp-től
2. Beszámoló a Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény  2015/16. nevelési évben végzett munkájáról.
    Előadó: Papp Lászlóné intézményvezető

Miért csökkent jelentősen tavalyhoz képest a gyermeklétszám, benne a nemek aránya?

1 h 06’ 35 mp-től

3. K ü l ö n f é l é k
a) Előterjesztés az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásáról szóló pályázat műszaki tartalmának módosításáról.
A pályázatból kimaradt utcák járdáinak felújítására mikor kerülhet sor?

A Táncsics utcai járda a Közúthoz tartozik?

A Közút szóbeli hozzájárulásában volt-e valamilyen szerepátvállalás?

Mikor kezdődik a közbeszerzési eljárás?

A járdafelújítás előtt az Északi soron a belvízelvezetést meg tudjuk oldani?

 

Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő ülése 2016. november 24-én (csütörtök) de. 9.00 óra

N a p i r e n d e k :

1. Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az
    önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről.

    Előadó: Dombi Imréné polgármester

2. Beszámoló a Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény 2015/16. nevelési évben végzett munkájáról.
    Előadó: Papp Lászlóné intézményvezető

3. K ü l ö n f é l é k

a) Előterjesztés az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések  támogatásáról szóló pályázat műszaki tartalmának módosításáról.

b) Előterjesztés az I. világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetételre, renoválására, helyreállítására szóló pályázati kiírásról.

c) Előterjesztés a Magyarországon található I. világháborús hadisírok és emlékművek felújításáról szóló pályázati kiírásról.

d) Előterjesztés megüresedő házi gyermekorvosi körzet betöltésére irányuló pályázat kiírására.

e)  Előterjesztés a városban működő egyéb helyi alapítványok támogatásáról.

f) Előterjesztés egészségügyi szakellátásra kötött szerződés felülvizsgálatára.

g) Előterjesztés a Megyei Jogú Városok Szövetségének felhívásához történő csatlakozásról.

h) Előterjesztés a Helyi Építési Szabályzat egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről.

i) Előterjesztés közművelődési megállapodás kötéséről.

j) Előterjesztés a Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. tőkeemeléséről.

k) Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő Püspökladány, Bajcsy-Zsilinszky u. 4. szám alatti ingatlan értékesítéséről.

l) Előterjesztés EFOP-3.3.2-16 „Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért” pályázat benyújtására.

m) Előterjesztés a Püspökladányi Rendőrkapitányság Területi  Baleset-megelőzési Bizottságába tag jelöléséről.

n) Előterjesztés „Az év mecénása” díj adományozására. (zárt ülés)

o) Előterjesztés a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Hajdú-Bihar Megyei szervezetének állásfoglalására benyújtott kifogásról. (zárt ülés)

2016. 11. 10. Soron kívüli önkormányzati ülés

 

5 napirendet tartalmazó ülést hívott össze a városvezető.

A napirendeket a szakbizottságok nem tárgyalták.

 

1. napirendben önkormányzati lakás eladását kezdeményezte az előterjesztő 2016. október 25-én!

Az október 27-i önkormányzati ülés előtti bizottsági üléseken mégsem tárgyalták és a nyilvánosság elől is eltitkolták.

A szakértői vélemény összehasonlító adatait (16 nap alatt) nem küldték ki a képviselőknek.

A 95 m2-es lakást 84000 Ft/m2 áron hirdetik meg.

A vitában kiderült, hogy a lakótelepi lakásokat 100-120 ezer Ft/m2 áron kínálják.

Az előterjesztést megszavazó képviselők a garázst féláron szándékoznak eladni.

A városvezető 2-3 millió Ft-tal áron alul szándélkozik értékesíteni a város közvagyonát.

A 2. előterjesztésben 4000 m2 földterületet szándékozott a polgármester áron alul értékesíteni.

A városvezető 12 millió Ft-tal áron alul szándékozott értékesíteni a város közvagyonát.

Parázs vita után a képviselők helyt adtak az alacsony értéket elutasító véleményeknek és nemmel szavaztak!

 

Az ügy erkölcsi vetülete mellett megvalósult a hűtlen kezelés kísérlete is.

 

Folytatjuk...

 

2016. 10. 27. Önkormányzati ülés - II. rész

 

A video megtekinthető:

youtu.be/Wk6WXtUIcUA

 

a) Tájékoztató Püspökladány víziközmű rendszereinek bemutatásáról, a 2015. év üzemeltetési tapasztalatairól, lezárult beruházásokról, tervezett felújításokról, eredményekről, kintlévőségekről, bérleti díj elszámolásról.
    Előadó: Plangár József üzemmérnökség vezető

 

Az Újtelepen még be nem kötött háztartások lakói néhány héten belül felszólítást kapnak. Ha nem kötnek rá a hálózatra, akkor talajterhelési díjat kell fizetni.

Az iszaptározó beüzemelése közös érdek, közösen lehet megszűntetni az akadályokat is.

Új talajvédelmi terv elkészítése után az iszap kihelyezési engedélyt újra meg kell szerezni,  ezt a bérleti díj terhére a cég megelőlegezi.

A bérleti szerződés kondícióinak módosítását utólagos jogszabályváltozás akadályozza.

Közel 20 millió Ft-ot vesznek ki a zsebünkből évente, ebből például útépítési hitelt lehetne finanszírozni. A közművagyon Püspökladányt illeti, induljunk meg a változtatás érdekében.

A TRV ZRt-nél magasabb általános költség is terheli a víz-szennyvíz szolgáltatást, így nyereségessé válása nem valószínű.


38. perctől
b) Előterjesztés Püspökladány Város Szerkezeti és Szabályozási Tervének módosításának véleményezésének lezárásáról.


39. perctől
c) Előterjesztés az avar és kerti hulladék égetés szabályozásának módosításáról.
A testület a hulladékégetés időszakát 9 hónapra kiterjesztette.

48. perctől
e) Beszámoló az önkormányzat 2016. III. negyedéves költségvetési gazdálkodásról.

 

Kérdések:

Ha az ingatlaneladás nem valósul meg, akkor hogyan lehet kezelni a hiányt?

Az önkormányzati földek árbevételeiről és kiadásairól lehet-e összefoglalót kapni?

A Viziközmű Társulat felszámolásának tájékoztatójában miért növekedhetett a

közműfejlesztési hozzájárulás főösszege a korábbi beszámolókhoz képest?

 

Az iskolafelújítási tartalékot mikor fogjuk felhasználni?

 

A Segítő Kezek Társulási tagjainak hozzájárulása miért van lemaradásban?

 

Vélemények:

GESZ költségvetésének jelentős többlete nyári étkeztetésből származik.

A Bentlakásos Otthon eszközbeszerzésére elhatárolt összeg nagysága nem ismert.

Polgármester: Az Önkormányzat megkapta a Minisztérium engedélyét, elkezdődhet a bútorzat és az eszközök beszerzése és utána „be lehet adni a működési engedélyre való  kérelmünket”.

Az 1 milliárd Ft-os fejlesztési Kötvény elszámolása eddig nem történt meg.

Az év hátralevő két hónapjára nincs utalás, hogyan fogunk túljutni a nehézségeken.

A költségvetés fiktív elemeket tartalmazott, most láthatóvá válik, ha nem kapunk elegendő rendkívüli támogatást.

Polgármester: A beszámolónak nem feladata a kitekintés. A beadott pályázatot egyeztettük a Minisztériummal.

 

A Fejlesztési tartalék (39 141 ezer Ft) elfogyott, nincs forrás a hiányzó utak megépítésére. Valamilyen egyéb forrást kellene igénybe venni. Pályázat nem valószínű.


1 óra 9 perctől

f) Előterjesztés a szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokról szóló önkormányzati rendelet módosításáról.

 

1 óra 10 perctől
g) Előterjesztés a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzetekről szóló  13/2002. (VI. 28.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról.

 

1 óra 11 perctől

Képviselői kérdések:

A MÁV felújításból származó eltűnt törtbeton ügyében történt-e jogi lépés?

A benyújtott Helyi Akciócsoport pályázatról van-e új információ?

 

Mikor nyitható meg a Bentlakásos Otthon és közbeszerzés lesz-e az eszközökre?

Lehetséges-e az ünnepen több kaput nyitni a Temetőben?

A Startmunka programban a méhek (kaptárok) most hol találhatók?

 

Hogyan történhetett meg, hogy az iszap kihelyezési engedély lejárt?

Miért hiányzik a város honlapjáról a 2006-2010 időszakból 127 db napirend előterjesztése, és a 2006-2008 évek bizottsági anyagai? Minden hónapban késedelmesen kerülnek fel a jegyzőkönyvek az internetre.

 

A 42. útból kinyert betontörmelék letörése megkezdődött-e?

 

1 óra 23 perctől

Közérdekű bejelentések:

A Bentlakásos Otthon 4 éve tartó aggályos, törvénysértő beruházását már biztosan nem lehet akadályozni. A dokumentumok megismerése után állampolgári kötelesség azokat eljuttatni a nyomozó hatóságokhoz.

 

A polgármester beismerte: Szándékosan titkolja a közérdekű időpontot és kijelentette, hogy lehet még húzni az időt!

Saját felelősségének beismerése helyett nyíltan megzsarolta a képviselő-testület tagjait!

 

Polgármester: „ …szándékosan azért nem mondtam időpontot. …mert erre már fel is voltam készülve. De, igen lehet még húzni. Ha bármilyen eljárás indul, igen az hátráltatni fogja a Bentlakásos intézmény működését, megnyitását. ...Ha valamelyik képviselő feljelenti az Önkormányzatot, ezt meglehet tenni, az a folyamatokat kifelé tolja, még később fog lezárulni…” Állunk mindennek elébe.

 

A Szociális Törvény változása miatt januártól a Gyerekjóléti Központtal kapcsolatban kell döntést hoznunk.

2016. 10. 27. Önkormányzati ülés - I. rész

 

Video megtekinthető:

youtu.be/tsfbse6RoCY

 

1. Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről.

18. perctől

Kérdések:

Kapnak-e meghívót a képviselők a Startmunka program következő egyeztetésére?

Meglévő pályázathoz kapcsolódik, vagy teljesen újhoz az S-Tér Kft-vel történt egyeztetés?

A 2016. év elején beadott pályázatok milyen stádiumban vannak?

Hogyan lehet valaki tiszteletbeli elnök, ha éppen csak belépett a Kossuth Olvasókörbe?

Pontosítandó, hogy a UPC mobilszolgáltatást, vagy mobil ügyfélszolgálatot akar elkezdeni?

A polgármester a tiszteletbeli elnökre vonatkozó kérdést saját magára értette: "5 éve vagyok…"

Az UPC majd a lakosság részére elmondja, mit tervez…

Vélemények:

29. perctől

Az augusztusi polgármesteri jelentésben szereplő Startmunka-program ellenőrzéséről nem készült jegyzőkönyv.

A szennyvíz beruházás koncepcionális egyeztetése nem azonos a koordinációs egyeztetéssel. Értelmezési, vagy félreértelmezési problémák vannak! A polgármester tartsa be a tisztségével kapcsolatos összes kötelezettségét!

Kimutatás elkészítése helyett csak betekintés történt a Startmunka-program folyamataiba.

Polgármester: Ki kell menni a helyszínre…

 

A Startmunka-program, rendelkezik gépjárművel. A dolgozók száma jóval több, mint pl. a Városüzemeltető Kft-nél. Elvárható a Startmunkánál is beszámoló készítése.

Polgármester: Készülünk a 2017. pályázat beadására. Mindig új elemek szükségesek a további fejlődéshez. Az Államkincstáron keresztül megy minden elszámolás, Havonta beszámolunk   a Minisztérium felé, folyamatos ellenőrzés van. Az éves beszámolót is fotódokumentációval együtt küldjük fel.

 

A félreértések napja van. Jó lenne gazdasági beszámoló is, de lassan megszokjuk, hogy ilyen nincs. Ha a Startmunka ladányi embereket érint, akkor a Képviselő-testületre is tartozik. Ilyen információkat nem kaptunk, nem kapunk.

Polgármester: Az adatszolgáltatás kötelező a Minisztérium felé. Megértettem, hogy nem beszámoló, tehát csak egy tájékoztató legyen a Testület felé.

 

48. perctől
2. Beszámoló a Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum 2015. évi munkájáról.
    Előadó: Tányér József mb. intézményvezető

A napirend címe eltér a benyújtott anyag tartalmától. (Olyan időben érkezett, hogy korrekcióra nem volt mód)

52. perctől

Kérdések:

Miért nevezték saját rendezvénynek a Majális, a Gyereknapot, a Kakasfőző Fesztivált?

Miért kevés a látogató a Majálison?

A Televízió a „Kommentár nélkül” című blokkot vágott, vagy vágatlan formában adja?

Válasz: Vágatlanul, de a terjedelme miatt nincs mód az internetre feltenni…

A belső ellenőrzés során kiderült hiányzó tárgyak ügye hogyan zárult le?

Válasz: Megtörtént ismeretlen tettes ellen a feljelentés, így lezárásra került a leltárhiány.

Az Ifjúsági Ház fogadott rendezvényeinél miért nincs említés a bérleti díjról?

Nem kérünk bérleti díjat fiataloktól, baráti társaságoktól és olyan szervezetektől, akik nem tesznek anyagi haszonra szert. Tanfolyamokra óránként 3000 Ft.

A kinevezett munkavállalóknak van-e megfelelő végzettsége?

Ha valakinek még hiányzik, beiskolázzuk, szerződés alapján…

Van-e az intézménynek aktualizált beiskolázási terve?

 A műsorkvóta kötelezettségét megsértette a TV, ez az, hogy idegen adást nem játszott le?

Hiánypótlás volt, nem elmarasztalás. 10 % lehet idegen készítésű tartalom, megfelelően működünk.

Ha az Invitel üzleti titokként kezeli a kábelTV bekötések számát, akkor a tavalyi beszámoló részletes adatai helytállóak-e?

A beszámoló szerint nem hosszabbított szerződések voltak, de a valóságban egyik napról a másikra önhatalmúlag leállították a weboldalt. Erről miért nem szól a beszámoló?

A belső ellenőrzésben szereplő a kiküldetési szabálytalanságokról, szerződés nélküli munkavégzésekről miért nem hallottunk?

Miért nincs a beszámolónak pénzügyi melléklete?

Válasz: Rám csak az utóellenőrzés tartozott, meg van szabva melyik dolgot mikorra kell kijavítani. Változott a gazdasági koordinátor személye: a szabályok szerint működünk.

Az újság bevételeiről és kiadásairól kimutatást készítünk. Kis türelmet kérünk, a 2016-os adatokkal tudunk dolgozni.

A pályázatokról van alapos beszámoló. Hányszor kerestek meg ellenzéki képviselőt, hogy riportot adjon, illetve kormánypárti képviselőket?

Nem gazdasági beszámoló, bevételt ezért nem tartalmaz. Objektív tájékoztatáshoz a bizottság elnököket kerestük. De ha kérik a képviselők, természetesen állunk rendelkezésükre.

 

1 óra 11. 30”-től

Vélemények:

A pénzügyi beszámoló hiányát a legfelsőbb vezető utasítása okozza.

A Ladányi Hírek hirdetési mellékletének 76 oldalából 17 oldal az intézmények önreklámja, amiből bevétel nem származik. 20 oldal az önkormányzat hirdetése, ebből is majdnem havi    1 oldal a képviselők fogadóóráját hirdeti. Nem elég, hogy éves támogatást kap az intézmény,  a reklámért külön számláz. Ha a kollégák 6-8 oldal hirdetést szerveznek, akkor, ha a fele önkormányzati reklám, akkor mennyit is szerveznek?

Az intézmény kitűnő kapcsolatot ápol a civil szervezetekkel. Kivétel: P.ladány Jövőjéért Egyesület! (Nevetés a teremben)

 

Az elmúlt időszakban nagy a fluktuáció, szerencsére a munkában ez nem okozott törést

A Ladányi Hírek megújítása van, akinek tetszik, van, akinek nem. A havi megjelenés miatt sok hirdetés nem tud aktuálisan megjelenni. A sok saját hirdetést kisebb terjedelemben kellene közölni. A beszámoló látogató kimutatásai talán túlságosan részletesek.

 

A terjedelmes beszámoló negatívumairól is kell beszélni. A „Kommentár nélkül”-ben vágott anyagot is láttam. A képviselőknek nem kérni kellene, hanem alapból jár a megszólalás, a véleményezés joga.

 

A legfőbb cél a PTK-nál az objektív tájékoztatás.

A múzeumban kitűnő szakmai munka folyik.

 

Szószerinti átvétel a tavalyi beszámolóból a „hiteles” tájékoztatás. Egyesületünk levélben fordult egy éve az akkori intézményvezetőhöz, a kezdeményezésünket „jegelték”.

Nagy ellentmondás, hogy a Művelődési Központ dolgozóit név szerint említik, de a többi tagintézmény dolgozóiról nem tudunk.

A tagintézmények között hiányos az információáramlás, így fordulhatott elő, hogy a Művelődési Központ adminisztratív foglalkoztatottját a Kossuth Olvasókör tiszteletbeli elnökének nevezték, amikor nyilatkozott a tv-riportban.

www.youtube.com/watch?v=B5DUsK_k4iM&index=8&list=PLfeZre0-aXkb359APgl9aW_a7vuugwxZX

A pénzügyi melléklet hiánya miatt a beszámoló nem fogadható el.

 

Csak jót tudok mondani az intézményről. Impozánsan kialakított helyiségeket láthatunk.

Az újság hirdetési oldalait kellene 2 hetenként preferálnunk.

 

Jelezte, hogy Egyesülete nem kap lehetőséget, úgy emlékszem Ön minden hónapban a Művelődési Központban tartja a fogadóóráját. A beszámoló elfogadható, elfogadhatjuk… Tévedés lehetett, téves felírás…

 

Ha rövid a beszámoló az a probléma, ha hosszú, akkor az. Nagyon jól fogták meg azt a küldetést, ami megfogalmazódott velük kapcsolatban…

Költői kérdés: vajon az önkormányzat intézményei hol hirdessenek, ha nem a saját lapunkban?

 

Nem fogják fel egyesek, hogy ez szakmai beszámoló. Pénzügyi melléklet, ez nem erről szól, az intézménynek van költségvetése.

 

Ha döntést akarunk hozni a hirdetési melléklet megnöveléséről, akkor tudnunk kell a jelenlegi adatokat. A tisztánlátás végett kell majd egy összegzett beszámoló is az éves bevétel-kiadás vonatkozásában

 

Polgármester: Az anyag 13. oldalán pontosan megtalálható. (nem részletesen)

Alpolgármester: Személyesen tájékozódni kell.

Polgármester: Tényleg nem lehet mindent leírni egy beszámolóban. A kérdések megválaszolásra kerültek. Az intézményi hálózatunk nagyon sok fejlesztést kapott, elsődlegesen a Hungarocontroll-tól.

Vajon mennyire érdekli Sárrétudvari lakóit a Püspökladányi képviselők fogadóórája? Ezt is érdemes lenne megvizsgálni: Ha a hirdetések szét lesznek választva, amelyek a helyi újságban jelennek meg, fogadóórák, egyebek, azok csak a Ladányiakat érdeklik, ami a többi települést is.., azt akár …miért ne lehetne akkor hetente megjelentetni.

Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő ülése 2016. október 27. (csütörtök) de. 9.00 óra.

 

Az ülés helye:      Városháza tanácskozó terem

N a p i r e n d e k :

1. Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az
    önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről.

    Előadó: Dombi Imréné polgármester

2. Beszámoló a Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ,
    Könyvtár, Múzeum 2015. évi munkájáról.

    Előadó: Tányér József mb. intézményvezető

3.  K ü l ö n f é l é k

a) Tájékoztató Püspökladány víziközmű rendszereinek bemutatásáról,
    a 2015. év üzemeltetési tapasztalatairól, lezárult beruházásokról,
    tervezett felújításokról, eredményekről, kintlévőségekről, bérleti díj
    elszámolásról.

    Előadó: Plangár József üzemmérnökség vezető

b) Előterjesztés Püspökladány Város Szerkezeti és Szabályozási Tervének
    módosításának véleményezésének lezárásáról.

    Előadó: Dombi Imréné polgármester

c) Előterjesztés az avar és kerti hulladék égetés szabályozásának
    módosításáról.

    Előadó: Dombi Imréné polgármester

d) Előterjesztés a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ,
    Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ Püspökladány,
    Gárdonyi G. u. 47. sz. alatti telephelyén lévő kazánház felújítási
    munkálatairól.

    Előadó: Dombi Imréné polgármester

e) Beszámoló az önkormányzat 2016. III. negyedéves költségvetési
    gazdálkodásról.

    Előadó: Dombi Imréné polgármester

f) Előterjesztés a szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást
   nyújtó alapszolgáltatásokról szóló önkormányzati rendelet módosításáról.

   Előadó: Dombi Imréné polgármester

g) Előterjesztés a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzetekről
    szóló 13/2002. (VI. 28.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról.

    Előadó: Dombi Imréné polgármester

2016. 09. 29. Önkormányzati ülés záró rész

 

Mélyül a morális válság

 

Videofelvétel megtekinthető:
youtu.be/_k-ByUlPvUM

 

l)    Előterjesztés képviselői kezdeményezésről.
Részlet az ellenzéki képviselők előterjesztéséből: „ A tudomásunkra juttatott képek, hangfelvétel és írásos dokumentumok folytatólagosan elkövetett költségvetési csalás, hűtlen kezelés, okirat-hamisítás, hivatali hatalommal visszaélés és más bűncselekmények gyanúját vetik fel!”

Kincses László képviselő: Augusztusban nem tűzték napirendre, most pedig nem akarnak kérdéseket feltenni. Érintett képviselők milyen alapon akarnak szavazni a napirendről?

Polgármester: „ A múlt hónapban azért nem tárgyalta a bizottság, mert legjobb információim szerint nem önkormányzati ügyről van szó…

Jegyző: „Más hatóságok eljárási körébe tartozó konkrét bűntett elkövetőit nevesíti.”                „A képviselő-testület nem óhajtja sem a NAV, sem a Bíróság hatáskörét.”

A részletes tájékoztatást nem sikerült mellékelni. Miért nem kapták meg a képviselők?     

Jegyző: „Senki nem tud többet senkinél, mint ami a CD-n van, ettől többet nem tudunk.”      
Petőné Papp Margit képviselő: Van itt egy csomó minden, amivel a város kapcsán lehet foglalkozni…

A napirend tartalmát a fideszes többség elutasította.

 

22’ 40 mp-től

m)  Előterjesztés SZMSZ módosítására irányuló képviselői kezdeményezésről.
 

Az ellenzéki képviselők határozati javaslatai: Püspökladány Önkormányzatának  Képviselő-testülete a közbizalom és a képviselői jogok helyreállítása érdekében hozzon döntést a Szervezeti és Működési Szabályzat alábbi módosításairól:        

1. Adatigénylés és betekintés a képviselő és a jegyző egyeztetése után. (A Hivatal köteles segíteni a képviselők munkáját.)  2. A testületi előterjesztésekhez digitálisan csatolni kell minden előzményt, így az előterjesztés tartalma - melléklet-hivatkozással - egyszerűsödhet. 3. A soron kívüli ülés meghívóját a napirendi pontként javasolt előterjesztéssel együtt legkésőbb a Képviselő-testület ülését megelőző 2 nappal kell kézbesíteni. 4. Soron kívüli ülések időpontja mindig délután, célszerűen 15 óra legyen. A tájékozódás és betekintés joga így érvényesül az ülés előtt. 5. Soron kívüli ülésekről is készüljön TV-felvétel, a lakosság tájékoztatása és a jegyzőkönyvezés kontrollja érdekében.”

Jegyző: az előterjesztés jogszabályoknak megfelel.

 

A fideszes képviselők választott tisztségükhöz méltatlanul 26 percig sunyin hallgattak, bevették a „les.arom” tablettát, majd a bűnügyről tudomást szerzett képviselők helyett a cselekedetét a bíróság előtt beismerő polgármester kijelentette: „Teljesen jogszerű lett volna, ha öntől elveszem a szót. Önt valami motiválja azért, hogy ezeket a dolgokat mondja. Képviselő úr én bármikor a püspökladányiak szemében nézek, nem úgy, mint ön!”  „Következménye lesz, amiket jegyzőkönyvbe mondott.”

Kovács Krisztina képviselő leleplezte a fideszes politikát: „Tessék másik megoldást választani, ha el akarja érni, hogy az SzMSz módosításában számára kedvező tételek jelenjenek meg… Egymás sértegetésének nincs értelme, a többség(i frakció) úgy dönt,  ahogy megállapodott!”

 

A vita után az SzMSz módosítását politikai döntéssel elutasították!

