Corruption

 

Amit korrupciónak neveznek az gyakorlatilag a FIDESZ legfőbb politikája...

Titkos féreg foga rág…

 

2021. áprilisban a polgármester nem fogadta el a Városüzemeltető Kft. 2020. évi beszámolóját. 2021.05.13-án Varga Lajos ügyvezető igazgató visszahívásáról döntött.  A vezetőválság miatt nem adtak be ágazati részletezésű üzleti tervet.      

Pedig januártól - májusig jutott volna idő erre. A Covid veszélyhelyzet után 2021.06.30-i Önkormányzati nyilvános ülésen tárgyaltak a képviselők az új ügyvezető kinevezéséről.
b) Előterjesztés a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft személyi kérdéseiről.                                       

Elek István Gábor ügyvezető-jelölt: Végzettségem Kecskeméti Műszaki Főiskola 

Gépipari - automatizálási szak, Mérnökinformatikus 

PLC programozó.                                                                                                                            

Polgármester: Ez a lehetőség adatott meg, bízom benne, hogy ez jelenti a megoldást.     

Őszre kiderült, hogy a már megbízott ügyvezető hazudott a végzettségéről…is. A Kft. számára károkozás, mert úgy választották ki az ügyvezetői feladatra, hogy nem volt temetkezési szolgáltatói szakvizsgája. (részletek a Temetőnél és a Végkövetkeztetésben)

 

Videó megtekinthető: www.youtube.com/watch?v=Fi2gP5WTvrg

 

2023.01.26. Az Önkormányzati ülésen a racionális módtól radikálisan eltérve másodszor is januárban tűzték napirendre a Városüzemeltető Kft. és az Egészségügyi Kft.2023. évi üzleti tervét. Megtették, annak ellenére, hogy az üzleti terv tárgyalása előtt nem ismerhették meg a 2022. év pénzügyi beszámolóját a képviselők, a könyvvizsgáló, a Pénzügyi bizottság és a Felügyelő bizottság tagjai.                                                                                                    

Ettől is súlyosabb, hogy még nincs elfogadott 2023. évi Költségvetése az Önkormányzatnak.   A példa - jól láthatóan - az ország Kormányának szokásokat-törvényeket felülíró működése.

 

Tóth Lajos polgármester: „1994 óta nem volt szokás januárban üzleti tervet elfogadni. Én örülök, hogy ezen kockázati tényezők mellett …az elfogadott üzleti terv mindenképpen segítséget nyújthat.” A polgármester arra sem képes visszaemlékezni, hogy már tavaly (2022) januárban elkezdődött ezen szokások felrúgása.

A Pénzügyi bizottság elnöke jelezte: nem kapták meg a Felügyelő bizottság jegyzőkönyvét.

2022. januárban még összeült a bizottság, az ülés jegyzőkönyvét is átadták a Pénzügyi bizottság elnökének.

https://puspokladany.eu/kozadat/kepviselo_testulet/bizottsagok/penzugy_ugyrend/jegyzokonyvek/2022/2022_01_25.pdf

Elek István Gábor ügyvezető: „Éves beszámolónkról köteles az (FB) állást foglalni, most az idő „szűkítettsége” miatt tájékoztattam a bizottságot, személyesen nem tudtunk beszélni.”

 

                                                   Strandfürdő és Gyógyászat

 

Eredményét azért tervezték nyereségessé, mert a gázmotor 2022-ben több, mint 10.000 eFt villamos energiát termelt. 2023-ban több mint 4-szeres áron veszi át a szolgáltató a villamos energiát, ezért a gázmotor tervezett bevétele: 40.000 eFt,  

                                                                           2023. terv       2022. terv           2021. tény                                         

Strandfürdő üzemeltetés tervezett költsége:   47.882               36.310            25.434 eFt

Strandfürdő üzemeltetés tervezett bevétele:   59.523               33.323            26.974 eFt

                                Tevékenység eredménye:   11.641                -2.983              1.540 eFt

Gyógyfürdő üzemeltetés tervezett költsége:  142.686             138.511        116.598 eFt    

Gyógyfürdő üzemeltetés tervezett bevétele:  147.864             123.400            75.345 eFt

                                 Tevékenység eredménye:     5.178              -15.111         - 41.253 eFt

 

2022 nyarán leállt a Fürdő I. sz. kútja, de felújításának 7 millió Ft-os költségét nem vállalja   a Kft, pedig a gázmotor 40 - 10 = 30 millió Ft árbevételi többlete nyereségként van tervezve. Ebből az összegből már 13 millió Ft inflációs többletköltséget ráterheltek a két ágazatra. 

                             

                                                  Gellér Sándor Sportcsarnok

 

A bevételek minimálisak, nem képesek fedezni a működési költségeket. A téli bezárás oka a földgáz árának drasztikus növekedése. 2021. év október-november-decemberi időszakban közel 10.000 m3 gázt használt, 2022 azonos időszakában 250 köbméter volt. 2022. első negyedévében felhasznált gáz 14.000 m3. A tényadatok alapján 2023. I.- II.- III. hónapjaiban is sikerülhet a fogyasztást csökkenteni.

                                                                     2023. terv         2022. terv             2021. tény  

Sportcsarnok üzemeltetés költsége:            10.886                 9.844                8.873 eFt

Sportcsarnok üzemeltetés bevétele:            10.886                 8.630                7.864 eFt

                           Tevékenység eredménye:             0                -1.214*               - 989 eFt

2022 tervhez képest 1 millió Ft-tal növelték a költségeket, de 1,2 millió Ft-tal a bevételeket.

Sportpálya üzemeltetés költsége:                    5.709                 2.243                 1.864 eFt

Sportpálya üzemeltetés bevétele:                    3.592                 3.739                    236 eFt

                           Tevékenység eredménye:    - 2.117              + 1.496*            - 1.628 eFt

2022 tervhez képest 3,5 millió Ft-tal növelt költségek, 147 ezer Ft-tal a csökkenő bevételek.                                      

 

                                                        Temető üzemeltetés

 

2021.12.22-én soron kivüli ülésen a lakosság kirekesztésével döntöttek a II. ügyvezetőről és a Kft. gazdálkodását terhelő 526.315 Ft havi munkabéréről + befizetendő közterheiről.

