2019.03.28. Önkormányzati ülés

2019.03.28. IV. rész - Magasabb térítési díjak és méregdrága fenyőmulcs

 

Videofelvétel megtekinthető:

youtu.be/k0vVAJ5KVQE

 

a) Előterjesztés a szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokról szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról.
Kérdések:

A Bentlakásos Otthon étkezési térítésének van-e Áfa tartalma?

A Költségvetés készítésénél nem 100 %-os kihasználtsággal terveztek, milyen viszonyban van egymással a két számítás?

 


5’ 21”-től
b) Előterjesztés közalkalmazotti létszám bővítéséről.
 

6’ 46”-től

c) "Zöld város" kialakítása Püspökladányban tárgyú közbeszerzési eljárás eredménye megállapítása

Kérdések:

A három részre bontott beruházás költségelemei között lehetséges-e átcsoportosítani?

A Közbeszerzési bíráló bizottság működése kifogásolható.

 

Ez a szerződést egyből módosítani szükséges, ez a megoldás nem jó, nem előrevezető. Szeretnénk elhatárolódni: semmilyen pótmunka kifizetéséhez nem fogunk hozzájárulni. Erkölcsi aggályaink vannak, hogy így lehet pályázni Ladányban egy beruházásra.

 

Amikor titoktartási nyilatkozatot kell aláírni, akkor egyetlen számot sem ejthetünk ki a szánkon, miközben képviselőtársaink 90 %-a azt sem tudja mit tartalmaznak az anyagok. Ha ezt a konfliktust nem oldjuk fel, akkor a régi hibás, vagy bűnös gyakorlat folytatódik. Ehhez én nem adom a nevem!

 

Alpolgármester: A képviselőnek nem az a feladata, hogy nyomozzon, meg a legapróbb részletekig áttekintsen egy-egy költségvetést. Azért vannak az irodáink, majd külön szakbizottság vizsgálja meg a pályázatokat, ők fognak első körben dönteni. Úgy gondolom, nekünk arról kell döntenünk, hogy a pályázati értékek, számunkra elfogadhatók-e, beleférnek-e a költségvetésbe. Amit ők letesznek ide, azért a felelősséget vállalják.

 

Az első fázisban nem a hivatal hibázott, akkor másodjára miért kényszerítik a hivatalt, hogy hibázzon? Mindenkinek tudomása volt róla, hogy mi történt: a vállalkozó nem javította ki a megfelelő tételt, ezért többletköltség van. Ezek után úgy teszünk, hogy nem történt hiba?

Amikor a hiba ott van benne, vagy lehet, hogy szándékosság…Eseti bizottságot állítsunk fel, hogy a körülményeket ki tudjuk deríteni, külső szakértő bevonásával. Mert az apparátus gúzsba van kötve!

 

Alpolgármester: Csak az a kérdés ki köti gúzsba…

 

Irodavezető: Érkezett egy kérdés, a műszaki ellenőrünk erre válaszolt. A két sor el lett különítve, ettől függetlenül az eredeti táblát töltötte ki az ajánlattevő, mi válaszadással éltünk, ezért úgy gondoljuk, hogy tudja, hogy a két sor között mi a különbség. Lehet, hogy nem tetszik több képviselőnknek, van is benne jogos dolog, de minden sort a vállalkozó úgy áraz be, amire ő gondol, mi nem vagyunk jogosak felülvizsgálni…

 

20’ 20”-től

Képviselő kérdések

Mennyi a Zöldhulladék lerakó nyitvatartási ideje?

Egyik nyertes pályázat kivitelezési szerződésével kapcsolatban kapott minden képviselő levelet. A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságnak foglalkozni kell-e ezzel a levéllel?

Az egy dolog, hogy a műszaki ellenőrrel meg vagyunk elégedve, vajon a kivitelezővel meg vagyunk-e elégedve?

Ha kérdést intéznek a Hivatalhoz, akkor hogyan nem válaszolnak? Február 18-án erről szólt a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökének levelének egyik pontja, hogy hozzuk vissza a bizottság elé. A Hivatal alkalmatlan a feladatai ellátására.

Kap-e tájékoztatást a város lakossága a Bene Gy. utcai építkezés ügyvédi fejleményeiről?

 

Alpolgármester: Egy megsértődött, pályázatot meg nem nyerő cég ide nekünk küld egy fenyegető levelet, nem hiszem, hogy ezzel bármit kellene foglalkoznom, főleg úgy nem, hogy meg sem vizsgáljuk a valóságtartalmát. Általában hetekig azon vizsgálódunk, hogy mi van ott mögötte. Ezt a levelet fogtam és bedobtam a polcra, elolvastam, de úgy gondolom, hogy ezzel nekem nem kell foglalkoznom.