Önző, diktatórikus döntésükkel semmibe veszik a választópolgárok képviseletét és tájékoztatását, megszegik a becsületükre, lelkiismeretükre és Püspökladány fejlődése érdekében tett esküjüket!

 

1 óra 0’ 30 mp-től

új)   házi gyermekorvosi feladatok helyettesítéséről és pályázat meghosszabbításáról

 

1 óra 5’ 55 mp-től

kérdések

Helyi Akció Csoport - hiánypótlás megtörtént, újabb információ nincs.

Zárda épület - korszerűsíteni kell

Szilárd hulladék - Tiszta törmelék beszállítására van lehetőség.

42. főút felújításból származó iparűzési adó - még nincs róla információ

Helyi Közösség Fejlesztési Stratégiáról miért nem tájékoztatták a nyilvánosságot?

A polgármester nem válaszolt a kérdésre.

Árpád utcai tanműhely előtti szervizút rossz állapotú – a Pm jelentésnél volt róla szó.

42. út melletti sövények miatt balesetveszély van – a Városüzemeltető Kft végezze el.

A Pm Hivatal előtti óra javíttatása – sűrűn kell javítani…

 

1 óra 18’ 50 mp-től

közérdekű bejelentések

Rásó János alpolgármester: MÁV állomás felújítása, parkoló kialakítása a posta helyén

 

Kincses László képviselő: 10 éve ragadták magukhoz a hatalmat. A 2008-as bűnügyben 2016.08.29-én derült ki a bírósági jegyzőkönyv-ismertetésen, hogy 6 képviselő tudott a bűnügy részleteiről, de azóta tagadják, hazudják.  Meg kellene követni a lakosságot, azután  be kellene nyújtani a lemondást is.
 

Polgármester: Teljesen egyetértek azzal, amit képviselő úr mondott… és mint rajtakapott dacos kisgyermek így folytatta:  de lehet, hogy Önnek kell beadni a lemondását…

2016.09.29. Önkormányzati ülés III. rész - Botrány a Víziközmű Társulatnál?

Videofelvétel megnézhető:

youtu.be/bsDXyv15sBE

 

e)   Előterjesztés a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ közalkalmazotti létszámbővítésre.                                                           

Több idős ellátott szellemi állapotában romlás tapasztalható.
 

17’ 05 mp-től
f)   Tájékoztató a Püspökladányi Víziközmű Társulat megszűnéséről.
A Képviselő-testület egy tagja érintett közreműködője a Víziközmű Társulatnak.  Érintettségét nem jelezte, felszólítás után a szavazásnál tartózkodott.
4,4 millió Ft-os „tévedés.” A tájékoztató táblázatában az Újtelepi városrész adatai helyesbítés után is eltérnek a korábbi beszámolók adataitól. „Visszautasítom” – mondta az elnök – „elképzelhető, hogy van benne számszaki hiba. Én magam külön nem osztottam, nem szoroztam ki végig.” „Nagy valószínűséggel ott valami elcsúszott…”

A kintlévőségeket adó módjára fogják behajtani.
 

29’ 08 mp-től

g)   Előterjesztés közterület elnevezésről.

31’ 00 mp-től

h)   Előterjesztés vezetékjog alapításról.

31’ 45 mp-től

i)    Előterjesztés Püspökladány Város Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervéről szóló 7/2005. (V. 27.) önkormányzati rendelet részbeni módosításának jóváhagyásáról.

32’ 43 mp-től
j)    Előterjesztés a 78/2016. (VI. 30.) önkormányzati testületi határozat módosításáról.

Új változatban beterjesztett napirend. „Nem történt mulasztás”

35’ 23 mp-től
k)   Előterjesztés a városban működő egyéb helyi alapítványok támogatásáról.

2016. 09.29. Önkormányzati ülés  II. rész - Hanyag kezelés?

 

A videofelvétel megnézhető:

youtu.be/xdR_R0jrlNY

 

4.    K ü l ö n f é l é k
a)    Beszámoló a Püspökladányi Központi Orvosi Ügyelet 2015. évi működéséről.
A Képviselő-testület egy tagja érintett közreműködője a Kft-nek. Érintettségét nem jelezte és a szavazásban is részt vett.  (SzMSz 41/A. § (1) Ha az önkormányzati képviselő a személyes érintettség bejelentésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, a részére megállapított havi tiszteletdíja 1 havi időtartamra 25 %-kal csökkenjen.)

11’ 10 mp-től
b)    Tájékoztató a Bihari Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. helyzetéről és tevékenységéről.
A polgármester érintett közreműködője a Kft-nek. Érintettségét nem jelezte és a szavazásban is részt vett, „nem elégséges” érintettségre hivatkozva.
 

47’ 45 mp-től
c)     Előterjesztés Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázati rendszerhez való csatlakozásra.

48’ 55 mp-től
d)    Előterjesztés Püspökladány 2017-2031. időszakra vonatkozógördülő fejlesztési tervének jóváhagyásáról.
Képviselői kérdésre a TRV üzemmérnökség-vezetője közölte, hogy a szennyvíziszap-tároló nem üzemel, mert hiányzik a kerítés, a csapadékvíz elvezetés és a technológiából a kihordó csiga beszerzése.
A szolgáltatás eredményességét és az üzemeltetési megállapodást is befolyásolta a bevezetett közmű adó.

HAT hétig várunk - válasz nem érkezett!

 

Egyesületünk 15 napon belül válaszolt a polgármester egysoros levelére.
Azóta eltelt 6 hét, de válasz nem érkezett.

Augusztus végén volt Önkormányzati ülés is, de ott sem tettek említést a levélváltásról.

Olvasóinkat teljes terjedelemben tájékoztatjuk arról, hogy milyen kérdésekre vártuk a város vezetőjének válaszát.

Miért akarja a városvezető lemondatni képviselőnket?   

Szokatlanul rövid levél érkezett Egyesületünk címére. Püspökladány Polgármestere küldte.

Dombi Imréné 2016. 07. 06-án - minden előzmény nélkül - egy egysoros levélben tájékoztatta Egyesületünket,

csatolva az Önkormányzat 72/2016. (VI.29.) számú határozatát:

Az előterjesztést nem csatolták, így megfelelő indoklást sem kaptunk arra, hogy miért is kellene képviselőnknek lemondania.

Egyesületünk megtárgyalta a kialakult helyzetet és értékelte Kincses László képviselői munkáját, magatartását, majd a polgármester részére megküldtük álláspontunkat, amelynek lényege, hogy nem látunk okot arra, hogy képviselőnk mandátumán változtassunk. Abban egyetértünk a városvezetővel, hogy a valóban méltatlanná váló képviselők mondjanak le, mert tudnia kell, hogy vannak ilyenek is… például a médiából ismert ügyekben, amelyek miatt Püspökladány köznevetség és közfelháborodás tárgyává vált az egész országban.

 

Honlapunk ezen oldalán az ügyben keletkezett dokumentumok megtalálhatóak és olvashatóak lesznek! Az olvasó pedig biztosan elgondolkodik több fontos kérdésen…

Milyen okból hoztak képviselőnk ellen ilyen - szerintünk normasértő - határozatot éppen azután, amikor a Hajdú-Bihari Napló a város polgármestere bűnügyben való közreműködéséről számolt be. (2016. 06. 03.)   

Miért nem tárgyaltak inkább a városvezető bíróság előtt tett beismerő vallomásának erkölcsi következményeiről a soros - júniusi - Képviselő-testületi ülésen? 

Miért is kellene lemondania egy tisztességes képviselőnek, ha olyat kérdez, ami a városvezetőknek kellemetlen?

Azért talán, mert Kincses László a közjó érdekében, mint felesküdött önkormányzati képviselő jelzi aggályait ha a beruházásokra elköltött közpénz indokolatlanul több az előirányzatnál, hiszen nem tudható hova lett több, mint százmillió az iparűzési adóból. A Kiss Ferenc utcai „kiskórháznak” behíresztelt létesítmény körül is sorozatosan súlyos hanyagság tapasztalható, a költségek folyamatosan emelkednek. A köztéri beruházások is drágábbak lettek, mint az eredeti költségvetésük és a műszaki tartalmuk is hagy kívánnivalót maga után, ráadásul a funkciójukat is hiányosan töltik be. (Piac)            

Vannak sajnos ilyen ügyek még jócskán….

 

Valakiknek nagyon megnyugtató lenne, ha Kincses László nem lenne közéleti szereplő… de a város érdeke az aggasztó, közbizalom romboló események miatt továbbra is a lelkiismeretes munkát kívánja!

Egyesületünk kiáll Kincses László mellett: nincs okunk megkérdőjelezni alkalmasságát, tisztességét! Kérdezzen csak bátran, képviselje a közjót, hiszen mi más dolga lenne az önkormányzati képviselőnek?                                              

A közéleti szereplőknek pedig tudni kellene fogadni és kezelni a kritikát!              

A városvezetőtől - csengőszó és mellébeszélés helyett - megnyugtató válaszokat várunk a költségvetést (közpénzt) érintő kérdésekre.  

A Képviselő-testületben felelős, hozzáértő alkotómunkára lenne szükség Püspökladány jövőjéért, hiszen a városunk még a környező városokhoz képest is folyamatosan csúszik le…. a város megtartó ereje folyamatosan csökken!

Az Képviselő-testület egyesületünket érintő határozata pedig egy jogállamban valamennyi normát nélkülöz! Ilyen jellegű belső ügyeinkbe hatalmi úton nem szólhatnak bele!

 

                                                           Molnár József

                                      Püspökladány Jövőjéért Egyesület Elnöke

 

 

Egyesületünk törekszik a bonyolult történet hátterét komoly kritikával és csipetnyi iróniával is közérthetővé tenni

a következő hetekben.

 

 

2016.08.25. Önkormányzati ülés - III. rész

Video megtekinthető:

youtu.be/m9kbbIoggIU

 

Városkép-rontó döntés a Birkózó Edzőcsarnokról

5' 30"

f) Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő Püspökladány, 1916 helyrajzi számú ingatlan értékesítéséről.
   Előadó: Dombi Imréné polgármester
18' 10"
g) Előterjesztés Püspökladány Város Helyi Építési Szabályzatának Szerkezeti és Szabályozási Tervének részbeni módosításához környezeti vizsgálat készítéséről.
    Előadó: Dombi Imréné polgármester
19' 28"
h) Előterjesztés vezetékjog alapításáról.
    Előadó: Dombi Imréné polgármester

20' 15"

Képviselők kérdései:

Bentlakásos Otthon első kivitelezőjével aláírt átadási jegyzőkönyv tartalma szerint érvényesíthető a követelés?

Zöldhulladék lerakó hol működik a városban?

Testvérvárosi kapcsolatok hogyan alakulnak?

Milyen jogi úton lehetne gyalogos átkelőhely a Dózsa György utcánál?

33' 40"

Közérdekű bejelentések:

Segítő Kezek Intézmény vezetője megfelelő, de nem megnyugtató választ adott a májusban felmerült kérésekre.

A Városüzemeltető Kft. ügyvezetője nem megfelelő és nem megnyugtató választ adott a felmerült kérddésekre.

A 2016. 06. 29-i soron kívüli Testületi ülés 2. napirendjének jegyzőkönyve 32 ponton tér el az ülésről készült hangfelvételtől. A polgármesternek átadott jegyzék alapján javítani kell a jegyzőkönyvet, ha ez nem történik meg, akkor okirathamisítás miatt feljelentést kell tenni.

 

Katasztrófavédelmi gyakorlat lesz 2016. szeptember 2-án. (A Hősök terén lévő sziréna 10 órakor meg fog szólalni)

A jó tanuló, jó sportoló gyerekek hazaérkeztek a balatongyöröki üdülésről.

Néptánccsoport utazott Pécsre.

 

Lezajlott a Legszebb Konyhakertek versenye.

 

 

2016. 08. 25. Önkormányzati ülés - I. rész

 

Video megtekinthető:

youtu.be/75XbkVN7Tp4

 

A júniusban napirendről levett Orvosügyelet Kft. beszámolóját augusztusban sem tárgyalta a Képviselő-testület.

 

1. Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről.

    Előadó: Dombi Imréné polgármester

20' 45"-től

Hangsúlyos kérdések:

Eltűntek a kínai befektetők?

Polgármestertelen kakasfőző verseny?

40' 40"-től beismerés is, mellébeszélés is:

Megszűnik-e a főzőkonyha a Kálvin-téri iskolában?

 

43' 25 "-től

Vélemények:

Piaccsarnok- szolgalmi jog

Helyi Akció Csoport pályázata

Bentlakásos Idősotthon engedélyekre vár

Magántulajdonú épületben lesz a tankerületi központ

Soronkívüli ülés 3. napirendjénél a polgármester elhagyta a termet

 

A jelentősen rövidebb - 3 órás - Képviselő-testületi ülés felvétele megtekinthető

2016. augusztus 27-én szombaton 18 órától és

2016. augusztus 28-án vasárnap 18 órától a városi Tv csatornáján.

 


A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

Napirendjei

1. Beszámoló az önkormányzat 2016. I. féléves költségvetési gazdálkodásáról

2. Előterjesztés támogatási igény benyújtásáról

3. Beszámoló a Püspökladányi Víziközmű Társulat 2016. I. félévi munkájáról

4. Előterjesztés képviselői indítványról (SZMSZ módosításra)
    Előadó: Balázs Sándor, Dúró Ferenc, Fenyves Vidor, Kincses László önkormányzati képviselők

5. Előterjesztés képviselői indítványról
    Előadó: Balázs Sándor, Dúró Ferenc, Fenyves Vidor, Kincses László önkormányzati képviselők

6. Különfélék

 

A bizottság ülés napirendjeinek 4. és 5. pontjában szereplő képviselői indítványokat a Képviselő-testület köteles a soron következő  ülésén megtárgyalni. SzMSz 14 §. (2.)

A 4. napirend önkormányzati rendeletmódosítást is igényel, ezért előkészítés után szeptemberben tárgyalható.

Az 5. napirend címe hiányos: Előterjesztés az Önkormányzatot érintő feljelentés miatt. A képviselők által igényelt teljes részletességű tájékoztatás eddig nem történt meg. Az Önkormányzat hivatalos oldalán közzétett (alább megtekinthető) Meghívóban ismeretlen okból nem szerepeltetik.

Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő ülése 2016. augusztus 25-én (csütörtök) de. 9.00 óra

Az ülés helye: Városháza tanácskozó terem

Bizottsági határozatok
Közérdekű bejelentések, interpellációk

N a p i r e n d e k :

1. Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről.

    Előadó: Dombi Imréné polgármester

2. Beszámoló az önkormányzat 2016. I. féléves költségvetési gazdálkodásáról.
    Előadó: Dombi Imréné polgármester

3.    K ü l ö n f é l é k

a)  Beszámoló a Püspökladányi Települési Értéktár Bizottság 2016. I. félévi tevékenységéről.
     Előadó: Kovács Krisztina elnök

b)  Előterjesztés támogatási igény benyújtásáról.
     Előadó: Dombi Imréné polgármester

c)  Beszámoló a Püspökladányi Víziközmű Társulat 2016. I. félévi munkájáról.
     Előadó: Kiss Zsigmond elnök

d) Előterjesztés Püspökladány, 3979/4. hrsz. alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanon tervezett
    Birkózó Edzőcsarnok létesítéséhez szükséges új tulajdonosi hozzájárulásról.

    Előadó: Dombi Imréné polgármester

e) Előterjesztés Püspökladány, 1527/1 helyrajzi számú közterületi ingatlan nyitvatartási időn kívüli lezárásáról.
    Előadó: Dombi Imréné polgármester

f) Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő Püspökladány, 1916 helyrajzi számú ingatlan értékesítéséről.
   Előadó: Dombi Imréné polgármester

g) Előterjesztés Püspökladány Város Helyi Építési Szabályzatának  Szerkezeti és Szabályozási Tervének részbeni módosításához környezeti vizsgálat készítéséről.
    Előadó: Dombi Imréné polgármester

h) Előterjesztés vezetékjog alapításáról.
    Előadó: Dombi Imréné polgármester

2016. 06. 30. Önkormányzati ülés II. rész - Ennek következménye lesz...

A video megtekinthető:

youtu.be/IKCZDpls01Y

 

3. Tájékoztató a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi működéséről.
    Előadó: Varga János elnök  nem jelent meg.
9 perc 40-től
4. Előterjesztés az önkormányzat 2016. II. félévi üléstervének jóváhagyásáról.

5.    K ü l ö n f é l é k
16 perctől
a) Előterjesztés Püspökladány Város Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének részbeni módosítás véleményezési
    szakaszának lezárásáról.

19 perctől
b) Előterjesztés Püspökladány Város Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervéről szóló 7/2005. (V.27.) önkormányzati rendelet részbeni módosításának jóváhagyásáról.
20 perctől
c) Tájékoztatás a Helyi Építési Szabályzattal kapcsolatosan
    Előadó: Keserű László jegyző
21 perctől
e) Előterjesztés a WYXABO Kft. tulajdonában álló Püspökladány, Táncsics u. 27. sz alatti 1971/43 helyrajzi számú belterületi ingatlan
    területén lévő szennyvíz átemelő tulajdonjogának rendezéséről.

22 perc 40-től
f) Előterjesztés a Petőfi Sándor Általános Iskola, a Kálvin Téri Általános Iskola, valamint a kollégium épületeinek társasházzá alakításáról.
24 perc 40-től
g) Előterjesztés Püspökladány, külterület 0112/9. hrsz. alatti ingatlanra vonatkozó bányaszolgalmi jog alapításáról.

31 perctől

i) Előterjesztés a városban működő egyéb helyi alapítványok támogatásáról.
   (Az anyag az Oktatási Kulturális és Sportbizottság döntését követően kerül kiküldésre.)
 

39 perc 20-tól

pótnapirend

A települési hulladékgazdálkodással kapcsolatos közszolgáltatási szerződés és rendelet

48 perc 30-tól

Kérdések:                        KIEMELT AJÁNLAT AZ ÉRDEKLŐDŐKNEK!

56 perctől

Közérdekű bejelentések:     KIEMELT AJÁNLAT AZ ÉRDEKLŐDŐKNEK!

 

2016. június 30. Képviselő-testületi ülés I. rész

 

Video megtekinthető:

youtu.be/WvImyjwpus8


2. Tájékoztató a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Püspökladányi Tankerülete által fenntartott püspökladányi általános iskolák és alapfokú művészeti iskola munkájáról.
    Előadó: Bartháné Balogh Anna tankerületi igazgató

Az előadó a Művészeti Iskolával kapcsolatos kérdésekre nem adott teljes választ.

FONTOS közlés: Tanuszoda építésére „válik” lehetőség, amelyre ígéretet kaptunk várhatóan a közeljövőben erre sor kerülhet a Nemzeti Infrastruktúrafejlesztési Alapból. (11’40”-től)

 

27 perctől

1. Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről.

Szóbeli kiegészítés

 

46 perctől

Kérdések          KIEMELT AJÁNLAT AZ ÉRDEKLŐDŐKNEK!

 

1 óra 19 perctől

Vélemények      KIEMELT AJÁNLAT AZ ÉRDEKLŐDŐKNEK!

2016. 06. 30. Képviselő-testületi ülés

a meghívóban kiküldött napirendekhez képest több változást jelentett be a polgármester.

A 2016. júnus 29-re összehívott soron kívüli ülésre "átcsoportosított" 3 napirend után az Orvosügyelet Kft. beszámolóját is napirendről levételre javasolta, arra hivatkozva, hogy az előterjesztő nem jelent meg a bizottsági ülésen. Hasonló történt a 3. napirend kapcsán, ahol a távolmaradó előterjesztő miatt nem kezdeményezte a napirendről levételt... A napirendek felterjesztési eljárása azért is elgondolkodtató, mert a soron kívüli ülésre önkényesen áttett napirendekről nem dönthetett a képviselő-testület...

 

A jelentősen rövidebb (most 3 órás) Képviselő-testületi ülés felvétele megtekinthető

2016. július 2-án szombaton 18 órától és

2016. július 3-án vasárnap 18 órától a városi Tv csatornáján.

 

Ajánljuk mindenki figyelmébe, a focimeccs kezdetére végignézhető!

2016. 06. 27. Megkerült a hiányzó előterjesztés...

 


2016. 06. 29-én 10.30 órára soron kívüli testületi ülést hívott össze a polgármester 3 napirendi ponttal.

Az egyik ez a - soros, csütörtöki ülés anyagából - hiányzó napirend lesz.

 

Miért akarják elrejteni a Ladányiak elől?

2016. 06. 25. A hiányzó előterjesztés...

 

Az Önkormányzat Szervezeti és Működési szabályzatának

14. §-a rendelkezik

(1) A polgármester a Képviselő-testületnek ajánlott írásbeli előterjesztésekről, azok sorrendjéről, a képviselő-testületi meghívó végleges tartalmáról az ülést megelőző 6. napon, sürgősségi indítványok és a soron kívüli ülés esetében az ülés előtti napon dönt.

(2) A polgármester köteles napirendi pontnak javasolni a soron következő ülésen azt az előterjesztést, amelyet a képviselő-testületi tagok legalább egynegyede írásban javasol.

 

A soros Képviselő-testületi ülés meghívóban felsorolt napirendjei közül hiányzik az az előterjesztés, amelyet az ellenzéki képviselők 2016. június 15-én, az ülést megelőző 8. napon nyújtottak be.

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) rendelkezik a képviselők jogairól és kötelességeiről.

A Mötv. összeférhetetlenségre vonatkozó rendelkezései a 2014. évi általános önkormányzati választásokat követő napon léptek hatályba. Az önkormányzati képviselőre irányadó eljárási szabályokat kell a polgármesterre is alkalmazni:

36. § (1) Az önkormányzati képviselő,…nem folytathat olyan tevékenységet, amely a feladatainak ellátásához szükséges közbizalmat megingathatja…                                                                                

38. § (1) Méltatlanság miatt a képviselő-testület határozatával megszünteti annak az önkormányzati képviselőnek a megbízatását,

g) aki a 36. §-ban szabályozott összeférhetetlenségi okot nem hozza a képviselő-testület tudomására.

 

SzMSz 18. §

(1) Sürgősségi indítvánnyal előterjesztést akkor lehet tenni, ha

a) az jogszabályban előírt, vagy a Képviselő-testület által megállapított határidő mulasztása miatt, vagy önkormányzati érdeksérelem nélkül a következő ülésre már nem terjeszthető be,

 

Határidő mulasztás nem történt, az ellenzéki képviselők időben benyújtották előterjesztésüket.

Lehet-e az időben beadott előterjesztést sürgősségi indítványnak tekinteni, és az utolsó napon, vagy az ülés előtt kézbesíteni a képviselőknek?

Mit tartalmazhat az előterjesztés, ha inkább törvényt sértenek, mintsem közzétennék?

2016. június 30. Képviselő testületi ülés

 

Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő ülése csütörtök de. 9.00 óra.
Az ülés helye: Városháza tanácskozó terem


Bizottsági határozatok
Közérdekű bejelentések, interpellációk

N a p i r e n d e k :

1. Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az
    önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről.

    Előadó: Dombi Imréné polgármester

2. Tájékoztató a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Püspökladányi
    Tankerülete által fenntartott püspökladányi általános iskolák és alapfokú
    művészeti iskola munkájáról.

    Előadó: Bartháné Balogh Anna tankerületi igazgató

3. Tájékoztató a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi működéséről.
    Előadó: Varga János elnök

4. Előterjesztés az önkormányzat 2016. II. félévi üléstervének jóváhagyásáról.
    Előadó: Dombi Imréné polgármester

5.    K ü l ö n f é l é k

a) Előterjesztés Püspökladány Város Helyi Építési Szabályzatának és
    Szabályozási Tervének részbeni módosítás véleményezési
    szakaszának lezárásáról.

    Előadó: Dombi Imréné polgármester

b) Előterjesztés Püspökladány Város Helyi Építési Szabályzatának és
    Szabályozási Tervéről szóló 7/2005. (V.27.) önkormányzati rendelet részbeni
    módosításának jóváhagyásáról.

    Előadó: Dombi Imréné polgármester

c) Tájékoztatás a Helyi Építési Szabályzattal kapcsolatosan
    Előadó: Keserű László jegyző

d) Beszámoló a Püspökladányi Központi Orvosi Ügyelet 2015. évi működéséről.
     Előadó: Dr. Jancsó Zoltán Ph. D. szakmai vezető

e) Előterjesztés a WYXABO Kft. tulajdonában álló Püspökladány,
    Táncsics u. 27. sz alatti 1971/43 helyrajzi számú belterületi ingatlan
    területén lévő szennyvíz átemelő tulajdonjogának rendezéséről.

    Előadó: Dombi Imréné polgármester

f) Előterjesztés a Petőfi Sándor Általános Iskola, a Kálvin Téri Általános
    Iskola, valamint a kollégium épületeinek társasházzá alakításáról.