2021.12.22. Jegyzőkönyv 10-14. oldalain elolvasható:

https://www.puspokladany.eu/kozadat/kepviselo_testulet/jegyzokonyvek/2021/2021_12_22.pdf

2023.01.26.Varga Zoltán Pénzügyi Bizottsági elnök kinyilatkozta:

”Jelentős teherként jelent meg egy új alkalmazott, akinek bérköltsége évi 9 millió Ft, mert a Kft. vezetése nem tudta biztosítani a jogszabályi előírást. Ennek a költségét nem a lakossággal kell megfizettetni. Nem fogom megszavazni”

Tóth Lajos polgármester: Külső kényszerek miatt kell, hogy mérlegeljük ezt a helyzetet.”

                                                                                       2023. terv     2022. terv      2021. tény    

Báránd üzemeltetés terv. költsége:  1.533 eFt*  

                      Szolgáltatás költsége:   7.284 eFt   összes:  8.817          9.822         8.200 eFt

Báránd üzemeltetés terv. bevétele:   2.771 eFt*  

                        szolgáltatás bevétel:    8.885 eFt              11.656       12.418        11.972 eFt

 

                Tevékenység eredménye:                                + 2.839 *   + 2.596*    + 3.772 eFt

A Kft. gazdasági igazgató asszonya kijelentette: „A kevés nyereség is a Kft-ben pozitív hozam. Csak szolgáltatást végzünk, mert Báránd Önkormányzata átvállalta az üzemeltetést.*

Évben kétszer végezzük a kaszáltatást.”

*Az állítás ellenére üzemeltetésre miért terveztek 2,7 MFt bevételt és 1,5 MFt kiadást is?

*2022 tervhez képest 762 ezer Ft-tal kisebb a bevétel és 1,005 millió Ft-tal kisebb a költség.

                                                                               2023. terv       2022. terv        2021. tény    

P.ladány üzemeltetés terv. költség:  25.377                         22.141                                        

                         szolgáltatás költség:  36.215           61.592   31.802   53.943     49.458 eFt   

                                                                                                                                             

P.ladány üzemeltetés terv. bevétel:   25.589          12,5 %* 22.436   20,8 %*                       

                         szolgáltatás bevétel:   36.347            61.936  33.393   55.829       39.851 eFt

                     

                        Tevékenység eredménye:                  + 344 *            + 1.886 *    - 9.607 eFt

*A 2022 tervhez képest 6,107 millió Ft-tal több a bevétel, 7,649 millió Ft-tal több lett a költség. Az árbevétel növekedése irreálisan dinamikus, annak ellenére is, hogy 2022.08.01-től 50%* és 2023.03.01-től 15%* mértékben történt meg az áremelés.

A Kft. vezetésének szándékos mulasztásából 9 millió Ft-tal magasabb a bérköltség.

Részletes elemzés 2019-ig: https://www.ladanyholnap.hu/2021-aprilis/

 

                                                         Távhőszolgáltatás

 

A 2022. év sokkja - az orosz-ukrán háború - miatt a földgáz ára a korábbi 9.439.-Ft/MWh-ról 139.829.-Ft /MWh-ra emelkedett. Ezért növekedett a lakossági felhasználók fogyasztása után az állam által adott távhő támogatás mértéke is 1.602.-Ft/GJ-ról, 50.453.-Ft/GJ-ra változott. Az árak 2023.01.01-től változtak, mert csökken a világpiacon a földgáz ára. A jelenlegi ár 64.419 Ft/MWh 2023.03.31-ig. (2023.04.01-től 2023. 09.30-ig 70.885,448 Ft /MWh). A lakossági felhasználás kompenzálására adott támogatás 2023.03.31-ig 22.784.-Ft /GJ, 2023.04.01-től a mértéke március végén lesz látható.

2023.01.01-től négyszeresére emelkedett a villamos energia ára, ezért jelentős költség-emelkedéssel kell számolni. Előzetes adatok alapján az ágazat bevétel kiesése 62.000 eFt.

                                                                     2023. terv       2022. terv           2021. tény    

Távhőszolgáltatás tervezett éves költsége: 930.390            280.091        219.254 eFt

Távhőszolgáltatás tervezett éves bevétele: 868.552            259.681        217.384 eFt

 

Tevékenység eredménye:                             - 61.838           + 20.410         - 2.070 eFt

 

Jelen helyzetben a legbizonytalanabb a távhő ágazat tevékenységének tervezhetősége. Ennek kockázatai alapvetően befolyásolhatják a Kft. üzleti tervét.  

 

                                  Értékesítés nettó árbevétele: 570.757 eFt?

 

A jogszabályban meghatározott távhő ár kerül alkalmazásra a külön kezelt Intézményeknél, díja 2023. március 31-ig 25.170 Ft/GJ. A felhasznált energia mennyisége csökkent, mert az épületek csak a jogszabályban meghatározott alacsonyabb hőfokra fűthetőek.

A lakossági fogyasztók továbbra is rezsicsökkentett áron kapják a távfűtést.

A 2023.01.17-én lezárt tervezés a 2022. évi fogyasztási adatok figyelembe vételével történt

 

2023.01.26. A Kft. gazdasági igazgató asszonyának mindent leleplező kijelentése:

Nincs még elfogadott Önkormányzati Költségvetés, ha nem kapjuk meg azt a támogatást, ami a mi tervünkben szerepel, akkor az majd módosítani fogja az üzleti tervünket.*”

 

*Ezen nyilatkozat miatt a kommunális ágazat elemzése értelmetlen és okafogyott..

 

                                  Elek István Gábor: Vezetői Összefoglaló - Szemelvények

 

Nehéz felelősségteljesen úgy összeállítani egy üzleti tervet, hogy a környezetünket érintő háborús helyzetnek milyen további kihatásai lesznek.

Nagy szüksége van a Kft-nek továbbra is a tulajdonos képviselő testület támogatására.

Elhivatottak vagyunk a városért és a lakosságért, ezért munkatársaink szorgalmas és   kitartó munkája garancia a fejlődésre.

Elsődleges szempont a Kft gazdaságos működtetése a jelenlegi nehéz időszakban. A Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. tapasztalt, kihívásokban megedződött optimista csapata új módszerek bevezetésével, innovációkkal és főleg szakmai összefogással le tudja győzni a nehézségeket.

 

                                                   A Kft. terv - tény adatai:

 

   2021. terv   -40.645 eFt       2021. előzetes tény főösszege -20.981 eFt

   2022. terv      + 16 eFt       2022. előzetes tény főösszege -36.423 eFt  

   2023. terv: -31.249 eFt.

