2022. január

2022.01.27. Önkormányzati ülés III. rész: 11 napirend -alig félóra

 

Video felvétel megtekintés:

youtu.be/_HABYNO6n18

 

Különfélék:

a) Előterjesztés a Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal bérrendezéséről.

Sem kérdés, sem vélemény nem hangzott el.

 
Szavazás: 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

 

b) Előterjesztés felügyelőbizottsági tagok tiszteletdíjának emeléséről.

Sem kérdés, sem vélemény nem hangzott el.

Szavazás: 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

 

c) Előterjesztés a Kecskés Gyula Városi Könyvtár állomány törléséről.

Sem kérdés, sem vélemény nem hangzott el.

Szavazás: 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

 

d) Előterjesztés a szociális ellátásokról, valamint a szociális gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokról szóló 4/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelet módosításáról.

Sem kérdés, sem vélemény nem hangzott el.

Szavazás: 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

 

e) Előterjesztés általános iskolai beiskolázási körzetek véleményezéséről.

Sem kérdés, sem vélemény nem hangzott el.

Szavazás: 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

 

f) Előterjesztés szociális tárgyú ellátási szerződésekről.

Sem kérdés, sem vélemény nem hangzott el.

Szavazás: 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

 

g) Előterjesztés a munkaerőpiaci programban, képzésben résztvevők képzési támogatásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról.

Kérdés nem hangzott el.

Szavazás: 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

 

16' 45"-től  Új napirendek

h) Előterjesztés a SZIRÁK Kft. kérelméről.

Sem kérdés, sem vélemény nem hangzott el.

Szavazás: 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

i) Előterjesztés a Püspökladány 0280/120 és 0280/122 hrsz.-ú ingatlanok belterületbe vonásáról.

Balázs Sándor: Annak idején az ottlakók egy külterülti útépítéshez fizették be a hozzájárulást?

Szavazás: 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

 

j) Előterjesztés határozat módosításáról.

Kiss Zsigmond: Mi a különbség a két határozat között?

 
Szavazás: 11 igen, 0 nem, 1 tartózkodás

 

k) Előterjesztés feladatellátási szerződésről.

Balázs Sándor: A rendelőhelyiséggel kapcsolatban fizetünk-e támogatást?

Tóth Lajos: Nem. Fokozatosan nyugvópontra jut a gyermekorvosi ellátás, ezután nem helyettesítéssel történik, amely közel 40 millió Ft-ba került az önkormányzatnak, ez minden ilyen lépéssel jelentősen csökken. Korábban valamilyen megfontolásból a felújítások kapcsán 2 háziorvosi rendelő került kialakításra. Most az élet egy számunkra pozitív szituációt termetett, amikor új körzet kialakítására került sor a doktornő részéről.

 

Szavazás: 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

2022. 01. 27.    Önkormányzati   ülés     II.  rész    -          HIÁNYZIK 35-40 millió Ft az Üzleti Tervből

 

 Video megtekinthető:

youtu.be/mNf8GVmrn_o

 
 

2. Előterjesztés az önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének módosításáról.

Horváth Ádám: A Tájékoztató Központnál volt-e olyan esemény amiért nagyobb bevételre tudtak szert tenni?

Kiss Zsigmond: Milyen összegű volt a REKI beadott pályázatunk?

10 millió Ft-ot adtunk a Városüzemeltető Kft-nek? Évközben is adtunk a Kft-nek?

Tartalékalap számláról kerül elvételre, vagy a REKI-ből?

Balázs Sándor: Az iparűzési adó év elején volt alátervezve, vagy akkora beruházás történt, hogy özönlött az iparűzési adóhoz köthető pénz?

Kiss Zsigmond: mikor nyújtotta be a kérelmét a hitelkeret kiegyenlítésére a Városüzemeltető kft, mikor történt az átutalás?

A Segítő Kezek-nél 9,5 millió Ft téves elköltés történt. Miért nem látszik ez a költségvetésben?

Balázs Sándor: Ha a Hivatal tervezhet pesszimistán, akkor egy veszteséggel működő Kft miért tervezhet optimistán, magyarázzuk meg, hogy mi miért nem vagyunk optimisták a tervezés során?