    Előadó: Domi Imréné polgármester

g) Előterjesztés Püspökladány, külterület 0112/9. hrsz. alatti ingatlanra vonatkozó
    bányaszolgalmi jog alapításáról.

    Előadó: Dombi Imréné polgármester

h) Előterjesztés a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító
    okiratának módosítására.

    Előadó: Dombi Imréné polgármester

i) Előterjesztés a városban működő egyéb helyi alapítványok támogatásáról.
   (Az anyag az Oktatási Kulturális és Sportbizottság döntését követően kerül kiküldésre.)
    Előadó: Dombi Imréné polgármester

2016.05.26. Önkormányzati ülés záró rész

CSOK spekuláns vagy stróman?

 

Video megtekinthető:

youtu.be/f56In4GWWa8

 

Előterjesztés önerő biztosításáról

A Tájékoztató Központ stúdiótechnikai hátterének pályázati fejlesztéséhez szükséges ismerni, hogy milyen eszközöket vásárolnának a pályázatból.

Digitális adáslebonyolító, Video konverter, videoszerkesztő munkaállomás, Notebook, fényképezőgép, vaku, puskamikrofon, kameravezérlő, többsávos felvevő.

 

Lakossági panasz: Az önkormányzati ülések felvételét szombaton a délutáni órákban vetítsék, mint régebben évekig így történt. A nyilvánosság korlátozását meg kell szüntetni.

Polgármester: Azt, hogy az interneten nem lehet látni a testületi üléseket, ilyenfajta bejelentés még nem érkezett. Igazgató úr, nézzen utána.

6 hónapja a testületi ülést nem lehet követni az Interneten. A technikai fejlesztés hasznát élvezze a lakosság.

 

Kérdések:

Ha valakinek saját tulajdonában lenne egy ilyen központi ingatlan, akkor a maximális vételárra törekedne, nem pedig arra, hogy herdáljuk el.  Megpróbálták e leellenőrizni az ajánlattevő céghátterét? A cég nem képes a projekt lebonyolítására. Vagy a lakásvásárlók hiteleiből akar építkezni, vagy strómanja valakinek.

Polgármester: Nem lehet tudni, ki ad be ajánlatot, lehet, hogy jóval magasabb lesz

 

A megszűnt hulladékszigeteknek mi lesz a sorsa?

Polgármester: Készülnek a virágládák, adjuk meg a lehetőséget, de ha nem, akkor elbontásra kerülnek.

 

A polgárvédelem épületénél a kerítés kiér a járdáig. Ha eladásra kerül a mellette lévő telek, akkor egységesíteni kellene az utcaképet.

 

Közérdekű bejelentések:

Polgármester a Pályázatok beadásának határidőit ismerteti.

Alpolgármester: Te szedd, városszépítő programról,

                        Legszebb konyhakertek program meghosszabbításáról,

                       Avar és kerti hulladék elégetéséről.

 

Segítő Kezek Pszichiátria beteg nappali gondozásának vezetőváltásával kapcsolatos dokumentumok megtekintése szükséges.

A Startmunka- program minisztériumi beszámolóját a képviselő-testület nem kapta meg, a benne foglalt adatok súlyos termelési hiányt jeleznek. A 2015. szeptemberben kapott részbeszámoló tartalma ellentmondásban van a minisztériumnak elküldött beszámolóval.

 

Polgármester: Az intézményvezető kompetenciája a döntés. Ha képviselő úr szeretne valamit elmondani intézményvezető asszonynak, akár magánemberként is megteheti.

A Startminta programmal kapcsolatban az elszámolásokat el kellett küldeni.

Irodavezető: Ilyen részletesen nem ismerem az adatokat, meg fogom nézni

Polgármester: A zöldségtermesztés a közkonyhákat szolgálja, nem árusítás céljából van. A GESZ beszámolóban mindenre kiterjedően felsorolták. (Nem volt  eddig GESZ beszámoló 2015-ről...)

Az intézményeknek jutó nagyságrend 2015-ben kb. 10 millió Ft volt.

 

Köszönet Jenei Tibor úrnak, hogy közreműködött a járdafelújításban.

2016.05.26. Önkormányzati ülés III. rész

Áprilisban visszavonás, májusban változatlan tartalmú döntés

 

A video megtekinthető:

youtu.be/1X6WIWHWI4E

 

 c)   Előterjesztés tartós bentlakást nyújtó Idősek Otthonában fizetendő díjak megállapítására.

Felszólítás napirenddel kapcsolatos érintettség jelzésére (3 képviselő távol maradt) Érzékelhető zaj a teremben, a polgármester a kérdéslehetőség bejelentéséről 4 másodperc alatt áttért a véleményekre.                                                                                                                      

Május hónapban küldtek ki kérdőíveket, mintegy 150 érkezett vissza. A kérdésfeltevés manipulatív volt. A testület a múlt hónapban levette napirendről, tehát a kérdőívet nem lehetett volna konkrét számok megjelölésével kiküldeni az érintetteknek.                                  

Intézményvezető: kb. 84 ezer Ft az átlagnyugdíj. 2 kérdőívet küldtünk ki két hónap alatt. 98 %-ban az 500 ezer Ft-ot jelölték meg.

A műszaki átadásról a képviselők nem kaptak értesítést.

Több költségelem még most is hiányzik. Ezért a 90 ezer Ft valószínűleg nem lesz elég. Sok család közmunkából él, ők majd nem tudják kiegészíteni.

A LadányTV azt állította, hogy minden képviselő jelen volt az átadásonde csak 4 fő volt ott.

Étkezési díjak: a vásárolt szolgáltatás az intézményrendszeren belül egyforma árú.

Intézményvezető: A gyermekétkeztetéssel nem lehet összehasonlítani. Az ebédet szállítani fogjuk. Kell biztosítani egy héten két alkalommal meleg reggelit, vagy vacsorát.

20. perctől:

d)   Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete  alapító okiratának módosítása.

Miért nincs jelen az intézményvezető? Tartalmazza-e az alapító okirat a Bentlakásos Otthon élelmezését?

Nem a Bentlakásos Otthonról szól, mert még nincs használatbavételi engedélye. Kötelező dokumentum sablon van, eltérni nem lehet.

Mi miatt maradt ki a GESZ építési tevékenység végzése?

Ez a módosítás kimondottan az oktatási tevékenységről szól.

Okirat módosításkor minden egyéb felmerült problémát is orvosolni lehetne. Mi fog történni az iskolák államosításával? Mi lesz a GESZ változó funkciója?

Jegyző: „Ha a képviselő-testület a későbbiekben úgy ítéli meg, hogy önkormányzati beruházáshoz a saját intézményeit kívánja bevonni, akkor hasonló jellegű intézkedésekkel megoldható az építési tevékenység alapító okirat módosítás nélkül.”

A bizottsági ülésen elnök úr mondta - miközben közbeszerzést kellene még lefolytatni -szerinte a Bentlakásos otthon étkezési feladatait a Kollégium fogja ellátni.

Polgármester: Jelenleg a Segítő Kezek nappali ellátásában a Kollégium látja el a főzést. Lehet, hogy elnök úr erre gondolt.

Az iskolák működtetésével kapcsolatban még nem érkezett hivatalos megkeresés. Biztos, hogy ide fog kerülni a képviselő-testület elé.

Bele lehetne írni most a módosításba az építési tevékenységet.

Jegyző: Módosító indítványra most nincs lehetőség. Akadályát nem látom, egyeztetések után. (A napirendet nem tárgyalták a bizottságok.)

Bizottság elnök: Tipikus esete, hogy jegyzőkönyvek… megcsonkítjuk. Majd át kell nézni a bizottsági jegyzőkönyvet. Azt mondtam: valószínű, hogy az lenne a legjobb.

Nincs utalás arra, hogyan fogják az étkeztetést megpályáztatni. A Kollégiumnál a polgármester családi érintettsége fennáll.

Polgármester: A konyha üzemeltetést GESZ látja el minden intézménynél. Nem értem

40.perctől:

e)    Oktatási intézmények magasabb vezetői beosztásaira beérkezett pályázatok véleményezése.
A kormány szándékai szerint az utolsó önkormányzati véleményezési lehetőség…

45. perctől:
f)    Előterjesztés az önkormányzati feladatellátást szolgáló  fejlesztések támogatásáról.

Járdaépítés. A város 2014. évi adóerő növekedése miatt 25 %-os önerővel kell pályázni. A tartalékalapból 2 millióval többet, 5 millió Ft-ot kell ráfordítani.

Az idén az önerőt igénylő pályázatoktól tartózkodjunk, várjunk januárig…

Polgármester: Tavaly támogatták a képviselők, megjavultak a járdák, nem tudom

Tavaly nem nyertünk, ezek ugyanazok a járdák.

Nem figyeltek oda az adóerőre, nem ütemezték az adóbevételeket, most 2 millióval többet költünk, minimum hanyag kezelés.

55. perctől:
g)   Püspökladány, 1571 és 1572 helyrajzi számú ingatlanok értékesítéséről.

Városfejlesztési Bizottság módosító javaslata: Az eredeti 2008. évben meghatározott 18 070 000 Ft legyen a kikiáltási ár.

Polgármester: Köszönöm a bizottságnak, hogy alaposan áttárgyalták, és nagyon örülök ennek a kezdeményezésnek. (A polgármester 11,28  ill. 12,86 millió Ft-ot terjesztett elő.)

Éveken át jegyzőkönyvekben olvasható a polgármester álláspontja: Nem kótya-vetyéljük el a város ingatlanjait… Ez Ladány legértékesebb telke, beépítési lehetősége 60 %, de 3 szinten!
1 óra 4. perctől:
h)   Előterjesztés helyi akciócsoporthoz történő csatlakozásról.

Polgármester: Alulról jövő kezdeményezésként kell, hogy megalakuljon. Csatlakozni tudunk.

Nem tájékoztatta a testületet, hogy kikkel, milyen szervezetekkel és kik egyeztettek.

500 millió Ft-ról van szó. Ki dönti el, ki vesz benne részt? Ki fogja ezt koordinálni?

Polgármester: Most a döntés a csatlakozásról szól, nem az Önkormányzat dönt…

Már ki lettek értesítve a közszféra szereplői? Mikor lesz az alakuló ülés?

Polgármester: Több megkeresés érkezett, például a közművelődés részéről… Maga a fejlesztés kicsit szűkebb, közművelődésre összpontosít… A civil szervezeteknek olyan programokra tudunk lehetőséget biztosítani. A bizottságoknak fontos szerepe lesz, amennyiben csatlakozunk.  Még nincs a pályázat beadva, ez a megalakulási szándék lehetősége.

Alpolgármester: A csoport megalakulása a pályázat beadásának feltétele.

Az előterjesztésben ismertetni kellett volna a potenciális résztvevőket. A csoport tagok ismerete nélkül  nehéz a HACS-hoz csatlakozni.

 

Vannak Civil szervezeti változások, már történtek lépések. Ez elgondolkodtató. Nem látszik, hogy fog felállni a csoport. A rendezvényeink színvonalában kellene változás, lesz-e erre lehetőség. Nagyobb tömegek jöjjenek ki a műsorokra.

Polgármester: Nagyon elbeszélünk egymás mellett… Itt a civilek fognak forrásokhoz jutni, nem az Önkormányzat.

Ne csak az állandó szereplők legyenek bekapcsolva, érintsünk meg jobban más civil szervezeteket is. Ne központosuljon egy ember köré

 

Az előterjesztés nem tárja fel az igazság minden szeletét. Van egy szándék, ami kontroll alatt akarja tartani a dolgokat. Hagyjuk a civileket élni.

Ha most hárítjuk magunkról, hogy mi vezetnénk, ez polgármesterasszony habitusával ellentétes. Április közepén ez a napirend már majdnem tárgyalásra került, valamiért elmaradt. Most 3 frakciótag nincs itt, pontosan akiknek nem volt szimpatikus a törekvés. Mit akar nekünk itt most beadni, mondja meg legyen szives…

Polgármester: mellébeszél a Könyvtár névadásáról…

 

2016.05.26. Önkormányzati ülés - II. rész

 

Video megtekinthető:

youtu.be/2j24gU8tKbw

 

5. Beszámoló a 2015. évre vonatkozólag a Közös Önkormányzati Hivatal működéséről és a jegyzőre átruházott hatáskörök gyakorlásáról.

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatallal, főosztályvezetőivel, osztályvezetőivel, referenseivel a személyes ismeretség alapján is jó a munkakapcsolatunk. Ha ez szerepelhet, akkor a belső ellenőrzési jelentésben is szerepeltetni kellett volna, hogy a GESZ vezetőjének és a belső ellenőrnek kiváló a kapcsolata.

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság jegyzőkönyvei fél éve nem kerültek fel az Önkormányzat honlapjára. A Kormányhivatal nem észrevételezte.

Jegyző: Nincs megfelelő kapacitásunk a jegyzőkönyvezésre. Eltitkolási szándék nincs.

Amióta a bizottsági üléseket a testületi ülés előtti napra tették, még egy hete sincs az apparátusnak a bizottsági jegyzőkönyvek elkészítésére, hibákkal készülnek a bizottsági határozatok. A hivatalos önkormányzati ülés jegyzőkönyve nem tartalmaz olyan mondatokat, amelyeket külön levél is jelzett. Nem biztos, hogy a Megyei Kormányhivatalhoz kell fordulni… Folyamatos hamisítások történnek, nem minden esetben a jegyzőkönyvekben, hanem az előterjesztésekben, a háttérdokumentumokban.                                                      

Jegyző: Kikérem magamnak a kollégáim nevében. A tanácskozás lényegét tartalmazó jegyzőkönyv készül. Ha egy hónapban van 35 óra összevont bizottsági és testületi ülés, ha másik héten van, akkor is 35 óra hanganyagát kell legépelni…

A betekintés jogát nagyon sok esetben nehezítik, időveszteséget okoz. A szennyvízberuházás koordinációs jegyzőkönyveiből több hiányzik, 32-ig volt megtalálható  az önkormányzatnál. De most a 33. jegyzőkönyv másolata került meg, benne több súlyos információ. Például: a Szennyvíz-iszaptározó befedésének javaslata elvetésre került a Beruházó részéről. Mikor tárgyalt erről a képviselő-testület?                                               

Jegyző: „Ezért voltak a koordinációs egyeztetések, hogy a kivitelező, a műszaki ellenőr, a beruházó egyeztessenek a beruházás folyamatában, és hát ilyen döntések születtek, amit gondolom a jegyzőkönyv nem tartalmaz, bizonyos műszaki indokoltságok felmerülhettek…”

A személyes érintettségről: „A Kormányhivatalnak az az álláspontja, hogy ez a törvényi rendelkezés nem egyezik meg az Ön felfogásával, képviselő úr borzasztó tág körben értelmezi az érintettséget, vagy az összeférhetetlenséget. A jog ennél szűkebb kereteket tesz lehetővé.”

Polgármester: A Hivatalban felkészült kollégák vannak, Jegyző úr odafigyel a továbbképzésekre, ezt szeretném megköszönni. Olyan hatalmas jegyzőkönyv áradat kerül ki a Hivatalból, megkockáztatom, hogy a megyében, de még talán az országban sincs máshol.

Képviselő úr sokkal több időt tölt a Hivatalban, mint bármelyik bizottsági elnök, vagy több időt tölt adatok bekérésével, illetve a kollégák feltartásával, mint én jómagam...


20. perctől:
6. Beszámoló a tanácsnok 2015. évi tevékenységéről.
Formai és tartalmi észrevételek után elfogadásra került.

 

33. perctől
7.    K ü l ö n f é l é k
a)   Beszámoló 2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról.

Az eufemisztikus megfogalmazásokat nem kellene alkalmazni, honnan tudhatjuk az adatok valóságtartalmát.

Polgármester: Mindenkinek kötelessége jelezni, ha tudomására jut!

51. perctől:
  b)   Előterjesztés fejlesztési támogatásról.

A röntgengép korszerűsítéséhez nem szükséges 35-55 millió Ft, de a költségvetés készítésekor a vezetés az éveken keresztül fenntartott keretet a tartalékalapba vonta, pedig  az ügyvezető terveiben szerepelt a korszerűsítés. Megtakarítást a Kft-nek jelent, tehát, mint a Városüzemeltető Kft. esetében, itt is hitelből lehet finanszírozni. Az előterjesztés elfogadásával önkormányzati forrásból javul a Kft. pénzügyi helyzete.

Polgármester: Igazgató úr ezt jelezte…nem most találódott ki... Most azt kell eldönteni, ehhez a fejlesztéshez az önkormányzat tud-e biztosítani forrást.

Heves vita alakult ki a fejlesztési tartalékalapról. A döntések után 39 141 eFt-ból  (-13500-3000-11335-5270-1250)= 33 855   Maradt: 5 286 eFt 

2016.05.26. Önkormányzati ülés - I. rész

       3 hiányzó képviselő és a szétszórt tartalékalap

 

A video megtekinthető:

youtu.be/wq8Ppkl7Fmo

A kép minősége miatt forduljanak a Tájékoztató Központhoz.

 

1. Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről.

    Előadó: Dombi Imréné polgármester

9. perctől  Kérdések:

A várva várt fürdőfejlesztésről – nem volt szó, csak a fürdő tavaszi nyitásáról

Fejlesztési pályázatokról - tájékoztatás a vállalkozóknak (Ipari park)

TOP 7 pályázat: - 7/h napirendnél

Lakossági jelzések:

42-es út felújítás szakaszai és határidői – közbenső egyeztetés és tájékoztatás

Pszichiátriai betegek nappali ellátásánál vezetőváltás – Igazgató asszony folyamatosan egyeztet a bizottságelnökökkel.

27. perctől  Vélemények:

A Segítő Kezek Intézményével kapcsolatos kérdésre kikerülő válasz érkezett.

Temető beszámoló tartalmi eltérés észrevételezése, az információ ellenőrzése szükséges.

Polgármester: A Segítő Kezeknél a vezetők beosztása az intézményvezető hatásköre. Nem önkormányzati kompetencia. A szakmai vezetők kinevezését jogszabályok határozzák meg. Bárkit nem lehet szakmai vezetőnek kinevezni.

A temető beszámolónak utána kell néznünk. Kötelező feladat az üzemeltetés.

 

A pszichiátriai nappali ellátás 30-40 embert és családtagjukat érintő probléma. Aki most a feladatot ellátja, nincs ilyen képzettsége. A polgármesternek ezekről tudni kell és tájékoztatni.

Ugyanilyen mellébeszélés van a temetőnél is. Nem releváns adatok lehetnek a beszámolóban. Ha ez igaz, akkor meg kell vizsgálni.

Polgármester: A kinevezés az intézményvezető hatásköre és felelőssége. Ha igaz az észrevétel, az igazgató lesz számonkérve. Tavaly volt szakmai vizsgálat, teljesen megfelelőnek találták. Nem hiszem, hogy olyan kolléga van kinevezve, aki nem felel meg a jogszabályoknak…

 

A vezetők itt vannak, meghallgathatnánk őket...

Intézményvezető: A kinevezés egy évre szól, 2015. dec. 31-ig tartott. Saját hatáskörömben döntöttem, hogy megváltoztatom a szakmai vezető személyét, erre okom volt, amelyet most nem szeretnék itt sorolni, mindenképpen szakmával kapcsolatos okom volt rá. Akit kineveztem, végzettsége jelen pillanatban nem egészen felel meg, de… felmentéssel... felmentéssel szakirányú végzettségűnek számít…

Kft ügyvezető: Egyáltalán nem célja a Kft-nek, hogy a temetések arányát machinálja, mint ahogy képviselő úr feltételezi. Pontos a nyilvántartásunk, hiszen egyértelmű, amikor a külső vállalkozó végzi, ott folynak az ő ….dolgozói is, hogy … fejből nem tudom pontosan megmondani, hogy abban a pillanatban most Báránd, vagy Püspökladány ööö… tekintetében van ez a visszajelzések,de erről tájékoztatni fogjuk a képviselőket, hogy mindenki megnyugodjon ezzel kapcsolatban.

41. perctől

2. Beszámoló a 2015. évi Püspökladány város közigazgatási  határán belül autóbusszal végzett menetrendszerinti helyi személyszállítási tevékenységről.

A vállalkozónak gratulálunk, a lakosság is elégedett a szolgáltatással. Az egész év alatt baleset nem történt. A menetdíjakat nem kívánja emelni.

Ez a pozitív beszámoló visszaigazolja, hogy lehet jól dolgozni, de az előző vállalkozó veszteséges beszámolóit is megszavazta a többség. A szerződés megszűnésekor tulajdonában maradt az önkormányzati támogatásból vásárolt kisbusz, sőt igen kedvező áron vásárolt meg egy önkormányzati telket is.

54. perctől
3. Előterjesztés az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosításáról.

Startminta program bevételeiből mennyi folyt be, hogyan lehetne növelni.

Városmarketing program megalkotása.

Közmunkások létszáma, a többlet munkaszerződések aláírására kit, mikor hatalmaztunk fel.
A pályázatírók kiválasztása milyen módon történik.

Bentlakásos Otthon beruházási összegének sora 2013. december 31. óta hamis.

2016. tartalékalap: A költségvetés elfogadása előtt a bizottságok javaslata útalap volt…       

 

Akkor épülnek be a költségvetésbe a módosítások, ha erről döntünk és elfogadjuk…

A költségvetésről minősített többséggel kell dönteni. (3 fideszes képviselő nincs jelen)

Érzékelhető nyomásgyakorlás a jelenlévőkre. (Soron kívüli ülésen is eldönthető)

 

Marad-e a tartalékalapból útépítésekre…

 

Az információk a lakosságnak szólnak… Hol vannak akik most távol maradtak és ezzel veszélyeztetik a napirendek elfogadását…

Polgármester: 2011-ben a Startminta-program teljesen új dolog volt. Amennyiben a lakosság igényli, nincs akadálya, hogy további tájékoztatásokat adjunk.   (Március óta - többszöri kérés ellenére - nem terjesztették elő a 2015. évi Startminta program beszámolóját)

Jobbik frakció álláspontja: Minden esetben támogatjuk a fejlesztéseket, de felhívjuk a figyelmet, hogy az utak állapota egyre romló, előbb-utóbb nagyobb összeget kell erre szánni.

Ha a fejlesztések külön napirendben lennének, akkor elfogadható lenne.

Bentlakásos Otthonnál 2013-ban 46 millió Ft-ot kifizettünk, de ezt nem vonták le a beruházás főösszegéből. A kivitelezővel 2014. májusban történt a szerződésbontás, tehát a kötbér időszaknak nincs köze 2013. év pénzügyi zárásához. Nem kaptunk tájékoztatást a berendezési tárgyak értékéről...

 

Szóbeli tájékoztatásban nem 20 millió, hanem 30 millió áll a berendezések vásárlására.

Mikor döntöttünk erről?

 

SzMSz 28. § e) szerint: „vita lezárása előtt az előterjesztő reagál a hozzászólásokra”  A polgármester törvényt sértő módon felszólításra sem foglalta össze a szavazás előtt az elhangzottakat.

 

1 óra 17. perctől
4. Beszámoló a 2015. évre vonatkozólag az állandó bizottságok átruházott hatásköreinek gyakorlásáról.

Ügyrendi vita alakult ki. Hogyan fogadhatunk el olyan előterjesztést, ahol az előterjesztők nincsenek jelen. A napirendről levétel kezdeményezését a jelenlévők közül öten leszavazták. Nem volt kérdés és vélemény a napirend tartalmáról. A polgármester mégis egyesével megszavaztatta.

 

A 2016. 05. 26-i Önkormányzati ülés

felvétele megtekinthető a Városi TV adásában.

május 28-án szombaton és 29-én vasárnap 18 órától

 

Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő ülése 2016. május 26-án (csütörtök) de. 9.00 óra.

