2022. január

Botrányos soron kívüli ülés a nyilvánosság kirekesztésével

 

Az újévben is folytatódik az információk titkolása, a soron kívüli ülés előtt jogsértő módon nem tették közzé a Meghívót és a napirendeket! (Csak utólag, pénteken került fel a város honlapjára)

www.puspokladany.eu/kozadat/kepviselo_testulet/meghivok/2022/2022_01_13.pdf

Amelyben 2022. 01. 13. csütörtök délután 13 órára összehívott ülésen 7 napirendet tüntettek fel.  Az Önkormányzat honlapján:

www.puspokladany.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=109&Itemid=138

közérdekű adattal visszaélés súlyos jogsértését bizonyítja, hogy a puspokladány.eu MEGHÍVÓK aloldalát lefelé görgetve a 2006. év meghívói alatt - a lap alján - látható az utolsó frissítés dátuma: (2022. January 14. Friday 11:34.)

Két uniós TOP+ pályázat benyújtási határideje miatt összehívott ülés napirendjeihez az önkormányzat 2022. évi költségvetésére kiható béremeléseket is előterjesztett Tóth Lajos polgármester és Keserű László jegyző. A béremelések összege 48 millió Ft+közterhek.

 

A soron kívüli ülés határozatai közül hiányzik a 4. és 5. előterjesztéssel kapcsolatos döntés, ugyanakkor a 7. határozat nem a meghívóban szereplő napirendről szól.

www.puspokladany.eu/kozadat/kepviselo_testulet/kivonatok/2022/2022_01_13.pdf

 

A soron kívüli ülésen résztvevő képviselő tájékoztatása szerint a Pénzügyi Bizottság elnöke aggályait fejezte ki a Költségvetést megterhelő béremelések miatt, javasolta az előterjesztések visszavonását, ezért Vadász Ferenc alpolgármester technikai szünetet kért.

A tanácstermen kívül abban egyeztek meg, hogy a 4. Polgármesteri Hivatal bérrendezéséről és az 5. Képviselők tiszteletdíjáról szóló előterjesztéseket a 2022. évi költségvetés ismeretében tárgyalják újra.

 

Rossz erkölcsi példamutatás

A Kormány 2022.01.01-től módosította  a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. §- ában foglaltakat, ezért Tóth Lajos polgármester illetményét 2022. január 1-től bruttó 975 000 Ft-ban, költségtérítését bruttó 146 250 Ft-ban állapította meg. Az illetménnyel kapcsolatban a Képviselő-testület(ek)nek nincs mérlegelési lehetősége.

A 2019.10.31-én elfogadott 698 000 Ft + 104 700 Ft polgármesteri illetményt és költségtérítést a Kormány 40 %-kal növelte meg.

Ezzel beismerte a vágtató inflációt és a közelgő választás előtti "ösztönzést" is.

Mindemellett a 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. §-ában foglaltakra figyelemmel,

Vadász Ferenc főállású alpolgármester illetményét bruttó 877 500 Ft-ban, költségtérítését bruttó 131 625 Ft-ban,

Borsos László társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját bruttó 438 750 Ft-ban, költségtérítését bruttó 65 810 Ft-ban állapítja meg.

A törvény szerint:
80. §  (1) A főpolgármester-helyettes, a főállású alpolgármester, a megyei közgyűlés alelnöke illetményének összegét a főpolgármester, a polgármester, a megyei közgyűlés elnöke illetménye 70 - 90%-a közötti összegben a képviselő-testület állapítja meg.
         (2) A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a képviselő-testület állapítja meg úgy, hogy az nem haladhatja meg a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja 90%-át.

71.§ (5) A társadalmi megbízatású polgármester havonta a polgármester illetménye 50%-ával megegyező mértékű tiszteletdíjra jogosult, melynek egészéről vagy meghatározott részéről a képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával lemondhat.

