2022. május havi Önkormányzati ülés

Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő ülése 2022. május 26-án (csütörtök) de. 09.00 óra.

 

N a p i r e n d e k :

 

Bizottsági határozatok

Interpellációk

 

Az I. rész felvétele megtekinthető

youtu.be/ArE1ETE_6WI

 
 

A II. rész felvétele megtekinthető

youtu.be/Gj_d6667Fuc

 

1. Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról,
    az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről.

    Előadó: Tóth Lajos polgármester

 

A III. rész felvétele megtekinthető

youtu.be/CisJ3P0qE8o


2. Beszámoló a 2021. évi Püspökladány város közigazgatási határán belül
    autóbusszal végzett menetrendszerinti helyi
    személyszállítási tevékenységről.

    Előadó: Szabó Imre Attila, a Szia 2000 Bt. ügyvezetője

3. Előterjesztés az önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének módosításáról.
    Előadó: Tóth Lajos polgármester

4. Beszámoló az önkormányzat 2021. évi költségvetési gazdálkodásáról.
    Előadó: Tóth Lajos polgármester

5. Előterjesztés a 2021. évi belső ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló
    jelentés elfogadásáról.

    Előadó: Keserű László jegyző

6. Különfélék

b) Beszámoló a Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.
    2021. évi mérlegbeszámolójának jóváhagyásáról.

    Előadó: Dr. Komoróczy Károly ügyvezető

c) Előterjesztés a 2022. évi 1. számú belsőellenőri jelentésről.
    Előadó: Keserű László jegyző

d) Előterjesztés ebrendészeti tevékenységről.
    Előadó: Keserű László jegyző

e) Előterjesztés Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete
    Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról.

    Előadó: Tóth Lajos polgármester

f) Előterjesztés szociális tárgyú rendelet módosításáról.
   Előadó: Tóth Lajos polgármester

g) Előterjesztés a 2022/2023-as nevelési évben indítandó óvodai  
    csoportokról és a maximális csoportlétszám átlépésének engedélyezéséről.

    Előadó: Tóth Lajos polgármester

h) Előterjesztés a képviselők tiszteletdíjáról.
    Előadó: Tóth Lajos polgármester

i) Előterjesztés rendkívüli támogatásról.
   Előadó: Tóth Lajos polgármester

j) Előterjesztés Tanuszoda építésével kapcsolatos megállapodásról.
   Előadó: Tóth Lajos polgármester

k) Előterjesztés építési törmelék feldolgozásáról.
    Előadó: Tóth Lajos polgármester

l) Előterjesztés a Püspökladány Város Önkormányzata Városfejlesztési,
   Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának trailer értékesítés
   ügyében hozott döntésének felülvizsgálatáról.

   Előadó: Tóth Lajos polgármester

m) Előterjesztés DDM-FAMILY Kft. által felajánlott kártérítés keretében
     tervezett munkák meghatározásáról.

     Előadó: Tóth Lajos polgármester

n) Előterjesztés 8671 hrsz-ú zártkerti közterület elnevezéséről.
    Előadó: Keserű László jegyző

o) Előterjesztés Püspökladány város településrendezési eszközeinek
    (azon belül a településszerkezeti terv, helyi építési szabályzatának és
    szabályozási tervének) 2022. évi I. és II. részbeni módosításával
    kapcsolatos döntések meghozataláról.

    Előadó: Tóth Lajos polgármester

p) Előterjesztés a településrendezési eszközök 2022. évi III. módosításáról.
    Előadó: Tóth Lajos polgármester

q) Előterjesztés szakemberek részére kiutalható szolgálati lakások bérleti
    szerződésének felülvizsgálatáról. /zárt ülés/
    Előadó: Tóth Lajos polgármester