Az ülés helye: Városháza tanácskozó terem


Bizottsági határozatok
Közérdekű bejelentések, interpellációk

N a p i r e n d e k :

    Előadó: Dombi Imréné polgármester

2. Beszámoló a 2015. évi Püspökladány város közigazgatási határán belül autóbusszal végzett menetrendszerinti helyi személyszállítási tevékenységről.
    Előadó: Szabó Imre Attila a Szia 2000 Bt ügyvezetője

3. Előterjesztés az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosításáról.
    Előadó: Dombi Imréné polgármester

4. Beszámoló a 2015. évre vonatkozólag az állandó bizottságok átruházott hatásköreinek gyakorlásáról.
    Előadó:     Tóth László a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és
                                           Mezőgazdasági Bizottság elnöke
                     Kovács Krisztina az Oktatási, Kulturális és
                                                    Sportbizottság elnöke
                     Kiss Zsigmond a Szociális és Humán Bizottság elnöke

5. Beszámoló a 2015. évre vonatkozólag a Közös Önkormányzati Hivatal működéséről és a jegyzőre átruházott hatáskörök gyakorlásáról.
    Előadó: Keserű László jegyző

6. Beszámoló a tanácsnok 2015. évi tevékenységéről.
    Előadó: Petőné Papp Margit tanácsnok

7.    K ü l ö n f é l é k

  a)   Beszámoló az önkormányzat 2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról.
        Előadó: Dombi Imréné polgármester

  b)   Előterjesztés fejlesztési támogatásról.
        Előadó: Dombi Imréné polgármester

  c)   Előterjesztés tartós bentlakást nyújtó Idősek Otthonában fizetendő díjak megállapítására.
        Előadó: Dombi Imréné polgármester

 d)    Előterjesztés Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete  alapító okiratának módosítására.
        Előadó: Dombi Imréné polgármester

 e)    Előterjesztés oktatási intézmények magasabb vezetői beosztásaira beérkezett pályázatok véleményezésére.
        Előadó: Dombi Imréné polgármester

 f)    Előterjesztés az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásáról.
       Előadó: Dombi Imréné polgármester

 g)  Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő Püspökladány, 1571 és 1572 helyrajzi számú ingatlanok értékesítéséről.
      Előadó: Dombi Imréné polgármester

 h)  Előterjesztés helyi akciócsoporthoz történő csatlakozásról.
      Előadó: Dombi Imréné polgármester

2016. 04. 28. Önkormányzati ülés - záró rész

 

Az önkormányzat vezetése hülye, vagy inkább...?

 

A videó megtekinthető:

youtu.be/T8UD8XRgkrY

 

g) Beszámoló a Víziközmű Társulat 2016. január 01-től 2016. március 31-ig tartó gazdasági évben végzett munkájáról.

Az elhúzódó felszámolás milliós többletköltségeket okoz.
 

8 perctől
h) Előterjesztés Bentlakásos Otthon kivitelezési munkálataira vonatkozó módosításról.

Kerti tó helyett kerti pihenő. Egy újabb füstbe ment terv: ami az épület tervezésénél csak rafinált trükk volt, azt most már fölösleges költségnövekedésnek tartják…

15 perctől

Előterjesztés tartós bentlakást nyújtó Idősek Otthonában fizetendő díjak megállapítására

2016. 04. 26-án kiküldött napirend (Interneten nem található)

 

A tervezéskor rentábilis működtetésűnek a 30 fős bentlakásos otthont tartották. A szakmai koordinátor még 63 000 Ft térítési díjjal számolt. 2016. márciusban már 80 000 Ft havi térítési díjat terjesztettek elő.

2016. áprilisban már 90 000 Ft lett a havi térítési díj javaslata.

Parázs vita alakult ki, még a fideszes képviselők is kritikus véleményeket fogalmaztak.

A polgármester a napirend lezárása előtt (48’) - látva a szavazás kockázatosságát – a Városfejlesztési bizottság vezetőjének jelzésére bejelentést tett:

„Én azt gondolom, hogy…ugye a bizottsági ülésen is eléggé alaposan átbeszélték, ahogy elmondta elnök úr, azt gondolom, hogy itt a képviselő-testületi ülésen is jónéhány kérdés és vélemény érkezett… öö a döntéssel kapcsolatban. Mint ahogy elnök úr is elmondta, hogy úgy érzi, hogy még egy körben jó lenne ezt bizottsági szinten is tárgyalni… a javaslatom, az az, hogy ne hozzunk döntést ezzel kapcsolatban, hanem a javaslatom, hogy még egyszer akkor bizottsági szinten is, szakmát és a pénzügyi részét is újra megbeszélve, újra döntést hozva,  úgy kerüljön a képviselő-testület elé. A napirendi pontot leveszem akkor a napirendi pontjaink közül.”

 

A testület jóváhagyását nem kérte a visszavonáshoz…

 

50 perctől

Előterjesztés a Köztemető üzemeltetéséről

2016. 04. 26-án kiküldött napirend (Interneten nem található)

Kincses László: Az ügyvezető elhallgatta a 2016. üzleti tervében a képviselő-testület előtt, hogy lejár az üzemeltetési szerződés. Már az Önkormányzat költségvetésének elfogadása előtt jelezni kellett volna.

Jegyző: Semmi nem írja elő. Megversenyeztetni sem szükséges.

Kincses László: Eltitkoltak információkat. Előre eldöntött szándékú városvezetői akarat végrehajtás. Az elmúlt 5 évben megtermelt mínuszokat nagyon szívesen látja a polgármester asszony valaki másnak a zsebében…

Ügyvezető: Jegyző úrnak jeleztük, nem érkezett önkormányzati szándék. Úgy gondolom jól dolgoztunk.

Kiss Zsigmond: Ha megpályáztatnánk és tudomására jutna egy külső cégnek a tízmilliós veszteség, akkor

 

ki az isten lenne az a hülye, aki elvállalná a temető üzemeltetését.”

 

Döbbenet, majd derültség a teremben(A beszámolók bármikor megtalálhatók az interneten, de a második mondatrész a városvezetőket minősíti)

 

Balázs Sándor: Képviselő úr szerint „éppen időben vagyunk”, éppen csak! Ezentúl ne így történjen, a döntéseket hozzuk meg korábban.

Kincses László: Ha megpályáztattuk volna, akkor a Városüzemeltető Kft-nek 10 millió Ft-os nyeresége képződött volna. Mi azonban változatlanul akarjuk, hogy veszteséges legyen még 5 éven keresztül. Javaslom, hogy az új szerződésben kötelezzük az ügyvezetőt a veszteségek csökkentésére. Átlátható, követhető dokumentálás szükséges.

Polgármester: Az önkormányzatnak kötelező feladata a temető üzemeltetés. (Lehet bérbeadás is) Amikor külső vállalkozó üzemeltette, akkor is volt nem kevés minusz…

Kiss Zsigmond: A Városüzemeltetőnek nem keletkezne 10 milliós nyeresége, mivel bevétele sem volna ebből a tevékenységből… Amit eddig veszteségként könyvelt el, azt nem a más tevékenységéből kellene átcsoportosítaniDöbbenet a teremben…(A képviselő pénzügyi végzettségű, belső ellenőr is volt a Városüzemeltető Kft-nél!) Meg kellene vizsgálni, hogy a veszteség miből keletkezik… (5 év alatt vizsgálat nem történt!)

 

1 óra 10 perctől

Előterjesztés a KEHOP 5.4.1 szemléletformálási programok pályázat benyújtására

2016. 04. 28-án ülés előtt kézbe adott napirend (Interneten nem található)

Kincses László: A szemléletformálásra forrást adnak, de a lakosságot nem támogatja a kormány, hogy megújuló energia pályázatokon korszerűsítsék lakásaikat. A lakosságnak nincs pénze. De ne gondoljuk, hogy választási kampányévben a kormány nem fog mézesmadzagot végighúzni az orrunk elől…

Polgármester: Megvonom a szót!

 

1 óra 15 perctől

Kérdések:

Kincses László:

Közfoglalkoztatásban milyen okok miatt lehet felmondani a jogviszonyt? Milyen dokumentációja vannak, hogy milyen módon rendszabályozták?

Válasz: Személyes egyeztetés után. Indoklásnak lenni kell.

 

Költségvetési rendelet 5 §. szerint a polgármester mikor tájékoztatta a testületet arról, hogy 146 millió Ft-os iparűzési adó többlet érkezik a városba? Mikor tájékoztatta a testületet arról, hogy 2015. január és 2015. áprilisi Zárszámadás között még 85 millió Ft-tal mit kell tennünk, mert a paragrafusba foglalt kötelezettségeit mintha nem teljesítette volna.

Válasz: Éves szinten legalább 3 alkalommal van költségvetés módosítás, az előterjesztéssel lényegében akkor történik a tájékoztatás.

 

Államháztartási törvény 7.§ (2. bek.) arról szól, hogy haszonszerzés céljából vállalkozási tevékenységhez közhatalmi bevételek nem használhatók fel. A Püspökladányi Tájékoztató Központ törvénytelenül működik, ez a belső ellenőrzési jelentés legfontosabb megállapítása és ez az amit Önök, mint a forró kását kerülgetnek. Egy ilyen fontos törvény be nem tartása intézkedési kötelezettséggel jár. Kérem jegyző urat, hogy tegyen feljelentést ismeretlen tettes ellen.

Válasz: Kérem képviselő urat, tájékoztasson arról, mire gondol pontosan…

 

Duró Ferenc: Mi a terv a volt szelektív hulladéklerakó szigetekkel? Nem lehetne-e újra meghirdetni, hogy erre a célra kijelölt hulladék zsákok vannak?

Válasz: Semmi akadálya, meghirdetjük. Ha nem változik, akkor elbontásra kerülnek.

 

Balázs Sándor: A város költségvetését írásos formában eljuttatjuk-e a lakossághoz?

A veszélyes hulladék gyűjtés mikor fog megtörténni?

Válasz: a Ladányi Hírekben szoktuk összefoglalni, bővebb tájékoztatás lehetséges.

             A lomtalanítással egy időben, de még egyeztetni kell.

Márkus Gábor: A Bihari Hulladéklerakó 5 éves kötelezettsége lejárt, ezután pénzbe kerül.

 

1 óra 26 perctől

Közérdekű bejelentések:

Kincses László: A szennyvízberuházás talajcsere dokumentációjában 305 db menetlevélből 104 db ugyanazon a napon, ugyanazon rendszámmal, ugyanazon kilométeróra állással másik helyszínen végzett tevékenységet jelöl. Ez hamisítás 39 millió Ft-os „munkavégzés igazolására”. 2014. szeptemberben a „követelést” a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály elutasította, de erről a városvezető mind a mai napig nem tájékoztatta a testületet, csak azt terjesztette elő, hogy a határidő módosítását jóváhagyták. Majd 2015. januárban keletkezett egy újabb, „csak” 16 millió Ft-os követelés a tartalékalap terhére: abban szerepel a Fazekas M. 1-6-0 szakasz talajcseréje úgy, hogy az eredetiben nem volt benne! Másfél évvel később, mint a tevékenység folyt… Ez több, mint okirathamisítás, legyen szives jegyző úr,  intézkedjen!

Válasz: Képviselő úr a 305 db menetlevélnél talált valamilyen problémákat… én is arra kérem jegyző urat, hogy a kollégákkal mindenképpen meg kellene nézetni.

Ezek a dokumentumok le vannak valaki által igazolva, hivatalos megkeresésben kérünk egy igazoló jelentést és azután megtudjuk nézni, hogy mik a következő lépések.

 

A Városi Tv nem közvetítette
i) Előterjesztés Csenki Imre néptanító díj kitüntetés adományozására. /zárt ülés/
 

2016. 04. 28. Önkormányzati ülés IV. rész

Csak füst, vagy láng is?

 

Video megtekinthető:

youtu.be/MbdEy3bhymM

 

8.    K ü l ö n f é l é k
a) Előterjesztés Püspökladány Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának módosításáról.

A Keleti városrész határának korrekciója, hogy megfeleljen a pályázati feltételeknek.


2 perctől
b) Előterjesztés a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP-1.1.1-15 kódszámú pályázaton való pályázati részvételről.
Ipari park területek kijelölése a pályázaton indulás előfeltétele.

19 vállalkozó jelezte szándékát. A Heveder telephely melletti területhez önkormányzati  földek művelési ágból kivonása szükséges, amelynek költsége 13 500 ezer Ft.

A Közkév telephely melletti terület jelenleg különleges rekreációs övezet, átsorolása lehetséges. Sürgetően szükséges megismerni a jelentkező vállalkozások szándékát, melyik területet preferálják logisztikai és környezetvédelmi szempontok figyelembevételével.

 

16 perctől

c) Előterjesztés a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP-3.2.1-15 kódszámú pályázaton való pályázati részvételről.
Iskolák energetikai korszerűsítése. A még nem ismert pályázati forrás nagysága miatt és a felújítandó épületek állapotának felmérése előtt nehéz a döntést meghozni.

A Városfejlesztési Bizottság határozatából kimaradt a prioritási sorrend meghatározása, ennek ellenére a bizottság elnöke tényként közölte azt a sorrendet, amit értelmező vita után a többség el is fogadott. (Apparátusi adminisztrációs hiba történt…)

A TOP forrás 5,4 milliárd Ft-os kerete több lehetőséget adna, ha erre hivatalos jelzést tenne városunk vezetője.

 

30 perctől
d) Előterjesztés avar és kerti hulladék égetéséről.
Égetést március, május és október hónapban lehet végezni vasár-és ünnepnapok kivételével.

 

32 perctől
e) Előterjesztés betöltetlen házi gyermekorvosi körzet megszüntetésének lehetőségéről.
Előzetes határozat, amely általános jelentőségű, bármely más esetben is precedens értékű.

Az Újtelepi gyermekorvosi ellátásra milyen hatással lesz?

Ha a határidő lejártakor nem lesz pályázó, akkor kell erről megbeszéléseket folytatni.

A gyermekorvosok rendelet szerint a 14 év alatti gyermekeket látják el.

 

41 perctől
f)  Előterjesztés intézményvezetői beosztás ellátására beérkezett pályázat véleményezésére.
A Petőfi Általános Iskola igazgatói pályázatának demográfiai adatai megdöbbentőek:

385 tanuló van 20 osztályban, de a termek száma jóval több. (28 terem, sajnos az alsó tagozatban csak 140 gyermek tanul 12 teremben) A csoportbontások miatt nincs üres tanterem. Egészen más módszerekkel kell ma tanítani, a pedagógus kar minősítése egészen jó.

2016. 04. 28. Önkormányzati ülés III. rész

Minden nagyon szép, minden nagyon jó... de?

 

A video tekinthető:

youtu.be/CLusOcWMQmg

 

6. Beszámoló az önkormányzat 2015. évi költségvetési gazdálkodásáról.
    Előadó: Dombi Imréné polgármester

Kincses László: Az 1 milliárd ft-os beruházási kötvény felhasználásánál mennyi befektetési költség és hozam keletkezett?
Az iparűzési adó 146 millió Ft-os többletéből 85 millió Ft csak a 2014. évi beszámolóban jelent meg, a 2014. decemberi I. és II. módosításban még nem:

Irodavezető: A kötvényből minden esetben a 3. sz. mellékletben felsorolt beruházások önrészét „tudjuk igénybe venni”. Erről vannak kimutatásaink is.

Az iparűzési adó esetében 2014. évben a túlteljesítés „az akkori működési hiány fedezetére lett fordítva. Akkor a költségvetésben voltak olyan bevételi előirányzati alulteljesítések, illetve olyan támogatások, ööö… amely kifizetésre került az Önkormányzat által, de a következő évben kaptuk meg a közreműködő szervezetektől. Nem tűnt el ez az összeg, ugyanis mindig a következő költségvetésben ezek a megelőlegezett támogatások visszatervezésre kerültek és meg is kapta az Önkormányzat.” 

Kincses László: Alapvető célunk volt, hogy a kötvényt fordítjuk a beruházásokra, ehhez semmi köze nincs az iparűzési adó többletbevételnek. Erre Állami Számvevőszéki vizsgálat fog következni. Évekkel korábban tudtuk, hogy hozzánk a vasútberuházásból ilyen forrás érkezik. Mégsem tudták betervezni, a többletet pedig elherdálták.

Polgármester: A kötvény csak fejlesztésre használható.

Kincses László: Ezt mindannyian így tudjuk és mégsem ez történt. Mert, ha a kötvényt a fejlesztésekre fordították volna, akkor nem kellett volna az iparűzési adótöbbletet ilyesmi célra használni. Ez azt mutatja, hogy a kötvény valamilyen fokon, valahol máshol tartózkodhatott. mert nem volt elegendő belőle adott pillanatban kifizetni bizonyos tételeket. Ha ez nincs így, kérem bizonyítani írásos módon, rapid módon!

A START mintaprogramról nem a pénzügyi irodának kell beszámolni a zárszámadásban, hanem előtte kellett volna. A dologi kiadások 5 millió Ft-os többletéről kérem tételesen beszámolni.

Irodavezető: Az iparűzési adó visszatervezésre került 2015. évi költségvetésben, de nem pénzmaradványként, ugyanis el lett költve, hanem támogatásként. Felhalmozási kiadások utólagos finanszírozott támogatása.

A START mintaprogram többletkiadása azért nőtt meg, mert a rezsiköltséget biztosítani kell, tűzifa került beszerzésre az év vége során az épületek fűtésére. (A biomassza programban külön brigád gyűjti be a területről és aprítja fel a téli tűzelőt!)

Polgármester: Úgy gondolom, hogy sem alul, sem felül tervezve nem voltak ezek az adók…

(Szakmai inkompetencia, vagy a lakosság félrevezetése?)

 

24 perctől.
7. Előterjesztés a 2015. évi belső ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló jelentés elfogadásáról.
    Előadó: Dombi Imréné polgármester
 

Kincses László: A belső ellenőrzési beszámoló megállapításai miért nem egyeznek meg a 2015. szeptemberben lezárt jelentéssel, ha az szerint a belső kontrollok helyreállításához a vezetők beavatkozása szükséges? Hány konkrét eset bizonyítja, hogy itt bűncselekmények történtek?

Jegyző: Nem gondolom, hogy bűncselekmények történtek. „Semmiféle mulasztás nem történt az adott ügyben.”

Kovács Krisztina: Miért nincsenek itt az utóellenőrzés megállapításai? Etikus-e, hogy a belső ellenőrzés és a könyvvizsgáló cég ugyanaz?

Belső ellenőr: A cég valóban ugyanaz, a résztvevő személyek teljesen mások. Külső vállalkozó és én, mi ketten végezzük. (összeférhetetlenség!) Amiket megtalálunk, azt le kell írni… Az utóellenőrzésnek nem sok haszna van.

Kincses László: Tudja-e értelmezni a polgármester a büntetőjogi felelősségét az ellenőrzések utáni intézkedések elmulasztása miatt? Elfogadhatatlan, hogy Önök egy fél évvel ezelőtt még inkvizícióként működtek, most pedig szentté avatásként akarnak működni…

Polgármester: Képviselő úr megtéveszti a jelenlévőket. Az óvodai konyhák vonatkozásában tártak fel hibákat, de ezek nagy részét kijavították. Mostmár teljesen rendben van. (A beszámoló 8 pontban felsorolta a változatlan mulasztásokat.)

Belső ellenőr: Sikkasztásra utaló hiányosságokat nem tártunk fel. (Jelentésük részletezve tartalmazza.)

Balázs Sándor: 31. pont: 2 laptop és egy videokamera hiányzik a leltárból. Meglettek, vagy további intézkedést igényel?

Jegyző: A készülékek hiányoznak, rendőrségi feljelentést kell tenni…

Balázs Sándor: 13. oldal 4. bek. nem észrevételeztek olyat, ami intézkedéseket igényel?

Jegyző: Folyamatban van, de meg kell lépnünk, hogy a helyzet tisztázódjon. (folyamatos mulasztás)

Kincses László: Már meg is bukott az összefoglaló állítása! A polgármester 3 éven keresztül az óvoda ellenőrzés megállapításait nem vette figyelembe.

Konkrét példa: 2014. október 11. Egy nappal az önkormányzati választások előtt, amikor a polgármester már elintézett mindent, hogy fogják elcsalni a választástmegbízás nélkül utaltak pénzt a Sárrét rádiónak…

Polgármester: Megvonom a szót!

Kovács Krisztina: az intézmény vezetője maga kérte az ellenőrzést. Megnyugtató, hogy nincs semmilyen teendő

Kincses László: A beszámoló szerint a 2014. volt a célév, amit vizsgáltak, de 2015. évet is vizsgál a 2. ellenőrzés, majdnem egy év késéssel, mint ahogy azt az intézményvezető kérte.  A 3. még érdekesebb: 2015. II. negyedév helyett csak 2015. októberben zajlott és még novemberben is, amikor az intézményvezető már táppénzen volt. Koncepciós belső ellenőrzés történt, most pedig a megállapításokat puhítani igyekeznek a beszámolóban.

 

A teremben több érintett képviselő van, akiknek ez nagyon kínos.

 

Például: Független újságírói tevékenység: szerződés nincs, de van kiutalás. Megállapodás nélkül átutalnak a Sárrét rádiónak. Tudjuk a személyi összefüggéseket…

Polgármester: Testületi határozat alapján 2014. decemberében tudtunk az intézményvezető kérésére sort keríteni. (soron kívüli vizsgálat?!)

Kovács Krisztina: Szeretném remélni, hogy egyenlő elbírálás alapján történt. Elfogadásra fogom javasolni, mert az összegzés azt tartalmazza, amit

Jegyző: Szó sincs személyre szóló megállapításokról. Intézmények egymással szembeni kommunikációs hibáiból is adódhattak.

Balázs Sándor: Az októberi vizsgálat felveti a személyesség érzetét… Ha egy kiírás adott negyedévre szól, akkor hogyan csúszhat az év végére.

Ellenőr: Nagyon gyorsan ellenőrizni, nagyon sok hibával jár. Ütemezési tervet igyekszünk tartani. 2014-et ellenőriztünk, ami már nem változhat. Nem az a cél, hogy hirtelen kiszálljunk, nincs bizonylat, de megállapításokat teszünk. Nem egy NAV-ot kell elképzelni...

 

A napirendet vezető polgármester megsértette a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 49. §-át.

2016. 04. 28. Önkormányzati ülés II. rész

      Megkerült egy rész "családi ezüst"?

 

Video megtekinthető:

youtu.be/jGT_ACbN6M8

 

1. Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről.

    Előadó: Dombi Imréné polgármester

 
38 perctől
4. Beszámoló a Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.2015. évi mérlegbeszámolójának jóváhagyásáról.
    Előadó: Dr. Komoróczy Károly ügyvezető

A 3 millió forint Polgári Bíróság által megítélt kártérítés kinek a hibája, az nem az én kompetenciám eldönteni…

Kincses László: 20 milliós nagyságrendi kár történt, csak polgári peres alapon 3 millió Ft-os kártérítést ítéltek meg, Nincs magányos terrorista, ezt csak szervezetten lehetett elkövetni.

Dr. Lente Péter: Örülök, hogy ügyvezető úr mer beszélni ilyen kényes kérdésről…

Balázs Sándor: Az Újtelepen elkészült a szép rendelő, de nincs bele orvos. A gyermekorvosi rendelés orvoshiány (helyettesítés) miatt nem működik. A lakosság tájékoztatása fontos!

1 óra 08 perctől
5. Előterjesztés a Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti tervének elfogadásáról.
    Előadó: Dr. Komoróczy Károly ügyvezető

Kincses László: Nem szerepel sem a beszámolóban, sem üzleti tervben a Pharmaház Kft. bérleti díj tartozása, pedig van rá utalás, hogy átvállalták a 2011, 2012, 2013 évi tartozást.

Könyvvizsgáló: A Pharmaház Kft. 2016. januárban rendezte bérleti díj tartozását.

Kincses László: Az ügyvezető erről írásban nem tájékoztatta a Képviselő-testületet, csak most képviselői kérdésre. (Összeg megjelölése nélkül) A tervben nincs nyoma a többletbevételnek. Az elhallgatott információ a városvezetők felelőssége is. Mutassa be ezt  a szerződést, tárgyaljuk meg és hozzunk határozatot, hogy az eljárása nem volt-e a képviselő-testület félrevezetése az üzleti tervben. Több millió Ft-os változást okoz ennek elhallgatása.

Bűnügytechnikai szempontból is feltűnő, hogy miért vállalta át a Pharmaház Kft. új tulajdonosa, az előző tulajdonos által felhalmozott tartozást.

2016. április 28. Képviselő-testületi ülés I. rész

 

Video megtekinthető:

youtu.be/fuxn8QX3F6k


2 perctől

2. Beszámoló Püspökladány város közbiztonsági helyzetéről,
    a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azokkal kapcsolatos feladatokról.

    Előadó: Aranyi István r. ezredes, kapitányságvezető


49 perctől
3. Beszámoló a Püspökladányi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2015. évi munkájáról.
    Előadó: Karacs Károly tű. őrnagy, városi tűzoltóparancsnok

Szavazás nélkül visszavont előterjesztés

2016. 04. 28.

 

Súlyos viták után a polgármester - a képviselő-testület szavazása nélkül - visszavonta a Bentlakásos Otthon üzemeltetési költségeit és térítési díjait tartalmazó előterjesztést.

Az önkormányzat honlapjára az előterjesztés tartalma nem került fel.

Áptilis 26-án postázták, így a képviselők érdemben nem is tudhattak felkészülni a döntésre.

Csak 2 bizottság tárgyalta, pedig az üzemeltetési költségek miatt a városfejlesztési bizottság álláspontja is szükséges lett volna.

 

Részletek megtekinthetők:

2016. április 30-án szombaton 18 órától
         és május 1-jén vasárnap 18 órától

a kábelTV városi csatornáján.