2022. januárban -21 millió Ft veszteségre tcrveztek 16 ezer Ft minimális eredményt, de

2023. januárban kiderült, hogy a pozitív tervből - 36 millió Ft a veszteség lett. Az orbitális mértékű tervezési tévedést nem követte felelősségre vonás. A Képviselőtestület a 2023. év üzleti tervét - 31 millió Ft veszteséggel elfogadta!

                 

                                         Cherchez La Femme - Keresd az asszonyt…

                                                        (Végkövetkeztetés)

 

A 2019. októberi választásokon hatalomba került új városvezetésnek tudomására hozták, hogy a Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft-vel nagyon nagy problémák vannak. Az átadás-átvétel - a felelőssége elől táppénzre menekülő - Dombi Imréné volt polgármesterrel történt. Külső szemlélőnek megmagyarázhatatlan okból 1,5 évet vártak mégis a Kft.„átszervezésével”

Jött a COVID - Pandémia és a rendkívüli felhatalmazással élve a polgármester döntést hozott, de az ügyvezető leváltása után nem dőlt tovább a dominó, hirtelen megállt az „átszervezés” Slámer Erzsébet - Kft. gazdasági igazgató - irodája előtt.

Ugyan kockázatos mindkét vezetőt egyszerre leváltani, de ahogy az új ügyvezető kiválasztása pályáztatás nélkül történt, lett volna már elegendő idő új gazdasági vezető megtalálására is.

Az új ügyvezető tudomásul vette, hogy a „válságkezelő” Slámer Erzsébet maradni fog, vele kell „elhivatottsággal” menedzselnie a kilátástalanságba süllyedő Városüzemeltető Kft-t.

2021.12.16-i Önkormányzati ülésen az ügyvezetés „indokoltnak tartotta a könyvvizsgáló személyében történő változást”. A Kft. új könyvvizsgálója Ozsvárt Mariann lett.

2021.12.22-i soron kívüli ülésen a képviselők elé tárták, hogy a temetési szolgáltatást szabá-lyozó rendelet előírja: a tevékenység csak szakmai képesítéssel végezhető, amellyel Elek István Gábor ügyvezető nem rendelkezett. Emiatt kellett jogviszonyt teremteni a temetkezési tevékenység ellátására Kardos Ferencné debreceni lakossal, évi 8 - 9 millió Ft munkabérért.

 

A 2 éve leváltott Varga Lajos egyedül lehetett felelőse az elmúlt évek sorozatos veszteségeinek, de leváltását nem követte büntető feljelentés,

 

          a megdöbbentő események miatt fontos kérdéseket kell feltenni:

 

 1. Elmondott-e az átadás-átvételkor Dombi Imréné minden információt?

 2. Elolvasta-e az új városvezetés az előző évek beszámolóit, jegyzőkönyveit?

 3. Van-e politikai és/vagy családi oka az új ügyvezető kiválasztásának?

 4. Van-e politikai és családi oka a gazdasági igazgató asszony érinthetetlenségének?

 5. Miért kellett feltűnően sietni az összetákolt üzleti terv elfogadtatásával?

 6. Milyen szerepe van a veszteségtermelésben a bújtatott állásokban lebzselőknek?

 7. Milyen szerepe van a veszteséges működésben a Kft. Felügyelő Bizottságának?

 8. Milyen szerepe van a kinevezésekben a főállású alpolgármesternek?

 9. Milyen szerepe van a kinevezésekben és a veszteségekben a polgármesternek?

 10. Hová lett a polgármester hirdetett tisztessége? ... és a felelőssége?

 

Újabb kudarc Püspökladányban

 

Ezzel a sokat sejtető címmel számolt be a Hajdú-Bihari Napló és a haon.hu olyan uniós pályázati beruházásokról,

haon.hu/kozelet/helyi-kozelet/ujabb-kudarc-puspokladanyban-3527086/

amelyekről honlapunkon hónapokkal ezelőtt jeleztük a kivitelezés és befejezés kilátástalanságát. A médiaközlés késedelmének okait nem kutathatjuk, de a cikkbéli állítások tartalmát szükséges értelmezni.

 

Amikor egy kormányközeli napilap erőteljesen kritizálni kezd egy kormánypárti önkormányzati vezetést, akkor van min elgondolkodni a fideszeseknek. Így járhattok ti is...

A tudósításnak álcázott propagandacikk a megyei önkormányzat elnökének szavaival üzeni: elszomorítja, hogy "nem tudott élni" Püspökladány a lehetőségekkel, amikor "minden adott" a fejlődéshez. Ezután a cikk 7 féle módon írja körül a letagadhatatlanul súlyos kudarcot...

 

A kialakult helyzet jobb értelmezéséhez fontos lehet a háttér alaposabb ismerete:

1. Bajban van a városi önkormányzat vezetése.

   A jelenlegi városvezetés fideszes, vagy fideszes volt, az alapszervezet elnökének nyilatkozata szerint:

www.youtube.com/watch?v=hYiMUq-fPRc

 

2. 67 millió forintnyi keret lehetőségét nem képes kihasználni a város.

Ha összesen 67 milliót, az még értelmezhető lehetne, sajnos sokkal több összeg kerülhet kényszerszerpályára. Az alapoktól rossz koncepcióban rosszul tervezett pályázatok közül ez volt a legkevésbé szükséges. Mégis miért pályáztak rá? Az ötlettelen tervezést a pénzlenyúlás fondorlatos szándéka vezérelte.

 

3. Püspökladány nem képes élni a pályázati lehetőségekkel.

2016-ban 10 pályázatot adott be az Önkormányzat, de a két legfontosabb nem nyert egy fillért sem. (TOP-1.1.3-15 és TOP-1.1.1-15) Mintegy 500 millió Ft-ot nem kapott meg Püspökladány. Ha most valaki a munkahelyteremtésre és az Ipari park-ra gondol, sajnos nem téved...

A megyei közgyűlés elnöke 2019-ben "szomorú", pedig ő már a pályázat benyújtásakor 2016-ban tudta, hogy városunkban elsősorban munkahelyekre van szükség! Mégsem ítélték Püspökladánynak a nélkülözhetetlen összegeket. A 2017 végén "elnyert" maradék 1,5 milliárd Ft pályázat tervezési és előkészületi fázisaiban több súlyos hiba, mulasztás és idővesztés történt. A projektmenedzsment feladatokat a megyei önkormányzat vállalkozása a HBMFÜ Nonprofit Kft. végezheti, több mint 22 millió Forintért.

www.puspokladany.hu/kozadat/kepviselo_testulet/kivonatok/2016/2016_02_25.pdf

 

4. ...érdemtelenül kerülnek hátrányba a ladányi emberek.