 

Szavazás: 10 igen, 2 nem, 0 tartózkodás

32' 15"-től

3. Előterjesztés a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. 2022. évi üzleti tervének elfogadásáról.
    Előadó: Elek István Gábor ügyvezető

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság nem támogatta az Üzleti Terv elfogadását, bizonyos kérdésekben nem értettünk egyet.

Kiss Zsigmond: Mi az oka, hogy az árbevételi tervhez nem csatoltak mérlegtervet a felújításokhoz?

Mire alapozta a cégvezetés, hogy 30 %-kal, 202 millió Ft-tal fog növekedni az árbevétel?

Balázs Sándor: Hogyan lehetséges a Bárándi Temetői szolgáltatásnál 2 milliós profitot számoltak 50 temetésnél?

Az anyagjellegű szolgáltatás a 2020. évi tényhez képest 624 %-os növekedés vajon hogy jött ki?

Mitől növekedett meg az igazgatási költség?

Slámer Erzsébet gazdasági igazgató: Nagyon szivesen válaszolok, csak nem tudom mire válaszoljak, mert az igazgatási költség tavaly 63 millió Ft volt, a 2022. évi tervben 69 millió Ft szerepel.

Kiss Zsigmond: Nem tudom milyen pályázati forrásra számít a Kft? Miről szól a +10 millió Ft-os temetési támogatás?

Varga Zoltán: Ez az üzleti terv optimista becslés, legalább 35-40 millió Ft hiányzik, ezt a költségvetési megalkotásánál figyelembe kell venni, ezért tartózkodni fogok.

Kiss Zsigmond: További romlást látok a cég életében. Szerintem az 50-60 millió Ft-ot is meg fogja haladni. Biztos nem fogom támogatni, mert a bevételi oldalát nem látom.

Vadász Ferenc alpolgármester: Nehéz helyzetet örököltek, a jelentős gáztartozást sikerült kigazdálkodni. A külső vállakozási tevékenyéség nem mehet rovására a kötelező feladatok teljesítésének. Meg fogom szavazni.

Kiss Zsigmond: Folyamatosan többletköltségek merülnek fel. Szoros elszámolás kellene, de az elmúlt félévben ez nem történt meg.

Balázs Sándor: A Kft megmentéséhez kell lobbierő, tenni kellene érte az önkormányzatnak.

Tóth Lajos: Van kockázat minden üzleti tervben. A gáztartozást teljesíteni kell, nem is mondom, hogy kinek a vesztesége, gázártámogatás nehézségei és a többi... Vannak itt korábban a tulajdonos által nem kezelt nehézségek. Fürdő vonatkozásában az elmúlt évtizedekben elmaradtak a felújítások. Pályázati formában kell becsomagolni egy többlépcsős, koncepcionális fejlesztési terv összeállítását. Én látok előrelépést, az üzleti terv bizonyos tekintetben optimista.

Magam részéről nem tehetek mást, mint vagy visszavonásra javaslom, vagy elfogadásra... Ez az üzleti terv elfogadásra érdemes, és magam támogatni fogom.

 

Szavazás: 8 igen, 0 nem, 4 tartózkodás

 

1 óra 14' 50"-től


A Képviselőknek a napirend előtt osztották ki az Egészségügyi Kft. üzleti tervével kapcsolatos Felügyelő Bizottsági állásfoglalást... A történelmi hűség érdekében rögzíteni kell: az előző napirendnél a Városüzemeltető Kft. Felügyelő Bizottságának állásfoglalását nem juttatták el a képviselőkhöz.


Az ügyvezető igazgató COVID-tájékoztatása után

4. Előterjesztés a Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2022. üzleti tervének elfogadásáról.
    Előadó: Dr. Komoróczy Károly ügyvezető

 

Balázs Sándor: miért kell a betegségen átesett személynek 3. oltás?

Kiss Zsigmond: a Felügyelő Bizottság jegyzőkönyvének miért csak a 3. oldalát kaptam meg?

