Óvodák

Meglepő vezetőváltás az Óvodák élén

 

2017. 08.25.-én soron kívüli zárt ülésen Püspökladány Képviselő-testülete az intézményvezetői pályázatok elhúzódó tárgyalása után döntést hozott: 2017.09.01.napjától 2022.07.31. napjáig az Egyesített Óvodai Intézmény vezetésével Kissné Tóth Erzsébetet bízza meg.

A város közéletét egész nyáron át felbolydító pályáztatás szakmai értékelése után elkészült előterjesztés szerint a jogosult véleményezők között egyértelmű volt a (volt) vezető tudásának és tapasztalatainak elismerése. A vezetői beszámolóit a képviselők egyöntetűen fogadták el a korábbi években.

A 08.23-i Oktatási Bizottsági ülésen is elismerték, mégis a szavazásnál a bizottság minden tagja tartózkodott. A szakmai szempontból általánosabb és morálisan aggályos másik pályázatot fogadták el 3 igen, 2 tartózkodással.

 

Az események több részlete arra mutat, hogy nem szakmai döntés született:

A bizottság tagjai elismerték a szakmai munkát, tehát csak a gazdaságvezetést kifogásolhatták volna. De a tagok hagyták, hogy elhangozzon olyan kritika, amely a képviselő elfogultsága és érintettsége miatt befolyásolhatta a bizottsági döntést. Az ülésen az érintett képviselő a vezetői attitüdöt és a gazdálkodást kritizáló állításokat tett a (volt) intézményvezető munkájára.

 

Az előterjesztésben rögzített hiánypótlási bekérés jelzi, hogy a másik pályázó anyagával - a bizottság etikai mércéje szerint is - rendkívüli esemény történt. Tanulságos, hogy a bizottság megelégedett az utólagos beismeréssel, miként tette ugyanúgy az Oktatási bizottság is a pályázó szóbeli nyilatkozatával.

 

A pénteki zárt ülésen az érintett képviselő nem szólt hozzá, érintettségét jelezte és nem vett részt a szavazásban, amelynek eredményeként 9 igen, 1 tartózkodás mellett új vezetőt választottak a képviselők. (2 fő nem szavazott)

 

Sorjáznak a kérdések:

A bizottsági ülésen a tagok helyett az érintett képviselő mondta el a kritikákat?

Miért az érintettségével terhelt intézményvezetői pályázat kapcsán tette meg észrevételeit, miért nem májusban a Belső ellenőrzési beszámoló idején?

Miért szavazta meg a Belső ellenőrzési jelentést, ha utólag kifogásai, aggályai, észrevételei keletkeztek annak tartalma miatt?

A (volt) vezető hibái és mulasztásai a Belső ellenőrzés által feltárt anomáliákkal egyezőek: az intézkedési terv elfogadtatásának hiánya több intézmény azonos problémáit jelzi, amely a városvezetés kritikája is?

Milyen etikai, erkölcsi normák szerint szándékozik majd az új vezető munkáját ellátni, ha pályázatában információkat óhajtott eltitkolni?

Óvodavezető-helyettesi tapasztalata alkalmassá teszi-e a kiemelt feladatra?

Hogyan gondolhatja a bizalom légkörének megteremtését az Óvodákban, ha súlyosan bizalomvesztő cselekedettel kezdhette vezetői pályáját?

 

Morális mérce szerint mindkét pályázó vétkes, mert fontos etikai elvárásokat nem teljesített. Az egyik a múltban, a másik a jövőt veszélyeztetve…

 

Ilyen körülmények között nem születhetett kifogástalan szakmai döntés.

Bölcsebb lett volna az előterjesztést levenni a napirendről. De a javaslat szavaztatása abszolút képviselői megosztottságot tükrözött:   4 igen, 4 nem, 4 tartózkodás.

A végső szavazás eredménye arra mutat: mégis „lett valamilyen” bizalom…mert ismét a politikai akarat érvényesült.

 

A meghatározó döntés ténye újabb elgondolkodtató kérdéseket vet fel:

Miért születhetett ez a ladányi gyermekek jövőjét kockáztató döntés?

Miért hagyták figyelmen kívül a jogosult szakmai szervek állásfoglalását?

Ha a pályázatértékelésnél nem a szakmai teljesítmény és a hozzáértés számított, akkor felsőbb parancs végrehajtása történt?

Kinek lehet „előjoga” az ítélkezés és a kegyosztás?

Miért fordult meg a „széljárás” a (volt) intézményvezető körül?

Mi történik ezután: átszervezik az Óvodák konyháinak üzemeltetését is?

 

Sommásan: Kinek a kezébe kerül a kasszakulcs?