Jegyző: Én ilyen levelet nem kaptam, tartalmát nem ismerem. A Pénzügyi Bizottság úgy ítéli meg, akkor foglalkozhat vele.

 

A Kolozsvári utcán ismét büdös van, festenek. Naponta 4-5 telefonhívást kapok, mit lehet kezdeni ezzel a helyzettel?

 

33’30”-től

Közérdekű bejelentések

 

2019.03.28. III. rész - Városüzemeltető Kft. beszámoló és Üzleti terv

 

Videofelvétel megtekinthető:

youtu.be/rEFtUexmSYg

 
 

4. Beszámoló a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. 2018. évi mérlegbeszámolójának jóváhagyásáról.
Kérdések:

12 %-os kötelező béremelést mivel kívánja kiegészíteni, mert a fizikai állomány bértömege 8 %-kal, a szellemi állomány bértömege 25 %-kal növekedett?

 

Ügyvezető: A béremelés egységes…

 

Vállalkozói tevékenységet azért végeznek, hogy abból profit képződjön. Az éves beszámoló nem felel meg minden elvárásnak.

A kft. ki van véreztetve. Beszéljünk azokról a rejtett elemekről, amik miatt ez a helyzet.


Ügyvezető: Semmiféle félretájékoztatást nem tartalmaz a beszámolónk. Rengeteg veszteséges tevékenység van. Volt idő, amikor 60-80 millió Ft-ból, most 22 millió Ft-ból (támogatásból) kell gazdálkodni. A Cafeteria megszüntetése óta még nehezebb.

 

Alpolgármester: Valami módon el kell indulnunk egy új irányba. Az is egy támogatás, hogy nem kérünk az osztalékból.

 

Gazdasági igazgató: Nem szabad egy-egy területet kiragadni.

 

Itt egy 12 éves diktatúra utolsó napjait éljük, a kivéreztetés fő embere most nincs itt a szobában, merthogy táppénzét csalja. De ugyanaz a folyamat zajlik (azóta is) fél éve.

 

Ügyvezető: A busz üzemeltetésben egyetértünk.

 

Alpolgármester: Vannak ladányi munkái is a Kft-nek. Megmutatja a cég, hogy milyen sokoldalú. Nyereségesen kell a Kft-nek működnie, azon leszek, hogy segítsem a munkájukat.

Kérem képviselőtársaimat, hogy fogalmazzák meg a Felügyelő Bizottság felé elvárásaikat,

milyen irányú ellenőrzésre kíváncsiak.

 

28’20”-től

5. Előterjesztés a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. 2019. évi üzleti tervének elfogadásáról.
Kérdések:

A Fürdő tóval kapcsolatos elképzelésekről és a fürdő fejlesztéséről nincs információ.

Célzott támogatás elnyeréséért volt-e jelzés az államtitkár úr felé?

Parkosítás, útfelújításból lesz e valami?

Gyepmesteri tevékenységről milyen rendelet szól?

A Déli soron kialakított játszótér rendbetételére számíthatunk-e?

Mennyire volt sikeres a Te Szedd akció, hol volt a találkozási pont?

Van-e a lomtalanításnak konkrét időpontja?

Felmerült-e, hogy több tájékoztató hely legyen a temetésekkel kapcsolatban?

Tudjuk-e mennyi köztéri pad van?

A növekvő zöldterületek öntözésére lesz-e lehetőség?

Köztéri nyilvános illemhely megvalósítása szükséges.

A díszkivilágítás elhelyezése milyen szempontok szerint történik?

A Társasházi közös képviseletnek 2019-ben milyen bevétele várható?

A nettó árbevétel és az állami támogatások növekedése kapcsán a távhőszolgáltatás jövőjének

lehetőségeiről.

A Balatongyöröki tábor gondnoki felügyeletét ki fogja ellátni?

Az Erkel utcai útberuházáshoz alvállalkozókat is bevon a Kft?

A Sportcsarnok szellőzésének megoldásán gondolkodtak-e, a műfüves pálya felújítása, internet kapcsolat, szabadtéri kondipark fedése és a gyermekmedence árnyékolása megoldható-e?

A foci edzőpálya mikor lesz kész?

 

Az Önkormányzatnak jelezni kell az országgyűlési képviselő felé, hogy 300 milliárd Ft-os Turisztikai pályázati keret nyílott, de Püspökladány nincs benne az érintett települési körben, pedig a városunk területének jelentős része a Hortobágyi Nemzeti Parkhoz tartozik.

 

A szavazatszámláló rendszer 1 óra 19’ 05”-kor elromlott így kézi szavazással zárult a napirend.