Ez az "aggódó" félmondat mutatja be legerősebben a Fidesz cinizmusát. A cikkben nyilatkozó fideszes pártkatonák szinjátszó képességeiről árulkodik: Pajna Zoltán 2011 óta a H-B. megyei Közgyűlés elnöke, Vadász Ferenc 2012 óta a Járási Kormányhivatal vezetője lehetett. Nekik nem tűnt fel a polgármesterasszony ámokfutása? Próbálták-e bármilyen eszközzel megvédeni a ladányi emberek érdekét? Lehetőségük mindig volt, ezek után még bölcsnek, aggódónak, sőt "alkalmasnak" akarják beállítani önmagukat.

 

5. Egyre rosszabb fejleményekkel szembesülünk.

Ez olyan fenyegetés, amely a pártvezérek reakcióját sejteti? De emellett a többi pályázat tragikus helyzetére is utal. Vegyük sorba: 8 nyertes pályázatból egyet visszamondtak, egy megvalósult, még egy megvalósulhat szeptember 30-ig. 5 pályázati beruházás áthúzódik a 2020. évre.

 

6. ...eredménytelenül küszködik az egészségügyi központ felújításával.

A reménytelenül csúszást szenvedő 5 pályázat egyike a botrányos körülmények miatt leállított SZTK emeletráépítés. Az első probléma már a pályázat tervezésnél kezdődött (2016.01.28.), mert a képviselő-testületet riogatta-fenyegette és félre is vezette DOMBI IMRÉNÉ polgármester: Az egészségügyi alapellátásnál igazgató úrral le lettek folytatva a tárgyalások. Az alapellátásban dolgozó háziorvosok is részt vettek az egyeztetéseken. A felnőtt és gyermekorvosi rendelők felújítása mindenképpen prioritást kell, hogy élvezzen a pályázat beadásánál. Itt szeretném felhívni a képviselő társaim figyelmét arra, hogy kiírtuk a pályázatot, nagyon kell figyelni arra, a gyermekorvosi rendelő beadásánál, a pályázat egyértelműen fogalmaz, hogyha megszűnik a 3. körzet, abban az esetben a pályázat nem fogja támogatni.

Összecsúsztatta a felújításokat a bővítéssel, a Gyermekgyógyászati rendelőket akarta az emeletre felvinni. A 8 fideszes mindig mindent megszavazott.

KISS ZSIGMOND: A Szociális és Humán Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja. Mind az 5 pályázatról elmondható, hogy 100 %-os támogatottságú. Minden pályázatot támogatni fogunk. Mivel 100 %-os támogatottságú lehet rá számolni, hogy minden önkormányzat be fogja adni.

 

Egyesületünk képviselője már akkor felhívta a figyelmet a veszélyekre és a pazarlásra.

KINCSES LÁSZLÓ: …nem tudok örülni, mert a felsorolás egy olyan javaslatot is tartalmaz az utolsó pontban, ami az emeletráépítés kialakításának a vizsgálata. Csak arra kell visszaemlékezni, különösen azoknak, akik 2009-ben is képviselők voltak ebben a testületben, mi is volt az indoklása a szabadon és kihasználatlanul álló épületrész patika céljára történő hasznosításának. Aztán mi történt ebben a gyalázatban?

Egyetlen javaslatom van. Meg tudunk takarítani 20 milliót, ha nem többet, inkább 40 mFt-ot. Többre tudjuk használni az előző pontokban, ha az a patika nem foglalja ott a helyet.

 

Most nincs bővítés, sem felújítás, csak botrány van és szégyen.

 

7. ... nem tudunk mit kezdeni a már elnyert pályázati pénzekkel.

 

A Fidesz vezérkar jelöltje ezzel súlyos beismerést tett. Vadász Ferenc kiállította magáról is a leminősítő bizonyítványt: ALKALMATLAN a város vezetésére!

 


A fideszes rinocérosz

 

A jelenlegi városvezetés - a Fideszből kitagadott - Kiss Zsigmond alpolgármesterrel hibát-hibára halmoz, de a kudarcokat a következő önkormányzatra akarja hárítani. 

A pályázatokra nyert összegek nem elegendőek a befejezésükhöz. Az eddig megismert kivitelezői ajánlatok és már benyújtott többletszámlák alapján 250-300 millió Ft-tal többe kerülhet a megvalósításuk. Kiss Zsigmond mégis erőltetni akarta a túlárazott, ezért gyanúsan aggályos kivitelezői ajánlatokat. Az Önkormányzatnak nincs ennyi tartaléka, hitel felvételéhez a Kormány nem járult hozzá.

 

Egy ilyen súlyos kudarc-sorozat után Dombi Imréné unokatestvére Vadász Ferenc arcpirító módon ki merészeli jelenteni: reméli, megértik a püspökladányi választók miért kérik a bizalmukat...

 

A bizalmat nem kérni, hanem megszolgálni kell, ezt a "szolgálatot" az elmúlt években megtapasztalhatták a püspökladányi emberek...

Diverzáns - kettős ügynök - balek?

 

Júniusban a Fidesz Központból az alapszervezeteiknek szétküldött Kubatov-levélben

magyarnarancs.hu/kismagyarorszag/fideszes-kiskate-es-sorvezeto-valasztokeruleti-elnokoknek-avagy-hogyan-mukodik-belulrol-a-kormanypart-es-kik-feddhetetlen-jeloltek-120670

a pártigazgató a legnyomatékosabban felhívta a figyelmet, hogy a Fidesz országos választmányának korábbi döntése alapján a 2019-es őszi önkormányzati választáson a jelöltállításnál csak olyanok jöhetnek szóba, akik:
feddhetetlen előéletűek, erkölcsi-etikai szempontból kikezdhetetlenek, akiket „a közösség megbecsült tagjaiként” tartanak számon helyben és kizárólag olyanok indíthatók az őszi helyhatósági választáson, akik „korábbi munkájuk kapcsán megbecsülést vívtak ki a közösség körében.”

