SKORPIÓ-MARÁS

 
 

Az önkormányzati választások eredménye közismert. De a választói csoportok szavazati arányai mélyebb elemzést is igényelnek:

 

 

                                   Fidesz-jelöltből - „Fögétlen”- Független?

 

Tóth Lajos a nyári tárgyalásokon megtagadta az ellenzéket, de a Fidesz-szel történt egyezkedéseit végig elhallgatta, ezzel félrevezethetett választópolgárokat.

Augusztusban megkísérelte feléleszteni a régi  - „FÖGE” néven ismert - civil egyesületét, de nem járt sikerrel. Ezután a Facebook-on hirdette meg a függetlenségét:

„Független polgármester-jelöltként legfontosabb célkitűzésemnek tartom, hogy megszüntessem helyi szinteken az „árokásást”, a folyamatos ellenségeskedést, széthúzást…

„…a közélet „izomból való irányítása”, az egyéni és szűk csoportérdekek előtérbe helyezése igen rossz közéleti légkört teremtett.”

 

A választási adatokból láthatók a függetlenség illúziójának és az ellenzéki Szövetség  (P-V-J) felvállalásából eredő félelemnek az ellentétes hatásai. (Átszavazások)

                          Tóth Lajos    Vadász Ferenc    Kiss Zsigmond     Balázs Sándor  

Polgármester        2556               2168                     904                       661

Képviselők                1463           2299                     802                     1295

Megyei lista             -           Fidesz: 3156                  -                 Jobbik: 1141

Megjegyzés: 270 választópolgár nem Tóth Lajos képviselő-jelöltjeire szavazott

Listák: 665 fő Momentum, 209 fő MSZP, 542 fő DK és 326 fő Mi Hazánk

 

                             Vadász Ferenc + Kiss Zsigmond = FIDESZ!

A megállapítás és a közvélekedés megegyezik: Kiss Zsigmond a Fideszből kényszerült kiválni, de szavazói mégis a megyei Fidesz pártlistára voksoltak.

2168+ 904 = 3072 szavazat a fideszes polgármester jelöltekre

2299+ 802 = 3101 szavazat a fideszes képviselő jelöltekre

                    3156 szavazat a megyei Fidesz pártlistára.

Következtethetően 80-100 fideszes voksolhatott Tóth Lajosra, akkor lehet több, ha más pártokat választók „keresztbe” szavaztak… (kisebb valószínűség)

            

                    Tóth Lajos = Függetlenek + Szövetség (P-V-J) - Balázs Sándor?

A megállapítás és a közvélekedés eltérő, ezért részletesebb elemzése szükséges:

A megyei listás szavazatok 5 párt között oszlanak meg. (független megyei lista nem lehetséges)

Kimutathatóan kettévált a Jobbik (1141) és a Mi Hazánk (326) Mozgalom.

A baloldalon 3 pártra szavaztak: Momentum (665), DK (542), MSZP (209)

A körzeti képviselői és a polgármesteri szavazatok eltérő arányokat jeleznek:

                         Balázs Sándor      Vadász Ferenc   Kiss Zsigmond    Tóth Lajos       

                         1295-661=634    2299-2168=131   802-904= -102 =   663

1463  TL független                                                                            1463

  270  nem TL független                                                                      270

                                      Körzeti-polgármesteri szavazatok különbsége    160

                                                                                   Összesen:      2556    

Feltűnően sok érvénytelen szavazat volt a körzeti jelöltekre. Személyekre és pártokra „keresztbe” szavazás valószínűsége nagy.

Tóth Lajos voksainak többsége az ellenzékhez sorolható pártok szavazóitól érkezett. Azt már nem tudhatják meg a választók, hogy mi lett volna a végeredmény, ha Tóth Lajos is 8 képviselő-jelölttel indít listát. De csak 4 körzeti jelöltet ajánlott, ezzel bebizonyította, nem is akart többségbe kerülni a Képviselő-testületben: átjátszotta a Fidesznek az 1-4-6. körzetet¸ ugyanakkor a választás előtti napokban felvállalt körzeti jelöltekkel is megosztotta az ellenzék támogatóit, így hajtotta végre a "felső" elvárást.

