Önzésből...

 

Amiről az Önkormányzat hallgat, a helyi média lapít

 

nepszava.hu/cikk/1119676

"Költözik a Püspökladányi Tankerületi Központ, mégpedig Berettyóújfaluba. ...A költözés mögött a tankerületi vezető kényelmi szempontjai állhatnak, ő ugyanis az utóbbi településen lakik. A dolgozók többségének viszont így nap mint nap utaznia kell.

 

..."decentralizáció" címszó alatt a kormány 198 tankerület helyett 59 központot hozott létre, Hajdú-Bihar megyében a három nagy központ (Debrecen, Hajdúböszörmény, Püspökladány) mellett Berettyóújfalu neve továbbra is ott szerepelt a Klebelsberg Központ weblapján található térképen.

 ...maga a kormány sem tudta eldönteni, a megyében hol alakuljon meg a harmadik központ. Ezt az is alátámasztja, hogy a Magyar Közlöny június 10-én megjelent számában, az egyes számú mellékletben Debrecen és Hajdúböszörmény mellett Püspökladány szerepel, a kettes számú mellékletben viszont Berettyóújfalu. A választás végül Püspökladányra esett. Most februárra viszont mégis meggondolták magukat a Klebelsberg Központban.

"Az intézkedéssel a püspökladányi központ megszűnt, az ottani munkatársaknak Berettyóújfaluba kell átjárniuk, ami azt jelenti, hogy reggel hatkor indulnak és este hatra érnek haza, amikor nem túlóráznak. Természetesen szinte mindig van túlóra" - jelezte forrásunk, aki félelemből kért névtelenséget. Mint írta, nem is magát, hanem gyermekei tanulmányait félti."

 

Megjegyzés: Mint korábban jeleztük, 2016 nyarán a Magyar Közlöny félreérthetően 2 táblázatot közölt (Lásd előző cikkünkben alább.)

A döntés 2016. december 28-án lett végleges. (nem idén februárban)

De hol is lesz a Tankerületi Központ?

 

A Kálvin Téri Általános Iskola MARAD!

 A legfrissebb nyilatkozat

2015. 04. 30. 16 óra Képviselő-testületi ülés

 

www.youtube.com/watch?v=YhAvFibmH7o

A szülők véleménye: 99,36 %-os elutasítás!

 

2015. április 30-án kibontották a szülők által vissszajuttatott 314 db botrítékot.

1 igen, 1 tartózkodás (üres) és 312 szülő nem támogatta

a Kálvin téri Iskola épületének átadását, az iskola megszüntetését!

 

Az érintettek véleménye egyöntetű elutasítás!

A döntéshozónak meg kell érteni az üzenetet!


Egyesületünk állásfoglalása

Püspökladány, 2015. április 23.

 

Tisztelt Olvasónk !

Az új nemzeti közoktatásról szóló 2011.évi CXC. tv. ( továbbiakban: Nkt. ) hatályba lépését követően alapvetően megváltozott az oktatás fenntartási és működtetési rendszere. A fenntartói jogokat a KLIK (Klebelsberg Intézményfenntartó Központ), míg a működtetői jogokat általában - ahol arról nem mondott le - a helyi önkormányzat gyakorolja. A Püspökladány, Kálvin tér 8.szám alatt lévő ingatlan a Püspökladányi Önkormányzat tulajdona, az ott működő Iskola üzemeltetője az Önkormányzat, azaz Püspökladány város.

Az ingatlan átadásra került oktatás céljára a KLIK-hez, mint az oktatásért felelős fenntartó szervhez. A jogszabály egyértelműen rendelkezik mind a fenntartó, mind üzemeltető feladatairól és kötelezettségeiről.

A KLIK a szülőkhöz és az Önkormányzathoz levelet küldött, amelyből többek az derül ki, hogy

a Református Egyház kezdeményezte „az ingatlan átadását kiürített állapotban”,

és tájékoztatást adnak arról, hogy a törvényi köztelezettségüknek megfelelően lefolytatják az un. véleményzési eljárást, azaz " Meg kell vizsgálni annak lehetőségét, hogy az egyházi fenntartó által jelzett ingatlan és ingóság nélkülözhető-e az állami feladatellátásból, azok esetleges átadása esetén a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ tudna-e és milyen módon gondoskodni a köznevelési feladatellátásról úgy, hogy az ne jelentsen a tanulók számára aránytalan terhet. Az Nkt.83.§ (3) (6) bekezdése értelmében a fenntartó köznevelési intézmény megszüntetésével, átszervezésével, feladatainak megváltoztatásával vezetőjének megbízásával a megbízás visszavonásával összefüggő döntése vagy véleményének kialakítása előtt beszerzi az Nkt 8. §… bekezdésében foglalt szervezetek véleményét”.

