2019. december 12. Önkormányzati ülés

 2006-2008:  Hatalomvágy...

 

A város tragikus leszakadását, egyre gyorsuló lemaradását okozó személyi érdek-összefonódások az 1990-es évekig vezetnek vissza.
1998-ban Orbán Viktor lett miniszterelnök és Arnóth Sándor országgyűlési képviselő, aki Ladányban elveszítette a polgármester választást, de társai többségbe kerültek az Önkormányzatban. Az akkori kezdők most lettek az új városvezetők...

 

Tóth Lajos Fidesz-KDNP-Kisgazdapárt-MDF jelöltként lett a 6. körzet képviselője.
Vadász Ferenc Fidesz-KDNP-Kisgazdapárt-MDF jelölt nem nyert az 1. körzetben.
Borsos László MIÉP listáról lett képviselő, mert körzetben nem tudott nyerni
.

 

2006-ra az MDF, a KDNP és a Kisgazda Párt nagyrészt asszimilálódott a Fideszbe, az elveszített választás után Orbán és helyben Arnóth is támogatta, hogy „pártfüggetlen“ szervezetek önállóan induljanak az önkormányzati választásokon.
A Fidesz-KDNP mégis szövetkezett a Magyar Gazdakörök Szövetségével (Magosz) a megyei listán, így tették lehetővé, hogy a gazdák átszavazzanak a többfelé szakadt Kisgazda Párttól a Fideszre... egyúttal Arnóth polgármesterségére.

 

A pártkatona Arnóth Sándor revansot akart a parlamenti vereségéért. A kisgazda kötődésű ladányi Földtulajdonosok és Gazdálkodók Egyesülete (FÖGE) vezetőinek - elnök: Tóth Lajos, alelnök Ráczné Fekete Ilona - tett "ellentmondást nem tűrően visszautasíthatatlan" ajánlatot, októberre Fidesz-Magosz támogatókká váltak a gazdák is. Azonos módon láncolta magához a Városszépítő Egyesület vezetését is.

static.valasztas.hu/onkval2006/hu/10/10_0.html
2006 októberben a polgármesterre, a megyei listára és a körzeti jelöltekre leadott szavazatok bizonyítják: Tóth Lajos csak látszólag volt ellenfél a körzetben, mert kockázat nélkül játszott: a FÖGE-listájáról lett képviselő. ...a mások hátán... 

 

További részletek ladanyholnap-hu.cms.webnode.hu/a-skorpio-es-a-beka/

 

 

Bár Tóth Lajos színlelve „szembement“ a Fidesszel, Arnóth Sándor - bosszú helyett - megjutalmazta: a választókat megvezető kollaboránsból alpolgármester lett!


Arnóth ezen szavakkal ajánlotta: "Tóth Lajos sokadik ciklusát elkezdő, megbízható, jól képzett képviselője volt eddig is Püspökladánynak. Úgy ismerjük, mint aki hajlandó, tud és mer is tenni ezért a városért."

 

Az Uniós pályázatok reményében nagy terveket szövögettek: 2007. december 14-én megjelent az ÉAOP-2007-2.1.1.A Pályázati felhívás a Fürdőfejlesztésről.
www.palyazat.gov.hu/doc/611
Kiss Zsigmond a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökeként és a Városfejlesztési Bizottság tagjaként ekkor vásárolta - vásárolhatta? - meg a Püspökladányi Gyógyfürdő területén lévő vendéglátóhelyet.
14 hónappal később, a Városfejlesztési Bizottság 2009.02.18-i ülésén így nyilatkozott: „Az ingatlant 1,5 éve vásároltam meg, előtte a fürdőfejlesztés terveit nem láttam. 1,5 évig egyezkedtem az Áfész-szal, bruttó 18 millió Ft-ért vásároltam meg 2007. decemberében."
Érdekeltségét és bennfentességét törvénysértő módon eltitkolva szavazta meg a fürdőfejlesztési pályázatot (7/2008(I.31.) határozat).

 

  Feltűnik Tolnainé - könnyű Katit (és Katát) táncba vinni...
 

Hatalomra jutása után hamarosan azzal kérkedett az új polgármester: „tudja, hol nyílik az ajtó a pénzhez”.  Az Európai Uniós forrásokhoz jutást sejtető felfelé utalás meghökkentő volt Arnóth Sándortól, aki nem volt parlamenti képviselő, de tartotta a kapcsolatot régi kollégáival, például a karcagi polgármester - országgyűlési képviselővel.                    
Tolnai J.-né Sz. Katalin ekkor a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumban volt tanácsadó az információk és az Uniós források közelében. Emellett Tolnainé a liberális SzDSz országos ügyvivője is volt, a radikális Arnóth fideszes polgármesterként mégis létrehozta a bizalmi érdek-kapcsolatot...

A polgármester nővérének családja wellness-fitness szolgáltatást működtet, a vállalkozásuk kiemelten érdekelt a Fürdőfejlesztésben.

A Kvittek Zrt tulajdonosa 2008. február elején vitte a céghez Tolnainét, aki alig néhány nap múlva megjelent Püspökladányban, március 3-án már 6 millió Ft-os szerződést kötött Arnóth Sándorral, aki előbb eltávolította a Gyógyfürdő vezetőjét és az előzményeket nem ismerő személyt nevezett ki.

