2022 március 31. - Önkormányzati ülés

 

Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő ülését 2022. március 31-én (csütörtök) de. 09.00 óra
Az ülés helye: Városháza tanácskozó terem


N a p i r e n d e k :

Bizottsági határozatok

Interpellációk

1. Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról,
    az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről.

    Előadó: Tóth Lajos polgármester

2. Beszámoló a Püspökladányi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság
    2021. évi munkájáról.

    Előadó: Karacs Károly tű. alezredes, tűzoltóparancsnok

 A 3.-4 napirendi pontot bizottsági határozatok hiánya és a Felügyelő bizottság hiányzó jegyzőkönve miatt LEVETTÉK  NAPIRNDRŐL.

3. Tájékoztató a Püspökladányi Városi Temető 2021. évi üzemeltetéséről.
    Előadó: Elek István Gábor ügyvezető

4. Beszámoló a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft.
    2021. évi mérlegbeszámolójának jóváhagyásáról.

    Előadó: Elek István Gábor ügyvezető

5. Beszámoló a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete
    2021. évi munkájáról.

    Előadó: Zics Tamás mb. igazgató

6. Különfélék

a) Beszámoló a Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ,
    Könyvtár, Múzeum 2021. évi munkájáról.

    Előadó: Galiné Mile Andrea intézményvezető

b) Előterjesztés Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete
    konyháinak átszervezéséről és fejlesztési lehetőségeiről.

    Előadó: Tóth Lajos polgármester

c) Előterjesztés Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
    településkép védelmi rendeletének módosításáról.

    Előadó: Tóth Lajos polgármester

d) Előterjesztés önköltségszámítás elfogadásáról.
    Előadó: Tóth Lajos polgármester

e) Előterjesztés a városban működő egyéb helyi alapítványok támogatásáról.
    Előadó: Tóth Lajos polgármester

f) Előterjesztés allergológiai szakrendelésről.
   Előadó: Tóth Lajos polgármester
  
g) Előterjesztés együttműködési megállapodásról.
    Előadó: Tóth Lajos polgármester

h) Előterjesztés Csenki Imre Alapfokú Művészeti Iskola átszervezési javaslatáról.
    Előadó: Tóth Lajos polgármester


VIDEOFELVÉTEL MEGTEKINTHETŐ

https://youtu.be/se9Ilek6as8