 
Szavazás: 11 igen, 0 nem, 1 tartózkodás

2022.01.27. Önkormányzati ülés - I. rész

 

Video felvétel megtekinthető:

youtu.be/ylqMhfSOpLs

 

A városvezető a Különfélék napirendhez 4 új előterjesztést ajánlott felvételre. Képviselők jelezték, hogy nem mindenki kapta meg.

Szavazás: 10 igen 2 nem, 0 tartózkodás.
 

1. Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról,
    az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről.

    Előadó: Tóth Lajos polgármester

 

A LadányTV-ben minden héten tájékoztatja az érdeklődőket az eseményekről, amelyek a Ladány applikáción is követhetők.

Tóth Lajos mégis a képviselők kérdéseire kénytelen volt hosszas és részletekbe menő válaszokat megfogalmazni.

 
Szavazás: 10 igen 2 nem, 0 tartózkodás.
 

Kényes és kínos kérdések - azonnali válaszok nélkül

 

1 óra 00' 05"-től

Képviselői kérdések

Ifj. Győrfi Lajos: Ki végezte a csőtörési munkálatokat a Csillag-Losonci utcák sarkán?

Merült-e fel valamilyen probléma TOP+ pályázatok beadásával kapcsolatban?

Horváth Ádám: A lakosság lépten-nyomon kérdezi, hogy mikor kerülnek a felbontott úttestek kijavításra?

Az óvodák konyhái a Gesz kezelésébe kerültek. Van-e valamilyen probléma, amiről tudnunk kell?

Ferenczik György: Kálvin J. utcai csőtörést kijavították, de a kerékpárutat nem. Hol tart ez a helyreállítás?

A Honvéd-Batthyány utcák felújításának előkészítéséről kér tájékoztatást.

Kiss Zsigmond: Miért nem került vissza a Testület elé a bérlakások eladása?

Meghozta-e a várt eredményt a Városüzemeltető Kft. ügyvezetőváltása?

Mi az akadálya a Birkózócsarnok építésének?

Balázs Sándor: A Városüzemeltető kft. II. féléves üzleti tervét miért nem tárgyalta a Képviselő-testület?

 

Tóth Lajos: Engedjék meg, hogy ezekre egyenként most ne térjek ki, van amire nem tudok válaszolni, van amire tudok. Igyekszünk 15 napon belül valamennyi kérdésre írásban válaszolni. (Az ülésen csak a csőtörésekre adott általános választ.)

 

1 óra 11' 45"-től

Interpellációkra adott válaszok

Balázs Sándor: Nem fogadta el

Szavazás: 10 igen 2 nem, 0 tartózkodás.

 

Kiss Zsigmond: Nem fogadta a járdafelújításra adott választ.

Szavazás: 10 igen 1 nem, 0 tartózkodás 1 fő nem szavazott

Elfogadta a kézilabdaegyesülettel kapcsolatos választ.

 

Ifj. Győrfi Lajos: elfogadta a választ.

 

1 óra 15' 15"-től

Új interpellációk

Varga Zoltán: A Hivatali ügyintézés heti egy napon 18 óráig biztosításának megvizsgálását kéri.

Van-e lehetőség a Petri telepi iskola előtti parkolási gondok megoldására?

Kiss Zsigmond: A REKI II. körös pályázatról kér részletes táblázatot.

Hogyan áll a behajtási eljárás a Kézilabda Egyesülettel szemben?

Mi az oka annak, hogy az utolsó felszólítás után semmilyen eljárást nem kezdeményeztünk és ennek ki a felelőse?

 

 

1 óra 19' 25"-től

Közérdekű bejelentések

Ráczné Hegedűs Ilona: A Móricz Zs. utca járhatóvá tétele megtörtént, a Fazekas M. utca aszfaltozása szép ütemben halad. A Gárdonyi G. u. 2. alatti épület remélhetőleg ki lesz használva. A Kisebbségi Önkormányzat engem nem keresett meg működésbeli problémával.

 

Balázs Sándor: a Fazekas M. utcai "szikrázó útalap" kérdésemre türelemmel várom a választ.