A 2015. évi zárszámadás dokumentuma megváltozott

 

Kiegészítették a könyvvizsgálói jelentéssel.

www.puspokladany.hu/kozadat/kezdolap/testulet160428/06.pdf

 

 

M E G H Í V Ó

 

Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő ülése 2016. április 28-án (csütörtök) de. 9.00 óra.

Az ülés helye:   Városháza tanácskozó terem

 

N a p i r e n d e k :

 

1.         Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről.

            Előadó: Dombi Imréné polgármester

 

2.         Beszámoló Püspökladány város közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azokkal kapcsolatos feladatokról.

            Előadó: Aranyi István r. ezredes, kapitányságvezető

 

3.         Beszámoló a Püspökladányi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2015. évi munkájáról.

            Előadó: Karacs Károly tű. őrnagy, városi tűzoltóparancsnok

 

4.         Beszámoló a Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2015. évi mérlegbeszámolójának jóváhagyásáról.

            Előadó: Dr. Komoróczy Károly ügyvezető

 

5.         Előterjesztés a Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti tervének elfogadásáról.

            Előadó: Dr. Komoróczy Károly ügyvezető

 

6.         Beszámoló az önkormányzat 2015. évi költségvetési gazdálkodásáról.

            Előadó: Dombi Imréné polgármester

 

7.         Előterjesztés a 2015. évi belső ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló jelentés elfogadásáról.

            Előadó: Dombi Imréné polgármester

 

8.         K ü l ö n f é l é k

 

a)         Előterjesztés Püspökladány Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának módosításáról.

 

b)         Előterjesztés a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP-1.1.1-15 kódszámú pályázaton való pályázati részvételről.

 

c)         Előterjesztés a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP-3.2.1-15 kódszámú pályázaton való pályázati részvételről.

 

d)         Előterjesztés avar és kerti hulladék égetéséről.

 

e)         Előterjesztés betöltetlen házi gyermekorvosi körzet megszüntetésének lehetőségéről.

 

f)          Előterjesztés intézményvezetői beosztás ellátására beérkezett pályázat véleményezésére.

 

g)         Beszámoló a Víziközmű Társulat 2016. január 01-től 2016. március 31-ig tartó gazdasági évben végzett munkájáról.

 

h)         Előterjesztés Bentlakásos Otthon kivitelezési munkálataira vonatkozó módosításról.

 

i)           Előterjesztés Csenki Imre néptanító díj kitüntetés adományozására. /zárt ülés/

 

 

 

2016. 03.31. Testületi ülés    Záró rész

 

Hamu alatt izzik a parázs...

 

Video megnézhető:
youtu.be/E7osJlyhDVY

 

Napirendek:

g)  Püspökladány, 1916 helyrajzi számú ingatlan értékesítéséről.

A polgármester 5 éve hangoztatja: nem adjuk el az Önkormányzat vagyonát…                       

Kivéve, ha barátok, cimborák akarják saját maguknak!                                                                                        

Az ipari park pályázat megnyeréséig hirdessünk eladási moratóriumot, mert a föld értéke növekedik.

10. perctől                                                                                                                      

h)   Püspökladány, 2647/3. hrsz. alatti ingatlanon a Digi Távközlési és Szolgáltató Kft. által telepítendő távközlési állomás létesítéséről.

Bérleti díj mellett iparűzési adót fog-e fizetni a telephelye után a szolgáltató?

21. perctől                                                                                                                                

i)   0232/22 hrsz-ú önkormányzati tulajdonban lévő út rendezéséről.

24. perctől                                                                                                                           

 j)     a 2016. évi közbeszerzési tervének elfogadása.                                                                 

Nincs ez évben egy sem, pedig a földhasznosítás kapcsán januárban volt javaslat.

30. perctől                                                                                                                                       

k) Közterület elnevezéséről         

31. perctől                                                                                                                                

l) Helyi Építési Szabályzat Szerkezeti és Szabályozási Tervének részbeni módosításához környezeti vizsgálat készítéséről.

32.perctől                                                                                                                                       

m)  közútkezelői nyilatkozatról és kezelői lehatárolási tervről.

34. perctől                                                                                                                    

n)   Előterjesztés a vagyonrendelet módosításáról.

37. perctől                                                                                                                                  

o)  SzMSz módosításról

Mi indokolta ezt a változtatást?     Beadványok érkeznek az SzMSz-re hivatkozva, hogy a bizottságoknak foglalkozni kell vele.

A beadványok tartalma, - úgy tűnik - meghaladja a bizottságok kompetenciáját. Miért nem a megoldás felé mutató, hanem a megoldást akadályozó irányban történik a gondolkodás?

A költségvetési csaláshoz kapcsolódó felügyeleti vagy ellenőrzési kötelezettség elmulasztása                                                                                              397. §  A gazdálkodó szervezet vezetője, ellenőrzésre vagy felügyeletre feljogosított tagja vagy dolgozója, ha a felügyeleti vagy az ellenőrzési kötelezettség teljesítését elmulasztja, és ezáltal lehetővé teszi, hogy a költségvetési csalást a gazdálkodó szervezet tagja vagy dolgozója a gazdálkodó szervezet tevékenysége körében elkövesse, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

 

Polgármester: Ha az elnök nem tud arról, hogy miket fog tárgyalni a bizottsága, …  erre fel kell készülni, az apparátusnak adatokat kell szolgáltatni…

Jegyző: A bizottság döntse el, hogy napirendre veszi-e vagy sem…

 

A módosítás a tagokra terheli a döntés felelősségét.

Időhúzó célzata is jelentős.

A Pénzügyi Bizottságnak meg kellene vizsgálni, bele telne 2-3 hónap… nem lehet megcsinálni, mert őszerinte a Pénzügyi bizottságnak ki kellene vizsgálni.  Ilyeneket ne kérjen… 

SzMSz 53.§

(3) A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság figyelemmel kíséri, ellenőrzi

a) az önkormányzat és intézményei gazdálkodását,

b) az önkormányzati vagyon hasznosítását.

 

Minden SzMSz módosítással az ellenzék jogait akarják csökkenteni! Ennek véget kell vetni.

A felhívás az ellenőrzési jog gyakorlására, az a legalapvetőbb joga minden képviselőnek!

Jegyző: Azt gondolom, nem csak a Pénzügyi Bizottságnak van ellenőrzési jogköre. Minden bizottságnak a saját területén megvan a jogköre. A frakció beadványokat a testület köteles tárgyalni.

 

A zárt ülés előtt

57. perctől

Kérdések

A betekintési jog gyakorlásának akadályozása miatt kialakult helyzet ismertetése.

Az eljárással kapcsolatos beállítást minek sugallatára tette Jegyző úr?

Létrehozunk egy olyan szabályozást, amely egyértelműen ellenőrizhető, követhető, dokumentálható: ki, mikor, mibe, mivel, kinek a jelenlétében tekinthet be.

 

Ady E. utcánál lévő kertek belvízelvezetése.

 

1 óra 7. perctől

Közérdekű bejelentések:

Az Újtelepi szennyvízberuházásnál a Bólyai (pontosan Fazekas M.) utcai 1-6-0 szakaszról a 197. oldalas dokumentum 305 db menetlevele között nem volt megtalálható a talajcsere.

Polgármester: A jegyző úr ide súgta nekem, nem egy fájl (file) van ilyen utilevelekkel…

 

Április 15-én lesz a Szakmák éjszakája a helyi középiskolában.

 

1 óra 13. perctől

Polgármester: tegnap egy Püspökladányból elszármazott vállalkozó jelezte, hogy 5 millió  Ft-ot kíván felajánlani a városnak. Kérése, hogy nemes célra fordítsák, maradandó legyen.

 

2016. 03. 31. Testületi ülés III. rész

 

TARTÓS hazudozás - félrevezetés - elhallgatás

 

A video megtekinthető:

youtu.be/Wv7bpSUnVIY

 

Különfélék:

a)      Működési  támogatási igény benyújtása.

2015-ben 38 milliárd Ft kormány keretből 90 millió Ft jutott Püspökladánynak.

2016-ban 25 milliárd Ft a forrás keret, de 190 millió Ft hiányzik Püspökladány költségvetéséből.

 

8. perctől

b)     Bentlakásos Otthon ellátási formája.

Kérdések:

Utolsó napon kézbesített gazdasági melléklet került a humán bizottság elé.  Képviselői kérésre csak utólag csatolták a 7. oldalt a munkabérszámításokkal. Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság nem tárgyalta.

Jegyző: SzMSz szerint kézbesítettük, rengeteg a munka, itt voltak az ünnepek is. Nem tudtak a kollégák 24 órán keresztül dolgozni…

A testület 2016. január 28-án a Segítő Kezek Intézményhez csatolta a Bentlakásos otthont: az előkészítésre 2 hónap volt… (És előtte 2 év...)

A költségvetésbe miért nem tervezték a Bentlakásos Otthon üzemeltetését?

Polgármester: Valóban átmenetiként indítottuk, de jogszabály változások miatt kérjük ki a szakmai szervezetek véleményét.  A szakma az elsődleges, utána kell a pénzügyi fedezet.

A melléklet gazdasági számításai kimutatták, hogy finanszírozása csak magasabb személyi hozzájárulással lehetséges. Ezért a működtetési formát a finanszírozás határozta meg!

Volt-e igényfelmérés, hogy melyik forma szerint működjön?

Intézményvezető: A tartós működtetés esetén több vidéki otthonból hazajönnének idős ladányiak. Az átmeneti formában a gyakori költözések zavarnák az ottlakókat.

2012. óta az idős rászorulókat azzal biztatták, hogy majd egy hétre, egy infúzió-kúrára is be lehet menni. Bebizonyosodott a félrevezetés szándéka.

Az előterjesztés nem enged választási lehetőséget a képviselőknek.

Az egyszeri belépési hozzájárulás hogyan lesz megállapítva?

Ez csak tájékoztatás, az Önkormányzat döntése lesz…

28. perc 40”-től

Vélemények:

„Kiskórház” - átmeneti bentlakásos – a szakmai koordinátor szerint: egészségügyi intézmény, majd 2016-ban kiszervezett Tartós bentlakásos otthon.

Polgármester: Az előterjesztés nem gazdasági számításokon alapszik, hanem szakmai véleményezés alapján. „Én jómagam nem a gazdaságosságot tartom legfőbb szempontnak”

2012-ben azért döntöttek 30 férőhelyről, mert a számítások szerint 30 főnél lesz rentábilis az üzemeltetés. Az egész építkezés erre alapult!

Az előterjesztés indokainak legalább a fele gazdasági szempont!

A melléklet 6. oldal 3. bekezdésében egy nagyságrendi hiba van: nem 2880 ezer Ft, hanem 28,8 millió Ft a bevétel. Nem 30 új rászorulót lehet felvenni. A felvétel rendszere aggályos, az ellenőrzésére a képviselőknek nincs lehetősége.

Polgármester: Felvétel orvosi szakvélemény és a jogszabályok alapján. Visszautasítom a gyanúsítgatást.

Intézményvezető: A gyors munka miatt úgy mondom tévedés történt, nem elszámolás, egy nulla lemaradt, elnézést…

Többször újságcikkekben nyilatkozott átmeneti ellátásról.

Nem lehet eldönteni, hogy mire van nagyobb igény.

A szakmai koordinátornak 4 millió Ft-ot fizettek ki, ez a polgármester bűne!

Az egyszeri hozzájárulás milyen elv szerint történik.

Polgármester: A 2012-es újságban megjelenteket vállalom! Nem tudtuk a változásokat.

A Bentlakásos Otthonnak már két éve működni kellene, az építés csúszása a vezetés hibái és nem a jogszabályváltozások miatt történt!

Az egyszeri hozzájárulás módjára nem érkezett válasz!

 

A testületi ülés többször személyeskedésbe csapott át:

Alpolgármester: a képviselő hazudott, nem nálam kell jelentkezni munkára. „Olyan előfordulhat, hogy valaki engem keres és útbaigazítom...”

Nem az a fontos, hogy hol őrzik az életrajzokat, hanem, hogy ki dönti el a foglalkoztatást  és  hogy kit vesznek fel az otthonba…

1 óra 5’ 10” Kovács Krisztina: „Képviselő úr, ha még egyszer engem bűnözőnek vagy olyan általános.., kirúgom maga alól a széket. Ha Ön megengedi magának akkor én is átmegyek modortalanba, vaddisznóba, de ki kérem magamnak, hogy mostmár folyamatosan általánosítva … itt… ilyen hogy bűnöző. Ki kérem magamnak… és úgy gondolom a többiek nevében is kikérhetem! Ha valakivel van valami személyes problémája, vagy olyan gyanúja, legyen szives odatárni…  Én állok elébe, én nem…legalábbis szándékosan soha nem teszek olyat, ami…  Én magabiztos vagyok, mert nem…”

 

1 óra 7 perctől

c)  Gyermekorvosi körzet betöltésére kiírt pályázat határidejének meghosszabbítása.

 

1 óra 8 perctől

d)   A városban működő egyéb helyi alapítványok támogatása.

A bizottság elnök 6 perces felolvasást tartott.

Mikor kerül ki a város honlapjára, hogy mindenki tanulmányozhassa?

8 napon belül a honlapon olvasható lesz.

 

1 óra 22 30” perctől

e)   Kézilabda munkacsarnok létesítésének lehetősége.

A bizottság módosító indítványa szerint érdemes vizsgálni a Petőfi utca 11. szám alatti építés lehetőségét is.

Kérdések:

A munkacsarnok 25x45 méteres területet igényel. A sportcsarnoknál az építéséhez el kellene bontani egy külső pályát, a Petőfi utcán 3 iskolát szolgálna ki.

Polgármester: Nem rendelkezünk ilyen információval, ne ebből induljunk.ki, mert ez nagy valószínűséggel tornaszobára vonatkozik…

Volt korábbi terv a Petőfi utcára kézilabda csarnokra.

A Kézilabda Szövetség levele szerint volt megyei megbeszélés, ahol a városok vezetőivel folytattak egyeztetést. Volt-e ilyen, miért nem számolt be róla?

Polgármester: Az egyeztetés a kézilabda egyesülettel történt, hogy hányszor, nincs erről információm. Van egy TAO támogató cég. Az önkormányzat részéről ennyi megkeresés volt.

 

Vélemények:

A meglévő melletti építéssel elveszítjük a műfüves pályánkat. A mindennapos testneveléssel, az utánpótlás nevelés segítségével visszakerüljön a világszínvonalra a kézilabda. Ladányban évtizedek óta eredményes sportág… volt, most nem annyira. Az iskola szomszédságában lévő ház lebontásával javulna a környezet is.

 

Az egyeztetésekről nem volt információ. Vegyük le napirendről, jövő hétig megtörténhet az adatok összegyűjtése.

Az iskoláknál megközelítése miatt lehet aggályos. Lehetne 3. helyszín javaslat is.

A munkacsarnoknak az iskoláknál kell elkészülnie, mert a műfüves pályát nem szabad elbontani. Bárándon megoldották.

Polgármester: Ha nincs eredmény, szóba sem jöhetne a településünk. A kézilabdások munkáján keresztül kaphatjuk.

 

A Sportcsarnoknál bővíteni kell a fűtési rendszert, az iskoláknál ott van a felújított hőközpont. Csurgó városa 5000 lakosú. 800 milliót kaptak kézilabda csarnok bővítésére. De még 2500 milliót is uszoda építésre! Összesen 3,3 milliárd Ft-ot kaptak a kormánytól.

 

Polgármester: Mi annak idején a Sportcsarnokot téglajegyekből építettük fel, a püspökladányi embereknek a befizetéséből, és mégsem olyan lett, mint amilyenre tervezték, mert azok a téglajegyek ide-oda mentek, ö… és más épült fel belőle, nem a sportcsarnok fejeződött be,  hanem .. és ezért nem lett szabványos a mi csarnokunk, másnak a valamije épült fel belőle… 

Ha bűncselekményről tudott, miért nem tett feljelentést?

 

Kiss Zsigmond: A Sportcsarnoknál 0 % beépítési lehetőség van. 2 évvel ezelőtt testület elé sem került egy műfüves pálya építése. Mindenki inkább a Petőfi utcai helyszínt támogatja. Át kellene gondolni. Az előterjesztéssel én, mint a futballcsapat alelnöke nem tudok azonosulni. Ki kérem magamnak, ha ez valósul meg lemondok, visszautasítom, hogy a kézilabdásokat és a futballistákat szembeállítják. Én biztosan nem fogom támogatni.

 

Márkus Gábor alpolgármester: a döntést el is lehetne halasztani…

Jegyző: lehet két helyrajzi számot a határozatba foglalni.

Értelmezési viták miatt a polgármester 2 óra 04 perckor technikai szünetet rendelt el.

Egyhangú határozat a Petőfi utcai helyszín vizsgálatáról.

 

2 óra 05’ 30” perctől

f)    Városi Lövész és Tömegsport Klub által használt ingatlan ingyenes használatba adása.

2016. 03. 31. Testületi ülés II. rész

A Városüzemeltető Kft. örvényben...

 

A video megnézhető:

youtu.be/YuA2tGqOpRo

 

2. napirend  Temető üzemeltetés tájékoztató  

Kérdések:

Dúró Ferenc: Szociális temetések száma és lehetőség igénylése

Varga Lajos: 16 szociális temetés volt és a szociális irodán lehet.

Balázs Sándor: Hiányzik az urnás és hagyományos temetések száma, Bárándi temetkezés is hiányzik. Milyen a kapcsolat a külső vállalkozóval?

Varga Lajos: 64 urnás + 92 koporsós temetés volt, ez a ladányi temető beszámolója. A kapcsolat semleges a külső vállalkozóval. (30 temetés)

Kincses László: Számadatok hiánya miatt kellett többször megkérdezni. (összesen 12-vel kevesebb temetés volt) A hulladékszállítás költsége megegyezik az előző évi költséggel. A hamvasztással kapcsolatos költség kevesebb, mint 2013-ban. Hogyan kerül 64 hamvasztás kevesebbe, mint akkor 50?

Varga Lajos: Egyik évet nem lehet összehasonlítani a másikkal. A rezsicsökkentés a céget a hulladékszállításnál nem érinti. 

10 perc 30”-től

Vélemények:

Kincses László: 3,5 millió Ft veszteség származott az üzemeltetésnél egy rendeletváltozás miatt. De 9,5 millió Ft az összes veszteség. Kevesebb temetésnek 1 millió Ft-tal magasabb költsége van.  A külső vállalkozó nem biztos, hogy minden szabálynak megfelel, míg a Városüzemeltető Kft-t gúzsba kötik a törvények.

Polgármester: A Felügyelő Bizottság feladata figyelemmel kísérni és ott vannak mindenkinél a beszámolóval kapcsolatos fb döntések.

Balázs Sándor: A bérleti díj elengedése segíti a fejlesztést, de a külső vállalkozóval meg kell állapodni, hogy neki is érdeke a jobb szolgáltatás, ezért járuljon hozzá a költségekhez.

Kincses László:  Miért nem láthatjuk az FB jegyzőkönyvét, így nem tudjuk milyen módon tárgyalták a működést. A szolgáltatás is veszteséges. Vannak számviteli törvényi problémák.

Kovács Krisztina: A bosszantó apró dolgokban előrelépés történt, most van a legjobb állapotban az elmúlt időszakban. Elvárás, hogy még jobb legyen, még rentábilisabb

Márkus Gábor: Ha a temetésszám csökken, az befolyásolja a bevételeket. (És a kiadásokat?)

 

3. napirend A Városüzemeltető Kft. 2015. évi beszámolója

32 perctől

Tóth László hibás állítást tett, a Városfejlesztési Bizottság nem egyhangúlag támogatta a beszámolót!

Kérdések: 

Duró Ferenc: Parkgondozás, fürdő:

Varga Lajos: A Fürdő nyári látogatottsága 46 471 fő volt. A rendezvényeket saját dolgozó készíti elő.

Kincses László: Minden ágazat létszámadata és a bárándi temető bevételi adatai?

A gazdasági általános költségből 5,8 millió Ft-ot tettek a temető költségeihez.

Varga Lajos: 20 milliós támogatáshoz képest, mennyi fejlesztést hajtottunk végre. Bizottságon a kérdéseket tisztáztuk, nem értem, hogy miért tesz úgy, hogy nem kapott megfelelő tájékoztatást.  (Nem adott választ a létszámra.Felszólításra: Bocsánat… Fürdő 34, Távhő 9, Temető 6, Központi irányítás 7, Ingatlan 2, Kommunális 21, Ügyfélszolgálat 2 fő.  = 81 (84) fő decemberben. (Nem jól hallható)

Kincses László: A decemberi létszám nem egyezik meg az éves átlaggal. 28 Millió Ft-os bércsökkenés nem magyarázható meg 15 fő féléves tanfolyam utáni foglalkoztatásával, mitől szaladt el annyira a bérköltség 2014-ben?

A polgármester csenget: Jó, véleményezési szakaszban vagyunk… (De ez a 2. kérdés volt…)

A kérdésekre nem válaszolt, a létszámra így reagált: közfoglalkoztatottak is vannak a cégnél.

44. perctől  (42’55-43’40”-ig Zavarban az ülésvezető…)

Vélemények:

Kincses László: Nem volt válasz, sikerül mindenkit hülyének nézni…

Nem található a belső ellenőrzésről jelzés, korábbi években volt... A távhő üzemeltetésnél évek óta a Kft. átlagbérének kétszeresét mutatják ki, de a dolgozók nem kapják meg. Az ágazatnál 1,6 millió Ft-os eredményt mutatnak ki, de a több 10 millió Ft-os hiányt miből finanszírozták volna?   Ez az állítás kifogásolható!

Gruber Sándorné: Nem csak a távhőszolgáltatásnak az adatai kerülnek be, hanem minden egyéb, a központi irányításból „ráosztott közvetlen, közvetett” költségek is. Az árbevétel és a költsége majdnem felét éri el, ezért a rá jutó költségek hányada is „ugyanebben az arányban kerül ráosztásra.” (Beszámoló: 41,7%) 9 fő, bele tartozik az adminisztrátor, számlázó, ágazatvezető bérét is itt kell kimutatni.

Nem azt jelenti, hogy külön kell kimutatnunk, hogy az egyik terület nyereséges, a másik veszteséges, összevontan tartalmazza. A keresztfinanszírozás azt jelenti, hogy a távhő bevételeket, eredményeket nem könyvelhetjük le a parkgondozásra. Ugyanez vonatkozik a költségekre is.

Kincses László: Nem egyformán mutatják ki az ágazatoknál a gazdasági általános költséget. Külön kérdésre lehetett megismerni, hogy a kimagasló 46 ezer fős nyári strandforgalom 2 millió Ft nyereséget jelent. Mekkora veszteség van 30 ezer vendéges szezonban?

Gruber Sándorné: A Távhőmérlegben a személyi jellegű költségek között szerepel a központi irányítás ráosztott bérköltsége, mert nincs lehetőség arra, hogy közvetett költségeket külön mutassuk ki.

A polgármester felvetése a kóbor kutyákról, majd jó munkát kívánt az ügyvezetőnek.

 

4. napirend A Városüzemeltető Kft. 2016. évi üzleti terve

59. perctől

Varga Lajos ügyvezető ismertette az üzleti terv koncepcióját.

1 óra 5 perctől

Kérdések:

Duró Ferenc: Kátyúzás, gyepmesteri tevékenység, Fürdő és tó újra átjárható legyen. Szolgálati lakások amortizálódtak, FORD kisbusz fürdőjárat, medence felújítás.

Polgármester: NEM fürdő pályázat, a tervek lejártak, újabb feladat lesz.

Varga Lajos: 11 perces válaszadás. (Polgármester nem jelzett)

Polgármester: Életveszélyes épületünk van?

Varga Lajos: A Rákóczi u. 8-ban nem bérlő, a többi állapota megfelelő.

Balázs Sándor: Ág és nyesedék aprításra van-e lehetőség? JCB munkagép óradíja, hol dolgozott? Miért nem jelent meg a beszámolóban?

Varga Lajos: Saját feladatok ellátására és vállalkozási munkákra is. Piaci alapú díjjal. Adapterrel felszerelt gép, saját célra használtuk. Ingyen nem tudjuk, a zöldhulladék elhelyezését tavasszal meg tudjuk oldani. Meg fogjuk hirdetni a díját.

Kincses László:  Nem volt elég részletes az üzleti terv. A Polgári Bál teremhasználatát mennyiért és ki fizette? Mi alapozza meg a hitelfelvételt?

Miért nem kaptuk meg a Felügyelő Bizottság jegyzőkönyvét?

Varga Lajos: Az Őrdaru Egyesülettel szerződés lett kötve, és ki lett fizetve, mint minden esetben. A hitelfelvétel medence felújításhoz, vagy új medence építéshez.