 

   A Kínai Vízum - mézesmadzag és csapda
 

A cinikus polgármester kigondolta: jó nagyot kell „villantani“ ahhoz, hogy az önkormányzati képviselőket lekötelezze. Célja eléréséhez kapóra jött a „befektetésszervező cég“. Tolnainé felajánlotta, hogy áprilisban kiutazhatna ladányi csoport is Kínába, egy kapcsolatépítő tanulmányútra.
Arnóth Sándor hiúságát legyezgette, hogy kinyílik előtte „az ajtó a pénzhez.“ A 9 fős csoport képviselő tagjainak lelki(ismereti)állapota nem volt ismert, de tény, hogy a polgármesterrel utazott Tóth Lajos alpolgármester, Kiss Zsigmond bizottságelnök, Márkus Gábor önkormányzati képviselő, valamint egy külső bizottsági tag és az egyik önkormányzati kft. ügyvezetője is.
www.puspokladany.hu/phirek/phir080514.pdf
A vízumot Tolnainé beszerezte...a képviselők becsületére és lelkiismeretére fogadott eskü megszegésével, mert csak cégvezetők és vállalkozók utazhattak...volna.
A hosszú repülőúton és Kínában „csapatépítő tréning“ során ismerhették meg Arnóth - és Tolnainé - „grandiózus“ terveit...

Tóth Lajos és társai elfogadták a potyautat: vele a hallgatás törvényét is!

A kínai út titkairól utólag értesült a képviselők többsége. A Képviselő-testület nem hozott határozatot a delegáció kiutazásáról, így a polgármester nem tárgyalhatott a város nevében, és nem is képviselhette a Holding Kft-t, Tóth Lajos sem a Városüzemeltető Kft.-t. Magánszemélyként nem utazhattak, mert vállalkozóként kaptak vízumot! Az utazáshoz állami támogatást is igénybe vettek.

 

Hajlandó, tud és mer... ez a hirdetett tisztesség?

 
 
Folytatás hamarosan...

A kár: 30 millió Ft.          A veszteség: felmérhetetlen...

 

60 nap sem telt el az októberi választások után és ez időszakban az új képviselő-testület és az új polgármester több aggasztó megnyilvánulását tapasztalhatta meg Püspökladány közvéleménye. (ezekről korábban honlapunkon beszámoltunk)

 

A 2019.12.12-i testületi ülésen a napirendek szavazása előtt Tóth Lajos polgármester artikulációs beszédhibáit felerősítő köhögéssel is tördelt homályos megfogalmazással jelentette be, hogy zárt ülésen tájékoztatót kíván adni „önkormányzatunk egyes rendben lévő peres ügyeiről“, ami szóbeli előterjesztéssel fog történni.
A polgármester mondanivalójának tartalmáról nincs konkrét információ, de az SzMSz megsértése tapasztalható, mert ha tájékoztató napirendre vételét kezdeményezte, akkor ez a napirend nem zárulhatott határozathozatallal.

SzMSz 23. §
(1) Az írásbeli előterjesztésre vonatkozó alaki és tartalmi követelményeket a beszámolóra és a tájékoztatóra is megfelelően alkalmazni kell.
(2) A Képviselő-testület a szavazati arányok rögzítésével alakszerű határozat nélkül dönt,
a) feladat meghatározását nem tartalmazó előterjesztések elfogadásáról,
b) informális jelentés, tájékoztató tudomásul vételéről,
c) interpellációra adott válasz elfogadásáról.

Az önkormányzat honlapján mégis közzétettek egy 126/2019.(XII.12.) számú testületi határozatot, amely konkrét feladatmegjelölést tartalmaz.

www.puspokladany.hu/kozadat/kepviselo_testulet/kivonatok/2019/2019_12_12.pdf

A polgármesternek ismernie kell a kötelező eljárásrendet. A jegyző felelőssége is felmerül, mert a törvényesség őreként tájékoztatni köteles a polgármestert az ügyrendi és ülésvezetési szabályok betartásáról.
A polgármester köteles a tájékoztatóban közölt tartalom részleteit és összefüggéseit ismerni. A napirendben nevesített bűncselekmény-sorozat 2008-ban történt, amikor Tóth Lajos alpolgármester volt.

A polgármester önkényes eljárása felveti a lakosság félrevezetésének és az SzMSz megsértésének gyanúját!Aggályos, hogy az ügyvéd távollétében történt a képviselők tájékoztatása, akik közül 4 főnek - írásos előterjesztés hiányában - nem lehet tudomása az ügy részleteiről. Nem tehettek fel kérdéseket a megbízott ügyvédnek, a helyszínen csak az ügyben érintett Keserű László jegyző és Tóth Lajos polgármester válaszolhatott.
A Képviselő-testület tagja 3 olyan személy, akiknek akkori közreműködése vagy családi érintettsége most is befolyásolhatta a zárt napirend elfogulatlan, objektív megtárgyalását és a szabálysértő határozat szavazati arányát.
1. Kiss Zsigmond, aki a bűncselekmények időszakában a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke volt.
2. Tóth Lajos alpolgármesteri feladatkörébe tartozott az energetika, a gázmotor beruházás kapcsán a fürdőfejlesztési pályázat is.
3. Vadász Ferenc, aki Dombi Imréné unokatestvére és Arnóth Sándor bizalmi embereként adócsoport-vezető lett.