 

Matkóné Dr. Antos Bernadett: Az Oltási Akciót sikeresnek tartom. Nagyon sok embert a regisztráció tartott vissza. Mindenkit biztatok az oltások felvételére.

Botrányos soron kívüli ülés a nyilvánosság kirekesztésével

 

Az újévben is folytatódik az információk titkolása, a soron kívüli ülés előtt jogsértő módon nem tették közzé a Meghívót és a napirendeket! (Csak utólag, pénteken került fel a város honlapjára)

www.puspokladany.eu/kozadat/kepviselo_testulet/meghivok/2022/2022_01_13.pdf

Amelyben 2022. 01. 13. csütörtök délután 13 órára összehívott ülésen 7 napirendet tüntettek fel.  Az Önkormányzat honlapján:

www.puspokladany.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=109&Itemid=138

közérdekű adattal visszaélés súlyos jogsértését bizonyítja, hogy a puspokladány.eu MEGHÍVÓK aloldalát lefelé görgetve a 2006. év meghívói alatt - a lap alján - látható az utolsó frissítés dátuma: (2022. January 14. Friday 11:34.)

Két uniós TOP+ pályázat benyújtási határideje miatt összehívott ülés napirendjeihez az önkormányzat 2022. évi költségvetésére kiható béremeléseket is előterjesztett Tóth Lajos polgármester és Keserű László jegyző. A béremelések összege 48 millió Ft+közterhek.

 

A soron kívüli ülés határozatai közül hiányzik a 4. és 5. előterjesztéssel kapcsolatos döntés, ugyanakkor a 7. határozat nem a meghívóban szereplő napirendről szól.

www.puspokladany.eu/kozadat/kepviselo_testulet/kivonatok/2022/2022_01_13.pdf

 

A soron kívüli ülésen résztvevő képviselő tájékoztatása szerint a Pénzügyi Bizottság elnöke aggályait fejezte ki a Költségvetést megterhelő béremelések miatt, javasolta az előterjesztések visszavonását, ezért Vadász Ferenc alpolgármester technikai szünetet kért.

A tanácstermen kívül abban egyeztek meg, hogy a 4. Polgármesteri Hivatal bérrendezéséről és az 5. Képviselők tiszteletdíjáról szóló előterjesztéseket a 2022. évi költségvetés ismeretében tárgyalják újra.

 

Rossz erkölcsi példamutatás

A Kormány 2022.01.01-től módosította  a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. §- ában foglaltakat, ezért Tóth Lajos polgármester illetményét 2022. január 1-től bruttó 975 000 Ft-ban, költségtérítését bruttó 146 250 Ft-ban állapította meg. Az illetménnyel kapcsolatban a Képviselő-testület(ek)nek nincs mérlegelési lehetősége.

A 2019.10.31-én elfogadott 698 000 Ft + 104 700 Ft polgármesteri illetményt és költségtérítést a Kormány 40 %-kal növelte meg.

Ezzel beismerte a vágtató inflációt és a közelgő választás előtti "ösztönzést" is.

Mindemellett a 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. §-ában foglaltakra figyelemmel,

Vadász Ferenc főállású alpolgármester illetményét bruttó 877 500 Ft-ban, költségtérítését bruttó 131 625 Ft-ban,

Borsos László társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját bruttó 438 750 Ft-ban, költségtérítését bruttó 65 810 Ft-ban állapítja meg.

A törvény szerint:
80. §  (1) A főpolgármester-helyettes, a főállású alpolgármester, a megyei közgyűlés alelnöke illetményének összegét a főpolgármester, a polgármester, a megyei közgyűlés elnöke illetménye 70 - 90%-a közötti összegben a képviselő-testület állapítja meg.
         (2) A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a képviselő-testület állapítja meg úgy, hogy az nem haladhatja meg a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja 90%-át.

71.§ (5) A társadalmi megbízatású polgármester havonta a polgármester illetménye 50%-ával megegyező mértékű tiszteletdíjra jogosult, melynek egészéről vagy meghatározott részéről a képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával lemondhat.