Újabb zavar az ülésvezetőnél…(1h 31’)

Jegyző: Tegnap 16 óra 50 körül jelezték, hogy megvannak a határozatok, a jegyzőkönyvet a képviselőknek hétfőn megküldjük.

Kincses László: A bizottságok a Felügyelő Bizottság véleménye nélkül szavazták meg. Az eljárás szabálytalan. Csak utólag ismerhetjük meg a jegyzőkönyv tartalmát.

Balázs Sándor: A medence felújításnál történt-e felmérés új medence kialakításához?

Varga Lajos: Tervezők szerint 400 ezer Ft/nm egy új medence építés, a régi meg ott fog maradni. Konkrét tervet a képviselők elé kell terjeszteni.

1 óra 37 perctől.

Vélemények:

Kincses László: Keresni kell másik tervezőt. 9-10 millió Ft-ból ki lehet csempézni a gyógymedencét, a többiből lehet egy 120-150 nm-es új medencét építeni. Egy korlát van, mennyi a kft. hitelfelvevő képessége: évente 8 - 8,5 millió Ft.

Polgármester: Konzultáljunk a tervekről. Bizottságokat és a testületet értesíteni kell.

Balázs Sándor: Csak a kötelező feladatokat emlegették, abból pedig nem lehet fejleszteni. A hiány pótlásához csak egy ilyen csekély tartalmú terv passzol.

Petőné Papp Margit: Örülök a gyógymedence felújításának. Hogy mennyibe kerül, az még a jövő kérdése. Temetőfenntartás is fontos.

Kincses László: Társasház kezelés: Miért nincs a felsorolásban a Gagarin utcai lakótömb. Kapott-e megbízást az önkormányzat képviseletére Kiss Zsigmond képviselő úr, aki ott úgy járt el, mint az önkormányzat megbízottja. A kft. kb. 60 %-os árajánlatot tett, ezzel nyert.

2011. augusztus óta van Testületi határozat a fürdőfejlesztésről, 5 éve nem tartjuk be. 2008-ban az akkor már megnyert fürdőfejlesztési pályázatból sikerült ellopni több 10 millió forintot és ezért a büntetőügyért majd a bíróság előtt fog felelni.

Varga Lajos: volt egy próbálkozás külsősök részéről. Kiss Zsigmond képviselő jelen volt, mint tulajdonos a Bocskai 120-ban. (Gagarin utcáról szólt a felvetés) Az árcsökkentés annak köszönhető, hogy felül lett vizsgálva a társasházkezelés, új kolleganő vette át. Nem fogjuk hagyni, hogy a társaság árnyékában bujkáljon egyéb más magánszemély…

Kiss Zsigmond: 300-350 nm-es medence korszerűtlen, kihasználatlan (télen) Nem szabad régi medencébe modern technológiát szerelni, inkább új medencét építsünk, a régi felújítása mellett. Szerintem sem kell 400 ezer Ft négyzetméterenként.

Az elmúlt év tényadatait kellene egy táblázatban összehasonlítani az idei tervvel.

Kis Zsigmond: Második megszólalás: A beszámolóban megbontanák: kötelező feladatellátás és egyéb vállalkozásokra.

Kovács Krisztina: Tudnánk-e mi munkát adni ennek a cégnek?

Balázs Sándor: A zöldhulladéknál már is tudnánk segíteni. A medencénél fölösleges komoly technológiát szerelni régi medencébe, azt csempézzük ki, de építsünk újat.

Márkus Gábor: A medencébe nem folyik be a talajvíz, a lakosságnak mondom. Vizsgálják meg a belső és külső fürdő nyitvatartási idő összehangolását.

 

2016. március 31. Képviselő-testületi ülés I. rész:  Polgármesteri jelentés

Megtekinthető:

youtu.be/jSFuA8bCSTU

 

 

Napirendre tűzött SzMSz módosítás bizottság elnökök kezdeményezésére

 

Napirendre nem tűzött képviselő által kezdeményezett előterjesztés Polgármesteri reagálás: Majd az egyebekben visszatérünk... A Képviselő-testület ülésein nincs Egyebek napirend. (Különfélék című van, de akkor már nem lehet napirendet kezdeményezni)

A Jegyző ülés előtt nem válaszolt írásban a képviselői előterjesztésre, nem reagált az ülésen az észrevételre, és a polgármester tévedését sem korrigálta.

 

2. perctől

Polgármester szóbeli kiegészítése az elmúlt időszak eseményeihez

22. perctől

Képviselők kérdései

35. perctől

Képviselők véleménye

A polgármester a TRV Zrt. szerződésével kapcsolatos  helyzetről, az elmaradt 8 millió Ft-os bérleti díjról nem nyilatkozott.

Meghibásodott szavazógép miatt technikai szünet

2016. 03. 31. Képviselő-testületi ülés

 

megtekinthető a városi TV adásában

szombaton 18 órától

és vasárnap 18 órától.

A napirendek tartalma megtekinthető az alábbi linkre kattintással:

www.puspokladany.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=238&Itemid=1

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy az ülés több mint 7 órás volt.

A felvétel a szünetek nélkül is 6 óra hosszúságú!

Kiemelten fontos napirendek az adásban 19 órától 22 óráig láthatók.

Tisztelt Ladányiak!

Az ünnep közeledtével "homokszem került" az Önkormányzat gépezetébe. A pénteki munkanapon elkészült a 2016. március 31-i Képviselő-testületi ülés meghívója, a képviselőknek kikézbesítették a napirendek tartalmát. De - feltételezhetően az ünnep miatt - az Önkormányzat hivatalos weboldalán - puspokladany.hu - nem tették közzé.  A közzététel késleltetése súlyosan korlátozza a nyilvánossággal kapcsolatos demokratikus alapjogokat.

Minden állampolgárnak joga van tudni a közélet eseményeiről, a képviselők munkájáról, feladatairól, amelyek megismertetése törvényi kötelezettség. Az Önkormányzat mulasztását korrigáljuk azzal, hogy közzétesszük a soron következő testületi ülés napirendjeit:

M E G H Í V Ó

Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő ülését 2016. március 31-én (csütörtök) de. 9.00 órára  összehívom.

Az ülés helye:             Városháza tanácskozó terem

 

N a p i r e n d e k :

 

1.         Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről.

            Előadó: Dombi Imréné polgármester

 

2.         Beszámoló a Püspökladányi Városi Temető 2015. évi üzemeltetéséről.

            Előadó: Varga Lajos ügyvezető

 

3.         Beszámoló a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. 2015. évi mérlegbeszámolójának jóváhagyásáról.

            Előadó: Varga Lajos ügyvezető

 

4.         Előterjesztés a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. 2016. évi üzleti tervének elfogadásáról.

            Előadó: Varga Lajos ügyvezető

 

5.         K ü l ö n f é l é k

a)         Előterjesztés  támogatási igény benyújtásáról.

                        Előadó: Dombi Imréné polgármester

 

b)         Előterjesztés Bentlakásos Otthon ellátási formájára.

                        Előadó: Dombi Imréné polgármester

 

c)       Előterjesztés megüresedett házi gyermekorvosi körzet betöltésére kiírt pályázat határidejének meghosszabbítására.

                        Előadó: Dombi Imréné polgármester

 

d)      Előterjesztés a városban működő egyéb helyi alapítványok támogatásáról. (Az anyag az Oktatási Kulturális és Sportbizottság döntését követően kerül kiküldésre.)

                        Előadó: Dombi Imréné polgármester

 

e)       Előterjesztés a Püspökladány, 3979/4. hrsz. alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanon Kézilabda munkacsarnok létesítésének lehetőségéről.

                        Előadó: Dombi Imréné polgármester

 

f)        Előterjesztés a Püspökladány Városi Lövész és Tömegsport Klub által használt önkormányzati tulajdonú ingatlan ingyenes használatba adásáról.

                         Előadó: Dombi Imréné polgármester

 

g)       Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő Püspökladány, 1916 helyrajzi számú ingatlan értékesítéséről.

                         Előadó: Dombi Imréné polgármester

 

h)       Előterjesztés Püspökladány, 2647/3. hrsz. alatti ingatlanon a Digi Távközlési és Szolgáltató Kft. által telepítendő távközlési állomás létesítéséről.

                        Előadó: Dombi Imréné polgármester

 

i)        Előterjesztés 0232/22 hrsz-ú önkormányzati tulajdonban lévő út rendezéséről.

                        Előadó: Dombi Imréné polgármester

 

j)          Előterjesztés Püspökladány Város Önkormányzata a 2016. évi közbeszerzési tervének elfogadására.

                        Előadó: Dombi Imréné polgármester

 

k)         Előterjesztés közterület elnevezéséről.

            Előadó: Keserű László jegyző

 

l)          Előterjesztés Püspökladány Város Helyi Építési Szabályzatának Szerkezeti és Szabályozási Tervének részbeni módosításához környezeti vizsgálat készítéséről.

            Előadó: Dombi Imréné polgármester

 

m)        Előterjesztés közútkezelői nyilatkozatról és kezelői lehatárolási tervről.

            Előadó: Dombi Imréné polgármester

 

n)         Előterjesztés a vagyonrendelet módosításáról.

            Előadó: Dombi Imréné polgármester

 

o)         Előterjesztés igazgatói beosztás ellátására irányuló pályázat elbírálására. /zárt ülés/

            Előadó: Dombi Imréné polgármester

 

Püspökladány, 2016. március 25.

                                                                                              D o m b i  Imréné

                                                                                                   polgármester

2016. 02. 25. Testületi ülés záró rész

 

Video megtekinthető:

youtu.be/TCLJfCqs1kc

 

4 f: Konyhafelújítás pályázat az iskolákban

 

05' 45"-től

4 g: Ipari Park pályázat

 

16' 35"-től

4 h: Turizmusfejlesztés pályázat

 

29' 55"-től

4 i: Szabályozási terv módosítás környezeti vizsgálata

 

31' 25"-től

4 j: Pl. Városüzemeltető Kft.-vel szembeni követelés elengedése

Jegyző: "Visszamenőleges hatályt csak akkor lehet eszközölni, ha az nem  kötelezettséget ír elő, hanem kvázi jogot, lehetőséget teremt."

„Hatékony helyi közigazgatás” címet viselő  tanulmány szerint: az „az önkormányzati korrupció és eladósodási hajlam nem csökkent ... a vezető korrupciójához a saját beosztottjai asszisztálnak..."  A polgármester mondat közben MEGVONTA a szót!

 

43' 55"-től

4 k: Kisebbségi Roma Önkormányzattal kötött megállapodás felülvizsgálata

Precedens értékű napirend! Jegyző: "...a megállapodás korrigálásához szükséges, ami a költségvetéshez kötődő döntés során keletkezett..."

 

57' 10"-től

KÉRDÉSEK: Még két kérdés a "Polgári" bálról

Ki ítéli oda a polgári díjat?

Ki döntötte el, hogy ingyenjeggyel ki lép be a bálba?

Továbbá: Hogyan lesz a szelektív hulladékgyűjtő szigetek hasznosítása?

A KEKSZ egyesület fizet-e bérleti díjat az Ifjusági Házban?

Pályázaton nyert faház hova lett?

Mi motiválhatta a város vezetőjét, amikort utasítást adott az adóbevétel növelését vizsgáló tanulmány elkészítésére és mi motiválta a tanulmány megismerése után, hogy lemondott az adóemelésről?

Hogyan történhet, hogy Püpökladány területén 20 km-nél távolabb lakó személyek és 80 év feletti személyek földet vásárolhattak?

A megszerzett földek után mennyi adót fognak fizetni Püspökladánynak?

Polgármester: Nincs ilyen fajta befizetés.

 

1 h 13'45"-től

KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉSEK:

Betekintések tapasztalatai: Jegyzőkönyvek hiányoznak a szennyvízberuházásnál.

A Bentlakásos Otthon építésénél nem volt közbeszerzés, ez törvénysértés, de a beszerzési szabályokat is megsértették.

A Bentlakásos Otthon koordinátori megbízásával kapcsolatban jegyzőkönyvvel igazolható, hogy januárban képviselőt rágalmazott meg a felkészületlen alpolgármester. A polgármester 2 éven keresztül jogtalanul fizettette ki a koordinátori díjat.

Polgármester: Mindent behoztunk a Képviselő-testület elé. Én állok elébe, visszautasítom a rágalmakat.

Óvodai beiratkozás és pályázatok 2016. 02. 25. Testületi ülés III. rész

 

Video megtekinthető:

youtu.be/VNs69MlXLJ4

 

Különfélék:

4. a-b összetartozó napirend az óvodai csoportokról és a beiratkozásról

 

28’20”-től

4. c-d összetartozó napirend a leromlott városi területek pályázati fejlesztéséről.

 

51’20”-től

4. e  Zöld város kialakítása pályázat kapcsán heves vita alakult ki.

2016. év Költségvetése - 2016.02.25. Testületi ülés II. rész

 

A video megtekinthető:

youtu.be/Obt_63gpD8A

 

3. napirend

04’ 35”-től 

Kérdések

Miért csak 1 millió Ft lett a 65 ha föld művelésének haszna? Mire költöttek 14 millió Ft-ot a még el sem készült Bentlakásos Otthon működési kiadásaiból? 2016-ra nem terveztek be működési költségeket? Hová került a tüdőszűrőgépre "félretett" 55, 9 millió Ft?  Hová lett 146 millió Ft iparűzési adóbevétel?

16’10”-től  

Vélemények

191 millió Ft-os hiányt kellene ledolgozni évközben. A minden évben eladásra tervezett ingatlan árbevétel mellett 51 millió Ft-os támogatást remél a vezetés a Kormánytól. De még 79 millió Ft-ot kellene az intézményeknek megtakarítani. Az "óvatos" vezetés a bevételeket szűken, a kiadásokat bőségesen tervezte.

A könyvvizsgálói jelentés szerint: „Nagy hangsúlyt igényel a folyamatos kontroll, elszámoltatás és adott esetben a működési feltételek újratervezése.”

44’ 00”-től

Közmeghallgatás

Egyesületünk elnöke arról érdeklődött miből fogják finanszírozni az év közben jelentkező váratlan kiadásokat? Az oktatási intézmények működtetési költségeiről készült-e tanulmány, hogy az állam, vagy az önkormányzat által olcsóbb-e?

Közfelháborodás - Álcázott "polgári" bál 2016. 02. 25. Testületi ülés I. rész

 

Video megtekinthető:

youtu.be/j06l7SpJJew

 

1. napirend

A polgármester beszámolójában a közvéleményt foglalkoztató Polgári-díjosztás és bál nem szerepelt.
Több képviselő is kérdéseket tett fel az álcázott rendezvény és a láthatóan titkolt-szégyellt Polgári díj átadásának körülményeiről.
20' 20" -tól Kérdések:

A legfontosabb kérdésekre nem érkeztek válaszok...
39' 35"-tól Vélemények:

A városvezető vagy nem képes, vagy nem akar a feltett kérdésekre válaszolni,szövegértési problémái vannak, vagy szándékosan tereli a szót.

Ha kisajátítják a polgári oldal tagjai a kínai delegációt is, akkor elképesztő, hogyan viszonyul a városvezető a közvéleményhez.

2015-ben a polgármester kapta a díjat, akkor 4 oldalon ajnározta a rendezvényt az önkormányzati újság. 2016-ban egy sort sem írtak róla, de február 9-én a LadányTV még több, mint egy órában tudósított a bálról és a díjról.

A KÖZPÉNZ elpazarlásáról szól a polgári értékrend?

Közfelháborodás: "több száz internetes bejegyzés egyesületünk internetes oldalán 3300 tiltakozás ez ellen a méltatlan eljárás ellen. Amikor Márkus alpolgármester úr horgászkitüntetést kapott, laudálta boldogan, gratulált hozzá, most a saját polgári oldaluk, saját díjazottját elhallgatja. Biztos vagyok benne, hogy van mit szégyelleni."

2. napirend

53' 05"-tól

A 3 éves költségvetési középtávú terv szerint nem fejlődik a város. 2016-ban 60 millió Ft-os ingatlanvagyon eladását tervezi a vezetés. Az Ipari Park pályázathoz várt vállalkozói visszajelzések között nem található a kínai befektető Aranykukorica Kft nyilatkozata. Az előterjesztő városvezető szerint 2017-2018-2019-ben semmilyen többletbevétel nem várható.

 

Az ülésről készült felvétel további részei hamarosan...

2016. január 28. Önkormányzati ülés 4. záró rész:  Felsőbb akarat - Hova lett az önkormányzat önállósága?

 

A video megnézhető:

youtu.be/GVtGEEapmnk

 

6/k. napirend    0 h  0 perc

Városszerkezeti és Szabályozási Terv módosítása

Indoklás nélküli kérelmeket támogat a képviselő-testület többsége

 

6/l. napirend  0 h   9. perc

Betelepítési kvóta elleni állásfoglalás

Az Önkormányzatok a törvény szerint függetlenek - voltak... Precedenst teremtő országos politikai ügyben foglalt állást a képviselő-testület többsége.

Kovács Krisztina képviselő: „Nem vagyok én alárendelt senkinek…”   „Az EU-s pénzeket nem ajándékba kapjuk, hanem befizetők vagyunk…”

 

Kérdések      0 h   28. perc

A kínai beruházással kapcsolatban nincs előrehaladás.

Törmeléklerakó - Folynak az egyeztetések

Mi a helyzet a Piaccal? – Január 22-én megkapta a használatba vételi engedélyt.

Ha bírósági útra terelik az ügyet, az önkormányzat felvállalja a pert.  

A decemberben jelzett környezetszennyezésről csak most - második kérésre nyilatkozott a Városfejlesztési, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság elnöke: Jegyzőkönyv készült… némi zavart tanakodás után: „?…akkor hiánypótoljuk már… jó?”

 

Közérdekű bejelentések   0 h  35. perc

Feltűnő tartalmi és formai eltérések tapasztalhatók a Tájékoztató Központ és a Gazdasági Ellátó Szervezet belső ellenőrzéséről készült jegyzőkönyvei között.

Valakiknek érdeke szerint történnek a dolgok…

Szakmailag nem elfogadható, pontosítás és kiegészítés szükséges…

 

Zárt ülésről video nem készült

A GESZ intézményvezetői pályázat elbírálás helyett visszavonásra került.

(Részletek a Bentlakásos Otthon aloldalon)

2016. január 28. Önkormányzati ülés 3. rész: Uniós pályázatok - fejlesztési lehetőségek

 

A video megnézhető:

youtu.be/b9g07MSmgnI

 

A Területi Operatív Program kiírásának ismeretében 5 pályázat benyújtásáról döntöttek a képviselők.

6/f. napirend: 0 h  0 perc

Óvoda-bölcsőde felújítás

 

6/g. napirend: 0 h  10. perc

Egészségügyi intézmények

 

6/h. napirend: 0 h  28. perc

Szociális intézmények

 

6/i. napirend: 0 h  36. perc

Kerékpárutak

 

6/j. napirend: 0 h  48. perc

Belvízelvezetés

 

Az ülés befejező része hamarosan...

2016.01.28. Testületi ülés 2. rész: "Ryan közlegény megmentése"

 

A video megtekinthető:

youtu.be/S0_z2_vbFKU

 

6/a. napirend  0 h   0 perc

A Viziközmű Társulat felszámolása késedelmes és azért kell még további milliókat erre költeni, mert a szennyvízberuházást több, mint egy év határidő csúszással fejezték be. A többszöri határidő módosításokat az Önkormányzat Fideszes képviselői szavazták meg.

 

6/b. napirend  0 h 12 perc

Az Önkormányzat a gyermekorvos-hiányt pályázat meghosszabbítással próbálja megoldani.

A 3. körzet mostmár jogosult lehet olyan pályázati lehetőségekre, amelyek újabb kedvezményeket biztosítanak.

 

6/c. napirend  0 h 28 perc

Milyen működési funkciót tölt be az intézmény? A koordinátor beszámolójának jövőképe nem szociális intézményről, hanem kórházi utókezelőről szólt.

Mennyi lesz a bekerülési költség, kiszámolták-e a beruházás mikor fog megtérülni?

Polgármester: „Azt gondolom, hogy egyikünkben sem merül fel az a gondolat, hogy ez bevételtermelő tevékenységgé forduljon itt Püspökladányban…”

Miért orvosi koordinátort foglalkoztatunk? Miért nem függesztették fel a megbízását a kivitelezői szerződés felbontásakor? Miért fizettük ki a jogosulatlan járandóságokat?

A kérdésre a polgármester nem adott választ.

Ki tájékoztatta és hogyan a koordinátort az intézmény funkciójáról?

 

Az önálló intézmény csak az egyetlen átlátható forma.

 

Jegyző válasza: a koordinátor megbízása az intézmény beindításáig szólt, a Testület nem hozott olyan döntést, hogy lemond a beruházásról.

*A 157/2013. önkormányzati testületi határozat a határidőt az intézményvezető megbízásáig jelölte ki, tehát nem helytálló az "intézmény beindításáig" kijelentés. Most sem történt intézményvezetői megbízás, csak "önálló szakmai egység"-ként egy meglévő intézményhez csatolás.

 

Az építkezés eredeti 2014. február 17-i határideje előtt és a második 2015. november 30-i határideje előtt miért nem hoztuk meg ezt az intézménnyel kapcsolatos döntést?

A polgármester 2016. január 1-i jogszabályváltozásokról beszélt, de nem szólt az eredeti építés időszakában szükségszerű döntés elmaradásáról. Ezzel beismerte, hogy a koordinátor kinevezése után 2013. decemberben, 2014. januárban nem is akarták sürgetni a befejezést…

 

Több képviselő hangsúlyozta, hogy csak püspökladányi lakosok használhassák az intézményt.

Fel sem merült, hogy más település is jogosult lehetne.

 

A Bentlakásos Otthon szociális intézmény lett: ez a lakosság tévedésbe ejtésének és tévedésben tartásának beismerése és annak is: több, mint hiba volt az orvos "szakmai koordinátor" választás... A megbízás megszüntetése bizonyítja: el nem végzett feladatért fizettek ki 4 millió forintot!    A Segítő Kezek Intézményhez csatolással akarják kimenekíteni a koordinátort és a megbízó polgármestert!

 

6/d. napirend   1 h  13 perc

Talajterhelési díj módosítása – néhány értelmező kérdés volt.

 

6/e. napirend   1 h  20 perc

A közterületek elnevezéséről - hozzászólás nem volt.

 

A 3. rész hamarosan...

2016. 01. 28. Testületi ülés I. - Hová lett 146 millió forint?

 

A video megtekinthető:

youtu.be/vHoFXXidPdU

 

A felvételről lemaradt első másodpercekben a polgármester köszöntötte a jelenlévőket, majd megszavaztatta napirendet. Nem érzékelte, hogy ügyrendi hozzászólásra jelentkezett Balázs Sándor képviselő. Csak a szavazás után adta meg a szót.

1. napirend - Polgármesteri jelentés

Az M4 autópálya szakasszal kapcsolatos szakmai egyeztetésre nem kaptak meghívást a képviselők, de a meghirdetett lakossági fórumon sem vettek részt – egy-két kivétellel. Az országgyűlési képviselő sem volt jelen, de utána nyilatkozott az M4-ről a városi TV-nek.

A Művelődési Központ tagintézmény-vezetőjét nem az önkormányzat, hanem a decemberben helyettesítéssel megbízott intézményvezető nevezte ki.

Január 8-án nem szerepelt a jelentésben fontos üzleti tárgyalás, de az alpolgármester az újévi koncerten erre hivatkozott a polgármester távollétének indoklásaként. A városvezető zavartan nevetgélve letagadta az üzleti tárgyalást és kijelentette, hogy magánjellegű elfoglaltsága miatt nem tudott ott lenni.

 

2. napirendhez hozzászólás nem volt. (0 h 32 perc)

 

3. napirend - Települési értéktár         (0 h 34. perc)

A XI. századi templomromnál talált pénzérmék bizonyíthatják, hogy Ladány már több, mint 900 évvel ezelőtt is létezett

 

4. napirend - Költségvetés módosítás   (0 h 52. perc)

Önkormányzati földhasznosítás eredményessége tragikus. Képviselőnk javaslatára a Városfejlesztési, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság felügyeletébe vonható a földgazdálkodás.

A vasútfelújítás kivitelezőjének iparűzési-adó kötelezettsége nem tisztázott. Az ülésen kiderült, hogy 2015. szeptemberben a kivitelező írásban úgy nyilatkozott: Püspökladányban 2015. márciusban befejezte a kivitelezést és adóját megfizette. Ezért a betervezetthez képest 51 millió Ft adóelmaradás történt. A városvezetés 4 hónapja tudott a nyilatkozatról, de erről nem tájékoztatta sem a képviselőket, sem a lakosságot! A jegyző közölte, hogy milyen lépéseket tettek az ügyben, illetve milyen jogi lehetőségeket kell megfontolni.