 

A szigorúnak tűnő kritériumok ismeretében/hatására elgondolkodtató események zajlottak és zajlanak városunkban:

V. F.  kilép a Kormányhivataltól
K. Zs. kilép a Fideszből
T. L.  kilép a Számadó Egyesületből
 

Vajon milyen célból, érdekből és szándékból tagadják meg múltjukat?

Miért akarják félrevezetni és becsapni a ladányi embereket?

Melyik jelölt lehet a Trójai Faló, aki hirdetett tisztességét adta el?

 

Kiről nem tett említést - nem vesz tudomást - az index.hu-n megjelent a terjedelmes összefoglaló?

index.hu/belfold/2019/08/29/puspokladany_fidesz_belharc_polgarmesterjelolt/

 

Az ármány és cselvetés a Fidesz felsőbb köreinek szándéka és már városunkban vannak a parancs-végrehajtók.

 
Folytatás hamarosan...

Nem cica-harc, ez kandúr-háború!

 

A Fidesz megyei elnöke és országos önkormányzati kampányfőnöke kritikus, leminősítő nyilatkozatot tett a Hajdú-Bihari Naplóban (és a haon.hu-n) Püspökladány állapotáról, vezetőinek felelősségéről:

haon.hu/kozelet/helyi-kozelet/kosa-lajos-sikeres-ot-ev-az-onkormanyzatoknal-3449595/

"...a város az elmúlt években nem tudta az ország és a megye számos településéhez hasonló fejlődést produkálni. Mint fogalmazott, ezért

 

 súlyos felelősség terheli az eddigi városvezetést.

Elmondta, hogy Püspökladány sok lehetőséget elmulasztott az elmúlt időszakban."

 

2019. augusztus 6-án a Városi Televízió adásában  Kiss Zsigmond alpolgármester 26 percen át próbálta megcáfolni a Fidesz felső vezetésének állításait. (A felvétel megtalálható a ladanytv.hu-n)

A bátornak látszó kritikus nyilatkozattal kétségbeesett szándéka volt a kegyvesztett alpolgármesternek: közölni akarta, hogy a súlyos bajok nem vele kezdődtek. Ez nem igaz, mert Arnóth Sándornak 2006-2010 között Pénzügyi bizottsági elnöke, és Dombi Imrénének 2011-től 2014-ig alpolgármestere volt Kiss Zsigmond, majd az ominózus "rúdtánca" miatt 2014-től nem lehetett tovább alpolgármester. De a súlyos titkok-bűnök elhallgatása érdekében ismét bizottság elnöki pozíciót kapott és sorra megszavazta azokat az előterjesztéseket is, amelyek miatt a Fidesz kormányközeli vezetőinek minősítése - ítélete szerint: "Püspökladány sok lehetőséget elmulasztott..."


Idézetek Kiss Zsigmond alpolgármester TV-nyilatkozatának első perceiből:

"... sajnos az egyik fideszes (Kósa Lajos) kormányközeli vezető is azt nyilatkozta, hogy nem halad a város a megfelelő mederben. Hát ha nem az első dűlőben tartotta volna azt a sajtótájékoztatóját, és vette volna a fáradságot és Püspökladányba is betéved, akkor biztos látta volna, hogy az egész város területén különböző beruházások folynak, vagy ha esetleg eljött volna hozzám, itt a Városházán megfelelő tájékoztatást tudtunk volna neki adni..."

 

"... azt tapasztaltuk, hogy (Bodó Sándor) államtitkár úr sem tudja hol tartanak ezek a beruházások, meg a Kormányhivatal vezetője (Vadász Ferenc) sincs tisztában azzal, bár ő eléggé jó, kormányközeli kapcsolatokat ápol velük, és mégsem tudtak megfelelő módon felvilágosítást adni."

Egy normális, demokratikus országban természetes, hogy van érvelés és kritika is, de az elmúlt évek azt bizonyították, hogy a Fideszben ilyen mondatokat nem tűrnek el. A sértettséggel telített alpolgármesteri monológ üzenete valószínűleg nem kerüli el a főnökség figyelmét. A mondás szerint: nem vak ez a ló, hanem vakmerő...! (Miután nekiment a falnak)

 

Nem bonyolult a nyilatkozat értelmezése: Nem lehetett fideszes polgármester jelölt Kiss Zsigmond, ezért szerinte mindenki tudatlan és tájékozatlan. Csak ő mindennek a tudója és most azon mesterkedik, hogy ezt el is hitesse a választópolgárokkal. Folytatja a lakosság megtévesztését, mert az országos Fidesz-vezetés évek óta tudta, hogy milyen súlyos a városunk helyzete, csak éppen hallgattak róla, húzták az időt, kerülni akarták a botrányt... Nekik a ladányi emberek sorsa nem számít!

 

De pontosan egy évvel ezelőtt minden korábbi ügyet felülírt a Bene Gy. utcai pszichátriai lakóházak építésének elkezdése. A lakosság felháborodása miatt Dombi Imréné táppénzre  menekült. A Képviselő-testület már 2018.06.28-án megvonta tőle a bizalmat és méltatlansági eljárást kedeményezett, de ennek részleteit a lakosság akkor még nem tudhatta, mert a zárt ülésről nem derülhettek ki a súlyos információk.

 

A keddi TV nyilatkozat 19-20. percében ismét a valóságot szépíteni akaró - ellentmondásoktól hemzsegő megfogalmazásokat tett Kiss Zsigmond:

" ...azok a híradások, amiket a legutóbb láttam, amelyek szürke, vagy fekete képet festettek le a városunkról, én ezt visszautasítom maximálisan. Úgy gondolom, hogy igenis egy jó pályára állt a város.  Úgy látom, a Képviselő-testület tagjai is inkább azon vannak, hogy tegyünk a városért, próbáljunk akkor a régi negatív irányból eltérni és valami olyat mutatni a városlakóknak, ami előre mutat."

A jól ismert mondás szerint: "Szegény ember az, aki ígérgetni sem tud..."

Az önkormányzati választások előtt 2 hónappal letagadni a riasztó és felháborító valóságot, majd 10 évvel ezelőtti fürdőfejlesztési terveket újra meglebegtetni.... ez  szánalmas kapkodás, egyben a bűn beismerése, maga az alkalmatlanság és hiteltelenség.

 

Nagyon kilóg a lóláb: Kiss Zsigmondnak fondorlatos szándékai vannak, de nem jelentette be, csak úgy lopakodó módon...

Nem lett a Fidesz polgármester-jelöltje, de ha meg akarná mérettetni magát az október 13-i választáson, akkor ki kell lépjen a Fideszből!