 

2019.03.28. - II. rész - Tűzoltósági beszámoló és tájékoztatás a temető üzemeltetésről

 

Videofelvétel megtekinthető:

youtu.be/qkSgKR1ROxQ

 

2. Beszámoló a Püspökladányi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2018. évi munkájáról.
    Előadó: Karacs Károly tű. alezredes, városi tűzoltóparancsnok

Kérdések:

A képzésekkel kapcsolatban milyen építő jellegű kritikák voltak?

A szénmonoxid mérgezésekkel kapcsolatban terveznek-e tájékoztatásokat?

Szó van-e a speciális képzésekről például a vasúti tűzesetek elhárításával kapcsolatban?

Milyen célt szolgál az új katasztrófavédelmi gépjármű?

A veszélyesanyagszállítással kapcsolatban mik a tapasztalatok?

A halálos balesetek melyik útvonalon történtek?

Milyen érdeklődés van a tűzoltó szakma iránt?

A szúnyoggyérítéssel kapcsolatban kérünk tájékoztatást.

Meddig van határidő a gyérítés igénylésére?


24’02”-től
3. Tájékoztató a Püspökladányi Városi Temető 2018. évi üzemeltetéséről.
    Előadó: Varga Lajos ügyvezető

Kérdések:

A zöldhulladékot külön kezelik-e és hova szállítják?

Kinek a mulasztása a halasztást kérő levél késedelmes kézbesítése?

Mi okozta a nagy veszteséget és ezt a kérdést a Felügyelő Bizottság feltette-e a féléves beszámoltatás idején, tettek e javaslatokat a veszteség csökkentésére?

Tervezik-e hogy a Temetőjárat a kapun belül is fog közlekedni?

Több pad telepítése, illetve ivóvíz vétel elképzelhető-e?

Szükséges-e engedély a sírok előtti emléktárgyak elhelyezéséhez?

Az előző beszámolókban mindig szerepelt az eladott áruk költsége, most már szűkülnek az információk. Mennyi volt az idén az ELÁBÉ?

A hulladékszámlázás csúszása felboríthatja az éves beszámolót?

 

FB elnök: Tudjuk milyen problémák vannak. A támogatás édeskevés.

Ez nem védekezés, ez a tény.

 

Miért emelkedett a központi költség 25 %-kal?

Kft. gazdasági igazgató:

Képviselő úrral mindig megbeszéljük, hogy nem ragad ki számokat a beszámolóból, mert abból olyan következtetéseket von le, hogy igazából nem nagyon tudjuk alátámasztani az ő számait.  Valóban nem volt több az árbevétel, de úgy gondolom, hogy 100 %-os önkormányzati tulajdonú kft-ként nem igazán tehetjük meg azt, hogy úgy emeljük az árainkat, ahogy a mi költségeink növekednek. Nem gondoljuk, hogy az a megoldás, hogy a költségnövekedésünket beépítjük a szolgáltatásaink díjába.

 

2019.03.28. I. rész - Csak egy képviselő tehetett esküt

 

Videofelvétel megtekinthető:

youtu.be/DnNamfMcBTk

 

Bizottsági határozatok
 

Borsos László képviselő eskütétele.

A 7. számú választókörzetben Szabó János képviselőjelölt panaszt adott be. A választási bizottság elutasította a beadványt, de Varga Zoltán azért nem tehette le a képviselői esküt, mert csak a 3 nap fellebbezési idő után kerülhet sor, a következő testületi ülésen.


N a p i r e n d e k :

6’20”-től

1. Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról,
    az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről.

    Előadó: Kiss Zsigmond alpolgármester

 

19’22”-től

Kérdések:

Útépítő céggel miről egyeztettek?

Új gyermekorvos szeretne idejönni?

Minden képviselő meg volt-e hívva a közmunkaegyeztetésre?

Célszerű lenne egy közös értekezlet az új munkavezetők és a képviselők részvételével.

SZTK-ban indult Egészségfejlesztési irodáról tájékoztatni kellene a lakosságot

A Hulladékgazdálkodási Társulási ülésről is szükséges a tájékoztatás.

A Bentlakásos otthonnal kapcsolatos egyeztetésről.

Az elektromos autótöltő helyszínének több helyszín lehet még alkalmas.

Az étkezési térítési díjakról mikor volt, vagy lesz a GESZ-szel egyeztetés?

A FMF-Johnson Controls beruházással kapcsolatban merültek fel új időpontok, illetve a szobrászművész úr elhelyezéséről van-e fejlemény?

Ki a kapcsolattartó a Rendőrséggel?

Az FMF másik területet is vizsgál, ha erről születik döntés, kell-e a Testületnek változtatni a terület besorolásán?

A Városüzemeltető Kft-vel milyen várost érintő dolgokról egyeztettek?