A 2014. évi zárszámadás szerint 146 millió Ft iparűzési-adó többlet jelzett évben megérkezett az Önkormányzathoz. A válasz szerint 2015-ben „visszatervezésre” került. Újabb iratbetekintésekkel kell meggyőződni a valóságról.

Ez a fotó 2013. áprilisban készült a Mikszáth utcai aluljáró és a vágányok kivitelezésénél:

Mennyi iparűzési adót fizetett a kivitelező Püspökladánynak a 2013-as évben?

 

5. napirend - Sportkoncepció  (1 h 13. perc)

Az előterjesztés általánosságokat tartalmaz, az előterjesztő polgármester a fedett uszoda megvalósításáért nem szándékozik cselekedni, csak egy régóta halogatott óhajt fogalmaz meg: „…szükségszerű a strandfürdőben a megfelelő feltételek biztosítása, az úszómedence téliesítésének megoldása.”  Halogató magatartásának okát, a 2008-ban történt bűncselekményt a Berettyóújfalui Járási Bíróság jelenleg is tárgyalja.

Kovács Krisztina bizottság elnök: „várható… legalábbis mi bízunk benne, hogy nagyon… záros határidőn belül elindul az a lehetőség, hogy Püspökladányban tanuszoda épül…  ez nem zárja ki, hogy a városi uszoda téli használata megoldásra kerüljön…”

Kincses László képviselő: „Szégyelljük el magunkat, hogy ezt a problémát nem tudjuk megoldani… Erről aki ott ül, sokat tehet, mert az úgynevezett „tanulmány-pénzt” is sikeresen magáévá tette, legalábbis egy részét. … Előbb nézzenek magukba és döntsék el  akarták-e ezt 2006-7-8-9-ben, vagy nem akarták. … ha majd eldöntötték magukban és vezekelnek is utána, mindenki a maga módján, például úgy, hogy lemond és eltűnik a közéletből, akkor majd megbeszélhetjük tisztán a folytatást is.”

 

Kovács Krisztina: Ez a sportkoncepció földhözragadt… a realitásokat tartalmazó koncepció. …Lehet ebben tenni más irányból is…”

 

Petőné Papp Margit és Kiss Zsigmond képviselők sportfejlesztésnek akarták beállítani a megújuló-energia beruházást is. „A Sportcsarnokot korszerűsítettük… napkollektor beruházás…”

*Közérdekű tájékoztatás felkészületlen képviselőknek:

A napelemek áramot termelnek, míg a napkollektor melegvizet… 2015 nyarán kétszeres „költséggel” napelemeket szereltek fel 100 %-os támogatottságú - önkormányzati önrész nélküli - Európai Uniós pályázatból. Az alacsonyabb energiafogyasztási költség az üzemeltetőnek jelent kevesebb kiadást.

 

A versenysport legjobban támogatott sportága a labdarúgás teljesítménye a leggyengébb.

 

A testületi ülés további részeiről hamarosan...

Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő ülése 2016. január 28-án (csütörtök)

N a p i r e n d e k :

1. Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az
    önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről.

    Előadó: Dombi Imréné polgármester

2. Előterjesztés a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött
    együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról.

    Előadó: Dombi Imréné polgármester

3. Beszámoló a Püspökladányi Települési Értéktár Bizottság
    2015. II. félévi tevékenységéről.

    Előadó: Kovács Krisztina bizottsági elnök

4. Előterjesztés az önkormányzat 2015. évi költségvetési
    rendeletének módosításáról.

    Előadó: Dombi Imréné polgármester

5. Előterjesztés Püspökladány Város Önkormányzata 2016-2019-ig
    szóló Sportkoncepciójának elfogadásáról.

    Előadó: Dombi Imréné polgármester

6.  K ü l ö n f é l é k

a)  Beszámoló a Víziközmű Társulat 2015. IV. negyedévi gazdálkodásáról.
     Előadó: Kiss Zsigmond elnök

b)  Előterjesztés megüresedett házi gyermekorvosi körzet betöltésére
     irányuló pályázat újbóli kiírására.

     Előadó: Dombi Imréné polgármester

c)  Előterjesztés Bentlakásos Otthon működési formájának lehetőségeiről.
     Előadó: Dombi Imréné polgármester

d)  Előterjesztés a talajterhelési díj helyi szabályairól szóló 9/2008.
     (III. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról.

     Előadó: Dombi Imréné polgármester

e)  Előterjesztés a közterületek elnevezéséről és a házszámozás
     szabályairól szóló rendelet felülvizsgálatáról.

     Előadó: Dombi Imréné polgármester

f)  Előterjesztés a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
    TOP-1.4.1-15 kódszámú pályázaton való pályázati részvételről.

    Előadó: Dombi Imréné polgármester

g) Előterjesztés a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
    TOP-4.1.1-15 kódszámú pályázaton való pályázati részvételről.

    Előadó: Dombi Imréné polgármester

h) Előterjesztés a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
    TOP-4.2.1-15 kódszámú pályázaton való pályázati részvételről.

    Előadó: Dombi Imréné polgármester

i) Előterjesztés a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
   TOP-3.1.1-15 kódszámú pályázaton való pályázati részvételről.

   Előadó: Dombi Imréné polgármester

j) Előterjesztés a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
   TOP-2.1.3-15 kódszámú pályázaton való pályázati részvételről.

   Előadó: Dombi Imréné polgármester

k) Előterjesztés Püspökladány Város Szerkezeti és Szabályozási
   Tervének részbeni módosításáról.

   Előadó: Dombi Imréné polgármester

l) Előterjesztés az Európai Unió által meghatározott kötelező
   betelepítési kvóta elutasítása tárgyában állásfoglalás elfogadásáról.

   Előadó: Dombi Imréné polgármester

m) Előterjesztés igazgatói beosztás ellátására irányuló pályázat elbírálására.
     Előadó: Dombi Imréné polgármester. /Zárt ülés/

 

Válságjelek Testületi ülés 2015. 12. 17. III. (záró) rész

 

Video megtekinthető: youtu.be/6Ojjq8vCKFE

 

Bevezetik a 60 és 80 literes gyűjtőedényeket - Hulladékgazdálkodás és -szállítás változásai.

 

Felmondás-cunami a Tájékoztató Központban és a Művelődési Házban. A Könyvtár igazgatója a helyettesítő.

 

Meghosszabbították a Város Szerkezeti  és Szabályozási Tervének módosítását.

Csak az ülés előtt osztották ki a képviselőknek a jólértesült kérelmezők "igényeit" tartalmazó előterjesztést.

 

Kérdések - Lakótelepi utak felújításának egyeztetése (Rákóczi-Bezerédi utcák és Kossuth u. 14/b)

               Úszók és vízilabdások téli támogatása

               Környezetszennyezés a téglagyári horgásztónál... A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke nem reagált a kérdésre... A polgármester nem kért tőle választ...

               Képviselők "villongása" a 3. választókerület járdafelújítása kapcsán

 

Közérdekű bejelentések - Több, mint egy évig nem dokumentálta tevékenységét a Bentlakásos Otthon szakmai koordinátora. Megbízási díját jogosulatlanul utalták ki...  "Bizonyára van rá igény..."

 

Alpolgármester: Semmiképpen ne kerékpározzanak a Kossuth utca páros oldalán...

 

Interpellációra adott válasz -
                               Nem tekinthető meg a kínai befektetés szigorúan titkos "tanulmányterve"
                               
Szennyvíziszap tározó műszaki átadásán a "jelenlévők nem szándékoztak kimenni a területre..."

 

További elgondolkodtató válaszok írásban: 

Kincses László interpellációja1512.pdf (272782)

60 millió Ft bevételcsökkenéssel indul az új év Testületi ülés 2015. 12. 17. II. rész

 

Megnézhető: youtu.be/QeneECUQ8Iw

 

A testület megtárgyalta a 2016. I. félévi üléstervet, az ellenzéki javaslatokat most sem támogatták.

 

Székhelyet alapíthat egy gyógyszerkísérleteket menedzselő ismeretlen cég az SZTK-ban.

A városvezető később már "összetévesztette" a nem szavazatot leadó ellenzéki képviselőt...    53'40"-nél

 

60 millió Ft-os iparűzési adó csökkenés a 2016. évi költségvetési koncepcióban.

A bevételkiesés ellentételezésként felvetődött az építményadó bevezetésének szándéka.

A városvezető elfogadta egyesületünk képviselőjének kritikus álláspontját...

Hivatali hatalommal visszaélés és bűnpártolás Testületi ülés 2015.12.17. I. rész

 

Megnézhető: https://youtu.be/-n7gAYcQ6yY

 

Az Év Mecénása díj átadása után a Polgármesteri jelentésben leírtak szerint olyan "díjat" is adományozott a város vezetője, amelynek alapításáról az Önkormányzat nem döntött! Képviselői kérdésre így válaszolt: nem díjról van szó, oklevél... (A polgármesteri jelentés hivatalos okirat...)

 

Szennyvízberuházás: 46 millió Ft-os támogatásról lemondás elhallgatása a lakosság elől..

                                                            A képen a szennyvíz-iszaptározó készre jelentve a műszaki átadás idején...

2.napirend: Iparűzési adó bevétel 150 millió Ft-os többlet felhasználásának elhallgatása.

93 millió Ft-os közmunka támogatás beismerése decemberben, egész évben titkolva.

3.napirend:                                                                                                                                                                 Belső ellenőrzés A Tájékoztató és Közművelődési Központ dokumentumainak vizsgálatakor súlyos visszaéléseket állapítottak meg, de a polgármester nem intézkedik, eltitkolja a felelősök körét, ezzel hivatali hatalommal visszaélést és bűnpártolást követ el!


Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének ülése 2015. december 17-én (csütörtök)

Közérdekű bejelentések, interpellációk

N a p i r e n d e k :

    Előadó: Dombi Imréné polgármester

2. Előterjesztés az önkormányzat 2015. évi
    költségvetési rendeletének módosításáról.

    Előadó: Dombi Imréné polgármester

3. Előterjesztés a 2016. évi belső ellenőrzési tervről.
    Előadó: Keserű László jegyző

4. Előterjesztés az önkormányzat 2016. I. félévi
    üléstervének jóváhagyásáról.

    Előadó: Dombi Imréné polgármester

5.  K ü l ö n f é l é k

a) Előterjesztés a Háziorvosi Szolgálat Egészségügyi Nonprofit
    Korlátolt Felelősségű Társasággal kötött feladat-ellátási
    szerződés módosítására.

    Előadó: Dombi Imréné polgármester

b) Előterjesztés székhelybejegyzéshez való hozzájárulásról.
    Előadó: Dombi Imréné polgármester

c) Előterjesztés Püspökladány Város Önkormányzata 2016. évi
    költségvetési koncepciójáról.

    Előadó: Dombi Imréné polgármester

d) Előterjesztés az önkormányzat folyószámla-hitelkeretének
    megújításához.

    Előadó: Dombi Imréné polgármester

e) Előterjesztés folyószámla hitel megújításához.
    Előadó: Dombi Imréné polgármester

f) Előterjesztés Püspökladány Város Önkormányzatának 2015. évi
   közbeszerzési tervének módosításáról.

   Előadó: Dombi Imréné polgármester

g) Előterjesztés a települési hulladékkal kapcsolatos
    hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 12/2015. (V. 29.)
    önkormányzati rendelet módosításáról.

    Előadó: Dombi Imréné polgármester

h) Előterjesztés vezetői feladatok ellátására szóló megbízásról.
    Előadó: Dombi Imréné polgármester

 

2015. 12. 19-én szombaton 18 órától és 12. 20-án  vasárnap 18 órától

látható a kábelTV-n a december 17-i Képviselő-testületi ülés felvétele.

Rendszer szintű probléma  Képviselő-testületi ülés 2011. 11. 26. Záró rész

 

Video megtekinthető:

https://youtu.be/9a1cq-DUh-I

 

GESZ intézményvezetői pályázat meghosszabbítása –

Bár a központi szerver hibája miatt, technikai okokból történik, de más oka is lehet, mint a Bentlakásos Otthon szakmai koordinátor megbízásánál, ez is prolongálás a bizonytalanba…  Nem voltunk biztosak az időpontokban – mondta a város jegyzője.

Rendszer szintű problémák vannak az intézményekben, amelyeknek részese a Gazdasági Ellátó Szervezet és vezetője. A konzekvenciákat a mulasztások miatt nem vonják le, a felelősök elszámoltatása a polgármester kompetenciája.

Polgármester: Törvénytelenségeket nem észlelt a belső ellenőrzés semelyik intézményünkben.

80 oldalas ellenőri jelentés készült. Egy hónapja történt egy bizalom megvonás, mégsem kezeljük az ügyet. 2015. június 15. óta a polgármester nem tájékoztatta a képviselőket a belső ellenőrzés megállapításairól. Az Ön hivatali hatalommal való visszaélése folyamatosan jelen van ebben a Testületben.

Polgármester: Nem tudom honnan idézte, hogy valamennyi intézményben van, nem tudom, hogy kitől hallhatta, én ilyenről nem tudok… (2015. 10. 29.  Jegyzőkönyv 21-22. oldal.) … belső ellenőrzéskor nincsenek levelezések…

Jegyző: Ha kapunk egy ellenőrzést néha… kicsit néha fájdalmas is, de hasznos… Belső ellenőrzési terv szerint történt, a zárszámadással együtt kell, hogy a polgármester a Képviselő-testület elé terjessze. Ez 2016. márciusában fog lenni. Kommunikációs problémák is vannak az intézmények között.

 

Iskolai körzethatárok -  0’12 perctől

 

Kérdések – 0’20 perctől

A GESZ Alapító Okiratában miért nem szerepel építési tevékenység?

Hogyan lehetett vele szerződést kötni?

Milyen közbeszerzési szabályok szerint kell neki a tevékenységet elvégeznie?

Miért nem hirdette meg a Közbeszerzési Értesítőben?

Figyelmen kívül hagytak néhány kardinális szabályt…

Jegyző: Írásban fogunk válaszolni, szakértőkkel egyeztettünk…

 

Súlyos természetkárosítást tapasztaltak a Zöld Sziget horgásztónál.

Jó lenne hivatalosan továbbítani az észrevételt a Városfejlesztési iroda felé.

Nincs törmelék lerakó hely, 10-12 pótkocsival leraktak, ez partizánmunka…

 

Közérdekű bejelentések – 0’30 perctől

Kínai beruházásról nem tudott tanulmánytervet mutatni a Városfejlesztési Iroda.

Polgármester: A tanulmánytervet itt is hagyták, időközben megmutattam a kollégáknak is. Nem kaptam felhatalmazást , hogy továbbadjam, megtalálható a Hivatalban.

 

Kvittek Zrt. büntetőügyben a vádlott vallomása szerint Ön munkát vállalt a cégnél, jövedelemigazolást állítottak ki, tehát részesedett a fiktív pályázati cselekményből. Önt mint képviselő megszavazta, majd tartotta a markát. Ez a saját becsületének megsértése, többszörös esküszegés továbbá méltatlanság. Eljött az ideje amikor Önnek ezzel el kell számolni.

Polgármester: Tisztelt Képviselő úr, elfogadom amiket mond, tudomásul veszem. Megkeresés felém nem érkezett semmi ilyen dologgal kapcsolatban, majd jelentkezni fogunk…

 

Az Orvosi Ügyelet felújítása elkezdődött, terjesszék a hírt.

 

Interpellációra adott válasz – 0’36 perctől

A Bentlakásos Otthonnal kapcsolatban feltett kérdésekre válasz érkezett október 28-i dátummal, de november 5-i bélyegzővel.

Ön a testület hozzájárulása nélkül többféle építőanyagot átvett a szerződésszegő kivitelezőtől. A felelősséget át akarja tolni.

A cinikus válasz több része beismerés, valószínűleg majd az ügyész fogja megkérdezni..

Fontos volt átvenni, mert az ellenőrzések kapcsán kiderült, hogy nem kerültek bedolgozásra. Ezek a GESZ vezetőjének válaszai…

 

Önök tudatosan vették át 2014. nyarán a BAUMIT vakolatot, de csak most 2015. novemberben módosíttatták a műszaki tartalmat.                                    Ön méltatlan a tisztségére!

Szégyenfoltok                                                                                                                Képviselő-testületi ülés 2015. 11. 26. III. rész

 

Videofelvétel megnézhető:

youtu.be/qOJiiHfVP9c

 

Az Úszó- és Vízilabda Egyesület csekély támogatása - 0’08-tól

A téli úszás lehetőség évek óta hiányzik. Az úszók és vízilabdázók Karcagra kénytelenek átjárni.

A hiányos előterjesztés nem valós számadatokat tartalmazhat…

A nyári magasabb létszámból számították a kedvezményt mértékét.

Balázs Sándor: a támogatásra szükség van, de szerencsésebb lenne az éves működésbe betervezni.  -  Év elején még nem lehet tudni létszámot…

Kincses László: A környék fedett fürdőinek tapasztalatai szerint az uszoda-üzemeltetés önmagában veszteséges, az úszás szinte karitatív dolog, ezért olyan fürdőcsarnokot kell csinálni, amelybe szívesen mennek be az emberek, ettől sokkal lazább, családiasabb formákban. Komplex hiánya van a ladányi fürdőnek, ezt a komplex hiányt kell megszüntetni. Ajánlom figyelmükbe a túrkevei példát, ahol 220 millió forintból megoldották.

Polgármester: Tetszett az összefoglalója, megmondom őszintén...

Kincses László: Technológiai probléma a víz felfűtése. Nem az a megoldás, hogy veszünk új sátrat. Új kút szükséges és a vízhővel lehet megoldani a fűtést. Miért csak az úszók- és vízilabdások mostohák Ladányban? Ne beszéljünk csak uszodáról, korszerű, XXI. századi megoldás kell.

 

Bentlakásos Otthon határidő- és műszaki tartalom módosítás - 0’24-től

Duró Ferenc: Mennyit költöttek és mennyiből fejeződik be? –

11,9 Millió Ft, Az eredeti költségvetés szerint haladunk, nem lesz várhatóan az anyagköltségre több előirányzat kérve…

Kincses László: a kérelem nem tartalmaz konkrét költségeket, a műszaki ellenőr nem jelent meg, nincs kitől autentikus választ kapni… Ennél a házilagos kivitelezésnél egyik zsebünkből rakjuk a másikba és majd lesz valami egyenleg.

Nem lépjük túl, decemberben láthatja képviselő úr, hogy amit mondok így igaz.

Balázs Sándor: Tervezési problémák, vagy mi az oka a radiátor cseréknek?

Az állandó hőmérséklet biztosításáért lesz kettős fűtés a társalgóban.

Kincses László: Augusztusban már határidőmódosításról nyilatkozott a GESZ vezető. Minden módosítást a tervezővel egyeztetni kell.

Nem én találtam ki a változtatásokat, hanem szakemberek… Kényszerhelyzet

Duró Ferenc: Egyeztettek-e a szakmai koordinátorral? Kötbérezés lehetséges?

Nem tudok kötbérezésről…A koordinátor javaslatokat tesz, azt elfogadjuk, az ajtótokokkal nem igazán foglalkozott… Szociális intézményben nem szükséges, amennyiben kórház céljára kívánjuk használni, akkor az ajtótokok fémlemezzel megerősíthetők.

Kincses László: Lehetett tudni, hogy a vakolás előtt a nyílászárókat be kell építeni, de az ajtók megrendelése nem történt meg sem januárban, sem májusban, sem júliusban. Ez az Önkormányzat hanyagsága.

A GESZ alapító okiratában nem szerepel építési tevékenység, márpedig ha nem jogosult, akkor nem lehet szerződést kötni sem.

Az észrevételre válasz nem érkezett.

Balázs Sándor: A költségmegtakarítások az üzemeltetés rovására történtek. A változtatások már elkészültek, testületi döntés nélkül. Ez elfogadhatatlan! Kérném, hogy minden egyes változást előbb szavazzunk meg… Ha a sorrendet felcseréljük, ezzel a felelősséget hárítjuk át!

Akkor minden héten testületi ülést tarthatunk…

Kincses László: Júliusban a GESZ 3 hétig mérte fel a munkát, egyeztetett szakértőkkel, akkor miért nem volt észrevétel és jelzés? Az interpellációmra adott cinikus válasz része lesz a vádiratnak… Itt a hanyag- és hűtlen kezelés egyszerre valósult meg a hivatali visszaéléssel, amit a polgármester végez!

 

Polgármester: Nem igaz, nem én mondtam mikor legyen kész, a Testület dönt minden egyes határidőről… Az SzMSz-ünk így van szabályozva…

Gesz vezető: Július 7-én a városfejlesztési iroda olyan időintervallumot dolgozott ki, amely egy átlagos vállalkozásnak elegendő. Az elmúlt időszakban nyilvánvalóvá vált, hogy ennyi létszámunknál nem lesz több, kénytelen volt átdolgozni.

 

Alapítványok támogatása  0’57-től

Fürdőfejlesztés a láthatáron? Képviselő-testületi ülés 2015. 11. 26.  II. rész (Meghívó szerint 1., 2., 3., 4. napirend)

 

Megnézhető: https://youtu.be/D4-LZyUWV5g

 

A polgármesteri jelentés napirendnél ismét több - elhallgatott - folyamatra kértek magyarázatot, indoklást a képviselők a város vezetőjétől:

Kincses László: Birkózó edzőcsarnok - Terv hiánypótlás van, nem tudom mikor adják át.

                    Bentlakásos Otthon - A látogatáson határidő egyeztetésre nem került sor…

                    Sportcsarnok napelem-pályázat pénzügyi elszámolása - Kifizetés folyamatban

                    Megújult fürdők szakmai látogatása, Gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztése -

A Városüzemeltető kft. vezetője jelenleg is egyeztetésen van.   A gyógyhely-minősítésről testületi döntés szükséges.

                     MÁV beruházás, Karácsonyra felújított szerelvények érkeznek - Kiss F. utcai átjáró kerékpárútja nem járható. Peronliftek nem mindig működnek.

Felújított szerelvényekről információ nem érkezett.  A biztosító berendezéseket december 31-ig kell átadni.

Fenyves Vidor - Hétvégéken Flirt motorvonatok járnak majd a 100-as vonalon.

Balázs Sándor: Folyószámla-hitel: visszafizetés napja december 20. helyett 21.

 

Kincses László: A polgármester augusztustól - októberig nem érzékelte a Bentlakásos Otthon építésének lassúságát. Ez a városvezető vétkes mulasztása, mert a GESZ vezetője már augusztusban határidő módosításról nyilatkozott.

A gyógyhely fejlesztési pályázatban nem lehet fürdőt bővíteni, de sok kiegészítő szolgáltatásra, energetikai fejlesztésre juthat forrás.                                               - A polgármester nem reagált erre a képviselői felvetésre.

 

Egyesített Óvodai Intézmény beszámolója -  0’35-től

Szakmai munka kiemelkedő, pénzügyi melléklet nincs.

A polgármester összefoglalójában érzelmes példával köszönte a beszámolót. Kis, fontos dolgok, amivel az intézményt barátságossá, szerethetővé teszik…

Októberben a Tájékoztató Központ beszámolóját elfelejtette összefoglalni…

 

Sportkoncepció -   0’59-től

A 10 éves ciklus elején 2006-ban történt sportcsarnok és uszoda fejlesztése óta a mérhető sportágakban egyre gyengébb eredmények születnek. A koncepció elfogadása óta nem került sor a felülvizsgálatára.

Az Önkormányzat maradéktalanul ellátta a feladatát- mondta városunk jegyzője.

 

A TAO pályázatból részesedő sportágak beszámoltatása hiányos.  - Az Alapítványhoz eljuttatták beszámolóikat, de a képviselőkhöz nem jutott el.

Nagyon kevés a néző, mert a felnőtt futballcsapatnál gyenge az eredményesség.

A téli úszás lehetőség évek óta hiányzik a városunkban. -  9 éve csak tanulmánytervek készültek, ki is fizették, valaki részesült is belőle.

Fürdősátorral nem lehet eredményes az üzemeltetés.

Van olyan település ahol 100 millió forintos veszteséggel üzemeltetnek uszodát. A most kiírt pályázatban vannak energetikai lehetőségek.

 

(Sárréti Kábítószerügyi) Egyeztető Fórum1’26-tól

Duró Ferenc: Nagyjából mindenki tudja, ki forgalmaz Ladányban kábítószert…

Kincses László: Szemérmesen elhagyták az előterjesztés címéből a kábítószer megnevezést.

Keserű László jegyző: A lényeg benne van a határozati javaslatban.

Kovács Krisztina: Felvilágosítás és megelőzés szükséges.

Petőné Papp Margit: Az Egyeztető Fórum jól szolgálja és segíti a munkát…

Márkus Gábor alpolgármester: Óriási probléma ez, a Fórum az információk begyűjtését és elemzését szolgálja.