Vagy ezzel a nyilatkozattal is azt akarja, hogy zárják ki a pártból, szüntessék meg a tagságát? Ha már hős vezér nem lehetett, így lehessen még Fidesz-mártír?


Az alpolgármester a vágyaihoz akarná hajlítani a valóságot, de az Európai Uniós forrásból történő beruházások többsége reménytelenül rossz helyzetben van. A Fidesz terveiben a fejlesztések átadása jelentette volna a dicsőséget, sőt az öndicsőülést! Az önreklámozó - önleleplező alpolgármester állításaival szemben a Ladányiak már láthatják a valóságot:

Leállított SZTK emeletráépítés

Félútnál sem tartó kerékpárút kivitelezés

Szétdúlt Rákóczi utca "parkfelújítása"

Visszamondott szociális intézménybővítés

Egyre drágább közbeszerzésű Bölcsőde-óvoda felújítás

Üresen álló, ajándékba adott kis-Petőfi iskola

13 éve megígért Újtelepi útépítés

Bene Gy. utcai "gazbenőtt" pszichiátriai lakóházak...

 

 A bejelentés bevallás is: Dombiné kegyvesztett lett  -                új jelölttel próbálkozik a Fidesz

 

Több hónapos hallgatás - halogatás után 2019.07.19-én törte meg a csendet a Fidesz országos önkormányzati kampányfőnöke. A bejelentés már nem okozott igazi meglepetést Püspökladányban, de az időpont és a körítő magyarázat is elgondolkodtathatja a Ladányiakat.

dehir.hu/hajdu-bihar/vadasz-ferenc-lesz-a-fidesz-kdnp-polgarmesterjeloltje-puspokladanyban/2019/07/19/

Az országos kampányfőnök június elején nyilatkozta, hogy 2019.06.15-ig a Fidesz az összes településen bemutatja a jelöltjeit.  Püspökladányban még 5 hétig hallgattak róla, de már szivárgott az információ és hirtelen "felgyógyult" a polgármesterasszony is...

 

Az idő és az események szorításában történt meg a szűkkörű és szűkszavú bejelentés, amely konkrét és súlyos beismeréseket tartalmaz:

1. "A Sárrét fellendülésében kulcsszerepe van Püspökladánynak, de az utóbbi időben a település lemaradt a fejlesztések terén – mondta Kósa Lajos. a Fidesz kampányfőnöke hangsúlyozta: az a céljuk, hogy Püspökladány és környéke felzárkózzon a megye és az ország más térségeihez."

 

2006. októbere óta - 13 éve - a Fidesz a felelős Püspökladány felzárkózásáért. Most beismerik, hogy Püspökladány "lemaradt a fejlesztések terén". A Ladányi emberek jól tudják: az elmaradottságot a Fidesz emberei-kinevezettjei okozták!

 

2. A jelölt  "ismeri a város problémáit, s alkalmas arra, hogy a Püspökladányt kimozdítsa jelenlegi helyzetéből."

Püspökladány a Fidesz 13 éve alatt került a "jelenlegi helyzetébe". A kampányfőnök most a 13 év kudarcát keni rá a jelöltre? Ha sikerül: jó fiú, ha nem, mehet a többi után...

 

3. "...neki Püspökladány az első, a ladányiak ismerik, mindig is a városért dolgozott, a kormánnyal kitűnő kapcsolatokat ápol..."

A jelölt kormánytisztviselő, Fidesz-tag. Parancs-végrehajtó, "kormánykapcsolatai" egyszerűek: igenis, értettem!

A Ladányi emberek megtapasztalhatták, hogy ünnepségeken gyakran ajándékokat osztogat, de az Önkormányzat ülésein nem vesz részt, egyszer sem számolt be a Kormányhivatal tevékenységéről a nyilvánosságnak.

 

4. "...tisztában van a 14 ezres Püspökladány problémáival... de eddig a településen élők, a körzetben élő lakosok csak hitegetéseket kaptak, és ez nagyon méltatlan."

A jelölt beismeri, hogy városunk lakossága drasztikusan és drámaian fogyik, már 14 ezer főre csökkent és azt is: "tisztában van" a problémákkal, amelyeket rokona - a kegyvesztetté és méltatlanná vált Dombi Imréné - okozott, sőt fokozott! De a jelöltnek eszébe sem jut, hogy a járás legfőbb vezetőjeként közbe kellett volna lépnie: nem akadályozta meg rokona - elvbarátja ámokfutó károkozásait!

 

5. "...az önkormányzat és a kormány közötti jó együttműködés is szükséges, aminek záloga..." a jelölt személye.

Kósa Lajos fenyegeti a Ladányi embereket? 13 éve Fideszes polgármester, 9 éve Fideszes országgyűlési képviselő és több, mint 1 éve Fideszes államtikár együttműködésének negatív következménye, hogy lemaradt Püspökladány a fejlődésben és került a jelenlegi helyzetébe, amikor és amiért megbukott a városban a teljes Fidesz vezetés.

 

A szomorú valóságot letagadó Kósa-Bodó-Vadász kinyilatkoztatásokra illik a modern mondások közül a legpontosabban:

"Olyan vastag bőr van a képén, mint a fideszes rinocérosznak..."

 

Az új polgármester-jelölt már 8 éve rejtőzködik kormányhivatal-vezetői szobájában, felvesz milliós fizetéseket és okoz 100 milliós károkat szülővárosának! Most arra kényszerül vagy kényszerítik, hogy vállalja a Fidesz-múlt bűneit, és átvállalja a felelősséget a 13 szégyenteljes év mulasztásai és törvénysértései miatt!

 i) Előterjesztés tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulások megtagadásának fellebbezésére vonatkozóan.

Idézet az előterjesztésből: "...az érintett telkek (3710/10 és a 3710/12 hrsz) a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Püspökladányi Járási Hivatala által 2018. február 16. napján meghozott, és 2018. március 5. napján jogerőre emelkedett, 800012-8/2018. számú határozatával telekalakítási eljárás eredményeként jött létre a 3710/4 hrsz-ú ingatlanból..."

 

A Fidesz polgármester-jelöltjének nem csak tudomása volt róla, hanem tevőlegesen közreműködött a Bene Gy. utcai pszichátriai lakóépületek telek-engedélyezésében is, ezzel a cselekedetével 170 millió Ft-os kárt okozott Püspökladánynak és a város lakosságának! Dombi Imréné és a beruházó Főigazgatóság  társtettese lett!