A választások végeredménye mindezek miatt bizonyosan más lenne: például 4. listáról Kiss Zsigmond nem lehetett volna képviselő.

A Fidesz-tábor 97%-a Vadász Ferencre vagy Kiss Zsigmondra voksolt. Törvényszerű következmény: az ellenzékhez sorolható pártokat választó (jobboldal:1467 + baloldal:1416) = 2883 - 661 (Balázs Sándor) = 2222 fő szavazata volt a döntő: Tóth Lajos lett a városvezető…

Megjegyzés: A körzeti adatokból számítva. (Tóth Lajosra 2014-ben is átszavazott 2180 - 1225= 865 fő a Jobbik pártlistájára szavazók, továbbá 1035 - 551= 484 fő az MSzP és DK pártlistáit választók közül)

 

                                           Lehetett volna más…

A választás adatsorai jelzik azt is, ha Tóth Lajos és támogatói érdekköre az ellenzékkel fogott volna össze, úgy mind a 8 körzet megnyerhető lett volna, és akkor a Fidesz csak 2 listás képviselővel volna jelen a Képviselő-testületben:

Tóth Lajos       2556 + Balázs Sándor 661 = 3217 szavazat

Vadász Ferenc 2168 + Kiss Zsigmond 904 = 3072 szavazat

Tóth Lajos 8 körzetből azért nyert 7-et, mert az ellenzéki szavazók - pártszimpátiáik ellenére is - sokan a „függetlenre” szavaztak. Tóth Lajosnak azért nem lett képviselői többsége a Testületben, mert érdekköre a Fideszt akarta hatalomban tartani...

 

Akiknek a "hátán mászott fel" - nem azoknak hálálta meg

 

Tóth Lajos és Vadász Ferenc szavazatainak különbsége 2556 - 2168 = 388 db, amely 62-vel haladja meg a Mi Hazánk Mozgalom voksainak számát. Nem feltételezhető, hogy mindegyik M H M szavazó Tóth Lajosra voksolt, megoszlódhattak a szavazatok Kiss Zsigmondra is, aki képviselő-jelöltjeinél 102 vokssal többet kapott. (más pártra szavazóktól kevésbé)

A választók nem Vadász Ferencet akarták, akinek vereségét a szakadár-fideszes Kiss Zsigmondra leadott 904 szavazat alapozta meg.

Tóth Lajos kivételes lehetőséget kapott a Fideszből kitagadott Kiss Zsigmond indulásával, mégis az ellenzéki pártokra voksoló jobbos-balos választók "hátán mászott fel" az ellenzéket megtagadó „független” mérnöktanár, aki - szavazói többségének szándéka ellenére - a főállású alpolgármester megválasztásáért a Fidesz-től várta, hogy „viszonozza a gesztust”…

Az új Önkormányzat első határozataiból is látható a 37,5 %-os arányú Fidesz „izomból irányító” érdekérvényesítése - amelyért csak a 23,9 %-os arányú független körzeti képviselők kaptak jól fizetett pozíciókkal „viszonzást”.

A ladányi választópolgárok 38,6 %-ának arányos képviselete megszűnt, azonos jogaikat a polgármester nem volt képes biztosítani!

 

                                       Morális - becsületbeli - lelkiismereti krízis

 

Tóth Lajos 2019.08.27: „…legfontosabb célkitűzésemnek tartom, hogy megszüntessem helyi szinteken az „árokásást”, a folyamatos ellenségeskedést, széthúzást…

 

Tóth Lajos 2019.11.18-án a népszuverenitás demokratikus alapelveit sértette meg, mert saját választóit árulta el és rekesztette ki, akik úgy remélték a változást, hogy azt hitték: a „független” polgármester igazságos és demokrata lesz…

 

A demokratikus rendszer biztosítja a lehetőséget a társadalomban megjelenő különböző érdekek kifejezésének és képviseletének. A népszuverenitás akkor valósul meg, ha a képviseleti szervekben különböző politikai irányzatok, a csoportérdekek, a helyi közösségek érdekei kifejeződhetnek, ütközhetnek és hathatnak egymásra. (Az ellenzék jogosítványainak tiszteletben tartása. A legális, nem üldözhető ellenzéki tevékenység szabadsága)

                 

Tóth Lajos polgármester Püspökladány sorsát befolyásoló - választóinak akaratát semmibe  vevő - döntéseket hozott, a társadalmi béke fennmaradását veszélyezteti!