Kiss Zsigmond: Időben oda tudjunk érni, hogy gyermekeinket ki tudjuk vonni a problémakörből…

Polgármester: Szurkolok neki, hogy mindenki támogassa ezt a Fórumot…

Lebukott a polgármester a Képviselő-testületi ülésen! 2015. 11. 26.   I. napirend

 

Videofelvétel megtekinthető:

youtu.be/i_cDwo4ulmY

 

2 év alatt sem készült el a „tanulmány”, de már 3,6 millió forintba került!

 

2013. november 29-én havi 150 ezer Ft-os megbízást adatott a polgármester az Idősek Bentlakásos Otthona üzemeltetésének szakmai koordinálására  „az Intézményvezető megbízásáig”, a Képviselő-testület és a lakosság felé azt a látszatot keltve, hogy ez hamarosan bekövetkezik, hiszen az épület műszaki átadásának szerződéses határideje 2014. február 17. volt. A vállalt befejezés előtt 3 hónappal terjesztette elő a polgármester a koordinátor megbízását, a kivitelezés lemaradásáról tett képviselői jelzéseket figyelmen kívül hagyva.  (Intézményvezetői pályáztatás azóta sem történt.) Ma már pontosan ismert, hogy az Idősotthon kivitelezőjével 2014. május 15-én - késedelemmel - bontott szerződést az Önkormányzat, de nem függesztette fel a koordinátor megbízatását.

Az értékegyeztetést a szerződésszegő kivitelezővel 2014. augusztusban zárták le, de új közbeszerzést nem indítottak, az önkormányzati választások kockázata miatt. Csak az eredmény ismeretében - 2014. november végén - kezdték el az épület tetőfedését és a koordinátor megbízatását beszámoltatás  és tényleges munkavégzés nélkül is fenntartották.

Fél év telt el ismét, amíg a polgármester 2015. júniusban új közbeszerzési eljárás látszatát keltette, amelyre egyetlen ajánlat érkezett, irreális 105 millió Ft-os kivitelezési költségekkel, majd ezt a tárgyaláson 11 millió Ft-tal csökkentette az ajánlattevő. A városvezető előterjesztésében az irreális ajánlatot 06. 15-én nem fogadta el a Képviselő-testület, de már ekkor másik változat, a házon belüli  „in-house” kivitelezés lehetőségét is jelezte. Alappal feltételezhető, hogy az egyetlen ajánlattevő versenytárs nélkül ezért is „nyomhatta meg a ceruzát”.

2015. július 7-én a házon belüli kivitelezéssel a Gazdasági Ellátó Szervezetet, az Önkormányzat saját intézményét bízta meg a Képviselő-testület. Az Idősotthon befejezésének új határideje 2015. november 30. lett! A koordinátori szerződést a polgármester nem vizsgáltatta felül.

 

2015. november 26-án a Képviselő-testületi ülés meglepő módon kezdődött:

A városvezető javasolta az Idősotthon üzemeltetési tervének első napirendként tárgyalását, miközben a nyílt ülésen tárgyalandó napirendek között a legutolsó volt.  A javaslat előzményeként egy kivetítőt már beüzemeltek az ülésteremben, amely Képviselő-testületi ülésen szokatlan szándékot jelzett. (Bizottsági üléseken kellett volna megtekinteni és kielemezni.)   A koordinátor szóbeli tájékoztatója így vált kivetített prezentációvá.

A 25 perces bemutatóból 20 perc nem a 30 férőhelyes Idősek Bentlakásos Otthonáról szólt, hanem egy jövőbeli akár 100 férőhelyes hotel szintű rekreációs kórházi utókezelőről, a szakmai koordinátor álmáról.

A rideg valóságot jelző közmondás szerint: „Jobb ma egy veréb, mint holnap egy túzok”… de a koordinátor már a struccról tartotta ezt a prezentációt!

A bemutató első részében - „a kiadott anyagban mindenki meg tudta tekinteni” - megfogalmazással jelezte, hogy az anyagot eljuttatta az Önkormányzatnak. A bemutató után képviselői jelzésekre a városvezető kijelentette, hogy a meghívóban szerepel, hogy szóbeli előterjesztés történik…

Kijelentése beismerés: a koordinátor elküldte a bemutató írásos változatát,de ezt a polgármester nem akarta kikézbesíttetni a képviselőknek… A félrevezető napirend minősítés szándékos hivatali hatalommal visszaélés! Ezt az eljárását nem akarta indokolni, de a koordinátor elszólása leleplezte!

Az előrehozott napirend szavazása után, a második szünetre - beismerve a visszatartást - sokszorosították a prezentációt és kiosztották a képviselőknek!

www.puspokladany.hu/kozadat/kezdolap/testulet151126/04k.pdf

A városvezető most különösen cinikus „tanulmányt” terjesztett a képviselők elé: A 24 diakockán bemutatott csupán 6 oldalas (A/4) prezentáció általánosságokat tartalmaz, az Idősotthon beindításának  üzemeltetési módszerét nem fogalmazta meg.

De az Önkormányzat az érvényben tartott megbízási szerződés szerint 3,6 millió Ft-ot már kifizetett a koordinátornak. Előterjesztő - utalványozó: D. Imréné.

Az Idősotthon újabb építési határidő-hosszabbítása miatt legalább 6 hónap, azaz 900 ezer Ft kifizetésére úgy vállalt kötelezettséget, hogy a koordinátor kinyilvánította, hogy az üzemeltetésről nem szeretne nyilatkozni.

 

Elgondolkodtató vélemények a napirend tárgyalásán (visszakereshető idő):

Jó lett volna, ha legalább átolvashatjuk - Kovács Krisztina. Álomnak is szép lenne... 0' 35”

Javaslom, hogy a tájékoztatót kapják meg a képviselők, most vegyük le napirendről Kincses László 0' 37”

Az én feladatom erre a 30 ágyra szólt…ha rentábilis intézményt akar az Önkormányzat, akkor nagyban kell gondolkoznia… úgy készültem, hogy egy évvel ezelőtt elindítjuk magát a kórházat…már tegnapelőtt szivesen elkezdtem volna üzemeltetni Sem én, sem az Önkormányzat nem tehet róla - Késmárki-Kodak András 0’40”  A lobbitevékenysége meglesz a polgármesterasszonynak a pályázatokhoz…

Nincsen ebben semmi különös probléma... Márkus Gábor alpolgármester 1' 04"

Ha minden második mondat igaz lenne, már annak is örülnék...Lehetőségek felvázolásáról szól... Nem szeretném, hogy a lakosság hamis ígéreteknek lenne áldozata- Lente Péter. 1’ 06”

Nem tudom, hogy miért változtathatták meg az ajtókat, hogy a munkások miért így csinálták…   Polgármesterasszonynak ez a célja Késmárki-Kodak András 1’ 09”

Ha az elmúlt két év során folyamatos volt a konzultáció, akkor a doktor úr miért nem tudott a műszaki változásokról?  De mi sem tudtunk, itt nem terv szerinti végrehajtás van.... Kincses László 1' 11"

A koordinátorral nem egyeztették a változtatásokat, ezek a beruházások már megtörténtek és mi utólag fogjuk megszavazni! - Balázs Sándor 1'13"

 

A polgármester percenként 144 ezer, oldalanként 600 ezer forintot már kifizettetett ezért a prezentációért, de két év alatt egyszer sem kérte számon a koordinátor teljesítményét.  Az Idősotthon átadásáig még többe fog kerülni ez a pontos eljárásokat és kritériumokat nem tartalmazó „üzemeltetési terv”.

Az előterjesztő polgármester tevékenysége törvénysértő, a tájékoztatót elfogadó képviselők bűnpártolást követtek el!

M E G H Í V Ó

 

Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő ülésére 2015. november 26-án (csütörtök) de. 9.00 órakor.
Az ülés helye: Városháza tanácskozó terem


Bizottsági határozatok

Közérdekű bejelentések, interpellációk

N a p i r e n d e k :

1. Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az
    önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről.

    Előadó: Dombi Imréné polgármester

2. Beszámoló a Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény
    2014/15. nevelési évben végzett munkájáról.

    Előadó: Papp Lászlóné intézményvezető

3. Előterjesztés Püspökladány Város Önkormányzata
    Sportkoncepciójának felülvizsgálatáról.

    Előadó: Dombi Imréné polgármester

4.    K ü l ö n f é l é k

a) Előterjesztés Egyeztető Fórum megalakulásával
    kapcsolatos álláspontról.

    Előadó: Dombi Imréné polgármester

b) Előterjesztés a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és
    Gyermekjóléti Szolgálat alapító okiratának módosítására.

    Előadó: Dombi Imréné polgármester

c) Előterjesztés a Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény
    alapító okiratának módosítására.

    Előadó: Dombi Imréné polgármester

d) Előterjesztés a szociális ellátásokról, valamint a személyes
    gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokról szóló önkormányzati
    rendelet módosításáról.

    Előadó: Dombi Imréné polgármester

e) Előterjesztés a Püspökladányi Úszó- és Vízilabda Egyesület
    támogatásáról.

    Előadó: Dombi Imréné polgármester

f) Előterjesztés Püspökladány Város Helyi Építési Szabályzatáról és
   Szabályozási Tervéről szóló 7/2005. (V. 27.) önkormányzati rendelet
   részbeni módosításának jóváhagyásáról.

   Előadó: Dombi Imréné polgármester

g) Előterjesztés Bentlakásos Otthon kivitelezési munkálataira vonatkozó
    in-house szerződés módosításáról.

    Előadó: Dombi Imréné polgármester

h) Előterjesztés a városban működő egyéb helyi alapítványok
    támogatásáról.

    Előadó: Dombi Imréné polgármester

i) Előterjesztés Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete
   intézményvezetői beosztásának ellátására irányuló pályázati kiírás
   módosítására.

   Előadó: Dombi Imréné polgármester

j) Előterjesztés általános iskolai beiskolázási körzetek véleményezéséről.
   Előadó: Dombi Imréné polgármester

k) Tájékoztató a Bentlakásos Otthon működtetésének
    lehetőségeiről. /szóbeli előterjesztés/
    Előadó: Dr. Késmárky-Kodak András szakmai koordinátor


l)  Előterjesztés „Az év mecénása” díj adományozására. /zárt ülés/
    Előadó: Dombi Imréné polgármester

2015.10.29. a Képviselő-testületi ülés 4. záró része

 

youtu.be/gZe6uhlAjOY


A Ladányiakat foglalkoztató kérdések

Közérdekű bejelentések: bűnök és bűnelkövetők

Bíróság elé kerültek Püspökladány Önkormányzatát érintő ügyekben

olyan személyek, akikkel szerződésben állt a város.

 

Interpellációkra adott válaszok:

jegyzőkönyvek közzétételének hiányosságai,
Piac épületek villámvédelmének kiviteli szerződése

2015. 10. 29. A kéviselő-testületi ülés 3. része:

 

youtu.be/aox_VcaFppM

 

Tartalom:

Városüzemeltető Kft hitel - beszámoló

Gyógyfürdő nyugdíjasok támogatása - fürdőfejlesztés lehetőségei

Önkormányzati bérlakások lakbére

Viziközmű társulati beszámoló - szennyvíziszap tároló műszaki átadása

M4 autópálya Püspökladány területeit érintő nyomvonala

Város Szerkezeti Terv módosítása

A városvezető döntésképtelen...

 

Cicaharc vagy leszámolás a Tájékoztató és Közművelődési Központ beszámolójának tárgyalásán

 

2015. 10. 29. Testületi ülés II. rész:

youtu.be/VoftvigVSN8

 

Mindegyik ellenzéki képviselő több kérdést tett fel, a fideszes képviselők közül csak az oktatási és a humán bizottság elnöke kért szót… A polgármester többször védelmébe vette a beszámolót és az intézményvezetőt:  2013. decemberben a testület döntött az ellenőrzési tervről (A javaslatok között nem szerepelt)

Miért nem tartotta fontosnak a városvezető sürgősséggel elrendelni az ellenőrzést?                        

Kinek a mulasztása, hogy az összevonás után azonnal nem jelezték a problémákat?

Az intézményvezető elgondolkodtató válaszai:                                                                   

Újság tiszteletdíj: „...Vannak akik igényt tartanak a tiszteletdíjra...nem, nem mondok százalékot....minimális...”                                                                                                                      

Kifizetetlen számlák: Valamennyi intézménynél találkoztunk ilyen esettel…”                                                                                                           

Dologi kiadások: „Az újságot havonta adjuk ki, ezért nincsenek anyagi gondok…”                                                                                         

Személyes viszony: „Remélem kölcsönös tiszteleten alapul, részemről mindenképpen…ha valaki valamilyen csemegére vágyik, akkor nem tudok ilyennel szolgálni…” 

Felelősség: „A problémákról tudott a GESZ és azt gondolom az Önkormányzat is… Nem az én kompetenciám ezzel kapcsolatban bármilyen lépést tenni…Kértem belső ellenőrzést. Nagyon sajnálom, hogy nem sikerült ezt a kérésemet teljesíteni. Mert akkor sokkal hamarabb napvilágra kerülhettek volna a problémák…”         

Bizalom:„Köszönöm mindenkinek, aki jó szóval illette ezt a beszámolót… aki ezt esetleg  nem teszi meg, biztos meg lesz a maga érve, oka.                          

Tavaly vehettem át az intézmény vezetőjeként a Pro Urbe-díjat, és nagyon remélem sikerült megtartani az Önkormányzatnak azt a bizalmát, hogy érdemesek voltunk a díjra…”

Beszámolójában így fogalmaz az intézményvezető: „Vezetői, szakmai elvem változatlan: hiteles tájékoztatás, értékközpontú tartalom eljuttatása a nézőkhöz, olvasókhoz. Továbbra sem szeretnénk a társadalom, a közösség negatív érzelmi állapotát erősíteni. Célunk a pozitív, a magyar, a nemzeti értékek továbbítása - a napi hírek, események mellett- melyek a városban történnek.”                                                                                                         Írásában elismeri: a társadalom negatív érzelmi állapotban van, ezért a pozitív, nemzeti értékek továbbításának „változatlan” elve nem egyenlő a „hiteles” tájékoztatással!

De mi lehet a valós oka annak, hogy az intézményvezető beszámolóját csak egy fő támogatta, kettő nem volt jelen és 5 képviselő tartózkodott a fideszes képviselők közül?   A szavazás eredménye: 1 igen, 8 tartózkodás, 1 nem.

A beszámolót nem fogadta el a képviselő testület!

Erre még nem volt példa, különösen úgy, hogy keddi ülésén az Oktatási Bizottság még támogatta a beszámolót. Azok a képviselők, akik a bizottságban támogatták, a testületi ülésen már nem voltak azonos véleményen. A bizottság elnöke egyedül szavazott igennel, ezzel azt vállalta, hogy megszegi a frakciófegyelmet. Az ülés során bebizonyosodott, hogy csak egyszeri alkalommal szavazott a frakciójától eltérő módon, pedig volt még olyan szavazás, ahol kritikus véleményét kimutathatta volna.

A polgármester tartózkodott a szavazásnál! Az esküben tett fogadalma szellemében - „…jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom, polgármesteri feladataimat Püspökladány fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem” - ez a döntésképtelenségét jelző cselekedete elfogadhatatlan.

A polgármesternek ismernie kell minden döntést befolyásoló körülményt, ezekről tájékoztatnia kell képviselőtársait is. Példát kell mutatnia határozottságból, döntenie kell: ezért lehet a város megválasztott vezetője.

Az - egy kivétellel - egységes szavazás azt bizonyítja, hogy a városvezető ráhatása késztette a - kormányzó többséghez - méltatlan tartózkodásra a Fidesz-frakciót.

A polgármester tartózkodó szavazata nem csak etikátlan gyávaság, 

tettével a választott tisztséggel ráruházott felelősséget nem vállalta.

Az elutasított beszámolóval kapcsolatban megsértette az SzMSz (28. §  1/e, 2. és 3., továbbá 36. § 1/b.) pontjait.

A beszámoló újra tárgyalásával kapcsolatban elmulasztott intézkedéseket kezdeményezni és megszavaztatni.   

Negatív cselekedeteivel a hivatalos szervek és személyek törvényes működésébe vetett közbizalmat veszélyezteti, ezért méltatlanná vált a polgármesteri tisztségre.

 

Ha valakit teljesen meg akarnék semmisíteni, széttaposni, a legszörnyűbb büntetéssel akarnám sújtani, amelytől még a legszörnyűbb gyilkos is megremegne és összeroskadna, nem kellene egyebet tenni, mint a munkáját teljesen haszontalanná és értelmetlenné tenni.” - idézte Dosztojevszkijt a beszámolója végén D. Sári Andrea.

                               A kialakult krízishelyzetet pontosan és kíméletlenül jellemzi egy hírhedt idézet:

"Megtanultam, hogy amikor esélyed van megölni riválisodat, akkor nem gondolkozol, hanem megteszed" - mondta Orbán Viktor.

 

 

 

A városvezető zavarban...

2015. október 29. I. rész: Polgármesteri jelentés

youtu.be/sNPPptrGm1c

 Homályos körbeírással, aggályos magyarázkodás történt a kínai befektetőkkel kapcsolatban:

„…Zárt ülésen döntöttünk egy…egy olyan dologról, ami megkapta a…a… megkaptam a felhatalmazást a képviselőtestület tagjaitól az ezen való dolgokban eljárni…Természetesen a céget megalapították a döntésünk után, ezzel kapcsolatban folytattunk egyeztetéseket. Mindig jelen van a tárgyalásokon - rajtam kívül - a képviselők, alpolgármesterek illetve a hivatali kollégák……”

Egyesületünk képviselőjének a www.ladanyholnap.hu oldalain olvasható kínai beruházással kapcsolatos kérdéseire a polgármester így válaszolt:

„A székhelyválasztással kapcsolatban azon a zárt ülésen minden információt elmondtunk… Tanulmányok már érkeztek a kollégáimhoz. Mi nem vagyunk tulajdonosok, nem vagyunk mint Önkormányzat a cégben. Maga az a tanulmányterv amit beadtak, az a kollégáimnak teljesen érthető… Az, hogy mikor melyik kolléga van bent  a tárgyalásokon, azt nem jómagam döntöm el, hanem …mikor melyik szakemberrel szeretne tárgyalni a delegáció… Amennyiben ha a képviselő urat is hívják, akkor természetesen ott lesz képviselő úrnak is a helye…”

A városvezető kijelentései valótlanok: A feltűnően szűkszavú előterjesztés nem tartalmazta az SzMSz-ben előírt kötelező adatokat, sőt a zárt ülésen sem osztotta meg minden képviselő előtt a cégközlönyből később megismerhetővé vált információkat.

A néhány perces napirend során csak egyesületünk képviselője tett fel kérdéseket, amelyek közül nem mindegyikre kapott választ, ezért ismételte meg most is, amikor már nyilvánosak az Aranykukorica Ipari Kft. cégadatai.

 

A jelentésből kimaradt fontos események felemlítésekor a városvezető két alkalommal megvonta a szót képviselőnktől, aki a városunk minden lakóját érintő aktuális problémákról érdeklődött:

2015. 10. 07-e a szennyvíziszap-tároló beruházás műszaki átadásának napja. Amikor képviselőnk megjelent a tárgyaláson, csak az átadás elkezdését foglalták jegyzőkönyvbe. A műtárgy készültségi fokának helyszíni ellenőrzésére azon a napon nem nyílt lehetőség...                                                                                                                              

Válasz helyett a polgármester megvonta a szót: Ne haragudjon…most konzultáltam jegyző úrral, feltevésekről nem beszélünk. Kérdéseknél fel lehet tenni, csak nem ennél a napirendnél...                                                                                                                            

A polgármester a képviselői jelzés ellenére nem jelentett be intézkedést: A helyszíni szemle elmaradásának okait nem rögzítették a jegyzőkönyvben.      

 

2015. 10. 16-án városunkba látogatott Fazekas Sándor Földművelésügyi miniszter és Tasó László Közlekedésfejlesztési államtitkár. Az ünnepség utáni kötetlen beszélgetésnél kínálkozó lehetőségről érdeklődött képviselőnk, hogy a városvezető érdeklődött-e a 42. főút aszfaltozásának elmaradása ügyében.                  

A városvezetőtől válasza: Nincs benne a jelentésbenigen váltottunk erről is szót… Pénteken a Megyei Közgyűlésben lehet megismerni az államtitkár beszámolóját. Hiszem, hogy nem magánbeszélgetéseken kell ilyen dolgokkal foglalkozni, hanem a nagy plénum előtt…                                                                                                        

 Az államtitkár már kedden elmondta a Debrecenben rendezett Útügyi Napok konferencián: "...ezért egy kissé mérges is vagyok..."

www.haon.hu/balmazujvaros/uj-utakon-a-magyar-kozlekedes/2943221

2015. 10. 22-én Elmaradt a vasútfelújítás átadó ünnepsége. A nagyberuházás átadásának elhalasztásáról nem nyilatkozott a városvezető:

Olyanról beszél, ami nem történt meg…    az itt leírtakkal kapcsolatban kérném szépen, hogy fogalmazzák meg kérdéseiket…”

 

www.naplo.hu/helyi/2015/10/30/vezeto-nelkuli-vonat.naplo

Tasó László: "A 100-as fővonal Szajol és Püspökladány közötti felújított szakaszát a jövő héten adjuk át."

 

 

További részletek a testületi ülés felvételén láthatóak!

 

A városvezető döntésképtelen

 

Részletek a  2015. október 29-i Képviselő testületi ülésről.

Képviselői interpellációk és a válaszok:

www.puspokladany.hu/kozadat/kezdolap/testulet151029/0.1.pdf

Az ülés kezdésekor két fideszes képviselő nem jelent meg.

 

Napirendek:

www.puspokladany.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=238&Itemid=1


2015. október 31-én szombaton 18 órától és november 1-jén vasárnap 18 órától
ismerhetik meg az aktuális önkormányzati eseményeket, határozatokat
a kábelTV városi csatornáján.
Ugyanakkor az adás interneten is követhető a www.ladanytv.hu weboldalon.

 

 

Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének  ülése 2015. szeptember 24. (csütörtök)

 

Megtekinthető:

youtu.be/0u1ZiUFPSh0

 

 

N a p i r e n d e k:

1. Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése  közötti időszak fontosabb eseményeiről.

2. Beszámoló a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 2014. évi munkájáról.

3.    K ü l ö n f é l é k

  a)   Beszámoló a GESZ 2015. első félévi munkájáról.

  b)   Előterjesztés Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázati rendszerhez való csatlakozásra.

 c)    Előterjesztés Püspökladány Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának elfogadásáról.

 d)   Előterjesztés külterületi lakott helyek elnevezéséről, valamint a város egyes külterületi közterületeinek elnevezésének szándékáról.

 e)   Előterjesztés vezetékjog alapításáról és ahhoz kapcsolódó kártalanításról.

 f)    Előterjesztés fogorvosi praxis működtetésére vonatkozó előszerződés megkötésére.

 g)   Előterjesztés az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosítására.

 h)   Előterjesztés önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítéséről.

 i)    Előterjesztés bírósági ülnökök soron kívüli megválasztásáról.

 

Kérdések, közérdekű bejelentések j)    Előterjesztés Díszpolgári Cím és Pro Urbe emlékérem adományozására. /zárt ülés/
 k)   Előterjesztés települési gyógyszertámogatás megállapítása ellen benyújtott fellebbezés elbírálására. /zárt ülés/

 l)   Előterjesztés székhely kijelölésére /zárt ülés/
 

 

A 2015. 08. 27-i Testületi ülés jegyzőkönyve

 

Az elmúlt időszak szokásait felülírva, kifürkészhetetlen okokból az ülés után 20 nappal

hivatalosan is közzétették az elkészült jegyzőkönyvet.

2015_08_27.pdf (312475)

A törvényes időhatárok betartásán még lehetne javítani.

Olvasói - nézői vélemény

 

Az ülés végig követhető volt, nem akadozott a vétel, mint szokott az LTV "egyenes adásában".

"Hírforrásként" ezt a lehetőséget választom a továbbiakban. Köszönöm Ladány Holnap.

Önkormányzati ülések

Tisztelt Ladányiak!

 

Új rovatot indítunk, sok-sok panaszos kérésére, akik nehezményezik, hogy

a LadányTV csak egyszer vetíti és egyszer ismétli meg az Önkormányzat ülésének felvételét.

Több panasz érkezett az adás időzítése miatt is: szombaton és vasárnap este 18 és 23 óra között

az országos TV csatornák kínálatával a legélesebb versenyben nézhető meg.

Ezt a súlyos tájékoztatási korlátozást próbáljuk a lehetőségeink szerint enyhíteni.

 

A 2015. augusztus 27-i ülés felvétele itt látható:


www.youtube.com/watch?v=IXdjNmGd2W8