2022. április havi Önkormányzati ülés

M E G H Í V Ó
Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő ülése 2022. április 28-án (csütörtök) de. 09.00 óra.


Bizottsági határozatok

Interpellációk

 

Az I. rész felvétele megtekinthető

https://youtu.be/oeb6diaJtbI

 

N a p i r e n d e k :

1. Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról,
    az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről.

    Előadó: Tóth Lajos polgármester

Képviselői kérdések

 

Előző interpellációkra adatt válaszok

 

Új interpellációk

 

Közérdekű bejelentések

 

A II. rész videofelvétele megtekinthető:

https://youtu.be/3x20cA0awfs


2. Beszámoló Püspökladány város közbiztonsági helyzetéről,
    a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azokkal kapcsolatos feladatokról.

    Előadó: Aranyi István r. ezredes, kapitányságvezető  LEVETTÉK NAPIRENDRŐL

3. Beszámoló az önkormányzat 2021. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi
    feladatainak ellátásáról.


4. Beszámoló a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és
    Gyermekjóléti Szolgálat és Központ 2021. évi munkájáról.

    Előadó: Tornyi Anita Anna intézményvezető

5. Különfélék.

a) Előterjesztés ebrendészeti tevékenységről.   LEVETTÉK NAPIRENDRŐL
    Előadó: Keserű László jegyző

b) Előterjesztés az önkormányzat hulladékgazdálkodási közfeladat
    ellátásáról szóló 11/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról.


c) Tájékoztató a Püspökladányi Városi Temető 2021. évi üzemeltetéséről.
    Előadó: Elek István Gábor ügyvezető  

d) Beszámoló a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft.
    2021. évi mérlegbeszámolójának jóváhagyásáról.

    Előadó: Elek István Gábor ügyvezető  

e) Előterjesztés 0752/3 hrsz-ú külterületi út elnevezéséről.
    Előadó: Keserű László jegyző

f) Előterjesztés a Vidékfejlesztési Program VP6-7.2.1-21 kódszámú
    pályázat pénzügyi pontosításáról.

    Előadó: Tóth Lajos polgármester

g) Előterjesztés TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00011 azonosítószámú
    „Püspökladány város egészségügyi alapellátásának fejlesztése” című
    projekthez kapcsolódóan a DDM-FAMILY Kft. által felajánlott kártérítésről.


h) Előterjesztés követelés elengedéséről.

i) Előterjesztés Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete
   intézményvezetői beosztásának ellátására irányuló pályázat kiírásáról.


j) Előterjesztés első lakáshoz jutás támogatásáról szóló önkormányzati
   rendelet módosításáról.


k) Előterjesztés Csenki Imre néptanító díj kitüntetés
    adományozására. /zárt ülés/