 

Mötv. 36. § 1. Az önkormányzati képviselő, valamint a képviselő-testület bizottságának nem képviselő tagja nem folytathat olyan tevékenységet, amely a feladatainak ellátásához szükséges közbizalmat megingathatja…

 

Jobb- és baloldalról is sokan gondolták úgy: Tóth Lajosnak - a 2014-es választás „áldozataként” - van esélye a polgármesteri címre…

Milyen lehet most a lelkiismerete, ha személyes sorsának legnagyobb sérelmét, - a Fidesz 2014-es merényletét - is képes volt elfeledni a polgármesteri cím megszerzéséért? 

 

Mikor fognak robbanni a város működését bénító időzített bombák, van-e még idő a gazdasági csőd elkerülésére?

Visszaszerezheti-e mindezek után a városvezető a megalázott és képviseleti jogukban is korlátozott püspökladányi állampolgárok közbizalmát?

Titkok a "független tisztesség" álarca mögött

 

Az Európa Parlamenti választások után a Fidesz országos kampányfőnöke - ma már ismét alelnöke -  bejelentette, hogy június 15-ig minden városban meg kell nevezni a fideszes polgármester-jelölteket. Ekkor terjedt el a hír, hogy az ismert vendéglátóhely teraszán több szemtanú is elmélyült eszmecserét látott.

Júniusban nem jelentették be a Fidesz püspökladányi polgármester-jelöltjét...

A 3 ellenzékinek tartott szervezet között márciusban kezdeményezett, de csak júliusban létrejött egyeztetéseken több, gyanakvásra okot adó kijelentést tett a Számadó Egyesület delegációja:

- nem kell megállapodás az együttműködésről,

- a lista összetétele még ráér, 

- minden körzet nyerhető, miért kell a közös lista

- mindenkitől függetlenül indul a polgármester-(ön)jelölt, ezért kilép a Számadó Egyesületből...

A tárgyalási fordulók során egyre csökkent a bizalom, különösen amikor július 19-én bejelentették a Fidesz polgármester-jelöltjét...

Egy országos napilap erről a fontos, sorsfordító történés-sorozatról egyfajta sejtetett információkat közölt:

magyarhang.org/belfold/2019/09/09/perelne-a-fidesz-puspokladanyi-csoportja-amiert-kihagytak-oket-a-polgarmesterjelolesbol/

 

Idézet az országos tudósítás utolsó fejezetéből:

"A fideszes jelöltkeresés azonban a testületi ellenzék (Jobbik és Püspökladány Jövőjéért Egyesület) szándékait is felülírta. Ők ugyanis tárgyaltak Tóth Lajossal, aki egészen addig elfogadható városvezető-jelölt volt számukra, míg híre nem ment, hogy a Fidesz akár mögé is beállna. A két szervezet így a helyi vasútbarátokkal szövetségre lépve Balázs Sándort – jelenleg jobbikos képviselő – indítja polgármesterjelöltként. Ugyan a márciusi időközi választáson az ő jelöltjeik győztek, a két nyertes most nem velük, hanem a függetlenként induló Tóth Lajost támogatva indul. Tóth a közösségi oldalán azt közölte, hogy pártokon felüli összefogásra van szükség a város érdekében."

 

A cikk jelentős részben korrekt, de több mondata hiányos! Feltünő, hogy ebben a részben csak két személyt nevesítenek, pedig jóval több tanúja van az elhangzottaknak...

 

Skorpió-jellem?

 

A  3. tárgyalási fordulón a feltett kérdések már sorozatosan válaszok nélkül maradtak, mígnem a Tóth Lajos (ön)jelölt alkalmasságát kétségbe vonó, kritikus vélemény után Varga Zoltán képviselő zavaros magyarázkodásba fogott: családjáról, munkahelyéről, "független" függetlenként indulásról. Néhány perccel később Borsos László képviselő is előadta azonos tartalmú indoklását...

Mintha amnéziások volnának: egyik sem akart emlékezni a tavaszi segítségre, arra, hogy mindkét társszervezet támogatását megkapták a képviselői mandátumuk megszerzése érdekében.