 

Tóth Lajos polgármester illetmény és költségtérítés növekménye éves szinten: 3 324 000+499 200 = 3 823 200 Ft

Vadász Ferenc főállású alpolgármester                                                            2 991 600+436 800 = 3 428 400 Ft

Borsos László társadalmi alpolgármester                                                         1 496 400+224 400 = 1 720 800 Ft

összesen a 2022. évi költségvetést 8 972 400 Ft-tal (+közterhekkel) terheli (bruttó 12 millió Ft)

 

Vadász Ferenc és Borsos László alpolgármesterek szemernyi önmérsékletet sem tanúsítottak, ragaszkodtak a +40%-kal emelt illetményeikhez (és költségtérítéseikhez), erkölcsi állapotukat jellemzi, hogy egyetértettek a Polgármesteri Hivatalban dolgozók bérrendezésének és a képviselők tiszteletdíj rendezésének elhalasztásával.

 

TOP+ pályázatok belső titkai

 

2/2022. (I. 13.) önkormányzati testületi határozat
Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a alapján kifejezi azon szándékát, hogy a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz TOP_Plusz-1.2.3-21 kódszámú, „Belterületi utak fejlesztése” című kiírására pályázatát az előterjesztésben szereplő tervezett tartalommal, kiegészítve a már tervekkel rendelkező útszakaszokkal kívánja benyújtani.
Felhatalmazza a polgármestert a pályázat beadására, és a megvalósításhoz szükséges tervek elkészítésére vonatkozó tervezői szerződések megkötésére.

A pályázati kiírásban leírtak szerint az önkormányzat a pályázatban, mint támogatott tételeket kívánja elszámolni a tervezési költségeket.
A pályázatba be nem kerülő utcák tervezési költsége a 2022. évi költségvetésbe beépítésre kerül saját forrás terhére.
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Lajos polgármester
 

Ez a határozat hivatalosan beismeri, hogy ELKÉSTEK, mert az elmúlt 2 évben nem készíttettek terveket, mert a polgármester csak most kért felhatalmazást a tervezői szerződések megkötésére.

 

Elgondolkodtató, hogy más pályázatokkal kapcsolatos tervezési megbízásokhoz nem találhatók határozatok!

 

Az előterjesztést, az ülés után 2022.01.14. pénteken 12:00 órakor tették közzé.

02 Belterületi utak.pdf (250997)

 

A fejlesztésre-felújításra váró utcák műszaki paramétereit az előterjesztés NEM tartalmazta. (Kék színnel becslések a Google Maps adatai alapján)

A hiányérzetet és csalódást keltő lista összesen 1,34 km új út építését tartalmazza. Nincs rajta az Újtelepen a József A. utca a Debreceni-Gárdonyi utcák között, Bólyai utca teljes hosszában, a Gárdonyi utcán Bólyai - Kazinczy hiányzó szakasz, összes hossza: 1,5 km  Amennyiben vannak kész tervek, összesen mintegy 3 km kövesút építése szükséges.

Nincs a felújítások között a Móricz. Zs., Teleki M. és Arany köz, Toldi, Mikes, Csillag utcák szakaszainak aszfaltozása. A felújításból hiányzók hossza mintegy 2,5 km. Összesen 7 km kövesút felújítása sürgetően szükséges!

 

Összesen 300 millió Ft új kövesút és 600 millió Ft összköltségű felújítás szükséges.

 

Az új építésű szilárd burkolatú utcák megvalósításához szükséges tervek elkészítésének idejét rövidíti, hogy a TOP+ 1.2.3-21. kódszámú pályázat beadási határideje 2022. március 1. - április 29.

 

A Sárréti térség számára elkülönített indikatív keretösszeg 2139 millió Ft, az 1. benyújtási szakaszban lehívható 500 millió Ft.

Püspökladány lakosságarányosan 800 millió Ft-ot nyerhetne, de 1. körben csak 200 millió Forintot...

 

A TOP+ pályázatok között van még, amelyik befogad útépítést is...

 

A város vezetői talán nem olvasták át alaposan a pályázati felhívásokat?

 
Folytatás hamarosan...