Ki vizet ad, "rezsicsökkentett" életet ad?

 

Egy bizottsági ülés megdöbbentő részletei

 

2018.06.20-án a Városfejlesztési Bizottság ülésén tárgyalta a Vízszolgáltató 2017. évi beszámolóját.

A Zrt. részéről megjelent 3 képviselő sok kérdésre nem tudott helyben választ adni, írásos választ ígértek. A napirend során előtérbe került az Önkormányzat tulajdonában lévő eszközök használata után járó bérleti díj.

A képviselő kijelentette: minden önkormányzatnak fizetnek bérleti díjat a rendszerfüggetlen elemek használatáért. Püspökladány az egyetlen, ahol a szolgáltató vállalat nyereségétől függő szerződés köttetett.

 

A bizottsági tagok döbbenten néztek egymásra. A beszámoló utáni szünetben tudomásukra jutott, hogy 2012-ig, míg az Önkormányzat Városüzemeltető Kft-je látta el a víz-és csatornaszolgáltatást, évente 12-18 millió Ft-os eredménye volt. Majd jött a nagy központi rendelkezés, és a nyereséges ágazat átkerült a nagy céghez. A szerződéskötéskor 40 millió Ft-ot ígértek és ezt két részletben meg is fizették. De 2015-től nem érkezett semmi a bérleti díj jogcímén.

A Zrt. adóbevallásai szerint 2016-ban 166,4 millió Ft, 2017-ben 31,6 millió Ft üzemi eredménye volt, de mégsem fizetett bérleti díjat az Önkormányzatnak.

 

Járni jár, de nem jut?

 

A Zrt. éves beszámolóinak áttanulmányozásával súlyos, azonnali cselekvést igénylő információk derültek ki. 2013 a rezsicsökkentés éve volt. Júliustól a víz-csatorna szolgáltatás díja is 10 %-kal csökkent. De az öröm nem lett felhőtlen: a Kormány 125 Ft/m közműadót is bevezetett.  2013-2014-2015-ben a cég nyereségét elvitte az átalakulás és a közműadó.

A Ladányi üzem költségeibe bele számították a közműadót, (2017-ben 19 millió Ft), de arról nem szólt a cég beszámolója, hogy a Zrt. milyen mértékű ellentételezést kap a Nemzeti Vagyonkezelőtől.

A visszatérítés minden évben növekedett a Zrt-nél, de a városunk lakosságszáma szerint jutó 2,17 %, összegszerűen 36-70-85-102 millió Ft nem jelent meg a beszámolókban, ellenben 2017-ben szerepeltettek 85 millió Ft kalkulált vállalati általános költséget, emiatt az Önkormányzat nem kapott bérleti díjat.

A vízszolgáltatónak 1 milliárdos veszteséget jelentett a rezsicsökkentés, a Kormány azonban évről-évre több kompenzációt nyújtott a Zrt-nek.

Így kerül egyre több pénzbe az adófizetőknek a látszat rezsicsökkentés! Ami maradt a vízdíjból (és a gáz-villany, hulladákdíjakból) azt többszörösen fizettetik meg az állampolgárokkal és a vállalkozásokkal az ÁFA, SZJA, jövedéki adó, vagy a szociális hozzájárulás elvonásaival.

És vannak az állami kedvezményezettek, akiknek "visszatérítés" jár: ötszörös mértékben!

 

A megismert aggályos részletek miatt a Képviselő-testület nem fogadta el a TRV beszámolóját. De a polgármester és alpolgármesterei az igen gombot nyomták meg.

 

Az önkormányzati 25/2012. (XI.30) vagyonrendelet 8. § (3) kimondja:

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy

b) ellenőrizze a szerződésben foglaltak teljesítését és indokolt esetben megtegye azokat a jognyilatkozatokat, amelyek szerződés felbontására vagy megszüntetésére irányulnak, vagy érvényesítse az önkormányzat igényeit, ideértve bírósági eljárás megindítását is,

 

A rendelet egyértelműen jelzi a polgármester felelősségét.

A közbizalom megingatásának egyik legsúlyosabb cselekménye történt meg Püspökladányban: a polgármester hat éven keresztül nem ellenőrizte a teljesítést, nem kezdeményezte a szerződés módosítását, vagy felbontását, nem indított bírósági eljárást.

 

2018. 06. 28-án 10 órakor a képviselő-testület megvonta a polgármestertől  a bizalmat, majd egy órán belül már jogkövetőnek igyekezett mutatni magát…

 

Az Önkormányzat vesztesége 30-45 millió Ft + 3 évi kamatai.

 
Folytatás hamarosan...