 

Az (ön)jelölt Tóth Lajos feltűnő kinyilatkozást tett a közösségi felületén:

"Korábban én is úgy gondolkodtam, mint a nemrég megalakult-bejelentkezett csoportosulások. Egy polgármesterjelölt mellé illik minden körzetben képviselőjelölteket megnevezni (ezzel kijelölve a döntés lehetőségét az érintett közösségek előtt!), majd választási listát állítani a töredékszavazatok által besöpörhető listás helyek megszerzése céljából. (Természetesen általában az a személy a listavezető - így az kerülhet be „mások hátán” a testületbe - aki mindenáron képviselő szeretne lenni, akinek a választók közvetlen akaratából ez nem sikerült!)
 

A 2019. márciusi időszaki képviselő választás eredménye éppen így jött létre: Az ellenzék megállapodott a jelöltekben és őket ajánlotta az érintett közösségeknek.  Ez a módszert akkor nem kifogásolta Tóth Lajos (ön)jelölt... mert emberei így jutottak be "mások hátán" a képviselő-testületbe!

 

A jellempróbának még voltak fokozatai. Újra megkérdezték a tárgyalók a magát "független-független"-nek nevező Tóth Lajostól: 

Hogyan is történt a találkozása az országgyűlési képviselővel?

Úgy történt-e, mint ahogy első alkalommal még elmondta?

Visszajelzett-e azóta az országgyűlési képviselő?

Az (ön)jelölt vonakodott a válaszadással. Ekkor tudomására juttatták, hogyan is történt Debrecenben a Fidesz megyei vezetés körében a püspökladányi polgármester-jelölt kiválasztása

"Megjelent a kivetítőn egy személy neve, mint püspökladányi polgármester-jelölt. A nevet a Fidesz-vezérkar elfogadta. Bodó Sándor választókerületi elnök nyugodtan térhetett haza, sikerült az ellenzék megosztása ... (vagy félrevezetése...)

Másnap egy régi ismerős vállalkozó kereste fel és ellentmondást nem tűrően közölte vele: a kiválasztott jelölt elfogadhatatlan. ... ezután Bodó Sándor visszajelzett a vezérkarnak: a mesterterv áthatolhatatlan akadályba ütközött..."

Döbbent csend lett a tárgyalóteremben. Tóth Lajos szokásához híven hallgatott, ekkor a Számadó Egyesület hangadója beismerte:

 

"Na jó, de ez csak egy napig volt úgy..."

 

majd néhány perc múlva 48 óra gondolkodási időt kért. A tárgyalás csak 3 nappal később folytatódott és rövid úton zárult le.

Papp Mátyás házigazda bejelentette: "Az egyesülete üdvözli a közös lista gondolatát, ha Duró Ferenc és Kincses László nem lesz rajta!"  Mondta ezt úgy, hogy a 3 előző tárgyaláson a személyi kérdéseket halogatták, mert Tóth Lajos mindent a választások után akart eldönteni. (Ehhez kellenek a "független" független képviselők, akik forognak majd a "mindenkori nap" felé...)

 

Elzárkózás = bizalomhiány

Kikkel akarta az (ön)jelölt a választási programját megbeszélni-összehangolni?

Milyen alapon várta volna el a társszervezetektől a feltétlen lojalitást? 

Lehet, hogy csak a két társszervezet szavazóinak tömegére vágyakozott? 

Fel akart jutni a "mások hátán"?

Ez a szándékos provokáció a tárgyalások megszakítására irányult. A lelepleződött (ön)jelölt "magyar hangja" is bebizonyította skorpió-jellemét. Még hozzátette: a Számadó Egyesületnek van 8 jelöltje...

A döntés után volt fűhöz-fához szaladgálás: előbb 8 hölgy-jelöltet kerestek (volna), majd feléleszteni akarták a FÖGÉ-t, sőt egyezkedésbe kezdtek a Fideszből kitagadott alpolgármesterrel is...

A jelölt-állítás 2019. szeptember 9-én lezárult, Tóth Lajos csupán 4 független jelölt indulását üdvözölte, amely pontosan jelzi: valótlant állítottak a 8 jelöltjükről is.