 

A Fidesz felső vezetés önkritika nélkül - saját hibáit leplezve -, megtalálta az elkövetőket, de nem nevezte meg kegyvesztetteket:

"A városban újjászervezte magát a Fidesz, teljesen új emberekkel vágnak neki a kampánynak."

 

Íme a lapátra tett fideszesek névsora!

A leváltottak:

Dombi Imréné  - aki 2017-től nem Fidesz elnök és nem lehet Fideszes polgármester-jelölt sem

Kiss Zsigmond  - aki 2019-től nem Fidesz elnök és nem lehet Fideszes polgármester-jelölt sem

A lemondottak:

Petőné Papp Margit

Márkus Gábor

Rásó János

A Fidesz-listáján nem indulhatnak:

Kovács Krisztina

dr. Lente Péter

Tóth László

 

...és kik az új jelöltek?

"a Fidesz püspökladányi önkormányzati képviselőjelöltjeinek teljes listáját és programját pedig később mutatják be..."

 

A Fidesz olyan polgármester-jelölttel próbálja meg sokadjára is félrevezetni a szavazópolgárokat, aki még azt sem tudja, kik lesznek a képviselő jelöltjei...

Milyen "őszinte és hihető" Kósa Lajos állítása: "neki Püspökladány az első..."

Májusban kivonultak, júniusban "tartózkodtak"...

 

A márciusi időközi választások eredményeként 4 fideszes és 6 ellenzéki képviselője van az Önkormányzatnak.

A képviselői arányok változása különösen feltűnő a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság munkájában, ahol áprilistól a városunk életét befolyásoló kiemelt ügyekben születtek határozati javaslatok.

www.puspokladany.hu/kozadat/kepviselo_testulet/bizottsagok/penzugy_ugyrend/jegyzokonyvek/2019/2019_04_17.pdf

Az Olvasó figyelmébe ajánljuk a jegyzőkönyv 36-46. oldalán tanulmányozható észrevételeket, amelyeket a 33/2019.(IV. 17.) határozati javaslatba foglalva a bizottság 6 igen szavazattal fogadott el.

Az alpolgármester egy hónap időhúzás után májusban napirendre tűzte a bizottsági javaslatokat, de a fideszes képviselők ekkor megfutamodtak a megtárgyalásuk és a döntés meghozatala elől.

 

Eljött június 27. napja, amikorra már eldőlt, kit indít a felső Fidesz vezetés polgármester-jelöltnek... Szertefoszlott néhány illúzió, hirtelen megváltozott az alpolgármester és a Fidesz-frakció "hozzáállása". No nem nyíltan, csak ilyen sunyi - gyáva szavazásokkal:

A fideszesek tisztában voltak azzal, hogy minden ellenzéki képviselő meg fogja szavazni az előterjesztéseket (mindkét kft-re vonatkozóan), a májusi kivonulásuk után már nem tudják ismét megakadályozni. Mégsem volt egyik fideszes sem olyan becsületes, hogy igen gombot nyomjon...

 

www.puspokladany.hu/kozadat/kepviselo_testulet/kivonatok/2019/2019_06_27.pdf

 

Ez a sunyi-gyáva cselekedet újabb bizonyítéka annak, hogy a fideszes képviselők nem akarják kideríteni a pazarlásokat, veszteségeket, vagy a lopásokat... Nem Ladány érdekében dolgoztak, hanem a város vagyonát engedték felélni. Ez bűnpártolás, de lehet ennél még súlyosabb minősítése is!

 

A Városi Tv 2019.07.09-i műsorában Kiss Zsigmond alpolgármester igyekezett magyarázni a megmagyarázhatatlan cselekedeteiket:

Májusban a "személyeskedések" miatt állt fel a Fidesz frakció. (kivonulásuk miatt félbeszakadt a testületi ülés.)

Az időkorlátok annyira rövidek, ezért "nem biztos", hogy teljesíthetőek. Ez a jövő zenéje, majd az új képviselő-testület döntést hoz.

"Én igazából nem firtatnám ezeket a dolgokat, de vannak képviselők, akik szeretnének erről tudni."

"A Fidesz-frakció tartózkodott, mert nem volt teljesen tiszta részünkről, mit is akarunk ezzel elérni... Mindegy... elfogadta a testület."

"Olyan kicsinek tartottuk az időt, amikor erre választ kaphatunk, hogy a Fidesz-frakció letartózkodta..."

 

Az alpolgármester aggályos magyarázkodása fontos kérdéseket vet fel:

1. Ha májusban személyeskedésnek titulálták, júniusban mégis miért tárgyalták meg ugyanazokat az előterjesztéseket?

2. Az áprilisi Pénzügyi bizottsági határozatot miért szabotálták az áprilisi Testületi ülésre előterjeszteni?

   Az "időkorlátok" oka szándékos időhúzás, amely bűnpártolás gyanúját veti fel... Az új Önkormányzatra hárítaná múltjuk bűneit?

3. Miért nem firtatná az alpolgármester "ezeket a dolgokat"?

    Ismeri az Önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló rendeletet?

www.puspokladany.hu/onkormanyzat/rendelet/25_2012.pdf

 
 

   Tisztában van az alpolgármester a saját felelősségével?

 

...vagy már mindegy?

2018.10.11. - Jog, matek és a józan ész...

 

A 2018. szeptemberi soron következő testületi ülésen nem került napirendre a TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00015 azonosító számú, „A Püspökladányi Petőfi Sándor Általános Iskola energetikai fejlesztése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról szóló előterjesztés.

2018.10.11-én soron kívüli ülés első napirendjeként került a Képviselő-testület elé. Feltűnően gyanús körülmények miatt az egy nappal korábban tartott Pénzügyi Bizottsági ülésig nem volt módja megismerni a képviselőknek a kivitelezői árajánlat részleteit.

Az ajánlatot benyújtó vállalkozásról sok aggályos információ tudható meg az internetről:

www.nemzeticegtar.hu/kerekzatony-bau-kft-c1309173830.html

 • Közbeszerzést nyert: Nem
 • EU pályázatot nyert: Nem
 • Hatályos negatív információ: Van
 • Lezárt negatív információ: Van

vagy

www.ceginformacio.hu/cr9310420733

Utolsó pénzügyi beszámoló dátuma  
Utolsó éves nettó árbevétel  
Utolsó éves nettó árbevétel EUR-ban
(a beszámoló napján átváltva)
 
Utolsó létszám adat dátuma 2018.09.05
Utolsó létszám adat  

Igen, üres sorok szerepelnek.

