2022. augusztus

Önkormányzati ülés - III. rész

videofelvétel megtekinthető:

youtu.be/xoiZnqae7BY

 

h) Előterjesztés intézményvezetői beosztás ellátására irányuló pályázat elbírálásáról.

i) Előterjesztés a TOP_Plusz-1.2.2-21 kódszámú „Szociális célú városrehabilitáció”
   című pályázati felhíváson történő részvételről.


j) Előterjesztés az önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének módosításáról.
 

 

k

 

l

 

m

 

n

 

o

Előterjesztés szociális bérlakás bérleti szerződésének megszüntetése elleni fellebbezésről. /zárt ülés/
    Előadó: Tóth Lajos polgármester

Előterjesztés szakemberek részére kiutalható szolgálati lakásokról. /zárt ülés/
   Előadó: Tóth Lajos polgármester

 

Önkormányzati ülés - II. rész

videofelvétel megtekinthető:

youtu.be/5LdfhDF1p8g

 

2. Tájékoztató az önkormányzat 2022. I félévi költségvetési gazdálkodásáról.
    Előadó: Tóth Lajos polgármester

3. Beszámoló a Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. 2022. I. félévi gazdálkodásáról.
    Előadó: Elek István Gábor ügyvezető

4. Különfélék

a) Előterjesztés a szociális ellátásokról, valamint a szociális gondoskodást
    nyújtó alapszolgáltatásokról szóló 4/2015. (II. 27.) számú önkormányzati
    rendelet módosításáról.

    Előadó: Tóth Lajos polgármester

b) Előterjesztés Püspökladány város településrendezési eszközeinek
    2022. évi I. részbeni módosításával kapcsolatos döntések jóváhagyásáról.


c) Előterjesztés Püspökladány város településrendezési eszközeinek
    (azon belül a településszerkezeti terv, helyi építési szabályzatának és
    szabályozási tervének) 2022. évi II. részbeni módosításával kapcsolatos
    döntések meghozataláról.


d) Előterjesztés Püspökladány város településrendezési eszközeinek
    2022. évi III. részbeni módosításával kapcsolatos döntések jóváhagyásáról.f) Előterjesztés külterületi hely elnevezés megváltoztatásáról.
   Előadó: Keserű László jegyző

g) Előterjesztés Püspökladány Város Önkormányzata tulajdonában lévő ingatlan értékesítéséről.

 

2022.08.25. Önkormányzati ülés I. rész

 

Videofelvétel megtekinthető:

youtu.be/L4mYKaNg1s8

 

Bizottsági határozatok

Interpellációk

Az ülés kezdetén új napirendek felvételét javasolta Tóth Lajos polgármester

k

l

m

n

o  betűk szerint.
 

Az e napirendet előre hozták.
e) Előterjesztés Püspökladány 2023-2037. időszakra vonatkozó gördülő
    fejlesztési terveinek jóváhagyásáról.
  (Mellékletek)

 

1. Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról,
    az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről.

    Előadó: Tóth Lajos polgármester

 

 

Képviselői kérdések:

 

Interpellációk:

 

Közérdekű bejelentések