A levél sajnos nem tartalmazott további információt arra vonatkozóan, hogy ezen felszólítás milyen jogalapra történő hivatkozása adott indokot a véleményezési eljárás elrendelésére.

A KLIK levele döbbenetet, majd általános felháborodást váltott ki! Információink szerint a gyerekek zöme zaklatottan, (esetenként sírva) fordultak nevelőikhez, szüleikhez a bizonytalannak látszó helyzetük miatt.

Mi is történt ezt követően?

Az Önkormányzat soron kívüli testületi ülésen  az Iskolát érintő átszervezést, az ingatlan Református Egyház részére történő átadását nem támogatta, az ingatlant továbbra is a Kálvin Téri Általános Iskolának működésére kívánja biztosítani, a működéshez szükséges anyagi kiadások az Önkormányzat költségvetésében biztosítottak.

Az iskola épületében április 17-én a szülők részére a KLIK által tartott tájékoztatón elszabadultak az indulatok.

Ez várható is volt, hiszen a KLIK leveléből egyértelműen az a következtetés vonható le, hogy az egyház be akarja záratni az iskolát, sokan úgy értelmezték, hogy az egyház el akarja venni az iskola épületét, annak tulajdonlására (??) jogot formálnak. Addig az egyháztól információ nem került nyilvánosságra. A közfelháborodást követően, az Erőss Lajos Református Általános Iskola honlapján már található az Iskolával kapcsolatos állásfoglalás, amely nincs összhangban a fent hivatkozott KLIK levél tartalmával.

A szülők is ezen véleményezési eljárás során nyilatkozhatnak a fenti kérdésben, mint ahogyan az érintett pedagógusok, ott egyéb más munkakörben dolgozó közalkalmazottak, alkalmazottak, foglalkoztatottak is.

Ki kell emelni ezen véleményezési eljárás fontosságát, hiszen a döntéshozók ezen vélemények ismeretében tudnak felelősségteljes döntést hozni.

(Közismerten van olyan intézmény, amely esetében ezt az eljárást le sem folytatták!)

Országosan ismert hasonló esetek ismeretében nem indokolatlan az aggodalom, de fontos, hogy minden érintett nyugodtan, higgadtan és aktívan működjön közre a véleményezési eljárásban. Bízni kell abban, hogy ha olyan egységes helyi akarat nyer többséget, mely azt kívánja, hogy a püspökladányi Kálvin Téri Általános Iskola továbbra is a jelenlegi formájában maradjon és működjön tovább, úgy e kérdésben - reményeink szerint - a döntéshozók sem juthatnak más következtetésre.

 

Egyesületünk határozott álláspontja, hogy a püspökladányi Kálvin Téri Általános Iskola továbbra is maradjon fenn, oktasson, neveljen - a tőle megszokott és elvárt - magas színvonalon tehetséges, a társadalom számára értékes gyerekeket.

 

Köszönöm megtisztelő figyelmét!

Molnár József

Püspökladány Jövőjéért Egyesület Elnöke

 

 

Tisztelt Olvasónk,

Nagy indulatot váltottak ki városunkban a Kálvin téri iskola bezárásáról szóló hírek.

Egyesületünk rövidített állásfoglalása az alábbiakban olvasható (későbbiekben folyamatosan kiegészítjük)

 

Egyesületünk a Kálvin téri iskola bezárását nem támogatja, sőt tiltakozik ellene!

A KLIK a törvényi és jogszabályi kötelezettségének megfelelően jelenleg „véleményezési eljárást" folytat le, amelyben az érintettek nyilatkozatait bekéri.

Az Önkormányzat az iskola bezárását nem támogatja, a KLIK is hasonló nyilatkozatot tett.

 

Ha a szülők is úgy nyilatkoznak: nem engedik bezárni az iskolát, úgy a felettes szerveknek ezt azt akaratot figyelembe kell venniük.

Véleményünk szerint felesleges indulatoknak nincs helye ebben a stádiumban, hiszen érdemi döntés nem történt eddig.

Az ügyben vannak még ismeretlen tényezők és ellentmondások, ezekre választ kell adni az érintetteknek.

 

                                                                              Püspökladány Jövőjéért Egyesület Elnöke

 

Kálvin Téri Iskola

2015. 04. 16.  16. 30 perc

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Püspökladányi Tankerületének Igazgatója ki akarta

rekeszteni a teremből a "meghívóval nem rendelkezőket".

Fél óra múlva már konkrétabban fogalmazva: az országos médiát.

A Tájékoztatónak elnevezett rendezvény ekkor már nyilvánvalóan parancsközlésként volt értelmezhető.

Az országos média éppen a botrányt rögzítette.

A jelenlévő szülők és tanárok erőteljesen kifejezték nemtetszésüket ez egész eljárás ellen.

A Hajdú-Bihari Napló tudósítása az előzményekről:

Egyre több a megválaszolatlan kérdés!

Egyesületünk véleményét hamarosan olvashatják!