 

Tóth Lajos polgármester illetmény és költségtérítés növekménye éves szinten: 3 324 000+499 200 = 3 823 200 Ft

Vadász Ferenc főállású alpolgármester                                                            2 991 600+436 800 = 3 428 400 Ft

Borsos László társadalmi alpolgármester                                                         1 496 400+224 400 = 1 720 800 Ft

összesen a 2022. évi költségvetést 8 972 400 Ft-tal (+közterhekkel) terheli (bruttó 12 millió Ft)

 

Vadász Ferenc és Borsos László alpolgármesterek szemernyi önmérsékletet sem tanúsítottak, ragaszkodtak a +40%-kal emelt illetményeikhez (és költségtérítéseikhez), erkölcsi állapotukat jellemzi, hogy egyetértettek a Polgármesteri Hivatalban dolgozók bérrendezésének és a képviselők tiszteletdíj rendezésének elhalasztásával.

 

TOP+ pályázatok belső titkai

 

2/2022. (I. 13.) önkormányzati testületi határozat
Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a alapján kifejezi azon szándékát, hogy a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz TOP_Plusz-1.2.3-21 kódszámú, „Belterületi utak fejlesztése” című kiírására pályázatát az előterjesztésben szereplő tervezett tartalommal, kiegészítve a már tervekkel rendelkező útszakaszokkal kívánja benyújtani.
Felhatalmazza a polgármestert a pályázat beadására, és a megvalósításhoz szükséges tervek elkészítésére vonatkozó tervezői szerződések megkötésére.

A pályázati kiírásban leírtak szerint az önkormányzat a pályázatban, mint támogatott tételeket kívánja elszámolni a tervezési költségeket.
A pályázatba be nem kerülő utcák tervezési költsége a 2022. évi költségvetésbe beépítésre kerül saját forrás terhére.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Lajos polgármester
 

Ez a határozat hivatalosan beismeri, hogy ELKÉSTEK, mert az elmúlt 2 évben nem készíttettek terveket, mert a polgármester csak most kért felhatalmazást a tervezői szerződések megkötésére.

 

Elgondolkodtató, hogy más pályázatokkal kapcsolatos tervezési megbízásokhoz nem találhatók határozatok!

 

Az előterjesztést, az ülés után 2022.01.14. pénteken 12:00 órakor tették közzé.

02 Belterületi utak.pdf (250997)

 

A fejlesztésre-felújításra váró utcák műszaki paramétereit az előterjesztés NEM tartalmazta. (Kék színnel becslések a Google Maps adatai alapján)

A hiányérzetet és csalódást keltő lista összesen 1,34 km új út építését tartalmazza. Nincs rajta az Újtelepen a József A. utca a Debreceni-Gárdonyi utcák között, Bólyai utca teljes hosszában, a Gárdonyi utcán Bólyai - Kazinczy hiányzó szakasz, összes hossza: 1,5 km  Amennyiben vannak kész tervek, összesen mintegy 3 km kövesút építése szükséges.

Nincs a felújítások között a Móricz. Zs., Teleki M. és Arany köz, Toldi, Mikes, Csillag utcák szakaszainak aszfaltozása. A felújításból hiányzók hossza mintegy 2,5 km. Összesen 7 km kövesút felújítása sürgetően szükséges!

 

Összesen 300 millió Ft új kövesút és 600 millió Ft összköltségű felújítás szükséges.

 

Az új építésű szilárd burkolatú utcák megvalósításához szükséges tervek elkészítésének idejét rövidíti, hogy a TOP+ 1.2.3-21. kódszámú pályázat beadási határideje 2022. március 1. - április 29.

 

A Sárréti térség számára elkülönített indikatív keretösszeg 2139 millió Ft, az 1. benyújtási szakaszban lehívható 500 millió Ft.

Püspökladány lakosságarányosan 800 millió Ft-ot nyerhetne, de 1. körben csak 200 millió Forintot...

 

A TOP+ pályázatok között van még, amelyik befogad útépítést is...

 

A város vezetői talán nem olvasták át alaposan a pályázati felhívásokat?

 
Folytatás hamarosan...