 

A bizottsági ülés után vált lehetővé a kivitelezői árajánlat megtekintése, amelyből feltűnően nagy eltérések derültek ki a Tervezői költségszámítás számadataihoz képest. A kivitelező vállalkozás (NAV - nyilvános) adóbevallásában azonnali intézkedést, részletes ellenőrzést sürgető információk találhatók.

A soronkívüli Testületi ülésen képviselői kérdésre adott válasz szerint a közbeszerzéseket bíráló bizottság tagjai között társadalmi képviseletet ellátó személy nincs. Minden tagját a polgármester jelölte ki.

A bizottság az ajánlattevő jogi nyilatkozatát elfogadta. Az árajánlata 27 millió Ft-tal meghaladta a pályázaton nyert összeget, a távol maradó polgármester mégis a Testület elé terjesztette azzal, hogy a többlet kifizetéséhez hiányzó forrást a képviselők nevezzék meg.

 

A beruházás körülményeinek megtárgyalása során az is kiderült, hogy mindössze 2 hónap a vállalt kivitelezési határidő, amelyet racionálisan nem lehetséges teljesíteni, 

mindezek miatt a Képviselő-testület nem szavazta meg a nagy kockázatú és túlárazott kivitelezői ajánlatot.

A polgármester újabb botrányos eljárásával a képviselők érzelmi zsarolására és bűnpártolásra próbálta felhasználni az iskola állapotát. A felszínre került információk alapján több tízmillió forint irracionális tételt tartalmaz az elfogadásra előterjesztett kivitelezési szerződés.

Püspökladány vagyonát és jó hírét veszélyeztető eljárás során a polgármester visszaélt a Képviselő-testület 2016.04.28-i felhatalmazásával (46. határozat, 7. oldal): 

www.puspokladany.hu/kozadat/kepviselo_testulet/kivonatok/2016/2016_04_28.pdf

 
Folytatás hamarosan...
 

Az okozott kár számítható, de a város vesztesége felbecsülhetetlen

 

2018. február 13-án a Debreceni Törvényszék Tolnai Jánosné vádlottat Püspökladány Önkormányzatánál folytatólagosan, bűnsegédként elkövetett hűtlen kezelés bűntette miatt mondta ki bűnösnek, az első fokon kiszabott, felfüggesztett 1 év 2 hónap börtönbüntetésen nem változtatott, továbbá 800 ezer forint pénzbüntetésre ítélte, 1 millió 760 ezer forintos bűnügyi költség megfizetésére kötelezte, a kiszabott 12 millió forint értékű vagyonelkobzást is helyben hagyta.

 

Püspökladány jegyzője a 2018. 03. 29-i Testületi ülésen képviselői kérdésre válaszolt: a Város jogi képviselőjét arra kérte, hogy az Önkormányzat kártérítési igényét jogi alapokon vizsgálja meg, amennyiben lehetőség lesz, állítsa össze, készítse el. Azt az Önkormányzat megtárgyalja és utána beadható a kárigény.

2018. 04. 26-án nem tárgyalt a Képviselő testület kárigény benyújtásáról szóló napirendet.

 

Talán lassan őrölnek az igazság„szolgáltatás” malmai, vagy más az oka, de az okozott kár kiszámítható:

A bűncselekmény-sorozatban 12 millió Ft közpénz került mások zsebébe törvénytelenül.

Az eltelt 10 évben ez 10 %-os kamatos kamattal összesen 30 millió Ft-os összeget jelent.

De a kár nem csak ennyi: a vádlottat projektmenedzseléssel is megbízó, a hűtlen kezelést elkövető Arnóth Sándor azért is bontott szerződést Tolnainéval 2009 tavaszán, mert a gyűjtőút- és kerékpárút beruházás közbeszerzési „mulasztásai” mellett a fürdőfejlesztés  III. ütem Európai Uniós pályázat kötelező határidejű mérföldköveit sem teljesítette.

A 220 millió Ft-os EU-s támogatástól az Önkormányzat szégyenszemre visszalépett.

2009-ben nem ez volt az egyetlen visszaadott pályázat, mert az Ipari park fejlesztésre elnyert 150 millió Ft-ról is lemondó Önkormányzati határozat született.

 

2018-ban mindenkinek nyilvánvalóvá vált városunk lemaradása, a bűnös, kapzsi, önző szándék miatt nem csak pénzt, hanem időt, reményt és lehetőségeket veszített Püspökladány.

Nem nyerhettünk újabb pályázatokat, városunk nevénél ott a fekete jel: VISSZALÉPETT!

 

Sokáig hangoztatták az ártatlanság vélelmét, hogy a még le nem zárt bírósági ügyekben ne ítélkezzen senki… Dombi Imréné saját maga ismerte be tevékenységét a bűnügyekben.

A bíróság immár jogerősen döntött, a bűncselekmény-sorozat megtörtént!

Az elszenvedett veszteségek felelősei ma is ott vannak az Önkormányzatban: a városvezető  és a többségi képviselők frakciója!

 

A város vesztesége felbecsülhetetlen, mert ezek a bűncselekmények befolyásolták-korlátozták-rombolták a püspökladányiak életlehetőségeit, a gyermekeink-unokáink sorsát.

Ha 2010-2011-re elkészült volna a Fürdő és az Ipari park:

vajon mennyivel több  iparűzési és idegenforgalmi adó érkezett volna az Önkormányzathoz?

Mennyi munkahely keletkezhetett volna Püspökladányban?

Mennyi turista vihetné szerte az országban a városunk jó hírét?

Kisújszállás, Túrkeve, Berekfürdő, Cserkeszőlő, Berettyóújfalu, Hajdúszoboszló, Debrecen példáiból tudható, hogy azóta újabb pályázatokat is nyerhettek.

 

A városvezető hallgat, vagy másra tereli a szót és van súlyosabb: butának tetteti magát!

Bűneit nem gyónja meg, esküjét megszegi, felelősségét nem vállalja.

A város pusztul és elnéptelenedik, mert a fiatalság a lábával szavaz, a jövőjéért elköltözik

 

…és hazaüzen Skype-on:

Ameddig ilyen közpénz-tolvaj „vezeti” Püspökladányt, a veszteség egyre nagyobb lesz minden nap…