Ha Tóth Lajos függetlennek hirdeti magát, miért fogadta el Bodó Sándor ajánlatát: a Fidesz támogatását?

 

A történelmi tisztánlátás érdekében: már 1998-ban is Fidesz-jelölt képviselő volt az Önkormányzatban!

static.valasztas.hu/onkstat/onkkezd.htm

TÓTH LAJOS Fidesz - Magyar Polgári Párt
FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT
KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT
MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM

 

Jelenkori kinyilatkozásait az is cáfolja, hogy 2006-ban csak a FÖGE listáján jutott az Önkormányzatba, "mások hátán":

static.valasztas.hu/onkval2006/hu/10/10_0.html

és ennek jutalmaként a Fidesz-többségű Képviselőtestület alpolgármestere lett...

 

A Fidesz vezérkara most is csábította és Tóth Lajost ismét vonzotta a hatalom...

Püspökladány lakóinak tudniuk kell:

3 fideszes jelölt is indul a polgármester választáson,

20-22 fideszes kötődésű képviselő-jelölt elindításával!

 

A 3 fideszes jelölt érdekköre ugyanazokból az emberekből áll, akik kifosztották-kivéreztették Püspökladányt!

Tóth Lajos félrevezeti a választókat, mert csak azóta hirdeti függetlenségét, amióta nem a Fidesz jelöltje!

 

Vajon mit ígértek Tóth Lajosnak azért, hogy mosolygós gyilkosként férkőzzön a választópolgárok bizalmába?

 

 

A Szövetség jelölőszervezetei mindezekről megbizonyosodva döntöttek: tisztán és becsülettel vállalják a megmérettetést.

 
 
 

Október 13-án a választópolgárok kezében van Püspökladány sorsa!

 

 

Tisztelettel kérjük, mindenki menjen el és akadályozzuk meg városunk elpusztítását:

szavazzanak a Szövetség a VÁLTOZÁSÉRT jelöltjeire!

 

A skorpió és a béka

 
 

Skorpió: Kérlek vigyél át a túlpartra. Meghálálom.
Béka: Ülj a fejemre, átúszok veled.
Átérnek, de mielőtt a Skorpió leszállna a békáról a fejébe mar.
Béka: Ezt most miért tetted?
Skorpió: Hát én már csak ilyen vagyok…

 

A példabeszéd Orbán Viktor agresszív stílusáról - a fideszes-mentalitásról - terjedt el. Mint minden időkben, a negatív példa ragályosan terjed...  városunkban is.

 

A 2019. márciusi időközi választás előtt mindkét körzetben megegyezés született a koordinált jelöltekről és arról is, hogy ősszel az Önkormányzai választáskor is ez lesz a célravezető megoldás...

 

Az eredmény ismert, a támogató szervezetek összefogása sikeres lett: Varga Zoltán és Borsos László nagy fölénnyel nyerte meg a 2 körzetet - átjutottak a "túlsó partra", az ölükbe pottyant esélyt kihasználva önkormányzati képviselők lehettek.            

A négy ellenzéki képviselő több éves szívós munkájából létrejött helyzet haszonélvezői lettek, tálcán kapták a képviselőséget a választópolgárok megtévesztésével.

 

Gyorsan teltek a hónapok az Önkormányzatban, immár két új képviselővel, akiket a Fideszből távozni kényszerült alpolgármester rendszeresen és módszeresen ellenzéknek titulált. Az Önkormányzati üléseken az előterjesztéseknél hol az egyik, hol a másik újonc képviselő szavazott másként... egyre többször.

 

Nyáron megdöbbentő hírek-információk terjengtek a háttértárgyalások fordulatairól, amelyeknek egyik következményeként a két újonc képviselő szembefordult márciusi jótevőivel. Megtagadták a támogatásukat, pedig anélkül nem lettek volna képviselők...

 

 

Néhány nap múlva - október 13-án - "függetlennek látszó" képviselő-jelöltként mennek szembe segítséget adó társaikkal, akiknek "a hátán" jutottak be a Képviselő-testületbe.

 

 

Kinek az érdekében, kinek a szándékából mar a skorpió?

 
 
Folytatás hamarosan...