2022 szeptember

Önkormányzati Ülés szeptember 29.   II. rész

 

video megtekinthető:

youtu.be/YGXwApH4peU

 

Pénzügyi vizsgálat az intézményvezető ellen

2. Különfélék
a) Előterjesztés támogatási igény benyújtásáról.
    Előadó: Tóth Lajos polgármester

b) Előterjesztés a lakások és helyiségek bérletéről szóló 30/1996. (X. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról.

c) Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázati rendszerhez való csatlakozásról.

d) Előterjesztés a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép védelemmel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló rendelet hatályon kívül helyezéséről.

e) Előterjesztés a közterületek használatáról szóló 19/2018. (XII. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról.

f) Előterjesztés Püspökladányi Köztemető területén lévő belső út felújításáról.

g) Előterjesztés munkacsoport által végzett ellenőrzésről.
    Előadó: Keserű László jegyző

pótnapirend 1 Energia közbeszerzés 

pótnapirend 2

pótnapirend 3

pótnapirend 4

 

h) Előterjesztés szakemberek részére kiutalható szolgálati lakásokról. /zárt ülés/
    Előadó: Tóth Lajos polgármester

i) Előterjesztés szociális bérlakás bérleti szerződésének megszüntetése elleni fellebbezésről. /zárt ülés/

j) Előterjesztés Pro Urbe emlékérem adományozásáról. /zárt ülés/

Önkormányzati Ülés szeptember 29.   I. rész

 

A polgármester nem elégedett a Testület munkájával -  Képviselői feloszlatási indítvány

 

 

Videofelvétel megtekinthető:

youtu.be/hl4NYrk7YnA


N a p i r e n d e k :

Bizottsági határozatok

Interpellációk

 

4 új napirend felvételét javasolta a polgármester.

1. Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról,
    az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről.

    Előadó: Tóth Lajos polgármester

 

Képviselői kérdések:

 

Interpellációk:

 

Közérdekű bejelentések