A közzétett 126/2019.(XII.12.) számú határozat eljárási utasítás, amelynek előzményeit nem foglalták előterjesztésbe, a képviselők nem ismerhették meg tartalmát, részleteit, kockázatait.

 

Arnóth Sándor folytatólagosan elkövetett jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntettének másodrendű vádlottja Tolnai Jánosné, a Kvittek Zrt. vezérigazgatója.  Az okozott kár 12,7 Millió Ft + 11 évi kamatos kamata, összesen mintegy 30 Millió Ft, amit az Önkormányzat visszakövetelhetett volna a vádlottól a büntető eljárás időszakában. (A részleteket olvashatják a Hűtlen kezelés aloldalunkon)

 

A testületi ülések jegyzőkönyveiben vannak a Kvittek-bűnügyre utaló felszólalások:

 

de a Kvittek-ügy kártérítése tárgykörében ügyvédi felkérésről szóló testületi határozat nem található.

 


Ezzel ellentétben 

 

megtalálható a 68/2019. (VI.27.) számú testületi határozat Dombi Imréné ellen sorozatos törvénysértő tevékenység és mulasztás miatti kereset benyújtásáról, amely a bűncselekményekkel okozott károk megtérítését kezdeményezi a mulasztást elkövető polgármestertől.

www.puspokladany.hu/kozadat/kepviselo_testulet/kivonatok/2019/2019_06_27.pdf

 
 

A tablókép régi-új emberekkel bővül...

 

Az évtizedes ellhallgatás ellenére tudható, - a bírósági tárgyalásokon is nyilvánvalóvá vált - hogy a hűtlen kezelés bűncselekmény-sorozatot egyetlen személy nem követhette el. A fizikai megvalósításához több tisztségviselő tudomása - összejátszása is kellett. Olyan embereké, akik mindannyian esküt tettek becsületükre, lelkiismeretükre, és hogy Püspökladány érdekében fognak cselekedni...

 

A 2019.12.12-én zárt ülésen történt tájékoztató után szabálysértő módon meghozott határozat tárgyi tévedéseinek feltárása a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság feladata.
Törvényességi észrevétel jelzése minden képviselőnek kötelessége.

 

2019.12.12-én egy csalódással több jutott - egy illúzióval kevesebb maradt Püspökladány lakóinak: Tóth Lajos polgármestert ismét bevonzotta a "kínai-vízum" régi titka: de erről részletek  - hamarosan...

 

Homályos hallgatás - rövid ülés

 

Videofelvétel megtekinthető:

youtu.be/QQf9u84bFKE

 

 

N a p i r e n d e k :

1. Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról,
    az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről.

    Előadó: Tóth Lajos polgármester

Khm...ööö... elnézést... khm... ööö... esetleg.. ööö.. khm...

 

A polgármester és a főállású alpolgármester válaszolt 5 képviselő által feltett kérdésekre.

 

36'25"-nél a polgármester elfelejtkezett a kötelező ülésvezetés szabályairól:

Ja bocsánat.... elnézést kérek, vissza... SzMSz-ünk szerint... pedig tudom...ööö... ilyenkor kérdések interpellációk következnek... bocsánat a sietségért...

 

Képviselői kérdések

Balázs Sándor: A 2019.11.18-i ülés 1. napirendjének jegyzőkönyvét felül kellene vizsgálni, mert lényegi információk lettek másként leírva és lényegi dolgok lettek kihagyva.

 

43' 05"-től

Interpellációk

Balázs Sándor: A Darányi Ignác utca felújítása nem teljesen a tervek szerint készült el, 6,4 millió Ft értékű munka miért nem lett elvégezve? Milyen intézkedések történtek a kis-Petőfi iskola felújításánál az eltűnt 3 gázkazán ügyében? Történt-e feljelentés, folyik-e az ügy kivizsgálása?

 

Közérdekű bejelentés: Nem volt

2. Előterjesztés az önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének módosításáról.

3. Előterjesztés a 2020. évi belső ellenőrzési tervről.
    Előadó: Keserű László jegyző

4. Előterjesztés az önkormányzat 2020. I. félévi üléstervének jóváhagyásáról.

5. Különfélék

a) Előterjesztés Püspökladány Város Önkormányzata 2019. évi
    módosított közbeszerzési tervének elfogadásáról.


b) Előterjesztés a Bihari Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás
    társulási megállapodásának módosítására.


c) Előterjesztés az önkormányzati lakások és helyiségek
    elidegenítéséről szóló rendelet módosításáról.


d) Előterjesztés a 2019. évi téli igazgatási szünet elrendeléséről.

 

Zárt ülés:

e, Munkácsy díjra való felterjesztés

f, Tájékoztató az Önkormányzat peres ügyeiről